Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Prawa Noahidzkie (Talmudu), Watykan,

O poniższych FAKTACH  nie dowiecie się od zwodniczych pastorów i mszy świętych kościoła rzymsko-judaistycznego.

 

W 2004 roku powstał na terenie państwa Izrael (nie mylić z ludem Bożym) neo Sanhedryn. Powstał on jako niezbędny element  bardzo związany z ustanowieniem 3 Świątyni – która będzie bezbożnym tworem, sztucznym pomnikiem,  który fałszywie ma świadczyć o swoich codziennych ofiarach i o tym, że Poświęcenie Baranka Bożego nie było wystarczające.

 

Jezus jest barankiem paschalnym, który gładzi grzechy świata.

 

 

Ale oni nie akceptują Jezusa mimo, że posługują się Jego imieniem.

 

Podsumujmy sobie jak połączone są puzzle czasów ostatecznych jakimi są składowe przygotowań do budowy 3 świątynii:

 

1) Ołtarz poświęcony w grudniu (2018 r.) W ostatni dzień Chanuki.

 

 

2) Narzędzia świątynne, które wszystkie zostały odtworzone (z wyjątkiem jednej, Arki Przymierza, która jest jak jeden z tych zagubionych elementów,

 

3) Kwalifikowani kapłani lewici, których DNA zostało przetestowane i zatwierdzone, aby zakwalifikować się do tej pracy.

 

4) Odzież dla kapłana gotowa (dotyczy tej części układanki, która wyświetla to, co można nazwać shmata. Shmata to słowo w języku jidusz na szmatę lub odzież, które zazwyczaj nie ma szczególnie korzystnego wyglądu) Biorąc pod uwagę duchowy kontekst trzeciej świątyni, te szaty kapłańskie są imponującymi szmatami dla naszego Pana).

 

5) Szkolenie w  szkołach dla kapłanów – przypomina, jak bardzo ludzie mogą być zajęci zewnętrznym wyglądem przestrzegania prawa, podczas gdy Pan patrzy na nasze serca.

Przypomnijmy sobie słowa Jezusa:

 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. 28 Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.”

Skierował On te słowa do edomickich faryzeuszy.

 

6) Powołanie arcykapłana w 2016 r. (Można tylko założyć, jak obraźliwe musi być to dla Pana Jezusa, naszego Wielkiego Arcykapłana).

 

Chrystus jest miłosiernym i wiernym arcykapłanem, który jest w stanie pomóc tym, którzy są kuszeni:

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. (Hbr 2, 17-18)

Ciekawe co powiedzieliby charyzmatycy namaszczający Trumpa?

 

 

7) Dostępność nieskazitelnej czerwonej jałówki do niezbędnego poświęcenia.

 

Ten brakujący puzzel w postaci Arki Przymierza może “nagle” wyjść na światło dzienne.

 

To, co się dzieje to kosmiczny mecz szachowy dwóch sił duchowych. Zwróćmy uwagę, że świat pastorów i kapłanów nie widzi tych rozgrywek ponieważ oni stoją po tej samej stronie.

 

 

Teraz ciekawostka z  Encyklopedii Żydowskiej:  http://jewishencyclopedia.com/articles/9679-laws-noachian
LAWS, NOACHIAN – JewishEncyclopedia.com

 

To prawo jest czarno-białe:

 

„Z kilkoma wyjątkami karą wymierzoną Noachidowi (niżydowi) za przekroczenie któregokolwiek z siedmiu praw jest ścięcie głowy, najmniej bolesny z czterech sposobów egzekucji przestępców”

 

 

Noachid „… może zostać skazany na podstawie zeznań jednego ze świadków, nawet ze strony krewnych… nie będzie potrzebował żadnego ostrzeżenia ze strony świadków, a jeden sędzia może wydać na niego wyrok. ”

„Noachidanie są zobowiązani do ustanawiania sądów we wszystkich miastach i prowincjach; a sądy te mają osądzać lud w odniesieniu do sześciu praw (ks Rodzaju) i ostrzegać ich przed przestępstwem któregokolwiek z nich ”.

 

Uwaga, to co często wspominam się stanie: aborcja i homoseksualizm są nielegalne, a ci, którzy to robią, muszą zapłacić karę śmierci.

Żyd nie podlega takiej samej karze i nie zostałby stracony, ale otrzymałby inną karę.

„Noachid”, który łamie jedno z tych praw „ a następnie staje się prozelitą, jest wolny od kar”.

 

Co to oznacza? Ano spełniające się proroctwo z Apokalipsy 13.

 

 

“tak że nikt nie może kupić lub sprzedać, kto nie ma znamienia: imienia Bestii lub liczby jej imienia.”

 

Ale tutaj uwaga! Wszystko się wyjaśnia im bliżej czasów końca a właściwie ostatniej prostej.

Wczoraj czytałem apokalipsę badając interpretacje. Jak wiemy imię w czasach Jezusa i wcześniej znaczyło charakter, a więc w następujący sposób powinniśmy odczytywać ten zapis z 13 rozdziału:

 

“tak że nikt nie może kupić lub sprzedać, kto nie ma znamienia: charakteru Bestii lub liczby jej imienia.”

 

Jeśli nie staniesz się proEdomitą to nie zostaniesz uwolniony od wszystkich kar.

 

Czy teraz widzimy sens posiadania gilotyn?

 

http://detektywprawdy.blogspot.com/2014/01/w-usa-jest-przygotowane-kilkadziesiat.html

 

Nie wiem czy ta informacja ze starego bloga jest prawdziwa, ale to nie ma znaczenia.

 

Chrześcijanie w wersji katolickiej złamali już pierwsze prawo:

 

  1. Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)
  2. Zabójstwo – Nie będziesz mordować
  3. Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować
  4. Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
  5. Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
  6. Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
  7. Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań

 

 

 

Pan Jezus w apokalipsie ostrzegał o plagach związanych z uczestnictwem w kościele nierządnicy:

” Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: “

 

Poza tym byc może bałwochwalstwem będzie trójca.

Chrześcijanie podlegający Prawu Noego zostaną ścięci za wiarę, chyba że przejdą na judaizm!

 

 

 

 

Wcześniej byłem przekonany, że  chrześcijanie zostaną ścięci podczas Ucisku, jeśli nie nawrócą się na islam…Jak wiecie straszyłem artykułem, który mam w przygotowaniu o Islamie, ale to błędny trop.

 

 

Nie bez przyczyny Trump przeniósł ambasadę do Jerozolimy, która  będzie centrum świata antychrysta, jego rządu, jego panowania.  Przymierze Noego spychane jest przez Sanhedryn (Sąd Najwyższy), który znajduje się w Jerozolimie. Co by się stało, JEŚLI antychryst i Sanhedryn zebrali się razem za panowania antychrysta i dwór Sanhedrynu? Co jeśli Sanhedryn osądzi tych, którzy nie czcili Bestii i nie odcisną jego znaku?

 

 

Watykan i papież już są na pokładzie praw noachidzkich.

14 marca 2013 r. Centrum Zrozumienia i Współpracy Żydowsko-Chrześcijańskiej (CJCUC) w Izraelu pogratulowało papieżowi Frances, gdy został następnym papieżem.

„W czasach, gdy cała ludzka rodzina rozpaczliwie potrzebuje przywrócić fundamentalne wartości moralne, aby ludzkość mogła się rozkwitać, modlimy się, aby Kościół i papież Franciszek odnieśli sukces w nauczaniu świata prawdy o judeochrześcijańskiej etyce (tj.„ Noahide ” Prawa ”) i wewnętrznej wartości osoby ludzkiej stworzonej w obrazie Boga, powiedział R. Shlomo Riskin, założyciel i kanclerz CJCUC.

https://mauricepinay.blogspot.com/2013/03/noahide-law-proselytizing-chabad-rabbi.html

Maurice Pinay: „Prawo Noego” prozelityzujące rabina Chabada Szlomo Ryzyka gratuluje papieżowi Franciszkowi

W jakiś sposób czuję, że te Prawa Noego, Papież, Sanhedryn, staną się bardzo ważne dla antychrysta podczas Ucisku.

 

 

 

Znany w USA portal Lifenews chce powstrzymać aktywistów eutanazji, którzy chcą ją zalegalizować w 50 stanach. problem w tym, że odwołują się oni do Praw Noachidzkich.

 

 

“Rezolucja kongresowa mająca na celu wyrażenie sprzeciwu wobec legalizacji samobójstwa o dziwo przy współpracy demokratów i republikanów uznaje, że samobójstwo wspomagane przez lekarza dewaluuje naszych bliźnich. Rezolucja jest również zgodna z Prawami Noego : siedem praw zakazanych przez Boga Noemu po biblijnej powodzi, które mają zastosowanie do całej ludzkości. Ten kodeks postępowania jest fundamentalną przesłanką dla trzech religii Abrahamowych (przypominam:judaizm, chrześcijaństwo i islam) i stanowił podstawę cywilizacji amerykańskiej, jak określono w naszych dokumentach założycielskich. Ojcowie założyciele Ameryki stwierdzili, że nasze społeczeństwo opiera się na pewnych niezbywalnych prawach nadanych przez naszego Stwórcę, i że prawa te są poza prawem władzy ustawodawczej lub sądów do wydawania lub odbierania.

Jedną podstawową zasadą tych praw Noego i Dziesięciu Przykazań podanych następnie przez Boga jest: „nie zabijesz”. W kontekście debaty nad eutanazją oznacza to, że nie można podjąć żadnej aktywnej interwencji w celu zakończenia życia umierającego lub osoby, która obecnie nie umiera, ale cierpi na chorobę, w wyniku której może umrzeć. Życie ludzkie zostało powierzone człowiekowi w zaufaniu i może być odebrane tylko przez Boga. Ponieważ Bóg daje i odbiera życie, każda forma samobójstwa odrzuca suwerenność Boga.”

lifenews.com/2017/12/20/euthanasia-activists-want-to-legalize-assisted-suicide-in-all-50-states-we-have-to-stop-them/

 

 

Do praw noachidzkich odwołuje się także prokatolicki lifesitenews.

 

Kiedyś mimochodem pisałem o tym, że te kwestie jak aborcja, eutanazja oraz LGBT mogą zostać wykorzystane do stworzenia nowego prawa. Najpierw produkują problem, np lgbt, by później z nim walczyć i zwyciężyć. Tak było z rewolucja francuską, październikową i okrągłym stołem….

 

Watykan jest żydowską firmą:

 

W marcu 2007 r. Kardynał Watykanu Jorge Mejia spotkał się z naczelnym rabinem Hajfy Shear Yashuv Cohenem, aby zwrócić uwagę na znaczenie liczby 7, szczególnie w odniesieniu do 7 praw Noego i wskazując „pełnię i dojrzałość”. Ta „DELEGACJA KOMISJI ŚWIĘTEJ SEKTORA DLA RELIGIJNYCH STOSUNKÓW Z ŻYDAMI” podpisała zwój stwierdzający, że istnieją granice ludzkiej wolności i to Talmudyczne Prawa Noego obowiązują całą ludzkość. Pamiętaj, że ustawa publiczna 102-14 stanowi, że będą podpisywane międzynarodowe zwoje popierające ustawy z Noahide.

 Ustawy Noahidesa ograniczają wolność religii, wolność słowa i wolność wypowiedzi seksualnych pod groźbą śmierci i to popiera Watykan.

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070313_commissione-bilaterale_en.html

 

KOMISJA RELIGIJNYCH STOSUNKÓW Z ŻYDAMI
DELEGACJA  KOMISJI ŚWIĘTEJ WIDZENIA
NA RELIGIJNE STOSUNKI Z
ŻYDAMI I NARODOWY RABBINAT IZRAELA DELEGACJI
NA RELACJE Z KOŚCIOŁEM KATOLICKIM
POSIEDZENIE KOMISJI DWUSTRONNEJ

Jerozolima, 11-13 marca 2007; Adar 21–23, 5767
1. Na siódmym spotkaniu powyższej komisji, które odbyło się w Jerozolimie, przewodniczący kardynał Jorge Mejia i naczelny rabin Shear Yashuv Cohen odnotowali znaczenie liczby siedem w tradycji biblijnej jako wskazujące na pełnię i dojrzałość. Wyrazili nadzieję, że pełnia relacji między katolikiem a żydowskimi członkami tej komisji będzie źródłem błogosławieństwa zarówno dla wspólnot wyznaniowych, jak i dla całego świata.

 

 

 

 

 

Antychryst i Fałszywy Prorok będą potrzebować silnej broni: islam zapewni duże armie do ścięcia głów i kontroli mas i dlatego potrzebują uchodźców. Pomagali im w tym polscy pastorzy. Przypomnijcie sobie którzy…

 

 

Jeśli uważacie, że prawa Noego i prawo szariatu nigdy nie mogłyby ze sobą współpracować w ten sposób … pomyśl jeszcze raz.

„… Uniwersytet Muzułmański Al-Azhar naucza:„ Islam to noahidyzm, a noadhidyzm to islam ”Dr Omer Salem z Sunni Al-Azhar University w Egipcie„ twierdzi, że jego profesorowie z Al-Azhar zgadzają się z tymi badaniami, że prawo Noahide jest zgodne z islamem i że w rzeczywistości oba są synonimami. ”Zgodnie z ideologią rozpowszechnianą na Uniwersytecie Al-Azhar, Mahomet wyszedł, aby ustanowić noadhidyzm Talmudu, który uważał za uzasadnione przykazanie Mahometa. Nie ma konfliktu między islamem a uznaniem legalności narodu żydowskiego i syjonizmu, Żydzi mogą postępować według własnych pism świętych bez łamania islamskiego szariatu. Prawo muzułmańskie nie jest zatem aberracją judaizmu, ale akceptowalną wersją przykazań Noego i może być wykorzystane do wprowadzenia powszechnego poddania ziemi kodeksowi Noego. ”

 

Pamietacie mój wpis z przed tygodnia dotyczący edukacji liderów?

Papież naciska na swoich młodych ludzi na globalistyczną „edukację”, a rabinowie Sanhedrynu zaznaczyli swoją obecność wśród amerykańskich prezydentów potwierdzających „Dzień Edukacji”, którego istotą są Prawa Noahidzkie. Widzimy więc już wpływ Watykanu / Papieża i Sanhedrynu na Amerykę i cały świat – Sanhedryn z ich „70 narodami” i światowymi Siedmioma Prawami Noahidzkimi oraz Papieżem z jego „edukacją”, programem globalizacji „ludzkości” .

 

 

 

Ale kto tak naprawdę stoi za „edukacją” w Ameryce? Sprawdźcie, kto publikuje / pisze podręczniki, z których korzystają amerykańskie dzieci / studenci. Common Core jest obsługiwany przez CAIR (proislamski), a 80%  podręczników jest wydawanych przez Pearson. Pearson wydaje antysemickie, antyamerykańskie podręczniki szkolne.

Co ciekawe CAIR został oskarżony o udział w islamistycznej agendzie i to, że grupa jest powiązana z Hamasem] i Bractwem Muzułmańskim ,

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyznaczył CAIR jako organizację terrorystyczną.

 

Więcej o CAIR i Coomon Core tutaj:

http://www.catholictradition.org/common-core.htm

 

 

Tak więc islam ma już silną pozycję w Ameryce poprzez podręczniki szkolne (a nie TYLKO amerykańskie podręczniki!) – siły proislamskie mają silną kontrolę nad tym, czym były nasze dzieci i czego się dziś uczy! Liberałowie, którzy często liczą konserwatywne głosy na kampusach uniwersyteckich i klasach, nie mają problemu z tymi naukami.

Jak możemy dziś zobaczyć, w Ameryce jest już bardzo duża populacja studentów lewicowych, anty-Boża, antychrześcijańskich, anty-Żydów. Program szatana dotyczący zniszczenia chrześcijaństwa idzie w parze z wielką bronią! To wszystko jest anty-B-ga! Czy to przez papieża, muzułmanów, Sanhedryn – to nie ma znaczenia. Cel jest taki sam.

Wszystkie trzy z nich – Papież, Muzułmanie, Sanhedryn – dążą do globalizacji edukacji i „reedukacji”. Cokolwiek pociąga za sobą „reedukacja”.

Hitler powiedział: „Pozwól mi kontrolować podręczniki, a ja będę kontrolować państwo”. Papież, islam i Sanhedryn to wszystko rozumieją. I to właśnie każdy chce osiągnąć – współpraca wszystkich trzech byłaby budzącym grozę wrogiem!

 

 

Oni nie uznają Prawa Boga.

Czy to nie Mojżesz dał wam zakon? A nikt z was nie wypełnia zakonu. Dlaczego chcecie mnie zabić?

Oni mieli swój Talmud. Dzisiaj również Prawo Boże dla nich a mam tu na myśli syjonistycznych pastorów ewangelicznych nie istnieje.

 

 

Te edomickie 70 praw noahidzkich doskonale wpisuje się w proroctwo zapowiadające przyjście Jezusa:

 

“A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”

 

 

Poza tym sam nasz kochany Jezus Chrystus zapowiedział kapłanom, że UJRZĄ Go ponownie przychodzącego:

 

Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? (62) Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi.

 

 

Tak więc Sanhedryn edomicki miał istnieć w czasach końca i już istnieje.

 

 

Temat jest niewyczerpujący.

 

 

 

Zaktualizowane: 30 września 2019 - 13:35
Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish