Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy Izajasza 19 dotyczy czasów ostatecznych czy czasów Jezusa?

Pod jednym z filmów ktoś wczoraj przywołał Izajasza 19 Jakoby Izrael miał obietnicę narodowego zbawienia. Postanowiłem to zbadać i przeanalizować.

 

Zacznijmy od środka, choć jestem otwarty na dyskusje z całego rozdziału.

 

 

“W tym dniu będzie ołtarz dla PANA pośród ziemi Egiptu i słup dla PANA przy jego granicy. (20) I będzie to znakiem i świadectwem dla PANA zastępów w ziemi Egiptu. A gdy zawołają do PANA z powodu ciemięzców, pośle im zbawiciela i księcia, który ich wybawi. ” Izajasza 19:19

 

 

Wielu badaczy Izajasza traktuje Pismo literalnie, kiedy Izajasz winien  być interpretowany jak księga Objawienia.

 

Pamiętajmy także, że Izajasz otrzymał wyśmienite wykształcenie literackie i podchodzenie do jego stylu jak do ewangelii Mateusza jest pomyłką.

 

W powyższym, 19  wersecie Pismo nie mówi o dosłownym Egipcie. Objawienie 11: 8 wskazuje, że „Egipt” jest symbolem świata szatana. W Jezusie wszelkie rozróżnienie narodów zostaje usunięte, a Jezus staje się „wielkim ołtarzem”.

 

Egipt – świat bezbożny, który nie znał Boga otrzymał Księcia i Zbawiciela.

 

Podobnie ofiara tyczy się już nie ofiary w rozumieniu żydowsko-katolickim (baranek- opłatek), ale w sensie duchowym i fizycznym jednak w odniesieniu do swego ciała.

 

Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. Rzymian 12: 1

 

Ofiara złożona z ciała to poddanie ciała posłuszeństwu. Odstąpienie od pijaństwa, trawki, papierosów, masturbacji, złośliwości, mściwości, nienawiści, lenistwa itd itd.

W końcu ofiara złożona Jezusowi to całe swoje życie.

Przy okazji, przypomnijcie sobie jak życie oddawali apostołowie, a jak hierarchowie tej potężnej instytucji jaką jest Watykan. Jak walczą o prawdę i Jezusa, jak oddzielają się od świata…..

 

 

Pomnik obok granicy z Egiptem wskazuje na zgromadzenie namaszczonych chrześcijan, którzy są „filarem i wsparciem prawdy” i które jest świadectwem w „Egipcie” na świecie, że wkrótce wyjdą (1 Tymoteusza 3:15).

“Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. “

 

 

Bóg Biblii nie potrzebuje kamiennego pomnika zbudowanego przez pogańskich faraonów.

 

Pierwsza część Księgi Izajasza 19 dotyczy upokorzenia Egipt przez Boga. Następnie rozdział 19 zmienia ton w wersecie 18 i Bóg pokazuje, jak zamierza przywrócić „Egipt” i pobłogosławić go.

 

Dalej mowa o proroctwie mówienia językami Kananejskimi.

 

 

” W owym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Pana Zastępów; jedno z nich zwą Ir-Heres.”:

 

Będą mówić językiem Kanaanu, językiem świętym, językiem pism świętych; nie tylko to zrozumieją, ale go użyją ( wers18); wprowadzą między sobą ten język i będą swobodnie rozmawiać z ludem Bożym, a nie, jak to czynili, przez tłumacza, Rdz 42:23

 

” Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. : Rz 42.

 

 

 

Nawrócenie z łaski poprzez zmianę serca zmienia język. Oczywiście jeśli się ktoś nawrócił. Po tym można poznać nawrócenie. ” bo z obfitości serca mówią usta”. Pięć miast w Egipcie będzie mówiło tym językiem; tak wielu Żydów przyjdzie, aby zamieszkać w Egipcie, i będą tam rozmnażać się tak, że wkrótce uzupełnią pięć miast, z których jedno będzie miastem Herezji, albo słońca, Heliopolis, gdzie czczono słońce, najbardziej niesławne ze wszystkich miast Egiptu za bałwochwalstwo: Rzym. Kult Słońca – Sol Invictus 24 grudnia.

 

Swoboda komunikowania się w Chrystusie między obcymi nacjami. Wcześniej naród narodowi był wrogiem, ale dla Chrystusowców nie ma granic. Stąd dziwię się zwiedzeniu amerykańskich protestantów wysyłających na wojny do krajów gdzie mogli być ich bracia i siostry. No ale tak jest, kiedy ważniejszy jest pastor popierający poliyke USA czy Izraela niż słowa miłości Jezusa.

 

 

“W tym dniu będzie droga z Egiptu do Asyrii i Asyryjczyk będzie chodzić do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii, i Egipcjanie będą służyć z Asyryjczykami. (24) W tym dniu Izrael będzie jako trzeci wraz z Egiptem i Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. (25) PAN zastępów bowiem będzie im błogosławił: Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i Asyria, dzieło moich rąk, oraz Izrael, moje dziedzictwo.” Izajasza 18.23

 

 

 

 

Nie miałoby to podstaw jakiejkolwiek logiki aby myśleć, że w czasach ostatecznych Bóg skoncentruje się tylko na Egipcie i Asyrii. Zresztą obecny Egipt jest muzułmański a Asyrii nie ma jako takiej.

 

O co więc chodzi w zdaniu traktującym o współpracy Asyrii z Egiptem?

Asyria i Egipt wcześniej się nienawidziły, ale w wersecie 25 dowiadujemy się, że Pan Zastępów, Bóg będzie im błogosławił. Czy obu narodom? Nie.

Zauważmy, że to ci, którzy mają komunię z tym samym Bogiem, przez tego samego Pośrednika – Jezusa –  utrzymują ze sobą polubowną korespondencję.

Jako Polak miłuje braci Niemców i siostry z Izraela, itd itd.

 

Jednak uważam, że nawet część Żydów mesjańskich jest zwiedziona co do obecnego Izraela uzurpatora.

 

Narody pogańskie nie tylko zjednoczyły się ze sobą zgodnie z proroctwem Izajasza w przyjęciu Ewangelii Chrystusa wielkiego Pasterza, ale wszyscy będą zjednoczeni z Żydami nawróconymi.

 

” Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.” Jana 10.

 

Mowa jest tutaj o złych faryzeuszach uprawiających politykę. Obecnie jedynym pasterzem jest Jezus.

Dzisiejsi kapłani kościoła katolickiego, rabini, co niektórzy pastorzy są właśnie tymi rozbójnikami.

 

„Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.” Mt 15

 

W tym zdaniu Jezus sprawdza wiarę Kananejki mówiąc, że przyszedł tylko do owiec z Izraela. Tak, ponieważ w innej sytuacji powiedział, że zbawienie bierze się od Żydów, że ma początek od Żydów, a to z kolei ma związek z misją Piotra. On otrzymał klucze do królestwa niebios rozpoczynając cały proces ewangelizacji. Za niedługi czas Paweł przekazywał już Dobrą Wiadomość Azji, Rzymowi.

Podsumowując ten wątek duchowy Egipt otrzymał światło prawdy i wraz z Prawdą doszło do porozumienia między wcześniej antagonistycznymi krajami. Rzymianie kochali braci i siostry z królestwa Judei, a Efezjanie miłowali tych z Tesaloniki.

 

Kiedy Egipt i Asyria stali się partnerami w służbie Boga,  Izrael stał się  trzeci z nich. Stali się trzynitkowym sznurem, który nie łatwo jest złamać z uwagi na porozrzucanie ich na całym świecie.

Prawo ceremonialne, które od dawna było ścianą między Żydami a poganami, zostało zniesione, a następnie wszyscy stali się jedną owczarnią podlegając  jednemu pasterzowi.

 

Wobec powyższej analizy, obecny Izrael jako państwo lun naród nie dostąpi całkowitego zbawienia. Ale już teraz mogą się nawrócić do Jezusa wszyscy judaiści.

 

 

 

Updated: 12 czerwca 2019 — 13:31

16 komentarzy

Add a Comment
 1. Czy mógłby brat podać werset który mówi ze „prawo ceremonialne” było ściana między Żydami i poganami i zostało zniesione?

   1. Prosiłem brata o werset gdzie pada słowo „prawo ceremonialne”?

    1. widzę, że chcesz się pokłócić, ale rozumiem, że znasz biblię w jakimś zakresie i masz świadomość zasady: Pismo tłumaczy Pismo.
     W biblii nie ma mowy o trawce i heroinie, ale nie możemy takich rzeczy stosować.

     Może na zakończenie dialogu, bo czuję ducha kłótni zacytuję z czego to m.in wynika:

     “(51) A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.
     (Ew. Mateusza 27:51).

     1. Oczywiście ze nie chce sie z bratem kłócić. Czytam ten blog od około 4 lat i w sumie to chciałem bratu podziękować w imieniu naszego Zbawiciela, za ten kawał solidnej roboty i czas poświęcony na jego prowadzenie! A co do zrozumienia tego wersetu z Efezjan to tak sobie myśle, ze skoro uznajemy i głosimy, ze coś co Ojciec ustanowił, zostało obalone przez Syna, w tym wypadku „prawo ceremonialne”, to czym sie różnimy od pastorów, którzy głoszą ze Szabat jest obalony? Paweł z tego co pamietam, przynajmniej z raz uczestniczył w obrzędach ceremonialnych w świątyni i to po śmierci Mesjasza?!

     2. Witaj bracie,
      Zalaczam link do fajnego nauczania:

      https://www.youtube.com/watch?v=CenLhhK9IIE

      Polecam rowniez strone tego brata z Missouri:
      http://www.EliYah.com

      Pozdrawiam i milego dnia zycze.
      Shalom

    2. Hbr 5:1-6

     1 Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy; 2 Który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom. 3 I z tego powodu powinien, jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. 4 A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. 5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem. 6 Tak jak i w innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
     02:43:48 Hbr 6:19-20

     17 Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą; 18 Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei; 19 Którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę; 20 Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
     02:46:07 Hbr 7:1,3

     1 Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. 3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
     02:46:41 Hbr 7:11-14

     11 Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie – gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim – to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona? 12 A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. 13 Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. 14 Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi.
     02:49:37 Hbr 7:21-28

     21 Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: Przysiągł Pan i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka; 22 O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza 23 A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. 24 Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. 25 Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. 26 Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa; 27 Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. 28 Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
     02:54:13 Hbr 9:11-15

     11 Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku; 12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; 14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu? 15 I dlatego jest pośrednikiem nowego testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków, popełnionych za pierwszego testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.
     02:55:54 Hbr 10:19-22

     19 Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; 20 Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało; 21 I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; 22 Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą.

    3. Nie ma lewitów nie ma ceremonii- i guess

 2. Globalne przebudzenie

  Mam pytanie. Dlaczego niektórzy ludzie wierzą w jakies globalne, duchowe przebudzenie? Przykładowo ostatnio chcialem obejrzeć pewien materiał, gdzie w opisie bylo napisane ze jest to służba z ang tłumacząc : “globalne przebudzenie”.

  Sądzę ze ma to jakis związek z rządami antychrysta… Zna ktos moze jakies wersety, które by to popierały?

  Znam jeden z ksiegi Joela, ktory mowi o wylaniu Ducha na “wszelkie cialo”

  Pozdrawiam

  1. Dlaczego wierzą w globalne przebudzenie? Bo są zwiedzeni przez szatana. Z tego co kojarzę to Joel mówi o zesłaniu Ducha Świętego. Jest to w Dziejach Apostolskich przypomniane.
   Natomiast “wielkiego przebudzenia” wśród Jezusowych nie będzie. Będzie ostatnia Bestia z fałszywym prorokiem i cały świat im uwierzy, a nas będą gnębić i zabijać. Generalnie Wielki Ucisk nadchodzi.

 3. Końcówka najlepsza. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Koniec i kropka 🙂
  Ten Izrael ma fatalne owoce, przeciwne do całego Nowego Testamentu. I trochę szkoda, że niektórzy dają się zwieźć i szukają oparcia w STWORZENIU zamiast STWÓRCY. Przewodnikiem ma być Duch Jezusa Chrystusa, a nie naród Go nienawidzący.
  Rzymian 9.27:
  O Izraelu zaś głosi Izajasz:
  Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski,
  tylko Reszta będzie zbawiona.
  (o szok, nie wszyscy hurtowo? :)))
  Pozdrawiam w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu 🙂

  1. no właśnie, a oni jak katolicy ufaja ludziom, że wszyscy zostaną zbawieni…

 4. Detektywie, mógłbyś założyć czat na discord?

   1. to się nie robi na wordpressie tylko na discordapp.com podajesz tylko link do czatu i każdy może rozmawiać. Czat obejmuje nawet rozmowy głosowe

    1. To byłby bardzo ciekawy pomysł z tym czatem…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: