Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.

Miałem to opublikować przed szabatem w piątek, bo wtedy powstał mi w głowie zalążek artykułu, gdzie w głowie miałem tylko ten cytat z Efezjan, ale postanowiłem ostatecznie się wstrzymać i rozbudować kilka zdań do kilkudziesięciu.

 

Otóż siedzą mi w głowie twierdzenia oponentów i to nie tylko z ostatnich tygodni, ale i miesięcy i lat mówiące, iż Prawo Boże już nie istnieje, ponieważ o tym mówi Efezjan:

 

Efezjan 2

„On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.”

 

 

Jest sprzeczne z Objawieniem Jana, a biblia nie może się wykluczać.

 

 

„I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa”

 

i

 

6) Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. ” 2 Jana 1

 

Więc o co chodzi?

Z jednej strony Pan Jezus niby zniósł zakon przykazań, a z drugiej nie tylko u Jana i w Objawieniu jest mowa o strzeżeniu i wypełnianiu przykazań.

 

Wytłumaczeniem jest to, o czym pisuje od kilku lat i jest bardzo, bardzo dziwne, że pastorzy o tym nie nauczają. Mianowicie Efezjan 2 mówi o zniesieniu przykazań i przepisów CEREMONIALNYCH!

Tutaj posłużę się filmikiem Michała Mazura od 0:15

 

cytuję osobę uważającą się za pastora, czyli pasterza owiec:

„czy te wszystkie przepisy wypełniacie, tam jest tych przepisów cała masa”.

 

No to kłania się Efezjan

 

„On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka.””

 

Mógłbym powiedzieć w tym momencie „makao i po makale”. 🙂

Jak to napisał jeden komentator pod filmikiem AC.

 

Ale niezmierną radość odczuwam z głoszenia prawdy zakrywającej kłamstwa.

Powiedziałem o moich przemyśleniach bratu Robertowi. On nie tylko to potwierdził, ale i zaprowadził mnie do Hebrajczyków do rozdziału dziewiątego.

 

(1) Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię(2) Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół, i chleby pokładne; (3) za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, (4) mieszczący złotą kadzielnicę i Skrzynię Przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza; (5) nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. (6) A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, (7) do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. (8) Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek; (9) ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą; (10) są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku(11) Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, (12) wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.

 

Ma to także związek z tym nielogicznym tłuszczem co do szabatu i innymi obrzędami i przepisami wskazującymi na Chrystusa.

 

Chwała Bogu Ojcu za Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę.

Świętujcie szabat, nie dajcie sobie wmawiać kłamstw. Skoro katolicy (watykan) ucieli 2 przykazanie to ja opublikuje oryginalne 4 przykazanie:

 

„Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 9Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; 10ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. 11Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go”

 

Nic więcej, tylko tyle! Żadnych innych przepisów, obrzezania, mycia naczyń. W dekalogu nie ma więcej żadnych obowiązków ponad to co w ww cytacie. Wszelkie doklejanie innych obowiązków do szabatu jest manipulacją, tak samo jak skracanie 2 przykazania.

Dobrze jest natomiast nie podróżować, nie gotować cały dzień, bo co to za odpoczynek. Bóg nie jest legalistą.

 

Nie dla Izraelitów poświęcił przy tworzeniu świata, ale na zawsze.

Nie wierzcie fałszywym nauczycielom. Biblii wierzcie!

 

No i dopiero teraz mogę ze satysfakcją jak to mówią niektórzy napisać: pozamiatane 🙂

 

Ola Boga,

ja kocham Boga.

 

Czuje się jak po wiosennym deszczu 🙂

 

 

 

 

Updated: 21 maja 2018 — 20:28

35 komentarzy

Add a Comment
 1. HalleluYAH!
  Niechaj będzie Chwała i Cześć naszemu kochanemu Ojcu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
  Bo nas posila i prowadź w Duchu Świętym do Prawdy.
  Amen!

 2. AMEN!!!!!Chwała Bogu i Jezusowi Chrystusowi Panu Naszemu Szalom

 3. Co do fr. z Efezjan cytowanego tu, to tekst mówi o zniesieniu przeszkody, która była w zakonie żydowskim i uniemożliwiała jednosć Żydów i pogan(kruzganek pogan w świątyni). W ciele Chrystusa przeszkoda ta została usunięta, przykładem na to jest spotkanie Piotra z Korneliuszem(Dz.Ap.10,28).

  1. Romek, zobacz co poprzedza ten wers:

   „) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. (14) Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, ”

   Owym murem nieprzyjaźni była zasłona dzieląca Boga z ludźmi. Bo dalej jest napisane:
   ” Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. (19) Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga”

   Przez arcykapłana Jezusa

   to wskazuje także na wszystkie inne PRZEPISY i to w Hbr 9 jest uzupełnieniem. 🙂

   Krew, ofiary, mycie, przepisy są już nieważne.

 4. Chciałbym tylko odnieść się do podróżowania w święte dni naszego Ojca.

  Uważam,że bardzo wiele wyjaśnia ten fragment Pisma Świętego: (poruszałem ten temat na jednym ze zjazdów)

  2 Królewska 4,22-24

  4:22Potem przyzwała męża swego, i rzekła: Proszę cię, poślij ze mną jednego z sług, i jednę oślicę, że pobieżę aż do męża Bożego, i wrócę się zaś.
  4:23Który rzekł: PO CÓŻ CHCESZ JECHAĆ DO NIEGO? DZIŚ NIE MASZ NOWIU MIESIĄCA, ANI SZABATU. Ale ona rzekła: Daj pokój.
  4:24A tak osiodławszy oślicę, rzekła do sługi swego: Poganiaj, a jedź, i nie mieszkaj dla mnie w drodze, chyba żebym ci rozkazała.

  O czym to nam mówi? Ano o tym, że podróżowanie w szabat po to aby spotkać się z siostrą lub bratem w wierze i mieć święte zgromadzenie (3 Mojżeszowa 23)nie jest zabronione a wręcz wskazane.

  Co innego podróżowanie w celu zarabiania pieniędzy,załatwiania interesów handlowych,biznesowych.

  1. dokładnie, ale zwodziciele wykręcają te nauki i sugerują, że nie mozna podróżować powyżej 2km

   1. Chodzi mi tylko o to aby z tego powodu nie utwierdzeni w Słowie a zarazem bojący się Boga bracia i siostry w wierze, nie opuszczali świętych zgromadzeń.

 5. Dla obecnych Chrześcijan jest ważne 10 przykazań bożych a jeśli ktoś chce to niech wypełnia całe prawo Mojrzeszowe jeśli zdoła co jest dziś wręcz nie do zrobienia te wszystkie sprawy z tym związane jak ktoś czytał to wie ale owych 10-ciu nikt nie odwołał i tego trzeba się trzymać.

 6. Szalom !
  Posługujemy się tendencyjnym tłumaczeniem z greki !!!!!
  Greckie słowo „katargeo” – tendencyjnie i błędnie
  przetłumaczone jako „zniósł”.
  Pierwszym znaczeniem słowa „katargeo” jest :
  UCZYNIŁ BEZSILNYM.

  Poniżej fragment nauczania
  Paradoks Pawła – List do Efezjan
  https://koscioldrogi.wordpress.com/2016/03/24/paradoks-pawla-list-do-efezjan/

  „O co zatem chodzi w Efez 2:15, skoro wydaje się wyraźnie mówić,
  iż Boże Prawo zostało zniesione?
  Hm, szczerze mówiąc… werset 15 jest trudnym wersetem do przetłumaczenia…
  zwłaszcza dla kogoś nie uwzględniającego kontekstu kultury I wieku.

  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grece,
  a kontekst kulturowy I wieku został omówiony wcześniej. Prześledźmy to:

  1. Celem Izraela było pokazywanie poganom Bożego Prawa, czyli światła.

  2. Izrael zawiódł w ukazywaniu poganom Bożego Prawa. Zamiast tego stali się
  wobec pogan opresyjni i wrodzy. Tak bardzo, że ta wrogość utworzyła duchowy
  mur między Żydami a poganami. Doszło nawet do tego, że wybudowali na
  dziedzińcu świątynnym mur podziału odzwierciedlający tą smutną mentalność.

  To sprawiło, że Boże Prawo stało się bezsilne dla pogan,
  czyli że Boże Prawo nie miało mocy bądź wpływu na pogan.
  POGANIE BYLI PRZEZ TO POZBAWIENI, NP BŁOGOSŁAWIEŃSTW PŁYNĄCYCH Z
  PRZESTRZEGANIA PRAWA MIŁOŚCI… I INNYCH.

  3. Pojawił się nasz Mesjasz i w Mat 5 przypomniał Izraelowi,
  że mają być światłem dla pogan, pokazując im dobre uczynki,
  które mają czynić.

  Główne znaczenie greckiego słowa w wersecie 15 na „zniósł”
  to: uczynić bezsilnym, obedrzeć z siły i mocy, wpływu lub władzy.
  „Znieść” to wtórne, drugorzędne znaczenie.

  Dlaczego więc tłumacze nie zastosowali pierwszego znaczenia tego słowa?
  Nie możemy tego stwierdzić z całą pewnością, jednak większość tłumaczy
  jest już nastawionych na to, że nasz Mesjasz faktycznie zniósł Boże Prawo.

  Jednak główna definicja daje nieco odmienną perspektywę tego greckiego
  słowa użytego w Efez 2:15. A jeśli uważacie, że Słownik Stronga jest dla
  was tendencyjny, podajemy alternatywę:
  Grecki Leksykon Thayera – katargeō: sprawić nieczynnym, niewykorzystanym,
  nieaktywnym, niedziałającym, pozbawić siły, uczynić bezużytecznym.
  Sprawić, że osoba lub rzecz nie jest już skuteczna; pozbawić mocy, wpływu lub siły.

  Praktycznie mówi to samo, co Strong. Oto co stanie się, gdy użyjemy głównego znaczenia
  tego słowa. Przeczytajmy Efezjan 2:14-15 z tą informacją:

  Efezjan 2:14-15
  On bowiem jest naszym pokojem, który z dwojga uczynił jedno, i w swoim ciele
  usunął stojący pośrodku mur wrogości, On zniósł uczynił bezsilnym prawo
  przykazań (zawarte) w postanowieniach, aby stworzyć w sobie samym z dwóch
  jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż,
  w którym zabił wrogość.

  Widzicie, jak to współgra? Boże Prawo nie było wrogie wobec pogan.”

  Polecam nauczanie :
  Paradoks Pawła – List do Efezjan
  https://koscioldrogi.wordpress.com/2016/03/24/paradoks-pawla-list-do-efezjan/

  Tekst nauczania, jak zwykle znajduje się
  pod filmikiem.
  HalleluJah !!! MaranaTha !!!

  1. dziekuję za ten pouczający komentarz.
   Tak więc jest jeszcze lepiej, bo można interpretować to tak:
   on uczynił bezsilnym zakon przepisów aby stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka.
   Tak czy owak Hbr 9 pokazuje, że prawo ceremionialne i jego przepisy nas nie obowiązują.

 7. Nowy testament jest
  napisany w grece, jednym ciągiem,
  bez wyróżniania małych i dużych liter,
  bez znaków interpunkcyjnych.
  Moje tłumaczenie Efezjan 2:14-15
  On [Jezus] bowiem jest naszym pokojem,
  który z dwojga uczynił jedno, i w swoim ciele
  usunął stojący pośrodku
  mur wrogości – on [mur wrogości] uczynił bezsilnym [dla pogan]
  Prawo Przykazań (zawarte) w postanowieniach] – aby stworzyć w
  sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać
  z Bogiem w jednym ciele przez krzyż,
  w którym zabił wrogość.

  Sens: Jezus usunął mur wrogości
  ( co było przeszkodą dla pogan do poznania Prawa i
  otrzymania płynących z przestrzegania Tory , błogosławieństw ),
  aby pojednać pogan i żydów jako Jedno Ciało Chrystusa – cały nowy Lud Boży,
  gdzie nie masz już ni Żyda, ni Greka, bo poganie zostali wszczepieni
  w Szlachetną Oliwkę – IsraEl – Lud Boży.
  Mówi o tym później w Ef 2,17-22
  ( Grecy =poganie, są już współobywatelami świętych –
  pełnoprawnym Ludem Bożym).
  Współgra to z Rz 11,23-26.
  HalleluJah !!! MaranaTha !!!

  1. a propos marana tha , niektórzy interpretują jako przekleństwo.
   Możesz nam wyjaśnić znaczenie tego słowa?

  2. zainspirowałeś mnie do sprawdzenia tego w mojej ulubionej anglojezycznej biblii.
   Tam fajnie to jest wytłumaczone:

   Uchylił kodeks prawny, który został tak zatkany drobnym drukiem i przypisami, że przeszkadzał bardziej, niż pomógł. Potem zaczął. Zamiast kontynuować pracę w dwóch grupach ludzi oddzielonych wiekami animozji i podejrzeń, stworzył nowy rodzaj człowieka, nowy początek dla wszystkich.

   1. Szalom 🙂
    Dziękuję Adminie za tak piękne przytoczenie tłumaczenia z anglojęzycznej Biblii.
    Sens mojego tłumaczenia jest w tym samym Duchu. Dzięki wielkie.
    Chwalmy Pana !!! Przyjdź Panie Jezu jak najszybciej !!! 🙂

   2. Bracie Adminie !
    Komentarz w Biblii anglojęzycznej, widzi w słowach
    Prawo przykazań (zawarte w postanowieniach ) – ustną Torę = Misznę =
    tradycję starszych = prawa stworzone przez ludzi, które później razem
    z Gemarą, zostaną skodyfikowane w Talmudzie.
    „kodeks prawny, który został tak zatkany drobnym drukiem i przypisami,
    że przeszkadzał bardziej, niż pomógł.”
    Ja skłaniam się ku interpretacji, że chodziło o Torę spisaną,
    Prawo Boże, które nie mogło przez Żydów, być poznane przez pogan i
    skutkować dla nich błogosławieństwami. Przez mentalność muru nieprzyjaźni.
    Chwała Panu !!!
    Przyjdź Panie Jezu jak najszybciej. Amen !!!!

   3. Errata :
    Prawo Boże, które nie mogło z winy Żydów, być poznane przez pogan i
    skutkować dla nich błogosławieństwami.

 8. MaranaTha = Przyjdź Panie Szybko !!!!
  Przyjdź Panie jak najszybciej !!!
  Ap 22:20 bw „Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce.
  Amen, przyjdź, Panie Jezu!”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Marana_tha

  Bracia i siostry !
  Pan jest już blisko… we drzwiach !!!
  Trzymajmy się razem, starający się przestrzegać Torę,
  z miłości do Boga.
  Bo szatan jak lew ryczący, patrzy kogo by tu jeszcze pożreć.
  Niechaj błogosławieństwo Pana spłynie na
  strzegących Prawa i wiary Jezusa !
  Amen !
  Szalom 🙂

 9. Szalom 🙂
  Niechaj błogosławieństwo Pana spłynie na
  strzegących Prawa i wiary Jezusa !
  =
  Niechaj błogosławieństwo Pana spłynie na
  strzegących Przykazań i wiary Jezusa !

  Tora, Zakon, Prawo Boże, to zbiór około 613 przykazań, instrukcji, po hebrajsku Micvot.
  Dekalog nazwany jest po hebrajsku 10 Deklaracji, albo 10 Słów.
  Nie jest nazwany Micvot, bo Micvot=Przykazania to cała Tora.
  Dla każdego Żyda, przykazania to cała Tora, a nie tylko Dekalog.

  • „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego,
  a przykazania jego nie są uciążliwe.” – 1J 5:3 bw

  Przykazania, czyli po hebrajsku Micvot, to cała Tora.
  Zatem Miłość ku Bogu, polega na przestrzeganiu Tory.
  To oczywiste. Jeśli „rodzisz się na Nowo” ( Rozmowa Jezusa z Nikodemem) przychodzi upamiętanie.
  Odwrócenie się o 180 stopni od swojego postępowania.
  Nienawidzisz grzechu i chcesz wiedzieć wszystko, jak postępować, by nie grzeszyć.
  Oto Biblijna definicja grzechu :

  • „Każdy kto popełnia grzech, zakon ( Prawo Boże=Torę) przestępuje,
  a grzech jest przestępstwem zakonu ( Prawa Bożego=Tory)” – 1 Jk 3,4 bw

  List Apostoła Jakuba jest w Nowym Testamencie !
  OTO BEZSPRZECZNIE NOWOTESTAMENTOWA NAUKA APOSTOLSKA !!!!!!!

  Zatem grzech jest przekroczeniem Tory.
  I już wiemy, że nie zachowywanie szabatu jest grzechem !!!!!!
  To NAUKA APOSTOŁÓW !!!!

  Czy Duch Święty prowadzi nas do przestrzegania Tory ?

  https://koscioldrogi.wordpress.com/2017/10/12/czy-masz-ducha-swietego/

  „Jesteśmy w Nowym Przymierzu, którego pośrednikiem jest Jezus,
  nasz Mesjasz (Jezus, Chrystus).
  Mamy to potwierdzone w Heb 7:22 Heb 8:6 Heb 12,24 .

  Warunki Nowego Przymierza są szczegółowo opisane w Jeremiaszu i Ezechielu.

  „Oto idą dni – mówi Jahwe – że zawrę z domem izraelskim
  i z domem judzkim nowe przymierze.
  Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu,
  gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej,
  które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Jahwe –
  lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Jahwe:
  • Złożę moją Torę (mój zakon) w ich wnętrzu i • wypiszę ją (Torę) na ich sercu.
  • Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem ( całym Izraelem – 12 pokoleń = Dom Judy (2 pokolenia)+ Dom Efraima(Pełnia Pogan to 10 pokoleń )” Jer 31:31-33

  • I dam wam serce nowe, i • Ducha nowego dam do waszego wnętrza, i • usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. • Mojego Ducha dam do waszego wnętrza i
  • uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw (Mojej Tory)
  będziecie przestrzegać i wykonywać je.
  Eze 36:26-27

  Pytanie zatem brzmi:
  • czy Duch Święty w tobie sprawia pragnienie postępowania według Bożych Przykazań (wszystkich!)?
  • czy Duch Święty w tobie sprawia, że przestrzegasz Tory?
  • czy Duch Święty w tobie sprawia, że wykonujesz Boże nakazy i zarządzenia?
  • czy masz wypisaną Torę na sercu?

  Jeśli nie masz czegoś takiego w swoim życiu, to może… nie jesteś wszczepiony w Nowe Przymierze?
  Albo może coś się popsuło i działa niewłaściwie w twoim życiu? ”
  Chwała Panu !!!! Przyjdź Panie Jezu szybko !!!

  1. Zastanawia mnie teraz ktore wersety to przykazania a ktore przepisy… Jesli mamy nie jesc wieprza to czy nie powinnismy chodzic w ubraniach z jednej nici a podczas miesiaczkowania unikac zanieczyszczania domu ? Wytlumaczcie mi prosze

   1. Karol "Szulwik" Szulawiak

    chodzenie w ubraniach w jednej nici jest zdrowsze. A zanieczyszczenie rzeczy podczas miesiączkowania dotyczy zanieczyszczeń przedmiotów krwią z wiadomej części ciała. Nie znam się za bardzo na kobiecej anatomii, ale chyba podpaski załatwiają sprawę.

  2. No patrz AYALA63, ty wiesz takie rzeczy a pastorzy protestanccy nie wiedzą.

   Czy oni są nierozumni?
   Nie,oni dobrze o tym wszystkim wiedzą i świadomie wprowadzają w błąd nie utwierdzonych w Słowie.

   1. Szczerze poszukujący Boga ludzie szybciej wpadną na Jego objawione prawdy niż zaplesniali pastorzy wyglaszajacy w kolko te same kazania z kazalnicy…

 10. To ja zapytam z ciekawości (takiej dobrej): czyli w dzień szabatu można zmyć naczynia po posiłkach, które tego dnia jadłam i napojach, które tego dnia piłam (nie chodzi bynajmniej o alkohol, a np. o zwyczajną wodę 😀 )? (takie zwykłe codzienne zmywanie naczyń itp.)

  1. Karol "Szulwik" Szulawiak

   Asiu.

   Mamy dzień przygotowania, a przez dobę to się raczej tyle tego nie nazbiera 😉

  2. Pewnie, że można 😀
   I koło w samochodzie można wymienić jeśli nasz bliźni „złapie kapcia” 🙂

   „Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.”

 11. Należałoby wyjść z 2 Piotra 3, 15-17: „A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska”. Czytamy u Piotra, że Paweł pisze tak, że dla ludzi niewykształconych i nieumocnionych w Słowie Bożym jest ono niezrozumiałe, a nadto przekręcają oni je ku własnej zgubie. My natomiast mamy mieć się na baczności, aby nie być zwiedzionymi przez takich nieprawych ludzi.
  Paweł więc pisze: „Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” 1 Kor. 2, 14. Stąd też wszelka dyskusja z ludźmi zmysłowymi, nienarodzonymi na nowo nie ma sensu, bowiem Słowo Boże jest dla nich zakryte i nie pojmą go. Mało tego – zgodnie z wypowiedzią Pawła – nie mogą poznać i rozumieć Biblii. „…Zna Pan tych, którzy są Jego…” 2 Tym. 2, 19
  Podstawowa zasada Biblii jest taka, że Biblia nie przeczy sobie. Kiedy mówię o Biblii to mam na uwadze pisma Starego Testamentu, czyli 39 ksiąg (bez apokryfów), którymi posługiwali się Żydzi, plus 27 ksiąg Nowego Testamentu. Pozostałe księgi (apokryfy), które zostały dołączone przez katolickich i prawosławnych tłumaczy nie są natchnionymi przez Ducha Świętego. Jezus Pan nie posługiwał się apokryfami!
  Słowo Boże wyraźnie przedstawia dwa zakony. Oba zostały spisane przez inne osoby. Oba zapisane na innym podłożu. Oba zostały umieszczone w innym ich miejscu przechowywania. Oba miały inny czas ich obowiązywania. Zatem zbadajmy to w oparciu o Biblię.
  1) ZAKON MORALNY – napisany palcem Bożym, umieszczony wewnątrz skrzyni przymierza ( a docelowo w sercu ludzkim), obowiązuje na wieki:
  „I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć” 2 Moj. 24, 12.
  „A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym” 2 Moj. 31, 18
  „Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach” 2 Moj. 32, 15-16,
  „Rzekł Pan do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, a Ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś /…/ I pozostał tam u Pana przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i spisał na tablicach słowa przymierza, dziesięcioro słów” 2 Moj. 34, 1, 28
  „W owym czasie rzekł Pan do mnie: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i wstąp do mnie na górę. Sporządź sobie też drewnianą skrzynię, a Ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które ty potłukłeś, i włożysz je do skrzyni. Sporządziłem więc skrzynię z drzewa akacjowego, wyciosałem też dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i z tymi dwiema tablicami w ręku wstąpiłem na górę. I napisał Pan na tablicach takim pismem, jak poprzednio, dziesięć słów, które wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i wręczył mi je Pan. A obróciwszy się, zstąpiłem z góry i włożyłem tablice do skrzyni, którą sporządziłem; i były tam, jak mi rozkazał Pan” 5 Moj. 10, 1-5
  „Gdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z wami, przebywałem na górze przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody, Pan dał mi dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. Po upływie czterdziestu dni i czterdziestu nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice, tablice przymierza” 5 Moj. 9, 9-11
  „A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań” 2 Moj. 20, 6
  „Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął” 2 Moj. 31, 13-17
  „ Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka” Kaz. Sal. 12, 13
  „Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie; Jam jest Pan!” 3 Moj. 18, 5
  „A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję /…/ Przestrzegaj zatem ustaw jego i przykazań, które ja tobie dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni” 5 Moj. 4, 1-2, 40
  „A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które Ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo” 5 Moj. 6, 1-2
  „Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów” Iz. 4, 4-7
  „W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie /…/ Dlatego kocham przykazania twoje Bardziej niż złoto, bardziej niż szczere złoto” Ps. 119, 11,127

  1) ZAKON CEREMONIALNY – napisany ręką Mojżesza, umieszczony obok skrzyni przymierza, obowiązywał do śmierci Pana Jezusa na krzyżu:

  „A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, to dał Mojżesz Lewitom, którzy nosili Skrzynię Przymierza Bożego, taki rozkaz: Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku Skrzyni Przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie” 5 Moj. 31, 24-26
  „Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół, i chleby pokładne; za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i Skrzynię Przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza; nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek; ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą; są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził; bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” Hebr. 9, 1-28
  „ Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus” Kol. 2, 16-17

  Dlatego też w Ef. 2, 15 Paweł napisał, iż Pan Jezus przez swoją śmierć zniósł zakon przepisów i przykazań, o którym mówi w Hebr. 9, 1-28 i Kol. 2, 16-17. Zakon moralny – 10 przykazań – nie odnosi się w żaden sposób do pokarmów, napojów, świąt, nowi księżyca, ofiar, świątyni ziemskiej, muru świątynnego oddzielającego dziedziniec świątyni od terenu ogólnie publicznego, zasłony oddzielającej miejsce święte od najświętszego – stąd po śmierci Jezusa ona pękła od góry do dołu – Mat. 27, 51. Do śmierci Jezusa tylko Żydzi mieli dostęp do dziedzińca świątyni, a do miejsca świętego tylko kapłani, do miejsca najświętszego tylko arcykapłan raz w roku. Ponieważ po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił nie do ziemskiej świątyni, która była tylko cieniem, obrazem a do Niebieskiej, Prawdziwej Świątyni. Stąd od tego czasu wszyscy i Żydzi i Grecy (poganie) mamy dostęp do Jezusa w Świątyni Niebieskiej. Nie ma już muru ani zasłony! Ziemska świątynia była jedynie szkołą, która uczyła, fakt – na żywych i zabitych zwierzętach – tego co stanie się w rzeczywistości – Jezus poniesie karę za mój grzech. Zwierzęta nie mogły ponieść kary za mój grzech, TYLKO CHRYSTUS!

  1. merytorycznie i ładnie napisane.
   Należysz do jakiej denominacji?

 12. W istocie pytasz mnie o to samo, o co Samarytanka spytała Pana – Jana 4, 19-20. Ale On jej odpowiedział wierszami 23-24. Pan Jezus ma swoją owczarnię i inne owce, które w niej jeszcze nie są ale sprowadza je do niej Jan 10,16. Stąd też w Obj. 18, 4 jest wezwanie do dołączenia do Jezusowej owczarni. Jej charakterystyka jest chociażby w Obj. 12, 17; 13, 7; 14, 1-5 i 12; 15, 2-3; i np. 19, 7-10.

  1. NT przeczytałem byc może i nawet 10x i to w różnych tłumaczeniach.
   Czyżby wymijająca odpowiedź?
   Po prostu jestem ciekaw czy przynależysz do religi czy jak my jesteś poza denominacjami.

 13. Na podstawie Słowa Bożego nie da rady dowieść tego, że „samotne ptaki dadzą rady dolecieć do ciepłych krajów”. „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” Ef. 4, 5. Czytaj Hebr. 10, 23-27. Wkrótce łączność internetowa nie będzie już możliwa więc odpada taka „formacja umożliwiająca lot do Ojczyzny Niebieskiej”! W jaki sposób będziesz baczył na innych i dodawał otuchy innym, jeżeli będziesz od nich daleko? „… bo zbawienie pochodzi od Żydów” Jan 4, 22. Patrz Rzym. 2, 28-29 plus Fil. 3, 3 i Kol. 2, 11. Nie zrozum mnie opatrznie – Jak. 2, 19 – osobiście nie mam biblijnych zastrzeżeń do treści publikowanych na stronie. Jedynie niuanse, które nie mają dla mnie większego znaczenia. Chociaż nie przeczytałem ani nie obejrzałem wszystkiego. Nie stawiam się w roli krytyka, czy cenzora – prawdę piszę. Czytaj Iz. 26, 7! Więc jeżeli jesteście pojedynczo to zbierajcie się razem, bo inaczej w dniach, które idą nie ostaniecie się – Dan. 12, 1!

  1. „Więc jeżeli jesteście pojedynczo to zbierajcie się razem, bo inaczej w dniach, które idą nie ostaniecie się – Dan. 12, 1!”

   Przecie, nawet dzisiaj umieściłem info o zjeździe a w nim o przyjazniach i wspolnocie w ramach bloga….

   „“… bo zbawienie pochodzi od Żydów” Jan 4, 22.”

   Czyżbys był od mesjańskich? Nie wiem czemu tak się wstydzisz denominacji. Ja nie neguje Żydów, ale syjonistów. Pierwsza kobieta jaką chrzciłem była/jest żydowskiego pochodzenia..
   A tak na marginesie zbawienie od ZYdow nie oznacza wybranstwa ZYdw, ale ze rozpoczyna się w Judeji itd. Więcej tutaj:

   http://detektywprawdy.pl/2015/01/01/zbawienie-bierze-poczatek-od-zydow/

   1. Daniel 12.1 jest o czymś innym ( zbierajcie się razem – skąd to?.) Pomyłka, czy dpaw08 chaos jakiś wprowadził?
    I prośba do dpaw08, pisz własnym językiem zrozumiale, bo to nie biblioteka, żeby zrozumieć wypowiedź to trzeba z Biblią siedzieć :)))
    Jezus też cytował Stary Testament, ale nie odnośnikami i nawet prosty lud rozumiał o co chodzi…

    1. dpaw to agent.
     Ale to dobrze, że atakuja bo juz było nudno.
     Gdyby nie atakowali, to oznaczałoby że z nami coś nie tak.

   2. odpowiem Ci ostatni raz, bo widzę że jesteś agentem.

    1. Nie bylem nigdy członkiem AD7.
    2. Chrzest jest w biblii.

    Mógłbym Ci nie odpowiadac gdyż nie odpowiadałeś Ty, ale ostatni raz to zrobiłem.
    Nie boje sie Ciebie ani twoich kolesi. tylko Boga.

    Jesteś mącicielem.
    Gdyby Ci blog nie odpowiadał, to nie piusałbys tu namolnie, ale przyszedłeś

  2. Jak ktoś mi odpowiada na zwykłe pytanie kilka razy zadane „przeczytaj moje wpisy ze zrozumieniem”, to niestety, ale przepraszam bardzo kończę dyskusję.
   Dobrze się zapowiadało, ale wiedza biblijna nie zbawia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: