Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Którego dnia umarł Jezus?

Pisząc przez kilka dni tekst o święcie Paschy, natrafiłem na chronologię wydarzeń przed śmiercią Jezusa i trochę rozbudowałem   tekst, który umieszczam poniżej.

 

Dla wyjaśnienia. Na początku wiosny, kiedy jest Święto Paschy, dzień i noc trwają około 12 godzin. Dzień biblijny trwa 12 godzin i rozpoczyna się świtem około 6 godziny rano (Początek pierwszej godziny biblijnej), a kończy o 18 godzinie, czyli 6 wieczorem (12 godzina biblijna). W południe jest 6 godzina biblijna;

 

 

PIĄTEK 
– Jezus w Betanii (Jan 12:1)

SOBOTA (10 Nisan)
– Triumfalny wjazd do Jerozolimy (Mat 21:5, 12, 17; Mar 11:7, 11; Luk 19:28)

NIEDZIELA
– Przeklęcie drzewa figowego (Mat 21:18; Mar 11:12)

PONIEDZIAŁEK 
– Spisek przeciwko Jezusowi (Mat 26:2-5; Mar 11:20; 14:1; Łuk 21:1)

WTOREK
– Ostatnia wieczerza (wtorek po zachodzie słońca – początek 13-go Abib) (Mat 26:17; Mar 14:7, 12; Łuk 22:7)

 

ŚRODA Ukrzyżowanie Jezusa– miało miejsce w środę (14 Abib), Dzień Przygotowania Paschy, Ew. Jana 19:14. Dzień Przygotowania poprzedza Paschę. Dzień Paschy i pierwszego dnia Święta Przaśników jest Szabatem, wielkim Świętem, Ew. Jana 19:31, Marka 15:42, Kapłańska 23:15
– Jezus ukrzyżowany o godzinie 9 rano (trzecia godzina dnia) (Mar 15:25). Złożona ofiara z baranka.
– Umarł o godzinie 15 popołudniu (dziewiąta godzina dnia) (Mat 27:45-50; Łuk 23:44-46; Mar 15:33-37). od południa do 3 po południu (od szóstej godziny biblijnej aż do dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię.

– Zdjęty z krzyża przed zachodem słońca i złożony do grobu (Mar 15:42-47; V Mojż 21:23; Jan 19:38-42).

-pogrzebanie Jezusa przed zachodem słońca (przed 12 godziną biblijną);

CZWARTEK
– Święto Przaśników (III Mojż 23:5-7; IV Mojż 28:16-19)

SOBOTA (17 Nisan)
– Zmartwychwstanie Jezusa, tuż przed zachodem słońca w szabat wieczorem (początek 17/18 Nisan).

NIEDZIELA
– Rano dwie Marie, Magdalena i Salome odkrywają, że grób jest pusty (Mar 16:1-9; Jan 20:1-2; Łuk 24:1-2).
– Jezus jest zmartwychwstały! (Mat 28:11; Mar 16:1; Łuk 24:1; Jan 20:1)

 

 

 

Updated: 12 kwietnia 2019 — 17:50

4 komentarze

Add a Comment
  1. Piotrze. Dziękuję za temat. Mega ważny dla Nas wszystkich. Jednak mam pytanie. Czy jednak czwartek nie był dniem męki Pana Jezusa. Łukasz 24.19 Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. W ową sobotę był wielki szabat – wielki bo podwójny szabat jako siudmy dzień tygodnia oraz święto przaśnikow tj. 2 w 1. Jana 19.31. ?????

  2. Dziękuję za zamieszczenie informacji na ten temat…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: