Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

ACTA2 to pikuś wobec tzw ustawy TERREG.

Dziś się dowiedziałem, że milowym krokiem w zamykaniu ust prawdzie ma być ustawa zwana roboczo TERREG,

 

W świecie szatana PRAWDA JEST TERRORYZMEM.

 

Europejska regulacja dotycząca treści terrorystycznych, w skrócie TERREG, ma określić sposób działania i odpowiedzialność za treści o charakterze terrorystycznym w internecie.

ERREG ma dwa podstawowe założenia. Po pierwsze ma on sprawić, że strony internetowe będą zmuszone w ciągu godziny od zgłoszenie usunąć wskazane treści (filmy, zdjęcia, tekst), uznane za terrorystyczne. Następnie mają zapobiec ich ponownemu uploadowaniu (wgrywaniu). Po drugie strony internetowe będą musiały stosować filtry automatycznie wykrywające treści terrorystyczne i je blokować. Co ważne, zgodnie z TERREG na strony internetowe, które nie dostosują się do przepisów, zostanie nałożona kara finansowa

ŹRÓDŁO:

https://tech.wp.pl/czym-jest-terreg-i-dlaczego-internauci-boja-sie-go-bardziej-od-acta-2-6366745236920449a

 

 

 

 

Julia Redy z niemieckiej Partii Piratów uważa, że  właściciele stron internetowych będą musieli wybrać: czy chcą nadzorowac swe strony 24H na dobę, czy automatycznie blokować zgłoszone treści bez sprawdzania ich.

Europosłanka Redy jest przekonana, że po wprowadzeniu przepisu mówiącego o nakazie usuwania treści terrorystycznych w ciągu godziny z internetu znikną małe strony, a pozostaną tylko giganci i strony firmowe.

 

Każdy radykalizm będzie traktowany jak terroryzm. Każda krytyka jako mowa nienawiści. Jest tego dobra strona. Nastąpi koniec kłótni w internecie o prawdę a tylko, Ci  którzy są przy Bogu poradzą sobie z uciskiem jeśli nie zostaną pochwyceni. Nie znajomość spisków zbawi, ale relacje z Jezusem.

 

To zaś oznacza, że mój blog będzie musiał zejść do podziemia i na przykład musiałbym wysyłać biuletyn blogowy zaufanym czytelnikom.

No cóż… nie ma się co dziwić, i tak to wszystko daleko zaszło. Znaczna część społeczeństwa poznała wiele prawdy o spisku lucyferiańskim przeciw ludzkości. inna kwestia jest że znaczna z nich część nie przychodzi mimo wszystko do Boga, a właśnie po to będzie Wielki ucisk będący także gniewem Bożym, aby ludzie opowiedzieli się ostatecznie po jednej ze stron: szatanie albo Bogu.

 

 

 

Updated: 12 kwietnia 2019 — 13:52

36 komentarzy

Add a Comment
 1. Nauka o pochwyceniu PRZED wielkim uciskiem jest nie Biblijna.
  My którzy jesteśmy w Jezusie Chrystusie nie jesteśmy przeznaczeni na gniew.. A przecież wielki ucisk, to nie jest to samo co gniew Boży – musimy o tym pamiętać Kochani.
  Sam Pan Jezus powiedział: “Po ucisku..” Biblia naucza że najpierw będzie wielki ucisk, a potem gniew Boży zostanie wylany i to właśnie od tego gniewu będziemy uchronieni.

  J 16;33
  “To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.”

  Dz 14;22
  “Umacniając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego.”

  Rz 2;9
  “Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się nieprawości, najpierw na Żyda, a potem na Greka.”

  Rz 5;3
  “Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,”

  Rz 8;35
  “Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?”

  Rz 12;12
  “Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali!”

  2Kor 1;4
  “Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, pociechą, której doznajemy od Boga.”

  2Kor 7;4
  “Z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku.”

  Ef 3;13
  “Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą.”

  1Tes 3;4
  “Albowiem gdy pośród was przebywaliśmy, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało.”

  2Tes 1;4
  “Tak że i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach jakie znosicie;”

  2Tes 1;6
  “Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,”

  Ap 1;9
  “Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu głoszenia Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie.”

  Ap 2;9
  “Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.”

  Ap 2;10
  “Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.”

  Ap 2;22
  “Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w wielki ucisk, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich.”

  Ap 7;14
  “I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.”

  Mt 13;21
  “(…) nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.”

  2Tm 3;12
  “Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.”

  Mt 24;21
  “Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.”

  Mt 24;29
  “Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.”

  Mk 13;24
  “W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.”

  J 16;33
  “To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.”

  1. Błędne rozumienie niebiblijne.
   Uciski z tych wersetow co podałeś w znacznej części tycza się ucisku w życiu doczesnym jaki mieli i mają chrześcijanie ale na koniec będzie ucisk jakiego nie było.
   Polecam wykład J Beavera pt Nieustepliwi. Co prawda ekumenista ale akurat o tym ucisku mówi biblijnie.
   Są dwa rodzaje uciskow. Ten od świata już teraz, od rodziny, prześladowania chrześcijan i ucisk wielki na koniec czasu.
   To co piszesz to niezrozumienie eschatologii i nie tylko bo i życia Chrystusowcow. Tylko ci którzy sprzeciwiają się temu światu mają ucisk już. Nie idą z dziećmi do komunii nie świętują sol invictus, Wielkanocy, żyją prawdą itd

   “Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

   Co inngo ucisk w życiu każdego wyznawcy Jezusa przez 2000 lat a co 8nbego ucisk jakiego nie było przez 2000lat. Jest to wyraźne i proste.

   1. A czym według ciebie jest początek boleści?

    1. Zgodnie z tym Mt 24 wojny, kryzys ekonomiczny:

     Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. 8 Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści

     1. Dominik uważa, że najpierw będzie początek boleści a potem wielki ucisk.

      1. każdy ma prawo do własnego zdania. Nikogo tez na siłę nie zmuszam do czytania bloga…

  2. Powyższe wersety może nie wszystkie odnoszą się do WU, ale moje poznanie również mówi mi, że WU to nie jest to samo, co Boży gniew. Wielki Ucisk to bardziej gniew szatana, lud Boży będzie w tym czasie prześladowany i zabijany jak nigdy dotąd. Poza tym, jeśli system Antychrysta ma “walczyć ze świętymi i zwyciężać ich” (Ap 13:7), to ci święci muszą być wtedy obecni na ziemi. Owszem, w trakcie ucisku wielu ludzi jeszcze się nawróci, ale ktoś musi im też dawać świadectwo wiary. Piszę na szybko, więc podaję tylko pierwsze skojarzone wersety (tu akurat z Tysiąclatki):

   “Zaraz też PO UCISKU owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i ZGROMADZĄ JEGO WYBRANYCH z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.”
   Mt 24:29-31

   “Lecz KTO WYTRWA DO KOŃCA, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.”
   Mt 24:13-14

   “W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę1, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo DZIEŃ TEN NIE NADEJDZIE, DOPÓKI nie przyjdzie najpierw odstępstwo i NIE OBJAWI SIĘ CZŁOWIEK GRZECHU, SYN ZATRACENIA…”
   2 Tes 2:1-3

   Oczywiście nie mam zamiaru wykłócać się o to, kto ma w tej kwestii rację, po prostu dziele się moim zrozumieniem. Jak by nie było, każdy niech pozostanie przy swoim przekonaniu, a kto jest w błędzie, niech go Bóg przez swego Ducha pouczy.

   Szalom bracia i siostry, błogosławionego szabatu 🙂

   1. Przy 5 pieczęci częśc świętych jest juz w niebie:

    “A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. (10) I głosem donośnym tak zawołały: Władco święty i prawdziwy! Jak długo jeszcze będziesz zwlekał z wyrokiem i karą za naszą krew na tych, co mieszkają na ziemi? (11) I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze przez krótki czas odpoczęli, aż dopełni się liczba ich współsług oraz braci, którzy, jak i oni, mają być zabici”

    http://detektywprawdy.pl/2019/03/22/dlaczego-pochwycenie-zgromadzenia-boga-kosciola-bedzie-przed-wielkim-uciskiem/

    podczas wielkiego ucisku świętymi będa obecni letni chrześcijanie i nowi nawróceni.

    1. Tu może chodzić o ludzi, którzy przez ostatnie 2000 lat byli zabijani za wiarę.

     Kent Hovind w swojej książce “What on Earth Is About to Happen for Heaven’s Sake” mówi, że przez 40 lat wierzył w porwanie przed uciskiem, ale zmienił zdanie, gdy dokładnie to zbadał.

     Na 112 stronie mówi, że nauka o porwaniu przed uciskiem zaczęła się od kilkukrotnych wizji 15-letniej Margaret MacDonald w 1830 roku, która widziała w nich, że CZĘŚĆ kościoła będzie porwana przed uciskiem. Później tego samego roku kościół Caledonian Chapel prowadzony przez Edwarda Irvinga opublikował artykuł, w którym ogłosił, że CAŁY kościół będzie porwany przed uciskiem. I od tamtej pory ta nauka się rozprzestrzenia.

     Historycznie kościół zawsze nauczał porwania po ucisku.

     Więcej możesz przeczytać w książce Kenta. Mam pdf. Jeśli chcesz, to mogę podesłać.

     1. “Tu może chodzić o ludzi, którzy przez ostatnie 2000 lat byli zabijani za wiarę.”

      nawet jeśli, to musieliby być pochwyceni, a jeśli tak, to oni najpierw, czyli byłyby dwa pochwycenia.

      co do takich spisków to pytanie co bylo pierwsze jajko czy kura.
      Widze jak masońscy pastorzy kopiują niektóre moje działania. Ja nie mam takiej siły przebicia jak oni.

      Mówi się także, że Jezuici stworzyli doktrynę o pochwyceniu przed uciskiem. Zupełny rozgardiasz…

      Ja patrzę na biblię. Ta mówi że kiedy część ludzi jest u Boga inni są na ziemi.

      1. No ale teraz gdy ludzie zbawieni umierają, to są w Niebie u Boga bez pochwycenia. Tak mi się przynajmniej wydaje.

       1. no właśnie to jest niezrozumienie Pisma i gdybym czasem nie pisał odpowiedzi ludzie wierzyliby w treść takich komentarzy a choćby z jednego wersu wynika, że śpia w grobach:

        “A mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych, (16) że na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” 1 Tes 4

        1. Tak właśnie 🙂 Kto się nie zgadza z tym co jest napisane WPROST w Biblii to kieruje się jakąś inną Ewangelią.
         Moja rada. Zamiast filmów na youtube to czytać, czytać i jeszcze raz czytać Biblię 🙂
         Za każdym razem Bóg objawi nam coś nowego 🙂

       2. Krzysztofie-Henoch opisuje w swojej 1 księdze gdzie trafiają dusze po śmierci,jak działa wiatr i inne podstawowe rzeczy.
        Pozdrawiam.

 2. TERREG – TER + REG = Terroru Regulamin [Rejestr]

  “W świecie szatana PRAWDA JEST TERRORYZMEM”

  a co, jeżeli Biblię i Wiarę w Jezusa zaliczą
  w swoim regulaminie\rejestrze do Terroryzmu ?

  a, zaliczą… zwłaszcza te o synagodze szatana…
  _______

  robocza nazwa “terreg” – docelowa nazwa będzie:
  “ratuj szie kto może, bestia bogiem – RSKMBB”
  _______

  moje rozumienie jest takie, że WU będzie zafundowany
  Wszystkim, zarówno pachołkom szatana, jak i Wiernym
  Bogu Jezusowi – dlatego nazwa brzmi Wielki Ucisk,

  znamię bestii będzie faworyzować pachołków szatana,
  którzy i tak zginą, albo z ręki lucyfera, albo Boga,
  natomiast Chrystianie też będą ginąć Na Ciele, ale
  nie Na Duszy [taka różnica] – wtedy Wkroczy Jezus
  i Pochwyci Oblubienię, albowiem nikt by nie przeżył,

  seler

 3. dopisek

  CEL szatana – to zabić wszystkich i życie na ziemi,
  za pomocą wszelkich METOD
  [wola+myśl+metoda=wynik]

  cytat:
  “Wszystkie religie z wyjątkiem chrystianizmu to lucyferiańskie odmiany satanizmu.”

  ze strony
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/bunt-szatana-i-krucjata-anty-boza-2019-04

  autor Adam Lewandowski
  “Bunt Szatana i krucjata ANTY BOŻA”
  ________

  przepraszam, że podałem to źródło, ale artykuł jest ciekawy i szczery [pojawił szie pod nim komentarz, że też zacytuję:

  “Tekst dobry, ale mam dwie uwagi.
  1. Chrześcijaństwo nie Chrystianizm. Na naszym obszarze kulturowym obowiązuje ta pierwsza nazwa, nie ma potrzeby, żeby tworzyć coś nowego. Należało również dodać, że chrześcijaństwo jedynie w Kościele katolickim (tym prawdziwym, przedsoborowym) ma swoją bytność… [ble, ble, ble…]”

  seler

 4. już sama nazwa ustawy brzmi jak z jakiejś nowomowy :/

 5. Wiesz dlaczego admin Piotrze źle rozumują z wielkim uciskiem i porwaniem,gdyż nie znają proroctw naszych czasów mówię tu 20/21 wiek , proroctw nie lekceważcie znamy ten cytat,dlaczego ucisk będzie tak wielki bo jako chrześcijaninowi nie będzie ci przysługiwał żaden sąd,nie będziesz miał żadnego prawa,będziesz miał jedną szansę wyrzekasz się Jezusa lub nie wtedy śmierć,żadnych praw,tak będzie po pochwyceniu szatan się wścieknie jakim prawem Bóg zabrał ludzi z ziemi skoro wszyscy należą do niego wszelkie ciało,wybuchnie walka w niebie i zacznie się piekło na ziemi,totalna rzeźnia gdyż będzie wiedział że czasu niewiele to jest 7 lat,podaje wam jedno z takich proroctw Autor Olaf Dodge proroctwo z1952 r.pozdrawam kochani.

   1. Sylwester dobrze że zwracasz uwagę na Księgę Henocha ostatnio coś mnie do niej ciągnie i to drugi raz w przeciągu tygodnia kończę ją czytać,i wiecie co nam umyka zaraz podam krótki wers i on moim zdaniem świadczy o grupie ludzi którzy zostaną pochwyceni,dana im zostanie nauka stworzenia świata,tak jak Henochowi i ludzie ci nie wiem czy akurat wszyscy wrócą na ziemię by wymierzać sprawiedliwość niesprawiedliwym,by zostali osądzeni już w ciele,a ich duch będzie sądzony później.

    1. Księga Henocha opisuje apokalipsę tygodni szósty tydzień minął gdyż mówi o człowieku który wstąpi do nieba czyli Chrystus,a całe nasienie wybranego korzenia rozproszy się,mamy teraz 7 tydzień pokolenie odszczepieńców,pod koniec tego tygodnia sprawiedliwi zostaną wybrani i im zostanie dana siedmioraka nauka dotycząca całego stworzenia,naukę tą by zrozumieć w pełni trzeba ją zobaczyć tak jak Henochowi dlatego będziemy uczeni w niebie o tym,innej możliwości nie ma bo tego nie zrozumiemy,dalej jest napisane że dzięki wybranym korzenie niegodziwości zostaną odcięte,bluźniercy zostaną wycięci na każdym miejscu,a ci którzy planują złe czyny zginą od miecza, ostatnio mówiłem Piotrowi adminowi z którym się już wiele lat znam że coś się we mnie zmienia modlę się wieczorami rozmawiając z Bogiem,mam dar modlitwy wstawienniczej wiem że mamy modlić się za wszystkich ludzi,wiem że dla Boga każdy człowiek to perła która nawet jeśli wpadnie w błoto (pobrudzi się grzechami) nie przestaje być perłą wystarczy że się oczyści uwierzy w moc krwi Chrystusa,ale jestem ostatnio pod jakąś zmianą nie będę miał litości dla człowieka który przelewa krew niewinnego szczególnie dziecka na ofiarę dla demonów nie będę miał litości dla ludzi którzy są sługami diabła a uwierzcie mi będziemy wiedzieli którzy to,będziemy znali wszystkie ich czyny, księga Henocha mówi że nie będziemy mieć litości gdy będziemy im podżynać gardła taka jest prawda.

     1. Nie wiem czy wszyscy wybrani będą to robić,bo nie każdy ma ochotę podżynać gardło jakiemukolwiek człowiekowi,ale ostatnio usłyszałem ciekawe słowa,mówi wysoki rangą dowódca do żołnierza,to nie ja sprawiłem że stałeś się żołnierzem,zawsze nim byłeś ja tylko ociosałem ten kamień .

     2. Krzysztof Żołnierz, piszesz:

      “…księga Henocha mówi że nie będziemy mieć litości gdy będziemy im podżynać gardła taka jest prawda.”

      do czego Ty zmierzasz ?!?

      a nie pisałem, że księga Henocha NIE jest tekstem natchnionym, co najwyżej informacyjnym… zostaw Henocha…
      ________

      Pochwycenie [paruzja] nie jest II. przyjściem Jezusa – to zabranie Oblubienicy, bez zmartwychwstania wiernych.
      Dopiero w II. przyjściu Jezusa NA ŚĄD
      i na 1000. letnie Królestwo będzie
      miało miejsce zmartwychwstanie Owiec i kozłów – i sąd nad nimi i oddzielenie,

      Nasz Pan się zbliża – Apokalipsa realizuje się na naszych oczach
      . https://www.youtube.com/watch?v=sfRK_LZd1iY

      1. Seler spokojnie domyślam się że tego też byś nie zrobił dlatego jak napisałem wcześniej najpierw pochwycenie potem nauka w niebie potem niektórzy wracają na ziemię z Panem i czynią porządek tak w skrócie a skoro tak seler i patchouli zaregowaliście to tego też byście nie zrobili :
       19 A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. 20 A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom6

       Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: «Kto jest za Panem, do mnie!» A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. 27 I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: “Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego”». 28 Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów7. 29 Mojżesz powiedział wówczas do nich: «Poświęciliście8 ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa!»

       Patchouli o jakiej zemście mówisz czy przetrwaniu,ja ci pisze że nasienie złego z ziemi będzie starte tak czy inaczej,dostajesz rozkaz polecenie tak j jak Mojżesz i go wykonujesz spokojnie Bóg Ojciec wie kogo powołuje i wybiera,wolałabyś umrzeć niż zabić,są ludzie na ziemi którzy nie mają sumienia zabijają bez mrugnięcia okiem np: dzieci dla krwi organów dla zabawy,a ty masz obiekcje? Nie martw się ci którzy to będą robić nie będą mieć ciała jakie teraz mamy,dlatego będą widzieć i wiedzieć o danym człowieku wszystko,nie wyrwą pszenicy razem z kąkoklem.

      2. A kto powiedział że Księga Henocha jest nie natchniona?

       1. Marcin,

        ja powiedziałem 🙂
        jest apokryficzna i kontrowersyjna, nie zagłębiam szie w te księgi, w zupełności wystarczy mi Biblia w tej postaci jaką znamy,
        na podstawie Henocha płaskoziemcy “udowadniają” kształt ziemi:

        plaska ziemia-ksiega henocha.prosze posluchac!!!
        https://www.youtube.com/watch?v=ph89JvkXAy0

        “KSIĘGA HENOCHA- Analiza”
        https://www.youtube.com/watch?v=Ao3Of1Zkn-Y

        pozdrawiam 🙂 – seler

        1. Dziwię się takiemu podejściu seler nie zagłębiasz się w te księgi,a ja tak po pierwsze dlatego że Henoch jest przyjacielem Boga i warto sprawdzić choćby czy to co mówią te księgi jest zgodne ze Słowem Bożym,a po drugie może to być wartościową wiedzą, wszystko badajcie co szlachetne zachowujcie pozdrawiam

        2. Ale ziemia jest płaska. To ważne.

         1. Płaska ziemia. Jak księżyc niszczy mit płaskiej ziemi

          [1]https://www.youtube.com/watch?v=cEBKPSfFZ-I
          [2] https://www.youtube.com/watch?v=OiwqNvPetWI
          [3] https://www.youtube.com/watch?v=LIEZNtTGrCs
          ____

          a to tylko księżyc…

     3. No wybacz ale fragmentu o podżynaniu gardeł nie da się czytać, mów za siebie. Nie mam zamiaru nikomu podżynać gardła, wolę zginąć. Nie jesteśmy dzikimi zwierzętami, a życie na Ziemi nie jest wieczne i nie powinniśmy się do niego przyzwyczajać (a w szczególności zabijać innych z zemsty czy chęci przetrwania). To obrzydliwe i nie wyobrażam sobie żeby tacy ludzie przebywali w Królestwie Bożym.

      1. Patchouli spokojnie krew i tak popłynie,ja tu nie mówię o ludziach zaślepionych,ja tu mówię o nasieniu złego,sługach Lucyfera,a ty myślisz że te wersety oczyma mówią tu akurat anioły będą wypełniać wolę Boga i też przeleją krew no chyba że źle rozumują i to metafora
       Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta.

       17 I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie, mając także ostry sierp.

       18 Potem od ołtarza wyszedł inny anioł, który miał władzę nad ogniem i zawołał donośnym głosem do tego, który miał ostry sierp: Zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona.

       19 I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię, i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga.

       20 I udeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew aż po wędzidła koni, na tysiąc sześćset stadiów.

      2. Patchouli co do zabijania ludzi którzy służą diabłu,myślę że ten wers ci się spodoba przeanalizuj go :
       Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jak one,

 6. Odkryłem cos ciekawego mianowicie:Julian Assange Założyciel WikiLeaks aresztowany.
  Wikileaks:witryna internetowa umożliwiająca publikowanie w sposób anonimowy dokumentów rządowych i korporacyjnych przez informatorów chcących zasygnalizować działania niezgodne z prawem.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: