Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

KTO ZMIENIŁ SZABAT NA NIEDZIELĘ?

Nie ulega wątpliwości, że Chrystus, Jego uczniowie i chrześcijanie w I wieku świętowali w sobotę, siódmego dnia sabatu. Jednak dzisiaj większość chrześcijańskiego świata wyznaniowego świętuje niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, nazywając ją szabatem. Kto dokonał tej zmiany i jak do niej doszło?

 

Żaden poważny uczeń Pisma Świętego nie może zaprzeczyć, że Bóg ustanowił sabat w czasie stworzenia i wyznaczył siódmy dzień, aby był święty. “A siódmego dnia Bóg zakończył Swoje dzieło, które uczynił; i odpoczął siódmego dnia od całej Swej pracy, którą uczynił. I Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uświęcił go, ponieważ w nim odpoczął od całej swojej pracy, którą stworzył i stworzył Bóg “( Rdz 2, 2-3 ). Został później skodyfikowany jako Czwarte Przykazanie ( Wj 20: 8-11 ).

 

Na wstępie zaznaczę, iż mam świadomość dużego odstępstwa wśród samych zwolenników szabatu. Ale to jest duch religijności, który jest wszędzie.

 

 

 

Słowo Boże wyraźnie mówi, że przestrzeganie szabatu jest specjalnym znakiem lub “znakiem” między Bogiem a Jego ludem. Nie ma również żadnej niepewności, że Chrystus, Jego uczniowie i chrześcijanie w pierwszym wieku nie przestrzegali nakazu szabatu dnia siódmego – dnia, który teraz nazywamy “sobotą” ( Mk 2 , 28, Łuk 4:16 ).

 

Czy istnieje jakieś biblijne poparcie dla niedzielnego przestrzegania?

 

Nie ma absolutnie żadnego tekstu Nowego Testamentu stwierdzającego, że Bóg, Jezus lub apostołowie zmienili sobotę na niedzielę – ani tekst, ani słowo, nawet podpowiedź lub sugestia.

 

Gdyby tak było, te rozdziały i wersety byłyby głośno zwiastowane przez przeciwników Sabatu. Gdyby Paweł lub inny apostoł nauczał o zmianie z szabatu na niedzielę, pierwszego dnia tygodnia, absolutna burza protestu pojawiłaby się u konserwatywnych chrześcijan żydowskich. Faryzeusze i uczeni w Piśmie nalegaliby, aby Paweł lub jakakolwiek inna osoba, sugerując takie rzeczy, została ukamienowana na śmierć za grzech łamania soboty. Byłyby to znacznie większy problem niż kontrowersje wokół obrzezania!

 

Samo-prawi faryzeusze fałszywie oskarżyli Chrystusa o złamanie szabatu, ponieważ naruszył on dodane przez człowieka zasady i tradycje, które umieścili w sabat ( Mk 2,24 ). Całkowita nieobecność takich kontrowersji związanych ze zmianą dnia nabożeństwa jest jednym z najlepszych dowodów na to, że apostołowie i inni chrześcijanie w Nowym Testamencie nie zmienili dnia. Wręcz przeciwnie, mamy zapis wielu sabatów, które Paweł i jego towarzysze podróży trzymali długo po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Przeczytaj o nich w swojej Biblii w Dziejach Apostolskich 13:14 , 27 , 42-44 ; 15:21 ; 16:13 ; 17: 2 ; i18: 4 . Dzieje Apostolskie 13: 42-44 mają szczególne znaczenie, ponieważ Paweł i Barnaba, mówiąc w żydowskiej synagodze, zostali zaproszeni do ponownego wystąpienia w następny Sabat. Byłaby to wspaniała okazja Pawła, aby powiedzieć ludziom, aby spotkali się z nim następnego dnia, zamiast czekać cały tydzień na sabat. Ale “w przyszły szabat prawie całe miasto [zarówno Żydzi, jak i poganie] zebrali się, by słuchać słowa Pana”.

Jednak dzisiaj większość chrześcijańskiego świata wyznaniowego świętuje niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, nazywając  szabatem. Powstaje pytanie, kto zmienił szabat na niedzielę i jak doszło do tego? Odpowiedź może cię zadziwić!

Świadectwo biblijne

Nowy Testament wyraźnie pokazuje, że mamy dalej przestrzegać przykazań (Mat. 5: 17-18, 19:17, 28:20) – wszystkie z nich. Skąd zatem mężczyźni uzyskują “autorytet”, aby zmienić Czwarte Przykazanie , zastępując niedzielę oryginalnym szabatem Chrystusa i apostołami?

 

Biblia prorokowała wiele stuleci wcześniej, że nadejdzie czas, kiedy ludzie pomyślą o zmianie czasów i praw ( Daniel 7:25 ). Wiele proroctw biblijnych ma naturę “podwójną” – to znaczy, że mają typ i symbol, wcześniejszą i późniejszą realizację. Chociaż mówimy konkretnie o wkrótce nadchodzącym antychryście, możemy zobaczyć typ poprzednika udokumentowany w historiii ja się z takim poglądem zgadzam od kilku lat. Takim typem jest np Antioch.

 

Rozwodnienie  sabatu w pierwszych 300 latach

Chrześcijanie podczas ery apostolskiej, od około 35 do 100 AD, zachowywali szabat w wyznaczony siódmy dzień tygodnia. Przez pierwsze 300 lat chrześcijańskiej historii, kiedy cesarze rzymscy uważali się za bogów, chrześcijaństwo stało się “nielegalną religią”, a lud Boży został rozproszony za granicą ( Dz 8: 1).

Judaizm uważano wówczas za “legalny”, o ile przestrzegali rzymskich praw. Tak więc w epoce apostolskiej chrześcijanie uważali za dogodne, aby władze rzymskie uważały je za Żydów, co zapewniło im legitymację wobec rządu rzymskiego. Gdy jednak Żydzi zbuntowali się przeciw Rzymowi, Rzymianie odstąpili od pokoju, niszcząc Jerozolimę w 70 r. Ne i ponownie w 135 r. AD. Oczywiście, tłumienie Żydów przez rząd rzymski sprawiało, że coraz bardziej niewygodne było uznawanie chrześcijan za Żydów. W tym czasie niedziela była dniem rzymskiego imperium, którego religią była mitraizm, forma kultu słońca. Ponieważ przestrzeganie szabatu jest widoczne dla innych, niektórzy chrześcijanie na początku drugiego wieku starali się zdystansować do judaizmu, obserwując inny dzień, w ten sposób “wtapiając się” w społeczeństwo wokół nich.

Podczas trwających całe Imperium chrześcijańskich prześladowań pod dowództwem Nerona, Maximina, Dioklecjana i Galeriusa, chrześcijanie szabatowi byli ścigani, torturowani i, dla sportu, często wykorzystywani do rozrywki w Koloseum.

 

Constantine Made Sunday Dzień odpoczynku obywatelskiego

ThinkstockPhotos-497565994.jpg

 

 

Kiedy cesarz Konstantyn I – pogański czciciel słońca – doszedł do władzy w AD 313, zalegalizował chrześcijaństwo i wprowadził pierwsze prawo niedzielne. Jego niesławna ustawa o niedzielnej egzekucji z 7 marca AD 321, brzmi następująco: “W czcigodny Dzień Słońca niech sędziowie i ludzie zamieszkujący w miastach odpoczną, a wszystkie warsztaty zostaną zamknięte.” ( Codex Justinianus 3.12.3, trans Philip Schaff, History of the Christian Church , wyd. 5. (New York, 1902), 3: 380, uwaga 1.)

Prawo niedzielne zostało oficjalnie potwierdzone przez papiestwo rzymskie. Sobór w Laodycei w AD 364 zadekretował to, co dzisiaj mówią pastorzy nierządnicy: “Chrześcijanie nie będą judaizować i będą bezczynni w sobotę, ale będą pracować tego dnia; ale dnia Pańskiego będą szczególnie czcić i jako chrześcijanie, jeśli to możliwe, nie będą wykonywać żadnej pracy w tym dniu. Jeśli jednak zostaną oni uznani za Judaizujących, zostaną oni odcięci od Chrystusa “(Strand, op. Cit., Cytując Charles J. Hefele, A History of the Councils of the Church, 2 [Edinburgh, 1876] 316). czy znajome są nam takie teksty?

 

Kardynał Gibbons, w: Faith of Our Fathers , 92-te wydanie, str. 89, swobodnie przyznaje: “Możesz czytać Biblię od Genesis do Objawienia, a nie znajdziesz ani jednej linii upoważniającej do uświęcenia niedzieli. Pismo Święte egzekwuje religijne przestrzeganie soboty, dnia, w którym my, Kościół katolicki, nigdy nie uświęcamy”

 

Ponownie, “Kościół katolicki … na mocy swojej boskiej misji zmienił dzień z soboty na niedzielę” ( The Catholic Mirror , oficjalna publikacja James Cardinal Gibbons, 23 września 1893).

“Protestanci nie zdają sobie sprawy, że przestrzegając niedzieli, przyjmują autorytet rzecznika Kościoła, papieża” ( Our Sunday Visitor , 5 lutego 1950 r.).

„Oczywiście Kościół katolicki twierdzi, że zmiana [sobota szabatu na niedziele] był aktem i  jest znakiem jej autorytetu kościelnego w rzeczach religijnych” (HF Thomas kanclerz kardynała Gibbonsa).

Niedziela jest naszym znakiem władzy … Kościół jest ponad Biblią, a to przeniesienie z szabatu jest dowodem tego faktu” (Catholic Record of London, Ontario 1 września 1923).

Cóż za wstrząsające przyznanie!

Wstrząsające, ale chrześcijanie nadal są na nie ślepi…

Moga godzinami rozprawiać o łamaniu 2 przykazania, ale te fakty maja w pogardzie.

 

 

Proroctwo Come to Pass!

W tym momencie musimy zwrócić uwagę na niesamowite proroctwo. Daniel 07:25 przepowiedział:

 

„I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i Prawo; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.”

 

Cytując Daniela 7:25 , Adama Clarke’a Komentarz do Biblii mówi:

” On wypowie wielkie słowa przeciwko Najwyższemu ] Dosłownie, Sermones quasi Deus loquetur; Będzie mówił tak, jakby był Bogiem.” Tak Jerome cytuje z Symmachusa . Do nikogo to nie odnosi się tak dobrze lub tak dobrze, jak do papieży Rzymu. Przyjęli nieomylność , która należy wyłącznie do Boga. Wyznają, że przebaczają grzechy, które może tylko przebaczyć Bóg. Wyznają, że otwierają i zamykają niebo, które należy tylko do Boga. Wyznają, że są wyżsi od wszystkich królów ziemi, którzy należą i są zależni  tylko od Boga. I oni wychodzą poza Boga, udając, że odrzucają całe narody od przysięgi wierności swoim królom, kiedy tacy królowie nie podobają się im! I oni są przeciwni Bogu, kiedy dają odpust za grzech. To najgorsze ze wszystkich bluźnierstw!

I zniszczą świętych ] Przez wojny, krucjaty, masakry, inkwizycje i prześladowania wszelkiego rodzaju. Czyż w ten sposób nie zrobili tego przeciwko wszystkim tym, którzy protestowali przeciwko ich innowacjom , i odmówili poddania się bałwochwalnemu uwielbieniu? Świadczyć o eksterminujących krucjatach opublikowanych przeciwko Waldenom i Albigensom . Zobacz, jak John Huss i Jerome z Pragi. Bądź świadkiem pożarów Smithfield w Anglii! Bądź świadkiem Boga i człowieka przeciwko temu krwawemu, prześladowanemu, bezwzględnemu i nieczystemu Kościołowi!

I pomyśli, aby zmienić czasy i prawa ] Mianowanie postów i świąt; kanonizowanie osób, które on sam nazywa świętymi; udzielanie odpustów i odpustów za grzechy; ustanowienie nowych form kultu zupełnie nieznanych Kościołowi chrześcijańskiemu; nowe artykuły wiary; nowe zasady praktyki; i odwracając, z przyjemnością, prawa zarówno Boga, jak i człowieka. “Dodd” (Podkreśl jego: KomentarzClarke’a do Biblii , Tom IV, str. 594).

Kto zmienił szabat na niedzielę?

Twoja Biblia mówi: “Ale na próżno [bezużytecznnie] czczą Mnie, nauczając dla nauk przykazania ludzi” ( Mt 15: 9 , Marka 7: 7 ).

Dalej: “Do prawa i do świadectwa: jeśli nie mówią zgodnie z tym słowem [Biblią], to dlatego, że nie ma w nich światła” ( Izajasza 8:20 ).

 

“Udowodnij mi tylko z Biblii, że jestem zobowiązany do świętej niedzieli. W Biblii nie ma takiego prawa. Jest to tylko prawo Kościoła katolickiego. Kościół katolicki mówi, że dzięki mojej boskiej mocy znoszę dzień szabatu i nakazuję ci, abyś święcił pierwszy dzień tygodnia. I oto! Cały cywilizowany świat kłania się z pełnym szacunku posłuszeństwem przykazaniu Świętego Kościoła Katolickiego “(Thomas Enright, CSSR, President, Redemptorist College [Catholic Catholic], Kansas City, MO, 18 lutego 1884). Cały alians ewangeliczny i inne pochodne firmy religijne.

 

“Papież ma moc zmieniać czasy, uchylać prawa i rezygnować ze wszystkich rzeczy, nawet przykazań Chrystusa. Papież ma autorytet i często go używał , aby zrezygnować z polecenia Chrystusa “( Decretal, de Tranlatic Episcop ).

Jest to kwestią biblijnej i świeckej historii, że Bóg nigdy nie zmienił Swego świętego sabatu ani nie przekazał jego powagi na niedzielę. Kto to zrobił ?

Rzym, w porozumieniu z Kościołem Rzymsko-Katolickim, zmienił sobotę na niedzielę!

Co w ty wierzysz? Kogo będziecie Wy naśladować? Bóg twojej Biblii – czy tradycje ludzi?

Wybór, drogi Czytelniku, jest twój.

 

 

 

Updated: 12 października 2018 — 08:50

16 komentarzy

Add a Comment
 1. Dokładnie! 😉
  Radosnego i błogosławionego zbliżającego się Szabatu życzę wszystkim braciom i siostrom w Chrystusie którzy przestrzegają tego dnia nie po to aby się zbawić, ale z miłości do Stwórcy, Amen 🙂

 2. Tutaj warto wspomnieć, dla badających temat o filmie który w zasadzie zawiera wszystko co w tym artykule i jeszcze rozwija temat, a do tego jest też dobry pod względem merytorycznym. A mianowicie “Kościół na Pustyni” z kanału Jan W.Kliff Polecam obejrzeć

  1. o widzisz warto przypomniec, gdyz dochodzą nowi czytelnicy

 3. Konstantyn namieszał z tą niedzielą, jak widzę…

 4. Dziej Apostolskie 20:7 “A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba…”.Pierwsi chrześcijanie spotykali się w niedzielę. Oczywiście nie ma mowy o żadnej zamianie, szabat dalej jest w sobotę. I tu obowiązuje Słowo Boże: „Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa” (List św. Pawła do Kolosan 2:16-17).

  1. Problemem tutaj jest podpisywanie się pod świętem Rzymu, brak rozdzielenia przez szabat.
   Myslę, że mało kto ma tego świadomość…..

  2. Przekład interlinearny: W zaś pierwszym (jednym) z szabatów gdy są zebranymi uczniowie połamać chleb Paweł rozmawiał (z) nimi zamierzając wychodzić następnego dnia przeciągnął słowo aż do północy. (Dzieje 20:7)

   http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/5/chapter/20/verse/7/param/1/version/TR

   Niech więc ktoś was nie niech sądzi przez pokarm lub przez napój lub w UDZIALE (w)święcie lub nowiu księżyca lub szabatów
   (Kolosan 2:16)

   http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/12/chapter/2/verse/16/param/1/version/TR

   1. Czyli w takim razie w Jana 20:1 co jest napisane? Ze Jezus zmartwychwstal pierwszego (jednego) z szabatow?

    1. Tam jest napisane, że jak one poszły rano po szabacie to Jezusa już nie było, a nie że wtedy zmartwychwstał

     1. Marcin, malo precyzyjnie sie wyrazilem. Moje pytanie bylo odnosnie tego co napisal Robert o interlinii Dz 20:7.
      W J 20:1 mamy dokladnie ten sam zwrot μια των σαββατων, i oznacza on chyba „pierwszego dnia tygodnia” bo czytamy dalej, ze z rana Maria Magdalena przyszla do grobu. A mialem wrazenie ze Robert przez to co napisal sugerowal, ze w Dz 20:7 chodzilo o szabat, kiedy to uczniowie spotkali sie na lamaniu chleba. Podkresle przy okaji, ze dla mnie niedziela to zadne swieto 😉

      1. Autor mógł nie pamiętać dokładnie i dlatego napisał, że w jeden z szabatów, ale rzeczywiście również mogło to oznaczać pierwszy dzień tygodnia: Szabat, tydzień; Hebr. “שַׁבָּת” [Szabat] – odpoczynek; Siódmy dzień tygodnia; Zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy zachodem słońca w sobotę; Szabatem określano też cały tydzień, czyli interwał pomiędzy kolejnymi szabatmi.

       Ciekawie jest też w Mateusza 28:1, kiedy Maria Magdalena i Maria przyszły do grobu:
       Wieczorem zaś(po) szabatach…

       http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/28/verse/1/param/1/version/TR

 5. Jeszua zmartwychwstał pod koniec Szabatu około godziny 18 zobacz Ewangelie Mateusza 28:1 – tylko stare przekłady bo nowe na żywca kłamią i wciskają jak każe cenzura kościelna że to była niedziela. A w Jana 20:1 nie jest opisane jak zmartwychwstał tylko że Miriam z Magdalii przyszła do grobu i zobaczyła pusty grób – tylko tyle tam pisze. Niema tam opisu momentu zmartwychwstania, zresztą ewangelia Łukasza i Marka to samo pisze. Tylko Matatjahu opisuje moment zmartwychwstania.

 6. Wiecie co jest naprawdę problematyczne w obchodzeniu szabatu? Presja otoczenia i brak jakiejkolwiek pracy po sobocie 🙁 Tym bardziej gdzie ja mieszkam mała społeczność, ale bardzo religijna, kładąca duży nacisk na niedzielę. Martwię się właśnie przez to, że nie jestem w stanie nie pracować w soboty, ale obecna sytuacja mi na to nie pozwala :'(
  Jednocześnie czuję się źle, bo wiem, że łamię Boże prawo

  1. Oczywiście jednym jest łatwiej a innym ciężej. Do takiej decyzji trzeba dorosnąć lub prosić o siły Boga.
   Ale w takim środowisku większą Chwała Boga byłaby.
   Nie martw się. Bóg Cię poprowadzi

 7. Jestem przekonany że katolicyzm został stworzony aby zniszczyc Słowian. jak zapytałem ks czemu lamią 3 przykazanie wzgl szabatu powiedział że w nd zmartwychwstał Jezus. Czciciele Mitry też czcili nd.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme