Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

INRI – Jezus Król Judejski.

Odkłamuję historię napisu INRI

 

 

 

Aby dojść do prawdy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: w jakim kraju żył Jezus?

Imię Judea to grecka i rzymska adaptacja imienia “Juda”, która pierwotnie obejmowała terytorium izraelskiego plemienia o tym imieniu, a później starożytnego królestwa Judy.

 

W opisie Narodzenia Jezusa w Ewangelii Mateusza mędrcy (tj. Mędrcy ), którzy przybywają ze wschodu, nazywają Jezusa “Królem Judejczyków “.

 

Mędrcy idą zobaczyć króla Heroda Wielkiego w Jerozolimie, a w Ewangelii Mateusza 2: 2 zapytają go: “Gdzie jest ten, który narodził się królem Judejczyków?”

 

 

Popatrzmy na kontekst, który dobrze tłumaczą niemal wszystkie przekłady:

 

“Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy :”

 

Natomiast dalej skrybowie już przetłumaczyli tak, jak chcieli

 

” i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?”

 

Dlaczego tutaj nie użyto konsekwentnie określenia “Król Judejski”. Gdyż nie autoryzowałoby to nacji żydowskiej, której notabene nie ma. Nie ma czegoś takiego jak naród żydowski.

Dokonam logicznej zamiany na wątek Polski:

 

“Gdy zaś Jezus narodził się w Warszawie w Polsce za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Radomia.

i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król Polski”

 

Jak widzimy naturalną konsekwencją i odmianą Judei, będzie Judejski, a nie żydowski.

 

Większość przekładów mówi o królu żydowskim oprócz Budnego, który brzmi następująco:

 

“Bo widzieliśmy gwiazdę jego na wschodu, i przyszliśmy pokłonić się mu.”

 

Jest pewne kłamstwo w dowolności interpretacji pojęcia Żyd. Raz wikipedia podaje tłumaczenie jako Judejczyk, a drugi raz jako Izraelici co jest naturalnie sprzecznością, gdyż Judejczycy byli jednym z plemion Izraela. Jeśli zaś określimy mianem  Żydów Izraelitów to również mamy problem z uwagi na pochodzenie tego słowa, a raczej rzekome pochodzenie od Juda i kolo się zamyka.

Kłamstwo ma jednak krótkie nogi.

 

Sama wikiepdia pokazuje jak zakręcone i mgliste jest pojęcie słowa Żyd:

 

 Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem

 

 

Dzisiaj Żydem nazywa się każdego, kto jest wyznawcą judaizmu.

 

Sprawa jest prosta. Gdyby Żydzi byli pokoleniem Izraela, to w Polsce byłyby synagogi, a nie hotele i banki. Dosyć często osoby pochodzenia żydowskiego piszą na forach kiedy atakowani są Żydzi “czy ktoś widział kiedyś Żyda”. Niewidzialna nacja, która pojawia się, kiedy narusza się ich “dobre” imię.

Żyją w ukryciu a pan Jezus ostrzegał:

 

“Oto Ja ci daję (ludzi) z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną na twarz u twoich stóp, a poznają, że Ja umiłowałem ciebie”

 

Winno być Judejczykami, gdyż w ST nie istniało pojęcie Żyd. Pierwszy raz pojawia się ono w księdze Ezdrasza, Nehemiasza, Estery, a więc po wyjściu Izraelitów z Babilonu i to jeszcze nie jest prawdą całkowitą, gdyż należałoby się zająć i tutaj rzetelnością tłumaczenia owego Żyd, skoro sama wikipedia – sztab ludzi w temacie – nie zna dobrze genezy słowa Żyd.

 

Reasumując, Pan Jezus, Isus, Jehoszua, nie może być królem grupy, która go odrzucała i uciska do tej pory chrześcijan.

Pan Jezus był niezwykle opanowanym  człowiekiem. Ale w zarówno w kontakcie z Żydami jak i w księdze Objawienia w zdecydowany i ostry sposób mówił o nich: plemię żmijowe, synagoga szatana.

 

Po owocach ich poznacie. Rozmydlanie odpowiedzialności za to co robi ta diaspora na świecie jest okłamywaniem siebie i innych.

Na pewno są dobrzy Żydzi, tak jak zdarzają się dobrzy księża. Bywają Żydzi bliżej nieokreślonego pochodzenia przeciwstawiający się zarówno Izraelowi jak i złu tego świata.

Pan Jezus był królem Judejskim i przyszedł tylko do owiec zabłąkanych czego dowodem jest:

 

“A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida ! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami !” Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izrael”

 

Żydzi wiedzieli jakiego Mesjasza oczekiwali i oczekują, więc naturalnie nie uwierzyli Jezusowi. Pan Jezus znał serca Żydów judaistycznych i od początku swego życia, od narodzenia musiał przed nimi co rusz uciekać. Najpierw do Egiptu, a następnie przed faryzeuszami (polityczno-religijnym państwem).

 

 

” Na to wszyscy słuchający w synagodze wpadli w gniew (29) i zerwawszy się wyrzucili Go za miasto, i zawlekli aż nad urwisko na górze, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić w przepaść. (30) Lecz On oddalił się, przeszedłszy przez sam środek (tłumu).” Łk 4.

 

 

 

Updated: 28 sierpnia 2018 — 09:19

3 komentarze

Add a Comment
  1. Czyli to nie jest tak, że to będzie król żydowski, a judejski?
    Bardzo zastanawiające…

  2. *przepraszam, miało być:
    czyli to jest tak, że to NIE będzie król żydowski, a judejski?

  3. «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». 23 Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami!» 24 Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela»9. 25 A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi!» 26 On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». 27 A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». 28 Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa. Szanowny Waść Mość wyrwał z kontesktu część Ewangeli wg. św Mateusza.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: