Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dowody na istnienie Chazarii.

Czasem nie odpowiadam czytelnikom w komentarzu, ale w osobnym artykule.

Czytelnik Arek zadał pytania chyba pod wpływem emocji dotyczące dowodów na istnienie Chazarii i oto one:

 

Podejrzewam, że tak jak dowody na działalność apostołów i niektórych biblijnych faktów histiorycznych sa tuszowane, tak i dowody na działalność Chazarów, koczowniczego plemienia również, aby nie wyszlo, że obecny Izrael składa się w dużej części z Chazarów.

 

 

Monety

 

 

Jedna z monet Chazar z legendą Musa rasul Allah “Mojżesz jest posłańcem Boga”.

 

 

Legenda o monecie Musa rasul Allah “Mojżesz jest Wysłannikiem Boga”

 

Jeśli chodzi o szeroko dyskutowane pytanie o datowanie nawrócenia, mamy teraz kilka nowych dowodów, które dodają wagi informacjom  al-Masudiego. Stało się jasne, że Chazarowie w początkach IX wieku bili monety, być może w odpowiedzi na spadek muzułmańskiej mennicy w latach 80. XX wieku. Monety chazarskie były niezmiennie imitacją islamskich dirhamówJednak w niektórych przypadkach zawierały one inskrypcję al-hazar (“Kraina chazarów “), turkic tamgi i niektóre dirhammy o najbardziej uderzającej formule (do imitacji monet islamskich): Musa rasul Allah “Mojżesz jest posłańcem Boga, “jasne zastąpienie islamskiego Muhammada Rasulu Allaha. Pięć “dirhamów Mojżesza” odkrytych do tej pory zostało datowanych na 837/838 . Nie ma wątpliwości, że do tej pory rządzące warstwy Chazarii zostały zdyskredytowane w tym czasie – być może stosunkowo niedawno (jak wskazuje al-Masudi) i chciały radykalnie i wyraźnie potwierdzić ten nowy profil religijny w burzliwych latach 830-tych . Monety były ważnymi symbolami ideologicznymi, a w średniowieczu “Wiek Wiary” rzutowały oficjalną religię państwa lub przynajmniej jego rządzącej grupy.

 

 

 

 

 

 

Moneta chazarska z napisem “Türkic runiform”
znaleziona w regionie Kałudze (Rosja Centralna)

 

 

 

 

Obraz rzekomo oznaczony jako chazarska pieczęć z gwiazdą Magen Dovid

 

 

 

Sztuka turecka zawierała różne sześciokąty na długo zanim Gwiazda Dawida została przyjęta jako symbol judaizmu.

To dlatego, że jest to gwiazda Remfana a nie Dawida. Biblia nie wspomina o żadnej gwieździe Dawida, ale za to mówi dwukrotnie o gwiezdzie remfana.

 

 

Jak widzimy jest ścisły związek o czym niejednokrotnie pisałem Judaizmu z Islamem. Oni mają tego samego boga.

 

 

 

 

Co ciekawe, Chazarowie byli protoplastami światowej religii wyłączając Babilon, z którym i tak mają pewien związek.

Chazarowie wyznawali wszelkie możliwe religie.

Byli oni wyznawcami także islamu, praktykowali animizm jak i…”chrześcijaństwo” i to ma miejsce obecnie.

 

Religia muzułmańska dotarła na ziemie kaganatu w II połowie VII wieku za pośrednictwem Arabów, którzy walczyli z Chazarami. W 737 r. Arabowie rozbili armię chazarską i zmusili kagana do przyjęcia islamu, który jednak nie został religią państwową. Około 70. lat VIII wieku przy nadarzającej się okazji kagan wrócił do starych praktyk religijnych. Do islamu wrócono ok. 868 r., kiedy zagrożony przez Turków kagan zwrócił się o pomoc wojskową do władcy Chorezmu i otrzymał ją pod warunkiem przejścia na islam. Muzułmanie tworzyli siedmiotysięczny oddział gwardii kagana – larisija. Arabscy kronikarze wspominają o licznych w królestwie chazarskim meczetach i o podwójnym królestwie, co mogło znaczyć, że w państwie chazarskim przyjmowano w pewnym czasie islam i na równych prawach jakieś inne wyznanie; tak więc kagan wyznawał wiarę Mahometa, a kagan-beg – judaizm.

 

Stąd co stale przypominam od początku pisania, że polscy Żydzi współpracują z Islamem, muzułmanami i jasno to bardzo widać po ściąganiu uchodźców przez żydowską UE.

 

Kronikarz al-Masudi zwany arabskim Herodotem  podaje, że w latach panowania kalifa Haruna ar-Raszida (786–809) elity chazarskie stały się wyznawcami judaizmu.

To ów kronikarz napisał o Słowianach:

 

“Wzmianka o Słowianach, ich siedzibach, historii ich królów i ich podziale na szczepy. Słowianie należą do potomków Madaja, syna Jafeta, syna Noego; od nich wywodzą się wszystkie narody słowiańskie i od niego schodzą się ich genealogie; takie jest podanie wielu uczonych ludzi, którzy trudzili się w tej sprawie. Ich siedziby znajdują się na północy i rozciągają aż do zachodu.”

 

To tak na marginesie jako ciekawostka.

 

Obecni Chazarowie są komunistami ideologicznymi żydowskiego – ze względu na wiarę a nie krew – pochodzenia.

 

 

Czystki J.W Stalina porównuje się do obalenia chaganatu chazarskiego przez książąt kijowskich, a w poemacie Walentina Sorokina Jagoda, poświęconym stalinowskiemu szefowi NKWD, można przeczytać słowa, których polityczny sens jest dwuznaczny, ale przecież najzupełniej wyraźny: Judejskie chany – Ne dobree mongolskich („Żydowscy chanowie nie lepsi od mongolskich”).

http://powiewswiezosci.neon24.pl/post/107179,dzieje-chazarow-nakreslone-piorem-prof-jerzego-strzelczyka

 

 

Józef Stalin był żydem chazarskiego pochodzenia (celowo z małej, jako wyznawca religii, a nie potomek).

Jak wiemy Chazarowie wyemigrowali na Krym a później obalili carat.

 

Państwo ruskie ”musiało” bowiem być rezultatem endogennej, rodzimej ewolucji, jakiekolwiek obce wpływy, czy to normańskie, czy chazarskie, bywały odrzucane lub co najmniej minimalizowane.

Zauważmy, że niewolne od skrajności w duchu ”filostepowym” są poglądy tak wybitnego i zasłużonego (dobrze także znanego w Polsce dzięki przekładom jego dzieł), nieżyjącego już uczonego, jakim był Lew Gumilow, który potrafił w przedziwny sposób sympatie dla samych rzekomo ”rdzennych” Chazarów łączyć z  potępieniem pasożytniczej warstwy żydowskiej i pisać o Chazarii jak o ”typowej etnicznej (judeochazarskiej) chimerze” i o ”wojskowo-handlowej ośmiornicy Chazarii”, wysysającej krew Rusi.

 

http://powiewswiezosci.neon24.pl/post/107179,dzieje-chazarow-nakreslone-piorem-prof-jerzego-strzelczyka

 

 

Miasto Itili – kolejny dowód na istnienie Chazarii.

 

 

Itil (tur.), Atil (ang.) – jedna ze stolic państwa Chazarów, położona w pobliżu ujścia Wołgi do Morza Kaspijskiego, w okolicy dzisiejszego Astrachania. Miasto zostało założone w pierwszej połowie VIII wieku. Było to miasto składające się z namiotów i drewnianych domów. Jedynie rezydencja władców mogła być zbudowana z cegieł. Było jednym z najważniejszych punktów handlowych uczestniczących w handlu między Europą a Azją i centralną giełdą towarową kaganat”

 

Odkryto ruiny zaginionego żydowskiego miasta, które zniknęły 700 lat temu.

 

Jeden z archeologów, Dmitrij Wasiljew, powiedział: “To niezwykle ważne odkrycie, możemy teraz rzucić światło na jedną z najbardziej intrygujących tajemnic tamtego okresu – jak żyli Chazarowie.

 

W szczytowym momencie Chazarowie, pół-koczowniczy lud Turków, kontrolowali większość obecnej południowej Rosji, zachodniego Kazachstanu, wschodniej Ukrainy, Azerbejdżanu i dużej części rosyjskiego regionu Północnego Kaukazu.

Stolica określana jest w kronikach arabskich jako Itil, ale Wasiljew powiedział, że słowo to może być użyte w odniesieniu do Wołgi, na której założono miasto lub do otaczającego go regionu delty rzeki.

Mówiono, że Itil to wieloetniczne miejsce z domami kultu i sędziami dla chrześcijan, żydów, muzułmanów i pogan. Jego szczątki do tej pory nigdy nie zostały zidentyfikowane.

Jewgienij Satanowski, dyrektor Instytutu Bliskowschodniego w Moskwie, powiedział, że wierzy, że elita chazarska wybrała judaizm z politycznego punktu widzenia – aby pozostać niezależnym od sąsiednich państw muzułmańskich i chrześcijańskich. “Objęli judaizm, ponieważ chcieli pozostać neutralni, jak Szwajcaria w dzisiejszych czasach” – powiedział.

Studia nad imperium chazarskim zostały zaneichane w Związku Radzieckim. Stalin nienawidził idei, że imperium żydowskie pojawiło się przed samą Rosją. Nakazał usunięcie odniesień do historii chazarskiej z podręczników, ponieważ “obalił on swoją teorię rosyjskiej państwowości” – dodał Satanovsky.

Przez ostatnie dziewięć lat archeolodzy prowadzili wykopaliska, ale dopiero teraz zgromadzili wystarczającą ilość materiału dowodowego na poparcie swojej tezy, w tym pozostałości starożytnej murowanej fortecy.

“Wewnątrz twierdzy znaleźliśmy chaty podobne do jurty, które są charakterystyczne dla miast chazarskich … Twierdza miała trójkątny kształt i była wykonana z cegieł, a to kolejny argument, że to nie było zwyczajne miasto”.

 

 

 

W 1999 r. rosyjscy archeolodzy ogłosili, że udało im się zrekonstruować chazarski statek z regionu Don, odsłaniając 4 inskrypcje słowa “Izrael” w hebrajskim napisie. Jest to obecnie powszechnie akceptowana opinia większości uczonych w tej dziedzinie, że nawrócenie Chazarów na judaizm było powszechne i nie ograniczało się jedynie do królewskiego rodu i szlachty. Ibn al-Faqih napisał bowiem: “Wszyscy Chazarowie są Żydami”.

 

Czasy współczesne.

W 1999 roku w Jerozolimie odbyło się pierwsze międzynarodowe Sympozjum Chazarskie, skupiające wielu najzdolniejszych uczonych we współczesnej chazarskiej nauce z Rosji, Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Gospodarzem był  Instytut Ben Zvi.

Urodzony w Połtawie w Imperium Rosyjskim (dziś na Ukrainie ), Ben-Zvi był najstarszym synem Zvi Shimshelevich, który później przyjął imię Shimshi. Shimshi był czołowym działaczem syjonistycznym i jednym z organizatorów pierwszego Kongresu Syjonistycznego w 1897 r., Który w 1952 r. Został uhonorowany przez pierwszego izraelskiego Knesetu tytułem “Ojciec Państwa Izrael”. rodzony w Połtawie w Imperium Rosyjskim (dziś na uUkrainie ), Ben-Zvi był najstarszym synem Zvi Shimshelevich, który później przyjął imię Shimshi. Shimshi był czołowym działaczem syjonistycznym i jednym z organizatorów pierwszego Kongresu Syjonistycznego w 1897 r., Który w 1952 r. Został uhonorowany przez pierwszego izraelskiego Knesetu tytułem “Ojciec Państwa Izrael”.

 

 

 

na podstawie:

 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_Coins/Mukhamadiev/MukhamadievKhazarCoinsEn.htm

 

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/3072167/Jewish-city-feared-by-Stalin-is-rediscovered.html

Updated: 28 sierpnia 2018 — 13:02

6 komentarzy

Add a Comment
 1. Dla niektórych jest to nowość bo w szkole tego nie uczyli 🙂
  Ale ostatnio na Krymie odkopano grób i historycy byli zgodni, że kości są z okresu Kaganatu Chazarskiego.
  Wikipedia też już podaje (pewnie z 5 lat temu milczała na ten temat 🙂
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaganat_Chazarski

 2. Id al-Adha – islamskie święto ofiar, czyli masowa rzeź zwierząt. przepraszam że troch na poprzedni temat innego postu.
  ABRAHAM miał złożyć w ofierze IZAAKA a nie Izmaela , a obrońcy zwierząt są wszędzie adminie na całym świecie tylko się ich ignoruje ,przepędza ,wyśmiewa, pogardza a nieraz zabija bo bronią zwierzęta ,wierzcie że mnóstwo serc na myśl,na widok na obraz tego co można zobaczyć co człowiek czyni zwierzętom stworzeniom BOŻYM po prostu pęka .Zadałeś pytanie gdzie są obrońcy zwierząt i greenpis a ja zadam pytanie czy ty adminie i twoja grupa odeszła od jedzenia zwierząt-ciał- trupów -padliny od zjadania tych cierpiących ,przerażonych,biednych i mordowanych istot BOŻYCH -zwierząt,Jeżeli nie to nie dziwmy się że te bestialstwa ,okrucieństwa ta rzeż ma miejsce na ziemi w każdym zakątku świata.

  1. “ABRAHAM miał złożyć w ofierze IZAAKA a nie Izmaela”

   Popatrz kolego jak nieuważnie przeczytałeś:

   “Jest ono między innymi przykładem na przeinaczenie biblii, ponieważ upamiętnia ofiarę Abrahama i jego posłuszeństwo wobec Boga. Abraham (Ibrahim) według islamu miał złożyć w ofierze Bogu swego syna Izmaela”

   “Zadałeś pytanie gdzie są obrońcy zwierząt i greenpis a ja zadam pytanie czy ty adminie i twoja grupa odeszła od jedzenia zwierząt-ciał- trupów -padliny od zjadania tych cierpiących ,przerażonych,biednych i mordowanych istot BOŻYCH -zwierząt,”
   Mimo braku znaku zapytania domniemam że jest to pytanie.

   Obecnie nie jadam ani wieprza, ani innych zwierząt serwowanych w fast foodach. Jako że nie jesteśmy jakąś zamkniętą grupą nikogo do niczego nie przymuszam, ale gro moich najlepszych znajomych z tego bloga nie zwierząt wcale.

   Może wkrótce będę miał czas na nagranie długiego filmu dotyczącego tej kwestii i podobnych.

 3. “Należy również wspomnieć o bardzo kontrowersyjnej tezie, iż wszyscy Żydzi aszkenazyjscy (stanowiący znaczną większość wszystkich Żydów na świecie) są potomkami Chazarów, natomiast Żydzi mizrachijscy (i ewentualnie Żydzi sefardyjscy) wywodzą się od prawdziwych starożytnych Izraelitów. Jest ona prawdopodobnie mitem.” Nawet na tak stronniczych źródłach jak polska Wikipedia jest napisane “prawdopodobnie”

  1. wikipedia jest własnością google, a google wiadomo kogo.

 4. Bardzo ciekawy tekst, o wielu rzeczach nawet sama nie wiedziałam…
  a tak swoją drogą:
  “Stało się jasne, że Chazarowie w początkach IX wieku bili monety, być może w odpowiedzi na spadek muzułmańskiej mennicy w latach 80. XX wieku”
  o który wiek chodziło przy spadku muzułmańskiej mennicy? ja nie chcę być złośliwa ani nic podobnego, to jest dobry tekst, ale tu się ciut pogubiłam…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: