Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym.

To nie od czasu Mojżesza dzień siódmy był świętym, ale już w raju, gdyż jest napisane:

 

“Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym.”

 

Poniżej umieszczam tekst znanego protestanta – Wesleya:

 

Jezus był tym, który ze świętego miejsca Synaj przemawiał tymi wszystkimi słowami, wśród których są: “Pamiętajcie o dniu szabatu, aby go święcić”. On był tym, który oświadczył raz za razem: “Zaprawdę mój szabat będziecie zachowywać; . . . to jest dla ciebie święte; każdy, kto go splugawi, będzie ukarany śmiercią “.

 

 

Kto więc, oprócz Boga, ma moc, aby uchylić to, co Bóg kiedyś ustanowił? Widząc, że to on ustanowił to prawo, nikt oprócz niego nie ma mocy, aby go uchylić. Dopóki go nie uchyli, obowiązkiem wszystkich ludzi będzie posłuszeństwo, niezależnie od tego, czy powody, dla których je ustanowił, są im znane. Obficie wystarczającym powodem dla ich posłuszeństwa jest to samo, że je dał, jeśli nie znając nikogo innego. Nie tak jest w tym przypadku. Mądrymi powodami tego przykazania są lub mogą znać je wszyscy ludzie; jego główne cele są prawie wszędzie dostarczane .

 

Kolejny koniec tego przykazania Bóg oświadczył zarówno na Górze Synaj, jak i długo po swoim proroku Ezechielu: “Dałem im moje sabaty,. . . aby wiedzieli, że Ja jestem Pan, który ich uświęca “. Że te święte dni, tak często, jak powracają, mogą potwierdzić je w tej ważnej wiedzy, że Bóg był autorem ich cnoty i szczęścia, jak również ich istoty; że gdyby wycofał swoją uświęcającą moc, to naturalnie pogrążyłby się w grzechu i nędzy, ponieważ gdyby wycofał swą moc ożywiającą, wpadłoby w ich rdzenny pył.

 

W tych słowach wyraźnie stwierdza się trzy rzeczy:

 

(1), że Bóg jest stwórcą świata;

 

(2), który stworzył ją w sześć dni, zaprzestał pracy nad siódmym;

 

(3), że tu błogosławił dzień siódmy, i poświęcił, lub uświęcił to, zarządzając, że człowiek, będąc stworzonym na obraz  Boga, powinien naśladować go w tym, w nadawaniu sześciu dni na prace odnoszące się do do tego świata i odpoczywając od tych wszystkich dzieł siódmego, aby przejść na lepszy świat.

 

 

Updated: 27 lipca 2018 — 14:19

2 komentarze

Add a Comment
 1. Abraham żył wiele wieków przed Mojżeszem (tym samym przed nadaniem Prawa) , a mimo to Przestrzegał Przykazań Bożych o czym możemy przeczytać w Księdze Rodzaju ☺

  Rdz 26;5 BT
  “(…) dlatego że Abraham był mi posłuszny – przestrzegał tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń».

  Rdz 26;5 BW
  “Dlatego że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich.”

  Na pewno w tych nakazach, pouczeniach, prawach etc. Abraham stosował się do instrukcji pokarmowych , Szabatu itd.
  Podobnie jak i Noe z nakazu Boga – wpuścił do Arki po 7 par zwierząt czystych i po jednej parze nieczystych. Gdyby Noe po wyjściu z Arki zjadł “steka”, to dziś nie byłoby świń – bo była wtedy tylko jedna para, zatem i on również musiał się stosować do Zasad Stwórcy ☺

  A czy Kain znał Prawo Boże ???
  Rdz 4;6-7
  Pan zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? 7 Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować».

  Mowa tu jest że miał dobrze postępować
  – 1 Jana 3 mówi że Prawo jest Dobre..

  Potem że grzech leży u wrót a ma nad nim panować
  – Rzymian 7 mówi że przestępstwo prawa jest grzechem.

  Skoro Bóg mówił do Kaina że ma panować nad grzechem …to musiał znać Prawo Boże

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: