Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Ohyda spustoszenia już była w roku 175 z wieprzem w roli głównej.

Przedstawiam bardzo ciekawą historię nie tylko historyczną i apokaliptyczną, ale ukazującą spektakularne łamanie Prawa Bożego, które część protestantów ma gdzieś.

 

Jak wiemy, prorok Daniel

“Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.”

 

 

Następnie potwierdził to sam Syn Boży:

 

“„Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel- kto czyta, niech uważa.””

 

Około roku 175 p.n.e., Antioch Epifanes, władca Syryjski, przybył do Jerozolimy, zatrzymał składanie ofiar w świątyni, złożył świnię na ołtarzu i postawił w miejscu najświętszym statuę Jowisza (Jupitera). W ten sposób zbezcześcił świątynię. Jest to ohyda spustoszenia, o której czytamy w Księdze Danielarozdział 11. Ale Jezus zapowiedział, że powtórzy się to w czasach ostatecznych.

 

 

Bardziej ścisłe źródła podają, że Antioch przed posągiem i ołtarzem znajdującym się pod gołym niebem złożył ofiarę z ogromnej świni, polał krwią posąg i ołtarz; kazał przyrządzić mięso, jego posoką wymazał tekst świętych ksiąg Mojżesza, zawierających owe prawa nakazujące nienawiść do obcych, i zgasić lampę zwaną przez Żydów nieśmiertelną, która paliła się bezustannie w Świątyni; przedtem jeszcze zmusił kapłana i innych Żydów do spróbowania mięsa.

 

“nienawiść do obcych” – czy przypomina nam to coś? Wrogie Bogu siły, religie i nasza do nich niechęć nazywane są nienawiścią do obcych? Kojarzycie kto tak mówi? Czy sa tacy również chrześcijanie, którzy kochają wieprza i chcą ściągnąć religię nienawidząca chrześcijaństwo?

 

 

Tak więc ohydą dla Boga była i jest nadal świnia. Antioch jako archetyp antychrysta zrobil coś co jest niemiłe Bogu, a teraz ludzie jedzą świnie wbrew Prawu Bożemu! Wszyscy co jedzą świnie łamią świadomie lub nie Prawo Boże. Jak myślicie, Antioch chcial obrazić tą świnią kapłanów czy Boga?

Czy po zmartwychwstaniu Jezusa zakaz jedzenia świni nadal obowiązywał? Ktoś powie, że tak, ale tylko Żydów. Jeśli tak, to dlaczego prorokował o tym również Jezus? Ostrzegał tylko Żydów, a chrześcijanie mieli jeść wieprza? W którym to miejscu Jezus powiedział, aby jeść wieprza? Bo chyba nie w tym:

 

 

“„Niech więc nikt nie osądza was z powodu jedzenia i picia, czy też w sprawie święta lub nowiu albo szabatów.” Kol 2,16 ”

 

 

Kol 2,16 najbliższym kontekstem jest następny, wers 17y gdzie dowiadujemy się z niego, że nie jesteśmy zobowiązani do zachowywania tych świąt i sabatów i nowiów miesięcy, oraz spożywania tych pokarmów i napojów, które są cieniem rzeczy przyszłych i które znalazły swe wypełnienie w Chrystusie Jezusie („rzeczywistością jest Chrystus”).

Jakie są to pokarmy?

 

a) Baranek spożywany 14 Nisan

– od 10 dnia Nisan w każdym domu chowany był baranek (2 Mjż 12,1-5)

– 14 Nisan należało tego baranka zabić, krwią jego pokropić futryny domów by uchronić się od śmierci, a mięso /nie łamiąc w nim kości/ należało upiec w ogniu i spożywać z przaśnymi chlebami i gorzkimi ziołami (2 Mjż 12,6-14.46). Spełnieniem tego symbolu stał się Jezus, Baranek Wielkanocny, który został zabity z powodu naszych grzechów (1 Kor 5,7). Nie złamano Mu kości (Jan 19,31-36), a Jego krew oczyszcza i uwalnia od śmierci (Hbr 1,3; 9,14; 1 Ptr 1,10-19; 1 Jan 1,7).

– Stary kwas jest symbolem grzechu (1 Kor 5,7), stąd przaśne chleby z którymi spożywany był baranek, wskazywały dodatkowo na bezgrzeszność głównej ofiary – Baranka, Chrystusa Jezusa (1 Ptr 2,22);

– Każdy Izraelita obowiązany był spożywać baranka wielkanocnego (2 Mjż 12,1-4);

– Ktokolwiek umyślnie i dobrowolnie wstrzymałby się przed spożyciem go, miał być osądzony i zabity (4 Mjż 9,4-13; por. Hbr 10,28).

Znaczenie tej symbolicznej ofiary skończyło się w Ofierze Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Odtąd nikt nie musi spożywać paschalnego baranka. I właśnie dlatego ap. Paweł pisze: „Niechże was nikt nie sądzi z powodu pokarmu…” (Kol 2,16).

b) Pokarmy obowiązujące kapłanów

– Określona część ofiar miała być spożywana przez kapłanów (3 Mjż 10,12-15).

– Obowiązani oni tez byli spożywać mięso ofiar za grzech (3 Mjż 10,16-17);”

Na początku istnienia Kościoła tzw. judaizujący chrześcijanie chcieli narzucić współwierzącym obowiązek zachowywania wszystkich ustaw i ceremonii zakonnych. Ślady tego znajdujemy już w DzAp 15,1.5 i w Listach Pawła, który walczył z tym przekonaniem dowodząc, że wszelkie ofiary zakonne były tylko cieniem na dzieło Chrystusa i wypełniły się w Jego „ciele” (por. Gal 3,24; 5,4; Kol 2,16-17; Hbr 10,1-8). Wypowiedź z Listu do Kolosan: „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju…”, jest wyrażeniem jego poglądu na tę sprawę.

Można by długo pisać jeszcze o nowiach i etc.

Te wszystkie ceremonie i święta były cieniem Chrystusa. Miały nadejść.

 

Święto Przaśników (dnia pierwszego i siódmego – Sabat)

– Następowało bezpośrednio po 14 Nisan: przez siedem dni nie wolno było nikomu spożywać nic kwaszonego (3 Mjż 23,6-8);

– Również to święto było „cieniem rzeczy przyszłych”. Jednak, mimo że skończyło się w śmierci Chrystusa, nie wskazywało bezpośrednio na Niego, lecz na Jego Kościół (drugie znaczenie terminu <<ciało Chrystusowe>>).

Wynika to jednoznacznie ze zsumowania faktów, o których świadczy Pismo.

Jak wiadomo chleby przaśne, z którymi był spożywany baranek wielkanocny, wyobrażały doskonałe, bezgrzeszne ciało Jezusa Chrystusa (por. Mt 26,26).

 

Powiem, napisze to jak najprościej tylko mogę, ponieważ masa chrześcijan powtarza bez zastanowienia, bezkrytycznie, bez pomyślunku, slogany za innymi, aby tylko utrzymać swoje przyjemności w tym przypadku smak wieprza:

 

Wszelkie ceremonie, pilnowanie nowiów, spożywanie baranka były zapowiedzią nadejścia Jezusa.

 

Ale nie zakaz jedzenia wieprzowiny. Gdyby można było jeść co się chce, to wszystkie inne pozostałe zwierzęta nieczyste byłyby już jadalne:

 

borsuk, nietoperz, niedźwiedź, bóbr, wielbłąd, słoń, hipopotam, kangur, lama, kret, małpa, mysz, piżmak, opos, jeżozwierz, zając, szop, szczur, nosorożec, skunks, ślimak, ślimak, wiewiórka, walabia, łasica, rosomak, robaki, wszystkie owady poza rodziną szarańczy,  świnie,koty, psy, ,lwy, tygrysy.

 

Czy jecie któreś z tych zwierząt? Tylko świnie.

Bóg nie ustanowił tego zakazu dla samego nie bo nie, ale z miłości do nas. Świnia jest niezdrowa tak samo jak żywiący się padliną, a również należący do zwierząt nieczystych węgorz.

 

 

 

Antioch Epifanes był typem nadchodzącego antychrysta a ten pierwsze co zrobi to ustanowi BEZPRAWIE.

TO DLATEGO CZĘŚĆ PROTESTANTYZMU UWAŻA, ŻE PRAWO BOŻE JUŻ NIE OBOWIĄZUJE. TE OSOBY SĄ NA USŁUGACH SYSTEMU mającego przygotować ludzi do nadejścia antychrysta.

 

 

Tak więc słowa z Księgi Daniela 11:32, można przyjąć także jako obraz tego, co ma uczynić antychryst: „A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać”.

 

Ci, którzy znają Boga, jak Szadrach, Meszach i Abed-Nego, będą w tym dniu stali wyprostowani w zgodzie z Prawem Bożym. Wszyscy inni zostaną zwiedzeni przez pochlebne słowa jaki wypowie antychryst.

 

Czy widzicie cechy wspólne katolicyzmu i ohydy spustoszenia?

Piotr jako Jowisz, uwielbienie wieprza, świętowanie niedzieli…

 

Updated: 27 lipca 2018 — 11:37

9 komentarzy

Add a Comment
 1. Świetny tekst 🙂

  Chciałoby się zapytać.. – Jeśli Prawo Boże nie obowiązuje, to na co człowiekowi łaska ? Słowo Boga kilkukrotnie mówi, że tam gdzie nie ma Prawa, nie ma też grzechu, a więc jeśli nie ma grzechu, to do czego mi jest potrzebna łaska ? Z czego mam być ułaskawiony jeśli nie mam grzechu ?
  Pytania retoryczne…

  Słowo Boże Jest fundamentem wiary. Im więcej Słowa Bożego w moim życiu, tym mocniejszy fundament mojego domu. Podobnie – jeśli powiem, że część Bożego Prawa nie jest dla mnie, to część mojego fundamentu zamieni się w ruchome piaski.

  Szabat Szalom, na każdy wierny Bogu dom ?

 2. To jak jest wkońcu z tą wieprzowiną? Grzech, czy poprostu nieczystość? ? Jedni mówią, że tak inni że nie. Napiszcie co Wy sądzicie ?

  1. nie mogę Ci odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jest to na dłuższy temat.
   Jesli jednak postawiłbys mnie w sytuacji wyboru tak-nie, to owszem jedzenie wieprza jest grzechem

   1. Ok, czyli mam rozumieć, że wszystko co się nie podoba Bogu jest grzechem

  2. “…co Wy sądzicie..” ? Pytanie powinno brzmieć co Pan Jezus o tym sądzi: Mt 15,11; co mówili apostołowie Dz 15,29; Rz 14,23. Ale wydaje mi się, że Pan Bóg zabronił Izraelitom spożywania niektórych zwierząt w trosce o ich zdrowie (podobnie jak i z obrzezaniem). Nieposłuszeństwo wobec Boga na dłuższą metę nie wychodzi człowiekowi na zdrowie – o tym jest cały Stary Testament. Odpowiedzi i szukać Boga każdy powinien sam, osobiście.

 3. Czyli wieprzek spowodował niezłą szkodę… – kolejny argument przeciw jedzeniu go…

 4. Już kiedyś czytałam o tej ochydzie spustoszenia. Może znajdę tekst bo wydawał się ciekawy, było cos tam, ze jak Izrael, w sensie ten który odrzucił mesjasza, zacznie wołać do Jezusa i uznają Go jako zbawiciela to Wtedy przyjdzie.
  Mam jeszcze pytanie.
  Wczoraj czytałam list do kotyntian i w 11:3
  3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową3 każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa3 – Bóg. 4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując4 z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. 6 Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny5. 8 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9 Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny6. 10 Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów7. 11 Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. 12 Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. 13 Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? 14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, 15 podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.

  Czytałam już kiedyś list do Koryntian, jednak wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Postanowiłam poszukać czegoś w necie i znalazłam coś takiego

  https://chlebznieba.pl/index.php?id=356

  W sumie dla mnie to ma sens, jednak muszę przyznać, ze jeszcze ani razu się z praktykowaniem tego nie spotkałam. Chodziłam do różnych zborów, na zaproszenie koleżanki, jednak tam nikt nie poruszał tego tematu, a z tekstu wynika ze na zgromadzeniach kobiety powinny zakrywać włosy. Co o tm myślicie? Pozdrawiam serdecznie 🙂

 5. Ewangelia wg Mateusza15:10 Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: «Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. 11 Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym»7. 12 wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie?» 13 On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. 14 Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».
  15 Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: «Wytłumacz nam tę przypowieść!». 16 On rzekł: «To i wy jeszcze niepojętni jesteście? 17 Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. 18 Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. 19 Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. 20 To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym».

  1. chodzilo o grzech a nie umycie rąk . Nie chce mi się tłumaczyć może ktos mnie zastąpi …:-)

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme