Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

W Sandomierzu znaleziono gwiazdę Remfana z XII wieku.

źródło: https://www.o2.pl/galeria/przechodzien-niczego-by-nie-zauwazyl-cenne-odkrycie-w-sandomierzu-6270055802967681g/1

 

Gwiazda bożka (demona) Remfana została znaleziona podczas budowy domu. Potocznie nazywa sie ją Gwiazdą Dawida, ale nie ma żadnych wzmianek w biblii jakoby ten okultystyczny symbol był symbolem króla Dawida.

 

Co ciekawe w Żydzi w tamtych regionach byli posądzani o mordy rytualne:

 

“W Polsce między 1547 a 1787 rokiem miały miejsca 82 oskarżenia o mord rytualny, z tego w XVIII wieku 32. Po wyroku o mord przeciwko Żydom w Sandomierzu król August II Mocny zlecił w 1714 roku Uniwersytetowi Lipskiemu zbadanie słuszności mitu o zbrodniach rytualnych. Teologowie lipscy uznali, że w judaizmie nie ma uzasadnienia dla posługiwania się Żydów krwią chrześcijańską dla celów praktycznych i kultowych. Stanowisko to poparł w rozprawie z 1760 roku biskup kijowski Józef Andrzej Załuski”

 

W judaizmie nie, ale czy w Talmudzie to już inna bajka.

W biblii nie ma mowy o gwieździe Dawida, ale dwukrotnie ejst mowa właśnie o gwieździe Remfana:

 

Kiedy Hebrajczycy opuścili Egipt, przynieśli gwiazdę Rempham = (Remphan) , której używają do wielbienia w Egipcie. Gwiazda reprezentuje piramidę faraona, która była czczona przez Egipcjan i Hebrajczyków w Egipcie. Hebrajczycy przynieśli egipskim pogańskim idolom i obrazom z nimi do Ziemi Obiecanej, łącznie z gwiazdą Rempham = (Remphan) potajemnie do namiotu  Molocha. Jedyną rzeczą, która ma kształt trójkąta w Egipcie jest Piramida. Jeśli Hebrajczycy czcili gwiazdę Rempham = (Remphan) w Egipcie, oznacza to, że Egipcjanie również czcili to samo. Hebrajczycy czcili złotego cielca na pustyni, tak jak Egipcjanie robią w Egipcie. Wszystkie te ideologie mają na celu przywrócenie Żydów z powrotem do  Egiptu . Nie znam jednak korelacji między złotym cielcem a czerwoną jałówką = (młoda krowa), która powinna być znakiem odbudowy świątyni Pana Boga, Boga. Czerwona jałówka, która powinna być znakiem odbudowy świątyni, nie jest egipską ideologią; została ogłoszona przez Boga w Torze.

 

Remphan (hrem-‘fan) był starożytnym egipskim bóstwem czczonym przez mieszkańców Egiptu.

Szczepan wspomina o Remphanie jako ” Dlaczego teraz obnosisz namiot Molocha? I gwiazdy boga twojego Remfana?<< Na ich część >>uczyniłeś obrazy, dlatego wyrzucę cię poza Babilon” w Dz. 7:43.

 

Remphan jest renderingiem, uproszczeniem starożytnego greckiego : ρεμφαν . Różne rękopisy oferują inne transliteracje , np. Starogrecki : Ῥομφά, Ῥεμφάν, Ῥεμφάμ, Ῥαιφάν i Ῥεφάν . Jest to część odniesienia do Amosa 5:26, który brzmi w języku hebrajskim jako “Chiun”, “Kewan” lub “Kijun”. Septuaginta w  Amosie tłumaczy raiphan»lub«rephan». Greckie formy mogą być oparte na transliteracji hebrajskiej, k (qoppa), która została zastąpiona przez r (resh) i ph zastąpiona przez v (yod).

“Kewan” to prawdopodobnie stary babiloński “Kayawanu”, planeta Saturn ; inną ( akadyjską ) nazwą planety jest “Sakkut”, która pojawia się jako “Siccuth” we wcześniejszej części tego wersetu. Gwiazda Remphana, o której mowa w Dz. 7, została przywołana jako część rytualnej ofiary dziecięcej .

Tak więc wynikałoby, że jednak to oskarżenie Sandomierzan mogło być w pełni uzasadnione.

 

Czy w naszych czasach nie dokonuje się mordów na dzieciach? Pytaniem retorycznym jest czy dokonuje sie tego przez aborcje pedofilię oraz zawartość metali ciężkich w niektórych szczepionkach.

 

 

Tora i prorocy nie wspominali o pogańskiej ideologii.

Teraz bardzo ciekawy trop związany z tymi tłumaczeniami:

 

Co mówi Tora o Gwieździe Remphana = [ Remdan ] = [Ramdan] = [Ramadan] Czy mówi nam to coś?

 

. Jednak ten trudny opis był bardzo pomocny, aby dowiedzieć się prawdy o tej egipskiej gwieździe, którą Żydzi używają do uwielbiania w czasie ich niewoli w Egipcie przez faraona, i prowadzi nas ona o pochodzeniu islamskiej ideologii. Odniesienia biblijne, Dz. 7:41 do 43 , Amos 5:24 do 27 .

Historia mówi nam, że muzułmanierównież używają nazwy Remphan = (Remfan) . Nazywają to [ Remdan ] = [Ramdan] = [ Ramadan ] to nazwa miesiąca, w którym muzułmanie = (muzułmanie) świętują. W alfabecie angielskim litery [f] lub [ph] wymawiają to samo, a wymowa jest taka sama jak litera [f] również w języku arabskim. Jednakże litera [ d ” ] i litera [f] wyglądają podobnie w alfabecie arabskim, szczególnie gdy jest ona napisana w załączonym piśmie, nie można powiedzieć o różnicy, ponieważ te dwie litery są zapisywane jako kółka w środku słowa lub imię, jak widzisz na dwóch obrazkach poniżej. Koło litery [ d ” ] w alfabecie arabskim jest nieco większe niż litera [f], co sprawia, że ​​słowo [Remphan] wygląda na podobne [Remdan] .

 

 

 

 

Arabowie używali tego słowa i czcili gwiazdę i półksiężyc, tak jak robili to Żydzi, gdy byli w Egipcie, aż Mahomet zatrzymał Arabów i zmusił ich do czczenia Allaha. Jednak gwiazda Remphan lub Remden nie była czczona jako bóg, ale była używana jako symbol obok sierpa księżyca, który widzimy dzisiaj w minaretach meczetów i nazwa miesiąca postu, który jest Ramadanem . Słowo Ramadan w języku arabskim, jak widać na obrazku zawiera tylko 5 liter, na przykład: [Rmdan],ale aby napisać to słowo po angielsku i zachować jego arabską wymowę, muszą dodać więcej liter do słowa, na przykład: Ramadan . W języku arabskim piszą od prawej do lewej. Spójrz na cztery litery arabskie poniżej, są to oderwane litery, co oznacza [Rmdan] jeśli chcesz porównać, zaczynasz od prawej do lewej: ر jest R,   م jest M,   ض jest D,   أ to A, ث to N.

ر م ض أ ث

ر م ض أ ث

 

spójrzcie na obrazy poniżej, słowa są zapisane w skryptach załączonych liter.

Ramadan

 

 

 

 

Muzułmanie = (muzułmanie) skopiowali 20 procent tradycji Żydowskiej i część praw Tory. Na przykład nie jedzą wieprzowiny.

 

Muzułmanie   NIE są potomkami Abrahama przez jego drugą egipską żonę Hagar = (Hager). Nie ma związku pomiędzy plemionami, ponieważ oni się wzajemnie zabijają. [Uwaga: Agar = (Hagar) = (Hager)]

W rzeczywistości, zgodnie z historią i księgą Hadith, muzułmanie używają, by pościć Ramada = [Remphen] zanim Mohamed przedstawił Allaha bałwochwalcom = czcicielom boga księżyca. Dlatego też Remphen jest Remdan, jak widzimy na powyższych dwóch zdjęciach, że nie ma różnicy między oboma słowami. Słowo ma niewielką różnicę w wymowie, zdarzyło się, gdy Arabowie przetłumaczyli słowo z hebrajskiego lub egipskiego na arabski. Gwiazda Remphen = Remden = Ramadan pierwotnie naród hebrajski przywiózł ją ze sobą z Egiptu, kiedy Mojżesz wyzwolił ich z niewoli faraona. Słowo to mogło pochodzić z języka egipskiego w tamtej epoce lub z języka używanego przez Izraelitów podczas ich niewoli w Egipcie. Później Arabowie przyjęli ten rodzaj kultu, zanim Mahomet rozpoczął religię islamu. Post i kult do gwiazdy Remphen = Remden = Ramadan został włączony do ideologii boga księżyca.  sytuacja identyczna jak z Asztarte przechodzącą w Marię.

 

Pisałem kilkakrotnie na łamach tego bloga o moich osobistych doświadczeniach z Żydami i muzułmanami, gdzie obie grupy pozornie się nienawidzące sunici – szyici.

 

 

 

 

 

1 Comment

Add a Comment
  1. W Sandomierzu? I jeszcze “ojciec” Mateusz się tym nie zainteresował? 😀 (taki żarcik)
    A tak serio, ciekawa rzecz, dopiero stąd się dowiedziałam…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: