Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kłamstwo tłumaczenia Didache.

 

Didache została wymieniona jako najwcześniejszy poza biblijny „dowód” czczenia niedzieli przez tych, którzy wyznają Chrystusa , choć nie zawsze używa słowa niedziela ani Wyrażenia „pierwszego dnia tygodnia. “

Jednak werset 14.1 jest często cytowany jako dowód niedzielnego przestrzegania przez promotorów niedzielnego święta.

Brzmi to w rzekomym oryginale tak:

 

“1. W dniu Pana, pierwszym po sabacie 74, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. 2. Niechaj nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. 3. Oto bowiem słowa Pana: “Na każdym miejscu i w każdym czasie składać mi będą ofiarę czystą, ponieważ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi podziw między narodami” 75″

 

 

 

Greckie wyrażenie w wersecie 14.1 w Didache brzmi:

Κατὰ κυριακ ὴ ν δε κυριου.

 

Grecki termin κυριακ ὴ ν jest często transliterowany jako kuriaki / kyriake.

Oto coś od katolickiego księdza i uczonego na temat znaczenia κυριακ ὴ ν:

 

… grecki kyriake , oznaczający “przynależność do Pana (kyrios)”, od którego pochodzi angielskie słowo “kościół”.

 

 

Zasadniczo kuriaki oznacza drogę Pana.

Tak więc prawidłowe znaczenie tego wersetu 14.1 w Didache , brzmi odpowiednio poniżej (z dwiema opcjami):

 

Według drogi Pańskiej, nawet Pańskiej.

lub

Według Lorda (Pana)

 

Oryginał angielski:

 

On the Lord’s Day of the Lord come together, break bread and hold Eucharist, after confessing your transgressions that your offering may be pure;

źródło: http://www.thedidache.com/

 

Zauważmy, że nie ma tu wcale mowy o pierwszym dniu po szabacie – Sabbath.

 

Tak więc powinno to brzmieć prawidłowo tak;

 

“Według Dnia Pana, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie”

 

Tak więc, chrześcijanie powinni spotykać się w szabat, ponieważ dniem Pana niezmiennie od powstania świata jest siódmy dzień tygodnia, a nie pierwszy czy ósmy.

Dowód:

 

” I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. ” Rdz 2

 

Bóg poświęcił dzień siódmy, a jak wiadomo nawet katolikom dniem siódmym jest sobota.

 

 

“Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a święty dzień Pana godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły” (Iz 58:13-14).

 

 

W innych przekładach ten wers:

 

“”Według Dnia Pana, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie””

świadczy o  eucharystii co oznacza to samo:

Eucharystia (gr. εὐχαριστία, eucharistía = ‘dziękczynienie’) lub Wieczerza Pańska.

 

Tak więc dnia szabatu mamy składać dziękczynienie i spotykać sie na wieczerzy Pańskiej.

Bóg wczoraj i dziś ten sam.

 

Jednak wielu protestanckich uczonych nieprawidłowo przetłumaczyło to. Oto dwa przykłady:

 

“W dniu  Pańskim” nad jeziorem Kirsoppa.

“Ale każdego dnia Pana” przez Hall i Napier [8].

 

Istnieją co najmniej dwa powody, dla których powyższe stwierdzenie Lake (jezioro), a także Hall & Napier, może być błędnie przetłumaczone.

Po pierwsze tłumacze powinni zdać sobie sprawę, że grecki termin “dzień” ( ἡμέρᾳ ) nie występuje w wersecie 14.1 i nie jest wymagany przez kontekst.

Drugim jest to, jak każdy z nich rozpoczął tłumaczenie tego wersetu. Początek w obu tłumaczeniach jest błędny i jest niezgodny z tłumaczeniem innych tłumaczeń w tym liście.

Greckie słowo przetłumaczone wersecie 14.1 jako “Na” przez Jezioro Kirsoppa i “Ale każdy” przez Hall i Napier ( Κατὰ ) naprawdę oznacza “Zgodnie z”, jak to przetłumaczyłem. Κατα nie powinno być tłumaczone jako “Na” lub “Ale co”.

Greckie słowo Κατὰ przetłumaczono jako “według” przez Kirsopp Lake pięć razy (1,5, 11,3, 12,4, 13,5 i 13,7 [10]) i “z szacunkiem” jeden raz (4.10). Innym razem Lake używał terminu “on” (wersety 1.4, 7.3, 8.1a, 8.1b, 11.12, 16.8 [11]), to NIE było tłumaczenie z greckiego terminu Κατὰ .

Również raz, kiedy Didache używa “on” z dniem (który jest w tłumaczeniu zarówno Lake, Hall / Napier), nie używa Κατὰ, ale zawiera grecki termin na dzień (werset 8.1b) .

Warto zauważyć, że w Nowym Testamencie KJV Κατα jest tłumaczone jako “według” około 110 razy, a jedyny czas (Dz 8:36) jest niedokładnie przetłumaczony jako “na”, to nie jest tłumaczone jako ” na “w NKJV lub NIV.

Hall i Napier przetłumaczyli Κατὰ jako “według” sześciu innych czasów, kiedy przetłumaczono tę SAMĄ literę (patrz wersety 1.5, 4.10, 11.3, 12.4, 13.5 i 13.7 [13]) i nigdy nie tłumaczono jej jako “Ale co”. Jeden inny czas Hall i Napier użył terminu „ale każdy ” (werset 13,1), podczas tłumaczenia Didache nie jest przetłumaczony z pojęciem Κατὰ [14] . Warto również zauważyć, że KJV nigdy nie tłumaczyło Κατὰ jako “ale każdy”.

Stąd wydaje się, że kilku tłumaczy celowo wykonywało znieszktałcenia przy tłumaczeniu wersetu 14.1.

Kontekst tej części Didache sugeruje, że może ona odnosić się do chrześcijańskiej Paschy (porównaj z I Koryntian 22: 23-29) lub innego zgromadzenia (porównaj z Dz 2, 42), ale tylko wymuszone i niedokładne tłumaczenie sugeruje niedzielę (co sugeruje wielu zwolenników niedzieli). Przekonanie, że to odnosi się do Paschy, ma setki lat, ponieważ F. Coneybeare stwierdził, że było to przekonanie Pauliniego:

 

Ale Paulini obchodzą święto Paschy w tym samym dniu (co Żydzi), jakkolwiek by nie był to dzień pełni księżyca, nazywają go Kuriaki, jak nazywają to Żydzi szabatem, chociaż to nie jest szabat.

 

Ponieważ protestanccy tłumacze Didache nie obserwowali rocznej chrześcijańskiej Paschy i byli raczej niedzielnymi obserwatorami, może to wyjaśniać, dlaczego nie tłumaczą jej dosłownie.

 

Reasumując, biblie obecnie każdy może przeczytać, ale tłumaczeń są dziesiątki. Inną mają świadkowe Jehowy, a inna katolicy, a jeszcze inną ewangelicy. Różnica tłumaczeń jest często kolosalna i tak jest z didache.

W didache jest mowa o Dniu Pana a tym jest sam Bóg, co powiedział Bóg Jezus, że jest PANEM  szabatu i ostrzegał  chrześcijan aby modlili sie kiedy Rzymianie ich najadą, aby ucieczka nie wypadła w szabat.

 

Nie słuchajcie pastorów agentów jezuickich ( nie wszyscy nimi są), ale sami zgłębiajcie wiedzę. Na moją stronę nie musicie wchodzić, ale sami szukajcie i proście Boga o wykładnie. Szukajcie Boga dopóki daje się znaleźć.

Póki co, to cały świat świętuje niedzielę, a nie szabat, bo wąska jest droga.

 

Jak mi starczy czasu to opracuje tutorial do szabatu z trudnymi pytaniami.

 

 

 

 

Updated: 12 czerwca 2018 — 13:24

12 komentarzy

Add a Comment
 1. Ja bym zaczął od zmiany tytułu tego artykułu. Ponieważ, “Kłamstwo Didache” samo w sobie zawiera niechciane nakierowanie na taką oto sugestię: oryginalny tekst Didache kłamie. Podczas gdy to tłumaczenia są manipulowane, jak autor zaznaczył w tekście. Oryginał jest natchniony, interpretacje/manipulowanie tłumaczeniem już nie zawsze… To samo tyczy się biblii i jej tłumaczeń. Można by też napisać “Kłamstwo Biblii” co oczywiście jest absurdem, ale jakie przesłanie niesie taki tytuł…
  Proponuje np. “Manipulaowanie Didache”. Ogólnie artykuł ciekawy. Bóg jest nie zmienny.
  Pozdrawiam.

  1. zanim napoisałes komentarz zmieniłemn tyttul, ale dziękuję za sugestie bo mogłem tak zostawić 🙂

 2. Dziękuję za ten tekst. Jestem w trakcie dyskusji na temat szabatu z pewną zagorzała katoliczką. Jak skończyły jej się argumenty biblijne to potem zacytowała mi Talmud gdzie było napisane, że Jezus NAKAZAŁ świecić niedzielę. Szybko to obalilam bo nawet Kościół przyznaje, że nie ma podstaw biblijnych na zmianę tego dnia. Potem przywołała jakiś świętych i właśnie Didache. Prześlę albo zacytuję jej ten tekst. Jeden niedzielny jak mu się skończyły argumenty, to zaczął wyganiac ze mnie diabła 😀

  1. jeju to świadczy o tym jak bardzo tych ludzi diabeł oszukuje. Ja nie wiem skąd jest łaska otrzymania prawdy…Jak Bóg decyduje o tym

   1. Bog daje każdemu Prawdę,tylko ludzie nie chcą jej przyjąć,bo to zmienia wszystko.
    Zatrzymują sie na pewnym etapie i nie chcą iść całym sercem za Chrystusem.
    Wybierają komfort i ustępstwo.
    Podążają za ludzkimi wykładami,konferencjami zamiast wąska drogą z Chrystusem.
    Miliony chrześcijan nieznających swego Pana,smutna rzeczywistość naszych czasów

  2. Szok, jak bardzo ludzie potrafią się zapierać przed prawdą… :/

   1. Jeden z problemów jest też taki, że oni (katolicy, księża) mają często przygotowane argumenty. Ktoś mi napisał, że… Jezus i uczniowie nie zachowywali szabatu :p oczywiście to bzdura, ale potem zaczynają cytować Pawła, albo jak w przypadku moich rozmówców wałkuja ten sam fragment o łamaniu chleba po szabacie. Że szabat został przeniesiony na niedzielę. Albo fragment z ST o tym, że Bóg brzydzi się szabatami i świętami.

 3. Dz 13;14
  “…a w dzień SZABATU weszli do (miejsca) zgromadzenia i usiedli.”
  (1 wspomniany szabat)

  Dz 13;44
  “A w następny SZABAT zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego.”
  (1 wspomniany szabat)

  Dz 16;13
  “A w dzień SZABATU wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły.”
  (1 wspomniany szabat)

  Dz 17;2
  Paweł zaś, zgodnie ze zwyczajem, wszedł do nich i przez Trzy SZABATY wykładał im z Pism.”
  (3 wspomniane szabaty)

  Dz 18;4 i 11
  A w każdy SZABAT rozprawiał w (miejscu) zgromadzenia i przekonywał zarówno Judejczyków, jak i Greków (…) i przebywał tam rok i sześć miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego.”
  (78 wspomnianych szabatów)

  Razem 84 SZABATY ☺

  Dz 20;7 Przekład Interlinearny
  “Zaś w jednym z SZABATÓW, gdy są zgromadzeni uczniowie, aby połamać chleb (…)”

  Hbr 4:9 Tysiąclatka
  “A zatem pozostaje odpoczynek SZABATU dla ludu Bożego.”

  Hbr 4:8 Wulgata
  “A zatem dla ludu Bożego pozostaje dzień SZABATU jako odpocznienie.”

  Hbr 4:9 BJW 1599
  “A tak zostaje SZABATOWANIE ludowi Bożemu.”

  Hbr 4;9 Interlinia
  “Zatem jest pozostającym odpocznienie SZABATOWE ludowi Boga” 

  Ohydne jest kłamstwo że Szabat jest nie ważny, albo że jest cały czas każdego dnia. Czy Jezus jest Panem Szabatu czy niedzieli, który dzień jest dniem Pana?
  – Mt 12;8 Albowiem Syn Człowieczy jest Panem SZABATU.”

  Obj 1;10 W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił.”
  O jakim dniu Jezus mówi co można w nim robić?
  – Mt 12;12 A zatem wolno w SZABAT dobrze czynić.”

  Czy po śmierci Jezusa nadal Przestrzegano Przykazania o Szabacie?
  – Łk 23;55-56 A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało jego; powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez SZABAT zaś odpoczywały Według Przykazania.”

  Czy po zmartwychwstaniu ok. 63 r. n.e. gdy Łukasz spisał Dz. Ap., odległość odmierzano Szabatem czy niedzielą?
  – Dz 1;12 Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden SZABAT.”

  Czy po zmartwychwstaniu apostołowie nadal zachowywali Szabat? czy będąc w Szabat w zgromadzeniu prosili wszystkich aby przyszli na spotkanie w następny dzień w niedzielę, czy też za tydzień w następny Szabat?
  – Dz 13;14-15 A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. A w dzień SZABATU weszli do zgromadzenia i usiedli. Po odczytaniu ustępów z TORY i Proroków, zwrócili się do nich przełożeni zgromadzenia, mówiąc: Mężowie bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie.”

  Dz 13;27 Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa Proroków, czytane w każdy SZABAT.”

  Dz 13;42-44 A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny Szabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Judejczyków i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. A w następny SZABAT zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego.”

  Dz 15;21 Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich (pogan), którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w zgromadzeniach w każdy SZABAT.”

  Dz 16;12-13 stamtąd zaś do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień SZABATU wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły.”

  Mt 24;20
  “A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w SZABAT.”

  Dz 24;14
  “To jednak wyznaję przed tobą: według drogi, nazywanej przez nich sektą, służę Bogu moich ojców, wierząc we WSZYSTKO, co napisane zostało w PRAWIE i u Proroków.”

  Izajasz 66;23
  “Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i KAŻDEGO tygodnia w SZABAT, przyjdzie KAŻDY człowiek, by mi oddać pokłon – mówi Pan.”

  1. nie przegadasz. ludzie o twardych sercach oporni na Prawo Boże na białe mówią czarne, a największe zwiedzenie jest u zielonoświątkowców, bo baptyści są podzieleni jak w USA.

 4. Czy możecie mnie poprawić jeśli się mylę, bo chyba przez brak właściwego zrozumienia przestępowałem nieco prawo Boże.
  W szabat należy również unikać podróży. Czy to znaczy,ze nie wolno mi nawet jeździć na sobotnie wycieczki aby podziwiać naturę albo zwiedzać inne miasta?

  1. Szabat ma nie byc obciążeniem gdyż mijałby sie z celem. Ma to byc wypoczynek, a jeśli tak, to nawet podróże mogą męczyć i wtedy nie będziesz miał czasu ani na regeneracje ani na kontakt z Bogiem. Wg mnie warto tak zaplanować wyjazd, ażeby szabat był dniem spokoju i regeneracji, tak jak 7 tysiąclecie będzie wytchnieniem dla chrześcijan.

 5. Dużo wyjaśnia ten tekst, ale jeszcze wszystkiego nie pojmuję choć zagłębiam się w te tematy, i jakiś czas temu didache czytałam jako pomocniczy tekst, najbardziej to chciałbym przeczytać w oryginale ale te tłumaczenia mieszają wiele …;/

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme