Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Inne duchy święte w protestantyzmie.

Popatrzmy na wszelkie denominacje. Gdyby ich zapytać dlaczego akurat oni mają rację, to zapewne odpowiedzieliby, że prowadzi ich Duch Święty. To ja się pytam: ile jest tych duchów świętych? Jakie są kryteria prawidłowego osądu, oceny, kto rzeczywiście ma tego Ducha Świętego?

Każdego denominacja jest najmojsza. Co na to Duch Święty?

W pierwszych rozdziałach apokalipsy Pan Jezus napomina siedem zborów. Każdy jest inny i tylko jeden jest najbliższy Bogu.

 

“Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.”

 

Takie zakończenie jest przy każdym ze zborów.

Zborów, czyli zgromadzeń, gdyz różne to zbory były, Nowoczesne tłumaczenia zamieniły “zbory” na “kościoły”.

Jest to celowy przekręt, aby autoryzować (uwaga!!!) – zintytucjonalizowane kościoły. Dlaczego? ponieważ takimi łatwiej jest sterować odgórnie.

 

 

Do zboru w Filadelfii Pan Jezus powiedział:

 

” A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem:”

 

Jakie są tu kryteria? Zachowanie Słowa Boga i obietnica pokłonienia się Żydów, którzy Żydami nie są. Teraz jest odwrotnie. To zbory kłaniają się Żydom, którzy Żydami nie są.

 

Biblijne cechy Ducha Bożego pomijane przez protestantyzm:

 

 • Duch Prawdy
 • Przekonuje o grzechu
 • Sądzi (Iz 4:4)

 

Duch Święty doprowadza do prawdy, a nie do kłamstwa. Dlatego naturalnym jest dla wierzącego prawda i dążenie do niej, a nie oportunizm.

 

Każdy więc duch święty, który nie doprowadza do prawdy jest po prostu demonem. zazwyczaj religijności i zwiedzenia.

 

Charakterystyka duchów świętych protestantyzmu:

 

-są proizraelskie,

-są proniedzielne,

-są oportunistyczne

-są zinstytucjonalizowane jak Judaizm za czasów Jezusa.

-nie są nastwione na oddzielenie od tego co święte jest

 

Jestem pewien, że w zborach protestanckich jest wiele szczerze oddanych Bogu osób i takich znam, ale są oddaleni od Boga mniej lub bardziej poprzez złe nauczania.

Ale czy w kościele Rzymu nie ma gorliwych osób? Tu chodzi o prawdę.

 

 

Jednak sytuacja w zborach wygląda tak, że znaczna część osób w tych zborach powiada “to duch Święty mnie doprowadził do tego zboru”.

Jeśli tak, to który jest właściwy? Zakładając, że Duch Święty doprowadza do Baptystów, w tej samej chwili wykluczamy Ducha ze zboru Adwentystów. Nauczanie kolosalnie odmienne (szabat, wieprz itd).

Zakładając, że Zielonoświątkowcy mają rację, to nie mają jej np z kech-u, gdzie nie posługują się charyzmatami w ujęciu Zielonych.

 

Czy Duch święty działa po omacku? Czy może w każdym zborze jest po trochu racji?

 

Zbory charyzmatyczne kładą wielki nacisk właśnie na Ducha Świętego. Tylko, czymże on jest? Wyobrażeniem ich tylko, bo co się może kryć za zwykłymi słowami “duch święty”. Już czuję święte oburzenie za te moje słowa, ale zacytuje samego Jezusa:

 

 Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

 

Nawet posługiwanie się imieniem Jezusa nic nie daje, jeśli nie idzie za tym posłuszeństwo, a co dopiero slogan “duch święty”? Za określeniem duch święty” nie ma nic. ZA imieniem Jezus mamy już znaczenie “Bóg zbawia”.

Zatem za rzekomym duchem świętym mogą stać duchy zwodnicze.

Jeszcze raz przypomnę Hinna:

 

 

 

 

Święta jest także wg KRK Matka Teresa i JPII. Za świętą jak to powiedział mój kolega z Norwegii uważa się Matkę Bożą. Duch Boży Matka Boska.

Duch Boży  kimkolwiek on jest, osobą, czy energią, prowadzi on do prawdy i życia w świętości.

A Jego owoce to:

 

Miłość (Greckie: agape)
Miłość to działanie polegające na dawaniu siebie innym dla ich dobra, niezależne od osobistych sympatii czy odczuć. Skłania do ofiarnego postępowania i nie oczekuje na rewanż. Taką miłość okazał Chrystus umierając za nas.

 

Radość (Greckie: chara)
Radość to pewien rodzaj dobrego samopoczucia bez względu na sytuację. Powstrzymuje ona od całkowitej rozpaczy, pozwala pozytywnie patrzeć na przyszłość. Pisałem o tym na przykładzie Natalii w Wiśle.

 

Pokój (Greckie: eirene,)
Pokój to uczucie pozwalające na wyciszenie emocji związanych z uświadomieniem sobie, w jakiej sytuacji znajdujemy się przed Bogiem. W wyniku grzechu jesteśmy wrogami Boga. Dzięki wierze w ofiarę Jezusa Chrystusa możemy poczuć ulgę i zbytnio nie martwić się grzesznym stanem.

 

Cierpliwość (Greckie: makrothumia)

Słowo greckie makrothumia etymologicznie znaczy “długi oddech”. Odnosi się do reakcji wobec drażniących cech drugiego człowieka oraz niespodziewanych utrudnień w życiu. Zawiera w sobie myśl o studzeniu irytacji, wyrozumiałości, spokojnym czekaniu, niewzruszonym trwaniu przy swoich zasadach.

 

Życzliwość (Greckie: chrestotes)
Życzliwość to czuła troska o innych, będących w potrzebie. Osoba życzliwa jest delikatna, miła, przyciąga swoją osobowością innych.

 

Dobroć (Greckie: agathosune)

Słowo to określa moralną postawę człowieka, który nie potrzebuje wyraźnych praw, co ma dobrego czynić. Wykracza w swym postępowaniu poza to, co wymaga poczucie sprawiedliwości. To żarliwe obstawanie przy tym, co właściwe.

Wierność (Greckie: pistis,)
Człowiek wierny jest godny zaufania, rzetelny.

Łagodność (Greckie: prautes,)

Termin grecki prautes posiada bogate znaczenie. Odnosi się do postawy charakteryzującej się łagodnością, uprzejmością, życzliwością i skromnością. Pozwala zachować godność w obliczu prześladowań. Nie jest to jednak bierna postawa, pozwala ona obstawać przy swoich zasadach nie czyniąc nikomu krzywdy.

(zmodyfikowane przeze mnie z wikipedii)

 

Skąd można mieć takie owoce? Poprzez ducha prawdy, walkę z uświadamianym przez Ducha Świętego grzechem.

 

 

Jak więc nie błądzić?

Sparafrazujmy słowa Jezusa:

 

 Nie każdy, który Mi mówi: “o Duchu Święty, Duchu Święty”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. “

 

Dlaczego tak powiedział sam Pan Jezus? Ponieważ doskonale jako Bóg wiedział, co będą czynili zwodziciele z Jego imieniem. Wiedział, że powstanie mnóstwo ruchów typu Ruch Późnego Deszczu”,  z którego wywodzi się tzw “święty śmiech”.

 

 

 

Chrześcijanie tak bardzo lubią mówić “to duch święty mnie tam skierował, poprowadził”. Jeśli coś nie jest zgodne z biblią, to nie może to być Duch Święty.

Przez te 6 lat prowadzenia bloga poznałem wiele doświadczeń ludzi i ich pomyłek, błędów oraz sam osobiście wiele popełniłem. Wynikało to z wyidealizowania ludzi, sytuacji. To infantylne poczucie i uczucie niczym jak w miłości romantycznej wynikało z wmówienia sobie, że prowadzi nas Duch. Czyta biblię to musi byc Duch Bozy…

Duch Święty jest duchem Męstwa, prowadzi do boju z Mieczem Jezusa poróżniającym nas z tym światem i z kłamstwami i często z rodziną. Duch Święty potrzebuje Janów Husów, a nie ekumenistów. Bóg potrzebuje wojowników, a nie kolegów biskupa Rysia.

 

Duch Święty jest Duchem Prawdy i demaskuje kłamstwa szatana. Duch Prawdy nie ogranicza się do religii i do budynku.

 

Tylko pełnienie woli Ojca, która jest w Piśmie jest gwarantem dobrej drogi.

 

Po to Bóg dał nam Torę: instrukcje i pouczenia, abyśmy nie popełniali błędów!

Fałszywe przekonanie, że to Duch Święty zawsze prowadzi, a nie instrukcje z Biblii, pcha nas w życie pełne koszmarów. Liczba rozwodów w USA w kościołach protestanckich jest taka sama jak pogan.

Często myślimy także, że jak jesteśmy w jakimś kościele protestanckim, to tam są ludzie prowadzeni przez Ducha Bożego. Niestety tak nie jest. Udowodniłem to choćby na filmach w tym tekście, że to nie duch Boży tam rządzi. Ostatnie kłamstwa pastora również pokazują co to za duch.

Kiedyś pisałem o tym, jak to pewien pastor baptystów zaprowadzil ludzi do teatru gdzie aktorki pomykały po scenie prawie pół nago i Zborowicze się z tego śmiali.

 

Rolą obecnego protestantyzmu jest zatarcie różnicy między kościołem Rzymu, a chrześcijanami biblijnymi. Zauważcie, iż wszelkie akcje są pod patronatem kościoła Rzymu.

Kto zorganizował akcję przeciw Nergalowi? Protestanci? Nie. ci siedzą cicho.

http://www.fronda.pl/a/empik-wycofuje-sie-z-reklamy-z-nergalem,44916.html

 

Prezbiter baptystów podpisał apel z KRK o świętowanie niedzieli.

 

Nikt nie patrzy na owoce, ale na przyszywany autorytet i funkcje.

Szczerze? Ludzi nie interesuje co ma Bóg do powiedzenia, ale religijna otoczka. Chodzę do kościoła a więc jestem wierzący. Tak jakby chodzenie do obory czyniło kogoś krową.

 

 

 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia3Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10 który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli4, razem z Nim żyli. 11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. :”

1 Tes

 

My nie jesteśmy synami ciemności i nie śpimy będąc trzeźwymi w wierze. Nie damy się zamknąć w ramy budynku.

 

„Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko”. Dzieje 17

 

Nie damy się zamknąć w ramy  instytucji.

 

Jana 4:23 Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. 24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” 

 

Pierwsi apostołowie nie byli w żadnej religii i podczas Wielkiego Ucisku jak to napisałem niedawno również ludzie nie będą w żadnym kościele, gdyż przekonania inne niz ekumeniczne nie będą dozwolone.

 

Na koniec. Jest masa zwiedzionych ludzi tzw outsiderów. Chrześcijan internetowych. To, że sa zwodzący pastorzy i religie poddane Rzymowi nie oznacza, że Ty prowadzisz święte życie.

 

Przykład świeży z mojego bloga “chrześcijanina” określającego się mianem “Potomek Jakuba”. Napisal on:

 

No kurwa ale pojechałeś jawnogrzeszniku, satanisto, zwodzicielu. Jesteś czystej krwi nasienie węża.

Mat. 23 “27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. 28 Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.””

 

oraz:

 

Nie Jezus wygląda jak europejczyk, tylko europejczycy wyglądają jak Jezus. A dlatego tak, że biała rasa to rodowód w prostej linii Chrystusa, wbrew opiniom jakoby ci co podają się za Żydów a nimi nie są mieli być Jego potomkami. Chazarowie i Edomici to nasienie węża, my biała rasa jesteśmy potomkami Jakuba nazwanego przez Boga Izraelem.
Tutaj wyjaśnienie http://www.zbawienie.com/10-pokolen.htm

 

Potomek Kuby, ale chyba rozpruwacza.

Cóż to za połączenie przekleństwa z cytatem biblijnym? Dorabianie ideologii do wyglądu Jezusa…Jakie to wielkie jest samozwiedzenie. Uważa, że jest naśladowcą Jezusa. Jest takim samym uczniem Jezusa, jak ten człowiek, co mówił o tym że jeden chrześcijanin nie dorasta do pięt drugiego chrześcijanina.

 

Uważajcie na “chrześcijan”. Pismo jasno mówi “nie każdy kto mówi Panie, Panie..

 

 

27 komentarzy

Add a Comment
 1. “Tak jakby chodzenie do obory czyniło kogoś krową”.

  Krótko, zwięźle i na temat.

  Trafione w punkt!

  Piotrze, niech Cię Pan Bóg błogosławi, za to jak walczysz o prawdę! Amen!

  1. Przypomina mi się pewien mem o chodzeniu do kościoła, gdzie zostało to porównanie do samochodu stojącego w garażu… Coś takiego jak np.tu: https://m.demotywatory.pl/2954939/Chodzenie-do-kosciola-czyni-cie-chrzescijaninem

 2. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
  Dzieje 19
  Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz.8;14
  Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus {Duch}jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Rzymian 8
  W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.Efezjan.1
  Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym,którzy Go proszą.Łukasza 11
  A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
  A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym , którzy mu są posłuszni.

 3. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, Dzieje 16 ,
  Chrześcijanin bez Ducha Świętego jest jak samochód bez GPS ,albo flaga na wietrze.
  Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

  1. Droga Pani/Panie (?)
   Wiele osób ma w sobie Ducha Świętego, gdyż zostali przez Boga powołani, ale niewielu z nich jest Nim wypełnionych (w powiedzmy 100%). Dlatego jedni mają kiepskie owoce ducha, ba nawet zgniłe, a inni jaśnieją jak gwiazdy na niebie i dają się prowadzić Bogu bez protestów, dokądkolwiek ich pośle.

  2. “Chrześcijanin bez Ducha Świętego jest jak samochód bez GPS ,albo flaga na wietrze.”
   ==> Chyba jak samochód bez kierowcy i flaga bez wiatru :-))

 4. Człowiek prowadzony przez Ducha Świętego przyrównany jest do wiatru ,nie da się tego logicznie rozumowo wytłumaczyć,zobaczyć czy ktoś widział wiatr? a przecież jest ,to tak jak kobieta w 2-3 miesiącu ciąży ,ona wie że ma dzieciątko,bo porusza się w jej łonie ,lecz ludzie na około niej nie wiedzą i nie rozozumieją ,ponieważ nie widzą różnicy po jej brzuchu.

  1. dziękuję Ci Ulu za przytoczenie wersetów dotyczących Ducha Świętego, ale co chcesz przez nie powiedzieć w kontekście tego tekstu?

 5. Ważny artykuł. Uważam, że ostrzeganie o fałszywych duchach jest bardzo ważne. Wiele osób daje się zwieść. Jedna tylko rzecz… W NT jest jasno napisane, że Duch Boży jest osobą. Więc nie energią. Taka retoryka jest właśnie z kultur wschodnich, itd.

 6. Czy naprawdę znamy Ducha Świętego? Czy zawsze kieruje do pisma? A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność [2kor 3:17]. Pozwólcie że wskażę wersety z Dziejów Apostolskich, aby zobaczyć jak tam też działał Duch Święty, abyśmy mogli się nad tym zastanowić:

  – I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny; [Dz 2:17]
  – I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. [Dz 8:29]
  – A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie; [Dz 10:19]
  – I powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu owego męża. [Dz 11:12]
  – I powstał jeden z nich, imieniem Agabus, i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie; nastał on też za Klaudiusza. [Dz 11:28]
  – A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. [Dz 13:2]
  – A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr, [Dz 13:4]
  – Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: [Dz 15:28]
  – I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. [Dz 16:6]
  – A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im; [Dz 16:7]
  – I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, [Dz 20:22]
  – I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni; a niektórzy za sprawą Ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. [Dz 21:4]
  – i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: To mówi Duch Święty: Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. [Dz 21:11]

  Idźmy za Duchem ufając mu, znając Pismo Święte ku pocieszeniu, poprawie, umocnieniu, poznaniu, przestrodze… Pozdrawiam wszystkich kochających Pana Jezusa Chrystusa, Króla Chwały, zapieczętowanych Duchem Świętym.

  1. Ja nie kwestionuję tych cytatów.
   Działanie Ducha Świętego zawsze musi być zgodne z Pismem. Nie mówie tu o religijnych zasadach.
   Jak działa Duch Świety widać na przykładzie księgi Ozeasza, że Bóg mimo iż był przeciwny cudzołóstwu nakazał Ozeaszowi poślubienie prostytutki.
   To z Pisma wiemy jakie są możliwe odstepstwa. Nie jestem bigotą.
   Jednak Duch Święty to przede wszystkim posłuszeństwo a nie cyrk na kółkach czy ekumenia.

 7. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Marka 3:29
  Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem; lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. 1 Jana 5
  Uważaj admin! poruszasz się w strefie grzechu śmiertelnego,jedno nieuważne słowo i po Tobie ,jeśli już nie popełniłeś grzechu śmiertelnego.

  1. w Marka 3.29 jest kontekst.
   bluźni ten który nazywa belzebubem Ducha Chrystusowego.
   gzie indziej jest powiedziane aby badać duchy , prawda?
   nie każdy nieokreślony duch jest z Boga.

  2. Widzę, że tekst Cię zabolał.
   napisałaś lawinę komentarzy i żadnego wniosku.
   Na całe szczęście nie Ty mnie będziesz sądziła 🙂
   Grzech przeciw Duchowi Świętemu popełnili faryzeusze. Jezus głosił nadejście królestwa Bożego, uwalniał spod władzy demonów ludzi zniewolonych, tymczasem posądzano Go, że czyni to mocą zła.
   Tak więc, grzech przeciw Duchowi Świętemu jest ŚWIADOMYM zaprzeczeniem mocy Bożej, a nie pomyłką w osądzie wynikającą np z gorliwości lub braku letniości. Faryzeusze widzieli moc Boża i jej zaprzeczyli.

   W innym miejscu Pan Jezus powiedział kim są zwodziciele:

   “Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” 23 Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się BEZPRAWIE!” ”

   Ja umieszcając filmik z głupkowatym śmiechem pokazuje zwiedzenie i jak religie płyna w stronę mariażu z kosciołem, który odpowiada za brak zbawienia milionów ludzi, palił na stopsach a teraz prowadzi di piekla.

   Nic nie rozumiesz z moich tekstów, ale zrozumiesz jak przyjdzie Wielki Ucisk. Albo będziesz ofiarą albo będziesz wydawała takich jak my.

   Proponuję zapoznanie się z Psalmem 119

  3. Karol "Szulwik" Szulawiak

   Ulu.

   Grzech przeciwko duchowi świętości to jawne odstąpienie od czynienia woli Boga Jahwe. Gdy widzisz jawny cud a mimo to się odwracasz od Boga Jahwe. Piotr nie napisał tutaj nic takiego, czym by zbluźnił przeciwko Bogu i Jego duchowi świętości

   1. Hehe widze, ze tu jakas inna ula (podpisujaca sie przez male ‘u’) harcuje na blogu. Pomodle sie za moja imienniczke, aby Pan otworzyl jej oczy, serce i umysl, i aby otrzymala prawdziwe poznanie slow Pisma Swietego, ktore wlasnie zacytowala. Chwala Chrystusowi!

  4. Witaj Ulu.
   Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie sytuację z życia kochającej się i szanującej rodziny, że za jedno (w dodatku nieuważne) słowo, dziecko (zazwyczaj grzeczne) miałoby zostać brutalnie zgładzone przez jego ojca (zawsze kochającego)?
   Wg mnie, taka sytuacja jest niemożliwa nawet dla ludzi, którzy nie przywiązują wagi do życia duchowego ale kochają się i szanują wzajemnie (znam takich).
   Pan Bóg, który jest Miłością i który kocha nas tak, że zesłał na Ziemię Pana Jezusa, by przez swoją śmierć (w wyniku ekstremalnie brutalnego morderstwa) i zmartwychwstanie zbawił nas.
   Nas – grzesznych i niegodnych uwagi nawet ziemskich urzędników (lubią to okazywać), a co dopiero Stwórcy i władcy wszechświata…
   Z drugiej strony ten sam Pan Bóg miałby za jedno i to nieuważne słowo skreślić człowieka i usunąć jego imię z księgi żywota?

   O grzechu przeciw Duchowi Świętemu możesz przeczytać np tu:
   http://www.5sola.pl/2018/03/czym-jest-bluznierstwo-przeciw-duchowi.html

   Z Panem Bogiem

 8. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Mateusza 12:37

 9. Mogę prosić hebrajskie tłumaczenie owoców Ducha Św?

 10. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
  Podnoś głos twój jak trąba!
  Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
  i domowi Jakuba jego grzechy!
  2 Szukają Mnie dzień za dniem,
  pragną poznać moje drogi,
  jak naród, który kocha sprawiedliwość
  i nie opuszcza Prawa swego Boga.
  Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa,
  pragną bliskości Boga:
  3 “Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
  Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?”
  Otóż w dzień waszego postu
  wy znajdujecie sobie zajęcie
  i uciskacie wszystkich waszych robotników.
  4 Otóż pościcie wśród waśni i sporów,
  i wśród bicia niegodziwą pięścią.
  Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie,
  żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
  5 Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,
  dzień, w którym się człowiek umartwia?
  Czy zwieszanie głowy jak sitowie
  i użycie woru z popiołem za posłanie –
  czyż to nazwiesz postem
  i dniem miłym Panu?
  6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
  rozerwać kajdany zła,
  rozwiązać więzy niewoli,
  wypuścić wolno uciśnionych
  i wszelkie jarzmo połamać;
  7 dzielić swój chleb z głodnym,
  wprowadzić w dom biednych tułaczy,
  nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
  i nie odwrócić się od współziomków.
  8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
  i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
  Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
  chwała Pańska iść będzie za tobą.
  9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
  wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: “Oto jestem!”
  Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
  przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
  10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
  i nakarmisz duszę przygnębioną,
  wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
  a twoja ciemność stanie się południem.
  11 Pan cię zawsze prowadzić będzie,
  nasyci duszę twoją na pustkowiach.
  Odmłodzi twoje kości,
  tak że będziesz jak zroszony ogród
  i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
  12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
  wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.
  I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
  odnowicielem rumowisk – na zamieszkanie.
  Szabat
  13 Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu,
  żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać,
  jeśli nazwiesz szabat rozkoszą,
  a święty dzień Pana – czcigodnym,
  jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży,
  tak by nie przeprowadzać swej woli
  ani nie omawiać spraw swoich,
  14 wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu.
  Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju,
  karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
  Albowiem usta Pańskie to wyrzekły”.

 11. Slawomir Kuciel

  Adminie , dostrzegasz prawde ,wiec bedziesz musial zmierzyc sie z przeciwnikami ktorzy nie uznaja Praw Bozych danych czlowiekowi by czlowiek zyl , ci ktorzy tak zyja i glosza sa najbardziej potepiani za gloszenie slow ,ze Duch Prawdy
  Przekonuje o grzechu , pozdrawiam
  Sądzi (Iz 4:4)

  1. Sławku, to Ty z wybrzeża? stary czytelnik?

   Tak czy owak pozdrawiam

   1. swoją drogą ciekawie sformułowane zdanie: dostrzegam prawdę 🙂

   2. Slawomir Kuciel

    Dziekuje wzajemnie , mozna powiedziec jestem starym obserwatorem “Detektyw Prawdy” 🙂 ktory dostrzegl przeblysk Slow Bozych , bywaj zdrow ,powodzenia .

 12. bracia i siostry. Każdy z nas zasługiwał na najwyższą karę z powodu grzechu i nieprawości , Ale w Jezusie Chrystusie mamy nowe życie. Nie dzięki naszej mądrości sile, ale dzieki Panu Bogu i Jego łasce. On daje nam łaskę za łaską, On chce uczyć i prowadzic Swoje owce. Tak naprawdę żyjemy w czasach ostatnich,dlatego nie zwlekajmy, szukajmy PANA z całego serca. Ja bez PANA JEZUSA nic nie znaczę i nic nie posiadam.Pragne Go poznawać coraz mocniej. Oby to było pragnieniem kościoła. o to się modle

 13. Slawomir Kuciel

  Na ziemi trwa glod sluchania Slow Bozych , zgodnie z zapowiedzia proroka , Ksiega Amosa 8.11-12 a takze slow Jezusa Chrestusa w ewangeli Jana 9 1-7

 14. Slawomir Kuciel

  Adminie , ankieta ktora zamiesciles na swoiej stronie potrzebuje jeszcze jednego pytania 3.Bog sam troszczy sie o swoje owce bo na swiecie jest glod sluchania Slow Bozych .

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: