Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Matka Boża Katyńska zawiodła…

Prezentuje przemyślenia mojego brata w wierze z Kielc:

 

Dzisiejsze przemyślenia:

List do Rzymian 1:18-32

18. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.
19. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił.
20. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.
21. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
22. Podając się za mądrych stali się głupimi.
23. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
24. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.
25. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
27. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
29. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;
30. potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,
31. bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.
32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
(BT)

Apostoł Paweł proroczo opisał, to co dzieje się we współczesnym kościele Rzymsko-Katolickim, a więc fałszywe kulty; kult Maryjny, kult świętych, kult aniołów. Słowo Boże mówi, że jest to Bałwochwalstwo i ten grzech jest karany, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Kiedy łamiemy choć jedno przykazanie i grzech wkracza do naszego życia, jak domino upadają pozostałe przykazania. W całej Biblii nie ma ani jednego przykładu, aby ktoś, kto był blisko Boga, modlił się do świętych, czy to do Mojżesza, Arona, Dawida, Izajasza, Szczepana, czy Aniołów, modlono się wyłącznie do Boga JHWH. Jedyną osobą, przez którą można było się modlić był Jesus, Syn Boży i w Jego Imieniu były zanoszone prośby do Boga. Czy zastanawialiście się, dlaczego tyle jest skandali homoseksualnych wśród księży, tyle złych owoców i dlaczego ten kraj ludzi rzekomo wierzących, który powinien, być błogosławiony jest przeklęty, tyle razy był niszczony, panuje niesprawiedliwość, wyzysk, ludzie z niego uciekają, a większość wegetuje w ucisku?. Biblia daje jednoznaczną odpowiedź, przez odstępstwo i bałwochwalstwo. W ten sam grzech popadł Izrael, a potem Królestwo Judy, zaczęli czcić innych bogów, tworzyć wizerunki, rzeźby bożków, pojawił się kult Królowej Niebios, nie zważali na ostrzeżenia proroków, Bóg ukarał ich niewolą Asyryjską i Babilońską, a Świątynie w Jerozolimie pozwolił spalić. Jeżeli Polska się nie opamięta i nie przeprosi Boga, za wieki nieposłuszeństwa i strasznego bałwochwalstwa, może spotkać ją jeszcze gorszy los. Ostatnio dowiedziałem się, że na pokładzie samolotu prezydenckiego, który rozbił się w Katyniu, był przewożony obraz Matki Bożej Katyńskiej. Bóg dopuścił do tej katastrofy. Ta która otacza opieką, zawiodła. Apostoł Paweł w swoich listach pisał, że za obrazami stoją demony. Bałwochwalstwo, modlenie się do wizerunków, oddawanie im chwały jest nazwane w drugim przykazaniu, nienawiścią do Boga. Maria, czyli Miriam była pokorną kobietą, przykładem do naśladowania, a nie obiektem uwielbienia i boskiej czci. Pewnie by sobie tego nie życzyła. Jesus powiedział, kto chce być największy, niech się uniża i stanie sługą innych. Ta istota, która się objawia w różnych miejscach świata i żąda boskiej czci, modlenia się do jej serca, budowania jej sanktuarium, noszenia jej wizerunków, zrównania się z Jesusem na pewno nie jest tą pokorną Marią z Biblii, tylko kimś innym kto chce chwały dla siebie, jest przebiegła i zwodzi świat od wieków, i prowadzi nieświadomych ludzi do jeziora ognia.

Czytajcie Słowo Boże i Niech Pan Bóg otwiera Wam oczy na prawdę.

Robert.

 

Updated: 3 kwietnia 2018 — 22:11

5 komentarzy

Add a Comment
 1. Witaj,

  obraz jednak nie był na pokładzie TU-154M podczas katastrofy smoleńskiej, znalazłem stosowne przypisy https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa_Katy%C5%84ska

 2. “Jeżeli Polska się nie opamięta” wszystko wskazuje na to że jednak się nie opamięta, takiego dziadostwa to już dawno tutaj nie było, ludzie są okropnie zaślepieni, staliśmy się pośmiewiskiem dla całego świata, ciekawe co tam na górze sobie o nas myślą, oni istnieją, polecam przeczytać 2 Ks. Ezdrasza (2 Ez) bo tam jest bardzo dużo wyjaśnione!!!!! pozdrawiam serdecznie w Chrystusie.

 3. Ach zapodam mały fragment na zachętę: “Dlatego wielkie problemy dotkną tych, którzy będą mieszkać na świecie w czasach ostatecznych
  ponieważ oni w wielkiej pysze chodzili.
  Ale ty myśl za samego siebie i dla podobnych tobie szukaj chwały,
  ponieważ raj jest otworzony, drzewo żywota zasadzone,
  przyszły czas jest przygotowany, przygotowana jest obfitość,
  zbudowane jest miasto, odpoczynek wyznaczony, dokonana jest dobroć,
  i uprzednio doskonała mądrość. Korzeń zła jest zapieczętowany przed wami,
  choroba jest ukryta przed wami, śmierć jest schowana, Hades uciekł a skażenie
  zostało zapomniane. Smutki przeminęły, a na końcu ukazał się skarb nieśmiertelności.
  Tak więc nie zadawaj więcej pytań o wielu tych, którzy giną,
  ponieważ oni także wziąwszy wolność wzgardzili Najwyższym, pogardzili jego prawem i
  porzucili jego drogi. Co więcej, oni nawet deptali po jego sprawiedliwych
  i powiedzieli w swych sercach, że nie ma Boga – pomimo tego dobrze wiedzą, że muszą umrzeć.
  Bo jak rzeczy, które ci zapowiedziałem oczekują ciebie, tak też pragnienie i udręka
  dla nich jest zgotowana. Najwyższy nie planował aby ludzkość zginęła,
  ale oni, którzy są stworzeni splugawili imię tego, który ich stworzył i byli niewdzięczni temu
  który życie im przygotował.”

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: