Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Apel o świętowanie niedzieli dowodem na współprace wszelkich środowisk chrześcijańskich z Rzymem.

 

Jest to apel z roku 2015, ale warto pokazać powiązania kościołów sprzyjających Imperium Rzymu.

 

Podpisanie Apelu o poszanowaniu i chrześcijańskim świętowaniu niedzieli odbyło się 20 stycznia 2015 roku w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie. W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego dokument podpisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Sygnatariuszami dokumentu są także przedstawiciele Kościołów wchodzących w skład Polskiej Rady Ekumenicznej: ks. prezbiter Mateusz Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, bp Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. sup. Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Wiktor Wysoczański, biskup Kościoła Polskokatolickiego, bp Ludwik Jabłoński, biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Metropolita Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski

 

episkopat.pl/o-poszanowaniu-i-chrzescijanskim-swietowaniu-niedzieli/

 

Prezbiter baptystów o poszanowaniu Dnia Słońca i tym samym za zmiana 4 przykazania. Takim ludziom ufają wierni kościołów.

Jak to kilka dni temu wspominałem Mateusz Wichary jest w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ale i w aliansie ewangelicznym wraz z innymi kościołami:

 

Zarząd Aliansu

prezbiter dr Mateusz Wichary, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP; Przewodniczący Zarządu
pastor Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP;
pastor Andrzej Jeziernicki, Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP;
prezbiter dr Marek Kamiński, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP;
pastor Andrzej Nędzusiak, Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie;
prezbiter Cezary Komisarz, Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP;

 

KOCHANI BAPTYŚCI,

Denominacyjnie jesteście w zespole Rzymu!!!!

 

 

Wypowiedź biskupa Zielonoświątkowców:

“Uważa, że zielonoświątkowcy mają niewłaściwe podejście do ekumenizmu, a rozpowszechnionym jest pogląd, że przynależność do PRE prowadzi do rezygnacji ze swej doktryny. Uczestniczenie w ruchu ekumenicznym jest korzystne dla każdego Kościoła i pozwala na budowanie partnerskich relacji. Przynależność do PRE podnosi prestiż Kościoła[11]. Pomimo tego na żadnym synodzie KZ nie zgłaszał propozycji przystąpienia do PR”

 

Biskup Zielonoświątkowców popiera ekumenizm..

 

Tym ludziom ufacie. Co z tego, że wyrzekają się oni kultu Marii skoro i tak łamią przykazanie czwarte. A to wszystko za prikazem z Watykanu.

 

 

Co z tego jak oni wszyscy świętują Sol Invictus.

 

Znalazłem także innych pastorów dołączjących do grona zwolenników przyjmowania uchodźców:

 

 

 

Jeśli wierzycie takim pastorom, a nie Słowo Bożemu?

Jeśli w takich kwestiach zwodzą, to dlaczego nie w innych?

 

Ten Pan wybitnie zna Pismo:

 

 

Tak więc Papiez Franciszek zna Pismo, Pastorzy znają Pismo, księża znają Pismo.

Pytanie kto po której stronie stoi?

Musimy sobie coś wyjaśnić. Albo my nie jesteśmy wierzącymi w Jezusa, albo papież, ale jeśli papież, to i cała rada ekumeniczna i powiązani z nią pastorzy.

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że zwiedzenie w polskich zborach jest bardzo subtelne?

Jednak są wierni Bogu pastorzy.

Popatrzcie jaka różnica w bardzo ważnej kwestii jaką jest problem nachodźców:

Pastor z Zielonej Góry: Przyjmowanie uchodźców?To tak jakby Król Dawid ściągnął, sprowadził, wpuścił do Izraela Asyryjczyków i Babilończyków

 

 

Pastor Bagiński jest przeciwny napływowi religii antychrysta, a co niektórzy pastorzy popierają najście muzulmanów na Polskę. Jeden Bóg, jedna wiara. Ale tylko niby jeden Bóg i jedna wiara.

Który z pastorów opiera się na Prawie Bożym? Ten z Zielonej Góry, który powiedział:

 

““To, co wyprawiają przywódcy w Europie, do czego porównać? To tak jakby Król Dawid ściągnął, sprowadził, wpuścił do Izraela Asyryjczyków i Babilończyków, dał im na własność mieszkania, zasiłki a Izraela obciążył podatkami, aby ich utrzymać…””

 

Czy może ten z Bielska Białej, który uważa, że nie masz miłości nie przyjmując Islamu.

Prawda jest jedna. Bóg jest jeden.

 

Nawet sprawy sobie nie zdajecie, jak bardzo subtelne jest zwiedzenie. Mam już trochę dowodów na to, co się dzieje w zborach.

Zresztą bywam osobiście w różnych. Wszyscy uważają że wierzą w Jezusa, tylko do kogo kierował Jezus te słowa:

“nigdy Was nie znałem”

“wąska jest brama”

“lepiej bądź gorącym”.

itd

 

Pan Jezus chciał pokazać, że  zbawienie nie będzie udziałem mas, ale dla wąskiej grupy. Grupa ta nie pójdzie za większością.

Prawdopodobnie w tym roku poznamy dobitnie preferencje co niektórych pasterzy wobec ekumenii i uchodźców.

Gro wpycha ludzi w budynki kościołów trąbiąc, że zbawienie jest tylko w denominacji. Zadam więc pytanie: w której denominacji? Baptystów, AD7 czy setek  innych?

Jeśli nie jesteś w ORGANIZACJI, to tracisz zbawienie.

Wiecie dlaczego spychają ludzi do organizacji, tłumacząc, że tylko w budynku jest zbawienie? ażeby mieć monopol na zbawienie. Jeśli wyłamiesz się z pod nakazu pastora i denominacji możesz być wykluczony z kościoła. Poczujesz się potępiony. Już teraz pasterze mówią te, albo tamten nie zna Jezusa. Oni wiedzą kto nie zna. Mają na to certyfikat ekumeniczny. Pytanie kogo kościoła?

Pan Jezus ma tylko jeden kościół i tylko on decyduje czy zostaniesz z niego wyrzucony. Pan Jezus nie ma tysiąca kościołów.

Chwała Panu Jezusowi, bo tylko ON jest bramą.

 

 

 

 

Updated: 19 stycznia 2018 — 22:19

23 komentarze

Add a Comment
 1. Problem w tym, że historycznie da się udowodnić, że chrześcijanie obchodzili niedzielę już w I wieku.

  1. niemożliwe, ponieważ pierwsi chrzescijanie byli Zydami.
   Jeśli pod koniec I wieku to mogli, ale się spotykać w niedzielę, ale spotykać się spotykali i w inne dni tygodnia

   1. Najprostszy przykład dotyczący żydów w Jerozolimie pełniących posługę biskupią. Pisma Euzebiusza i Epifaniusza:

    „Byli to rodowici Żydzi, którzy zupełnie szczerze przyjęli naukę Chrystusową, przeto mężowie rzeczy świadomi uznali ich za godnych piastowania urzędu biskupiego. Cały zresztą kościół jerozolimski składał się wówczas z Żydów wierzących”

    Na temat obchodzenia niedzieli przez chrześcijan I wieku i to w samej Jerozolimie można napisać grubą książkę.

    Ciekawostka. Nawet słynny adwentystyczny pisarz Bacchiocchi w końcu przyjął za fakt, że chrześcijanie zachowywali niedzielę już w I wielu.

    1. niestety, ale NT nie podaje ani jednego przykładu świętowania niedzieli przez pierwszych chrześcijan, a chyba to jest nasz fundament.

     1. Poświęciłem sporo czasu na zbadanie tezy adwentystów, że Kościół Rzymski przeniósł sobotę na niedzielę. Rozmawiałem z wieloma historykami zarówno ze strony katolików jak i protestantów. Jedna i druga strona była w pełni zgodna, że historycznie można udowodnić zachowywanie niedzieli przez chrześcijan już w I wieku, zarówno w Rzymie jaki i w Jerozolimie.

      Jeden z historyków polecił mi nawet przeczytanie Talmudu. Cóż, poświęciłem się i znalazłem tam taką oto ciekawostkę: “Chrześcijaninem (nazywa się) ten, kto wyznaje błędną naukę tego męża, który im nakazał aby sobie uczynili dniem świątecznym pierwszy szabatu [pierwszy dzień tygodnia] tj. aby święcili dzień pierwszy po szabacie”. Czyli Talmud mówi wprost, że chrześcijanie zachowywali niedzielę.

      Jeśli chodzi o wersety to cała polemika pomiędzy zwolennikami niedzieli (KR oraz większość protestantów) a przeciwnikami (głownie ruchy adwentowe) oparty jest o:
      * 1Kor 16:2, Dz 20:7, Ap 1:10.

      Jak dla mnie Kościół Rzymski owszem jest kościołem odstępczym ale adwentystyczna teza o przeniesieniu soboty na niedzielę jest zwykłym kłamstwem.

      1. Talmud jest taki wiarygodny jak Jezuici.
       Polecam rzetelna polemikę nt:
       http://ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=851&start=15

       CVhrześcijańscy poganie chcieli się przypodobac Rzymowi a i sami nie świętowali wczesniej szabatu. Jednak oczywistym jest, że chrzescijanie zydowskiegom pochodzenia, a wiec wszyscy apostolowie swietowali szabat.

       Naciągane wersety:

       ” Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę.”

       Tak jakbym powiedział, napisał “kochani proszę Was abyście wspierali moją dzialalność każdego piątku miesiąca…

       “A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy.”

       Tu nie ma mowy o świętowaniu niedzieli.. Po prostu zebralis sie 1 dzien po szabacie. A slowa jezusa juz się nie liczą?

       ja nie mam zamiaru sie sprzeczac o szabat. Niech kazdy robi jak chce…

       1. Ależ również nie zamierzam się sprzeczać.

   2. Witam Tytus był poganinem a nie Żydem i był chrześcijaninem z I wieku nawet jest List do Tytusa w Biblii

    1. Tak ale większość pierwszych chrześcijan byla Zydami

 2. Chroń nas Panie Boże przed zwiedzeniem. Dziękuję za ten tekst dający do myślenia i otwierający oczy.

 3. Tak na marginesie.
  Dziwię się tym konkretnym Babtystom, że przystąpili do tego porozumienia bo z tego co pamiętam pierwotnie Babtyści obchodzili tylko szabat a dopiero reformowani Babtyści przenieśli obchodzenie szabatu na niedzielę używając pojęcia “chrześcijański szabat”.

  1. O, nie wiedziałam że najpierw świętowali niedzielę…

   1. Baptyści baptystami. Jedni baptyści chrzczą niemowlęta a inni tylko dorosłych. Jedni zachowują szabat a inni niedzielę.
    Świadkowie Jehowy do 1900 roku zachowywali… niedzielę, w swoich pismach stawali w obronie niedzieli. Po 1900 roku zmienili zdanie i przerzucili się na zachowywanie szabatu i aktualnie namiętnie atakują niedzielę jako wymysł Rzymu.
    Adwentyści (ADS) do 1900 odrzucali trójedyność Boga, odrzucali boskość Chrystusa a po 1900 coś im odwróciło się i przyjęli boskość “Chrystusa”. Celowo piszę w ” ” ponieważ tak jak świadkowie ADS wierzą, że Chrystus to archanioł Michał.

    Tak więc w obrębie jednej denominacji zachodziły zmiany o 180*. I nie chodzi tylko o kwestię sobota/niedziela, chrzest ale choćby i o kwestię predestynacji.

 4. Witam. I ja coś dodam od siebie, 🙂 Święty Paweł miał rację: “Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu” (Rz 14:5-6). Problem chyba jest taki, że jest jakiś “przymus” co do dnia – jedni, że sobota, inni że niedziela, a my będąc nowym stworzeniami w Panu jesteśmy wolni. I nie dajmy się okradać z tej wolności. Mnie tam osobiście nie ma znaczenia w jakim dniu pójdę do Kościoła, aby wielbić i oddać cześć i chwałę OJCU I SYNOWI, dziękuję BOGU za każdy dzień, który jest mi darem. Może niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu co do dnia, jeśli go tak Duch Święty poucza i niech nie robi z tego podziałów, ani kłótni.
  Na zakończenie. Kiedyś w niedzielę, gdy z żoną przesiadywałem przy komputerze, a był to czas bliski wyjścia do Kościoła, usłyszałem: „Zostaw to i chodź do Mnie.” Więc dla Pana i niedziela nie jest problemem, można by dodać: “Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu” (Mt 12:8). Pozdrawiam.

  1. Tak, rozsądny komentarz.
   Bóg wie, że zwiedzenie jest kolosalne i Jego Duch jest w poniedzialek, wtorek. To że ktos swietuje w sobotę, wynika z milosci do Jego Prawa, ale nei ejst przymusem.
   Natomiast jak słusznie zauważyłeś Łukaszu niedziela będzie przymusem i w tym sęk…

  2. Pokój z Tobą. Wiesz list do Rzymian 14 rozdział jest chyba jednym z najbardziej przekręcanych listów Pawła ( jeszcze kolosan 😉 Najważniejsze o czym się zapomina w zrozumieniu o czym Paweł pisał w Rz 14:5-6 to KONTEKST!!!! A kontekst tychże wersów jest w wersach Rz 14:2-3. Jasno z nich wynika że Paweł nie rozprawiał na temat Szabatu a o poscie oraz tym czy lepiej jeść mięso czy też nie(czytaj tradycje ludzkie). Żydzi nadawali sobie dni postu i chcieli aby inni przyjmujący wiare też tak czynili lecz Paweł powiedział zgodnie ze Słowem Bożym że nie ma takiego nakazu i każdy niech czyni POST dla Boga wg swojego uznania .Postu NIE SZABATU. Tu nie ma ani słowa o Szabacie. Zresztą Paweł w całym liscie szczególnie rozdział 6,7,8 tłumaczy o tym że Prawo Boże jest aktualne żeby nagle unieważniać Szabat? No raczej nie a nawet napewno nie. Paweł w 14:1 pisze o ludziach słabych sprzeczających się o sprawy sporne szczególnie dodawane do Prawa Bożego tzn LUDZKIE TRADYCJE! (Jezus w Marku i Mateuszu szczególnie gani te dodatki)I o to nie kazał się sprzeczać. Co do Prawa Paweł był posądzany przez faryzeuszów o łamanie i zmienianie Prawa Bożego przez Faryzeuszów w Dziejach Apostolskich i co przyznał im racje ?? Zmienił Prawo Szabatu na Niedziele?? Oczywiście że nie i razem z innymi nauczał w każdy Szabat Dz (13 rozdział) Ale zanim nauczał najpierw czytał Prawo i Proroków( ale nie Nowy Testament bo jeszcze nie było 😉 więc tylko jedno jedyne Prawo mógł im czytać czyli Tore. Innego do dziś nie ma 🙂 Warto równięż zobaczyć w wersecie Rz 14:15 słowo “pokarm” greckie “broma” w słowniku strong G977a dowiecie się co dla Pawła było pokarmem 🙂
   Dla Pawła jak i przedewszystkim dla naszego Pana Jezusa Chrystusa nigdy kwestią sporną nigdy nie było Prawo Boże. Oni je głosili, kochali i nim żyli całym sercem , dusza i z całych sił.
   Co do zakłamanego chyba we wszystkich Bibliach wersetu Dz 20 :7 myśle że warto oprzeć się na Grece gdzie dosłownie jest napisane “en de te mia ton sabbaton” czyli ” w zaś w pierwszym z Szabatów (Żydzi liczyli też Szabaty 🙂 ale to już inna historia…A więc nie po szabacie nie w niedziele nie co tam jeszcze można wymyślić tylko w Tak żeby było jasne.
   Oczywiście mnie nie znasz i ja Ciebie dlatego liczę i wierzę że sam postarasz się sprawdzić prawidłowość moich słów i je zbadasz zgodnie ze swoim sumieniem oraz oczywiście w Z Duchem Świętym. Po co ? A może po to aby nie być w kłamstwie skoro idziemy do Światła ku PRAWDZIE…
   Piotruś przy okazji bo i żadko piszę , błogosławie Cię bracie i błogosławionego Szabatu dla Ciebie i dla rodziny. Cieszę się że walczysz godnie i w Prawdzie Bożej. Pokój z Tobą.
   CHWAŁA JEZUSOWI CHRYSTUSOWI!

  3. Muszę jeszcze napisać atakując KŁAMSTWO nie Ciebie Łukaszu. Kłamstwo które dziś powtarzane i wielokrotnie je słyszałem. Niestety uważam że i Ty zostałeś tym kłamstwem oszukany bracie.Tym kłamstwem są słowa ” a my będąc nowym stworzeniami w Panu jesteśmy wolni.” oraz ” Mnie tam osobiście nie ma znaczenia w jakim dniu pójdę do Kościoła, aby wielbić i oddać cześć i chwałę OJCU I SYNOWI, dziękuję BOGU za każdy dzień, który jest mi darem. Może niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu co do dnia”
   Bóg zapamiętaj nigdy nie powedział że możemy mu oddawać cześć tak jak nam się to podoba jak tylko sobie chcemy (przeczytaj w Ks Wyjścia 32 jak ukarał Izraelitów za to że po swojemu chcieli mu oddawać cześć ) . A wręcz przeciwnie w DOKŁADNYCH słowach określił jak chce aby go miłować poprzez przykazania. To że jesteś wolny w Chrystusie nie znaczy że teraz możesz sobie decydować w co jest przykazaniem Boga a co nie ( tak Szabat to przykazanie nr 4). To znaczy że masz być wolny w PRAWDZIE! Bóg wymaga posłuszeństwa i o to posłuszeństwo modli sie na końcu listu do Rzymian Paweł słowami “26 Lecz teraz objawionej i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do POSŁUSZEŃSTWA wierze! Posłuszeństwo znaczy nie po mojemu tylko po Twojemu Panie. Pokój z Tobą.

 5. ARTUR s. (DETMOLD )

  Wielu ludziom jak tylko się nawet leciutko napomyka o Piśmie to dostają “uczulenia”, gdyż tak silne więzy demoniczne różnego pochodzenia i rodzaju ich krępują… Natomiast ludzi aktywnie głoszących ewangeliczne posłanie uważają często za czyste “zuuuooo”…Ich uwolnienie duchowe wymaga przeto skomasowanej akcji modlitewnej, ale w stylu biblijnym.

 6. A jeszcze jedno. Wielu mówi ale dziś jesteśmy chrześcijanami i podążamy za Jezusem , to w nim mamy odpoczynek. To jeżeli podążasz bracie i siostro za Jezusem i pragniesz czynic tak jak On czynił to “8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. ” Wyj 20:8. Tak czynił i nauczał właśnie Jezus. To nie słuchaj innych nauczycieli tylko tego JEDYNEGO PRAWDZIWEGO! Polecam również dla tych którzy twierdzą że Pan nasz Jezus dodał bądź odjął z Prawa Bożego chociaż słowo przeczytać Księge Powtórzonego Prawa a szczególnie wersety 4:2. Gdyby tak było jak twierdzi wielu chrezścijan Pan Jezus zgrzeszył by bo złamałby Prawo Boże (Pwt 4:2) i już nie mógłby być ofiarą przebłagalną za nasze grzechy…Oczywiście wierze że każdy wierzący wierzy że jest inaczej 🙂 Chwała Panu naszemu który Świety jest na wieki.

  1. I tak trzymać Mariuszku. Bądźmy gorliwymi kapłanami naszego Pana rozróżniając to co święte a co pospolite.

 7. Drugie zdjęcie jest bardzo wymowne. Po lewej stoi banner “Polska Rada Ekumeniczna”, a po prawej “500 lat Reformacji” pomiędzy nimi powinien być napis “SKUTECZNIE NISZCZY”…
  Odnośnie niedzieli to napotykam ostatnio takie dziwne zbiegi okoliczności oglądając filmy trafiam na wplecione w dialogi, czasem zupełnie nie pasujące do kontekstu zdania o… świętości niedzieli! 🙂
  Ostatnio w filmie “Ukryte działania” na jakiejś 1/3 długości filmu odbywa się piknik po nabożeństwie (w kościele protestanckim) i jedna z kobiet mówi wymowne zdanie typu “przestań, przecież jest NIEDZIELA!”. To zdanie ani nie wnosi żadnej treści w ciąg zdarzeń, ani tam zbytnio nie pasuje, ale podprogowo programuje widzów jaki dzień jest uznany za święty przez… Konstantyna.
  To już chyba trzeci, lub czwarty taki film. A nie oglądam ich zbyt wiele, więc tym bardziej mnie to dziwi że co chwila napotykam na takie dziwne wstawki w scenariuszu.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: