Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Detektywitter na 23.09

W Biblii nie ma terminu “karma”, ale jest Prawo Grzechu i Śmierci sprowadzające karę na grzeszącego bez względu na to, czy on zna swój grzech czy nie.

 

 

 

Updated: 23 sierpnia 2017 — 11:59

4 komentarze

Add a Comment
  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

    To tak jak z kodeksem drogowym. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za ich złamanie.
    Gdyby Prawo Boga działało w ten sposób że nieznajomość tego Prawa była by brana pod uwagę na sądzie ostatecznym, nikt nie wziął by Biblii do ręki 😉

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: