Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Każdy chce pozostawić kawałek świni dla siebie.

Rozgorzały wśród chrześcijan waśnie i spory na temat zakazu biblijnego jedzenia świń. Ostatnimi czasy pewien młody chłopak napisał tekst podając dla smakoszy wieprzy 10 powodów, które przyzwalają na jedzenie biblijnych zwierząt nieczystych.

Biblia ostrzega, aby nie każdy nauczał.

 

Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, (4) jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 1 Tymoteusza

 

Gdzie Pan Jezus powiedział, że można jeść świnie? Nigdzie.

Nauka zgodna z pobożnością, to trzymanie się tego przede wszystkim, tego co mówił Pan Jezus.

Niestety, ale mój blog ze względu na dużą popularność staje się punktem do zaczepki dla wielu. Po kilku tekstach o świniach, kilku złośliwców i oszczerców co jakiś czas ustosunkowuje się do moich tekstów na swych stronach. Jednak to nie ja zaglądam do nich, ale oni do mnie. Niestety jest wielu zazdrośników, dla których nie liczy się prawda, a usilna chęć pokazania wyższości. Zrozumiałem to kiedy mój brat w wierze sam mi się przyznał, że założył blog konkurencyjny z zazdrości. Chwała mu za jego przemianę.

Osoby, które mnie nie lubią regularnie zaglądają na blog. Obłuda i brak charakteru zarazem.

 

 

Jesteśmy kapłanami

Teraz uwaga!! Poniewaz dochodzi do przekręcania moich słów oficjalnie informuję o moich przekonaniach co do przekraczania zakazu jedzenia wieprzowiny:

 

Jedzenie przez chrześcijan

 zabitych świń, nie jest przeszkodą w zbawieniu.

 

Natomiast tak, jak napisałem to kiedyś, osoby nieświadomie łamiące nakazy Boże będą po prostu mniejszymi w królestwie Boga.

 

 

 

Kapłaństwo nie dla wszystkich.

Biblia podaje, że jesteśmy rodem kapłańskim. Jednakże nie każdy chrześcijanin nim jest. Przykład Pawła Chojeckiego świętującego Sol Invictus z choinką w tle i nakłaniającego do posiadania broni pokazuje, że nie każdy kto mówi mi Panie wejdzie do królestwa Niebios.

Problem w tym, że chrześcijanie są dosyć szeroką grupą. Ale grupę tę dzieli Jezus i Logos. Bardzo dobrze obrazuje ten podział film pt “Fan czy naśladowca”.

Naśladowca Jezusa będzie czynił to, co Jezus. Fan będzie dopasowywał biblię do swego stylu życia. Stąd tyle denominacji.

 

Świnia była przez 4 tysiące lat zwierzęciem nieczystym

 

Reasumując, jeśli uważa ktoś, że można jeść świnie, niech pozostanie na tych blogach, które o tym nauczają, bo najwidoczniej mnie zły duch zwodzi, a ci którzy lubują si w jedzeniu świń prowadzi ich Duch święty. Wystarczy być konsekwentnym.

 

Ja jednak uważam, że kapłaństwo zobowiązuje do uświęcania się:

 

 

“[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, 15 ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, 16 gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty7″

 

 

Głównym motywem miłości do Boga i tego jaką postawę miał Jezus do Ojca było posłuszeństwo.

Świnia będąca obrazem nieczystości pokazuje nasze dawne żądze. Tą świnią mogą być papierosy, codzienne oglądanie sportu, obmawianie, oszczerstwo, nienawiść. Stąd taki tytuł:

 

“Każdy chce pozostawić  kawałek świni dla siebie.”

 

Inaczej mówiąc, każdy chce pozostawić sobie to, co mu najbardziej odpowiada. To dlatego jest mało prawdopodobne, aby zwolennik hot dogów i kiełbasy wiejskiej porzucił mięso. Będzie on tak długo szukał, aż znajdzie wersety, strony tłumaczące jego zamiłowanie. Fan hip hopu będzie szukał wersety o muzyce, a nienawistnik zacytuje Jezusa kiedy powiedział do faryzeuszy plemię żmijowe.

 

 

Blog ma dużą oglądalność, ale jeden nie zgadza się z tym, że umiłowanie hip hopu jest złe, inny z tym że ważny jest szabat, a jeszcze inna osoba, z tym, że nie wolno czasem się upijać czy onanizować. itd

W ten sposób powstaje ekumenia stylu wokół biblijnego.

Ktoś powie, to czemu nie nosisz pejsów? Odpowiedź:

 

“W świecie żydowskim zarost jest znakiem przynależności do wspólnoty religijnej i kulturowej. Ortodoksyjni Żydzi noszą pejsy i brody, ponieważ tak nakazał im Bóg, bo “… kiedy naród żydowski wychodził z Egiptu Bóg chciał, by Żydzi w jakiś sposób odróżniali się od pozostałych narodów (…) pejsy mają znaczenie symboliczne, symbolizują miłość do Boga i lęk,  broda natomiast litość Bożą” [3].

 

Zauważmy więc, że Duch Święty zaprowadza część chrześcijan do szabatu, ale niemal nikogo do pejsów.

Bóg wprowadza nas do prawdy za pomocą Ducha na tyle, na ile się osobiście zgodzimy.

 

 

Gro nie je wieprzowiny, ale żaden chrześcijanin się nie obrzezuje, ponieważ jesteśmy obrzezani na sercu.

 

Bierzcie przykład zawsze z tych chrześcijan, którzy są bliżsi Bogu, a nie z tych którzy są dalej od Boga.

Pan Jezus wygonił demony w zwierzęta nieczyste czyli świnie, ponieważ to właśnie wieprze babrają się w błocie i tak jest z częścią chrześcijan. Zachowują kawałek świni, czegoś nieczystego w sobie, gdyż lubią typowy dla siebie grzech.

Dla wielu wygląda na to, że Pan Jezus po to umarł na krzyżu, aby mogli uprawiać dowolny seks, aby zrobić nagle trujące świnie zdrowymi. Tak więc w momencie śmierci Jezusa świnia nagle stała się czysta, jadalna. Absurd, kłamstwo, nauka demoniczna. Podejrzewam, że część muchomorów stała się nagle jadalna….

NIGDZIE  w Nowym Testamencie nie ma informacji na temat jedzenia świń przez apostołów.

Jest za to zawsze mowa o tych zwierzetach w pejoratywnych określeniach, sytuacjach:

 

6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
Ew. Mateusza 7:6″

 

 

Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.
Ew. Mateusza 8:32

 

 

(22) Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota.

2 List Piotra 2:22″ 

 

 

Popularny cytat z Kolosan rzekomoobalający  ten zakaz z księgi kapłańskiej:

 

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (Kolosan 2, 14-16)”

 

Po pierwsze tyczyło się to pierwszych chrześcijan, byłych pogan. Przesłaniem tego cytatu było nie nakładanie na nich zbyt dużych obciążeń. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, gdzie kandydatowi na członka królestwa niebieskiego mówimy na starcie “Tomku, masz rzucić natychmiast jedzenie mięsa”. Nie dość, że żyje ten Tomek jeszcze w grzechach, to okazuje się jeszcze, że musi zrezygnować z ulubionej golonki.

Po drugie:

Nakazy ceremonialne obejmowały kwestię pokarmów i napojów: “To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną” (Kpł.23:37).

 

Z wypowiedzi apostoła Pawła wynika, że to ofiary, jakie składano w sabaty, nowie oraz święta były cieniem wskazującym na Chrytusa. Słowo “cień” (gr. skia) nie może odnosić się do sabatu, który jest pamiątką stworzenia (Wj.20:11). Nie mógł wskazywać na śmierć Chrystusa, ponieważ ludzkość otrzymała go zanim pojawił się grzech i potrzeba odkupienia (Rdz.2:2-3). Także nowie księżyca nie były cieniem wskazującym na Golgotę (Iz.66:23).

Cieniem wskazującym na Jezusa były natomiast specjalne ofiary składane w sabaty, dni nowiu i doroczne święta. Szczegółowo omawia tę kwestię dwudziesty ósmy rozdział księgi Liczb, który stanowi ważny kontekst dla prawidłowego zrozumienia fragmentu Listu do Kolosan.

Identyczna fraza, jak w Liście do Kolosan występuje w Biblii wielokronie (Lb.28; 2Krn.2:3; 8:13; 31:3 Neh.10:34) zawsze w kontekście specjalnych ofiar składanych w sabaty, nowie i doroczne święta. Na te ofiary wskazują wszystkie miejsca w Biblii, które wymieniają tę sekwencję.(1)

Niektórzy sądzą, że tam, gdzie mowa o sabatach chodzi w doroczne święta żydowskie, które również nazywano “sabatami”, co jest prawdą (Kpł.23:38; 16:31). Jednakże, chronologiczna sekwencja, którą posługuje się apostoł Paweł, przechodząc od świąt dorocznych, przez miesiączne nowie i tygodniowe sabaty sugeruje, że chodziło o tygodniowe, a nie doroczne sabaty. Inaczej Paweł nie wymieniałby z osobna świąt dorocznych w tym samym zdaniu (Kol.2:16).”

źródło: http://eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/trud_sab.htm

 

 

Świnia powraca do tego, co nieczyste.

Słowianie nie jedli świń. To Rzymianie i kościół Rzymski wprowadził tę modę kulinarną.

 

Jest jeszcze jeden aspekt świński. świniami są czasem ludzie. To co Bóg nakazuje względem zwierząt inni uważają za niehumanitarne, a Bóg jest miłością

 

 

 

 

W czasach bezpośrednich rządów Jezusa zwierzęta będą nie tylko szanowane przez człowieka, ale same względem siebie będą okazywać miłość..

 

” Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi.
6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
7 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę.
8 Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
9 Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana,
na kształt wód, które przepełniają morze.” Izajasza 11

 

Nazywanie dzieci Bożych rodem kapłańskim jest właśnie po to, aby pokazywać świętość Boga w sobie.

 

“Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci12. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” 1 Kor 6

 

Osoby jedzące świnie wspierają ten oto proceder:

Meksyk, katolicki kraj:

 

Bon appetit

 

 

Oczywiście czymś innym jest zakaz jedzeni świni, a jeszcze czymś innym niehumanitarne warunki przechowywania tych świń:

Żaden z nich [wróbli] nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca? (Mateusza 10:29).

Przez sześć dni masz wykonywać swoją pracę, ale w dniu siódmym masz jej zaprzestać, żeby odpoczął twój byk i twój osioł (Wyjścia 23:12).

Nie będziesz wiązał pyska bykowi na czas, gdy młóci (Powtórzonego Prawa 25:4).

Nie będziesz orać bykiem razem z osłem? (Powtórzonego Prawa 22:10).

Gdybyś zobaczył, że osioł kogoś, kto cię nienawidzi, leży pod swoim ładunkiem, (…) bezwarunkowo masz go uwolnić (Wyjścia 23:5).

Kto z was, jeśli mu (…) byk wpadnie do studni, nie wyciągnie go natychmiast w dniu sabatu?? (Łukasza 14:5).

 

 

 

Na koniec pytanie:

czy ja tym tekstem nakłaniam ludzi do czegoś złego?

 

Kolejne pytanie: czy w obliczu tego tekstu:

 

Łamanie nakazu z Księgi Kapłańskiej, a zachorowalność na raka.

 

ci co nakłaniają ludzi do jedzenia świń chcą dla was dobrze i czy Duch Boży ich prowadzi?

 

Jeśli uważacie, że wprowadzam Was w błąd, to przestańcie czytać ten blog.

 

Na koniec ciekawostka. Nie jestem adwentystą i chodzę na nabożeństwa do różnych kościołów, ale podaję dane mówiące same za siebie:

 

Badania prowadzone w różnych krajach wykazały, że adwentyści żyją dłużej od innych ludzi średnio o 10 lat. Rząd Stanów Zjednoczonych wydał 4,5 miliona dolarów, by ustalić, gdzie tkwi tajemnica.

Adwentyści nie tylko żyją dłużej, ale i zdecydowanie rzadziej umierają na choroby nowotworowe czy układu krążenia. Okazało się, że połowę sukcesu zawdzięczają abstynencji od palenia tytoniu, a drugą połowę lepszej diecie. Połowa adwentystów to wegetarianie, reszta stosuje… biblijną dietę. Adwentyści nie piją alkoholu i unikają używek.
Na sto lat przed sformułowaniem przez Światową Organizację Zdrowia definicji zdrowia jako dobrego samopoczucia nie tylko fizycznego, ale i psychicznego oraz społecznego, uczynili to adwentyści, zwracając uwagę na holistyczną definicję zdrowia zawartą w Biblii.”

źródło: siegnijpozdrowie.org/czytelnia/?p=107

 

 

Adwentyści również albo nie piją wcale alkoholu albo niewiele.

 

Chrześcijanie towarzyszą kościołowi rzymskiemu zarówno w świętowaniu niedzieli, jak i jedzeniu nieczystego.

 

Trzeba zaprzeczać prawdzie by myśleć inaczej. Ci którzy namawiają innych do jedzenia wieprzowiny biorą na siebie przedwczesną śmierć tychże ludzi.

Bóg nie dla własnego widzimisie zakazał jedzenia świń, ale dla naszego dobra. Jednak nasze pożądliwości szukają furtek do Prawa Boga, a następnie kiedy ktoś choruje, ludzie proszą o modlitwę.

Jeśli chcę dla Was czegoś złego w tym tekście, to proszę wykażcie mi . Jeśli jest coś dobrego w jedzeniu świni to również proszę wykażcie mi.

______________________

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 16 sierpnia 2017 — 17:47

69 komentarzy

Add a Comment
 1. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Ciekawostka: świnie były wykorzystywane do produkcji trucizny mającej na celu uśmiercanie ludzi.
  We krwi świni która stresuje się przed ubojem powstają tak toksyczne substancje, ze uzyskiwano z nich substancję która była śmiertelna dla człowieka. Najpierw szczuto taką świnię specjalnie szkolonymi psami (aby od razu jej nie zagryzły), potem upuszczano krew i w wyniku podgrzewania uzyskiwano sproszkowaną substancje. Czyste toksyny.
  I czy w ubojniach gdzie te świnie przeżywają taki stres te toksyny nie trafiają do mięsa w potężnej ilości?
  Z Ameryki przybył do nas jakiś czas temu obłęd grillowania (tylko, że oni grillują tam wołowinę) 🙂 Obecnie najmodniejszym mięsem na grilla w naszym kraju (i chyba najtańszym) jest oczywiście wieprzowina, a chyba najczęściej karkówka wieprzowa. Która oprócz wspomnianych toksyn zawiera najwięcej sterydów i innej chemii którą świniom wstrzykuje się… właśnie w kark.
  A potem modlimy się o zdrowie… Słuchajmy Boga, a usuniemy nie skutki, ale przyczyny wielu chorób 🙂

  1. Stres takich zwierząt w ubojniach jest olbrzymi, poczynając od krwawego wyładunku, na uboju (przeprowadzonym niechlujnie) kończąc.
   O uboju humanitarnym nie ma mowy. Bardzo bym chciała, by “zachwalacze” tego mięsiwa, choć raz uczestniczyli w tej rzezi. Obraz pozostaje na długo w pamięci…

 2. W nawiązaniu do Dz.Ap. 15:28,29
  “Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
  Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu…”
  chciałam poddać pewna myśl pod rozwagę.

  Mianowicie Ci, którzy ofiarowali bałwanom mięso ze zwierząt, przeznaczali na to zwierzęta c z y s t e.
  Zatem przesłanie tego wersetu brzmi:
  Nie jedz czystego mięsa i czegokolwiek jeśli było ofiarowane bałwanom/demonom.

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   Zgadza się 🙂 Jedzenie świni było uważane na równi z jedzeniem padliny, więc raczej oczywiste że nikt nie ofiarowywał by czegoś tak splugawionego.
   Dziś jedzenie kaszanki jest rarytasem, a najlepiej w sobotę (szabat, święty dzień Boga) podczas grillowania.
   Tak sprytnie szatan stworzył nam “modę” tego świata.
   Bawmy się i radujmy jednocześnie obrażając Stwórcę na wszystkie możliwe sposoby.
   Aż chce się powiedzieć “A tak było za dni ostatecznych, śmiali się beztrosko, bawili i grillowali świnię, aż przyszedł Syn Człowieczy i śmiech zamienił się w krzyk”… (moja interpretacja Mt 24:37) 😉
   Dla tych, dla których taka interpretacja brzmi zbyt złowrogo jak na sam fakt grillowania świni, polecam zajrzeć do Księgi Izajasza 66:17.

  2. Dokładnie. Bo pokarmem określano zwierzęta czyste, a nie nieczyste.

 3. Pierwszą “rzeczą”, jaką Bóg nazwał “świętą” w Biblii jest… szabat 🙂

 4. Jeśli nie powinno się jeść wieprzowiny, to również nie powinno się jeść kurczaków lub wołowiny. Wszystkie te zwierzęta żyją nieraz w nieludzkich warunkach, czekając na okrutną śmierć przez hodowców.

  Najlepiej zaopatrywać się u kogoś, kto postępuje zgodnie z sumieniem. Aczkolwiek autor uparł się na wieprzowinę pokazując wideo tychże zwierząt. Nie jest to przyjemne. Zapytam więc,czy jadasz kurczaki, bo również jest masa wideo jak są okrutnie hodowane.

  1. ni ejm kurczaków, ale widzę że wybrałeś sobie z tego tekstu część przesłania.

 5. czescjestemszymek

  “Ci którzy się uświęcają i oczyszczają w ogrodach, środkiem idąc za jednym, którzy jedzą wieprzowinę, plugastwo i myszy, ci będą razem wytępieni – mówi Pan” Iz66-17

  Czy Pan Bóg zmienił zdanie i polubił nieczyste? To tylko ludzie się buntują swiadomie bądź nie. Co ciekawe rozdz66 (liczba człowieka). Jeśli zdanie swoje bądź innego człowieka jest ważniejsze od Tego co powiedział Pan w swoim Słowie…będzie wytepiony.

  1. Tak jak mamy nie jeść mięsa zwierząt nieczystych, tak samo mamy unikać fałszywych nauk i doktryn. Jedne szkodzą ciału naszemu, drugie duszy… Bóg nie zmienia zdania. Stworzył nas i wie co dobre…

 6. Nawiązując do kontekstu biblijnego, niech każdy postępuje ze swoim sumieniem. Nie jest to grzech jadanie DZIŚ wieprzowiny. Inaczej było w starym przymierzu. Dziś jest zupełnie inna sytuacja. Jest miłość, a nie oko za oko, ząb za ząb. Nie ma to związku z wieprzowiną żeby nie było.

  1. czyli można uprawiac homoseksualizm zgodnie z własnym sumieniem.
   Jest nawet forum chrześcijanskich gejów.

  2. Piotr, czyli kamień, nie skała

   Zasada “oko za oko, ząb za ząb” istnieje we współczesnym prawodawstwie i jest o wiele mądrzejsza niż np. kodeks Hammurabiego którego większość zasad jest tak absurdalna że dawno przestały być stosowane. I tak np. za wybicie komuś zębów przewidywane są mniejsze wyroki niż za zabicie go.
   To chyba dobrze, że bierze się pod uwagę rangę czynu, zamiast wszystkich wysyłać do jednej celi 🙂
   Poza tym uświadamia wielu osobom pewną uniwersalną zasadę: jeżeli szanuję własne zęby, to nie mogę pozbawiać ich kogoś innego 🙂

 7. Bóg nie nakazuje w nowym przymierzu do nie jadania wieprzowiny. Odwołałem się do sumienia w tej konkretniej sprawie. Tylko tyle.

  „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (Kolosan 2, 14-16)”

  To po co tyle zamieszania panie adminie?

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   Na jakiej podstawie ten cytat ma odnosić się do wieprzowiny?
   Nie jest tak z prostego powodu. Wieprzowina NIE JEST POKARMEM. Bóg nie stworzył jej na pokarm i mówi o tym wiele, wiele razy 🙂
   Tekst wyrwany z kontekstu jest pretekstem 😉
   A jeśli się mylę, i wieprzowina nagle stała się pokarmem, to tak jak Bóg wyraźnie nazwał ten rodzaj mięsa i oddzielił go od pokarmów, to w którym miejscu zaliczył to mięso do pokarmów nazywając je ponownie jasno i “po imieniu”? 🙂

   1. Równie dobrze możesz komuś wyrządzić krzywdę, (oddać) tak jak ktoś tobie zaszkodził. Bo Bóg tak powiedział w Starym Testamencie, bo przecież Bóg się nie zmienia. nie zmienia sie, racja, ale jest inna rzeczywistość.Dlatego że Syn Boży przyszedł na świat by nas odkupić z grzechu. Nie wylewaj dziecka z kąpielą.

    1. Piotr, czyli kamień, nie skała

     Ale czy nie mamy przestrzegać prawa? 🙂
     “Kto przeciwstawia się władzy, burzy porządek ustanowiony przez Boga i sam ściąga na siebie karę. Ludzie sprawujący władzę nie są postrachem dla tych, którzy postępują dobrze, ale dla czyniących zło. Nie chcesz żyć w strachu przed władzą? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę! Bóg ustanowił rządzących dla twojego dobra. Ale jeśli łamiesz prawo, masz się czego bać! Władza potrafi bowiem przywołać przestępców do porządku. Będąc na usługach Boga, wymierza karę tym, którzy postępują źle. Dlatego należy się jej podporządkować nie tylko z powodu możliwej kary, ale ze względu na własne sumienie.”
     Więc jak mogę komuś oddać jeśli po 1 było by to przestępstwo prawa, po 2 jest za to przewidziana kara którą wymierza sąd którego mam słuchać zgodnie ze Słowem Bożym? 😉
     Co do dalszej części wypowiedzi – dobrze powiedziane – Syn Boży przyszedł na świat by nas odkupić z grzechu, a nie aby zlikwidować grzech. Jeśli ktoś spłaca za ciebie dług to czy dzięki temu masz prawo zaciągać ten dług bez końca a nawet bez zastanawiania się nad tym, że się zadłużasz? On nie likwiduje długu jako zjawiska, ale po prostu go spłaca 🙂

    2. NBG
     Rz 2;13
     “Gdyż nie słuchacze Prawa są sprawiedliwymi przed Bogiem, ale WYKONAWCY PRAWA będą uważani za sprawiedliwych.

     Tysiąclatka
     Rz 2;13
     “Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy PRAWO WYPEŁNIAJĄ będą usprawiedliwieni”

     Wiara bez uczynków martwa jest 😉

  2. Zalecam, alby jednak nie “wyrywać” tego wersetu z kontekstu. Jest tam mowa o tym, aby ten, który ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, czy w oddawaniu czci aniołom(należy sprawdzić ten werset w kontekscie historycznym,gdyz w tym czasie popularny byl ruch ascetyczny) nie potepiał Ciebie, z powodu pokarmu (o wieprzowine nie pisał, bo bylo to oczywiste, ze tej nie nalezy jeś ć) czy z powodu teego, że obchodzisz Szabat. Dalej Paweł pisze”mają one pozór mądrości w obrzędach wymyslonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów”.

 8. Oz 4;6
  “Naród mój ginie z powodu braku poznania:
  ponieważ i ty odrzuciłeś nauke,
  Ja cię odrzucę od mego KAPŁAŃSTWA.
  O prawie Boga twego zapomniałeś,
  więc Ja zapomnę też o synach twoich”

  1 Piotra 2:9
  „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim KAPŁAŃSTWEM , świętym narodem, ludem do ocalenia, abyście obwieścili cnoty Tego, co was powołał z ciemności do wspaniałej Jego światłości”

  1. Kłamstwo szatana idzie pełną parą;

   “Czy aby na pewno Bóg powiedział….”

   Nic się nie zmieniło 🙁

 9. Na koniec tego tematu, jeśli ktoś czci Sobotę jako Sabat niech tak robi. Kto nie czci,też nie widzę w tym problemu. Musisz iść do pracy w sobotę – idziesz. Ktoś nie jada wieprzowiny niech tak robi, a jeśli ktoś się zajada tym jego wybór. Nie pisze o obżarstwu. W każdych tych przypadkach nie jest to konieczne do zbawienie naszej duszy poprzez krew Jezusa. Nowy Testament nastał.

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   “Wszystko mi wolno” mówi Słowo Boże. I gdybyśmy zatrzymali się na tym – hulaj dusza, piekła nie ma! 😀
   Ale dalej mówi ono “ale nie wszystko przynosi korzyść”.
   Tak samo z szabatem i wieprzowiną. Jeśli ktoś chce, oczywiście że może to robić, tak samo kraść, cudzołożyć i wiele innych rzeczy. Ale czy Bóg się zmienia?
   Albo inaczej. Czy Wszechwiedzący Bóg który zna koniec na początku umieścił by te wskazówki wiedząc, że dziś będą one “przestarzałe i nieaktualne”?
   Zaraz pojawi się pytanie o pejsy 😀 Ale odpowiem na nie od razu. Nigdzie w Biblii Bóg nie mówi, że zniszczy tych którzy nie noszą pejsów, a wiele razy mówi że zniszczy tych którzy bezczeszczą Jego szabaty i jedzą wieprzowinę…
   Bóg wiedział że dziś będziemy to czytać. Nie umieścił by w swoim Słowie czegoś co miało by nas wprowadzać w błąd.

  2. Myślę, ze jest to bardzo niebezpieczne podjeście. Nie jest ważne co Ty myślisz i jak coś rozumiesz, ani to co myśli inny wierzący. Zawsze najwaznjesze jest to co BÓG od Ciebie wymaga. Nie ma nic wazniejszego niż JEGO zdanie 😉 tak trudno jest zrezygnować z kawalka zatrutego mięsa? Czy to tak wielki ciężar nałozony przez BOGA na nas, aby uznać dzień JEGO szabatowego odpoczynku(ustanowionego już przy założeniu świata)? Po jaką Oblubienicę przyjdzie SYN BOŻY? Tylko po taką, która stara się żyć świętym życiem, takim jakim żył Jezus(który czcił Szabat i nie jadł wieprzowiny);)

   1. Bóg ode mnie nie wymaga, żebym nie jadł wieprzowiny. Tak samo nie wymaga, żebym na siłę obchodził SABAT. Ludzie co tak myślą żyją w starym przymierzu. Stare przeminęło jest nowe. Jak nowe życie w Jezusie.

    Ps.
    Nie mam nic przeciwko i jeśli kto chce odprawiać odpocznienie w tym dniu proszę bardzo. Tak samo jak ktoś nie ma ochoty i nie jada wieprzowiny proszę bardzo.

    1. jak żyjesz w Nowym Przymierzu, to zapewne spokojnie możesz nie przestrzegać 2 przykazania. Nowy Testament w wersji Warszawskiej jest pełen odniesień w Prawie do ST. Tak więc nie głosisz prawdy.

     1. Jeśli ktoś wziąłby NT nie czytając ST i uwierzyłby że Jezus jest jedyną Prawdą i Drogą a jadły wieprzowinę i nie odchodziłby SABATU to twoim zdaniem nie ma prawa być zbawiony bo to grzech jeść mięso wieprza. Tyle.

      Jest nowe przymierze i to ty mijasz się w tym przypadku z prawdą.

      1. Nowe Przymierze jest odnowieniem Starego a Ty swoim komentarzem nakłaniasz ludzi do jedzenia żywności uznanej przez Boga za nieczystą. Tu chodzi o prawdę.

       1. Bóg oczyścił słowem to co nieczyste. Człowieka nie kala co wchodzi, ale to co wychodzi z niego. Generalnie od początku stworzenia człowiek nie jest przeznaczony żeby jeść zwierze. Ale nie można kogoś potępiać ze ktoś je mięso w tym przypadku mówimy o świni. Nikogo nie namawiam, ale nie twierdź że nie można jeść tego mięsa. Przed każdym posiłkiem jednak trzeba sie pomodlić i podziękować za posiłek.

        1. nie ja twierdzę, że nie można jeść mięsa wieprzowego, ale Biblia.

         Mk 7:18. I rzekł im: Tak wiec i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, ze wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać. 19. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy.

         Mat 15:17. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?

         Chodziło o to w kontekście, że faryzeusze byli religiantami, którzy lokowali swą wiarę w rytuałach. Pan Jezus powiedział zaś, że nie to co wchodzi do człowieka jest nieczyste ale to co wychodzi, czyli złew myśli, zły język wypowiadający raniące słowa. Gdyby Pan Jezus jako ustawodowaca zarazem uczynil wszystko czyste, to moglibyśmy jeść szczury, małpy, , kruku, wrony, a nie jemy ich z pewnych względów.
         Zaraz potem jak w logicznej bibli bywa Jezus wypędził ducha NIEczystego.

         Czy Biblia zaprzecza sama sobie? Nie:

         “Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą – mówi Pan” (Izaj. 66:15-17, BW*

         Reasmując jako człowiek niedawno nawrócony mozesz jeść świnie i wg mnie zostaniesz zbawiony, ale jeśli skrócisz sobie życie to na własne życzenie.

       2. Przepraszam bardzo, ale nie zgadzam się z tym twierdzeniem.
        Nowe Przymierze jest ODNOWIENIEM Starego Przymierza?
        To jest kłamstwo.

        1. to proszę wytluamcz Basiu na czym polega to klamstwo

        2. Zgadzam sie z Basią. Też jestem ciekaw co wymyśli admin.

        3. Mój rodzic spisał testament w razie swojej śmierci.
         Po kilku latach jednak stwierdził, że musi zmienić swoje postanowienia.
         Stary potargał i napisał nowy zawierając w nim nowe postanowienia.
         Gdyby wszystko w starym było dobre w jego oczach nie zniszczyłby starego i nie napisałby nowego.

         1. Kwestia testamentu jest daleko idącą teologią w niewielkim stopniu nam pomagającą.
          Grasz słowami Basiu. Podarł stary testament pisząc nowy, ale z wieloma klauzulami starego.
          Paweł powiada jesteśmy wszczepieni w miejsce wyciętych CZĘŚCIoWO konarów.
          Jeśli ST nie obowiazuje to po co go czytac.
          No chyba tylko po to jaki byl zly. Czyli Bog wymyslil zly ST wg takiego założenia

        4. Nie miałam celu jak mówisz – grasz słowami -, nawet nie przyszło mi coś takiego na myśl.
         Ale skoro jest Nowy Testament, to już nie stary.
         Moje niedopowiedzenie w kwestii Nowego – napisał nowy( nie musi oznaczać, że wszystko zmienił co było w starym, ale jednak pewne postanowienia, warunki zmienił, bo gdyby nie było nic nowego w nowym testamencie nie musiałby niszczyć starego i pisać nowego. To jest wydaje mi się logiczne.
         Dlatego uważam, że błędnie to Piotrze sformułowałeś.
         No chyba, że Nowe Przymierze nie różni się dla Ciebie niczym od Starego.

         1. ja nie powiedzialem że sie nie rozni

        5. Piotr, czyli kamień, nie skała

         To nie jest testament, tylko przymierze. Bóg nie umrze nigdy więc skąd mowa o testamentach? 🙂
         W Nowym Przymierzu zmieniła się ofiara za grzech, to tyle. Grzech nadal pozostaje grzechem. Więc jest to nadal przymierze, ale już nie musimy zabijać zwierząt na ołtarzach, jednak wszystko co Bóg na początku uznał za grzech i za rzeczy nieczyste nadal takie są. Chyba że Bóg cudem zmienił budowę świni i nagle posiada ona mięso ryby 😉

    2. “Synowie izraelscy będą przestrzegać sabaty, zachowując sabat w pokoleniach swoich jaki przymierze WIECZNE.Między MNĄ, a synami izraelskimi będzie on znakiem NA WIEKI, bo w sześciu dniach stworzył PAN niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął” 2Moj31:16-17, “Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie jest to obrzezanie, które jest widoczne na ciele,ale ten jest Żydem, ktory jest nim wewnętrznie,i to jest obrzezanie,które jest obrzezaniem serca,w duchu,a nie wedlug litery;taki na chwałę nie u ludzi,lecz u Boga”Rz 2:28-29, “A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy”Gal 3:29. W Księdze Izajasza Bóg mówi o nowym niebie i nowej ziemi “Bo jak nowe niebo i nowa ziemia,które JA stworzę,ostaną się przede MNĄ-mówi PAN- tak ostoi się wasze potomostwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzic bedzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon-mówi Pan”Iz 66:22-23 Czy to oznacza, że teraz tymczasowo przykazanie szabatu nie jest ważne i dopiero później,na nowo Bóg je przywróci?

 10. Zakon Boży jest Duchowy, a Ci którzy żyją cieleśnie, nie mogą się poddać pod Prawo Ducha.

  Skoro Zakon Boży jest Duchowy , to jak Duch Święty może uczyć / prowadzić do łamania Prawa Bożego 🙂

 11. Chwała Bogu bracia i siostry.

  Kiedy słyszę rozważania na temat spożywania mięsa wieprzowego,przypomina mi się ten werset:
  ,,Ci,którzy się uświęcają i oczyszczają,aby wejść do pogańskich gajów za jednym,który kroczy w pośrodku,ci,którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy i myszy,wszyscy razem zginą-mówi Pan”Iza.66:17

  Bracia i Siostry,ja nikogo nie osądzam,ale proszę Was,bądźcie posłuszni Słowu Bożemu!

  ,,W końcu,bracia,bądźcie zdrowi,doskonalcie się,weźcie sobie napomnienie do serca,bądźcie jednomyślni,zachowujcie pokój,a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.”2 List do Kor.13:11

 12. Artur S. (detmold)

  Przejesc “piniondze” 😉 to kazdy glupi potrafi. Zostawic cos wartosciowego po sobie w rozmaitej spusciznie ( duchowej i materialnej ) potrafia jednak tylko szlachetni ludzie. To tak na marginesie 😉 .

 13. Artur S. (detmold)

  Czlowiekiem ma rzadzic duch ( wzniosle mysli i czyny mile Panu Bogu ), a nie brzuch ( wszelkie plugawe w swej naturze namietnosci i uciechy cielesne ).

 14. Jana 16:13 “Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę”.

  Kochani, tak się czasem zastawiam, skąd biorą się takie rozbieżności i tak wiele różnych interpretacji?
  Piotr trafił w punkt, pisząc, iż każdy chce zostawić dla siebie kawałek świni.

  Gdy obudziłam się do życia, kompletnie nie wiedziałam, od czego zacząć. W modlitwach prosiłam Pana, by mnie prowadził i wszystko mi pokazał. Pokazał mi to, co jest dla Niego ważne.
  Gdy zaczęłam czytać Biblię i doszłam do podziału zwierząt od razu wiedziałam, co muszę z tym zrobić. Wywaliłam z mojej diety krewetki, wieprzowinę, króliki i inne. Ta myśl i przekonanie zrodziło się we mnie i tkwi do dziś. Podobnie było z sobotą. To po prostu przyszło – przekonanie, że ten dzień należy święcić. Ciężko to opisać, ale moje postępowanie nie było robieniem czegoś na co nie mam ochoty- to po prostu stało się dla mnie naturalne i łatwe do egzekwowania. Czy w Was nie zradza się takie przekonanie? Czy nie czujecie, jak Słowa PŚ świdrują w Waszym sercu i umyśle?

  1. Miałam podobny przypadek z wieprzowiną. W zasadzie mięsa już nie jem od dawna, ale w pewnym momencie (po chrzcie lub przed, nie pamiętam, ale na pewno już po nowonarodzeniu) zaczęło mi niemiłosiernie śmierdzieć mięso… wieprzowe. Kiedy mama robi na obiad kurczaka czy indyka zupełnie mi to nie przeszkadza, ale za każdym razem, gdy smażyła wieprzowinę mało co nie zwymiotowałam (nie wspomnę już o sytuacjach, kiedy byłam zmuszona dotknąć się tegoż mięsa, było to dla mnie obrzydliwe i czułam jakiś brud). I co ciekawe, wtedy nawet jeszcze nie wiedziałam, że Biblia uznaje je za nieczyste, dowiedziałam się z czasem i wtedy mnie olśniło. Jak się więc okazuje Duch nas prowadzi zgodnie z wolą Bożą, choć czasem możemy być tego zupełnie nieświadomi 🙂

   1. Mam tak samo jak Ty siostrzyczko, na sam zapach wieprzowiny mnie odrzuca 🙂

    1. ostatnio komus to tłumaczyłem nie pamiętam komu, ale chyba wojtusiowi, że owoce, warzywa można jeść bez przypraw. Mięso nieprzyprawione jest ohydne. Generalnie jemy trupy zwierząt.
     Są takie rodzaje mięsa, że kiedy czuje jak ktoś gotuje to wymiotować mi się chce.

     1. Bez przypraw? No, może oprócz szpinaku i brukselki 😀

      Tak, masz rację przyjacielu 🙂

     2. Dokładnie tak jak napisałeś zjadamy trupy zwierząt nazywając to mięsem.
      Tylko po to,żeby zaspokoić swój apetyt na mięsko.
      I jesteśmy tacy wszyscy zakochani w zwierzątkach dopóki nie przychodzi pora obiadku.

   2. ja w ogóle bardzo rzadko jem mięso, zwłaszcza na mieście (parę nieprzyjemnych historii z problemami żołądkowymi w tle..dużo by pisać), no chyba że czasem właśnie tego kurczaka lub indyka, i to najczęściej jak mama coś przygotowuje…
    no i w sumie zapach mi AŻ TAK nie przeszkadza, smak tym bardziej (a nigdy jakoś nie przepadałam właśnie za mielonymi z mięsa wieprzowego czy za schabowymi 😀 jakoś mnie odrzucał ich smak, nie tylko zapach…)

 15. Dzieje Apostolskie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki powietrzne. 7 Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: “Zabijaj, Piotrze, i jedz!” 8 Odpowiedziałem: “O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”. 9 Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: 10 “Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”

  Nie wyświetla mi się ODPOWIEDŹ. Tu napisałem. Pozdrawiam.
  PS. Tak samo jest w stosunku do mięsa świni. I zgadzam się z tym ze to jest wybór, ale nie że nie możesz bo tak powiedział Bóg.

  1. teraz NK to samobój. Cytat ten dotyczył ewangelizacji pogan jako nieczystych. Ehhh jak tu z ludźmi rozmawiac jak biblii nie znają…

   1. Zrozum jedno, ze ja wiem co to za cytat i do kogo sie odnosi. Ale chciałem ci uświadomić ze Bóg oczyszcza to co skażone. Nie jedź wieprza, ale nie pisz ze nie można bo to nieczyste. MOŻNA, tylko że to jest każdego indywidualna sprawa.

    1. 🙂 jak wiesz skoro nie napisales o tym, tylko to:

     “Dzieje Apostolskie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki powietrzne. 7 Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: „Zabijaj, Piotrze, i jedz!” 8 Odpowiedziałem: „O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”. 9 Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: 10 „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”

     Nie wyświetla mi się ODPOWIEDŹ. Tu napisałem. Pozdrawiam.
     PS. Tak samo jest w stosunku do mięsa świni. I zgadzam się z tym ze to jest wybór, ale nie że nie możesz bo tak powiedział Bóg.”

   2. wiem, że jest tym adminem, bo kiedy chciales popelnic samobojstwo pisalem do niego proszac o twoj nr tel

    1. Pamiętam dobrze jak się o Ciebie zamartwialiśmy i co robić…
     Dzięki Panu Bogu,ze uratował Cię nasz kochany Zbyszku.
     Bożego błogosławieństwa i prowadzenia przez DŚ dla Ciebie.?

     P.S też jestem wegetarianka jak twój syn ?

  2. Strasznie to jest dołujące widząc jak ludzie wybierają sobie werset by tylko dopasować to do swojej racji…
   Czy czytałeś później co oznaczała ta wizja?

   1. Piotr, czyli kamień, nie skała

    Dlatego Bóg tak nam przestawił Swoje Słowo.
    Ci którzy chcą baaardzo Go poznać kopią w głębokich warstwach i Go poznają łącząc każdy napotkany artefakt jak archeolog zafascynowany wykopaliskiem. Ci którzy chcą tylko zaspokoić z grubsza ciekawość, lub podeprzeć własne ugruntowane wcześniej tezy kopią na powierzchni i również mają swoje z góry założone odpowiedzi 😉
    Wiem to, bo sam to przechodziłem 😉
    Bóg nie daje wszystkiego na tacy. Daje odpowiedzi tym, którzy naprawdę chcą Go poznać 🙂

     1. Piotr, czyli kamień, nie skała

      🙂 chodził mi nawet ten motyw po głowie na stworzenie mema, ostatnio nawet rozmawiałem z kimś dokładnie o tym 😉

 16. Tutaj kłótnie o świnie, a rzeczy najwyższej wagi dzieją się.
  Chciałabym zobaczyć taką zagorzałość przeciw aborcji jaka jest w temacie o nie jedzeniu świń.
  I co jest bardziej istotne dla Pana Jezusa? jedzenie czy człowiek?

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wojna-cywilizacji-zobacz-film-o-bohaterskiej-obronie-zycia-2017-08

  kala człowieka zjedzenie świni?
  czy
  kala człowieka zabicie niewinnego dziecka?

  Nie piszę tego złośliwie, ale patrząc z boku dochodzę do takich wniosków.

  1. Nie wiem czy nie złośliwie. Można powiedzieć także co kała bardziej szczepionki, czy palenie papierosów.
   To są 2 odrębne tematy.
   Czy możemy zajmować się używaniem broni czy obchodzenie świat Bożego Narodzenia….

  2. Piotr, czyli kamień, nie skała

   “WSZYSTKO badajcie. Co dobre – zachowujcie” 🙂
   Każde sytuacje łamania Bożych Praw są ważne.
   Ale są takie sytuacje, które z założenia są złe i większość ludzi na świecie o tym wie oraz ich nie stosuje ponieważ ma świadomość, że są złe.
   Natomiast są takie o których większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jaka jest wola Boga w stosunku do tych zachowań i warto o nich mówić właśnie z tego powodu…

 17. Artur S. (detmold)

  Z tej dyskusji powyzej mozna by ulozyc niezly poemat satyryczny pod tytulem:”Trzoda chlewna a sprawa polska” 😉 . A tak na serio. Trzeba sie wytrwale oraz zarliwie modlic do Pana Boga o przebudzenie duchowe polskiej wspolnoty narodowej, o to by sie nawrocila do Zbawcy Jezusa Chrystusa. I tego sie trzymajmy.

 18. “WPROWADZAJCIE ZAŚ SŁOWO W CZYN, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, A NIE WYPEŁNIA GO, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś PILNIE ROZWAŻA DOSKONAŁE PRAWO, Prawo wolności, I WYTRWA W NIM, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; WYPEŁNIAJĄC JE, OTRZYMA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.”

  List Jakuba 1,22-25

 19. Podajcie mi coś teraz co nie jest trucizną? 😀

  Chrześcijanie zamiast zajmować się rzeczami ważnymi jakimi są duchowość pozbycie się grzechu zbawienie zajmują się takimi za przeproszeniem pierdołami. Śmiech na sali.

  1. Ok tylko później nie proś o modlitwę kiedy Ty lub ktoś z Twoich bliskich zachoruje. Przecież to ‘pierdoly ‘. Już raz zobacz miałem problem ublizales mi broniąc zwodzicieli z Jezusbezreligii.

 20. Moznaby dodac jeszcze ten fragment Slowa Bożego 16 Bo Pan dokona sądu ogniem, i mieczem swym [ukarze] wszelkie ciało, tak iż wielu będzie pobitych przez Pana.

  17 Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy jedzą wieprzowe mięso i płazy, i myszy, zginą razem – wyrocznia Pana. Księga Izajasza 66

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: