Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Sekwoja kontra bazylika.

 

Mem wykonał Piotr Petros. Dziękuję 🙂

Updated: 2 sierpnia 2017 — 18:21

3 komentarze

Add a Comment
 1. Pierwsza świątynia izraelska za czasów Salomonów na pewno wyglądała majestatycznie i napawała tak grozą, jak i nabożną czcią i zachwytem jej pięknem, ale w domu Ojca jest jeszcze wspanialszy przybytek, w którym Sam arcykapłan według porządku Melchizedeka Jezus Chrystus wstawia się za Swoim ludem. Chwała Mu!

  “List do Hebrajczyków 7 Updated Gdańsk Bible (UBG)

  7 Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go.

  2 Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju.

  3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.

  4 Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu.

  (…)

  24 Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.

  25 Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.

  26 Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa;

  27 Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.

  28 Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki”.

  1. Chwała drugiej swiątyni była wieksza. Nie dlatego, że była ładniejsza, większa, bogatsza, ale dlatego, ze swoją obecnością zaszczycił ja sam Zbawiciel.
   Mal. 3:1

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: