Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Astarte zamiast krzyża na Biblii – katolickie wydania biblii.

Zwiedzenie w kościele imperium Rzymu przybiera na sile. Właśnie zdjęto krzyż z katolickich biblii, notabene nieczytanych i zastąpiono go wizerunkiem ciemnoskórej bogini Astarte…

 

Na innych z kolei jest aktor Karol Wojtyła:

 

 

To co możemy zrobić, a raczej musimy niczym Wiliam Tyndale czy Jan Hus, to uświadamiać naszych braci katolików czym jest ten odstępczy kościół.

 

Zaktualizowane: 18 lipca 2017 - 09:47

11 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Jakże niepozornie, a wręcz mało atrakcyjnie w porównaniu z tymi wstrętnymi okładkami może niektórym jawić się minimalistyczna okładka nowowydanej Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, składająca się tylko z napisu “Pismo Święte”… I niby mówi się, żeby nie oceniać książki po okładce, ale jednak wrzucenie na nią takiej (cenzura) jak Jan Paweł II/Karol Katz powoduje przynajmniej u mnie odruch wymiotny. Na szczęście ja już Biblię mam i ta ze zdjęcia, z demonicznymi katolickimi przypisami, potrzebna mi jest jak dziura w moście 🙂

  Pokój i łaska niech się Wam pomnożą, a głód Jego Słowa niech stale wzrasta ku chwale Ojca. W imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

  1. Bo nie okładka tworzy piękno, lecz treść…

 2. UkrytaWladza.WordPress.com

  do tego te okultystyczne lilijki…

 3. Artur S. (detmold)

  Zbrojnemu ramieniu rzymu-jezuitom oraz ich agenturze roznego rodzaju machinacjami udalo sie ( niestety… ) podwazyc autorytet Pisma w oczach szerokiego ogolu zwiedzionych przez nich polskich bliznich. Naszym zadaniem jest przeto zlamac to duchowe przeklenstwo.

  1. Artur S. (detmold)

   List Judy 3-4 Najdrozsi! Przejety wielkim pragnieniem pisania do was o naszym wspolnym zbawieniu, odczuwalem potrzebe zachecenia was tym listem, abyscie walczyli o wiare raz [na zawsze] przekazana swietym! Zakradli sie bowiem jacys ludzie bezbozni od dawna, o ktorych potepieniu Pismo mowi, ze zamieniaja laske Boga naszego na wyuzdanie i zapieraja sie jedynego Wladcy, i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (Polecam caly ten list).

   1. Ten szalenie intrygujący list przez wielu nazywany jest – w kontraście do Dziejów Apostolskich – “Dziejami Apostatów”. Widziałem na YT ośmiogodzinne studium na jego temat autorstwa Chucka Misslera i powoli, acz z dużym zaciekawieniem oglądam…

    1. Artur S. (detmold)

     Czyli dywersja ideologiczna wrogow Boga?

 4. Biblia częstochowska to nie tylko zmieniona okładka, ale zmieniona jest także zawartość oryginalnego Pisma Świętego.

  Zawiera:
  “Co znajdziesz w środku?
  – rozważania Świętego Jana Pawła II o Jasnej Górze;
  – fragmenty Homilii Jana Pawła II w czasie mszy świętych odprawianych pod szczytem Jasnej Góry 4 czerwca 1979 roku, oraz 19 czerwca 1983 roku;
  – Apel Jasnogórski z Janem Pawłem II 19 czerwca 1983 roku i 12 czerwca 1987 roku;
  – Modlitwa Ojca Świętego w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 4 czerwca 1997 roku;
  – rozważania Jana Pawła II podczas spotkania z pielgrzymami na Jasnej Górze 17 czerwca 1999 roku;
  – osobiste błogosławieństwo Jana Pawła II z dnia 19 marca 2005 roku;
  – przepiękna, gustowna, aksamitna oprawa w kolorze głębokiej czerwieni ze złoceniami;
  – 83 ryciny biblijne Gustava Dore;
  – kolorowe zdjęcia Ziemi Świętej;
  – Pierwszy od ponad 400 lat przekład dokonany przez jednego tłumacza – ks. bpa Kazimierza Romaniuka;
  – pierwsze w polskiej historii tłumaczenie z języków oryginalnych wykonane przez jedną osobę;
  – list w podziękowaniu za trud włożony w tłumaczenie Biblii dla ks. bpa Romaniuka napisany przez Jana Pawła II;
  – wytrzymała wstążka ułatwiająca czytanie;

  Biblia posiada imprimatur Kościoła Katolickiego, udzielonego przez kurię warszawsko-praską”

  http://www.wydawnictwodar.pl/pl/p/Biblia-Czestochowska/95

  Nie odwróci się gniew Pański, aż uczyni i wykona myśli serca swego; w ostateczne dni to doskonale zrozumiecie.
  BG – Jeremijasz 23:20
  Nie posyłałem tych proroków, a wszakże bieżeli; nie mówiłem do nich, a wszakże oni prorokowali,
  BG – Jeremijasz 23:21
  Bo gdyby byli stali w radzie mojej, tedyby byli ogłaszali SŁOWA MOJE ludowi memu, a byliby ich odwracali od drogi ich złej, i od złości spraw ich.
  BG – Jeremijasz 23:22
  Izalim Ja tylko Bogiem z bliska? mówi Pan, a nie jestem Bogiem i z daleka?
  BG – Jeremijasz 23:23

  Długoż tego będzie? Izali w sercu tych proroków, którzy prorokują, niemasz kłamstwa? owszem, są prorokami zdrady serca swego;
  BG – Jeremijasz 23:26

  Izali słowo moje nie jest jako ogień? mówi Pan, i jako młot kruszący skałę?
  BG – Jeremijasz 23:29
  Oto Ja powstaję przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy używają języka swego, aby mówili: Mówi Pan.
  BG – Jeremijasz 23:31
  Oto Ja powstaję, mówi Pan, przeciwko tym, którzy prorokują sny kłamliwe, a opowiadając je zwodzą lud mój kłamstwami swemi i plotkami swemi, chociażem Ja ich nie posłał, anim im rozkazał; skąd zgoła nic nie pomagają ludowi twemu, mówi Pan.
  BG – Jeremijasz 23:33

  Przeto, że nieszlachetny o nieszlachetności mówi, a serce jego zmyśla nieprawość, aby wykonał obłudność, a mówił przeciwko Panu zdrożnie; aby wyniszczył duszę ŁAKNĄCEGO, a napój PRAGNĄCEGO odjął.
  BG – Izajasz 32:6

  ..bo fałszywe nauki stają w miejsce chleba, pokarmu – Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa oraz stają w miejsce Ducha Świętego, napoju jakim poi nas Bóg.
  Tak niszczą dusze powołanych..

  Słowo i Duch to mój Bóg 🙂

  Pozdrawiam wszystkich w Chrystusie 🙂

 5. Okazuje się, że jest jeszcze inna forma Biblii.

  https://www.israel365.com/store/books/the-israel-bible-complete-set-20-volumes/

  Z mojego punktu widzenia, okrojona z najważniejszych części, a które świadczą o wypełnieniu Pism, proroczych zapowiedzi o Mesjaszu, Zbawicielu ludzi, który to przybył na ziemię, aby powołać swój lud do życia wiecznego. On też obiecał TEMU ludowi, że tak jak zapowiadają prorocy zbierze swój lud ze wszystkich krańców ziemi i zamieszka z nimi i będzie nam Bogiem. TEN właśnie lud, wierzący w Jezusa oczekuje wypełnienia tej obietnicy.

  Wracając do tematu, Israel wyprodukował Biblię Israela, która nie obejmuje Nowego Testamentu.
  Powołując się na Jeremiasza i czasy gdy Babilończycy zburzyli Jerozolimę i świątynię, oraz, że Bóg obiecał, że jeszcze sprowadzi Izraela na swoją ziemię z dumą szczycą się swoim wybraństwem. Wiemy, że proroctwo z Jeremiasza 33 wypełniło się za Cyrusa.
  Tymczasem powołując się na te wydarzenia, Jer.33 twierdzą, że państwo Israel ( ówczesne) wypełnia to proroctwo.

  Wielu ludzi, którzy nie znają Pisma daje sobie wmówić, że to jest właśnie ten naród wybrany sprowadzony z całej ziemi.

  Wracając do tego co mówi nam Pismo Święte ludzie ci zamykają się na Prawdę tkwiąc ciągle w Starym Testamencie nie dają sobie szansy na dziedzictwo w Królestwie Dawidowym gdzie Panem i Królem jest Jezus Chrystus, Bóg, który stworzył ziemię i nas, którego cała ziemia jest własnością, włącznie z ludźmi.

  A z tem się zgadzadzają mowy prorockie, jako jest napisano:
  POTEM SIĘ WRÓCĘ, A POBUDUJĘ ZASIĘ PRZYBYTEK DAWIDOWY UPADŁY, A OBALINY JEGO ZASIĘ POBUDUJĘ I ZNOWU GO WYSTAWIĘ,
  Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi WZYWANO IMIENIA MOJEGO, MÓWI PAN, który to wszystko czyni. Dz.15,15

  A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami? ALBOWIEM WY JESTEŚCIE KOŚCIOŁEM BOGA ŻYWEGO, tak jako mówi Bóg: BĘDĘ MIESZKAŁ W NICH I BĘDĘ SIĘ PRZECHADZAŁ W NICH, I BĘDĘ BOGIEM ICH, A ONI BĘDĄ LUDEM MOIM.
  BG – 2 Koryntów 6:16
  Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a JA WAS PRZYJMĘ.
  BG – 2 Koryntów 6:17
  I BĘDĘ WAM ZA OJCA, A WY MI BĘDZIECIE ZA SYNÓW I ZA CÓRKI, MÓWI PAN WSZECHMOGĄCY.
  BG – 2 Koryntów 6:18

  Przybytek Boga z ludźmi to Baranek i Jego Oblubienica – którzy przez krew Baranka wierząc w Niego stali się narodem wybranym.
  Przez wiarę w Jezusa stali się dziedzicami Królestwa Bożego.

  Co mówił Pan Jezus do żydów:
  Albowiem powiadam wam, ŻE MIĘ NIE UJRZYCIE OD TEGO CZASU, AŻ RZECZECIE: Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem.
  BG – Mateusza 23:39

  2000 lat trwania w uporze:

  Tedy ŻYDOWIE WIDZĄC LUD, NAPEŁNIENI SĄ ZAZDROŚCIĄ I SPRZECIWIALI SIĘ TEMU, CO PAWEŁ POWIADAŁ, MÓWIĄC PRZECIWKO TEMU I BLUŹNIĄC.
  BG – Dzieje Apostolskie 13 13:45
  A Paweł i Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: Wamci najpierwej miało być opowiadane słowo Boże; ALE PONIEWAŻ JE ODRZUCACIE, A SĄDZICIE SIĘ BYĆ NIEGODNYMI ŻYWOTA WIECZNEGO, oto się obracamy do pogan.
  BG – Dzieje Apostolskie 13:46

  ALEĆ NIE WSZYSCY POSŁUSZNI BYLI EWANGIELII; albowiem Izajasz mówi: Panie! któż uwierzył kazaniu naszemu?
  10:17
  WIARA TEDY JEST Z SŁUCHANIA, A SŁUCHANIE PRZEZ SŁOWO BOŻE.
  10:18
  Ale mówię: Izali nie słyszeli? i OWSZEM NA WSZYSTKĘ ZIEMIĘ WYSZEDŁ GŁOS ICH I NA KOŃCZYNY OKRĘGU ZIEMI SŁOWA ICH.
  10:19
  Ale mówię: IZALI TEGO NIE POZNAŁ IZRAEL? Pierwszy Mojżesz mówi: Ja was do zawiści pobudzę przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny rozdrażnię was.
  10:20
  A Izajasz śmiałości używając mówi: JESTEM ZNALEZIONY OD TYCH, KTÓRZY MNIE NIE SZUKALI, I JESTEM OBJAWIONY TYM, KTÓRZY SIĘ O MNIE NIE PYTALI.
  10:21
  Ale przeciwko Izraelowi mówi: CAŁY DZIEŃ WYCIĄGAŁEM RĘCE MOJE DO LUDU UPORNEGO I SPRZECIWIAJĄCEGO SIĘ. Rzym.10,2

  I tak ludzie, którzy zwą się narodem wybranym, wymagają, aby cały świat ich wspierał zapierając się dalej naszego Pana. Na pytanie chętnego kupca ich Biblii odpisują:

  „Czy Biblia Izraela, którą reklamujesz, zawiera Nowy Testament?
  Shalom”
  „Zgodnie z judaizmem Shalom Wendy, Biblia Izraela jest ściśle biblią hebrajską. Dlatego Nowy Testament nie jest uwzględniony.”

  W filmiku pojawia się stwierdzenie:
  „Jeżeli kochasz Boga musisz kochać Israel”

  A Słowo Boże mówi nam jeżeli miłujecie Pana Jezusa, miłujecie Boga.
  Aby miłować Boga należy miłować Jezusa.
  A Jezus powiedział, żeby miłować wszystkich ludzi.
  Powiedział też, że kto będzie się wywyższał będzie poniżony.
  I jeszcze jedno :
  Nie ma innego imienia pod niebem, w którym można otrzymać zbawienie.

  Nasuwa się pytanie:
  czy myśmy się z choinki urwali?

  Nadszedł etap przekonania całego świata do państwa – narodu wybranego 🙁

  Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, LECZ NOWE STWORZENIE.
  BW – List św. Pawła do Galacjan 6:15
  Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, KTÓRZY DUCHEM SŁUŻYMY BOGU i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele nie ufamy.
  BG – Filipensów 3:3

  Ale ZATWARDZONE SĄ ZMYSŁY ICH; ALBOWIEM AŻ DO DZISIEJSZEGO DNIA TAŻ ZASŁONA W CZYTANIU STAREGO TESTAMENTU ZOSTAJE NIE ODKRYTA, która przez Chrystusa skażenie bierze.
  3:15
  Przetoż aż do dnia dzisiejszego, GDY MOJŻESZ CZYTANY BYWA, ZASŁONA JEST NA SERCU ICH POŁOŻONA.
  3:16
  LECZ GDYBY SIĘ DO PANA OBRÓCILI, ODJĘTA BĘDZIE ONA ZASŁONA,

  Jeśli tedy ZAKRYTA JEST EWANGIELIJA NASZA, ZAKRYTA JEST PRZED TYMI, KTÓRZY GINĄ.
  4:4
  W których bóg świata tego OŚLEPIŁ ZMYSŁY, TO JEST W NIEWIERNYCH, ABY IM NIE ŚWIECIŁA ŚWIATŁOŚĆ EWANGIELII CHWAŁY CHRYSTUSOWEJ, KTÓRY JEST WYOBRAŻENIEM BOŻEM.
  4:5
  Albowiem nie samych siebie opowiadamy, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie sługami waszymi dla Jezusa.
  4:6
  Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się Z CIEMNOŚCI ŚWIATŁOŚĆ ROZŚWIECIŁA, TEN SIĘ ROZŚWIECIŁ W SERCACH NASZYCH KU ROZŚWIECENIU (W NAS) ZNAJOMOŚCI CHWAŁY BOŻEJ W OBLICZU JEZUSA CHRYSTUSA.
  4:7
  A MAMY TEN SKARB W NACZYNIU GLINIANEM, aby DOSTOJNOŚĆ TEJ MOCY BYŁA Z BOGA, A NIE Z NAS.

  NIE CIĄGNIJCIEŻ NIERÓWNEGO JARZMA Z NIEWIERNYMI; BO CÓŻ ZA SPOŁECZNOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚCI Z NIEPRAWOŚCIĄ? albo CO ZA SPOŁECZNOŚĆ ŚWIATŁOŚCI Z CIEMNOŚCIĄ?
  BG – 2 Koryntów 6:14

 6. Myślę, że jednak należy ostrzec wiernych Panu Jezusowi.
  Chodzi dokładnie o to jak Israel uważa się za światłość dla narodów. Zastanawiając się jak mają traktować chrześcijan, mówią, że braterstwo jest dozwolone pod warunkiem wspierania ich państwa.
  Gdzie indziej mówią, że chrześcijanie muszą przejść trudna drogę, aby przyjąć do wiadomości, że to nie oni są narodem wybranym, ale Israel.
  Myślę, że jest to ważne dla nas i innych wierzących w Jezusa.
  Oni cokolwiek o sobie mówią, podają cytaty z Biblii, które nawiązują do Pana Jezusa i jego wybranych i na to miejsce dają siebie, że te proroctwa dotyczą ich państwa.
  Jak najbardziej można tu mówić o podszywaniu się pod prawdziwy naród, który jest światłością i solą ziemi czyli wiernych Jezusowi.

  “Najpoważniejszym grzechem chrześcijaństwa było zaprzeczenie, że Bóg wybrał Izrael, aby był Swoim narodem wybranym, a wszystkimi proroctwami odkupienia mówił o narodzie żydowskim. Pomyśleli, że zastąpią Izrael, a tym samym spowodowały nas straszliwe cierpienia, próbując z całą mocą przekształcić Żydów w chrześcijaństwo.”

  Powołując się na Izajasza 49 mówią:

  “To my, kim jesteśmy, jako naród żydowski” – powiedział Nekrutman z Breaking Israel News . “NIE MOŻEMY BYĆ ŚWIATŁOŚCIĄ DLA NARODÓW bez budowania partnerstwa z narodami. Mamy ten mandat do pracy z innymi, a jeśli są skłonni, musimy to zrobić “.

  Nekrutman zauważył, że chrześcijaństwo miało szczególną rolę w tym proroczym procesie.

  “Starają się przepowiadać i PRZEZWYCIĘŻYĆ NAUCZANIE KOŚCIOŁA TEOLOGII Zastępczej przez prawie 2000 lat”, powiedział Nekrutman. “NIE JEST TO DLA NICH ŁATWY PROCES. My, naród żydowski, musimy pozwolić im przejść tę podróż i znaleźć ich powołanie w poparciu dla Izraela i narodu żydowskiego “.

  Ps.Ja z kolei przytoczę słowa Jezusa:

  Lecz ja wam prawdę mówię, wamci to pożyteczno, abym ja odszedł; bo jeźli ja nie odejdę, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, a jeźli odejdę, poślę go do was.
  A on przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu i z sprawiedliwości, i z sądu;
  Z GRZECHU MÓWIĘ, IŻ NIE UWIERZYLI WE MNIE;Jana 16,7

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish