Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

CHWAŁA PANA

Dawid Wilkerson

 

CHWAŁA PANA

Izajasz prorokował: Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą.  I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą” (Izajasza 60:2-3).
To proroctwo mówi o czasach ostatecznych, czasie, który rozpocznie się, kiedy światło – Pan Jezus Chrystus – przyszedł do tej wielkiej ciemności. Izajasz mówił o wielkim, powszechnym rozświetleniu chwały Chrystusa w tej ciemności. Tłumy ludzi w całym pogańskim świecie przyjdą do tego światła.
Pomyśl o tym: nie było ciemniejszego okresu w historii niż w czasie narodzin Jezusa. Wielkie Imperium Rzymskie stało się tak materialistycznym, chciwym społeczeństwem. Perwersje seksualne, pijaństwo i obżarstwo były normą. Cały znany świat w tym czasie był pogrążony w ciemności.
W tym czasie również hipokryzja była powszechna. Kapłani okradali wdowy z ich domów i biedni i niewykształceni pogardzali swoimi tak zwanymi przywódcami duchowymi. Prosto mówiąc, ślepi prowadzili ślepych.
Właśnie do tej wielkiej ciemności przyszedł Jezus jako oświecająca światłość. Wiemy też, że od tego chwalebnego dnia mnóstwo ludzi przyszło do tego światła.
Może powiesz, “Ale popatrz wokół siebie dzisiaj. Wielka ciemność nadal przykrywa ziemię.” Tak – obecna godzina może być najgorsza w historii ludzkości. Ciemność unosząca się nad wszystkimi narodami i ludźmi jest wyraźnie odczuwalna. Zagrożenie nuklearne, ludobójstwa, rozpowszechniona sprzedaż seksu – to wszystko powoduje spustoszenie w naszych sercach.
Ale Jezus jest nadal światłością świata. Izajasz widział ciemność naszych czasów i wołał: ” Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą” (Izajasza 60:1).
Jeszcze raz, w najciemniejszej godzinie świata Bóg będzie manifestował Swoją moc. On pociągnie wystarczająco duże zgromadzenie zgubionych dusz w dniach, które są przed nami. On poruszy dusze wielu i będziemy wszyscy odczuwali chwałę Pana.

 

 

 

 

Updated: 10 lipca 2017 — 09:57

4 komentarze

Add a Comment
 1. Wspaniałe są te wersety z Izajasza jak 60:1…

  1. Z radością podpisze się pod tym i ja. 🙂 “Lud, który chodzi w ciemności – ujrzy wielkie światło; tym, co przebywają w krainie śmiertelnej pomroki – rozblysnie światłość.” Izajasza 9,1 czy wyżej wspomniany “Wstań, zajasniej, bowiem nadchodzi twoje światło, a nad tobą zablysnie majestat WIEKUISTEGO. Gdyż ciemność okryje jeszcze ziemię, a plemiona – pomroka; ale ciebie opromieni WIEKUISTY, a nad tobą objawi się Jego majestat.” Izajasza 60,1-2 akurat tłumaczenie NBG i przyznam że są takie fragmenty gdzie bardzo mi się podoba przekład właśnie z NBG. Zresztą bardzo lubię księgę Izajasza, w ogóle czytając Biblię mam takie momenty że wołam “Orany jakie to jest cudowne!” i czytam dany fragment jeszcze parę razy by zachwycić się tym pięknem jeszcze bardziej! 🙂 Biblia to kopalnia pięknych, mądrych słów.

 2. Bardzo podoba mi się ten tekst, ale też i użyte tam cytaty 🙂

 3. BO ILE JEST OBIETNIC BOŻYCH, W NIM SĄ TAK i w nim są Amen, ku chwale Bożej przez nas.
  BG – 2 Koryntów 1:20
  Ale TEN, KTÓRY NAS UTWIERDZA Z WAMI W CHRYSTUSIE I KTÓRY NAS POMAZAŁ, BÓG JEST;
  BG – 2 Koryntów 1:21
  Który też ZAPIECZĘTOWAŁ NAS I DAŁ ZADATEK DUCHA W SERCA NASZE.
  BG – 2 Koryntów 1:22

  Aleć PAN jest tym DUCHEM; a GDZIE JEST TEN DUCH PAŃSKI, TAM I WOLNOŚĆ.
  BG – 2 Koryntów 3:17
  Lecz MY wszyscy, którzy ODKRYTEM OBLICZEM NA CHWAŁĘ PAŃSKĄ, JAKO W ZWIERCIADLE PATRZYMY, W TOŻ WYOBRAŻENIE PRZEMIENIENI BYWAMY Z CHWAŁY W CHWAŁĘ, JAKO OD DUCHA PAŃSKIEGO.
  BG – 2 Koryntów 3:18

  Bo co niemożnego było zakonowi, w czem on był słaby dla ciała, BÓG POSŁAWSZY SYNA SWEGO w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, POTĘPIŁ GRZECH W CIELE,
  Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała CHODZIMY, ALE WEDŁUG DUCHA.
  Albowiem, którzy są według ciała, o tem myślą, co jest cielesnego; ale KTÓRZY SĄ WEDŁUG DUCHA, MYŚLĄ O TEM, CO JEST DUCHOWEGO.
  Gdyż zmysł ciała jest śmierć; ALE ZMYSŁ DUCHA JEST ŻYWOT I POKÓJ,
  Przeto iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu; bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może.
  Przetoż którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą.
  Lecz wy nie jesteście w ciele, ALE W DUCHU, GDYŻ DUCH BOŻY MIESZKA W WAS: a jeźli kto DUCHA CHRYSTUSOWEGO nie ma, TEN NIE JEST JEGO.
  ALE JEŹLI CHRYSTUS W WAS JEST, TEDY CIAŁO JEST MARTWE DLA GRZECHU, A DUCH JEST ŻYWY DLA SPRAWIEDLIWOŚCI.
  A JEŹLI DUCH TEGO, KTÓRY JEZUSA WZBUDZIŁ Z MARTWYCH, MIESZKA W WAS, TEN KTÓRY WZBUDZIŁ CHRYSTUSA Z MARTWYCH, OŻYWI I ŚMIERTELNE CIAŁA WASZE PRZEZ DUCHA SWEGO, KTÓRY W WAS MIESZKA.
  A tak, bracia! dłużnikami jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli.
  Albowiem jeźlibyście według ciała żyli, pomrzecie; ALE JEŹLIBYŚCIE DUCHEM SPRAWY CIAŁA UMARTWILI, ŻYĆ BĘDZIECIE.
  BO KTÓRZYKOLWIEK DUCHEM BOŻYM PROWADZENI BYWAJĄ, CI SĄ SYNAMI BOŻYMI.
  Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, ALEŚCIE WZIĘLI DUCHA PRZYSPOSOBIENIA SYNOWSKIEGO, PRZEZ KTÓREGO WOŁAMY: ABBA, TO JEST OJCZE!
  TENŻE DUCH POŚWIADCZA DUCHOWI NASZEMU, IŻ JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI.
  A JEŹLIŻ DZIEĆMI, TEDY I DZIEDZICAMI, DZIEDZICAMI WPRAWDZIE BOŻYMI, A SPÓŁDZIEDZICAMI CHRYSTUSOWYMI, jeźli tylko z nim cierpimy, abyśmy też Z NIM BYLI UWIELBIENI.
  Albowiem, (bracia!) mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas.
  Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych.
  Gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał,
  Pod nadzieją, że i SAMO STWORZENIE BĘDZIE UWOLNIONE Z NIEWOLI SKAŻENIA NA WOLNOŚĆ CHWAŁY DZIATEK BOŻYCH.
  Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
  A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego.
  Albowiem nadziejąśmy zbawieni. A nadzieja widoma nie jest nadzieją; bo co kto widzi, przecz się tego spodziewa?
  Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy.
  TAKŻE TEŻ I DUCH DOPOMAGA MDŁOŚCIOM NASZYM. ALBOWIEM O CO BYŚMY SIĘ MODLIĆ MIELI, JAKO POTRZEBA, NIE WIEMY; ALE TENŻE DUCH PRZYCZYNIA SIĘ ZA NAMI WZDYCHANIEM NIEWYMOWNEM.
  A TEN, KTÓRY SIĘ SERC BADA, WIE, KTÓRY JEST ZMYSŁ DUCHA, PONIEWAŻ WEDŁUG BOGA PRZYCZYNIA SIĘ ZA ŚWIĘTYMI.
  A WIEMY, IŻ TYM, KTÓRZY MIŁUJĄ BOGA, WSZYSTKIE RZECZY DOPOMAGAJĄ KU DOBREMU, TO JEST TYM, KTÓRZY WEDŁUG POSTANOWIENIA BOŻEGO POWOŁANI SĄ.
  Albowiem, KTÓRE ON PRZEJRZAŁ, TE TEŻ PRZENAZNACZYŁ, ABY BYLI PRZYPODOBANI OBRAZOWI SYNA JEGO, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi,
  A KTÓRE PRZENAZNACZYŁ, TE TEŻ POWOŁAŁ; A KTÓRE POWOŁAŁ, TE TEŻ USPRAWIEDLIWIŁ; A KTÓRE USPRAWIEDLIWIŁ, TE TEŻ UWIELBIŁ.
  Cóż tedy rzeczemy na to? Jeźli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
  Który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał: jakoż by wszystkiego z nim nie darował nam?
  Któż będzie skarżył na wybrane Boże? BÓG JEST, KTÓRY USPRAWIEDLIWIA.
  Któż jest, co by je potępił? CHRYSTUS JEST, KTÓRY UMARŁ, OWSZEM I ZMARTWYCHWSTAŁ, KTÓRY TEŻ JEST NA PRAWICY BOŻEJ, KTÓRY SIĘ TEŻ PRZYCZYNIA ZA NAMI.
  Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz?
  Jako napisano: Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaniśmy jako owce na rzeź naznaczone;
  Ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
  ALBOWIEM PEWIENEM TEGO, IŻ ANI ŚMIERĆ, ANI ŻYWOT, ANI ANIOŁOWIE, ANI KSIĘSTWA, ANI MOCARSTWA, ANI TERAŹNIEJSZE ANI PRZYSZŁE RZECZY,
  ANI WYSOKOŚĆ, ANI GŁĘBOKOŚĆ, ANI ŻADNE INSZE STWORZENIE NIE BĘDZIE NAS MOGŁO ODŁĄCZYĆ OD MIŁOŚCI BOŻEJ, KTÓRA JEST W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU NASZYM. Rzym.8,4

  Niech będzie wywyższony Jezus Chrystus. To przez wiarę w Niego Bóg nas uwielbił, otoczył chwałą swoją nazywając dziećmi Bożymi.
  Od ponad 2000 lat wypełnia się obietnica Boża w Chrystusie i przez Chrystusa, wszystko dla Niego, przez Niego i w Nim. 🙂

  Ps.Smutne, że ten człowiek nie chce nawracać pogan do światłości.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: