Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

STOJĄC NIEWZRUSZENIE

Dawid Wilkerson

“W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone; (Pomimo tego) ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, … Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków” (2 Tym. 4:16-18, moje podkreślenie).
Kiedy Paweł używa słowa pomimo tego w tym fragmencie, to ma na myśli po prostu”pomimo tego.” Mówi nam, “Pan stał przy mnie i wzmocnił mnie pomimo tych trudnych chwil, jakie przeżywałem.” Paweł wiedział, że jeżeli się przybliży do Pana, to Chrystus go uhonoruje w ten sposób, że będzie przy nim stał.
Apostoł oświadczył w gruncie rzeczy: “Gdziekolwiek się udawałem, wszędzie były kłopoty i rozterki. Ale kiedy inni mnie zawiedli – kiedy zostałem sam i widziałem tylko trudności – Pan przyszedł do mnie i wlewał we mnie Swoją siłę. Uwalniał mnie ze moich obaw. Dał mi pewność, że zachowa mnie od wszelkiego zła i nadal będzie mnie trzymał, aż dojdę do nieba.”
Paweł radował się, kiedy widział jak jego duchowe dzieci rozumieją tę ideę “pomimo tego” w swoim życiu. Rok po roku widział, jak jak Pan ich wzmacnia i daje im siłę, aby mogli stać niezachwianie wśród nawet najtrudniejszych przeżyć.
Umiłowani, nie możecie uzyskać tego rodzaju zapewnienia i siły nigdzie, a jedynie w obecności samego Pana. Wiemy, że Paweł miał ustawiczną społeczność z Chrystusem poprzez modlitwę i dlatego złe wiadomości czy doświadczenia nie mogły go poruszyć. Za każdym razem, kiedy Paweł przeżywał wielkie doświadczenie, uciekał do modlitwy, uciekał do Jezusa, żeby tam wylać swoje serce.

Updated: 7 czerwca 2017 — 10:54

3 komentarze

Add a Comment
  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

    “Bo sami nie jesteście w stanie nic uczynić”…
    Niejednokrotnie się o tym przekonałem, ale takie bolesne doświadczenia wyrabiają nawyk oddawania trudnych spraw Bogu jakby z automatu, bez odruchowej próby walki z przeciwnościami na nasz ludzki sposób.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: