Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jezus jest Bogiem! Rozmowa z kobietą świadkiem Jehowy

Chrześcijanin “pozamiatał” argumentami po dyskusji z bądź co bądź sympatyczną i pokorną działaczką Strażnicy.

Warto te wersy znać na pamięć i przedstawiać je Świadkom. Oni są oszukiwani.

 

Updated: 3 kwietnia 2017 — 08:03

35 komentarzy

Add a Comment
 1. Piotr, czyli kamień, nie skała

  W tego typu rozmowach nie powinno nam zależeć na tym aby rozmówca uznał to co mówi Biblia tak jak to mówi, bez kościelnych przeinaczeń, bo raczej po jednej rozmowie to się nigdy nie stanie i nie powinniśmy się tym zrażać.
  Powinno nam zależeć na tym, aby wysłuchał nas z odrobiną zainteresowania. Resztę wykona Bóg 🙂

  1. Dokładnie tak resztę wykona DŚ,najważniejsze to nieść prawdziwe przesłanie.

 2. Przykro patrzeć na tych ludzi, którzy zaślepieni fałszywymi naukami nie mogą uwierzyć kto jest Zbawicielem wszystkich ludzi.
  Pozostaje nam modlitwa za nich, aby Bóg otworzył im oczy na poznanie najwspanialszej nowiny o Zbawicielu ludzi, który własną krwią, z własnej woli przyszedł na ziemię, aby powołać ich do życia wiecznego – Pan Zastępów, Bóg, Baranek, który gładzi grzechy świata, Małżonek Oblubienicy Boga.

  ” Dlatego uwierzyć nie mogli, że powiedział nadto Izajasz:
  Zaślepił ich oczy
  i zatwardził ich serce
  aby oczyma nie widzieli
  a sercem nie pojęli,
  aby się nie nawrócili
  BYM ICH SNADŹ NIE UZDROWIŁ” Ew. Jana 12,39
  ” TO POWIEDZIAŁ IZAJASZ, GDY UJRZAŁ CHWAŁĘ JEGO I PRZEPOWIADAŁ O NIM” Ew. Jana 12,41

  Własnie Prorok Izajasz widział Pana Jezusa w chwale, który odpuścił mu grzech i posłał do ludzi, aby niósł poselstwo o nadchodzącym Mesjaszu.
  Już wtedy było wiadome, że nie wszyscy uwierzą, że Pan Jezus jest tym zapowiadanym Bogiem, Panem Zastępów, który przyszedł na ziemię zbawić swój lud.

  ” W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem BOGA siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny unosiły się nad nim, każdy z nich miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JEST PAN ZASTĘPÓW. Cała ziemia jest pełna Jego Chwały. Wtedy zawiasy drzwi zadrgały od głosu tego, który wołał, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały KRÓLA, PANA ZASTĘPÓW. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto to dotknęło twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos PANA mówiącego: Kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie! I rzekł mi:
  Idź i mów do tego ludu;
  Słuchajcie pilnie lecz bez zrozumienia,
  patrzcie uważnie lecz bez rozeznania,
  Zatwardź serce tego ludu,
  znieczul jego uszy,
  zaślep jego oczy,
  iżby oczyma swymi nie widział,
  ani uszyma nie słyszał
  i serce jego by nie pojęło,
  żeby się nie nawrócił
  i nie był uzdrowiony” Izajasza 6

  Ewangelia Jana potwierdza nam, że stało się dokładnie tak jak było zapowiadane. Wielu ludziom zatwardziało serce i nie chcieli przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, który daje życie wieczne.

  ” A chociaż tak wielkie cuda uczynił wobec nich, nie wierzyli w NIEGO, aby się wypełniły słowa, które wyrzekł Izajasz prorok:
  PANIE, kto uwierzył nauce naszej i RAMIĘ PAŃSKIE komuż objawione było?” Ew. Jana 12,37

  Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Izaj.53,2

  BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY NIE WIDZIELI A UWIERZYLI 🙂

  “O jak pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który OBWIESZCZA ZBAWIENIE, który mówi do Syjonu TWÓJ BÓG ZACZĄŁ KRÓLOWAĆ. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy POWRÓT BOGA NA SYJON. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! BO BÓG pocieszył swój lud ODKUPIŁ JERUZALEM. Bóg obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą ZBAWIENIE NASZEGO BOGA”Izajasza 52,7

  “Bo MAŁŻONKIEM ci jest Twój STWORZYCIEL, któremu na imię-BÓG ZASTĘPÓW ODKUPICIELEM TWOIM – ŚWIĘTY IZRAELA NAZYWAJĄ GO BOGIEM WSZYSTKIEJ ZIEMI. Zaiste jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, WEZWAŁ CIĘ BÓG i jakby do porzuconej ŻONY MŁODOŚCI MÓWI BÓG: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem mówi BÓG TWÓJ ODKUPICIEL.”Izajasza 54,5

  ” Więc ODKUPIENI PRZEZ BOGA powrócą i przybędą z radosnym śpiewaniem, szczęście wieczne będzie nad ich głowami, osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie” Izajasza 51,11

  ” I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie.” Obj.21,4

  ” Bo MAŁŻONKIEM ci jest Twój STWORZYCIEL, któremu na imię – BÓG ZASTĘPÓW, Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go BOGIEM wszystkiej ziemi.” Izajasza 54,5

  ” Chodź ukażę ci OBLUBIENICĘ, MAŁŻONKĘ BARANKA. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi Miasto Święte Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. ” Obj.21,9

  ” I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga przystrojone jak OBLUBIENICA, dla MĘŻA swojego zdobna … Oto przybytek BOGA Z LUDŹMI i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI” Obj. 21,2

  „ OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACĘ: JEŚLI KTO POSŁYSZY MÓJ GŁOS I DRZWI OTWORZY, WEJDĘ DO NIEGO I BĘDĘ Z NIM WIECZERZAŁ, A ON ZE MNĄ.
  ZWYCIĘZCY DAM ZASIĄŚĆ WRAZ ZE MNĄ NA MOIM TRONIE, JAK I JA ZWYCIĘŻYŁEM I ZASIADŁEM Z MYM OJCEM NA JEGO TRONIE.” Obj. 3,20

  Módlmy się za tych, którzy jeszcze nie uwierzyli.

  Ludzie kochani, nie dajcie się zwodzić.
  Jest jeden Zbawiciel, Pan Jezus, CHRYSTUS – MESJASZ 🙂
  Nie ma innego. W Nim tylko możecie otrzymać życie wieczne.:)

  Pozdrawiam wszystkich Chrystusie 🙂

 3. mielonka turystyczna

  Jak dla mnie to ani ten młody dżentelmen nie uchwycił sedna sprawy ani ta dama, która jednak swą pokorą pokazała wyższość nad rozmówcą. Jest coś niezwykle aroganckiego w powiedzeniu komuś kto również analizuje Pismo “będę się za ciebie modlił aby Bóg dał ci zrozumienie”. Stawia to wypowiadającego te słowa w roli uprzywilejowanej, że jego zrozumienie jest właściwe i “pogada” z samym Bogiem aby wyjaśnił “błądzącemu” teologię. Moim zdaniem nalezałoby w tej sytuacji powiedzieć: “pomódlmy się za to żeby Bóg dał nam zrozumienie w tej kwestii”
  Wg mnie sprawę wyjaśnia wnikliwe rozczytanie Listu do Hebrajczyków z którego wynika, iż Jezus jest Synem Bożym, którego Bóg Ojciec ustanawia spadkobiercą Jego Chwały i sam nadaje tytuł Boga poprzez wykupienie nas z niewoli grzechu. Fragment:
  “(1) Wiele razy i na różne sposoby przemawiał Bóg kiedyś przez proroków do naszych ojców, (2) teraz zaś w dniach, które uchodzą za ostatnie, przemówił do nas przez Syna. To właśnie Jego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył wszechświat. (3) Jest On odblaskiem chwały Boga samego i najdoskonalszym wyrazem tego, czym jest sam Bóg. On to jedynie potęgą swego słowa podtrzymuje wszystko w istnieniu. On również, dokonawszy dzieła oczyszczenia nas z grzechów, zasiadał na wysokościach niebieskich po prawicy Majestatu Bożego (4) i stał się wyższym od aniołów o tyle, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. (5) W rzeczywistości bowiem nigdy do żadnego ze swych aniołów nie powiedział Bóg: Ty jesteś moim Synem, Ja dziś Ciebie zrodziłem. [O żadnym ze swych aniołów nie] powiedział też Bóg: Ja będę Jego ojcem, a On będzie moim synem. (6) Kiedy zaś wprowadzał swego Pierworodnego na świat, wtedy polecił: Niech Mu oddają cześć wszys-cy aniołowie Boży….”
  Potwierdza to moje wcześniejsze przypuszczenia że Bóg Ojciec i Syn Boży to różne osoby ale tytuł Boga zachowują ten sam.

  1. ” „będę się za ciebie modlił aby Bóg dał ci zrozumienie”. Stawia to wypowiadającego te słowa w roli uprzywilejowanej, że jego zrozumienie jest właściwe i „pogada” z samym Bogiem aby wyjaśnił „błądzącemu” teologię. ”

   tak patrząc nikt nie ma racji i jest dowolność interpretacji. Niech każdy ma własne zdanie zupełnie jak w tej sekcie gnostycznej Walentynianów. Ty masz takie na to spojrzenie, ja takie i 30tys denominacji inne. Istna ekumenia.

   1. mielonka turystyczna

    Dlatego Ap. Paweł zalecał by nie wdawać się w czcze dyskusje, gdyż są one tylko źródłem konfliktów i oddalają od Boga. Naszym zadaniem jest nieść ewangelię, która jest prosta do zrozumienia dla każdego kto chce jej wysłuchać. Piszesz że “pozamiatał” argumentami (ewangelizując prawdopodobnie zaskoczoną, nieprzygotowaną kobietę), wg mnie cytat z Jana że będą Go nazywać Ojcem itp. tytułami mówi o tym iż tak będzie nazywany przez ludzi, co jest prawdą, gdyż nawet Paweł nazywał Jezusa Księciem Pokoju na wzór Melchizedeka. Czym innym jest nazywanie kogoś a czym innym stwierdzenie kim ten ktoś jest. Sam Chrystus często pytał za kogo Go mają, słyszał wowczas różne okreslenia a tylko Piotr stwierdził że jest Synem Bożym na co Jezus odpowiedział że sam Bóg mu to objawil.

   2. Tzw. “poprawność”, żeby kogoś nie urazić zaczyna być największą cnotą na tym łez padole! A prawda jest taka, że wyrazem miłości do drugiej osoby jest mówić mu prawdę i to prosto w twarz…

 4. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. (1Tm 2,5)

  1. Bóg w ciele a więc człowiek. Wszystko się zgadza. I jeden pośrednik, nie żadna Maria, święci, pastorzy, ale:

   “Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
   Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
   6 Wielkie będzie Jego panowanie
   w pokoju bez granic
   na tronie Dawida
   i nad Jego królestwem,
   które On utwierdzi i umocni ” Izajasza 9

   Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,6.9)

   Jezus nie został nazwany aniołem.
   Chrystus mówi o tajemniczej symbiozie, która jest wzajemnym przenikaniem, całkowitą i stałą obecnością jednego w drugim (J 5,20; 8,16; 10,38; 14,10; 16,32).[9] Jest to wzajemne poznanie (J 10,15); wzajemne liczenie się z sobą (J 5,19-20); pełna wymiana myśli i pragnienie dzielenia się bez zastrzeżeń (J 16,15; 17,10). Stanowią jedność: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14,11). Dlatego Jezus może powiedzieć, że posiada bezpośrednią, absolutną znajomość Ojca: „Ja Go znam, bo od Niego jestem” (J 7,29).

   Aniołowie nie znają Ojca. Wers który zarzuciłeś jeśli się go potraktuje wybiórczo tworzy podstawy dla antychrtysta bo będzie on tylko człowiekiem, którego Pan Jezus Bóg, Król Królów i Pan panów. (jeden jest tylko Pan) zniszczy tchnieniem swoich ust.

   Trzeba być na prawdę opornym aby tego nie chcieć rozumieć.

   Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, (3) wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie. ” 1 Jana 4

   Interpretacja tego jest nastepujaca:

   Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Bóg zbawia Mesjasz przyszedł w ciele, z Boga jest, (3) wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie. ” 1 Jana 4

   a więc wszelki duch ktory nie wyznaje Bóg zbawia, nie wyznaje Jezusa jest duchem antychrysta.

  2. Przekład dosłowny:

   Hebr 10:30-31
   Znamy przecież Tego, który powiedział: [Zemsta do mnie należy, Ja odpłacę]; oraz: [Pan będzie sądził swój lud].
   Strasznie jest wpaść w ręce żywego Boga!

   Przekład dosłowny:
   2Tym 4:1
   Zobowiązuję cię zatem w obliczu Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego objawienie się (w czasie przyjścia) i na Jego Królestwo:

   Psalm 9:7-8 7 Ale PAN trwa na wieki, ustawił swój tron, by sądzić. 8 On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności.

   an 5:22-23 22 Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; 23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

   Albo Bóg sam nie wie, kto będzie sądził i nie umie się zdecydować albo “Ja i Ojciec JEDNO jesteśmy”.

   Filipian 2:5-
   Tym kierujcie się między wami, co też w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu,
   lecz wyrzekł się siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a gdy znalazł się w stanie człowieczym,uniżył samego siebie (przez to), że był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

   Ujmujący boskości Jezusa Chrystusa proście Pana o zrozumienie, nie dajcie się zwodzić półbogiem-półczłowiekiem, Bóg nigdy nie kazał oddawać czci stworzeniu. Pierwsze przykazanie!

   1. “„Ja i Ojciec JEDNO jesteśmy”

    Przeciwnicy Boga trójedynego , nie mylic z trójcą zmieniaja sens mówiąc, że ja i ojciec jesteśmy tacy sami z charakteru, ale to jest nie tylko nagięcie, ale i przegięcie. Jak jedno to i jedno. Nie podobni, ale jedno. Nie w jedności, ale JEDNO, greckie “heis”

    -jeden, ten sam,
    To smao heis zostało użyte w wielu cytatach. np
    Mt 5:15 Jedna jota

    Mt 6:24 albo jednego będzie miał w nienawiści

    Mar 12:32 Jeden jest Bóg

    Miażdzący werset rówqnież Galacjan 3:20:

    Tam, gdzie jest jeden, nie potrzeba pośrednika, a właśnie Bóg jest jeden.

    Niestety ale wszyscy przeciwni boskości Jezusa naginaja sobie biblie do własnych tez a później dochodzi do zdemonizowania.

    1. To Paweł niestety ale zaprzecza sam sobie…

     Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
     1 Tymoteusza 2:5 PUBG

     1. zgadza się, jest jeden Bóg, który przyszedł Bóg w ciele. Przyjął postać uniżoną, wcielił się poprzez DS w człowieka doświadczając tego co ludzie. Dlatego nazywany był określany także Synem Bożym. Trzymanie sie tego wersu qrczowo dojdziemy do tego co Żydzi i SJ a chyba tego nie chcemy. Jezus nie był zwykłym człowiekiem.
      Nie da sie tego pojąć dzieki intelektowi, gdyby tak było, to ksieża w seminariach wyszliby po paru zajęciach.
      Jeśli Bóg Ci da zrozumienie Marcinie to przewertuj nastepujące wersy:

      1 Kor 15: 21

      oraz Jana 1,18, Mt 1.23

      Gdyby dało sie to tylko intelektem pojąć to wszyscy katolicy natychmiast by się nawrócili a tak nie jest. Ba, nawet wielka rzesza znawców Pisma z internetu błądzi opierając się na własnym intelekcie.

      1. Paweł rozumiał dwie natury Jezusa. Pisał o oczywistości dla niego, że to w pełni Bóg i w pełni człowiek.
       Bóg w ciele człowieka się logicznie nie mieści w głowie, bo nasze myśli nie są myślami Boga.
       To Jego umysł jest doskonały, a On sam nieograniczony.
       Nie ciało i rozum objawiają tylko Duch.
       Tak samo, jak pycha niektórym zaślepiła poznanie.

       1 Tym. 3:16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele (θεος εφανερωθη εν σαρκι theos efanerōthē en sarki), usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.

       θεος εφανερωθη εν σαρκι theos efanerōthē en sarki– dosłownie: Bóg objawiony został w ciele

       1. Dzieje 20:28
        Przekład dosłowny:

        Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który sobie nabył przez swą własną krew.

 5. Kluczem do zrozumienia tego kim jest Jezus Chrystus jest starotestamentowa analogia, która jest pomijana przez wiele osób np. ŚJ
  Kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu każdy z nich mieszkał w nietrwałym zniszczalnym namiocie, nawet sam Bóg .

  Namiot Boga znajdował się pośrodku namiotów 12 pokoleń Izraela. Namioty rozkładano na noc, która jest symbolem panowania grzechu. Podczas nocy Bóg słupem ognia nad swoim namiotem ( czyli symbolu obecności Ducha Świętego) oświetlał cały obóz. Paweł wyjaśnia co symbolizuje namiot.

  “Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.”

  Pustynia (pustkowie) i wędrówka po niej to symbol odłączenia się od świata podczas ziemskiego życia i oddanie sterów Bogu, natomiast nietrwałe namioty to symbole materialnego ludzkiego ciała. Namiot Zgromadzenia był zapowiedzią przyjścia Boga w ludzkim ciele i w pełni jako człowiek. Który był prowadzony przez Ducha Ojca, a swoją osobą odbijał charakter i osobowość Ojca.

  “Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.”

  “Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie.”

 6. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa;

    Iz 43: 15   Ja, Pan jestem waszym Świętym

 7. A Jezus im powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
  Ewangelia Mateusza 19:28 PUBG

  A więc musimy zadać sobie pytanie kto został 12 apostołem po samobójstwie Judasza ?
  Maciej czy Paweł ?

  1. Marcin 🙂

   Paweł nie popełnił żadnego błędu, używając słowa “święty”.

   Oto, co Bóg powiedział do Izraelitów przez Mojżesza –
   ” Dalej Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: BĄDŹCIE ŚWIĘTYMI BO JA JESTEM ŚWIĘTY, Pan, Bóg wasz!” Kpł.19

   A Pan Jezus powiedział: “Bądźcie więc wy doskonali (święci), jak doskonały (święty) jest Ojciec wasz niebieski”. Mat.5

   Paweł nazywa świętymi wszystkich, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, naśladując Go, zachowując Jego naukę i przestrzegając Bożego Prawa.

   1. Ok. Ja nie nazwę siebie świętym mimo wszystko.
    pozdrawiam

    1. Tylko Pan Jezus stwierdzi czy ktoś był święty.

     1. od tego jest Pismo, abyśmy byli przekonani. Paweł jasno mówi kto wejdzie a kto nie. Krucha to rzecz drżeć z niewiedzy o swym zbawieniu.
      Musimy wiedzieć czy potrzebujemy umycia, czy obmycia nóg.

     2. Marcin 🙂

      Nikt nie jest święty sam z siebie – bo nie może. Jak nazwiesz kogoś w kim mieszka ŚWIĘTY DUCH ? a osoba ta idzie za NIM i stara się być mu posłuszna ?

      Określenie takiej osoby “świętą” nie oznacza świętości równej ŚWIĘTOŚCI BOGA – oznacza tylko tyle, że jest dzieckiem OJCA i jest mu posłuszne. Niby to samo słowo, ale… określające zupełnie inną rzeczywistość.

    2. tj ciekawa zagwozdka.
     Ostatnio napisał tutaj ktos nie pamiętam kto, że winniśmy się nazywać świętymi czy coś w ten deseń. To się pokrywa ze spojrzeniem EW w Wielkim Boju.
     Trochę mnie to poruszyło bo faktycznie pochwyceni będą święci. Oczywiście ktos powie, że wszyscy jesteśmy usprawiedliwieni, ale znowu pojawiłby się wtedy wątek Prawa Boga.
     Pan Jezus powiedział do grzesznicy: idź i nie grzesz więcej.
     Uraza, żal, nienawiść, pycha itd itd przeszkadzają chrześcijanom w byciu świętymi, a jest to typowe wśród protestantów.
     Może odnajdę to w Wielkim Boju, ale tj sprawa poważna i trzeba to jasno zdefiniować.
     Jesli ktoś wypełnia Prawo Boże, to czy może nazwać się świętym? Na tę chwilę uważam, że tak, ale nie jestem pewien.
     Podjęcie się tego tematu może spowodować stworzenie testu na zbawienie i pochwycenie, ponioewaz nikt z grzechem stałym nie wejdzie do królestwa Niebios.

     1. Zbawiony zostanie Piotr ten kto w to zbawienie uwierzy.
      Pytam się wszystkich na forum czy po
      nowonarodzeniu nie zrzeszyli ? Owszem i ja również :złością,brakiem pokory,pychą itd.itd. Ale chodzi o to że ofiarą Pan Jezusa jesteśmy zbawieni bo w nią wierzymy, że jest wystarczająca. Nie potrzeba już nic ponad to.

      1. wszyscy zgrzeszyli i zgrzeszą, ale … nie możemy życ w stałym grzechu.

      2. Oczywiście,ze ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa poprzez wiarę jesteśmy zbawieni.Tu nie ma żadnej dyskusji,ale dzięki temu,ze zostajemy Jego dziećmi.Napełnia nas swoim Duchem i sprawia,ze oddzielamy się od tego świata.Czyli zostajemy świętymi.
       Dzięki temu,że przebywa w nas DŚ wzrastamy i wydajemy owoce.
       Zdążają nam się upadki,ale wtedy obmywa nas krew naszego Pana.Odwracamy się od grzechu,żałujemy,a Pan nam wybacza.
       Zdajemy sobie sprawę,ze tylko i wyłącznie dzięki mocy i ofierze jaką oddał nasz Bóg jesteśmy święci.

 8. Chrzescijanski Jezus Chrystus-pelen mocy Boga Mesjasz. katolicki-nieszczesnik z krzyza oraz bezbronne niemowle. Co wybierasz?

 9. nie pisałem o nim z szacunku do bogatej strony jaką stworzył o…..spiskach, ale jak widać opieranie się na samych spiskach jest tym samym, co wiara w repytylian, szaraków i innych “gości” z kosmosu. To oznacza jak ktoś mnie nie zrozumiał to, co powtarzam co jakiś czas: jeśli nie ma na danej stronie Jezusa, to uciekać stamtąd i wszystko jedno czy to jest strona o Jezusie, czy spiskach czy zdrowiu.
  Jezusem posługują się ludzie usuwający Pawła, ale tez i kościół Rzymu zabijający niegdys fizycznie a obecnie psychicznie.
  Jeśli oceniamy jakąś stronę, to musi ona odzwierciedlać charakter Jezusa. Radtrap niczym się nie różni od fanów Dawida icke. Tamci podobnie pisza o chemtrails, illuminati itp. Tymczasem Icke jest masonem…

  Często w mailach czytam słowa uznania ze względu na pokój na blogu, że ludzie się szanują. Jednak niestety jest to kosztem banów, ponieważ spierać się trzeba umieć.

  Radka przejrzałem około roku temu, ale nie chciałem go skrzywdzić pisząc o nim. On wstawiał link do mnie i ja do niego.
  Dziś wiem jaki popełniłem błąd. Ani razu się nie modliłem o niego. Może jeszcze nic straconego, więc módlmy się o niego.

  Niech ten link będzie przestrogą dla innych opierających swą wiarę na spiskach i swym intelekcie, a nie poznaniu i Słowie objawionym.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: