Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

” Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. “.

” Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” Rodzaju 15

 

Rozważałem ten cytat, ale z innej perspektywy. Dzisiaj pragnę pokazać w nim fałszywe rozumienie wiary wśród wierzących.

Mamy trzy grupy nie rozumiejące Pisma. Pierwszą z nich są dopiero co przebudzeni. Pamiętam jak Emila z tego bloga nazwała się na początku Nicnierozumiem. Było to uczciwe podejście do sprawy. Po jakimś czasie widząc jej zrozumienie, zasugerowałem jej aby zmieniła nick na “jużrozumiem”. 🙂

Drugą grupą są osoby, o których napisał Piotr:

 

“jak również we wszystkich listach (Pawła), w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.
2 List Piotra 3:16″

Należą do nich ludzie grzeniący w Piśmie, ale nie rozumiejący go tak jak faryzeusze byli świetnymi znawcami,  ale nie poznali zbawiciela, tak rzekomi znawcy Pisma, intelektualni wierzący nie mogą pojąć prawd, które tylko Duchem świętym zostają nam objawione. Uważają oni, że listy Pawła powodują złą wiarę. To nie listy Pawła powodują odstępstwo, ale ich złe zrozumienie, gdyż Pismo wyjaśnia Pismo.

 

 

 

Trzecią grupą są krytykowani przez drugą grupę poniekąd słusznie nie rozumiejący Pawła słów:

 

“jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” Rzymian 10. 

 

 

Grupa druga i trzecia nie chce już zauważyć na przykład tego cytatu z Dziejów:

 

“„Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić….. a otrzymacie dar Ducha Świętego”DA 2,38″

Napisałem osobny tekst o opamiętaniu, upamiętaniu, pokutowaniu. Są to wymienne określenia na NAWRÓCENIE  raczej jego warunek.

Prawdą jest to, że w niektórych kościołach protestanckich istotnie procedura wygląda następująco: przychodzi ktoś pierwszy raz na wzniosłe nabożeństwo, jest fajna muzyka, uniesienie niczym na elektryzującym koncercie rockowym. W pewnym momencie pastor wstaje i mów “kto chce oddać życie Jezusowi”. Część osób fajnie się czujących wstaje i wypowiada formułę Pawłową. Wraca do domu w stanie egzaltacji. I tyle…..Część może nawet chodzi do kościoła nadal grzesząc, nie UPAMIĘTAWSZY  się. Wiem co piszę, ponieważ koło mnie stała taka osoba. Minęło dwa lata i do żadnego kościoła nie chodzi i popełnia wszelkie możliwe grzechy. Ba, nawet Pisma nie czyta. Przeminęło z wiatrem jak po dobrej wojskowej grochówce…

 

Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” Rodzaju 15

 

Abraham uwierzył, ale w co? W tę obietnicę:

 

 

 Tak liczne będzie potomstwo twoje.

 

 

Wiara prawdziwa jest wiarą w obietnice Boże. Wiem, że Jezus umarł za grzechy moje aby uratować mnie od śmierci drugiej, ale nie po to abym dalej grzeszył, ale przestał grzeszyć. Tak więc upamiętałem się wierząc w obietnice Boże, odwróciłem się od złego życia i z dniem chrztu mam czystą kartotekę.

Uwierzyć to także dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Wierzę w Jego przewodnictwo i że mnie dobrze poprowadzi. Tak więc usprawiedliwienie jest wiarą w Boże obietnice. Wszystkie.

Amen.

 

 

Updated: 23 marca 2017 — 10:38

14 komentarzy

Add a Comment
 1. Założenia programowe babilonu https://youtu.be/SazuzwtXmxI ( czytaj komentarze ).

 2. Jak się naprawdę ufa Bogu, to spadają na ciebie różne łaski np. ludzie cie darzą zaufaniem przez co można ugrać ( nie mylić z cwaniaczeniem czy kombinatorstwem ) wiele różnych ciekawych rzeczy duchowych i materialnych. Ładnie, co nie?

 3. Jeśli o mnie chodzi to nadal rozumiem dużo mniej niż chciałabym rozumieć 🙁 Ale chwała Bogu i za to, co już się udało pojąć.

  1. Ja też jeszcze niezbyt wiele rozumiem…ale cóż…
   Człowiek uczy się całe życie 🙂 a z takim Nauczycielem to po prostu aż się chce 🙂

   1. Mogę się podpisać pod obydwoma Waszymi komentarzami 🙂 tyle jeszcze jest do zrozumienia…nawet niektóre rzeczy co rozumiałam już wcześniej, potem przestaję rozumieć, a w końcu zaczynam znowu rozumieć tylko w inny sposób i tak w kółko 😉 Masz tu rację Asieńko, że mamy najlepszego Nauczyciela 🙂

 4. “Wiara prawdziwa jest wiarą w obietnice Boże. Wiem, że Jezus umarł za grzechy moje aby uratować mnie od śmierci drugiej, ale nie po to abym dalej grzeszył, ale przestał grzeszyć. Tak więc upamiętałem się wierząc w obietnice Boże, odwróciłem się od złego życia i z dniem chrztu mam czystą kartotekę.

  Uwierzyć to także dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Wierzę w Jego przewodnictwo i że mnie dobrze poprowadzi. Tak więc usprawiedliwienie jest wiarą w Boże obietnice. Wszystkie.”

  Dokładnie, tak samo myślę.

  Co do Pawła.
  Paweł właśnie oznajmia, że te Boże obietnice się wypełniły, wszyscy w Chrystusie stali się potomstwem abrahamowym, zapowiadaną winnicą Pana.
  A Pan Jezus wcześniej to oznajmia mówiąc, że odbierze dziedzictwo narodowi, który nie uwierzył w Niego, a przekaże dziedzictwo tym, którzy wydadzą owoce.
  Owoce wynikają z wiary oraz posłuszeństwa.

  Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich, Tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia mego.

  Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa “dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy BYLI NIEPOSŁUSZNI? Widzimy więc, że nie mogli wejść Z POWODU NIEWIARY.Hebr.3,7

  Wiara to podstawa, za nią idzie posłuszeństwo

  Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.Jana 3,17

  Bez wiary nic nie można uczynić jak bez Chrystusa nie można narodzić się na nowo.

  Któż usprawiedliwi niewiernych, skoro odrzucają Tego, który może usprawiedliwić?

 5. Popatrzmy jak wszystko jest spójne z obietnicami Bożymi danymi Abrahamowi, z tym co mówił Jezus i co głosił Paweł.

  Jak napisano: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać OJCEM WIELU NARODÓW zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary;I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.
  I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Rzym.4,17

  Wydawajcie więc owoce odpowiadające skrusze. I nie zaczynajcie mówić sobie: ‘Za ojca mamy Abrahama’. Bo powiadam wam, iż Bóg ma moc wzbudzić Abrahamowi DZIECI Z TYCH KAMIENI. Łuk.3,8

  1.Pan oznajmia obietnice Abrahamowi, że wzbudzi mu potomstwo, które będzie w nim ubłogosławione
  2.Pan Jezus w ewangelii oznajmia faryzeuszom, że z kamieni jest w stanie wzbudzić dzieci Abrahamowi
  3.Paweł mówi o Bogu Abrahama, który to czego nie ma powołuje do bytu.

  Wypełnienie obietnicy – kamienie zbudowane na Skale 🙂

  Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1Piotra 2,4

  I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Łuk.16,15

  Wzbudzone kamienie przez Jezusa Chrystusa są na całym świecie w każdym narodzie.Potomstwo Abrahamowe Boga – Jestem, który Jestem 🙂

  1. Dodam jeszcze ważne przykazanie Pana Jezusa, żeby nie było wątpliwości kto walczy ze Słowem Bożym: Paweł czy jego przeciwnicy?

   Idźcie tedy i czyńcie uczniami WSZYSTKIE NARODY, CHRZCZĄC JE W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO, Ucząc je PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKIEGO, CO WAM PRZYKAZAŁEM. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.EWANGELIA MATEUSZA 28,18

 6. Ci, którzy odrzucają Pawła, są w dużym błędzie, bo św. Piotr i pozostali apostołowie,mieli w sobie Ducha Świętego, a On jest prawdą. Apostołowie nie przestrzegali nikogo przed Pawłem, a wręcz przeciwnie Piotr pisał o nim, że jest błogosławiony.Duch Swięty, ujawniłby jego prawdziwe oblicze.

  1. osoby odrzucające Pawła to często ludzie dowartosciowujący się “odkryciami biblijnymi”, ale tym samym podważają suwerenność Boga. Bóg niedopatrzył, Bóg dał wolną rękę itd…
   Tacy ludzie po owocach patrząc są pełni nienawiści, kłótliwości i pychy…
   Ja nawet z nimi nie dyskutuje bo równie dobrze mółbym rozmawiać z new agowcem o jego racjach.

 7. “Wiara prawdziwa jest wiarą w obietnice Boże.”
  Dokładnie, właśnie dlatego jest wiarą 🙂 Że wierzymy nie w to, co widzimy, ale wierzymy w niewidzialne (jeszcze) Boże Królestwo, i w Boże obietnice.

  “wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” Hbr 11,1

  Prosimy, przyjdź Panie Jezu wraz ze swym Królestwem.

 8. Boże obietnice:

  1. Na obecne życie

  „Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan –
  myśli o pokoju, a nie o niedoli,
  aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.”
  (Jeremiasza 29,11-13)

  „Wszystkie ścieżki Pana to miłosierdzie i prawda (łaskawość i wierność – w innym przekładzie) dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.”
  (Psalm 25,10)

  „tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz”
  (J 6,37)

  „A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.”
  (Iz 54,10)

  Wszystko, co robi Bóg dla swoich dzieci jest dla ich dobra:

  „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu
  z tymi, którzy Boga miłują”
  (List do Rzymian 8,28)

  „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło,
  to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.”
  (2 List do Koryntian 2,9)

  „Raduj się w Panu,
  a On spełni pragnienia twego serca.”
  (Psalm 37,4)

  „Powierz Panu swoją drogę
  i zaufaj Mu: On sam będzie działał”
  (Psalm 37,5)

  „Niegodziwego spotka to, czego się boi, a sprawiedliwym Bóg daje to, czego pragną.”
  (Prz 10,24)

  On zatroszczy się o potrzeby materialne:

  „Szukajcie najpierw królestwa Bożego
  i jego sprawiedliwości,
  a wszystko inne będzie wam dodane.”
  (Mateusza 6,33)

  „Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz szukającym Pana nie zabraknie żadnego dobra.”
  (Ps 34,10)

  „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie”
  (Ps 23,1)

  „Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie,
  zanim Go poprosicie”
  (Mateusza 6,8)

  Bóg zawsze jest przy swoich dzieciach:

  „Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to Pan mnie przygarnie”
  (Ps 27,10)

  „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
  (Mt 28,10)

  „Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują”
  (Ps 145,20)

  Bóg zabiera od swoich dzieci ich lęki:

  „Pan jest światłością i moim zbawieniem, kogóż będę się bać? Pan jest mocą mego życia, kogoż mam się lękać?”
  (Ps 27,1)

  Bóg podnosi z upadków i jest schronieniem w utrapieniach:

  „Wołają, a Pan wysłuchuje ich,
  i ocala ich ze wszystkich udręk.”
  (Psalm 34,18)

  „Bo spowoduję, że zabliźnią się Twoje rany
  i uleczę cię z twoich ciosów – mówi Pan.”
  (Księga Jeremiasza 30,17)

  „Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi,
  aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim.”
  (2 Księga Kronik 16,9)

  „Bliski jest Pan tym,
  których serce jest złamane,
  a wybawia utrapionych na duchu.”
  (Psalm 34,18)

  „Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. ”
  (Izajasza 40,31)

  „Liczne są cierpienia sprawiedliwego, lecz Pan Bóg uwalnia go od nich wszystkich.”
  (Psalm 34,19)

  „Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną”
  (Ps 23,4)

  „Przerzuć swój ciężar na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy by miał się zachwiać sprawiedliwy”
  (Ps 55,22

  Bóg strzeże od złego:

  „Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła,
  strzec będzie duszy twojej.
  Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, teraz i na wieki.”
  (Psalm 121,7-8)

  „Pan kieruje krokami dobrego człowieka i jego droga mu się podoba. Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo Pan podtrzymuje go swą ręką.”
  (Psalm 37,24-25)

  Bóg wlewa pokój w myśli i serca:

  „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”
  (List do Filipian 4,7)

  „Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Ja daję go wam nie jak świat daje.”
  (Ew. Jana 14,27)

  „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.”
  (Ew Jana 16,33)

  „Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo”
  (Ps 119,165)

  „O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka”
  (Izaj 48,18)

  „Pójdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i uginający się pod ciężarem, a Ja wam dam wytchnienie”
  (Mt 11,28)

  Bóg daje wolność:

  „a gdzie jest Duch Pański – tam wolność”
  (2 List do Koryntian 3,17)

  „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”
  (Jana 8,32)

  Bóg daje możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa:

  „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”
  (2 Kor. 5:17)

  2. Na pewność życia wiecznego

  „(Powiedział jej Jezus:)
  Jam jest zmartwychwstanie i życie;
  kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie.
  A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.”
  (Jana 11,25-26)

  „I kto spragniony, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.”
  (Ap 22,17)

  „Wtedy Jezus im odpowiedział (…) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia.”
  (Jana 5,24)

  3. Na tysiącletnie panowanie Jezusa Chrystusa

  „Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim (Jezusa) tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.”
  (Ap 3,21)

  „Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek (Jezus), który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia, a Bóg każdą łzę otrze z ich oczu.”
  (Ap 7,15-17)

  „Szczęśliwy i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu! Śmierć druga nie ma władzy nad nimi, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa: tysiąc lat z Nim będą królowali”
  (Ap 20, 6)

  4. Na nowe Jeruzalem (nową ziemię)

  „Potem ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte – Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. (…)
  Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi (…)
  Otrze z ich oczu wszelką łzę, a odtąd już nie będzie śmierci. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.”
  (Ap 21,1-4)

 9. “Ci co oczekują Pana, nabierają nowych sił, w górę wznoszą się jak orły, wiara skrzydła daje im,
  bez ustanku idą naprzód, pędzą bez utraty tchu,
  Bóg ramieniem swoim wspiera, tych co zaufali Mu!”

  To jest akurat nie werset, a piosenka zainspirowana Izajaszem 40 🙂

  Wiara w Boże obietnice sprawia, że ciągle nabywamy sił by dalej, niezłomnie iść do przodu, na szczyt, aż do końca 🙂

 10. Tak, uwierzyliśmy nie tylko w Boga, ale i w to co zapowiedział.
  Trwamy w Nim i Jemu powierzamy nasze drogi.
  Na końcu czeka nas życie w Obecności Bożej.:)

  Niby takie normalne dla nas ludzi wierzących, ale nieosiągalne i za trudne dla innych.:(

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: