Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Paweł apostoł ostrzegał przed kościołem imperium Rzymu.

Apostoł Paweł mając w sobie Ducha Świętego zdemaskował kościół Rzymu zanim ten się pojawił. Uprzedził chrześcijan o tym, co kiedyś będzie zagrażać zdrowej nauce.

Oto lista ostrzeżeń Pawła stojących w opozycji do kościoła Rzymu:

 

1.

 

„I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości” (2Kor.11:14)

 

 

 

 

Paweł dał nam instrument pokazujący możliwość ubierania się w szaty Jezusowe sług diabła oraz możliwość ukazywania szatana jako rzekomej Marii. Wers z Koryntian dobitnie to tłumaczy.

 

2

 

“On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem”

 

 

W roku  431 Sobór w Efezie przemianował Maryję z Christotokos, a więc „matka Chrystusa”, na Theotokos – „Matka Boska”. Przez pół wieku ( 500lat) pierwotni chrześcijanie nie uznawali matki Jezusa jako bogini. Szatan jednak potrzebował splendoru podszywając się pod rzekomą Marię, której stawiano wyżyny, stele jak za czasów odstępstwa Izraela.

Paweł także nauczał o JEDYNYM pośredniku między Bogiem a ludźmi:

 

” „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1Tym.2:5)”

 

 

3

 

Fałszywa nauka o czyśćcu

 

“„Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebr.9:27):”

 

Ludzie otrzymają zapłatę raz:

 

„Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.” (Apok.22:12). 

 

 

4

“Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie.” 1 Kor 14:9

 

Paweł ostrzegał natchniony Duchem przed wprowadzaniem do kościoła łaciny Stało się to w oku 600. Łacina była językiem jedynym na nabożeństwach.

 

5

 

” A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu na przeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. (26) Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem.”

 

 

W roku 709 papieże wprowadzili nakaz całowania w stopy.

 

 

6.

„Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony… dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości” (1Tym.3:1-4). 

 

Do roku 1079 duchowni mogli mieć zony Kościół Rzymu, zmienił i to. Katolicy powiedzą “no tak, faktycznie z tym to przesadzają”. Nie przesadzają, tylko wywracają nauki Biblii stając pos stronie ducha antychrysta.

 

 

7. 

 

 „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Efez. 2:8-9)

 

W roku 1190 kościół zaczął sprzedawać odpusty za grzechy, choć w Efezjan jest napisane, że zbawienie jest darem Bożym w Jezusie Chrystusie i nie można go nabyć za pieniądze a nie za uczynki.

 

 

8

 

Wielokrotna ofiar mszy świętej. Sobór laterański IV zatwierdził ją jako dogmat w 1215 roku. Według podręcznika dla duchownych katolickich:

 

„Sam Bóg posłuszny wypowiedzianym przez kapłanów słowom B Hoc est corpus meum („To jest ciało moje”) – zstępuje na ołtarz, przychodzi gdzie go zawołają, ilekroć go zawołają, oddając się w ich ręce, choćby byli jego nieprzyjaciółmi. Gdy już przyjdzie, pozostaje całkowicie w ich gestii; przesuwają Go z miejsca na miejsce jak im się podoba, mogą też, jeśli sobie życzą, zamknąć Go w tabernakulum, zostawić na ołtarzu lub usunąć na zewnątrz kościoła, mogą też, jeśli tak postanowią, spożyć Jego ciało lub podać innym jako pokarm.”

 

Według katechizmu katolickiego w czasie mszy „ofiaruje się prawdziwe ciało i krew Chrystusa, a nie ich symbol.”(15)Kościół Rzymu uważa, że  „msza święta jest prawdziwą i dosłowną ofiarą składaną Bogu”.

Paweł pisał cos całkowicie sprzecznego z nauczaniem kościoła imperium Rzymu.

“Ten natomiast raz na zawsze złożył jedną ofiarę krwawą za grzech i “zasiadł po prawicy Bożej” Hebr 10

 

 

9

 

W roku 1854 – Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Nie chodzi w nim wcale o to, że Maryja poczęła Jezusa będąc dziewicą, lecz o to, że Maryja urodziła się bez grzechu, podobnie  jak Jezus. Stanowi to podwaliny pod kult maryjny.

Tak jakby matka Marii urodziła córkę, tak jak Maria Jezusa, co jest kłamstwem i bluźnierstwem.

Znów Paweł przychodzi z pomocą:

 

“wszyscy zgrzeszyli i utracili chwałę Boga, (24) darmo natomiast dostąpili usprawiedliwienia dzięki Jego darowi, dzięki odkupieniu dokonanemu przez Chrystusa Jezusa” Rzymian 3.23

Przez Chrystusa i NIKOGOkolwiek innego.

 

10

 

Paweł ostrzegał zarówno przed tym co ma tuz po nim nadejść, przejęciu eklezji chrześcijan przez pogański Rzym, ale i o czasach ostatecznych:

 

nie dajcie się wyprowadzić zbyt łatwo z równowagi ducha ani nie trwóżcie się z powodu jakiegoś objawienia prorockiego, nauczania lub przypisywanego nam listu, jakoby już nadchodził dzień Pański. (3) Niech was nikt w żaden sposób nie wprowadza w błąd. Bo najpierw musi dojść do odstępstwa i objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) przeciwnik, wynoszący się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub odbiera cześć Boską. Zasiądzie on nawet w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. (5) Czy nie pamiętacie, że wam mówiłem o tym, przebywając jeszcze z wami? (6) Wiecie przecież o tej przeszkodzie, która nie pozwala mu działać, aż czas jego nadejdzie. (7) Nieprawość już potajemnie rozwija swoją działalność,

najpierw jednak musi ustąpić ten, który ją powstrzymuje. (8) Wtedy wystąpi jawnie ów gwałciciel prawa, ale Pan Jezus powali go tchnieniem ust swoich, zniszczy go w chwili swego przyjścia. (9) Działalności jego towarzyszyć będą za sprawą szatana cuda kłamliwe, znaki i dziwy. (10) Tych, którzy nie umiłowali prawdy mającej ich zbawić, zwiedzie wszelkimi pokusami zła ku ich zgubie. (11) Bóg dopuści, że omamieni błędem wciągnięci zostaną w sidła i dadzą wiarę kłamstwu. (12) Tak wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie zło, zostaną potępieni.” 2 Tes.

 

Summa summarum Paweł demaskuje kłamstwa i manipulacje kościoła Rzymu.

 

Proszę o modlitwę za mnie, gdyż bój toczymy nie z ciałem i tego typu teksty nie są intelektualnymi wywodami, ale walką duchową poprzez podawanie prawdy biblijnej Słowa Żywego, które zmienia ludzi. Nie obce mi są ataki. Chyba nikt, kto wierzy w duchowy świat nie sądzi, że moja praca może podobać się demonom.Tylko ktoś nienarodzony na nowo podchodzi do tego bloga stricte intelektualnie. Za wsparcie finansowe oczywiście serdecznie dziękuję tym, którzy to czynią, ale proszę wszystkich o modlitwę.

 

 

 

 

 

Updated: 5 marca 2017 — 17:56

10 komentarzy

Add a Comment
 1. 11.
  Kościół powstał na fundamencie skały, którą jest Jezus Chrystus, a nie Piotr. Urząd papieża jako zastępcy Chrystusa na ziemi nie ma uzasadnienia w Biblii. Tylko Jezus jest głową kościoła.

  „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.” 1 Kor 3,11

  „Albowiem przez Niego (Jezusa) mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. (…) Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.” Ef 2,18;20-22

  „I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła” Ef 1,22

  „bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła” Ef 5,23

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   Kolejny dowód to taki, że Jezus nazwał Piotra “PETROS”, co w grece oznacza “kamień, odłamek skalny”, a Boga o którym Jezus wspomina zdanie wcześniej, jako tego, który oznajmił Piotrowi kim tak naprawdę jest Jezus, nazywa “PETRA”, co w grece oznacza “skałę”.
   W katolickich wydaniach Biblii [czyli skała] jest ujęte w nawiasy kwadratowe, ponieważ Jezus nie mówi tych słów – zostały one dodane przez Kościół! (Szok)
   Czyli Piotr, to kamień (Petros), nie skała (Petra) 🙂
   Jedno kłamstwo, które pomogło w zbudowaniu zwodniczej organizacji mającej potęgę nie tylko religijną, ale i polityczną… Przerażające.

 2. Tak w ogóle to przedwczoraj był w KRK dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, zainicjowany przez Franciszka.

  1. Obawiam się, że to na pokaz, aby uspokoić nastroje i uśpić owieczki 🙁
   Poza tym tzw.msza święta i modlitwy do Maryi – dobre sobie 🙁

 3. Mozemy mowic i mowic. Jednakze jesli Bog nie odmieni serca danej osoby, Ewangelia do niej nie trafi.

 4. Piotr, czyli kamień, nie skała

  To kłamstwo, że Maryja urodziła się bez grzechu obala również wypowiedź Jezusa “Pośród narodzonych z niewiast (Maryja również narodziła się z niewiasty, co może być szokiem dla jej wyznawców 😉 ) nie ma większego od JANA CHRZCICIELA!”
  Za czasów Jezusa, to Jan Chrzciciel był największym z urodzonych ludzi, nie Maryja.
  Jezus nigdy nie nazwał Maryi swoją matką! Zwracał się do niej “niewiasto”.

 5. JAK ONI MAJOO TAKOOOO WIELKĄ WŁADZE TO CO WY TU I Z CZYM…

  Otrzymaliście w tej chwili straszliwą (!) władzę.

  To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi,
  ale przede wszystkim – nad samym Bogiem!
  Jesteście przecież „spirituales imperatores” , a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu.
  On tego zapragnął, on tego od was chciał!
  Będziecie Mu rozkazywać, gdy na wasze słowa, zstępować będzie na ołtarze – Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy…
  Kto ku Wam patrzy, widzi w Was Boga.
  Kto do Was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego.
  Prawdziwie: Sacerdos, alter Christus!
  Kapłan jest drugim Chrystusem”

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: