Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Powołanie.

Jest mi niezmiernie miło przedstawić debiutancki tekst Łukasza (Thundera) z Kielc dotyczący jak w temacie powołania. Tm bardziej się cieszę, z uwagi na już dwóch Bożych braci z Kielc (Roberta, Łukasz).

 

Czym jest wybranie do posługi inaczej zwaną predestynacją ?
Od dawna miałem pewien zarys odnośnie tematu tlący się w głowie, który wypaliła biblia podczas czytania. Ale nie chcąc pozostać gołosłownym postanowiłem przy nadarzających się okazjach podczas żeglowania poprzez morza prawdy i nieprawdy zakotwiczać przy każdej nawet najmniejszej wysepce która wspominała o szlachetnej posłudze. Większość z nich okazało się bezludnymi wyspami bez drzew, roślin bez niczego, a niektóre porastały w większości cierniami.
Trafiały się również zakątki tak mroczne że światło nie przedzierało się poprzez niebezpieczne moczary i tak bujne, że bez miecza nie sposób było w stanie przejść choćby paru kroków.
Lecz najniebezpieczniejsze okazały się potwory zamieszkujące mroczne knieje które napotkałem na swojej drodze, plugawe, nikczemne i podstępne. I tak naprawdę to one uświadomiły mi potrzebę mojej wyprawy aby wszystko zapisać w kronikach i wam przedstawić. Bo łatwiej znajdzie się ratunek na bezludnej wyspie, ciernie można zawsze powyciągać a rany się zagoją. Trudniej natomiast z potworami których to jad sączy się poprzez otwarte rany, a trucizna wstrzykiwana w ciało otumania i odcina biedaka od rzeczywistości póki nie będzie w stanie odróżnić snu od jawy i aby w ostateczności został pożerany żywcem. No ale że jako spisałem swoją wyprawę i teraz ją czytacie domyślacie się zapewne że natrafiłem również na piękne miejsca pełne pięknej bujnej roślinności, cudownych owoców a na niektórych znalazłem wspaniałe bijące źródła niezbędnej do życia wody wśród morz tego świata. W większości wody na których żeglowałem były internetem ale nigdy nie zapominałem o swoim sekstansie czyli biblii. Pozwolę sobie tutaj wspomnąć o owym przyrządzie który był najważniejszy w całej podróży. Dlaczego? Ponieważ jeżelibym wybrał coś innego mógłbym popłynąć na nieznane wody, zgubić drogę i już nigdy nie powrócić do domu. Oczywiście inni marynarze wspominali o innych oprzyrządowaniach morskich ale wiem z doświadczenia że tacy często nie wracali z powrotem. Mam tu na myśli księgi biblijne, nie brałem pod uwagę żadnych które zostały napisane poprzez innych apostołów proroków i tym podobne. Również niczego nie przekreślałem i nie wyrzucałem ze swojego przyrządu bo czym byłby sekstans bez choćby jednej brakującej śrubki? Nie działaby poprawnie i tak się ma sprawa z biblia więc nic nie dodawałem i nic nie zabierałem aby pomyślnie żeglować.

Efezjan 1:4
W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Werset ten mówi że zostaliśmy wybrani do szlachetnej służby przed założeniem świata.
Nasuwają się trzy pierwsze pytania.
Czy istnieliśmy wcześniej?
Czy jesteśmy wyżej postawieni od innych?
I czy naprawdę posiadamy wolną wolę skoro już zostaliśmy wybrani?
Jeżeli czytasz biblię, odpowiedzi na te pytania same nasuną ci się na myśl. Ponieważ wszystkie księgi tworzą całość. Ale brak zrozumienia wersetów mówiących o powołaniu może zaprowadzić nas na manowce. Jest to bardzo istotny temat ponieważ jak mamy wypełniać pełnie woli Ojca jeżeli nie zrozumiemy do końca dlaczego nas woła i dlaczego nas wybrał?
Nim przytoczę inne wersety i zaleje wam głowy kolejnymi wiadrami wody zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy pustym pokładzie i pomyślmy czym jest Wybranie.
Definicja: Wybrany – osoba bliska czyjemuś sercu.
Definicja: wybrać, wybierać.
1. Dokonać wyboru, zdecydować się na kogoś, na coś spośród wielu rzeczy lub osób.
2.wyjąć coś ze środka czegoś.
3.biorąc po trochu, wziąć część czegoś lub wszystko do końca….

Wybranie możemy zdefiniować następująco: Wybranie jest dziełem Boga przed stworzeniem w którym wybiera On niektórych ludzi do zbawienia, nie na podstawie jakiś przewidzianych ich zasług, ale jedynie z powodu swojej suwerennej dobrej woli. Wielu myśli że tak zdefiniowane wybranie jest bardzo niepokojące i niesprawiedliwe.
Ale aby nie wyrywać wersetu z kontekstu przeczytajmy większy kawałek czy aby na pewno łapiemy pełnie myśli

Ef 1:3-14
3. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
4. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
5. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,
6. ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.
8. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
9. przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
10. dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
11. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli
12. po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzyś my już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.
13. W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.
14. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.
(BT)

Rz 8:28-30
28. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.
29. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
30. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.
(BT)

Nie mam zamiaru przedstawiać wam przykładów, wersetów które będę z wami analizował, zgłębiał aby przy końcu utwierdzić was w moim poszukiwaniu szlachetnej służby. Uważam że jest to bardzo sprytne i podstępne rozwiązanie które naprowadza, utwierdza delikatnie czytelnika na tor myślenia autora poprzez co sugeruję że niejako sami doszliście do prawdy… do której sami nie doszliście i która nie musi być wcale prawdą. Więc po prostu wyłożę mój punkt widzenia na ową sprawę, a potem zasypię was parametrami wysepek na których są źródła wody abyście sami mogli z każdego pić i próbować czy jednakowa woda z nich płynie. Oczywiście również będę przytaczał wersety ponieważ one są całą moja wiedzą w tym temacie ale bardziej chciałbym abyście ugryźli temat jako całość, spojrzeli poprzez pryzmat całej biblii. Zbliża się przypływ więc najwyższa pora abyśmy rozłożyli żagle i wyruszyli w morze ( majtku mówiłem ci że te kufry mają być pod pokładem zanim wrócę )…ech… no dobra płyniemy.
Zanim dobijemy w pobliże pierwszej wyspy na twój statek mamy sporo czasu aby przedstawić ci czego się dowiedziałem. Zacznę od tego że wcale nie uważam że istnieliśmy wcześniej, że rzekomo byliśmy innym bytem i tym podobne historie które opowiadają marynarze w portowych barach.
Przed założeniem świata byliśmy ukształtowani w zamyśle Boga tak jak ukształtowany był również świat ale to nie oznacza że istnieliśmy ponieważ wszystko zostało stworzone zgodnie z planem. Pierw planujesz jak będzie wyglądało morze, statki ( każdy inny ) a później to tworzysz i budujesz ponieważ taki właśnie był plan i tak to robisz…ponieważ to twój plan. Niestety morze jak życie bywa bardzo zdradliwe i tu pojawia się się zły kapitan hak który chce zarządzać twoim portem i twoimi statkami. Nadzoruję on szlaki morskie aby wszystkie statki poruszały się po wyspach którymi on zarządza a uwierz mi byłem na owych wyspach i nie chciałbym tam wracać. Na dodatek tego wszystkiego wprowadza swoje własne plany budowy nowych okrętów. Oczywiście bazuję on wyłącznie na przywłaszczonych planach konstrukcyjnych więc montuje wszelkiego rodzaju bronie i plugawe udziwnienia na statkach. I jak zapewne wiecie cały spór na wodach toczy się o władze to został dopuszczony aby rozstrzygnąć raz na zawsze kwestie prawowitego Pana portu i aby było to przykładem na wieki dla wszystkich okrętów i innych kapitanów to znaczy innych stworzeń.
Mimo że łodzie które wychodzą z portu zostały skażone i nie pozostawało by nic prócz zniszczenia portu i spalenia łodzi to mimo to Nasz Kochany Bóg w akcie swojego wielkiego miłosierdzia i ogromnej niczym nie zasłużonej łaski podkłada cieślą w porcie swoje plany okrętów które miał już zaplanowane przed założeniem portu. Na dodatek wszystkiego każdemu z nich daje sekstans aby nie zagubił się w pełnym morzu i zginął na którejś z wysp. Mało tego każdy dostaje cudowne zadania ponieważ prócz tego że nie zostaniemy spaleni mamy pływać po morzach w poszukiwaniu innych statków.. Te z bronią omijamy z daleka aby nie zaczęli strzelać do nas ale podpływamy do tych popsutych, zniszczonych, nadgniłych i wypaczonych.
Rz 9:20-24
20. Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?
21. Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny?
22. Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia [zasługujące] na gniew, gotowe na zagładę,
23. i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń [objętych] zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale,
24. względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan … ?
A gdy podpływamy bliżej nich zdajemy sobie sprawę z ogromu miłosierdzia i łaski Boga gdyż na inne łodzie możemy przekazać nasz sekstans – to jest słowo Boże.
I nie wywyższamy się z racji posiadania go przed nimi gdyż nie nasza zasługą go dostaliśmy ale poprzez łaskę Boską i wgląd na Jego Świętość. Tak i wglądu nie mamy kto został wybrany i nie wiemy czy otrzymawszy nawigacje okręt nie pożegluje na wyspy pełne źródeł życia na których to wyszoruje swój pokład i wymieni zbutwiałe deski aby stać się według planu piękny i lśniący. I nie wywyższajmy się spotkawszy ową lodź na swoich szlakach gdyż nie wiemy czy przy następnym spotkaniu nie okaże się że pokład jej jest czystszy i piękniejszy od naszego. A w swej pysze nie zawijaliśmy do źródeł tak długo że nasz pokład zaczęły porastać glony morskie.
– Tak się zagadałem że nawet nie zauważyłem że zaczęło padać. Zejdźmy pod pokład kazałem mocno piece rozpalić a i coś na ząb na pewno się znajdzie.
-No tu nam będzie przytulniej, rozsiądź się… no tu oczywiście nasuwa się pytanie czy przy takiej żegludze dalej mamy wolną wole i możemy robić co chcemy. Powiem ci że ja uważam że tak.
Możesz płynąć gdzie chcesz i na które wyspy sobie zażyczysz ale po to dostaliśmy sprzęt aby nie pływać tam gdzie piraci pływają abyś przypadkiem nie został zrabowany i zatopiony a nuż na którejś wyspie zeżre cie jakiś potwór.. A na ładnych wyspach wiele skarbów można znaleźć nawet swego czasu odnalazłem tą pikną zbroje którą widzisz na mnie. Nie raz mi skórę uratowała a dostałem ją ze względu na wolną wolę abym mógł wypływać gdzie zechce i aby zawsze mnie chroniła.. Tylko tych biedaków szkoda których czasem wyławiamy z wody całych gołych.
Gdy ich pytam gdzie swą zbroje podziali to odpowiadają że już widzieli swą porażkę i aby nie utonąć skacząc do wody porzucili ją. A kto im powiedział że będą musieli ja ściągać? Przed bitwą ją zdjęli. Słyszałem żeby nakładać pełną zbroje ale żeby ją kiedykolwiek ściągać…?… pierwsze słyszę na wojnie?… Nie nie cały czas trza mieć.
Dum…dum…dum…
– To znak że dopływamy do twojej Łajby czas się pożegnać miło się gawędziło. Coś jeszcze miałem zrobić ale gdzieś mi wypadło z głowy.
– A tak oto twój sekstans a tu masz mapę z wyspami o których ci wspominałem. Jak nas nie było zostawiłem jednego majtka u ciebie aby trochę odszorował pokład ale zresztą bałaganu sam se będziesz musiał poradzić. Trzymaj się ciepło do zobaczenia marynarzu….
1 Piotr 1:2
którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie.

Rz 12:1-8
1. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
2. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
3. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
4. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność –
5. podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
6. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą;
7. bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich;
8. bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.
Ef 2:10
10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Kol 3:12
12. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
1 Tes 1:4
4. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,
2 Tes 2:13-15
13. Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.
14. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.
Jk 2:5
5. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
2 Ptr 1:10-11
10. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.
11. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
Rz 9:18
18. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.
2 Ptr 3:9
9. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
Ez 33:11
11. Powiedz im: Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela?
Bóg chce aby wszyscy poznali prawdę i dostąpili zbawienia….- Łk 19:41
41. Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim

Hbr 1:3
3. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

Ps:

Ja jestem żaglem, Ja jestem sterem, Ja jestem Okrętem.

Zaktualizowane: 11 grudnia 2016 - 12:55

7 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Jednak uważam, że każdy ma wolną wolę i każdy może dostąpić zbawienia. Choć wielu powołanych niestety nie odpowie i nie będą wybrani, ale każdy ma szansę..
  Cytaty za chlebznieba.pl :
  Gdy Jan Chrzciciel ujrzał Jezusa to rzekł: Oto Baranek Boży, który zgładzi grzechy świata (J 1:29); Bóg jest sprawiedliwy i nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje (Dz 10:34-35); Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg i jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który złożył samego siebie jako okup za wszystkich (1Tm 2:3-6); Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi (Tyt 2:11); Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego (Hbr 2:9); On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata (1J 2:2); Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę (2 P 2:1).

  1. To z ich tekstu-polemiki z naukami Kalwina.

  2. Jednak uważam, że każdy ma wolną wolę i każdy może dostąpić zbawienia. ’

   Chrześcijanie wyzbywaja się wolnej woli
   Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi…

   1. Tak, nie neguje tego. Ale nadal mozemy sluchac DS albo nie sluchac.

 2. Poza tym predestynacja pośrednio wymusza nieutracalność zbawienia – skoro zostałem wybrany to już jestem pewny, że wytrwam. A przecież Pan Jezus pisał, że jest krzewem winnym i kto nie wyda w Nim owocu tego Ojciec odetnie.

 3. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Dobre porównanie z tymi wyspami i żeglowaniem.
  Co do wyboru to oczywiście, nie możemy niczego wymagać od Boga bo tak na ludzki rozum nam się wydaje że byłoby lepiej. Jak wiemy Bóg potrafi zatwardzić serce człowieka (np. faraona) w celach które tylko On zna.
  Z kolei często wybiera sobie ludzi, o których świat nigdy by nie posądził o to, że zostaną wybrani przez Boga.
  Ponieważ „Jego myśli są ponad naszymi myślami, a Jego drogi ponad naszymi drogami” i osobiście bardzo mnie to cieszy i uspokaja 🙂

 4. Bardzo podobał mi się tekst, ciekawie rozpatrzyłeś ów aspekt powołania w porównaniu do rejsu po morzu 😀
  Uspokaja mnie to, że „Jego myśli są ponad naszymi myślami, a jego drogi ponad naszymi drogami”, w końcu GPS od Boga nigdy się nie psuje 😀 😀

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish