Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie.

„Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie” Jana 

 

Protestanci mają to do siebie, że bardzo fajnie się czują krytykując kościół rzymski. Taka metoda na sumienia głoda.

Krytykuję katolików, a więc sam jestem czysty. Jestem lepszy. Oni to ta ciemnota, a ja lepszy bo znam prawdę. Ile to osób w ten sposób zasmuca Ducha Świętego, czyli Ducha Pana Jezusa.

I to jest jedna strona medalu.

Druga zaś, to taka, że Pan Jezus nie jest żadnym hipisem czy new ageowcem głoszącym wszechogarniającą miłość.

Przykłady:

 

Dlatego wam powiadam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Mt 12.31

 

” Powiedziałem wam więc, że pomrzecie w waszych grzechach, bo jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w waszych grzechach.” Jana 8.24

 

Informowanie ludzi o grzechu, było w tamtych czasach czymś bulwersującym. Podobnie jest i teraz. Zauważyłem, że memy o miłości mają o wiele wiele większą popularność, aniżeli memy o grzechu i karze, łamaniu Prawa Boga.

 

„Jezus im odpowiedział: – Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem, (35) a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Syn pozostaje na zawsze.” Jana 8.34

 

” Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.” Dz 3.

Pismo mówi nam o pokucie za grzechy, a nie popełnianiu ich i życiu w grzechu. Pismo mówi o odwróceniu sie od grzechu, a nie tkwieniu.

 

” Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu po to, aby łaska w pełni się okazała? (2) Na pewno nie! Jakżeż my wszyscy, którzy umarliśmy dla grzechu, mielibyśmy jeszcze żyć w nim? (3) Czyż nie wiecie, że wszystkich nas, których przez chrzest zanurzono w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierci zanurzono?” Rz 6.1

Paweł zadaje pytanie retoryczne:

Czyż mamy trwać w grzechu po to, aby łaska w pełni się okazała? (2) Na pewno nie!”

Jeśli ktoś narodził się na nowo to umarł dla grzechu. Jeśli w nim żyje, to nie jest narodzonym na nowo.

Dalej jest napisane w Rzymian:

 

„Wiemy o tym, że stary nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, aby zniszczyć ciało, które było własnością grzechu, i abyśmy nie byli w niewoli grzechu.’

 

Kościoły protestanckie są pełne ludzi nie narodzonych na nowo, żyjących w grzechach.

 

Wczoraj zacytowałem Jezusa z apokalipsy:

 

Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się”  Ap 3

 

Czy to ten sam Jezus, który zbawia z miłości, mówi również „upamiętaj się”? Tak, to jest ten sam Jezus.

Mało tego, na końcu apokalipsy jest napisane:

 

 

„A udziałem tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców (będzie) jezioro gorejące ogniem i siarką. To jest śmierć druga””

 

Tchórze w wierze będą karani.

 

„: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem” (Mt 10, 33).”

 

 

Wszelka rozpusta, czyli pożądliwości cielesne będą ukarane. Zabójcy będą ukarani ( w tym Ci, co nienawidzą w sercu- Kainici), wróżący będą ukarani, bałwochwalcy będą ukarani.

To nie są moje słowa. Myślę, że znaczna część nie chce nawet uwierzyć w te słowa czytając to. Śmierć druga jest i będzie. Nie jest to moja wina.

Dzisiejsze zbory bardzo chętnie głoszą teologię, ale członkowie tych zborów często żyją w grzechu, za który nie ma przebaczenia. Nikt nieczysty nie wejdzie do królestwa Niebios. Pan Jezus może tylko oczyścić nas jeśli przestaliśmy grzeszyć. Dowód?

 

„Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!»” Jana 8

Nie trzeba być polonistą, aby zrozumieć przesłanie Jezusa jakże proste dla naszych babć i dziadków, ale niestety muszę to uwypuklić graficznie:

 

OD TEJ CHWILI – OD TERAZ JUŻ

JUŻ NIE GRZESZ!

 

Wagę tego zdania podkreślono wykrzyknikiem. Grzech jest bezPRAWIEM. Wtedy, kiedy postępujesz niezgodnie z PRAWEM BOGA.

To poniżej również nie ja napisałem:

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. „

 

Rozpusta cielesna ogólnie rozumiana jest łamaniem Prawa.

Bałwochwalstwo jest łamaniem Prawa.

Cudzołóstwo jest łamaniem Prawa

Homoseksualizm jest łamaniem Prawa.

Chciwość jest łamaniem Prawa.

Pijaństwo jest łamaniem Prawa.

Oszczerstwo jest łamaniem Prawa.

Zdzierstwo, wykorzystywanie przez pracodawców jest łamaniem Prawa.

 

Wszystko to ma podstawy w Starym Testamencie, a nie w Nowym. Nowy tylko potwierdza Stary. To nie są nowe kategorie grzechów.

Jezus wybacza ale TYLKO tym, którzy JUŻ nie grzeszą:

Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło»” Jana 5

 

 

Zauważmy ostrzeżenie od Pana Jezusa: nie grzesz aby ci się coś gorszego nie stało i to mówiła wczoraj  maja (Agnieszka Frykowska) przypominając o posprzątanym domu, do którego wróciło jeszcze więcej demonów.

Jeżeli chcecie pomrzeć w grzechach to słuchajcie kłamiących pastorów gwarantujących nieograniczone zbawienie z łaski.

Jeszcze na koniec. Pan Jezus mocno zaakcentował role grzechu w tej wypowiedzi:

 

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w sercu swoim dopuścił się z nią cudzołóstwa. I jeśli twoje prawe oko powoduje twój upadek, wyłup je i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało zostało wrzucone do piekła. I jeśli twoja prawa ręka powoduje twój upadek, odrąb ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, by zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało poszło do piekła.”

 

Dzisiejsze chrześcijaństwo to pikniki dla grzeszników. Ja mówię temu nie i przedstawiłem ku temu dowody nie do podważenia. Ci, którzy myślą inaczej, uważają że można grzeszyć, są kłamcami. Jedynym wyjątkiem, który Bóg zaakceptuje, są grzechy pomniejsze, to znaczy te od razu wyznawane. Jest to tak zwane obmycie nóg.

 

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam” 1 Jana.

 

Natomiast tkwienie we wszystkich powyższych w tekście, prowadzi do piekła jakkolwiek je rozumiemy..

Amen

PS

To, że nie zgadzam się na propagowanie kultury grzechu, nie oznacza, że kogoś nienawidzę. Wręcz przeciwnie, z miłości pokazuje takiej osobie, że źle czyni i odsuwam się od niej.

Zaktualizowane: 1 grudnia 2016 - 10:57

24 komentarze

Dodaj komentarz
 1. ciężko jest nie grzeszyć 🙁

  1. chodzo o stały grzech, kto trwa w grzechu jest niewolnikiem grzechu.
   Wybór nalezy do nas.
   Małe grzechy są dopuszczalne, bwedziemy grzeszyc do końca zycia i to dlatego zakon nas nie dotyka, bo nie jesteśmy w stanie go wypełnić całkowicie.
   Różnica między człowiekiem narodzonym na nowo a nienarodzonym jest taka, że temu pierwszemu zdarza sie grzeszyć i nienawidzi grzechu, a ten drugi grzeszy notorycznie bo lubi to i szuka usprawiedliwień dla swego grzechu. Jeśli mozna grzeszyć a wystarczy wierzyc, to wszyscy katolicy sa zbawieni. Dosłownie wszyscy. 100% i 100% protestantów.

   1. ładnie napisane, na mój chłopski rozum :

   2. Wiare w Polsce sie utozsamia z niewiescim zajeciem. A to nie prawda. Trzeba nie lichej dawki mestwa ( odwagi cywilnej ) by bronic dobrego imienia Jezusa Chrystusa publicznie przed rozmaitymi babilonczykami.

 2. Bogu niech będą dzięki,uwielbienie i chwała za ten tekst.
  Jest moc i ogień w dzisiejszym artykule, nawet nie ma co tutaj komentować.Jak ostatnio Kasia napisała,że dziękuję to za mało,to ja podkradam jej wypowiedz i podpisuję się pod tym.
  Bardzo lubię takie nauczanie prowadzone przez DŚ,pokazujące prawdziwą ewangelię.
  Prawdziwego Boga,a nie wycięty skrawek i dorobioną do tego religię.
  Niech nas wszystkich we wszystko wprowadza DŚ,a krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z brudu.

  1. Jeśli pozwolisz to przychylam się do Twojego komentarza 🙂 Dobry materiał , za co bardzo dziękuje 🙂

   Chwała Bogu ojcu i Jezusowi Chrystusowi za prowadzenie w DŚ , Amen.

  2. Też chciałabym podpisać się pod Twoim komentarzem Madziu 🙂
   „Bogu niech będą dzięki, uwielbienie i chwała za ten tekst”!

   „Bardzo lubię takie nauczanie prowadzone przez DŚ,pokazujące prawdziwą ewangelię.
   Prawdziwego Boga,a nie wycięty skrawek i dorobioną do tego religię.”
   Ja tak samo, dla mnie nauczanie jest wartościowe, jeśli jest oparte na Słowie Bożym, a nie Słowo Boże podciągnięte do uwiarygodnienia nauczania. Nauczania, w których prawie lub w ogóle nie ma wersetów Biblijnych od razu odrzucam.

   Dokładnie, stały grzech sprawia, że z powrotem stajemy się niewolnikami i kiedy wpadamy coraz głębiej w grzech to coraz ciężej nam jest się oswobodzić. Dlatego stale potrzebujemy uświadamiać sobie, że trzeba trzymać się tej wąskiej ścieżki. Dziękuję w imię Jezusa za ten napominający tekst 🙂

   1. Przy okazji chciałabym przypomnieć ten apel 🙂 :
    „Każdy chrześcijanin musi to zobaczyć! Ostateczna batalia”
    https://youtu.be/bhZ3ZKisOeY

   2. ❤tak Kasiu ,,wąską droga i ciasna brama,,
    ?

 3. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Lepiej niech ktoś się zdenerwuje i z niedowierzaniem tym słowom nawet wyrzuci monitor przez okno 🙂 a za godzinę, dzień czy nawet rok powiąże tą prawdę z tym co go spotyka w życiu i co źle robi, niż wesoło i w podskokach oraz powszechnej aprobacie będzie zmierzał wprost do potępienia…

 4. Ot, cała mądrość Boża, kto jej szuka ten nie zginie.

  „Jest bowiem w niej duch rozumny, święty,
  jedyny, wieloraki, subtelny,
  rączy, przenikliwy, nieskalany,
  jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
  niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki,
  trwały, niezawodny, beztroski,
  wszechmogący i wszystkowidzący,
  przenikający wszelkie duchy
  rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
  Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
  i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.
  Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej
  i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,
  dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.
  Jest odblaskiem wieczystej światłości,
  zwierciadłem bez skazy działania Boga,
  obrazem Jego dobroci.
  Jedna jest, a wszystko może,
  pozostając sobą, wszystko odnawia,
  a przez pokolenia zstępując w dusze święte,
  wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
  Bóg bowiem miłuje tylko tego,
  kto przebywa z mądrością.
  Bo ona piękniejsza niż słońce
  i wszelki gwiazdozbiór.
  Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo,
  po tamtej bowiem nastaje noc,
  a Mądrości zło nie przemoże.”

  „Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej
  i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,
  dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.”

  Pan Jezus powiedział, że to Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy, czym jest mądrość Boża, abyśmy postępowali tak jak On tego chce.
  Nie według swoich nierozumnych, grzesznych mądrości, ale według tego co Bogu się podoba.

  1. Tak Zdzisiu powinieneś się bać. Bojaźń Boża jest oznaką miłości do Boga.

   1. Tak boję się..
    Szczególnie odnośnie ostatnich miesięcy.

    1. No to sam strach przed Bogiem powinien Cię prowadzić do przytomności.
     Nie daj się potępiać demonom,ani w przeciwnym kierunku,że będziesz sobie folgował.
     Jedyne wyjście to na kolana i prośba o uwolnienie,obmycie świętą krwią Chrystusową,odwrócenie się od grzechu i uwierzenie na słowo Bogu.Tak jak uwierzyli inni,bez wiary nie będzie wolności.Tylko będzie miotanie raz w tą stronę,raz w druga.A my mamy zwyciężać dzięki sile i mocy Boga Żywego.

     1. Pamiętasz jak rozmawialiśmy na ten temat kilka tygodni temu?

      Wiesz co Ci wtedy mówiłem, nie zmieniło się 🙂

      1. Trochę tak zagadkami do mnie piszesz,ale po buźce uśmiechniętej domyślam się,że jest dobrze.?

       1. Myślałem że pamiętasz tą naszą rozmowę.

 5. Ten świat jest już tak zepsuty i poddany mocom złego, że nawet nic nie robiąc, po prostu biernie żyjąc codziennością na świecie, dajemy złemu przewagę przeciągania nas na swoją stronę lub co najmniej wzięcia nas z powrotem w niewolę.

  Dlatego Biblia mówi, że nie można być biernym, czy też być tchórzem,ale:

  1.nieustannie trzeba stawiać opór złu,
  („przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” Jak 4,7
  „Przeciwstawcie mu się (przeciwnikowi), mocni w wierze” 1P5,9)

  2.mieć czujny (trzeźwy-nie odurzony) umysł
  („Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” 1P5,8)

  3.i poddawać się oczyszczaniu z wszystkiego co nie pochodzi od Boga poprzez Słowo Boże
  (Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy już jesteście oczyszczeni przez naukę, którą wam przekazałem.”J 15,3 A wiemy, że Jezus mówił nie jako człowiek, ale wszystko co mówił było Słowami Boga: „Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.” J14,10
  Skoro Jezus powiedział do uczniów, że zostali oczyszczeni przez Boże Słowo, to znaczy że tym, co nas oczyszcza jest właśnie Boże Słowo.
  „Uświęć ich w prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą” J17,17)

  Czytajmy więc Biblię, to naprawdę konieczne żeby nie popłynąć z prądem świata 🙂

 6. Fajnie jest nie grzeszyć, polecam. Jeżeli człowiek jjestuwolniony od tych najcieższych grzechów to jakoś mu jest tak lekko i głupotą jest z własnego widzimisie znów zaczynać choćby ten najmniejszy z najcięższych, bo wtedy człowiek podupada gdzie dochodzi do popełniania co raz to większej ich ilości. Nic nowego poza tym co napisał Piotr nie napisałem, aczkolwiek strasznie fajnie i lekko jest mi na duszy mówiąc o tym, bo fajnie być czysty. Przeklinanie jeszcze trza ograniczyć żeby nie było, że z nieba klikom juz czy coś :p

 7. CHWAŁA ADMINOWI za bardzo trafne komentarze Biblijne oraz dobór komentarzy autorstwa innych osób. ja katolik powiadam tzw. chrześcijanom biblijnym, że znalazłem tutaj wiele trafnych ocen i interpretacji, co bardzo pomaga we wzrastaniu w wierze. Wszyscy powinniśmy się uzupełniać i pomagać w dziele zbawienia. O różnicach nie będę pisał, bo trzeba widzieć to co łączy, a nie dzieli. Ważny jest tylko Jezus, ale właściwie postrzegany, a nie deprecjonowany czy specjalnie „skrzywiany”. ADMINA chwalę i jestem mu wdzięczny, że dzięki niemu kilka ważnych rzeczy zrozumiałem i wcieliłem w swoje życie.

  1. Chwała Bogu Witoldo 🙂 Prawda najważniejszy jest Pan Jezus nasz Zbawiciel 🙂 mam nadzieję że zostaniesz z nami i wspólnie będziemy dalej wzrastać w wierze 🙂 Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Witoldo a znasz może wykłady księdza Pawła Murzinskiego? Myślę, że są wartościowe, np. ten https://www.youtube.com/watch?v=an6wQcG390M („Idea fałszywego miłosierdzia”)

 8. Dziękuję Piotrze. Bardzo wartościowy tekst. Jezus Chrystus nie po to przelał swoją cenną krew dla naszego zbawienia, żebyśmy nadal grzeszyli, ale żebyśmy się uświęcali, upodabniali do Niego. Każdy dzień jest walką, ale Bóg patrzy na nasze motywację i nas wspiera w naszych zmaganiach. Nie od razu wszystkie grzechy odchodzą, jest to proces, ale będąc blisko Jezusa, zwyciężymy.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish