Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kiedyś wprawdzie, gdy nie znaliście Boga, byliście niewolnikami tego wszystkiego, co w rzeczywistości nie jest Bogiem.

” Kiedyś wprawdzie, gdy nie znaliście Boga, byliście niewolnikami tego wszystkiego, co w rzeczywistości nie jest Bogiem. (9) Teraz zaś, gdy poznaliście Boga – a jeszcze bardziej Bóg was poznał” Ga 4.8

 

Co za wspaniała to sprawa poznać Boga. Ma to dwa wymiary, jak zwykle to bywa zresztą. Po pierwsze, ziemianie do czasu przyjścia Jezusa nie znali Boga, Jedynie Izraelitom objawiał się On i to tylko przez proroków. Zwykły człowiek nie miał łączności z Bogiem. Po drugie, my do czasu narodzenia na nowo, również nie znaliśmy Boga, pomimo świętowania świąt tzw Bożego Narodzenia, czy odmawianej modlitwy “Ojcze nasz”. Jednak On zawsze przy nas był.

 

Kiedy Jezus umarł na krzyżu opadła kotara w świątyni. I  ma to również dwa wymiary. Bóg w ten sposób pokazał nam, że już nie ma bariery między Nim, a nami. Drugim tego wymiarem jest fakt ukazania sposobu komunikowania się ze swoimi dziećmi. Bóg komunikuje się z nami właśnie poprzez sytuacje. Jest to Bóg żywy. Wiele razy miałem tę przyjemność poczuć ten specyficzny i jakże subtelny przekaz, rozmowę w wydarzeniach, okolicznościach etc.

Paweł powiada, że “byliście niewolnikami tego wszystkiego, co w rzeczywistości nie jest Bogiem.” To oznacza, że każdy z nas, naprawdę każdy, miał swego boga. Czy to muzyka, film, sport, alkohol, papierosy, marihuana, telewizja, polityka, sukces, mamona, kariera itd itd.

My dlatego byliśmy niewolnikami wszystkiego co nie jest Bogiem,  ponieważ szatana głównym celem jest odciągnięcie nas od Boga, ponieważ doskonale on wie, że w Bogu mamy radość, spokój i pokój. Nie wierzcie nauczającym, którzy drwią z szatana, jak to jeden z nich powiedział, że “szatan to frajer”. Zły był tuż przy Bogu i jest on bardzo inteligentną istotą, dobierającą taktykę dostosowaną do indywidualnych preferencji danego człowieka. Szatan jest super szachistą, choć to Jezus na krzyżu powiedział szach, a za tysiąc lat powie mat.

Ten szef upadłych aniołów zastosuje do  Ciebie indywidualną taktykę. Wcale nie musisz pić alkoholu, żebyś był w szponach diabła. Jeśli lubisz piłkę nożną, to będzie tworzył Ci tyle okazji do piłki nożnej, że nie będziesz miał czasu na modlitwę i biblię. Jeśli cenisz sobie karierę, to pozwoli Ci nawet modlić się i myśleć o Bogu, choć w domyśle to on ma być bogiem. Jest taka słynna pozycja książkowa Napoleona Hilla “Myśl i bogać się”. Przeczytałem ją i pamiętam wiele cytatów z biblii, choć Hill jawnie opowiada się za szamanizmem, a jego nauki są okultystyczne. To jest zdanie z popularnej książki Hunta “Zwiedzone chrześcijaństwo”. Tę pozycję akurat polecam.

Jeśli cenisz luksus, to da Ci luksus. Lubisz hip hop? utoniesz w hip hopie. Jednak to nie tylko kwestia stylu życia i hobby. Może masz dobra wolę, jesteś po ludzku pisząc dobrym człowiekiem, ale szatan będzie na Ciebie oddziaływał poprzez kłótliwego męża, żonę. Jego celem jest zniszczyć Cię i nie dopuścić do zwycięstwa w Chrystusie, bo nie praca i pieniądze są sukcesem, ale Chrystus w nas.

Zadaj sobie pytanie: co wolisz, (zależnie od wieku) jeszcze 30 lat w bogactwie na ziemi, sławie, z super autem, pracą, czy życie wieczne w apartamentach, które przygotował Bóg?

 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Jana 14

 

Teraz już znamy Boga poprzez Jezusa.

 

Teraz zaś, gdy poznaliście Boga – a jeszcze bardziej Bóg was poznał

 

Bóg jest dokładnie taki jak Jezus. chce dla nas tylko dobra, już nam nawet mieszkania przygotował, choć wie, że grzeszymy jeszcze. Bóg jest wielką miłością, ale jak Jezus był posłuszny Ojcu, tak my winniśmy  być mu posłuszni. Jeśli mamy być posłuszni, to musimy wiedzieć w czym i jak, czyli znać Prawo Boga.

Jednak najtrudniejszą rzeczą dla kandydatów na naśladowcę Jezusa jest iść za nim:

 

“A potem pójdź ze Mną.’ Mk 10

 

Co Pan Jezus robił jeśli ktoś szedł za nim? Po prostu kochał ludzi, uzdrawiał ich, wyciągał ze świata ciemności, ale nie jak Świadkowie Jehowy namolnie pukający do tych samych drzwi kilkanaście razy. Jezus wyciągał dłoń do potrzebujących. Może i Ty takim jesteś?

Pójście za Jezusem to wypełnianie 11 przykazania:

 

” Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali””

 

 

Jeśli nie szanujesz ludzi, to nie tylko nie przestrzegasz NOWEGO PRZYKAZANIA, ale jesteś osobą niewierzącą, lub wierzącą, ale w boga z małej litery, bo:

 

“Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyska” 1 Kor 13

 

 

Jeśli będziesz znał wszystkie spiski na świecie, znal prawdę  o 9/11, okultyzmie i miał wiedzę o Arystotelesie, Platonie i Nitsche, będziesz niczym bez miłości.

Jeśli wpłacisz na siepomaga.pl wszystkie swoje oszczędności, pomagał biednym,  a miłości nie będziesz miał, będziesz nikim.

 

 

I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. (6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą?

 

trojkatmilkosci

 

 

Dlatego:

 

” Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. (32) Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. “Ef 4

 

“Teraz już poznaliście Boga”

 

Po tym łatwo poznać człowieka wierzącego.

 

To w Jezusie imię świętego Boga zostało nam objawione i dane w ciele jako Zbawiciel (Mt 1, 21; Łk I, 31. objawione przez to, kim On Jest, przez Jego Słowo i Ofiarę ( J 8, 28; 17, 8;17, 17-19). Stanowi ono centrum modlitwy arcykapłańskiej: „Ojcze Święty… za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). Ponieważ On sam „uświęca” swoje imię (Por. Ez 20, 39; 36, 20-21). dlatego Jezus „objawia” Imię Ojca (J 17, 6). Na końcu Jego Paschy Ojciec daje Mu imię ponad wszelkie imię: Jezus jest Panem w chwale Boga Ojca (Flp 2, 9-11)

 

Jeśli Jezus jest Panem Twoim, to nie oznacza to tylko zwrotu per “proszę pana”, ale poddanie się niczym królowi, a poddać się Jezusowi możesz przestrzegając 11 przykazania – przykazania miłości. Jezus nie jest Twoim Panem jeśli nie szanujesz bliźniego.

 

Chcesz być naśladowcą Jezusa? Kochaj (Szanuj) bliźniego swego jak siebie samego.

 

Updated: 29 listopada 2016 — 17:50

17 komentarzy

Add a Comment
 1. Dziś w nocy miałem paraliż senny. Nie mogłem się nic poruszyć ani powiedzieć , coś okropnego. Czułem jak zły całą swą mocą naciska na moje ciało i usta. Uwolniłem się dopiero gdy całym swym umysłem wykrzyczałem Imię naszego Pana.

  Okropność jednym słowem.

  1. Coś okropnego 🙁 pamiętam dobrze te paskudztwa. Dobrze że Pan jest naszą tarczą i pomocą 🙂

  2. Paskudne przeżycia,sama też miałam z tym okropieństwem do czynienia.
   Ten okropny ból,paraliż niemocy,okropieństwo.
   Pomodlę się o ciebie,a Ty zastanów się,czy nie masz jakiś ukrytych grzechów.Czegokolwiek co daje im dostęp,że przychodzą do ciebie.

 2. CześćJestemSzymek

  Dobry wpis. W sam raz dla mnie bo ostatnio się zastanawiam czy czasami oby na pewno ziarno w moim sercu jest tym co wydaje owoc jak i przypowieści o siewcy…jestem złym człowiekiem nie wiem czy kto kolwiek stojący z boku może powiedzieć że Pan jest moim Panem to mnie boli najbardziej

  1. Szymek to dobrze ze się zastanawiasz, to znaczy że Duch Święty jeszcze Cię nie opuścił bo nadal przekonuje Cię o grzechu 🙂 Proś Boga z całych sił aby przemieniał Cię na podobieństwo Jezusa. Nie przestawaj czytać Słowa Bożego, choćby po zdaniu dziennie. Jeśli będziesz podtrzymywał żywą więź z Panem to nie ma możliwości by nie zaczął Cię przemieniać bracie. Modlę się stale o Ciebie. Trzymaj się mocno i nie puszczaj 🙂

 3. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Dziś ludzie nadal są niewolnikami tego wszystkiego co nie jest Bogiem – bałwanów w postaci obrazów i figur, świąt solarnych typu Boże Narodzenie i Wielkanoc, i wszelkiej innej dyktatury rzymskiej (katolickiej).
  Jest tak dlatego, że nie mają czasu poświęcić 10 minut dziennie na czytanie Biblii, ale za to kilka godzin na oglądanie TV która utwierdza ich w przekonaniu, że życie jakim teraz żyją jest jak najbardziej w porządku.
  Zresztą nie czują takiej potrzeby, bo od znajomości Biblii jest “ksionc” 😀

  1. Dla duzej ilosci Lechitow wazne jest wpojone im od malenkosci falszywe przekonanie, iz odrzucajac “wiare ojcow i dziadow-przodkow” szargaja ich pamiec i wyrzekaja-wypieraja sie polskosci jako takiej.

   1. Dlatego musimy opierac w jak najwiekszym stopniu na rodzimych wytworach kulturowo-duchowych ( nie skazonych katolicyzmem), zeby chrzescijanin polski kojarzyl sie ze swoim czlowiekiem, a nie obcym agentem, naslanym aby zniszczyc narod.

    1. Strawe mentalno-moralna polska tj. filmy roznego rodzaju oraz muzyke.

 4. Ludziom brakuje nadziei. Dobija ich nie tyle bieda materialna, co ta atmosfera szarzyzny i schematyzmu wpojonego im przez krk. Naszym zadaniem jest wiec niesc swiatlo Bozej Ewangelii, by napelnic ich serca radoscia i pokojem.

 5. Do ludzi ze Slowem Bozym trzeba umiec docierac, w pogodny, pelen mocy Jezusa Chrystusa sposob, a nie zawodzic jak ksiadz w kosciele placzliwym glosem 😉 .

 6. Krk to firma uslugowa placaca waluta Bog zaplac 😉 ( a raczej diabel zaplac… ), ale za swojej dziadowskiej jakosci dobra duchowe zada slonego haraczu w ziemskich pieniadzach… Zaraz, zaraz. Czy tego przypadkiem nie zakazuje Biblia?

 7. Co za artykuł…brak słów. Nawet “dziękuję” to za mało na taką obfitość duchowego pokarmu. Duch Święty wspaniale działa przez Ciebie.

  “Kiedyś wprawdzie, gdy nie znaliście Boga, byliście niewolnikami tego wszystkiego, co w rzeczywistości nie jest Bogiem.”

  -Paweł napisał łagodniej to, o czym Jezus mówił dosadnie:

  “Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich.”(J 8,24)

  A jeśli ktoś poznał Boga, naprawdę Go poznał dzięki Jezusowi, to wie że Bóg jest miłością. Po prostu. Myślę, że ten kto ma Jezusa w sercu, ten ma miłość w sercu. A “z obfitości serca mówią usta”, więc ta obfitość miłości wylewa się na zewnątrz…

  1. Cudny komentarz Kasiu❤ w pełni się z nim zgadzam.

 8. A ja znowu o dorastajacej mlodziezy. Bledem jest traktowanie jej jako dzieci ( to rani ich godnosc czlowiecza ), ale tez jest pomylka uznawanie ich za doroslych ( brakuje im jeszcze zasobu doswiadczenia zyciowego ). W ogole ten ulotny stan przejsciowy umierania duchowosci dziecka i formowania sie mentalnosci doroslego jest bardzo trudno uchwycic w ramy wartosciujace.

 9. Nie jestem pierwszy i zapewnie nie ostatni ktory porusza temat zwiazany z kształtem ziemi.Ale od dłuzszego czasu informacje na ten temat same do mnie napływaja i wydaje mi sie ze układa sie to w jedna całosc.
  tu jest filmik ktory udziela informacji na ten temat.Kazdy moze obejzec i samemu sie zastanowic.Musumy wszystko badac,oczywiscie na spokojnie i bez emocji.

  https://www.youtube.com/watch?v=UpIdjMqsvwo

  Zastanawijace jest to w tym materiale ze najwieksi politycy tego swiata poruszaja ten temat i chca o tym wogole rozmawiac.A jak wiemy politycy mowia to co im rozkazuje szatan.wiec jesli Oni mowia tak to wielce prawdopodobne jest to ze jest na odwrot

 10. Bardzo ciekawy artykuł, dziękuję za opublikowanie 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: