Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

ON DAŁ DARY. Każdemu chrześcijaninowi.

Gary Wilkerson

 

“[Jezus] Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył” (Ef 4:8).

Pomyśl o tym! Kiedy poddaliśmy nasze życie Jezusowi i jego dziełu, które wykonał na krzyżu, On dał dary – każdemu z nas. Dlatego to, co jest dostępne przez krzyż, jest nie tylko dla naszego przebaczenia lub naszej sprawiedliwości, czy przyjęcia nas do rodziny Bożej. Te dary od Jezusa dla Jego kościoła, to dary mocy – zdumiewające i potężne.

1 Koryntian 12:7 mówi o różnych manifestacjach Ducha:

„A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.”

Czyż to nie jest dobry wiersz? On mówi, „W każdym.” On dał ci osobiście moc do działania w tych darach.

DARY, KTÓRE PRZYNOSZĄ KORZYŚĆ

Będzie większa manifestacja Ducha Świętego „ku wspólnemu pożytkowi.”

To znaczy, że te dary mocy zostały dane tak, by każdy, kto ma z tobą kontakt, skorzystał z nich.

Efezjan 4:8 mówiąc o tych darach, stwierdza, „On dał”, czyli to jest czas przeszły. Ty masz stosować ten dar, który On ci dał. Możesz nie wiedzieć co to jest, ale On ci to objawi. Ta moc będzie się objawiać w większej mierze w twoim życiu. On będzie ją rozwijał i spowoduje jej wzrost w tobie

Zaktualizowane: 14 listopada 2016 - 12:41

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Jak to stoi w relacji z chrztem?
  Czy aby otrzymać te dary niezbędne jest przyjęcie chrztu przez zanurzenie?
  „Czy po uwierzeniu otrzymaliście Ducha Świętego? A oni mu powiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Lecz także do nich powiedział: Względem czego, zatem, zostaliście ochrzczeni? A oni powiedzieli: Względem chrztu Jana. Zaś Paweł powiedział: Jan chrzcił chrztem skruchy mówiąc ludowi, aby uwierzyli względem tego, który po nim przychodzi to jest w Jezusa Chrystusa. A kiedy to usłyszeli, dali się ochrzcić względem Imienia Pana Jezusa. I gdy Paweł położył na nich ręce, przybył dla nich Duch Święty, zatem mówili językami oraz prorokowali.” (Dz 19:2)

  1. Też bym chciała wiedzieć, zwłaszcza że temat wygląda na ciekawy 🙂

  2. W podanym fragmencie jest mowa o dwóch rodzajach chrztu wodnego, który stosowano w I wieku. Pierwszy chrzest był Janowy; czyli chrzest skruchy, upamiętania się w grzesznym postępowaniu, gotowości na przyjęcie ewangelii, ale nie był deklaracją wiary. Myślę, że dopiero po połączeniu z wiarą w Chrystusa chrzest wodny nabiera prawdziwego sensu.
   Wierząc w Chrystusa jako odkupiciela możemy mieć u Boga argument, by wymazał nasze grzechy, których się wstydzimy i żałujemy.
   Skrucha i wiara; te dwa elementy muszą wystąpić jednocześnie, by chrzest wodny nabrał ważności…
   Dlatego odpadają wszystkie chrzty niemowląt, które de facto i tak są ponoć zmazaniem grzechu pierworodnego, czyli rozjeżdża się to z biblijnym przesłaniem w różne kierunki…
   Myślę, że taki chrzest w jakiś sposób warunkuje otrzymanie daru Ducha Świętego.
   Dar to dar, czyli nie wiadomo, kto i kiedy dostanie, nie można tego wymusić.
   Myślę też, że często zdarza nam się mylić dary DŚ z kierownictwem DŚ. Możemy być kierowani Duchem nie posiadając żadnego daru 🙂

   Pojawiły się posty na niektórych blogach o bezsensie przyjmowania chrztu wodnego, a Piotrek zastał wyśmiany za udzielanie chrztów swoim czytelnikom. Aż mnie paluchy świerzbią, żeby skomentować, że właśnie z powodu nierozumienia istoty chrztu takie postawy odnotowujemy.
   Zgadzam się, że chrzest Janowy to za mało i „bez sensu”.
   Jakby się czytało apostoła Pawła, to by się rozumiało!
   Prawidłowego chrztu udzielali apostołowie i uczniowie Chrystusa, działający zgodnie z jego wolą. Mat. 28:19,20 i Mar. 16:15,16

   Uważajcie, na tych, którzy wyśmiewają chrzest, gdyż wyśmiewają nakaz Pana Jezusa.
   Kto nie ma chrztu niech rozważy sens podanych przeze mnie wersetów.

   Pzdr

   Mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiana 🙂

   1. Jeszcze mała dygresja; niekoniecznie słuszna 🙂

    Ci, którzy nazywają się chrześcijanami (od chrztu Jana) mogą mieć/mają chrzest małoznaczący lub dosłownie „bez sensu” (j.w)…
    (Wybaczcie, nie wiem jak ubrać w słowa)

    Natomiast świadomi przynależności do Chrystusa
    (chrystianie) mają chrzest Chrystusowy, czyli ten właściwy.
    Admin się ze mną nie zgodził, co do nazewnictwa , ale to nie ważne…
    Istotne jest rozpoznanie swej prawdziwej tożsamości!
    Prawdziwie uczniem jest ten, który uwierzył w oczyszczającą moc ofiary Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i na mocy tej wiary prosi o usprawiedliwienie grzechów.

   2. „ale nie był deklaracją wiary. Myślę, że dopiero po połączeniu z wiarą w Chrystusa chrzest wodny nabiera prawdziwego sensu.”
    słuszna uwaga.
    Co do ludzi odrzucających Pawła i wywracających cały NT:

    „A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak to dzięki udzielonej mu mądrości napisał wam również umiłowany brat nasz Paweł. (16) Pisze też o tym i we wszystkich listach. Są w nich pewne sprawy trudne do zrozumienia, które niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają na własną swoją zgubę, podobnie jak inne Pisma. (17) Wy natomiast, umiłowani, wiedząc już o tym, strzeżcie się, abyście nie dali się uwieść błędom ludzi bezbożnych i zachowali swą stałość”
    2 Piotra 3

    Poza tym badaj owoce Angelika. Badaj owoce. Tam gdzie jest zacietrzewienie, nienawiść, oczernianie, pycha tam nie ma Jezusa.

    Twój błąd Angelika polega na tym, że wchodzisz na strony, które zatruwają samą Ciebie.

    1. „Twój błąd Angelika polega na tym, że wchodzisz na strony, które zatruwają samą Ciebie.”
     – To jest niewykonalne dla złego, gdyż fundament, na którym mnie zbudowano, jest skałą potknięcia dla wielu, a bramy piekielne przemóc Go nie mogą.
     Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish