Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

„Wszyscy wierzący w Mesjasza powinni przestrzegać prawa”

Kontynuujemy ten kontrowersyjny temat:

 

„Wszyscy wierzący w Mesjasza powinni przestrzegać prawa”

 

Strona ta zawiera listę opracowań pokazujących, że NT naucza przestrzegania Prawa.

Zdaję sobie sprawę z tego, że owo twierdzenie może wydawać się niektórym bezsensowne i/lub niemożliwe. Spójrzcie jednak na to, co mówią apostołowie Paweł i Jan:

List do Rzymian 8:6-7 (UBG): „Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój; dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może”;

List do Rzymian 3:31 (UBG): „Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo”;

1 List Jana 3:4 (UBG): „Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa”.

Powyższe wersety zdają się mówić nam, że powinniśmy przestrzegać prawa i że samą definicją grzechu jest przekroczenie (złamanie/naruszenie) prawa.

Ale potem mamy inne fragmenty, jak te:

List do Kolosan 2:16-17 (UBG): „Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa”;

List do Galacjan 2:16 (UBG): „Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało”.

Powyższe wersety mogą sprawiać wrażenie, że mówią o braku konieczności zachowywania prawa Boga.

Jaka jest zatem tu odpowiedź? Lata temu powypisywałem wszystkie możliwe do znalezienia fragmenty, które wydawały się być za przestrzeganiem prawa jak i przeciw. Dokonałem szczegółowego badania każdego z nich i doszedłem do wyraźnej konkluzji, iż Nowy Testament właściwie naucza przestrzegania prawa.

O ile naucza on, że prawo nie może nas zbawić ani usprawiedliwić, o tyle istnieją również wyraźne dyrektywy, by chodzić wedle jego przepisów. Strona ta zawiera listę opracowań na ten temat.

Po pierwsze, przeanalizujmy niektóre z błędnych przekonań odnośnie przestrzegania prawa, jakie odkryłem:

Błędne przekonanie #1 – Jeśli chcę przestrzegać prawa, to będę musiał kamienować ludzi, którzy łamią szabat!

Jest to bardzo powszechnych pogląd, ale musimy zrozumieć, że w Księdze Wyjścia-Powtórzonego Prawa znajdowały się różne prawa nadane różnym ludziom. Prawa dotyczące kary śmierci były wytycznymi dla orzecznictwa dla sędziów ziemi.

Przykładowo, możemy być przestrzegającym prawa obywatelem we własnym kraju, nie aresztując osobiście ludzi i nie zamykając ich we wiezieniu. Naszym zadaniem nie jest karanie ludzi, którzy łamią prawo. To sędziowie decydują, czy dana osoba powinna zostać ukarana i/lub skazana za popełnienie konkretnych przestępstw.

To samo odnosi się do prawa Boga. Nigdy nie było przyzwolenia na to, by ludzie przyłapani na cudzołóstwie byli natychmiast złapani za kark i ukamienowani. Był sprawiedliwy proces z sędziami, procedurami sądowymi i z zeznającymi świadkami. Samosądu nigdy nie nakazano ani nie oczekiwano. Usiłowano doprowadzić do samosądu na Mesjaszu i na kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie (Jana 8), ale nie było to biblijne.

Błędne przekonanie #2 – prawo dotyczyło uczynków zewnętrznych, lecz Mesjasz przyszedł i uczył o lepszej drodze, która uwzględniała motywacje serca

W prawie zawsze chodziło o serce. Księga Powtórzonego Prawa 10:16 (BG) mówi: „Przetoż obrzeżcie nieobrzeskę serca waszego i karku waszego nie zatwardzajcie więcej”. Mesjasz nauczał nas, że nie powinniśmy popełniać cudzołóstwa nawet w swoim sercu, ale to w ogóle nie było niczym nowym! Nawet dziesiąte przykazanie naucza nas, by nie pożądać żony swojego bliźniego.

Prawo naucza również, że powinniśmy kochać Boga z całego naszego serca, duszy i siły (Pwt 6:5) i naszego bliźniego jak samego siebie (Kpł 19:18). Zasada o miłowaniu swoich wrogów także znajduje się w prawie (Wj 23:4) i innych miejscach w Starym Testamencie (Prz 25:21-22).

Błędne przekonanie #3 – uczeni w Piśmie i faryzeusze stanowili przykład ludzi przestrzegających prawa

Nic nie może być dalsze od prawdy. Wielu z nich było ludźmi nikczemnymi i żądnymi krwi. Mesjasz powiedział: „Czy Mojżesz nie dał wam prawa? A żaden z was nie przestrzega prawa” w Ewangelii Jana 7:19 (UBG). I powiedział im: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie: sąd, miłosierdzie i wiarę. To należało czynić i tamtego nie zaniedbywać”.

Uczeni w Piśmie i faryzeusze zaniedbywali ważniejsze kwestie prawa, jakimi były sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. A więc sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara stanowiły element prawa Boga. W rzeczywistości są one kwestiami istotniejszymi!

Zauważcie jednak, że On nie krytykował ich za dbanie o szczegóły prawa. Powiedział, że „to (szczegóły jak dziesięcina z ziół) należało czynić, i tamtego nie zaniedbywać” (ważniejszych spraw takich jak sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara).

Interesujące, prawda?

 

Dziękuję Jackowi w imię Jezusa za tłumaczenie.

 

Zaktualizowane: 27 października 2016 - 14:45

59 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Prawo obowiązuje wszystkich, z tym, że nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków:)

  Polecam wszystkim czytanie biblii warszawskiej, gdzie czytając listy piotra, jakuba, jana, czy pawła – na dole cały czas mamy adnotacje do TORY, na której tylko i wyłącznie opierali się apostołowie, oraz na prorokach.

 2. https://www.youtube.com/watch?v=1zReYGVHQkc polecam wykłady tego pana, np co do mięsa nieczystego i czystego.

  nikogo nie sądźcie, czy też nie nakładajcie za wiele na nowo narodzonych – pisał Paweł. ale pisał to dlatego iż wiedział, ze ten kto nawróci się podstawy (dekalogu) i faktycznie się nawróci, zacznie sam czytać Torę i dowie się co dobre a co złe, nigdy na odwrót i nigdy nikt niczego nie unieważnił, gdyż przymierza są wieczne.

  1. Piotr, czyli kamień, nie skała

   „nigdy nikt niczego nie unieważnił” – szczególnie dnia Szabatu 🙂

 3. ps: gdybym nie znał Zakonu, nie wiedziałbym co to grzech 🙂

  Pozdrawiam w Panu Jezusie!
  Lajcik

  1. Całe sedno Lajcik 🙂

   Gdyby nie Słowo Boga i Jego przykazania nigdy nie poznalibyśmy naszego Boga i nie dowiedzielibyśmy się o tym, czego oczekuje od nas – swoich dzieci.
   To On określił nam co jest dobre, a co złe.
   To On powiedział, jakie chce mieć dzieci.
   Nasz potężny Bóg jest naszym Ojcem, cudownym doradcą, drogowskazem, znakiem, wskazówką jak mamy żyć i co mamy robić.
   Nie jesteśmy sierotami, które nie znają swojego Ojca i nie wiedzą o Nim nic.
   Dzięki Słowu i przykazaniom znamy go dokładnie.

  2. Szabat masz 7 dni w Chrystusie bo Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. A w SZABAT wolno czynić dobrze czy nie?

 4. Ludzie wierzący w Boskie posłannictwo Jezusa Chrystusa w zdecydowanej większości pragną być zbawieni bez najmniejszych wyrzeczeń. Tak to niestety nie działa.

 5. Współczesny człowiek niby w coś tam wierzy, ale gdy przychodzą jakieś burze życiowe/pokusy cała jego hierarchia światopoglądowych wartości wali się jak domek z kart.

  1. Takie są zatrute owoce postmodernizmu.

 6. Dzięki Jacuś ? za twoją pracę na chwałę naszego Boga.

 7. List do Kolosan 2:16-17 (UBG): „Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa”.

  Wyrwany z kontektu werset jest zawsze argumentem chrześcijan nie chcących obchodzić Szabat:) dalej jest napisane „niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim”. Czyli, niech was nie potępia asceta z powodu pokarmu(który spożywacie), napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź Szabatu(który czcicie).

  List do Galacjan 2:16 (UBG): „Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało”.
  Nie da się wypełnić prawa bez Ducha Świętego. Człowiek sam z siebie tego nie zrobi, dlatego że przepisy prawa są wtedy po prostu literą. Natomiast przez wiarę w Jezusa my wypełniamy Prawo z miłością. Jesteśmy pouczani przez Ducha Świętego co jest grzechem. Mamy prawa wypisane w naszych sercach.

  1. „Niechajże was tedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju; albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów 1 List do Kolosan 2:16 (BG)

   or of the sabbath [days] Króla Jakuba

   Tutaj jest ciekawa sprawa bo w KJV i Gdańskiej mamy „szabatów”, a w innych „szabatu”.

   Czy chodzi o Szabat(liczba pojedyncza) z 4 przykazania z Dekalogu czy Szabaty ceremonialne (liczba mnoga), które Chrystus przybił do krzyża czyli np. Paschę itd.

   Może chodzi ogólnie o wszystkie szabaty razem z tym z 4 przykazania, ale jeżeli Chrystus miał nadać i utrwalić całemu światu Prawo to czy 4 przykazanie nadal obowiązuje to raczej była część Prawa, a nie prawa ceremonialnego.

   „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów.” Izajasza 42:1-6

  2. Dobry cytat, ale moim zdaniem słowo kluczowe to „usprawiedliwienie”. Jak za nieobecność w szkole. Nie usprawiedliwi dziecka tłumaczenie się przed nauczycielką, a podpis rodzica. Człowiek nie jest usprawiedliwiony przez samo wypełnianie prawa, bo nigdy nie wypełni tego doskonale, ale jest usprawiedliwiony przez łaskę Boga.

   Moim zdaniem powinniśmy jednak pamiętać, że sama wiara nie jest naszym prawem, ani serce nie jest naszym prawem, nawet gdzieś w Księdze Przysłów jest, że serce bywa złudne, dlatego wypełnianie prawa powinno być nierozerwalne z wiarą w Chrystusa. Inaczej zadajmy sobie pytanie – czy zostanie zbawiona ta osoba, która ignoruje np. 10 Przykazań (w kontekście moich ostatnich odkryć to są jedne z wielu) a wierzy w Chrystusa?

   Dlatego uważam, że nie mamy prawa wypisanego na sercach, bo serce przeważnie „czuje”, a prawo się „rozumie”. Serce ulega emocjom, pokusom, pożądaniom. Kiedy Jezus był kuszony także czuł głód, ale powiedział do diabła, że „Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. A jakie słowa wypowiedział Bóg na górze Synaj (i nie tylko)? Słowa prawa.

   Tutaj a propo złudnego serca:

   Jer 23:26 Dokądże będzie tak w sercu proroków,
   przepowiadających kłamliwie
   i przepowiadających złudy swego własnego serca?

   Iz 44:20 bw „Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to nie złuda, czego się trzymam?”

   1. w Księdze Jeremiasza 31:33 czytamy „Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi JAHWE; Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę uch Bogiem, a oni moim ludem”, a w Ezechiela 36:26-27 „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je”
    Myślę, że w tych czasach Bóg JAHWE wyjątkowo mocno poucza nas o ważności przestrzegania Szabatu i wszystkich Jego Świąt (o ileż piękniejsza jest Hanukka od pogańskiego grudniowego święta kk?)
    Zwiedzenie przyjdzie przez kościół niedzielny. Na początek obowiązek święcenia niedzieli:) idzie szybko, bo zaraz będzie zakaz handlu. Potem pewnie jakaś kontrola umysłu.
    Padło pytanie, czy będzie zbawiona osoba, która ignoruje Przykazania, ale wierzy w Mesjasza. Ja myślę (wiadomo- moje myśli, to nie są Boże myśli), że będzie o ile nie zostanie zwiedziona przez niedzielny kościół i nie odda pokłonowi bestii, dlatego lepiej wyjść z niedzielnych kościołów i czcić prawdziwy dzień odpoczynku Boga JAHWE.
    Szabat Szalom 🙂

  3. Piotr, czyli kamień, nie skała

   „niech was nie potępia (asceta)
   z powodu pokarmu (który spożywacie),
   napoju (który pijecie),
   albo z powodu święta (które obchodzicie),
   bądź Szabatu (który czcicie).”
   Świetna i trafna uwaga 🙂

 8. Cieszę się, że kwestia przestrzegania prawa przez naśladowców Jezusa nie jest już tematem tabu. Dodatkowo natrafiłem na ciekawe opracowanie wskazujące, że na dwóch kamiennych tablicach Mojżesza nie było wyłącznie 10-ciu przykazań, a wszystko, co powiedział mu Bóg w ciągu 40-tu dni, kiedy spotkał się z Mojższeszem na górze Synaj. http://www.biblestudying.net/Stone-Tablets.pdf

  1. Świadectwo 10 słów zostało spisane na dwóch kamiennych tablicach, a pozostałe przykazania osobno.
   Jednak jedno i drugie na polecenie Boga zostało włożone do Arki.

 9. Wielu nie normalnych duchowo ludzi w Polsce, zarówno w kraju jak i na emigracji, pragnie by nie to im samym było lepiej, ale by innym było gorzej. Oto zatrute owoce katolicyzmu.

 10. Pozwolę sobie na małą poprawkę :
  to należało czynić -sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara
  A tamtego nie zaniedbywać -dziesięcina.

  Tak jest wg. cytatu poprawnie, a Ty adminie masz na odwrót w końcówce co tworzy dysonans.

  1. Jacek ma materiał źródłowy. Niechaj lOOknie.

 11. Przepraszam, iż nie na temat. Czy wiecie, iż wzrost gospodarczy Polski jest według nie sfałszowanych wskaźników od kilkunastu lat UJEMNY tzn. gospodarka się kurczy, a jej mieszkańcy konsumują na kredyt, o ile nie uciekli? Jednakże wzrost konsumpcji=/=trwały przyrost dobrobytu. Wytłumaczę to na prostym przykładzie. Każdy chce konsumować, ale nie każdy potrafi produkować. Stąd pasożytnictwo i inne amoralne i niegodziwe sposoby utrzymywania się.

  1. Jeszcze jedno. Społeczeństwo prowadzące rozpasane życie jest nie miłe Bogu.

 12. jak ja się cieszę, że zamieszczasz takie artykuły. Niech Bóg Cię błogosławi.

 13. Rosja puści bombkę to tu to tam i tak nastanie koniec..

 14. W skali makro tak. Konsumuj i kopuluj, to cele wytyczane przez obecne elity – aktorów, muzyków, sportowców. Przez media i nowoczesnych rewolucjonistów. Estetyka jest wrogiem. Szczytem jest dopasowanie krawata do sukni.:-> Forma i treść się nie liczą, a wręcz przeszkadzają. Prawda została zsubiektywizowana i rozmnożona. Najważniejsze, żeby skąpo odziane laski reklamowały czipsy. Cytat z neta.

 15. „Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu, gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu, i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki, i niech będą jako opaska między waszymi oczyma;” Pow. Prawa 11:16-18

  Być może przyjęcie autorytetu Słowa Bożego jest Bożą pieczęcią na czole i ręku, która chroni nas przed zwiedzeniem. Cały fragment jest poprzedzony ostrzeżeniem o czczeniu fałszywych bogów w miejsce prawdziwego Boga. Przyjęcie Słowa Bożego do serca zapobiega zwiedzeniu.

  W Apokalipsie mamy analogię, znamię Bestii, które jest czczeniem fałszywych bogów Bestii jest przyjmowane również na czoło – umysł i na rękę czyli czyn.

  Znamię przyjmują wyłącznie ci ludzie którzy nie mają Bożej pieczęci czyli Słowa Bożego wypisanego w umyśle czyli swoim sercu i ulegają zwiedzeniu bo autorytet Bożego Słowa nie jest dla nich ważny.

  „I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.”

  1. Cupaku, również zauważyłam tą analogię i to sporo czasu temu.

   Nie ma tak dobitnego podobieństwa jeśli chodzi o przykazania, jak to.
   Jesteś pierwszą osobą, która poruszyła ta kwestię oficjalnie. Bardzo się cieszę, że kolejny raz zgadzamy się w rozumieniu pewnych kwestii Pisma.

   Myślę, że zwiedzeniem jest czekanie na „znak bestii”

   Pismo w setkach fragmentów określa kogo Bóg zniszczy ( tych, którzy odwrócili się od Boga i Jego przykazań.)

   Kogo Bóg miłuje ? Tych, którzy wierzą w Niego i przestrzegają Jego przykazań.

   Własnie przez przeciwieństwa Bóg wiele rzeczy dogłębnie tłumaczy i nam ukazuje.
   Całe Pismo o tym mówi, o Bogu i Jego przykazaniach.
   Bóg nie opowiada bajek lecz wyraźnie wytycza nam drogę.
   Tą Drogą są Jego nakazy, zakazy, przykazania.

   Dlatego także stoję przy tezie, że jak najbardziej Prawo i Przykazania Boga nas obowiązują i nie zostały anulowane.
   I tak jak przytoczyłeś, Bóg nakazuje przywiązać sobie Jego prawa, przykazania do ręki, i mieć je na czole między oczyma.
   Analogicznie znak bestii brany jest na rękę i czoło.

   Pułapka polega na tym, że dziś zwodziciele zachęcili nas do zastanawiania się czym będzie znak bestii.

   Jednak Pismo CAŁE określa czym jest ten znak – znamię.
   Tak znamieniem Boga staje się Jego SŁOWO.
   Gdy przyjmujemy Słowo – Przykazania, prawa Boga, mamy znamię Boga.
   Bóg – Słowo Boże – znamię Boga – królestwo światłości

   Szatan – słowo człowieka – znamię bestii – królestwo ciemności

   Jeśli przyjmujesz Boga i akceptujesz Jego przykazania starasz się je wypełniać jesteś dzieckiem światłości.

   Jeśli odrzucasz Boga, akceptujesz prawa ludzkie ( stajesz się sam bogiem dla siebie)jesteś dzieckiem ciemności, ODSTĘPCĄ.

   Pan Jezus też o tym mówił:
   Imię bestii to imię CZŁOWIEKA

   Oblicz imię – http://synonim.net/synonim/obliczy%C4%87

   Myślę, że słowo to celowo zostało tak przetłumaczone, aby nas wprowadzić w błąd.
   Rozpoznaj imię, określ, wyszacuj

   IMIĘ TO CZŁOWIEKA

   Kto dziś pokazuje rogatą dłoń, oko horusa czy szósteczkę?
   Wszyscy ci, którzy mają gdzieś Boga i jego przykazania.
   To właśnie ich rozpoznaliśmy, że są przeciw Bogu i przeciw nam.
   To są ludzie, którzy przyjęli własne prawa i przyjmują, nie liczą się z Bogiem, drwią z Niego, są pyszni, myślą, że wygrali los na loterii bo mogą wszystko.
   Nie mają żadnych zahamowań. To oni sami sobie ustalają reguły w życiu.

   CZŁOWIEK OŚWIECONY = ILLUMINATION

   https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_(religie_Wschodu)
   https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_(epoka)

   I jeszcze jedno. Dlaczego sześćset, sześćdziesiąt i sześć?

   Bóg wskazuje nam tu na SYSTEM SZÓSTKOWY sześćdziesiątkowy, który pochodzi wprost z BABILONU

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Sze%C5%9B%C4%87dziesi%C4%85tkowy_system_liczbowy

   http://jaszczur.czn.uj.edu.pl/mod/book/view.php?id=1887&chapterid=10879

   http://eduinf.waw.pl/inf/hist/001_komp/1900bc.php

   http://eduinf.waw.pl/inf/utils/015_2015/1002.php

   BABILON ( WIELKIE MIASTO) – człowiek bogiem – liczy się ROZUM – budowniczowie świata ( ODRZUCILI BOGA) – prawo ludzkie – kult boga śmierci i jego aniołów

   JERUZALEM – NOWE MIASTO BOGA – BÓG – BUDOWNICZY ŚWIATA MIESZKA Z LUDŹMI – Prawo Boże – oddawanie czci Jedynemu Prawdziwemu Bogu, ŻYWEMU BOGU.

   Notabene Pismo mówi o księdze życia już w St, a także o tych, którzy znajdują się już w szeolu.
   Znamię bestii istnieje od początku.
   Kłamstwem jest, że ono się dopiero pojawi.
   Wielu w poprzednich pokoleniach przyjęło znamię bestii, to oni czekają na zmartwychwstanie na wieczne potępienie. Wielu też do nich dołączy dokładnie tak samo jak wielu dołączy do tych, którzy czekają na pierwsze zmartwychwstanie do życia wiecznego.

   To tak krótko i na szybko.
   Na spokojnie można to opisać oczywiście podpierając wypowiedziami samego Boga.

   Pozdrawiam Cię i przepraszam za kiedyś 🙂

   Niech Wam wszystkim błogosławi Bóg Wszechmogący w imieniu Jezusa Chrystusa 🙂

   1. Wszystko to logicznie na pozór wygląda, ale zadajmy sobie kilka pytań:

    1. Czy Bóg nie pozwoliłby takim ludziom szlachetnym i poczciwym jak Wilkerson czy Zac Poonen na odnalezienie tej prawdy? Warto odszukać co oni o tym myślą. Jestem przekonany, że DW był Bożym człowiekiem.
    2. Czy każda część Apokalpisy jest symboliczna i wcale nieliteralna?

   2. Dokładnie Basiu, analogia – greckie Logos i ana czyli podobieństwo, Bóg uczy nas w podobieństwach, cały Stary Testament zawiera w prawdziwych historiach symbolicznie to co się stanie w przyszłości, bo nie ma nic nowego co by się już nie stało kiedyś, dlatego Jan posługuje się obrazami ze St, abyśmy rozumieli to co nasz czeka. Apokalipsa to dzieje ST przeniesiona na cały świat.

    Co więcej w Średniowieczu był już raz ucisk Bestii i narzucanie siłą odstępstwa, ale szatanowi nie wszyło więc to samo powtórzy się znowu, ale obejmie cały świat dzięki technologii, która powstaje na naszych oczach. Wtedy się nie udało, ale teraz będzie ponowny atak z większa siłą i gdyby nie interwencja Boża to nikt by się nie ostał.

    Pozdrawiam w Chrystusie

    1. Nie na próżno słownie 1260 dni jest liczbą lustrzaną, bo ten sam ucisk średniowiecza odbije się w czasach teraźniejszych i będzie dotyczył tego samego zwiedzenia czyli czczenia religii stworzonej przez człowieka.

     1260 + 0621 = 1881

     χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα (chilias diakosias hexēkonta) czyli po grecku tysiąc dwieście sześćdziesiąt w gematrii równe jest dokładnie 1881

     81 – 18 = 63 – 36 (666)

     1. W wielkim skrócie wygląda to tak:

      Nie będziecie też postępowali tak, jak my dziś tu postępujemy, to znaczy, że KAŻDY CZYNI TO CO UWAŻA ZA SŁUSZNE. 5Moj.12,8

       Niech to będzie dla was strzępkiem, abyście spoglądając na niego, wspominali wszystkie przykazania WIEKUISTEGO oraz je spełniali, a nie unosili się za waszym sercem oraz za waszymi oczami, ZA KTÓRYMI SIĘ UGANIACIE 4Moj.15,39

      Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na CZŁOWIEKU polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!Jer.17,5

       Bo PRZYKAZANIE jest POCHODNIĄ, PRAWO – ŚWIATŁEM, a pouczające PRZESTROGI DROGĄ DO ŻYCIA . Przyp. 6,23

       Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Jana 14,6

       W Nim było Życie, 
      a ŻYCIE było ŚWIATŁOŚCIĄ ludzi, 
      a ŚWIATŁOŚĆ w ciemności świeci
      i ciemność jej nie ogarnęła.Jana 4,4

       I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego LAMPĄ – Baranek. I w jego ŚWIETLE będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.  Ks.Obj.21,23

      Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a Twoje PRAWO jest PRAWDĄ. Psalm119,142

       Tak, jak napisano w Prawie Mojżesza, przyszło na nas wszystko złe, a jednak nie prosiliśmy oblicza Pana, naszego Boga, byśmy się odwrócili od nieprawości i mądrze rozumieli Jego PRAWDĘ. Dan.9,13

      W jego ustach była nauka PRAWDY; i nie znaleziono niesprawiedliwości na jego wargach. Chodził ze Mną w prawości i pokoju oraz wielu odwrócił od winy. Mal.2,6

      Panie! Czy Twoje oczy nie są ku PRAWDZIE? Raziłeś ich, ale nie czuli; tępiłeś ich, ale się wzbraniali przyjąć przestrogę; twardszym od skały uczynili swoje oblicze oraz nie chcieli się nawrócić. Jer.5,3

      Kto lekceważy SŁOWO, temu się to policzy za winę; lecz będzie wynagrodzony ten, który szanuje PRZYKAZANIA. Źródłem życia jest nauka mędrca, ona pozwala unikać sideł śmierci. Zdrowy rozsądek zapewnia życzliwość, lecz droga zdrajców jest silna. Przyp.13,13

      I wyprosił sobie od niego listy do Damaszku — do synagog — aby, jeśliby znalazł jakichś zwolenników DROGI zarówno mężczyzn, jak i kobiety, mógł ich związanych przyprowadzić do Jerozolimy. Dzieje Ap.9,2

      Gdy jednak niektórzy upierali się (przy swoim), odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali DROGĘ PANA odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole Tyrannosa. Dz.A.19.9

      Surowa kaźń spotyka tego, kto opuszcza PRAWDZIWĄ DROGĘ kto nienawidzi napomnienia – musi zginąć. Przyp.15,10

      Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im DROGĘ, po której mają chodzić, i czyny, które mają spełniać. 2Moj.18,20

       Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić JEGO DROGAMI, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 5Moj.30,16

      “MIŁUJCIE przeto Pana, Boga swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów PO WSZYSTKIE DNI 5Moj.11,1

      Jeżeli będziesz słuchał GŁOSU Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał JEGO PRZYKAZAŃ i USTAW zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli NAWRÓCISZ SIĘ DO PANA, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. 5Moj.30,10

      Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami ŻYCIE i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc ŻYCIE, abyście żyli wy i wasze potomstwo.“ 5Moj.30,19

       Ja dziś nakazuję ci MIŁOWAĆ Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś ŻYŁ i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 5Moj.30,16

      Jaki jest przekaz Pisma?

      SŁOWO – to – PRAWA Boga – DROGA PRAWDY do życia wiecznego – chodzenie w ŚWIATŁOŚCI

      Mamy wybór, są dwie możliwości:
      1. Droga kłamstwa ( grzechu), która wiedzie na wieczne potępienie ( śmierć)

      2.Droga PRAWDY( posłuszeństwo przykazaniom Boga), która wiedzie do życia wiecznego.

      Albo wybieramy
      SŁOWO Boże – prawa i przykazania Boga
      albo
      słowo CZŁOWIEKA – prawa i przepisy człowieka
      na czoło i na rękę

      KRÓLESTWO ŚWIATŁOŚCI lub królestwo ciemności

      Ja wybieram SŁOWO, na czoło, rękę i w sercu, czego życzę wszystkim ludziom, aby też takiego wyboru dokonali.
      W królestwie Bożym na nowej ziemi będą obowiązywać prawa i przykazania Boże nie CZŁOWIEKA.

      Pan Jezus to Słowo, które ubrało się w ciało, aby pokazać nam na czym polega wierność Bogu.
      To Słowo, które występuje w całym Piśmie, aby nas zaprowadzić do życia wiecznego.
      Przychodziło do Abrahama i wielu innych mężów Bożych.
      Oprócz tego, że znajdujemy tego dowody, zważmy na to, że MÓWIŁO do ludzi. Nie pomijajmy tego co nakazywało.

      «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!» A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon*, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!» A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». TU SIĘ OKAZUJE WYTRWAŁOŚĆ ŚWIĘTYCH, TYCH KTÓRZY STRZEGĄ PRZYKAZAŃ BOGA I WIARY JEZUSA. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz*. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny

      I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane JEGO IMIĘ NA CZOLE I IMIĘ JEGO OJCA Ks. Obj.1,2

      I pozostawicie SWOJE IMIĘ moim wybranym na przysłowiowe PRZEKLEŃSTWO: Niech Wszechmogący Pan cię zabije! Lecz moim sługom będzie nadane inne imię.
      Tak, że kto w kraju będzie błogosławił, będzie błogosławił w imię Boga wiernego, a kto w kraju będzie przysięgał, będzie przysięgał na Boga PRAWDY, gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma. Izaj.65,15

      Ci, którzy wybrali imię CZŁOWIEKA ( swoje imię)będą przeklęci wobec tych, którzy przyjęli imię Ojca i Syna – Słowo

      Kto nas naprowadza do poznania tej prawdy?
      Zobaczmy jak Bóg jest potężny i działa 🙂

      Co do Mnie, takie jest przymierze moje z nimi, 
      mówi Pan: 
      „DUCH MÓJ, który jest nad tobą, 
      i słowa moje, które włożyłem ci w usta, 
      nie zejdą z twych własnych ust 
      ani z ust twoich dzieci, 
      ani z ust potomków twoich synów, 
      odtąd i na zawsze – mówi Pan. Izaj.59,21

      Pozdrawiam 🙂

 16. Na „dobranoc” przesyłam Wam przepiękne wykonanie Psalmu 27:) https://youtu.be/wMZkqhZFVqc

 17. Ludzie straszliwie szybko pędząc ( często na oślep ) przed siebie gubią często gdzieś po drodze Boską cząstkę swojego jestestwa tj. człowieczeństwo, a konkretnie odruchy uczuciowe, przez co stają się bezdusznymi maszynami…

  1. Ja też 🙂 chociaż nie mam z kim świętować niestety… ale najważniejsze, że spędzę ten czas z Bogiem 🙂

    1. Piotr, czyli kamień, nie skała

     Nie samemu, Bóg jest wtedy z tobą 🙂
     Mało kto pamięta o tym, że to nie jest nasz wybór, nasz dzień który możemy sobie wybrać kiedy nam pasuje, ponieważ ten dzień „jest szabatem twojego Boga WIEKUISTEGO”.
     To tak jakby ktoś zaprosił do siebie gości na sobotę, a oni przyszli w niedzielę, bo im bardziej pasowało 😀
     Szabat Szalom na chwałę naszego Boga, nie podróbek słonecznego pochodzenia 😉

    2. Ja też poniekąd sam, ale tak naprawdę z Moim Panem.
     Z Bogiem

 18. Przychodzi trudny dla mnie czas. Bóle wypalania starej natury. Ale to jest trudne..

  1. Dasz radę❤ z Panem Jezusem wszystko jest łatwiejsze.Wszyscy przez to przechodzimy, Pan nas wzmacnia i daje siłę do walki.Bez bólu nie ma nowego stworzenia.
   Łaska i pokój Jezusa Chrystusa z Tobą

   1. Niech Ci Pan błogosławi siostro 🙂

  2. Jestem z Tobą bracie. Też ostatnio przechodziłam jeden z cięższych okresów w moim życiu, nawiedzały mnie nawet myśli samobójcze… Ale żyję, bo żyję dla Boga i nie mogłabym Mu tego zrobić.
   Módl się i ufaj Panu. Deszcz nie będzie padał wiecznie, choć czasem tak nam się wydaje. Miłość jest w stanie przezwyciężyć największe cierpienia, a od miłości Boga nic nie jest w stanie nas odłączyć :).
   W imię Jezusa niech Pan Cię umocni i doda sił, abyś przetrwał tę burzę, a Twoja dusza niechaj pokłada w Nim ufność. Z Bogiem!

   1. Dzięki że się podzieliłaś swoimi doświadczeniami w wierze 🙂

    Niech Cię Pan prowadzi i dodaje siły na każdy dzień.

 19. Przykład na to do czego może doprowadzić życie bez Boga. Budowanie na piasku doprowadza ludzi do szaleństwa. Oto co wymyślił kolejny tęgi umysł:
  http://www.forbes.pl/matrix-czy-zyjemy-w-symulacji-komputerowej-,artykuly,208164,1,1.html

  1. Dawno temu czytałam podobne teorie i przyznam, że taką możliwość brałam pod uwagę. Ale wtedy jeszcze byłam poszukiwaczem, choć już po nawróceniu (tylko jeszcze takim niepełnym). Oczywiście dla świata ta teoria może brzmieć przekonująco, dla nas już niekoniecznie 🙂

 20. Umiłowani Bracia i Siostry 🙂
  Pan tak pokierował wydarzeniami, że o zachowywaniu Bożego Prawa = Tory,mogłem przeczytać na portalu Detektyw Prawdy – post admina i na koscioldrogi.wordpress.com .
  W tym samym czasie, tego samego dnia, pojawiły się nowe artykuły !!!!
  Zachęcam gorąco Was wszystkich do pogłębienia i ugruntowania wiedzy. Zapoznajcie się z filmami i artykułami , jeśli uznacie je za dobre -wydrukujcie, gdyż forma papierowa ma największą szansę przetrwania, w obliczu zniszczenia urządzeń elektronicznych w wyniku pulsu elektromagnetycznego, powstającego przy eksplozji broni atomowej. Nasze komputery, tablety, komórki, „pendrajwy ” i wszystkie pliki mp3,avi, mp4,zdjęcia jpg, w jednej chwili zamienią się w piasek – kwarc. A forma papierowa ma szanse przetrwać.
  Oto zdrowe, korespondujące z tematem nauczanie :
  1. Paradoks Pawła część 1 – Czy większość może się mylić?
  2. Test na Mesjasza
  3. Niemożliwe pytania – część 1.
  4. Niemożliwe pytania – część 2.
  5. Sobór Jerozolimski
  6. Owoce wilków
  7. Zapytaj się Biblii
  8.Czy Jaszua (Jezus) zgrzeszył ?
  9. Niebo, Ziemia i Prawo Boże
  10. Czy przestrzeganie Bożego Prawa oznacza odpadnięcie od łaski?
  11. Dlaczego Kościół podaje rękę oprawcom Szczepana ?
  12. Dlaczego Kościół uczy, że Jezus Chrystus nie jest Mesjaszem ?
  13. Co to znaczy wierzyć – Co to jest wiara
  14. Największe kłamstwo
  15. Paweł nigdy nie powiedział, że Prawo zostało zniesione
  16. Wielkie posłannictwo
  17. Paradoks Pawła – List do Efezjan

  W prawym górnym rogu strony, jest pole „szukaj” i tam wpisujemy szukane tytuły. Niech Duch Święty, Duch Jezusa, Duch Boży pomoże nam w zrozumieniu Prawdy. Proszę o to w Imieniu Jezusa. Niech Was Jahwe błogosłwi. Szalom 🙂

 21. https://www.cai.org/pl/studia-biblijne/1050-new-testament-commands,po polsku 1050 nakazów nowego przymierza,nie Mojżeszowego.
  Ktos zadał sobie mnóstwo pracy.

 22. Obowiązuje nas prawo miłości,nie ma o co się sprzeczać,trzeba głosić i szukać bliskości Pana:
  za GPCh:

  „ROSJA: Pierwsze wyroki na mocy przepisów o zakazie dzielenia się wiarą

  Utworzono: 20 wrzesień 2016

  1 sierpnia został w Twerze ukarany grzywną Ebenezer Tuah, obywatel Ghany przebywający w Rosji w oparciu o wizę studencką, który został przyłapany w miejskim sanatorium na udzielaniu chrztów. Jak ogłoszono w wyroku, Ebenezer Tuah „przeprowadzał ceremonie i rytuały religijne, organizował zgromadzenia, umieszczał informacje na temat swojej wiary w Internecie w celu jej propagowania oraz podejmował działalność misjonarską (w) … mieście Twer, nie posiadając wymaganych dokumentów i łamiąc przepisy prawa.

  Z kolei Aleksandr Jakimow, który przewodzi wspólnocie zielonoświątkowej “Nowe Pokolenie” w miejscowości Mari-Szolner, wziął 3 sierpnia udział w odbywającym się tam corocznie festynie. Według prokuratura Jakimow przemawiał ze sceny, na której widniał banner z nazwą jego kościoła, dlatego postawiono mu zarzut „naruszenia (ustawy) poprzez prowadzenie działalności misyjnej”.

  14 sierpnia w mieście Orzeł przed sąd został wezwany Donald Ossewaarde, niezależny kaznodzieja baptystyczny, obywatel Stanów Zjednoczonych, mieszkający tam od 2005 roku. Ukarano go grzywną za organizowanie nabożeństw w swoim domu oraz rzekome ich reklamowanie na tablicach ogłoszeń w pobliskich blokach mieszkalnych. Opłatę musiał uiścić jeszcze tego samego dnia i nie dano mu czasu na skontaktowanie się z prawnikiem.

  Pakiet ustaw antyterrorystycznych, zawierający wiele zapisów ograniczających propagowanie religii, został podpisany przez prezydenta Władimira Putina 6 lipca. Ustępy, wprowadzające nowe restrykcje wobec „misjonarskiej” działalności, wywołały protesty ze strony przywódców religijnych i obrońców praw człowieka. Michaił Fiedotow przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka złożył w tej sprawie 1 lipca skargę do prezydenta przekonując, że proponowane poprawki „stwarzają nieusprawiedliwione i nadmierne ograniczenia wolności sumienia wyznawców wszystkich religii i podważają fundamentalną, konstytucyjną zasadę nieingerencji państwa …”.

  Jak zapewnia Słowo Boże, „światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca” (Ps 97,11). Niech światło tych wiernych sług Boga świeci jasno w Rosji i pomoże jej mieszkańcom poznać Jezusa Chrystusa i Jego zbawienie. Módlmy się, aby wielu ludzi przyjęło Go jako swojego Pana i Zbawiciela i aby cały kraj doświadczył duchowej odnowy w oczekiwaniu na Jego przyjście.”

  Źródło: Forum 18

 23. Witam,

  Polecam tekst Aarnolda Fruchtenbaum’a odnośnie Prawa jakie nas obowiązuje.
  Tekst jest po angielsku, ale widzę, że tu sporo takich co znają ten język 🙂

  http://www.ariel.org/mbs006e.htm

  Prawem, które nas – chrześcijan ( co ciekawe autor dodaje tu także Żydów mesjanistycznych ), to Prawo Chrystusa ( Gal. 6:2) , zwane też Prawem Ducha Życia (Rzymian 8:2).
  To, że niektóre prawa z Nowego Przymierza, pokrywają się z Prawem Mojżesza, nie znaczy, że oba obowiązują!
  Np. kontrowersyjny temat Szabatu…
  w NP powtórzone jest 9 z 10ciu przykazań, które Mojżesz dostał od Pana Boga na Synaju. Autor porównuje taką sytuację, do przepisów drogowych, które są wymagane w różnych Stanach U.S.A. Sporo się pokrywa – np. zakaz jazdy na czerwonym świetle, ale inne jak np, zasada prawej ręki, czy limity prędkości są już interpretowane inaczej.
  Dodaje też, że było sporo Praw / Przymieży, przed Synajem. Np przymieże w ogrodzie Eden, które wygasło, przestało obowiązywać, w momencie, kiedy Adam i Ewa zjedli jabłko.
  Popatrzcie na dzisiejsze czasy, jak trudno jest głosić Chrystusa, bez tego szeregu praw/ zakazów i nakazów.
  Chrześcijaństwo to nie zbiór zasad! To życie z wiary, nie uczynków.
  Pod innym artykułem, jest świetny link od Kesji555:
  https://www.cai.org/pl/studia-biblijne/1050-new-testament-commands
  W liście do Tytusa 3:9, Paweł pisze, żeby nie prowadzić sporów o Prawo ani o rodowody, powiem Wam, że przez MOCNE trwanie w zakonie ok. 1 roku, wiem, że do Chrystusa nikogo nie przyprowadziłem, zato poróżniłem się z wieloma braćmi i siostrami…
  Odszedłem od zakonu (standardowo była to głownie Sobota i nie jedzenie prosiaczków 😉 ) po napełnieniu Duchem Św.
  Wtedy naprawdę jest inna jakość, inne pojęcie grzechu. Proście Boga o napełnienie Duchem Św., starajcie się pościć raz w tygodniu, zaczynajcie dzień od modlitwy z Bogiem, podstawa to wytrwałość (piszę to do siebie również).
  Bywajcie zdrowi,

  1. Dzięki za ten komentarz w imię Jezusa. Pokój Tobie i Twojej rodzinie!

 24. Nowa Jerozolima będzie się nazywała MIASTEM SPRAWIEDLIWOŚCI.
  Sprawiedliwość to w przekazie Boga przestrzeganie Prawa i Przykazań Jego.
  Jeśli ktoś chce się sprzeczać, niech spróbuje sprzeczać się raczej z samym Bogiem.
  To Bóg wyjaśnia wszystko i na Jego słowie należy się opierać.

  A tu proszę, najświeższe informacje z rodu kłamstwa i obłudy.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/brednie-prosto-jamy-gebowej-bergoglio-2016-10
  Pan Bergolio podobno nazywa tych, którzy chcą przestrzegać Prawa hipokrytami.

  Nic się nie zmieniło, tak samo faryzeusze byli przeciw Prawu 2000 lat temu. I to oni obrażali Pana Jezusa gdy Ten mówił czyńcie jak Abraham.
  A tak się składa, że Abraham był posłuszny Prawu, Przykazaniom i nakazom Boga.

  A czy Słowo nie powiedziało nam, że zamienią Prawdę na kłamstwo, a kłamstwo na prawdę.

  Czytajcie Pismo, bo w nim znajdziecie Prawdę. Bóg sam tam mówi co jest Prawdą.

  Ci którzy kochają grzech w swej wzajemnej miłości niech się nawrócą do Chrystusa – Prawa.
  Nie wystarczy mówić pustosłowiem, że kochamy Go i jest Prawdą, Drogą i Życiem. Należy jeszcze zobaczyć jak On pokazał co znaczy przestrzegać Prawa Bożego, i o czym mówił.
  Kto jak nie On przekazał Mojżeszowi Prawo i Przykazania.

  Zachęcam do sprawdzenia w Piśmie co znaczy być sprawiedliwym i Prawego serca.

  W królestwie Bożym nie znajdzie się nikt kto będzie popełniał grzech.
  Królestwo ciemności szatana zostanie w popiół obrócone.

  1. Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha;
   świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka;
   nakazy Pana słuszne – radują serce;
   przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;Ps.19

   Szczęśliwy mąż,
   który nie idzie za radą występnych,
   nie wchodzi na drogę grzeszników
   i nie siada w kole szyderców,
   lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
   nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
   Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
   które wydaje owoc w swoim czasie,
   a liście jego nie więdną:
   co uczyni, pomyślnie wypada.
   Nie tak występni, nie tak:
   są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
   Toteż występni nie ostoją się na sądzie
   ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
   bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
   a droga występnych zaginie.Ps.1

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish