Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

WIERNOŚĆ BOGA

David Wilkerson
19 października, 2016

Są takie chwile, kiedy wydaje się, że Bóg się ukrywa – kiedy Jego lud jest w pohańbieniu i desperacji – ale to nie jest cała historia. (Jednym z tych przypadków był krzyż). Nieraz nie uświadamiamy sobie, że w naszym kryzysie narażona jest cześć Boga,

W całej Biblii mamy ludzi, których wiara dowiodła Jego wierności w najtrudniejszych chwilach. Ci słudzy bez wahania wzywali Pana do działania, wystawiając Jego cześć na próbę, bo ufali Mu, że ich wybawi.

IDŹ NAPRZÓD

Zwróć uwagę na przykład Mojżesza nad Morzem Czerwonym, sytuacja po ludzku niemożliwa. Izrael uciekał przed armią Egiptu, z jednej strony morze, a z drugiej góry. Mojżesz przedtem prorokował, że Bóg poprowadzi Izrael do Ziemi Obiecanej i teraz reputacja Pana została wystawiona na widok publiczny.

Jaka była reakcja Mojżesza na taki kryzys? Patrząc na szerokie morze przed nim, wołał, „Idziemy naprzód!” Mojżesz tak wierzył w Bożą opatrzność, ufając Jego słowu, iż poprowadzi Izrael do Jego obietnicy, że ogłosił, „Ja wiem, że Pan jest wierny i ja będę działał według Jego słowa.”

WOLAŁ BYĆ UWAŻANY ZA GŁUPCA

Pomyślcie o konsekwencjach takiej wiary. Gdyby Morze Czerwone nie otworzyło się cudownie, Mojżesz byłby uznany za głupca. Izraelici poszli by z powrotem do niewoli i już nigdy by nie zaufali Bogu. Ale wszyscy wiemy, co się stało: Kiedy Mojżesz wyciągnął swoją rękę, wody rozdzieliły się i ludzie przeszli na drugą stronę po suchym lądzie. Mówię wam, że nikt, kto w pełni zaufał Bogu, nie będzie zawstydzony. Bóg wyzwoli według Swojej obietnicy ze względu na Swoje imię.

„Panie, Boże Zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność twoja otacza cię” (Psalm 89:9).

 

Zaktualizowane: 20 października 2016 - 15:45

2 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Piotr,czyli kamień, nie skała

    „I pamiętaj o całej drodze po pustyni, którą cię prowadził WIEKUISTY, twój Bóg oto już czterdzieści lat, by cię ukorzyć; aby cię doświadczyć oraz poznać, co jest w twoim sercu czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy też nie” (IV Moj 8:2 NBG)
    Czasami Bóg może zwlekać właśnie dlatego 🙂
    Np. czy ktoś zacznie w końcu przestrzegać wszystkich dziesięciu przykazań, a nie upierać się przy dziewięciu 😉

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish