Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo na 18.10.2016. „Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.”

„Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.” Obj. 14:12

 

Szczęść Boże w trzeci dzień tygodnia :-).

Dzisiaj zajmę się tematem nie bardzo rozumianym przez chrześcijan. Tym tematem są przykazania.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” J 14

w innym tłumaczeniu:

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie

 

Greckie „entolas” (przykazania)   wskazują nie na jakieś poszczególne przepisy prawne, ale na całą naukę Jezusa, który przyszedł, aby wypełnić Prawo, jak się wypełnia niepełną szklankę z wodą. W tym przypadku wodą życia. Tym samym nadał mu o wiele głębsze i szersze znaczenie, aniżeli zwykli to byli czynić Edomici, czyli żydowscy oponenci Mesjasza. Fundamentem, na którym mają się opierać jakiekolwiek ludzkie postawy, jest przykazanie miłości do Boga i do człowieka zarazem ( Mt 22,36-40). Zachowywanie nauki Jezusa jest jednocześnie sprawdzianem miłości, potwierdza jej autentyczność, wyraża ją konkretnie, w faktach, a nie tylko deklaratywnie („Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają) 

Jak widzimy po niektórych stronach, osoby uważające się za wierzące, tylko deklarują wiarę w Jezusa, ale ich życie przepełnione jest jadem, szukaniem haków na innych, a to wszystko w imię Jezusa. Prawdziwa wiara, to miłość do bliźniego połączona z miłością do Boga. Tę drugą miłość można wypełniać tylko poprzez przestrzeganie Prawa Boga.

Jezus przyszedł dać nowe przykazanie, ale nie w miejsce starego, lecz  jako dodatek.

 

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo lub proroków; nie przyszedłem znieść, ale dopełnić.” Mt 5

 

Jezus nie przyszedł znieść Prawa Ojca. On był temu Prawu posłuszny.

W Psalmie 119 ponad dziesięć razy jest wymienione słowo „przykazania”:

 

Wtedy nie doznam wstydu, Gdy będę zważał na wszystkie przykazania twoje.

Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!

Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego

Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich! (20) Dusza moja omdlewa ustawicznie Z tęsknoty za prawami twoimi.

itd

 

 

Wczoraj oglądałem wykład z kanału jezusbezreligii i doznałem szoku. Osoba prowadząca powiedziała, że dekalog nas nie obowiązuje.

Co za dowolność w interpretacji.

.

https://www.youtube.com/watch?v=8Ktr_Es5Wlk

„Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.” 1 Jan. 2:4

 

Jezus powiedział wszak:

„A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania».18 Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 19 czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!»”

 

Notabene, jest to  bardzo kontrowersyjny wykład o Duchu Świętym. Od roku interesuje się kwestią kobiecości Ducha Świętego, ale prowadzący poszedł daleko dalej, aniżeli skoncentrowanie się na rodzaju żeńskim Ruach ha-Kodesz, co oznacza Szechina. 

 

W judaizmie nie istnieje pojęcie „ducha świętego” w takim sensie, w jakim jest ono obecne w chrześcijaństwie. Najbliżej temu rozumieniu byłaby zapewne Szechina(Szekina) [od hebrajskiego słowa szakan, znaczącego „mieszkać”] – dosłownie „przebywanie” – czyli Boża Obecność, a – bardziej precyzyjnie – Obecność Bożej Świętości w jakimś miejscu, przedmiocie, człowieku lub w określonym czasie

 

 

W  wspomnianym cytacie z Jana 14 mamy bardzo ważną informację:

 

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” J 14″

 

Mamy tutaj zawartą obietnicę zamieszkania Boga Ojca i Jezusa w Bożym człowieku. Niezwykła to obietnica jest.

Stąd logicznym jest komentarz z Pawła:

 

„”Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie.?” 1 Kor 6

Mimo, że Pismo zacząłem czytać od ok 2010 roku, to praca Ducha Świętego rozpoczęła się w mojej osobie prawdopodobnie zaledwie 2 lata temu. Jak rozpoznać taką pracę? Oczywiście po owocach. Z jednej strony zaczynasz zauważać brud w sobie, swoją belkę, a z drugiej strony reagujesz na niesprawiedliwość, zasmucasz się niczym Duch Święty.  Ostatnio miałem taką sytuację u mechanika, kiedy przyszedł do niego sąsiad, krzycząc z powodu smrodu z komina garażowego. Znając słabą sytuację finansową mechanika  jak jego życie idzie ku upadkowi,  zasmuciłem się tą sceną. Kiedyś podszedłbym do tego człowieka krzyczącego i sam bym coś niemiłego może powiedział. Poddałbym się złym emocjom. To jest właśnie okoliczność demoniczna. Szatan ustawia scenę, a my wybieramy wariant reakcji na tę scenę. To są sytuacje częste w życiu każdego człowieka. Kwestia wyboru reakcji. Ja przyłapałem się na wzruszeniu mimo, że to wszystko mnie nie dotyczyło. Szkoda mi było dwóch stron. Jestem pewien, że to emanacja Ducha Świętego.

 

 

Pan Jezus w bardzo prosty sposób pokazuje jak rozróżnić Jego wyznawców od pseudowyznawców:

 

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Jana 13

 

Przy czym miłość do drugiego człowieka nie jest bezkrytycznym stanem uwielbienia, ale troską o niego, dbałością w oparciu o cytat z Mateusza:

 

’ Wszystko co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie’’. Mt 7,12″

 

Czy chciałbyś aby ktoś Cie oczernił? Czy chciałbyś, aby ktoś Cię stale krytykował?

W internecie mamy wyznawców, którzy lubują się w tym aby komuś dokopać. To ich konik, to ich żywioł. W tym się realizują.  Nie piszą nic twórczego, nie patrzą na belkę w swoim oku, ale czekają jak lew ryczący aby kogoś pożreć. Mocno im współczuję. Przykre jest to zjawisko.

Ostatnio zwiedzam denominacje :-). W jednym z kościołów pewien mężczyzna opowiadał przy okazji omawiania księgi Hioba swoje świadectwo. Poszedł on do szpitala, do chorego współwyznawcy mówiąc mu „to że tu jesteś wynika z tego, że grzeszyłeś”. Sam przyznał się do bezdusznej postawy, a właśnie w Hiobie jest ukazana sytuacja, kiedy Hiob jest chory nie dlatego, że Bóg go pokarał, ale dlatego że szatan chciał przetestować Hioba.

 

 

Wielu chrześcijanom wydaje się, że są wyznawcami Jezusa, ale nie widać po nich zdanego testu z Jana 14 aby Jezus w nich zamieszkał.

 

1 kor 13 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

 

 

 

 

Zaktualizowane: 18 października 2016 - 09:47

42 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Chwała Panu Jezusowi za tekst 🙂

 2. Tekst w sam raz dla mnie 🙂

 3. Dzięki Bogu za słowo na dzisiaj i tekst,który napisałeś na chwałę Boga.
  Filmik jest grubą nadinterpretacją według mnie.I tak się zastanawiam,czy ktoś kto odrzuca przykazania i tak naucza prowadzony jest przez DŚ?
  DŚ matką?to tworzenie nowego słowa Bożego.

  1. wygląda na to, że Bóg ma żonę, a to z kolei oznacza, że jest to bliskie koncepcji IZyda Horus Set.
   Jezus bez religii, ale ze zwiedzeniem.

   1. Zauważyłeś jak wielkie jest odstępstwo od słowa Bożego w dzisiejszych czasach.
    I to nie tylko ze strony krk,protestantów wszystkich denominacji.Ale nawet tych co uważają,że są nie zrzeszeni.Ba nawet Ci co nazywają siebie biblijnym chrześcijaństwem,wybierają co komu odpowiada i na tym tworzą swoją drogę do Chrystusa.
    Jestem w głębokim szoku jak to wszystko szybko postępuje i słowa Chrystusa wypełniają się na naszych oczach.

    1. ciężko nie zauważyć. Teraz dzięki wyjściu z krk mozna tworzyć własna religię.
     Chcesz? możesz usunąć ewangelie Mateusza?
     można także Jezusa nazwać Lucyferem.
     Można jak w przypadku Szczytnskiego uznac ze porwanie już było.

     1. Może ten ostatni u ŚJ zasłyszał, że Niebiańskie Królestwo panuje od 1914 roku… oraz, że to pokolenie nie przeminie, nim się wszystko nie zdarzy…

   2. Piotrze jest tak jak mówisz.
    Posunęłam się nieco dalej i oto co znalazłam po wyrywkowym przesłuchaniu owego fałszywego nauczyciela, który głosi nauki ludzkie, a nie Boże.
    Zatem jest jeszcze gorzej, a on nie przypadkowo naucza tych kłamstw.

    Okazuje się, że nie tylko Krk nazwał Maryję wszelkimi tytułami zarezerwowanymi dla Boga.
    Poza tym nazwał ją też oblubienicą, co też jest kłamstwem w świetle Biblii.
    A ponieważ kłamstwo szybko postępuje, okazuje się, że ten ów nauczyciel głosi, że uwaga:
    Matka to Duch Święty
    Wiemy też, że matką wszystkich Krk nazywa Maryję.
    Zatem to nauczanie zmierza do następnego szatańskiego kłamstwa, że
    Maryja to Duch Święty.
    Czy jest to całkowita nowość? nie okazuje się, że dogmat ten wprowadzany jest w nauczaniu Krk.

    I cóż można znaleźć tam ?:

    „Duch Święty jako Ten, który się bardziej „WYNISZCZA” od Syna Bożego, nie ma żadnego obrazu, żadnej podobizny. Jedynym JEGO WIDZIALNYM OBRAZEM MOŻE BYĆ CZŁOWIEK do głębi Nim przeniknięty, najściślej z Nim zespolony, tak uduchowiony i uświęcony, że promieniujący i przeświecający niejako samym Duchem Świętym. i TAKIM OBRAZEM – jedynym po Chrystusie -JEST, zgodnie z pionierskimi sugestiami o. Kolbego, w których rozbrzmiewa echo starożytnej myśli Wschodu chrześcijańskiego, M. Scheebena i niektórych innych teologów,NIEPOKALANA BOGURODZICA.”

    „Zespolenie Maryi z Duchem Świętym było tak ścisłe, że – św. Maksymilian NIE WAHA się użyć słów bardzo dosadnych -można w Niej dostrzec niejako WCIELENIE DUCHA BOŻEGO. SKORO TRZECIA OSOBA TRÓJCY Św.NIE JEST WCIELONA, Maryja zaś nosi jedyne i wyjątkowe miano „Oblubienicy Ducha Świętego”,MOŻNA STĄD WNIOSKOWAĆ, ŻE JEST ONA jak gdyby AUTENTYCZNYM JEGO WCIELENIEM. ”

    „Maryja – ŻYWY OBRAZ Ducha Bożego, JEGO WIDZIALNE UOSOBIENIE, jest też najdoskonalszym wzorem autentycznej czci oddawanej TRZECIEJ OSOBIE TRÓJCY Św. ”
    ” A ponieważ Duch święty jest samą Duchowością i Świętością Bożą, podstawową konsekwencją wynikającą z przyjęcia Go jest KONIECZNOŚĆ WIĘKSZEGO PRZEBÓSTWIENIA CZŁOWIEKA, a więc jego wewnętrznego uduchowienia i uświęcenia.WZOREM takiego przyjęcia Ducha Bożego jest NIEPOKALANA BOGURODZICA. Ona przyjęła Go w pełni, pozwoliła Mu w sobie działać, POZWOLIŁA TAK SIĘ PRZEBÓSTWIĆ, że STAŁA SIĘ JEDYNYM w swoim rodzaju JEGO ZWIERCIADŁEM.”

    „ONA jedna jest niedościgłym wzorem autentycznego KULTU TRZECIEJ OSOBY BOŻEJ ”

    ” kto widzi w Niej arcydzieło Ducha Świętego i stara się Ją naśladować jako Tę, Z KTÓRĄ DAM DUCH ŚWIĘTY PODZIELIŁ SIĘ SWOIM IMIENIEM.. Prawdziwy, autentyczny kult Maryi odnosi się zatem, w ostatecznym rozrachunku, do Tego, który sam Ją przebóstwił, uduchowił i uświęcił, i który z Niej promieniuje pełnym swoim blaskiem. Mówiąc innymi słowy, KULT Matki Bożej ma z istoty swej charakter pneumahagijny. Nadchodzi zaś godzina, „owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec”

    „Jak możemy odpowiedzieć na tą nieustanną prośbę Papieża Franciszka, abyśmy byli
    REWOLUCJONISTAMI W ŚWIECIE? Istnieje tylko jedna odpowiedź. Zawierzając się całkowicie,
    bez granic NASZEJ MAMIE, Niepokalanej w Duchu Świętym, rewolucjonistce w
    najwyższym stopniu.
    o. Antonello Cadeddu”

    Według postępowego nauczania Duch Święty wcielił się w Maryję.
    Czyli trzecia osoba boska w/g Krk to Maryja postawiona w miejsce Ducha Świętego.

    1. aha czyli dlatego ostrzegano mnie przed tą tezą. Kilkakrotnie na blogu ktos sugerował, że takie nauki sa echem nauczania rabinów talmudycznych.
     Szok, jak w zauowalowany sposób mieszają prawdę z kłamstwem.
     Jest pewien wspólny mianownik tych grup koncetrujących sie na DS:

     -anulowanie Prawa Bożego
     -mowa językami,
     -uwalnieniae od demonów
     -uzdrawianie

     Nie twierdzę, że pierwsze dwa nie są w tych czasach aktualne, ale warto by było zastanowić się jaki to duch wyrzuca demony.

     1. Myślę, ze jest to duch zwodniczy, fałszywej prorokini – królowej niebios, który podszywa się pod Ducha Świętego.
      Ten duch zwodniczy zrzuca ogień w serca ludzi.
      Ludzie, którzy uwierzyli temu duchowi, zawarli przymierze z Maryją. Jej oddali całe swoje życie.
      Odnowy w tzw.duchu świętym odbywają się w ścisłym kulcie „Matki Bożej Nieustającej Pomocy”.

      1. właśnie, często słyszałem, widziałem w zborach quasi charyzmatycznych o owym ogniu, deszczu itp

     2. „ale warto by było zastanowić się jaki to duch wyrzuca demony.”

      Mat 12:24-30
      A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.
      A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.
      A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?
      A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.
      A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.
      Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?
      Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.

      1. Liczni powiedzą Mi w ten dzień Panie Panie nie (w) Twoim imieniu prorokowaliśmy i (w) Twoim imieniu demony wyrzucaliśmy i (w) Twoim imieniu dzieła mocy liczne uczyniliśmy

       sens: W tym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie dokonaliśmy wielu cudów?

       1. Szermierka wersenowa a gdzie jest ta PRAWDA i właściwy SENS ?

        Czym więcej czytam biblię mam wrażenie,że nic już nie wiem.

        Mam strach przed Panem, respekt i piekło budzi lęk, że jest bardzo prawdziwe.

        (Hbr 10)
        31 Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego.

 4. Byłem na ich konferencji jak byli w mieście do którego mam najbliżej. Powiem tak ich głoszenie jest dziwnie jeden z nich czytał z Biblii ale tak latał że pogubić się można było nawet nie mówił z których miejsc czyta. Nawet jak było mało osób to wpadli na pomysł aby iść do kk tylko nie wiem co tam chcieli zrobić. Wszędzie demony widzą i tylko by gromili. Mój brat z kościoła wynajmuje pokój w domu do którego przyjeżdżali. Jeden z nich stwierdził że on to wogóle nie grzeszy. Szkoda mi tych młodych w wierze ludzi którzy jeżdżą za nimi po całej Polsce.

 5. Korzystając z okazji iż został poruszony temat dziesięciu przykazań chciałam odnieść się do tej kwestii z punktu mojej marnej osoby.
  Zatem muszę się przyznać, że padłam podszeptom złego gdy przyłączyłam się do osób, które anulowały 10 przykazań Boga oraz wsparłam ich swoim komentarzem pod artykułem obalającym właśnie świadectwo wypisane własnym palcem Bożym.
  I chociaż słowa – „zapomnijcie o nich” zakuły mnie, tak się biłam z myślami, że w końcu to poparłam.
  Tak samo ma się rzecz z anulowaniem Zakonu i Proroków oraz poszczególnych części Biblii.
  Teraz wiem, że będąc osobą, której Bóg objawił poprzez swoje Słowo, kłamstwo tego świata ( 4 lata temu) wpadłam w zwodniczą grupę, w której popełniając czyny wyżej wymienione oddaliłam się od Jedynej Drogi jaką jest Słowo Boże.
  Potem Bóg na własnej skórze dał mi odczuć co znaczy anulowanie poszczególnych części Biblii.
  W swoim na szczęście krótkotrwałym zwiedzeniu zobaczyłam do czego można dojść podważając Słowo Boże.
  Końcową drogą jest zaprzeczenie Prawdziwemu Bogu i Jego istnieniu, wymyślenie sobie swojego boga na swoją potrzebę lub stanie się dla siebie bogiem.
  Piszę o tym, aby przestrzec też innych czytających poszczególne blogi oraz samych blogerów.

  Słowo Boże to Droga, Prawda i Życie.

  Kłótnie i spory, różne wnioski wynikają tylko ze złego zrozumienia przekazu Biblii.
  Anulacja Pana Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela przez ludzi również z tego wynika.

  Wszystko należy badać i interpretować w świetle Słowa Bożego, a nie własnych wymysłów, ponieważ wtedy powstają bajki nie mające nic wspólnego z Prawdą.
  Na koniec z mojej strony chcę powiedzieć, że 10 Słów Boga jest w moim mniemaniu jak najbardziej aktualne i jest to nasze Świadectwo jakie otrzymaliśmy od Boga.

  „I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie.”

  Jam jest twój Bóg, który cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli.

  1. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie!
  2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz się kłaniał przed nimi i nie będziesz im służył, ponieważ ja twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tym którzy mnie nienawidzą, okazuję zaś łaskę aż do tysiącletniego pokolenia tym, którzy mię miłują i strzegą moich przykazań.
  3. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Bóg nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
  4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe prace. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Twego Boga. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach Bóg uczynił niebo,ziemię, morze oraz wszystko co jest w nich, w siódmym dniu zaś odpoczął. Dlatego pobłogosławił Bóg dzień szabatu i uznał go za święty.
  5. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg da tobie.
  6. Nie będziesz zabijał.
  7. Nie będziesz cudzołożył.
  8. Nie będziesz kradł.
  9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu jako świadek kłamstwa.
  10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy,ani jego osła,ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

  „Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.” 2Moj. 25,21

  „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż
  się wszystko spełni. Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań,choćby najmniejsze,
  uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je pełni i uczy pełnić
  ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.”

  „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań będą sobie mnożyli nauczycieli bo ich uszy świerzbią. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.”

  Dla przypomnienia – niebo i ziemia jeszcze nie przeminęło. 🙂

 6. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Najczęściej uchylanym przykazaniem (i w ogóle często zupełnie zapomnianym) jest Szabat…
  Dlatego, że na „ludzki rozum” nie ma różnicy między sobotą, a niedzielą czy też środą.
  Ten ludzki rozum który bardzo często prowadzi nas do zguby 😉

 7. Misja Chrystusa z księgi Izajasza:

  „Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Izajasza 42:1-6

 8. Byłem w tej grupie na FB (Obywatele Królestwa Niebieskiego)kilka razy jechałem na spotkania/konferencje do WISŁY miałem tam około 450 km. Ogólnie panowała wielka miłość na „ustach” każdego z nich. Lubiłem tych ludzi, można powiedzieć, że ich szczerze kochałem. Dostałem nawet admina w ich grupie a było razem ze mną na początku 2. Miałem zawsze problem z tezą: „że dekalog / Prawo nie jest dla nas”, ale mówili, że nie mam objawienia łaski. Na spotkaniach otrzymałem „namaszczenia” na proroka od głównego prowadzącego Sebastiana S. (bez mojej zgody)i jakieś proroctwa. Żadne się nie spełniło. Wiele proroctw tam się po prostu nie wypełniło w sumie to żadne itp. Ciągle była mowa o OGNIU ŁASKI nad Polską. Ale ja wiem, że nadciąga UCISK jakiego nie było. Nadchodzi ciężki czas: dlatego czuwajcie! Gdy będziecie czuwać nie będzie ciężko. Gdy zacząłem zadawać pytania, wklejać nie wygodne wersety, mówić, że zbawienie jest utracalne zostałem zablokowany i zbanowany na grupie wraz z żoną. Kocham ich dlatego mówiłem tylko PRAWDĘ. To nie były ciosy, aby dowalić. Szkoda mi ich i tych ludzi, którzy tak głęboko wchodzą w te kłamstwa. Musiałem się od nich odseparować bo nie mogłem uczestniczyć w tym, bo to dla mnie jak uczestniczenie przy stole z demonami. A chciałem uczestniczyć i chcę tylko przy Pańskim. Jego PRAWO jest Święte. Rozumiem też łaskę, ale jedno nie wyklucza drugiego Rozumiem, że wielu może chce dobrze, ale nie można przez łaskę pozwalać sobie ciału. To tylko micro wycinek z uczestnictwa w tej społeczności. Jeśli ktoś ma pytanie proszę pisać. Było wiele doświadczeń „duchowych” ciężko mi teraz powiedzieć czy to był Duch Święty. Wiem jedno nie było mnie tam przypadkowo. Nauczyło mnie to wiele rzeczy, że nie można polegać na „mężach Bożych” a jedynie na JEZUSIE CHRYSTUSIE i Duchu Świętym. A miłość to nie tylko SŁOWA. Każde słowo trzeba rozważać.

  Mateusza 7: 16
  15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
  Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

  Wybaczcie szyki zdań i błędy. Z Bogiem!

  1. Dziękuję za to świadectwo będące zarazem ostrzeżeniem dla innych.
   Co tutaj mamy:
   -nieokiełznaną bezgraniczną łaskę
   -ocean miłości
   -Prawo w koszu
   -proroctwa

   pewnie i była mowa językami…

   1. Języki tam były i są.

    Ja mam ten dar, tak jak wykładanie chociaż ostatnio nie mam odwagi otwierać ust przez strachem, że mogę coś dodać od siebie, ale ten proces nowo narodzenia i chrztu miałem przed ich poznaniem. Chociaż nie czułem się inny po chrzcie a po czasie gdy zmieniało się moje życie. Gdy widziałem GRY, które niszczą moje życie i wiele innych rzeczy.

    Tu z mojego kanału nagrania z modlitw: https://www.youtube.com/watch?v=DuRUCDixzj8

    inne języki, uzdrowienia, proroctwa to wszystko jest nadal.

  2. Adamie, nic się nie stało, że błędy czy że szyki zdań (choć sama staram się tego pilnować 🙂 ), ale wielkie dzięki za ostrzeżenie! 🙂

  3. Także dziękuję Adamie za twoje świadectwo,pomyśl może zechciałbyś podzielić się z nami swoim świadectwem odnośnie twojego życia i powrotu do Boga.
   Pozdrawiam serdecznie ?
   Pokój Jezusa Chrystusa z Tobą ❤

 9. Szkoda że banujesz komentarze – na które trudno odpowiedzieć nie przecząc samemu sobie. Mam nadzieję że DŚ z którym masz relację podyktował Ci to właściwe działanie. Oby.

  1. Duke ostatni raz Ci odpowiem choć wydaję mi się, że nie powininem. Nie masz co szukać u mnie na tym blogu za te Twoje słowa:

   „Tora – to właśnie Tora spowodowała że Saul zabijał Chrześcijan – to właśnie Tora spowodowała że faryzeusze zabili Chrystusa. ”

   Strząśnij popiół z nóg i poszukaj sobie odpowiedniego bloga czy forum.

 10. Tak samo jak przed wiekami ludzie w niewłaściwy sposób rozumieli naukę Bożą płynącą z Tory (Prawo i Prorocy), tak samo i dziś…
  Dlatego są tacy, co wierzą w sens takich słów jak powyżej.
  Przykład Jezusa: prawo mojżeszowe nakazywało pozbawienie życia fałszywego proroka, ale by skazać Jezusa na śmierć faryzeusze musieli podstawić fałszywych świadków. Kto więc zabił Jezusa? Tora czy ludzie?
  To, że się nie zna prawidłowej odpowiedzi na nurtujące pytanie, to wcale nie oznacza, że takowa nie istnieje…
  Pzdr

  1. Tora zabija – oczywiście, że tak…
   Bo nikt nie może jej wypełnić w 100 procentach.
   Dlatego Paweł pisał, że jesteśmy pod przekleństwem.
   Ale pisał też, że w ofierze Chrystusa jesteśmy też pod łaską. Wtedy moc śmierci za grzech wygasa…
   Trzeba chcieć to zrozumieć…
   Trzeba chcieć to uszanować…

   1. ot i mądrej (czasem) kobiety dobrze posłuchać 🙂

    1. Mądry nic na to nie odpowie, a głupi pomyśli, że tak widocznie miało być… 🙂

     1. Angelika, stajesz się filo-zofią 🙂 czy raczej filozosią 😀

 11. Witam jestem nowa pod każdym względem. Ja dzięki ich wykładom i filmikom uwierzyłam w Chrystusa. Chwała im za to bo wielu dzięki nim wierzy. Odeszłam od słuchania ich wykładów bo mi się coś nie spodobało. Kieruje się Duchem Świętym i dzięki niemu wiem, że miłość jest najważniejsza a czy w waszych odpowiedziach jest miłość ? W sercu odpowiedzcie sobie. Robicie z ich czarowników… Nadinterpretacja Biblii to samo można powiedzieć o tym blogu… Wszyscy szukamy nasze poglądy się zmieniają z latami wiary. Zwiedzenie !! Kochają Jezusa to jest faktem. Czasami używamy słów, które wydają się być inne, ale z czasem stwierdzamy, że jednak o to samo nam chodziło. Mnie serce boli jak kłócimy się.
  Słuchałam Ewangelii Jana gdy jechałam autem a tu odpowiedz na moje pytania po wczorajszym zdenerwowaniu się z nurtujących mnie pytań ” Mojżesz pisał o mnie” No ok ale kurcze gdzie? To właśnie 10 przykazań, które Chrystus wypełnił na krzyżu. W Nim wypełniamy 10 przykazań to właśnie Jego mamy naśladować. Bo On dał nam przykład. W nim mamy odpoczynek… Czy nie czujecie się lepiej gdy na Jego barkach oddajecie swoje problemy ? Tak jakby nic nie robicie i się rozwiązuje. Kocham go za to po nawet nie proszę a mi daje, pomaga, wspiera.
  Bóg nas kocha. Spójrzmy na stary testament. Oni mieli tam misz-masz przez kłótnie i podziały. MA NAS ŁĄCZYĆ CHRYSTUS na wieki wieków.
  Oglądałam jeszcze film Kościół na pustyni… Dopiero się zdenerwowałam podważa całkowicie wiarygodność całego NT… wszytko spalone kościół katolicki wszytko pląta, nadinterpretacja Biblii… Tak powstajemy ze zgliszczy ale możemy zrobić to razem podziały nasz krzywdzą. Zamiast koncertować się na Bogu i Jezusie kłócimy się o 10 przykazań a obrzezanie ? A może święta żydowskie? A może dziesięcina ? Teraz jak pisałam wyżej poznaje Boga może zdanie moje się zmieni. Boga nie zamykam w pudełku z ograniczeniami. Jest naprawdę wyjątkowy i może mi dać wszytko i wszytko zabrać ale wiem jedno jestem zbawiona z wiary w Jezusa Chrystusa nie dzięki 10 przykazaniom. 10 przykazań jest po to by ukazać istotę grzechu bo tak to skąd mam wiedzieć co jest grzechem.
  Z Bogiem

  1. „10 przykazań a obrzezanie ? A może święta żydowskie? A może dziesięcina ? ”

   przykazania są nadal ważne: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon (Prawo) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu (Prawa), aż wszystko to się stanie” (Ew. Mateusza 5.17-18).

   nie ma czegos takiego jak święta zydowskie: „Te są moje święta” (3Kpl. 23:2), a nigdzie tego nakazu nie odwołał.

   dziesięcina: tak, ale nie na pokaz:

   Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,
   aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

   Pan Jezus nie powiedział: nie płaćcie dziesięciny.

   Jedność w Chrystusie oferuje tylko ekumenizm:

   https://www.youtube.com/watch?v=GYQ15bpnzQE

   Jeden bóg, jedna religia.

   „34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

   35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową”

   Natomiast, moge się założyć, że większość osób z tych ludzi naprawdę chce poznać Jezusa i każdy na swój sposób Go kocha.

   1. Wybaczam Ci bo mi naprawdę przykro się zrobiło. Oskarżasz mnie o coś takiego to podłe… Mam jednego Boga i to jest Jahwe nie sziwa albo budda jakiś tam.

    1. Pati, ale gdzie ja Ciebie oskarżam. Prosze zacytuj mnie gdzie ja Ciebie personalnie zaatakowałem.

    2. Patrycja, Piotr Cię nie oskarża, myślę, że napisał o tym ekumeniźmie w celu pokazania, że są w zborach osoby, które się mienią owcami, a są wilkami w owczych skórach choć mówią „Panie, panie” to jednak nie wejdą do Królestwa. Zbory nauczają, że tylko łaska i ludzie nowonarodzeni to rozumieją (bo wiedzą, że za łaską z miłości do Pana Jezusa idą czyny), ale osoby nienarodzone na nowo tego nie pojmą, myślą, że wystarczy wypowiedzenie formułki i są nawrócone. Nawrócenie=narodzenie z ducha i porzucenie grzechu (to nie daje zbawienia, ale wynika ze zbawienia). Stąd negacja Pawła, bo myślą, że Paweł z Jakubem się wykluczają, nie widzą, że to pasuje jedno do drugiego.

 12. Teraz zobaczyłam dodałeś nowe film właśnie o 10 przykazaniach. I dalej nie rozumiesz ? Dziwie się. Ja nie mówię, że 10 przykazań jest nie ważne tylko, że CHRYSTUS JE WYPEŁNIŁ A MY WYPEŁNIAMY W NIM. NIE MA 10 PRZYKAZAŃ BEZ JEZUSA. Uważam ze 10 przykazań bez wiary w swoje zbawienie nie ma racji bytu.
  przykazania są nadal ważne: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon (Prawo) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu (Prawa), aż wszystko to się stanie” (Ew. Mateusza 5.17-18).
  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł Wykonało się ! Jana 19,30
  Dobra jest spór o Szabat i mamy go święcić? To czy nie zostaniemy zbawieni jeśli nie będziemy go przestrzegać? Mamy czcić Boga w Duchu i prawdzie. Kocham rozważania o Bogu bo on wychodzi pozna nasze płytkie myślenie. Kocha pomimo wszytko. To włąsnie nasz płytkie myślenie prowadzi nas do powrotu do zakonu bo wyklepie bo odbębnię sobotę i dzięki temu będę zbawiony. Taki trochę judeochrześcijanizm. Niby wierze, że Chrystus wszytko wypełnił na krzyżu, ale na wszelki wypadek obrzezam się będę obchodzić święta i zacznę nad interpretować biblię jak faryzeusze bo tak trzeba. Trzeba kochać Boga bo on pragnie naszej miłości, a nie świąt czy obrzędów. Wielokrotnie to podkreśla. ( przepraszam, że nie pisze cytatów, ale nie mam gotowych wersetów i troche mi to czasu by zajęło) Mam cytat na komórce nie wiem skąd ale brzmi tak ” zło istnieje wtedy gdy nie ma w sercu miłości Boga” Tak myślę może nie jestem wyuczona w Piśmie ale czuje ze Jezus i miłość do Boga to coś na co powinniśmy zwrócić swoje oczy. I Szabat powinniśmy mieć codziennie i czcić Boga w każdej minucie naszego życia. Bo dzięki Jezusowi mamy kontakt z Bogiem 24 godz na dobę 7 dni w tygodniu. Ja zamiast telewizora słucham Bibli zamiast radia słucham słów Boga. I dla mnie to jest Szabat odpoczynek dzięki Chrystusowi w Naszym Ojcu.

  1. Psalm 1

   Szczęśliwy mąż,
   który nie idzie za radą występnych,
   nie wchodzi na drogę grzeszników
   i nie siada w kole szyderców,
   2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
   nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
   3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
   które wydaje owoc w swoim czasie,
   a liście jego nie więdną:
   co uczyni, pomyślnie wypada.
   4 Nie tak występni, nie tak:
   są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
   5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie
   ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
   6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
   a droga występnych zaginie.

   1. Na dzisiaj, czuję jak Patrycja i muszę niejako wziąć Ją w obronę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś całkowicie poświęca się Panu – Bóg na pierwszym miejscu, ale tak dosłownie, jak Apostołowie – 24/7. Niby wiadomo, że o to chodzi w prawdziwym Chrześcijaństwie, ale mało kto jest w stanie zrobić to praktycznie. Mało kto opuszcza rodzinę , porzuca pracę itd. … większość znajduje „półśrodki”, tzn. dostosowuje swoją wiarę do życiowych realiów. Mówimy sobie wtedy, że wszystko robimy na chwałę Pana itp., ale trudno jest nie być zaaprobowanym obowiązkami ze świata. Poziom owego pochłonięcia codziennymi obowiązkami, w przypadku np. wielu katolików jest tak duży, że owy niedzielny szabat jest obchodzony z wielką pompą… Ale tak na prawdę na pokaz – i tak rozumiem to do czego może prowadzić odklepanie „dnia świętego”. Wielu ludzi 6 dni zarabia ile się da i nie pamięta o Bogu, pamiętają o 1h w niedziele i myślą, że są zbawieni. Wracając do Apostołów – Wydaje mi się, że każdy ich dzień wyglądał podobnie, tzn. oddawali cześć i chwałę Bogu na całego, każdego dnia. Oczywiście są to moje, luźne, dywagacje – Po prostu (na dzisiaj) nie czuję tego, że za zbieranie np. drewna w sobotę ktoś zasługuje na śmierć… MIeczDucha miał na swoim blogu ciekawy wpis na temat Szabatu… Tak czy inaczej ciągle nie mam jednoznacznego zdania na ten temat. Nie mam takiego, że potrafiłbym nauczać w stylu: „Szabat nieważny”… Chociaż sam soboty nie świętuję – w sobotę i niedziele tak samo czytam Pismo, oglądam materiały biblijne itp., pracuję (niezarobkowo).

   2. 16 Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu! 17 Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Kol 2.16-17

    1. ” (54) A był to dzień Przygotowania i nastawał sabat. (55) A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało jego; (56) powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. ” Łk 23

     http://eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/trud_sab.htm

      1. co chciałaś Pati przez to powiedzieć?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish