Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

SŁOWO NADZIEI

David Wilkerson

Przez wiele miesięcy przeszukiwałem i studiowałem Pisma, prosząc Pana, żeby mi dał poselstwo nadziei i zachęty na te trudne czasy. Mój duch wołał, „Panie, daj do mojego serca słowo dla Twoich dzieci, gdyż tylko Ty masz słowa żywota wiecznego. Tylko Ty możesz posłać Słowo pociechy dla nas w takich czasach.”
Duch Święty odpowiedział na moją modlitwę, mówiąc do mojego serca:
„Dam wam prostą obietnicę z Mojego Słowa. Jeżeli poświęcicie jej swoje życie, wtedy to Słowo zachowa was poprzez te okropne czasy.”
PRZYJMIJ TĘ PRAWDĘ
Umiłowani, wiem, że jeżeli przyjmiemy szczególnie ten jeden werset, całkowicie uwierzymy w to, wtedy będzie on źródłem siły wiary. Oto jest ta obietnica, jaką pokazał mi Duch:
„WASZ OJCIEC WIE CZEGO POTRZEBUJECIE ZANIM GO O TO POPROSICIE: (Mat. 6:8).
W Łukasza 12 Jezus wylicza te rzeczy, o których mówi, że nasz Ojciec niebiański wie, że ich potrzebujemy. Krótko mówiąc, tymi potrzebami są: żywność, napój i ubranie.
„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. . . .Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni? (Łukasza 12:22,28)

Zaktualizowane: 2 października 2016 - 22:25

3 komentarze

Dodaj komentarz
  1. „WASZ OJCIEC WIE CZEGO POTRZEBUJECIE ZANIM GO O TO POPROSICIE: (Mat. 6:8).
    I z tym wersetem wiąże sie jeszcze pełne zaufanie do Boga.

  2. 6:28′ A o odzienie przeczże się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną, nie pracują, ani przedą.’
    I gitara.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish