Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo na 16.09.2016. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Cz I.

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.” 1 Kor 13

 

część I

 

Artykuł będzie długi, a początek może dla części czytających nudny.

Zespół De mono ma w swej dyskografii utwór pt  „Kochać inaczej”. Chrześcijanie kochają inaczej, ale niż Chrystus. Oczywiście jest to duże uogólnienie, ale od tego chciałbym rozpocząć rozważanie.

 

Ostatnimi czasy przeżyłem wstrząs związany z chrześcijanami, co zapoczątkowało mam nadzieję ( z gr. elpis) długotrwałą przemianę we mnie.

Pomijając ataki w wielu sferach osobistych, co niektórzy chrześcijanie załamali mnie swoja postawą, co doprowadziło mnie do kilkudniowego kryzysu wiary. Zostałem sprowadzony do parteru. Nie chcę opisywać konkretnych sytuacji, ale coraz bardziej jestem pewien obowiązującego nadal Prawa Boga. Niestety muszą się zgodzić z antypawłowcami w jednej kwestii: samo odmawianie formułki „Jezus jest moim Panem” nie prowadzi do zbawienia:

 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” Rz 10

 

Byłem świadkiem, kiedy osoba stojąca obok mnie wypowiedziała taka formułkę, ale swym życiem pokazuje, że jej panem jest raczej szatan.

Napisałem kilka tygodni temu o różnicy w wierzyć a wierzyć. Szatan i demony tez wierzą w Jezusa. Pytanie czy go naśladują.

 

W związku z tym, że prowadziłem wiele razy działalność gospodarczą, staram się być w życiu pragmatyczny. Oceniając chrześcijan patrzę na owoce. Studiowanie socjologii pomogło mi w wyselekcjonowaniu poszczególnych grup wiary w chrześcijaństwie. W socjologii badawczej występuje coś takiego jak zmienna zależna i niezależna.

Zmienna zależna – określa to co chcesz zbadać, to na nią wpływa się zmienną niezależną, aby określić korelacje. Biorąc jako zmienną zależną, np. poglądy polityczne, można założyć, że zależą one od np. wieku, płci, sytuacji zawodowej, wykształcenia wyborców (które będą tutaj zmiennymi niezależnymi)”

 

Inni w skrócie nazwaliby to po prostu owocami ducha w przypadku chrześcijan, ale mnie jest łatwiej powiązać fakty opierając się o terminy naukowe..

Najpierw ustalmy sobie  co chcemy zbadać. Gdyby to miał być tytuł pracy naukowej, to zatytułowałbym go „Wpływ denominacji na owoce Ducha”.

Zgodzicie się chyba ze mną, że przynależność do danej grupy ma wpływ na jednostkę? Będąc w partii Palikota popierasz pewien system wartości. W tym przypadku między innymi wg ich deklaracji:

 

-zaprzestanie nauczania religii w szkołach
-liberalizacja ustawy dotyczącej aborcji
-finansowanie z budżetu państwa metody in vitro
-wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich
-parytety płci na listach wyborczych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Palikota

 

Jak to wygląda w przypadku dajmy na to ruchów charyzmatycznych? Co to jest za Ruch i jakie ma założenia?

 

Ruch charyzmatyczny (gr. charismata (χαρίσματα) – „łaski, dobrodziejstwa”) – chrześcijański ruch religijny wywodzący się historycznie z protestanckiego klasycznego ruchu zielonoświątkowego, który przyjął zielonoświątkowe rozumienie charyzmatów,

Ze względu na swą szeroką formę, ruch charyzmatyczny obecny jest również w postaci grup działających przy niektórych tradycyjnych wyznaniach protestanckich (np. Luterańska Odnowa Charyzmatyczna), jak również w Kościele katolickim (najbardziej znana to Ruch Odnowy w Duchu Świętym).

Według przedstawicieli ruchu charyzmatycznego dary Ducha Świętego są znakiem obecności Ducha Świętego. Dary te znane są w Biblii jako „charyzmaty” lub dary duchowe, które dodają jakiejś osobie autorytetu czy znaczenia nad większą liczbą ludzi. Najbardziej znanymi darami są: mówienie na językach, boskie uzdrawianie, czy prorokowanie.

 

W internecie podzieliłbym jeszcze wierzących na:

 1. Biblijnie wierzących zbawionych z łaski
 2. Biblijnie wierzących zbawionych z uczynków
 3. Biblijnie wierzących zbawionych z łaski, ale respektujących Prawo Boże zawarte w Torze.
 4. Pozornie wierzących wybierających sobie dany dogmat pod ich styl życia.
 5. Intelektualni wierzący. Najważniejsza jest dla nich teologia.

 

Ja i osoby mi bliskie na blogu zaliczyłbym do trzeciej grupy.

Co powiedział William Cooper za nim go zamordowano?

„Prawdziwy kościół nie istnieje dzisiaj nigdzie, poza małymi grupkami osób, które spotykają się razem w imię Jezusa.
Wszystkie zorganizowane religie zafałszowały nauczanie Chrystusa, zniekształciły nauki Jezusa. Większość z nich prowadzi Cię w niewolę Nowego Porządku świata.” W. Cooper.

 

Gro kościołów wchodzi w skład Polskiej Rady Ekumenicznej budowanej przez kościół rzymski i rząd Tadeusza Mazowieckiego:

Po stronie Polskiej Rady Ekumenicznej: arcybiskup Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) (współprzewodniczący Komisji), pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), biskup Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP), biskup Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP), biskup Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), biskup Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki w RP), biskup Maria Ludwik Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Wsp%C3%B3lna_Przedstawicieli_Rz%C4%85du_RP_i_Polskiej_Rady_Ekumenicznej

 

 

Baptystyczny ksiądz Mateusz Wichary jest z kolei przewodniczącym Aliansu Ewangelicznego, w skład którego wchodzą następujące kościoły:

Armia Zbawienia
Chrystus dla Wszystkich
Chrześcijańskie Centrum „Nowa Fala”
Chrześcijańskie Centrum „Pan jest Sztandarem”
Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Kościół Boży w Chrystusie
Kościół Boży w Polsce
Kościół Chrystusowy w RP
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP (od 2007)
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP
Kościół Chwały (do 2013 Chrześcijański Kościół Reformacyjny)
Kościół Dobrego Pasterza
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP
Kościół Jezusa Chrystusa „Syjon”
Kościół Zielonoświątkowy w RP
Ursynowska Społeczność Ewangeliczna
Wrocław dla Jezusa
Członkowie stowarzyszen

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alians_Ewangeliczny_w_RP

Takie to są powiązania. Nie twierdzę, że każdy z tych kościołów jest zły. Na pewno jest tam wielu oddanych Bogu chrześcijan. Zresztą warszawski kościół baptystyczny wystąpił z ekumenii wbrew postanowieniom ogólnokrajowym Baptystów, ale to pokazuje kto wyznacza kierunek teologiczny i polityczny.

 

Dlaczego podjąłem się wyszczególnić kościoły? Ażeby udowodnić ich zależności, ponieważ każdy z osobna skutkuje  różnymi owocami, co ma związek z teologią i ekumenią.

Być może narażę się  osobą z tych denominacji, ale przecież ja nie jestem tutaj po to, aby być konformistą.

Otóż zauważyłem, że znaczna część wiernych kościołów quasi zielonoświątkowych, charyzmatycznych, ma fatalne owoce Ducha. Myślę, że wynika to z nastawienia tych kościołów nie na pokutę, pracę nad starą naturą, ale na uwielbienie i przyjazną atmosferę,  o czym pisywałem. Być może ma to także związek z mową tzw językami. Tego nie jestem pewien, ale jest taka korelacja. W kościołach tych zauważyłem także wielki pociąg do świata.

 

Z kolei odrzucający Prawo Boga, bo ono wg nich już nie istnieje, traktują źle innych ludzi,  opierając się na fałszywym rozumieniu zbawienia z łaski. Właśnie oni nie mają Prawa w sercach.

Natomiast grupa intelektualistów oraz zbawionych z uczynków,  wpada w faryzejstwo pozbawione uczuć. Tylko litera Prawa oparta na intelekcie. Pisują oni elaboraty, ale czy w życiu osobistym  mają uczucia względem bliźnich? ..

 

Jak wspomniałem w ostatnich dniach przeżyłem załamanie. Było ono związane z karygodnymi uczynkami wierzących, ale i spojrzałem poprzez to jakim grzesznym byłem człowiekiem i

 

JAK POWINIENEM TRAKTOWAĆ INNYCH.

 

Właśnie cały wic w chrześcijaństwie prawdziwym polega na tym: jak traktujesz innych.

Czy Pan Jezus powiedział do bogatego młodzieńca, niechcącego za nim iść: jesteś nikim?

Czy Pan Jezus w dyskusjach „wchodził” na osobę?

NIE.

 

Jeśli pokochasz ludzi prawdziwie, nie przez cytaty, ale tak jak Jezus, będziesz wrażliwy niczym Duch Święty:

 

Nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, który was opatrzył (swoją) pieczęcią na dzień odkupienia. (31) Wszelka gorycz, wybuchowość, gniew, krzyki i przekleństwa, i jakiekolwiek zło niech u was zniknie. (32) Bądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni. Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie. Efezjan 4

 

„Bądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni”

Co oznacza być miłosiernym?

Okazywać dobroć, zrozumienie i współczucie osobie cierpiącej, poszkodowanej.

Nie oznacza to poddania się Złu, ale zrozumienie tego w jak złej sytuacji jest inny wierzący lub „wierzący”. Nie oznacza to, że  wpuszczę go w swoje szeregi jeśli nie respektuje Prawa Bożego, ponieważ wpuszczenie takiej osoby może skutkować kłótniami i podziałami.

Nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga”

 

Jak można zasmucić Ducha Świętego? poprzez złe traktowanie innych. Poniżanie ich, agresję, docinki osobiste, upokarzanie,

Jeśli źle traktujesz innych, to tylko Ci się wydaje, że jesteś naśladowcą Jezusa. Wcale nie oznacza to zakazu oceny innych. Wszak mamy badać duchy. Oceniać powinniśmy, ale nie upokarzać.

Zapewne jest co do tego zgoda, że źle traktując bliźniego, zasmucamy samego Jezusa.

 

Zawsze więc stosuj tę regułę:

 

„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”

 

Jak wiemy językiem możemy nawet zabić. Nie tak dawno doznałem ataków personalnych od najbliższych oraz na blogu.  Czy druga strona miała świadomość? Nie wiem.

Wiem, że sam powinienem bardziej pilnować języka. Wiem, że jednym z największych powodów czy źródeł zła jest pycha. To od pychy zaczyna się zemsta, od pychy mamy poczucie wyższości nad innymi. To dlatego Pismo mówi nam:

 

(1) Jeśli ma znaczenie zachęta (w imię) Chrystusa, pociecha płynąca z miłości, wspólnota w Duchu, serdeczne współczucie, (2) dopełnijcie mojej radości, bądźcie jednomyślni i miejcie te same pragnienia, tę samą miłość, wspólnotę ducha, wspólne dążenia. (3) Nie czyńcie niczego dla niezdrowego współzawodnictwa czy pustej chwały, lecz w pokorze stawiajcie innych wyżej od siebie. (4) Niech każdy ma na uwadze nie tylko własne sprawy, ale i innych.” Flp 2

Wielkie to przykazanie miłości. Wspólnota w Duchu. Myślę, że społeczność tego bloga taką wspólnotą jest.

 

„stawiajcie innych wyżej od siebie”

 

 

Samo oświadczenie o kochaniu bliźniego jest tym samym, co wszech ogarniająca miłość w new age. Jednym z założeń New Age jest:

 

„Najwyższym dobrem i celem istnienia jest miłość, w najszerszym rozumieniu”.

 

Tym samym jest miłość chrześcijan zbawionych z łaski, ale nie przestrzegających Prawa Boga.

Pan Jezus bardzo przestrzegał Prawa Ojca.

Zbory kłamią mówiąc: „Prawo mamy zapisane w sercach” bez poznania. Niestety ale obserwując to „prawo” zapisane w sercach tych ludzi,  napawam się niesmakiem delikatnie pisząc. Nie będziesz dobrze postępować, jeśli nie poznasz Prawa Boga.

Przeanalizujmy kapłańską:

 

„Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego”

Czy zatem Zakon nas nie obowiązuje?

 

” Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego.”

Niestety, ale jest to częste wśród chrześcijan.

 

Szacunek do starości:

„Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan.” Kpl 19

 

Ile osób dziś szanuje osoby starsze?

W spocie z przed około 15 lat firma ubezpieczeniowa ukazała fragment smutnej rzeczywistości, grając na uczuciach osób starszych, aczkolwiek jest to zgodne z trendem:

 

 

Dalej Prawo Boże w Kapłańskiej:

 

„Nie czyńcie nikomu krzywdy w sądzie Kpl.

 

Czy to prawo nas nie obowiązuje? Czy mamy kogoś krzywdzić w sądzie? czy już możemy bo jesteśmy pod łaską?

 

Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz.

Przecież w 1 Piotra 1.16 jest to powtórzone. Jak to więc jest z tymi przymierzami? Przecież w NT cytowane są Prawa ze Starego Testamentu.

 

 

Wszystko to wypływa z miłości do bliźniego.

Czy to jest złe Prawo? Kto sie tego boi? Kto chce wmówić ludziom wszechogarniającą miłość, która skutkuje łamaniem Prawa Boga?

 

 

„Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw, i będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan.” Kpl

 

 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Mt 22,37-40

 

 

CDN

32 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Uwielbiam ciebie takiego Piotrze ❤
  Gdybym też miał dar prorokowania
  i znał wszystkie tajemnice,
  i posiadał wszelką wiedzę,
  i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
  a miłości bym nie miał,
  byłbym niczym.
  Miłość jest tym co powinno nam przyświecać
  Pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa ❤

 2. Chwała Bogu za Ducha Świętego!co byśmy zrobili bez niego.
  Dzięki ślicznie za tekst w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
  Czekam na dalszą część rozważań,chwała Panu za twój dar do pisania i wykładania nam prawdy.
  Dziękujmy Bogu za Jego dobro,miłość i cierpliwość.Za to,że otwiera nam oczy i pokazuje z czego musimy się oczyścić,aby iść za Nim.
  Chwała Bogu na wieki i dzięki za pokazanie mam naszych grzechów.

 3. Ataki odparte.
  Piotruś takiego tekstu potrzebowaliśmy jak nigdy dotąd. Rozwjałeś dzięki Panu Jezusowi wszelkie wątpliwości co do prawa.

  Błogosław duszo moja Pana.

 4. Hej Piotrze zgadzam się z tobą w 100 %
  To jest tak jak z dziećmi pomimo że mam kochanego syna ale dzisiaj w autobusie powiedziałem mu wpuścić ta Panią niech sobie usiądzie a on do mnie ze on jest młodszy ona ma pierwszeństwo i musiałem mu tłumaczyć że jest w błędzie tłumaczyłem mu bo bardzo go kocham i chce nauczyć go wartości chrześcijańskich tak samo jest z nami DS ci mówi zrób to albo to jest dobre ale nie masz poznania z Prawa i nie dostrzegasz tego. Tak samo trzeba napominaniu innych ale z miłości do nich jak do własnych dzieci by nie po błądziły.Ostatnio jechałem sobie autobusem i do autobusu próbował wsiąść starszy Pan co zbierał butelki był chory i kierowca go wyrzucił DS mi powiedział Darku kup mu bilet i tego nie zrobiłem było mi źle pomodlić em się Bóg mi wybaczyłatwiej wybaczyl. Bez poznawania prawa ciężko iść z DS przez świat. Nie napiminajac innych z miłością pozwalamy im błądzić, napiminajac bez miłości oddałam innych od Boga

  1. Przepraszam za błędy pisałem przez tel 🙂

 5. Bardzo ważny tekst Piotrze, dziękuję. Też osobiście zaliczam się wg Twojego podziału do grupy trzeciej a więc: Biblijnie wierzących zbawionych z łaski, ale respektujących Prawo Boże zawarte w Torze. I na szczęście „zbawionych z łaski” bo nie jesteśmy wstanie w pełni respektować Prawa Bożego – u ludzi to niemożliwe. Cieszę się, że wygląda na to, że zgadzamy się ze sobą, od początku właśnie o tym pisałem, że z łaski zbawieni jesteśmy bo prawo choć powinniśmy przestrzegać niestety nie jesteśmy w pełni zdolni do tego aby w 100% je zachowywać i myślę, że każdy z nas ma na sumieniu jakieś grzeszki i świadomość kiedy je złamał, nagiął nawet nie specjalnie bo takie jest nasze życie, upadamy aby potem powstać, ważne abyśmy szczerze żałowali i przepraszali Naszego Ojca i starali się poprawiać abyśmy z dnia na dzień dążyli do świętości zgodnie ze słowami „bądźcie świętymi jak i Ja Jestem Święty”. Każdy nasz grzech jest występkiem Prawa, dlatego tak ważna dla nas jest Łaska Boża. Dlatego tak Ważne są dla nas dwa najważniejsze przykazania jakie dał nam Pan Jezus drugie z nich „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” jest piękną wykładnią i testem naszej wiary w praktyce jak traktujemy innych ludzi – braci i siostry.
  Musze jeszcze poruszyć temat prawa wypisanego w sercach, to nas poróżniło i jak potem się okazało nie zrozumieliśmy się w tej kwestii co już wyjaśniałem, że „Prawo mamy zapisane w sercach” nie chodziło o prawo Tory jak już podkreślałem co wydawało mi się oczywiste, że nie o literalne prawo mojżeszowe mi chodziło ale prawo moralne, że nie trzeba znać PŚ aby wiedzieć, że krzywdzenie innych jest złe. Warto to podkreślać bo można wprowadzić kogoś w błąd jeśli zasugeruje się, że chodzi o prawo zapisane w sercu jako prawo Tory co oczywiście jest kłamstwem i jeśli jakiś zbór tak naucza to kłamie. Jak napisałem na początku dziękuje za ten tekst, cieszę się że się zgadzamy sam bym się pod nim podpisał z tym drobnym ale jakże istotnym wyjaśnieniem.

  1. „nie trzeba znać PŚ aby wiedzieć, że krzywdzenie innych jest złe”

   Trzeba, to że wiesz o tym wynika z Pisma. Ty jako dziecko może nie czytałeś Pisma, ale gdzieś tam w z pokolenia na pokolenie wpajano zasady biblijne. Nie rodzisz się ze świadomością zakazu krzywdzenia. Dorastając patrzysz jak Twoi rodzice się zachowuja, otoczenie.
   Jesli cos będzie normą, to i Ty jako dziecko to uznasz za normę
   Każde odejście od Boga skutkuje krzywdzeniem innych i siebie.
   Mimo, że katolicy są zwiedzeni, to Prawo Boga jest nauczane. To dlatego wyznawcy rzymskiego kościoła są przeciwni aborcji. Prawo Boga jest częściowo wpajane.

  2. W takim razie jak idzie Ci przestrzeganie tego prawa:

   „Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody.” (Kpł 19, 27)

   Respektujesz zakaz golenia włosów po bokach brody?
   Golisz ale masz wyrzuty sumienia i chcesz przestać?
   Golisz bo nie lubisz być nieogolony ale liczysz, że Pan okaże Ci łaskę i nie policzy tego grzechu?
   Żałujesz szczerze jak juz ogolisz boki brody i starasz się nigdy już tego nie zroobić prosząc Boga o wsparcie w tej kwestii?

   1. za chwile dalej jest w Kapłańskiej:

    ” Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów.”
    Czy to nas nie obowiązuje?

    Tak z fryzurą. Owe praktyki były częścią bałwochwalczych praktyk.

    1. Obowiązuje Cię zakaz golenia boków brody czy nie?Przestrzegasz go?
     To akurat jest dość łatwe do przestrzegania przykaznanie jeśli się chce… nie golisz i tyle.

     Jak zbudujesz dom bedziesz tego przestrzegał nakazu:

     ” Jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swego domu krwią, gdyby ktoś z niego spadł.” Powtórzonego Prawa 22:8

     Zrobileś sobie frędzle u płaszcza:

     „Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach płaszcza, którym się okrywasz. ” Powt. Prawa 22: 12

     Jak postępujesz w takiej sytuacji?

     Jeżeli kobieta ma upławy, to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała, to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. – Księga Kapłańska 15: 19-20

     Oczyszczasz się gdy dotkniesz nieczystej żony?

     Prawo zostało zmienione o czym Paweł mówi wprost:

     „Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu” (Hbr.7;12)

     Część przepisów się powtarza a inne z kolei nie. Prawo Mojżeszowe to nie Prawo Chrystusowe choć maja wpólne elementy. Zabójstwo będzie przestępstwem w Polsce i w stanie MICHIGAN, Jednak tylko w Michigan cudzołóstwo jest od 1931 roku formalnym przestępstwem zagrożonym do 4 lat więzienia oraz do 5000 dolarów grzywny a w Polsce można cudzołożyć do woli bez konsekwencji prawnych. Rózne prawa część przepisów sie powtarza inne nie maja zastosowania

     1. „Część przepisów się powtarza a inne z kolei nie. Prawo Mojżeszowe to nie Prawo Chrystusowe choć maja wpólne elementy. Zabójstwo będzie przestępstwem w Polsce i w stanie MICHIGAN, Jednak tylko w Michigan cudzołóstwo jest od 1931 roku formalnym przestępstwem zagrożonym do 4 lat więzienia oraz do 5000 dolarów grzywny a w Polsce można cudzołożyć do woli bez konsekwencji prawnych. Rózne prawa część przepisów sie powtarza inne nie maja zastosowania”

      Otóż to sam sobie odpowiedziałeś.

 6. Mówisz o czymś innym o wpływie wychowania na dzieci można źle wychowywać na złych przykładach lub dobrze i oczywiście dziecko jest na to podatne ale mi chodzi o prawo moralne o nasze sumienie dziecko dobrze wychowane jest zdolne do złych rzeczy jak i dziecko źle wychowane może być zdolne aby powstrzymać się od czynienia zła innemu człowiekowi czy zwierzęciu. Są jeszcze okoliczności i inne czynniki a wiec nie można tego traktować jako wykładnie , że każdy tak samo zareaguje. A może jest też tak, że tylko dzieci Boże to mają wszak Bóg zna nas przed naszym narodzeniem. Ale tego pewny nie jestem jak tego że prawo moralne naszego sumienia istnieje. Nie mam już czasu ale jeśli trzeba będzie odpisze wieczorkiem.

  1. „A może jest też tak, że tylko dzieci Boże to mają wszak Bóg zna nas przed naszym narodzeniem.”

   ciekawe spostrzeżenie, może tak jest właśnie. Wszak zostalismy wybrani przed założeniem świata

   1. Dodam bardzo istotny aspekt dotyczący Prawa Bożego który jest zobrazowany w rewelacyjnym filmie który gorąco polecam. Mianowicie chodzi o Pastora który przeniósł się w czasie.
    Esencją i jednym z przesłań tego filmu jest:
    1. Nie kradnij – błędne sformułowanie
    2. Nie kradnij bo nauka Jezusa Chrystusa tak mówi – prawidłowe sformułowanie.
    Tego dotyczy w głównej mierze film, czyli trzymania się Prawa Bożego opartego na fundamencie jakim jest nauka Jezusa Chrystusa, a nie na własnych samodzielnych przekonaniach o byciu dobrym człowiekiem z pominięciem roli Pana Jezusa.
    Powiem inaczej, ludzie dojrzali i świadomi powinni wiedzieć że robią dobre uczynki ponieważ do tego zobowiązuje ich nauka Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast jeśli ktoś uważa się za dobrego człowieka ale nie potrafi uzasadnić dlaczego i co zobowiązuje go do bycia dobrym – taki ktoś żyje w nieświadomości Prawa Bożego.
    O tym właśnie mówi ten film, o odsunięciu na bok i o pominięciu roli Jezusa Chrystusa w czasach współczesnych.
    A tytuł to oczywiście „Czas na zmiany”.

     1. Dodam drugi bardzo ważny aspekt który wynika z pomijania wręcz usuwania współcześnie roli JEDYNEGO Zbawiciela jakim jest Pan Jezus.
      W filmie pt:
      „Totalny atak 33 36 znaki i cuda”
      jest przytoczonych wiele cytatów z katechizmu, podaję jeden z nich: „…Maria będąc OBRAZEM kościoła mającego osiągnąć pełnie…”
      Wiemy co mówi Apokalipsa o „obrazie” któremu należy oddać pokłon.
      Równie ważna jest dalsza część filmu gdzie autor przytacza słowa z objawień z których wynika że Maria przyjdzie do nas w odpowiednim czasie jako pośredniczka.
      Moja opinia: jeśli pojawi się na ziemi postać mająca łączyć religie, być rzekomo drogą do Jezusa, to z tych słów chyba wiadomo kto mógłby być tą postacią. Natomiast Pan Jezus powiedział nam wyraźnie: „Ja jestem drogą prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Jak widzimy pewna instytucja dokłada nam nową i dodatkową drogę do Pana Jezusa o której to drodze próżno by szukać w Biblii. Co więcej, Biblia nam mówi że „jeśli ktoś chce dostać się do Nieba inną drogą niż tą którą Ja wam podałem ten jest złoczyńcą”. Fakty układają się same w logiczną całość.

      1. Jak wiadomo każdy z nas ma własne życiowe doświadczenia i nikomu nie pomaga dżin jak z bajki o lampie Alladyna (ponieważ wiadomo kto mógłby się kryć za rzekomym dżinem).
       Niemniej jednak z uwagi na wartościowe przesłanie bardzo polecam film na YT:
       „Lampa”.
       Dlatego polecam ten film, ponieważ trauma jakichkolwiek doświadczeń życiowych nie powinna być dla nikogo końcem emocjonalnej egzystencji, ale niejako stanowić tak zwany nowy początek.
       Dodam od siebie że jedynym nowym początkiem jest tylko i wyłącznie w imieniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa, właśnie tego imienia i uwiarygodnienia zabrakło mi w tym filmie, jednak z uwagi na przesłanie polecam go jednak każdemu.

 7. Bardzo dziękuję, wspaniały tekst 🙂
  Zgadzam się ze wszystkim.
  Zwiedzenie jest obecnie na niewyobrażalnie dużą skalę.
  ” Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.” Mt 24,24
  Centrum wszystkiego jest Jezus Chrystus.

  1. Dobre gadane ma ten admin.
   Gdybym był niewierzący to bym się nawrócił. 🙂

 8. Dzisiaj do mojej pustej główki trafiło że Pan Jezus chce żebyśmy się kochali nawzajem nie dla tego że On od nas tego oczekuje tylko dlatego że my sami tego będziemy chcieli że sami wykształcimy w sobie tą bezwarunkową miłość do bliźniego. Sami staniemy sie tacy jak On. Bardzo trudna sprawa.

  1. dokładnie i właśnie o tym napiszę w 2 cz tego tekstu i jak to robić, bo nie otrzymaliosmy tego w spadku.

  2. Tak Gosiu trudna sprawa,a najtrudniej to kochać tych,którzy nas prześladują.
   Ostatnio miałam sen i zostało mi pokazane jak daleko mam do miłości Chrystusa.
   Że nawet niewielki żal do kogoś,kto czyni zło bezbronnym,niszczy miłość,którą daje nam Pan.

 9. 1.”Jesteśmy zbawieni z łaski Bożej,gdy uwierzymy w Jezusa i w nim pokładamy swoją wiarę ale biblijna wiara to coś więcej niż wyznanie składane ustami, to coś co wyznajemy swoim zyciem”
  2.”Słowo Boże uczy,ze najwyższym powołaniem człowieka jest stać się sługą, który zapiera się siebie i naśladuje Jezusa.”
  3.”Wierzyć prawdziwie oznacza naśladować”
  4.”Wielu ludzi podjęło decyzje o wierze w Jezusa nie zobowiazując sie do naśladowania Go. Ewangelia nie dopuszcza takiego rozróżnienia”.
  5.”Jeżeli postanowimy uwierzyc w Jezusa ,nie podejmując zobowiazania do naśladowania Go , stajemy sie tylko i wyłącznie fanami”.
  6.”Nie można nasladować Jezusa nie pozwalajac mu na ingerowanie w swoje zycie.Za naśladowanie Jezusa się płaci”
  7.”Każdy może zostać naśladowca ale nie da się nim zostać nie wyrzekając się wszystkiego”.
  8.”Jezus rozpoznaje jednak swoich prawdziwych naśladowców na podstawie bliskiej więzi. To co mówimy i robimy wypływa z więzi jaka nas z nim łaczy”
  9.”Fani mają skłonność mylić swoja wiedzę z bliskością. Nie dostrzegają różnicy między wiedzą o Jezusie a prawdziwym poznaniem Jezusa”
  10.”Jesteś fanem ,czy naśladowca Chrystusa ?”
  Przepraszam,że tak się rozpisałam. Może to wszystko jest oczywiste i znane. Niemniej polecam ksiązkę ”więcej niż fan. o naśladowaniu Chrystusa”(Kyle Idleman) ,z której pochodzą te cytaty. Myślę ,że warto przeczytać.

 10. „Dary te znane są w Biblii jako „charyzmaty” lub dary duchowe, które dodają jakiejś osobie autorytetu czy znaczenia nad większą liczbą ludzi. ”
  Trudno o bardziej nieszczęśliwą definicję charyzmatów:-)
  Charyzmaty nie są dane żeby kogość wywyższyć nad innych czy dodać mu autorytetu. One maja uczynić go bardziej skutecznym sługą innych, pokornym i uniżonym. Charyzmaty dane są Kościołowi aby poprzez innych jedni mogli usługiwać drugim w mocy Ducha Świętego a nie sami sobie…

  Co do prawa to każde przymierze ma swoje prawa, nakazy, zakazy, warunki i obietnice. Inne miało Prawo Mojżeszowe a inne ma Prawo Chrystusowe a fakt, że część z nich sie pokrywa nie oznacza, że wszystkie sa takie same. Co innego Bóg nakazał Adamowi i Ewie, co innego Abrahamowi, co innego Mojrzeszowi a co innego nam w Nowym Przymierzu – czego innego oczekuje i inne ma wymogi.
  Biblia mówi o tym dość wyrźnie:
  „Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa.” Hebrajczyków 7:12
  „Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.” Hebrajczyków 7:18
  Jezus jest nową drogą, zupełnie niezależną od Prawa Mojżeszowego.
  Prawo Mojżeszowe jest nietykalnym i niezmiennym prawem ale przypisanym tej Ziemi – dlatego będzie ono obowiązywać w 1000-letnim Królestwie Mesjasza ale będą jemu podlegać ci, którzy nie uwierzyli w usprawiedliwienie w Chrystusie. My usprawiedliwieni zostajemy wyrwani z tego świata i oddzieleni dla Boga, stajemy się obywatelami niebiańskiej rzeczywistości i nas obowiązuje Prawo Chrystusowe Nowego Przymierza:
  „ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście. I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” Efezjan 2:4-6
  Część z tych praw się powtarza bo nie wolno nam robić wielu rzeczy, ktorych i Bóg zakazał Żydom pod Prawem Mojżesza a inne nas nie obowiązują.
  Prawo Mojżeszowe nie jest odwiecznym i niezmiennym Prawem Bożym a dane jest konkretnym ludziom (Żydom) w konkretnym celu (jako przewodnik do Chrystusa). Gdy Mesjasz obejmnie swoje Królestwo rozciągnie to Prawo na całą ziemię ale chrześcijan ono nie będzie obowiązywać bo ich na niej nie będzie…

  1. Czy w kazdym miejscu, kiedy jest uzyte slowo 'prawo’ w Biblii, to tyczy sie to aby na pewno prawa bozego czy niekiedy po prostu nakazów, zakazów wymyslonych przez czlowieka-Żydów? Ale ok, jesli w skład prawa wchodzilo skladanie ofiar, no to rzeczywiscie to przestalo obowiazywac, bo po co dalej skladac ofiary po ukrzyzowaniu Chrystusa, po co by była wtedy potrzebna jego ofiara?

  2. WujkuObamy dziękuję za Ci za wytłumaczenie różnic pomiędzy Prawem Mojżeszowym a Prawem Chrystusowym.

 11. Czasem życie na tym upadłym świecie przypomina mnie jazdę samochodem z zapsikaną szybą, przez którą nic nie widać, przez co prędzej czy póżniej się rozbijemy jeśli jej nie oczyścimy, ale mamy Jezusa Chrystusa, który rozpuszcza ów brud grzechu. Chwala Bogu za to!

 12. dziękuję w Imieniu Jezusa Chrystusa 🙂

 13. Życie to taka czynność która jest strasznie męcząca, ale i porywająca. Jeśli boimy się dawać świadectwo prawdzie to jesteśmy już duchowo martwi.

 14. 3 punkt najbliższy prawdy, bo oczywiste jest ze zbawienie jest z łaski a nie z uczynków. Jak ktos by np. powiedzial: nie wierze tam w jakiegos Jezusa, ale podoba mi sie te prawo z tory i bede je respektować. I załóżmy ze bardzo dobrze by mu sie to udawało, ale czy by dzieki temu byl zbawiony? Oczywiscie ze nie. Pytanie retoryczne. 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish