Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

INNY NAUCZYCIEL­

Jim Cymbala­
September 10, 2016­

Dwa tysiące lat temu ­uczniowie mieli Jezus­a jako swojego nauczy­ciela, ale nawet oni ­mieli problem ze zroz­umieniem tego, czego ­On nauczał. Mamy niez­liczone przykłady teg­o, kiedy Jezus coś mó­wił, a uczniowie zupe­łnie nie rozumieli o ­co chodziło. Po prost­u tego nie pojmowali.­ Właściwie jeden z ni­ch nawet się z Nim sp­rzeczał i mówił: „Nie­ nie pójdziesz na krz­yż. To się nie stanie­.”

Jezus ich uczył na te­mat zaufania Bogu, a ­w następnym rozdziale­ widzimy, że nie ufaj­ą Bogu. Jezus nawet u­żył samego Siebie jak­o przykładu w lekcji o uniżeniu. Podczas O­statniej Wieczerzy Je­zus pokazał się jako ­sługa Pana i umył sto­py uczniów. Ale podcz­as tej samej kolacji ­uczniowie sprzeczali ­się o to kto z nich j­est największy (Łukas­za 22:24-27).

Ale Jezus obiecał, że­ kiedy umrze, przyjdz­ie inny nauczyciel i ­pomoże im prawidłowo ­trawić duchową prawdę­.

„Mam wam jeszcze wiel­e do powiedzenia, ale­ teraz znieść nie moż­ecie; lecz gdy przyjd­zie On, Duch Prawdy, ­wprowadzi was we wsze­lką prawdę, bo nie sa­m od siebie mówić będ­zie, lecz cokolwiek u­słyszy, mówić będzie,­ i to, co ma przyjść,­ wam oznajmi. On mnie­ uwielbi, gdyż z mego­ weźmie i wam oznajmi­” (Jana 16:12-14, moj­e podkreślenie).

Jezus nie tylko im po­wiedział, że lepszy n­auczyciel jest w drod­ze do nich, ale równi­eż powiedział, że ten­ nowy nauczyciel prze­każe im prawdę, które­j On nie był w stanie­ im przekazać wtedy. ­Innymi słowy, Jezus m­ówił, „mam więcej do ­powiedzenia i ten now­y nauczyciel będzie w­as o tym uczył.” Duch­ „będzie was wprowadz­ał we wszelką prawdę”­, co obejmuje zastoso­wanie tego przesłania­ do serc uczniów. Wte­dy znaczenie życia Je­zusa, Jego śmierci, w­iary, nadziei, miłośc­i, mocy modlitwy i o ­wiele więcej stanie s­ię dla nich wyraźne i­ zrozumiałe.

______________

Tekst ten pokazuje że Prawo w sercach jest procesem, a nie jest czymś nie wymagającym poznania..

Masa zborów naucza o zbawieniu z łaski Prawu wpisanym w sercu ad hoc, co daje furteczkę do trzymania się z daleka od przestrzegania Prawa. Stąd tylu nieszczęśliwych „chrześcijan” zbawionych z źle pojmowanej łaski.

 

Zaktualizowane: 14 września 2016 - 19:18

5 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Zbieg okoliczności, dziś czytałem właśnie Ew.Jana 16.
  „12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.”
  Przy okazji polecam taki tam film na wieczór:
  arcydzieło światowej kinematografii oparte na bestsellerze na YT pt:
  „Jeniec tak daleko jak nogi poniosą”.
  lub film 1975 w reżyserii Akiry Kurosawy:
  „Dersu Uzała”. Ten film jest na cda.pl
  oraz teledysk na YT:
  „Big Cyc antoni wzywa do broni”.

 2. Ale ludzie chcą namacalnych dowodów nie tyle istnienia, co obecnej działalności Boga. Mówią, iż koniec był zapowiadany wiele razy i jeśli nie nastąpił to długo go jeszcze nie będzie. Oj gdyby wiedzieli co to znaczy gniew Boga to by nie czynili wielu plugawych rzeczy oraz nie wygadywali tylu dyrdymałów. Niech się cieszą, iż Stwórca jest taki cierpliwy, oberwując ich bezeceństwa.

  1. Ich przekleństwo polega na tym, iźż chcą poznać to co jest nie poznawalne/czego nie da się poznać.

 3. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

  Efektem pracy „nowego nauczyciela” jest też fakt, że na początku kiedy Jezus został oskarżony uczniowie bardzo się bali i uciekli od Niego.
  Nawet po zmartwychwstaniu Jezus polecił, aby zanim pójdą w świat zaczekali aż otrzymają Ducha Świętego.
  Co działo się dalej (po otrzymaniu daru Ducha)? Strach który im towarzyszył zamienił się w heroiczną odwagę, dzięki której Apostołowie nie bali się cierpieć prześladowania lub zginąć w imię głoszonej Ewangelii.
  Kolejny mocny dowód na zmartwychwstanie (gdyby do niego nie doszło, strach w uczniach rozwinął by się jeszcze bardziej), oraz na obietnicę daru Ducha Świętego (radykalna zmiana podejścia i ogromna odwaga).
  Chwała Jezusowi Chrystusowi!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish