Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pochwycenie kościoła a hebrajska tradycja ślubu i wesela. Część I.

Tekst ten zredagowałem i skopiowałem ze strony, do której link jest na dole.

Jak wczoraj napisałem nie nastawiam się na pochwycenie, ale na

uświęcanie, a tekst poniższy traktują poglądowo.

Temat pochwycenia jest tematem trudnym i wywołuje wiele kontrowersji w środowisku wierzących przy okazji obnażając niektórych arogancję, pychę i wyższość…

Artykuł jest więc dla nawróconych sercem a nie intelektem bez względu na to, czy ktoś wierzy w pochwycenie przed czy po.

 

____________

 

Istnieje interesująca paralela między staroizraelskim  ślubem a porwaniem.  W tym scenariuszu zmieści się tylko Wniebowzięcie sprzed ucisku.  My, narzeczeni (Kościół Chrystusowy) oczekujemy obecnie powrotu naszego Oblubieńca, który zabierze nas do komnaty weselnej (wniebowzięcia) na siedem lat (podczas gdy ucisk ma miejsce na ziemi). Następnie będziemy celebrować Wieczerzę Weselną Baranka i wyruszymy z naszym Oblubieńcem do naszego nowego domu, nowego Jeruzalem.

 

Objawienie 21:1-4 .

 

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i nie ma już morza. (2) A ja, Jan, widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, które jest przygotowane jako oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. (3) I słyszałem potężny głos z nieba, mówiący: Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka z nimi; a oni będą Jego ludem, i sam Bóg będzie z nimi – ich Bóg. (4) I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu; i nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju już nie będzie; gdyż pierwsze rzeczy odeszły.”

 

 

 Jest to jedno z najbardziej otwierających oczy badań, które wykorzystują doskonałe historyczne spojrzenie na kulturowe aspekty naszych hebrajskich korzeni.

 

Kim jest Pan Młody i Oblubienica w Biblii?

 

Na każdym hebrajskim (nie mylić z żydowskim)  ślubie były obecne trzy grupy osób: pan młody, panna młoda i zaproszeni goście. Będą też trzy grupy ludzi zaangażowane w zaślubiny Baranka.

 

Pan Młody
To jest Jezus 2 Koryntian 11:2 , Efezjan 5:23-27

Oblubienica
To jest Kościół
2 Koryntian 11:2, Ef. 5:22-32 ,  Apokalipsa 21:9-10

Goście
uratowani po porwaniu Mateusza 25:1-10

 

TRZY ASPEKTY ŚLUBU ŻYDOWSKIEGO

Były też 3 aspekty każdego hebrajskiego ślubu.
To samo dotyczy zaślubin Baranka.

Umowa ślubna (Zaręczyny).

Jest to sytuacja, w której osoba zostaje zbawiona przez przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela2 Koryntian 11:2  Ceremonia zaślubin (Pan Młody przyjmuje Oblubienicę) To jest Porwanie. 

Jana 14:2-3 i Objawienie 19:7 dosłownie brzmi tak: „Przyszły zaślubiny Baranka i jego żona się przygotowała”. Wesele już miało miejsce w niebie podczas Porwania , a teraz Baranek i Kościół wracają na ziemię na ucztę weselną. Jest to paralela do tego, co Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 12:36 : „I bądźcie jak ludzie, którzy czekają na swego pana, kiedy wróci z wesela…” Uczta weselna (Goście są zaproszeni na uroczystość)
To jest Drugie Przyjście. 

Mateusza 25:1-10 . „Błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę weselną Baranka”. Objawienie 19:9 Panna młoda nie jest zapraszana na swój własny ślub! 

Eklezja  poślubiła Chrystusa podczas Porwania, a uczta weselna będzie miała miejsce na ziemi po Drugim Przyjściu. Osoby ocalone po Porwaniu zostaną zaproszone do udziału w uczcie weselnej. 

 

WESELE STAROŻYTNEGO IZRAELA
Obraz Mesjasza

 

Co Pismo Święte ma na myśli, kiedy odnosi się do kościoła jako do oblubienicy, a Jezusa do oblubieńca? Czy to tylko kwiecisty język? Czy jest to jedynie wskazanie Bożej miłości do Jego ludu? Zrozumienie starożytnych hebrajskich  praktyk ślubnych wyjaśnia znaczenie Pisma Świętego. Ślub jest obrazem przymierza zawartego przez Jezusa i objawia Jego plany powrotu po Swoją oblubienicę, kościół (eklezję).

Mieszkańcy starożytnego Izraela rozumieli, co Jezus zamierzał zrobić, ponieważ rozumieli model ślubu. Analogię między weselem a Chrystusem i Kościołem opisuje Efezjan 5:31-32

 

 , „Z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, a oboje staną się jednym ciałem”. 

 

To głęboka tajemnica — ale mówię o Chrystusie i Kościele”. Poniżej przedstawiono przegląd praktyk starożytnych hebrajskich  zaręczyn i ślubów. Równolegle pokazuje, w jaki sposób Jezus wypełnił część zaręczynową wesela i jak może wypełnić resztę, kiedy ponownie przyjdzie po Swoją oblubienicę, kościół.

 

 

I. Starożytna praktyka ślubna:

Przymierze małżeńskie i cena panny młodej.

 

 

Kiedy młody mężczyzna pragnął poślubić młodą kobietę w starożytnym Izraelu, przygotowywał kontrakt lub przymierze, które miał przedstawić tej młodej kobiecie i jej ojcu w jej domu. Kontrakt wskazywał na chęć utrzymania młodej kobiety i określał warunki, na jakich miałby oświadczyć się za małżeństwo. Najważniejszą częścią kontraktu była cena panny młodej, cena, jaką młody mężczyzna był gotów zapłacić, aby poślubić młodą kobietę. Zapłata ta miała zostać przekazana ojcu młodej kobiety w zamian za jego zgodę na zawarcie małżeństwa. Cena panny młodej była generalnie dość wysoka. Synowie byli uważani za bardziej wartościowych niż córki, ponieważ byli fizycznie bardziej zdolni do udziału w pracach rolniczych i innych ciężkich pracach. Cena panny młodej rekompensowała rodzinie młodej kobiety koszt wychowania córki, a także wskazywała na miłość, jaką młody mężczyzna darzył młodą kobietę — młoda kobieta była dla niego bardzo cenna! Młody mężczyzna szedł do domu młodej kobiety z kontraktem i przedstawiał swoją ofertę młodej kobiecie i jej ojcu.

 

Spełnienie Jezusa: przymierze małżeńskie i cena oblubienicy.

 

 

Jezus przyszedł do domu Swojej oblubienicy (Ziemi), aby przedstawić Swoją umowę małżeńską. Umowa małżeńska zawarta przez Jezusa jest nowym przymierzem, które zapewnia przebaczenie grzechów ludu Bożego. Jezus zapłacił cenę narzeczonej Swoim życiem. Podczas ostatniej wieczerzy, łamiąc chleb, mówił o cenie, jaką płaci: „…To jest moje ciało oddane za was…” Łk 22:20 . Liście do Hebrajczyków 8:15 jest jasne, że Jezus umarł jako cena za nowe przymierze: „…Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza, aby ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane wieczne dziedzictwo — teraz, gdy umarł jako okup aby uwolnić ich od grzechów popełnionych w pierwszym przymierzu.

 Inne odniesienia do Pisma Świętego to 1 Koryntian 6:19-20 , 1 Piotra 1:18-19Dz 20:28 i Jana 3:29 . Umowa małżeńska, nowe przymierze, jest opisana w całym Piśmie: „…To jest przymierze, które po tym czasie zawrę z domem Izraela” — oświadcza Pan. „Umieszczę moje prawo w ich umysłach i wypiszę je w ich sercach. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem… wszyscy mnie poznają, od najmniejszego do największego” – oświadcza Pan. „Bo przebaczę im niegodziwość i nie wspomnę więcej ich grzechów”. Jeremiasza 31:31-34

 

II. Starożytna praktyka ślubna: Puchar

 

Jeśli cena panny młodej była adekwatna do ojca młodej kobiety, młody mężczyzna nalewał młodej kobiecie kieliszek wina. Gdyby młoda kobieta wypiła wino, oznaczałoby to jej akceptację propozycji. W tym momencie młody mężczyzna i młoda kobieta mieli zostać zaręczeni. Zaręczyny były prawnie wiążące, podobnie jak małżeństwo. Jedyna różnica polegała na tym, że małżeństwo nie zostało jeszcze skonsumowane. Typowy okres zaręczyn trwał 1-2 lata. W tym czasie panna młoda i pan młody przygotowywali się do ślubu i nie widzieli się nawzajem.

 

2000 lat….

 

Spełnienie Jezusa: Kielich.

 

 

Tak jak oblubieniec nalewał pannie młodej kielich wina, aby przypieczętować umowę małżeńską, tak Jezus nalewał wino Swoim uczniom. Jego słowa opisują znaczenie kielicha w reprezentowaniu ceny oblubienicy za kontrakt małżeński: Następnie wziął kielich, podziękował i ofiarował go im, mówiąc:

„Pijcie z niego wszyscy. To jest moja Krew Przymierza, która za wielu zostanie wylana na odpuszczenie grzechów. Mówię wam, odtąd nie będę pił z tego owocu winnej latorośli aż do dnia, kiedy będę go na nowo pić z wami w królestwie mojego Ojca”. Uczniowie wypili z kielicha, akceptując w ten sposób kontrakt. Mateusza 26:28-29

 

 

 

cdn

 

 

Zaktualizowane: 16 listopada 2021 - 11:49

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish