Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Podjąłem decyzję: wchodzę w ekumenię.

Zastanawiałem się ostatnio nad tematyką ekumenii i szeroko rozumianej miłości.

Pomijając religie stricte demoniczne: buddyzm, hinduizm, jedaizm, pragnę skoncentrować się na religiach postrzeganych jako chrześcijańskie. Tak, wchodzę z chrześcijanami w ekumenizm ale biblijny.

Ekumenizm biblijny sprowadza się do jednej wypowiedzi Jezusa:

 

„Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 32 Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. 33 Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?” 34 I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. 35 Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Mk 3.

 

Tak więc parafrazując: ten mi jest bratem i siostrą z każdego zboru protestanckiego, a może nawet i kościoła rzymskiego, kto pełni wolę Ojca. Wola Ojca to także słuchanie Jego głosu i wykonywanie spraw Bożych.

 

„„Rzekli tedy do niego: Cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże?”

 

„Odpowiedział Jezus i rzekł im: (29) To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.”

 

Ten, kto uznaje Jezusa nie tylko za swojego zbawiciela, ale również za przyjaciela; ten zamiast miłości do piłkarzy i polityków (etc) zakochuje się w Jezusie.

Ten kto zakochuje się w Jezusie, poznał Jego uczucia do ludzi, ten nie tylko otrzymuje nowe, niekończące się życie, ale przede wszystkim pragnie za Jezusem iść, a to oznacza życie na Jego wzór: święte i bezgrzeszne, wypełnione wykonywaniem Bożych dzieł – Bożych uczynków.

Jezus wypełniał dzieła Boże na dwóch płaszczyznach:

 

 1. Sam przestrzegał Prawa Ojca:„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.(…)
  J 14,15” Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie(…)
  Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.”
  J 14,21 i 24
 2. W swej miłości pomagał innym. Dla Jezusa nie liczyło się własne JA. On to w pokorze służył ludziom, uzdrawiał, wypędzał demony, nakarmił rzesze ludzi chlebem i rybami. Zył nie dla siebie, ale dla ludzi.

 

 

Tak więc ludzie z każdej denominacji protestanckiej, Żydzi mesjańscy, katolicy odrzucający Marię i bałwochwalstwo, są mi braćmi i siostrami jeśli tylko pełnią wolę Ojca i stosują przykazania i podążają za Jezusem w miłości i pokorze.

To jest moja ekumenia.

„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. (23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.” Ew. Jana 17

 

Nie wiedza biblijna powoduje że ktoś mi jest bratem i siostrą, ale Prawo Boże w praktyce. Nie mowa językami determinuje moje relacje z innymi chrześcijanami, nie chodzenie do kościoła, nie wielbienie Boga, nie przez świętowanie soboty gdyż:

 

„Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą” Jakuba

Uczynki miłości są owocem prawdziwej wiary.

 

 

„Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. (29) Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, (30) albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. (31) Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon umacniamy„. Rzym 3

 

Na całe szczęście (czytaj: dzięki Bogu) otaczają mnie Boży ludzie, którzy Prawo Boga wcielają w czyn naśladując Jezusa Chrystusa.

To poprzez ludzi obecnych na tym blogu wiele osób otrzymało pomoc nie tylko  w postaci modlitw, ale i na płaszczyźnie materialnej również.

Oczywiście tytuł nadałem przewrotny celem zmuszenia do przemyśleń kim jest człowiek wierzący prawdziwie.

 

 

On zaś odrzekł: – „Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy” i wszystkich myśli. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie jemu podobne: „Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Mt 23

 

Z tym wejdę w ekumenię, kto wypełnia dwa przykazania:

 

 1. Miłowanie Boga
 2. Miłowanie bliźniego

 

Ad 1

15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.

21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie Jana 14

 

Ad 2

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».” Jana 13

Jest to 11 przykazanie.

 

Rz13

Nikomu nic winni nie bądźcie prócz wzajemnej miłości, bo kto kocha drugiego (człowieka), wypełnił Prawo.

 

Słownik języka polskiego:

wypełnićwypełniać

uczynić coś pełnym.

Tak więc uzupełnieniem nie pełnej szklanki wody (prawa) jest nowe przykazanie miłości wzajemnej.

Z takimi osobami mogę być w ekumenii.

 

 

Zaktualizowane: 9 września 2016 - 09:37

56 komentarze

Dodaj komentarz
  1. i znów Marcin będzie zazdrosny 🙂

   1. I zawitała miłość na blogu. ?

    Co do tego serduszka informuję moją szanowną żonę , że sprawa skierowana
    została do sądu cywilnego z wnioskiem rozwodowym . Niejaki Pan Piotr Zimbarder oraz Jacek Konopny zostaną poinformowani o tym osobną korespondencją.

 1. Chwała Bogu na wieki,niech będzie uwielbione Jego Święte imię!

  Dzięki? za ten tekst w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
  Niesamowicie wzruszający tekst mój umiłowany bracie? .Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ,a Duch Święty prowadzi.Tak aby światło naszego Króla odbijało się w nas i aby wszyscy rozpoznali,że jesteśmy dziećmi Boga.

 2. Aż mnie zakuło jak zobaczyłem tytuł aleś się obronił. Widzieliście może film ze zboru protestanckiego jak to pastor a la Michael Jackson mówi, ze protest się skończył?
  https://youtu.be/fxup_QnfSHg

  1. to było takie spotkanie charyzmatyków ruchu wiary i papieża, z udziałem pastora sukcesu Copelanda, który pisze książki z masońskimi symbolami na okładce ,a na ewangelii sukcesu zarobił dzięki diabłu fortunę – czyli jak to mój znajomy skomentował „zwiedzenia się przyciągają”

   http://przyjdzpaniejezu.pl/jacob-prasch-o-tym-jak-antychryst-spotyka-falszywego-proroka/

 3. A dlaczego „nie przez świętowanie soboty”? Przecież jest to w dekalogu 🙂
  A przecież „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.” 😉

  1. święcenie soboty nie zbawia.
   Nie chce ingerować w Boga zamysł dotyczący każdego z nas. Wiem, że Bóg ma indywidualne podejście do nas i jestem przekonany, że jeśli ktoś świętuję ten dzień w niedzielę, bo inaczej nie może, to zapytał Boga odpowiednio wcześniej. Popatrz, mamy kierowców karetek, lekarzy, policje, wojsko, i wiele innych przypadków.
   Ja nie świętuję w soboty z powodów religijnych, ale z posłuszeństwa. Od kiedy zacząłem świętować szabat miałem błogosławieństwa. Po prostu kojarzę fakty.

   1. Co do ratowania życia lub zdrowia (straż, policja) oczywiście, że to nie obowiązuje. O tym wspomniał sam Jezus ;).
    Są jednak ludzie, którzy z wyboru świętują „dzień słońca” bo inni dookoła tak robią i żeby lepiej się nie narażać 🙂
    Przykazanie szabatowe to jedyne przykazanie w którym Bóg podpisuje się kim jest, co zrobił i dlaczego mamy zachowywać właśnie siódmy a nie jakikolwiek inny dzień tygodnia.
    Poza tym jest wymienione dość wysoko, nawet powyżej „nie zabijaj” 🙂
    Moim zdaniem, to trochę chaotyczne, że ludzie którzy wierzą w tego samego Boga, świętują Jego odpoczynek w różne dni, tak jakby Bóg raz odpoczął siódmego dnia, raz pierwszego.
    Mówię tu o osobach, które wybierają z własnej woli niedzielę, bo mają w głowie tylko „odpocznij” a już nie „dlaczego odpoczywam”?
    Po 1 bo to siódmy dzień, a dopiero po 2 żeby się zregenerować po pracy 😉

 4. Myślę, że słowo ekumania nabrało gdzieś złego znaczenia i zazwyczaj jest kojarzone, jako łączenie w jedno wszystkich religii, nawet tych najbardziej bluźnierczych.

  Ja mam jednak podobne podejście, co Ty. Wiele bliskich mi osób wierzy w W Boga i Jego Syna, ale wiadomo, należą do różnych kościołów, czy wierzą na swój sposób poza religią i popełniają pewne błędy wynikające z takiej czy innej indoktrynacji.

  Jednak nie traktuję ich gorzej, bo wiem, że wiedza jaka została im wpojona nie określa jakimi są ludzmi.

  To ich usposobienie, bycie dobrym okazane przestrzeganiem Prawa Bożego i wiara w Jezusa jest ważna!

  Owszem, niektórzy mają problem np. z wszechobecnym bałwochwalstwem, ale robią to nieświadomie, bo zostali oszukani.
  Bóg jednak zapowiedział, że oczyści Lud Boży z bałwanów i odpuści te grzechy…zwłaszcza nieswiadome.

  Dlatego jest bardzo szlachetnym przykładem okazywanie zrozumienia i nie szufladkowanie i osądzanie osób, które mimo tej samej wiary, mają odmienne zdania w niektórych kwestiach.

  1. Bardzo słusznie, trzeba zbierać nasze kochane owieczki, przecież to są nasi bracia.
   Po wczorajszej gorącej dyskusji odniosłam wrażenie, że co niektórzy czują się za mocno wybrani, i nie wierzą w to, że Pan nasz Jezus Chrystus okaże miłosierdzie ludziom mającym dobre intencje i wiarę ale błądzącym.
   Podziwiam ludzi którzy, nie muszą się uczyć jakimi być, wydaję się, że są z gruntu dobrzy, wiedzą jak postępować, a nigdy nie mieli Pisma Świętego w swoich rękach, i szczerze wieżą w Boga.
   Ludziom trzeba mówić z serca do serca, a wtedy jest nadzieja, że zaczną nam ufać.

 5. Ludzi pozbawionych duszy nie sposob kochac, a jest ich cale mrowie… Chrystus o nich wspomina miedzy wierszami w Ewangeliach, iz nie sa Go godni ci ktorzy bardziej miluja ludzi niz Jego.

  1. Ludziom pozbawionych duszy, tylko sam Pan Bóg może pomóc a jeszcze nie wiadomo czy zechce.
   Mowa tu o chrześcijanach, którzy są przy Bogu ale błądzą.

  2. Detmold musisz nabrac poznania czym jest dusza czlowieka i jaka jest roznica pomiedzy dusza a duchem , zanim bedziesz wypowiadal swoje przekonania.Wiem co mowie. Pochyl sie nad tym.

 6. oikumene- zamieszkana ziemia
  Ironią jest fakt, że w Biblii o ekumenii jest tak:
  „Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat [OIKUMENE], aby doświadczyła mieszkających na ziemi” [Obj. 3:10 BG]
  „I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat [OIKUMENE]; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” [Obj. 12:9]
  „I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata [OIKUMENE], aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego” [Obj. 16:14]
  Nawet sama nazwa ekumenii wcale nie pochodzi od zjednoczenia Kościoła. Ona pochodzi od zjednoczenia świata.
  = NWO WORLD ORDER

  1. dziękuję za wyjaśnienie. Dlatego tak często korzystam ze słowników, a potoczne rozumienie ekumenii sprowadza się do jedności religii.

   1. To jest naprawdę chory matrix, to co przedstawia się nam jako zbawienie okazuje się wg Słowa Bożego w zupełnie innym świetle – i dopiero mamy sensowny obraz rzeczy.

 7. Bardzo proszę o modlitwe za mnie aby Bóg zmilowal sie nade mna i nie zatracił mej duszy w piekle

  1. Kamilu skad takie złowieszcze słowa?

   1. Byłem niepisłuszny Bogu i robilem po swojemu wszystko czego bardzo żałuję proszę o modlitwę

    1. ja też, ale czy mamy się jak sam diabeł oskarżać ciągle i dołować? Mamy adwokata u Boga, który jedynie jest perfekcyjny = Święty.

 8. Istotą prawdziwego chrześcijaństwa jest pełnienie woli Bożej praktycznie w naszym codziennym życiu, na każdym kroku, oddawanie naszych decyzji pod jego kierownictwo, i uznawanie tych którzy tak czynią bez względu na denominacje. 🙂 Wszystko co czynimy i jak postępujemy ma być nie dla naszego uznania, ani szukania przypodobania się otoczeniu, ale dla Ojca i z woli Ojca. A kto poznał Boga ten pragnie pełnić Jego wolę:)

  1. Dokladnie jest tak jak piszesz Aldono. Pozwol, ze spojrze na to z innej strony. Od strony bojazni bozej.Analogicznie :tylko ten jest prawdziwym chrzescijaninem , kto chodzi w bozej bojazni. Znamy ludzi religijnych, ktorzy maja szacunek i respekt przed Bogiem, lesz posluszni bywaja tylko ci co Znaja osobiscie Slowo. Podrawiam BK

 9. Mama mi podsunęła ten zastanawiający link o nawróceniu polityka lewicy:

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/smiertelnie-chory-byly-posel-sld-tomasz-kalita-sie-nawrocil/d24n481

  „Pod koniec maja Tomasz Kalita, były rzecznik SLD, dostał ataku padaczki i trafił do szpitala. Usłyszał, że ma wielopostaciowego glejaka. Dwa tygodnie później przeszedł skomplikowaną operację wycięcia guza. Tuż przedtem zdarzyło się coś, co zmieniło go na zawsze. – Zjeżdżałem na pierwszą operację w swoim życiu. To było absolutnie przerażające, pierwszy raz w życiu byłem w szpitalu, a strasznie się ich bałem. No i operacja, potworny lęk. Jedyne, co mogłem zrobić, to się modlić bardzo gorliwie: 'Ojcze nasz…’. I nagle poczułem rękę. To był dotyk ciepłej dłoni na piersi i głos: 'Nie martw się’. To było coś niesamowitego, to mnie napełniło jakąś siłą i tak wjechałem na operację – opowiada o tym, czego doświadczył, polityk”.

  Chwała Bogu Ojcu. Niech poprowadzi tego człowieka do prawdy w imię Jezusa Chrystusa i da mu nowe życie.

  1. Jak już kiedyś pisałem -podział lewica-prawica to już sie zaciera .Zaiste są na prawicy jak i na lewicy dobrzy ludzie jak i źli .Nie mylić lewicy z lewactwem ani prawicy z wielkimi patriotami choć jest tam wielu patriotów lecz wielu nie tak jak trzeba pojmuje tę sprawę .Temat złożony ale patrzmy na owoce i człowieka a nie jego przynależnosc partyjną .

  2. :O
   Oby ten człowiek wrócił do zdrowia, i żeby też odnalazł drogę do Chrystusa i zmienił jego życie!
   🙂

  3. Arkadiusz Łódź

   nooooo Jacek , tez słyszałem o tym polityku z SLD
   no jak ma glioblastome multiforme to raczej rokowanie tutaj jest beznadziejnie (niestety).W kilka miesięcy zabija.
   To chyba tylko Boży cud może go uratować.

   1. Niech tak się stanie w imię Pana Jezusa Chrystusa!

   2. Wzruszyła mnie ta historia. Wielu by go kiedyś skreśliło jako „lewaka”, ale dla mnie opcja nie ma znaczenia i mi żal bliźniego. Naprawdę wierzę, że stanie się cud. Wierzę, że dotknął go Pan Bóg. Niech Jego chwała objawi się w cudownym wyzdrowieniu Tomasza Kality.

    1. no bo czyjeś lewactwo czy inne ten tego takie nie upoważnia nas by go prześladować

     1. „Polityk SLD wyznaje też, że zdał sobie sprawę z pozytywnej roli, jaką odgrywa Radio Maryja. – Rano w szpitalu słuchałem Radia Maryja. Mama kupiła mi radio, żebym mógł słuchać papieża Franciszka, kiedy był na Światowych Dniach Młodzieży, więc byłem na bieżąco. Zrozumiałem fenomen tego radia i naprawdę je doceniłem.”_fakt
      Sam byłem katolikiem i wiem, że (mimo wszystko) może to być dobry początek drogi… Ale można też w tym utkwić na dobre. Przecież znamy historie gdzie demon „odpuszczał” po katolickich egzorcyzmach po to, aby delikwent zaufał KK, a potem słał pokłony bożkom. Może to być również historia w stylu „Jak trwoga to do Boga”, działają emocje, strach itd.. Warto również pamiętać, że SLD świetnie układało się z KK – brak lustracji, komisja majątkowa, konkordat… Oczywiście życzę Mu poznania Prawdy.

    2. Przypomina mi się cytat z Ewangelii Łukasza.
     „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”.

 10. B.P.Z. napisz cos o nefilimach ( potomstwu upadlych aniolow ). Tego plugastwa jest coraz wiecej… Boze, ratuj nas, dzieci Twe. Na marginesie. Najgorsze jest to, iz to moga byc wasi bliscy…

  1. detmold podaj @ coś ci wyślę o nefilimach

 11. Prosze o modlitewna ochrone, mnie nedznego grzesznika. Z Bogiem.

  1. „Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu” (Rzymian 7:24-25, UBG).

  1. Ty też Artur na kolanach? Co to się dzieje 🙁 … Kochany bracie, niech Pan Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący Cię podźwignie!

   1. jeszcze kilka osób jest na kolanach. To świadczy o atakach złego.
    ale:
    Wy z Boga jesteście! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie.

    1. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za Jego Ducha! Bez Niego byśmy poginęli marnie. Lew by nas pożarł. Niech te chwile słabości będą preludium do czegoś wielkiego, co jak wierzę jeszcze nadejdzie. Niektórzy z nas czują się teraz brudni, ale krew Jezusa Chrystusa nas oczyści!

 12. Mam podejrzenia, graniczace z pewnoscia, iz czesc, znaczna czesc ludzi ma w sobie geny demoniczne… Oni sa wszedzie, wszedzie…

  1. Po przeczytaniu twojego komentarza „oni są wszędzie, wszędzie” mam wrażenie że popadasz w paranoje. To niebezpieczne, radzę zachować spokój. 🙂

 13. Jak tak dluzej potrwa nikt z wybranych Boga nie ocaleje… Szczerze mowiac malo kto z ( normalnych duchowo ) ludzi szuka prawdy zadawalajac sie jej przeroznymi substytutami duchowo-materialnymi. gdyz nauka Jezusa Chrystusa nie uznaje zadnych kompromisow.
  ..,

 14. Wyznawcy Chrystusa na calym swiecie sa lzeni, bici, poniewierani, a nawet mordowani. Taka jest cena za wiernosc Bogu. Jednakze dla dreczacych nas diablakow nie ma nadziei. Ich koniec bedzie gorzki.
  p

 15. Adminie pomyliłeś pojęcia, ekumenia jest to dążenie do pierwotnej jedności pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi. Czyli odstępcze kościoły powinny wrócić do źródła – Biblii i na tym budować, natomiast w praktyce dzisiejsza ekumenia sprowadza się do porozumienia np. że budda to ten sam bóg co Chrystus i wszystko jest ok – mamy tego samego Boga.
  Ludzie czytający Biblię i stosujący jej zasady już nie podlegają ekumenii, bo są już nawróceni.
  Krav

 16. Im glupszy w wspolodczuwaniu oraz bezwzgledniejszy jestes, tym wyzej zajdziesz w hierarchii spolecznej… Naturalnie w drodze do sukcesu wskazany jest brak sumienia, ktore jest zbednym luksusem… I ojak tu zyc wedlug Boskich prawidel? To nie takie latwe jak sie wielu wydaje.

  .

 17. Przepraszam najmocniej jak tylko sie da wszystkich was razem i z osobna za te moje przesadne tragizowanie. Ale chyba przyznacie mnie racje, iz ten swiat nie jest taki wspanialy jak sie go nam przedstawia. Z Bogiem.

  1. Detmold Twoje komentarze są dobitne. Mnie się to podoba.

   1. Mnie nie przeszkadza twoje tragizowanie ? tylko czekam na czas,kiedy Arturze zaczniesz zachwycać się Panem Jezusem.
    Świat jaki jest każdy widzi,ludzi którzy żyją nim także.
    Nasze narzekanie tego nie zmieni.
    Zmiany mogą przyjść poprzez to,że Chrystus będzie wypełniał nas coraz bardziej.Wtedy to nasza stara natura znika i On prowadzi nas i zmienia rzeczywistość.
    Ciebie Arturze cały czas jeszcze coś trzyma,żeby całkowicie pójść za Nim.
    Pokój z Tobą ?

 18. Co trzeba zrobic aby w Polsce bylo dobrze, swietnie, znakomicie?
  Trzeba lysych pokryc papa 😉

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish