Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Seks przedmałżeński. Biblia i ślub.

Jako narodzona na nowo osoba nie lubię już tego określenia „seks”, ale młodym wiekiem czytelnikom bardziej to uzmysłowi o co w tym wszystkim chodzi jeśli przemówię do nich ich językiem.

Punktem wyjścia niech będzie jeden niepodważalny fakt:

System szatana, czyli media, odstępcze religie, kultura, rozrywka, politycy,  powodują, że Prawo Boga ma być łamane i odwracane.

Obecnie żyjemy w wczasach odwróconego dekalogu.

 

Tematu tego podjąłem się, gdyż kilka tygodni temu na blogu powstał na ten temat spór. Powiedziałem słusznie jak to zwykle mówię (wersja dla tych, którzy mnie nie lubią 🙂 ), tudzież wyjaśniłem na podstawie posiadanej wiedzy (wersja dla tych co mnie lubią :-)), że  w Biblii nie ma takiej wzmianki, zakazu, nakazu zabraniającego współżycia przed ślubem. Nie dlatego że tak uważam, ale dlatego że nie mogłem znaleźć.

Natomiast Pismo wyjaśnia Pismo i tak, jak z przykładem papierosów palenia, choć nie ma zakazu palenia papierosów w Biblii, to nie oznacza, że możemy je palić. Zakaz ten znajdziemy w Koryntian.

 

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” 1 Kor

 

 

Paweł właśnie ma to do siebie, że wiele aspektów naszego życia pomaga nam zrozumieć. Nie znajdziemy tego ani w Janie, ani w Mateuszu. Paweł jako super znawca Tory uregulował nasze życie.

 

Jeśli badamy temat współżycia przed ślubem, to musimy także zbadać pojęcie ślubu i małżeństwa.

 

Jedna z hipotez omawiających etymologię słowa „małżeństwo” w języku polskim wskazuje, że wywodzi się od słowa małżonka, ściślej – od wcześniej już używanego wyrazu małżona o znaczeniu „żona pojęta uroczyście na mal”, w którym mal- wywodzi się od starogermańskiego māl lub mahal oznaczającego „umowę, kontrakt”. Drugi człon – žona – ma już charakter słowiański. Polszczyzna przejęła wyraz małżonka prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku z języka staroczeskiego – malženka, zdrobnienie od malženaczyli „ślubna żona”. Z pierwszej połowy XVI wieku pochodzą dokumenty używające słowa małżonek (sporadycznie: małżon) utworzonego od leksemumałżonka. Natomiast słowo małżeństwo pojawia się wcześniej, bo już w pierwszej połowie XV wieku, prawdopodobnie też na wzór staroczeskiego malženstvo. Inna hipoteza zakłada, iż podstawą etymologiczną omawianego słowa był staroniemiecki leksem ge-mahelo (obecnie gemahl) – małżonek, przejęty przez Słowian bez nagłosowego ge-.” wikipedia

 

Tak więc w naszej kulturze małżonka oznacza żonę uroczyście poślubioną podczas kontraktu jakim jest ślub. Widzimy więc, że już od tysięcy lat (historia Izraela), mimo braku biurokracji  małżeństwo było kontraktem.

Jakiś bystrzak teraz powie: no tak, a Adamowi i Ewie to kto udzielił ślubu?

Po pierwsze Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi i ich świadkiem, kapłanem i rodzicem był sam Bóg Ojciec. Po drugie Bóg wprowadzał swoje prawa sukcesywnie w oparciu o tworzenie się Jego ludu. Nie od razu Kraków zbudowano. Podwaliny Prawa otrzymał dopiero Mojżesz.

Zatem co Biblia mówi o seksie przedmałżeńskim?

Nie zabrania, ale…

 

(15) Jeśli ktoś uwiódł dziewicę jeszcze nie zaręczoną i obcował z nią, uiści rodzinie opłatę składaną przy zaślubinach i weźmie ją za żonę.

(Ks. Wyjścia 22:15

Za współżycie przed ślubem mężczyzna był zobowiązany zapłacić 50 szekli ojcu panny młodej. W czasach obecnych zapewne około 90% mężczyzn musiało by zapłacić ojcom panny młodej odpowiednik 50 szekli, ale  zdecydowana większość ojców  nie interesuje się stanem dziewictwa swej córki. Kiedyś przykładano do tego olbrzymią wagę. Dzisiejsi ojcowie są nieobecni.

 

Co z tego wynika?

Dwie ważne sprawy:

 1. Złamanie czystości przed ślubem było niemile widziane.
 2. Współżycie (dzisiaj seks) równało się z małżeństwem.

http://detektywprawdy.pl/2016/03/02/seks-to-malzenstwo/

 

 

Miłość narzeczonych to miłość, która zakłada wyłączność – w przeciwieństwie chociażby do licznych małżeństw Salomona: Sześćdziesiąt jest królowych i nałożnic osiemdziesiąt, a dziewcząt bez liczby, [lecz] jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna dla swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe i nałożnice ją wysławiają” (Pnp 6,8-9; por. 8,11-12).

 

Jest tutaj mowa o skalaniu. Synonimami tego słowa są:

 

1. podn. zhańbić , podn. pohańbić , podn. pokalać , podn. zbezcześcić , splugawić , zbrukać ,  splamić , podeptać , zdeptać , sprofanować , zszargać , poszargać , zaszargać , sponiewierać , przynieść czemuś ujmę , okryć coś hańbą

 

Tak więc przez wiele tysięcy lat, aż do czasu rewolucji seksualnej, mającej miejsce dopiero na przełomie lat 60 i 70ych tamtego wieku czystość przedmałżeńska była standardem a każde odstępstwo odchyleniem od normy.

 

Poza pięknym utworem lirycznym jakim są „Pieśni nad pieśniami”,  w apokalipsie jest pokazany stosunek Oblubieńca do oblubienicy.

 

23) I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody –

 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.

(9) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka.

(Apokalipsa (Objawienie) 21:9,

 

(17) A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
(Apokalipsa (Objawienie) 22:17

 

 

Czasy obecne to moda na tzw konkubinat. Czymże on jest?

 

Konkubinat (łac. concubinatus od com- 'współ-’ i cubare 'leżeć’) [1], kohabitacja – nieformalny związek dwóch osób, pozostających w pożyciu, bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa.”

 

Kobieta lub mężczyzna współ leżą koło siebie. Bez ślubu jesteście współleżakami 🙂

 

 

Teraz żyjemy w takich czasach, że przeciętna 30 latka przed ślubem mogła mieć już minimum  kilku partnerów. Jaka więc może być mowa o czystości przedmałżeńskiej?

Jest jednak jeden szkopuł, którego nie chcą zauważyć głównie nauczający chrześcijanie:

W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Wraz z pokutą, a następnie chrztem, wszystkie nasze grzechy zostały wymazane. Otrzymujemy nowe życie. Tak więc chrześcijanka narodzona ponownie staje się ponownie dziewicą, a mężczyzna prawiczkiem. Dotyczy to także osób  narodzonych na nowo w trakcie rozpadającego się związku pogańskiego lub po rozwodzie.

Jeśli nowe życie to i uświęcenie.

1 Piotra 1

 ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, 16 gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”

 

Jak wspominałem w tradycji żydowskiej za współżycie przed ślubem mężczyzna był zobowiązany zapłacić 50 szekli ojcu panny młodej. Taka kobieta określana była uwiedzioną. Jednak nie był to grzech skoro można było to zrekompensować ojcu.

„Wniosek: seks przedmałżeński nie był karany, ale dziewictwo miało wartość, za którą płacił mężczyzna (spowodowane to było faktem, że ojciec pozbawionej dziewictwa dziewczyny musiał  dać jej większy posag). Zarówno w przypadku obopólnej zgody na seks, jak i gwałtu, suma ta była jednakowa: 50 szekli.”

 

Teraz bywają zbory, w których nie udziela się ślubu za seks przed małżeński. Uważam, że pastorzy mają trochę racji, zważywszy na fakt, że  wiele osób nie jest świadomych swych decyzji. Co się stanie jeśli współżycie jest podjęte za szybko, kiedy nie poznało się partnera/kę jeszcze dosyć dostatecznie? Przepraszam pomyliłem się?

Tutaj właśnie ślub jakby reguluje wszystko doprowadzając do odpowiedzialności. Współżycie przed ślubem prowadzi do posiadania furteczki odejścia. Nie ma zobowiązań, nie ma musu, mogę odejść jak coś. Dopóki nie weźmiesz ślubu z partenrem, cały czas nie masz pewności czy ten ktoś będzie Twoim współmałżonkiem.

Po ślubie również można odejść ale nie jest to już takie łatwe.

Dlaczego Jezus nic nie mówił o zakazie współżycia przed ślubem? Odpowiedź jak zwykle znajdziemy w Torze:

 

„Wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie” (Pwt 22, 21).

Jest tutaj mowa o kobietach, które jak się okazało nie były dziewicami po nocy poślubnej. Jezus doskonale znał Torę.

 

Jest napisane:

 

„Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. 4 Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. 5 Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was szatan. 6 To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. ” 1 Kor 7

Poza sugestią względnie częstego współżycia Paweł jasno określa kto ma dysponować ciałem mężczyzny i kobiety: żona i mąż.

Nie mówiło się na osoby stanu wolnego per mąż i żona.

 

W świetle powyższych rozważań uważam, że osoby mieniące się chrześcijanami i współżyjące obecnie przed ślubem, powinny taki ślub wziąć. Jeśli jesteście na etapie narzeczeństwa to jednak pomimo silnej pożądliwości ciała, radziłbym zachować czystość do ślubu. Zachowajcie to coś tylko dla Was, aby współżycie było jak  wino, które sprawi tym większą radość im bardziej jest dojrzałe.

 

Obecnie wszystko jest pomieszane i sam fakt odejścia z domu dzieci o podjęcie się współżycia jakby tworzy związek małżeński:

 

5 I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.

6 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».

Mateusza 19

Jak widzimy Mateusz cytował Stary Testament.

Odejście od matki swojej i ojca  aby być z partnerem/ką jest równoznaczne jakby z małżeństwem, choć reguluje to dopiero ślub.

Mąż i żona biorą za siebie pełną odpowiedzialność. Może ona być tylko wtedy pełna kiedy odłączą się od matki i ojca. Mają się kochać z pełnym oddaniem i poświęceniem, tak jak Chrystus umiłował Kościół. Do końca. Do śmierci. Mąż ma być głową rodziny, czyli służyć jej wszelką pomocą. Odpowiadać na jej potrzeby, pomagać. Kobieta, w odpowiedzi na taką miłość, może odpowiedzieć swoją miłością, pełną szacunku wobec męża.

http://www.chn.kz.pl/index.php/teksty/item/seks-przed-lubem

 

Już samo narzeczeństwo wiele zmieniało w postrzeganiu związku:

 

23) Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę, zaręczoną z mężczyzną, napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, (24) to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich, i poniosą śmierć; dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wytępisz to zło spośród siebie.

 

Kobieta zaręczona jest jakby półmężatką. Powyższy cytat pokazuje jak wielką rangę miało narzeczeństwo.

 

Niektórzy idą jeszcze dalej mówiąc, że nie ma czegoś takiego jak seks przedmałżeński. Powiadają, że jest tylko pozamałżeński, ale:

 

Cudzołóstwo w rozumieniu Tory ma miejsce wtedy, gdy mężczyzna ma stosunek seksualny z kobietą, która jest żoną innego mężczyzny:

„jeżeli mężczyzna cudzołoży z żoną innego mężczyzny, z żona bliźniego, [to oboje, cudzołożnik i cudzołożnica], muszą ponieść śmierć„”

 

 

 

(13) Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną.

(Ks. Rut 4:13,

 

W Syracha czytamy o związkach tak:

 

(24) Kto zdobędzie żonę, ma początek pomyślności, pomoc podobną do siebie i słup oparcia. (25) Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość, a gdzie brakuje żony, tam mąż wzdycha zbłąkany. (26) Któż będzie ufał gromadzie żołnierzy, co chodzi od miasta do miasta? (27) Tak samo – człowiekowi, który nie ma gniazda i zatrzymuje się tam, gdzie go mrok zastanie.  syr 36

W Septuagincie początek brzmi następująco:

„kto wybrał sobie żonę, położył fundament majętności,

zyskał pomocnika równego sobie, filar spokoju”

 

 

Dla jednych zapewne będę za bardzo radykalny w tej ocenie, dla innych zaś zbyt liberalny. Nie prowadzę jednak bloga aby się komuś przypodobać. Blog prowadzę między innymi po to, aby życie ludzi było zgodne z Prawem Boga, a więc pełne błogosławieństw gdyż brak grzechu jest sam w sobie błogosławieństwem.

Zaktualizowane: 6 września 2016 - 15:06

27 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Piotruś ja będę jeszcze bardziej radykalny :

  A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»3.

  W momencie pierwszego zbliżenia mężczyzna i kobieta stają się małżeństwem.
  Szok w tych czasach ale Pan Jezus się nie zmienia.
  Mt 19, 7: Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?
  Mt 19, 8: Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było.

   1. Tak zapomniałem o tym artykule w którym jest kompendium wiedzy na ten temat.

    Trzeba się zastanowić czy ślub taki ziemski jest nam do czegokolwiek potrzebny ? Przysięganie przed ludźmi ma umocnić nasz związek ? Nie sądzę.
    Pan Jezus powiedział żebyśmy na nic nie przysięgali. A On przecież wie kiedy stajemy się małżeństwem bo sam nas do tego aktu (zbliżenia) poprowadził czyż nie ?

    1. Ślub ziemski jest potrzebny np. żeby wszyscy wiedzieli, że dwoje są małżeństwem. Jak Abram z Saraj gdy trafili do Faraona zataili małżeństwo, Faraon zabrał Saraj i spadły na niego kary od Boga. Wezwał więc faraon Abrama i zapytał: cóżeś mi uczynił? czemu nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną?

     Unikamy wprowadzenia innych w nieświadomy błąd.

     1. Tak taki cywilny jak najbardziej jest słuszny chociażby dla uniknięcia problemów w administracji itd.

 2. „Któż będzie ufał gromadzie żołnierzy, co chodzi od miasta do miasta? (27) Tak samo – człowiekowi, który nie ma gniazda i zatrzymuje się tam, gdzie go mrok zastanie.” 🙁 Jakbym o sobie czytał.

 3. Czystość przedmałżeńska to super sprawa.
  Pokusy już nie..
  Chwała Panu że do tej pory ocalił mnie przed bardzo potężnymi pokusami by współżyć cieleśnie..

  Nie mam już sił na to.

  No i tekst bardzo trafny 🙂

  1. Brawa dla ciebie Zdzisławie! Oby tak dalej, niewielu umiałoby się oprzeć pokusom! 🙂
   ?

 4. Ok a jeśli wziąść ślub to gdzie chyba nie w kosciele katolickim?

  1. Można spróbować w USC- jeśli nie zależy tobie i ukochanej na braniu ślubu w konkretnym obrządku, a z pewnych względów chcecie zalegalizować związek (coby np. nie było jakichś problemów przy ew. dziedziczeniu albo odwiedzaniu w szpitalu- nie zawsze pozwalają na odwiedziny osobom nie będącym małżonkami albo jest to bardzo utrudnione)…chyba że oboje należycie np. do jakiegoś zboru zielonoświątkowców, to myślę że warto byłoby pogadać z pastorem, a nuż się zgodzi udzielić ślubu?
   🙂

 5. To wszystko rozbja sie o telegonie, czyli programowanie duchowe. Innymi slowy nie mozna mieszac mleka z kaluza, bo mleko sie w niej rozplynie.

  1. Ciekawi mnie, czy telegonia działa tak samo gdy partnerzy użyją prezerwatywy?

   1. Nie działa jeśli użyja prezerwatywy bo liczy sie kontakt fizyczny, a zresztą cała ta telegonia to jedna wielka bzdura w która szkoda się zagłębiać bo idąc tym tropem 90% populacji tego świata nie znałoby swoich prawdziwych ojców tj osobników którzy pierwszy raz odbyli stosunek seksualny z kobieta będacą pózniej matką i którą to zaprogramowali jak komputer, a nawet nagrali jak płytę CD i będą ojcami wszystkich pózniejszych jej dzieci. Profesjonalnie to nazywaja zaprogramowaniem jej matrycy energetycznej chyba. Tak czy siak do mnie to nie przemawia i Bóg w swoim zamyśle nie dopuściłby do czegoś takiego. A co do twojej wcześniejszej wypowiedzi o dziewczętach to masz 100% racji zmień tylko słownictwo bo nerwami nic nie zdziałasz a tylko podupadniesz na zdrowiu 🙂 Pomyśl jakie wyzwanie staje przede mną jako ojciec 7 latki? Z mamusi przykładu brać nie może bo jest zaprzeczeniem wszelkich wartości biblijnych a ja juz modlę się by mieć na tyle siły i mądrości by ukształtować to młode życie w opozycji do tego bagna w którym przyszło nam żyć i by wskazać jej właściwą ścieżkę.

    1. Łaska Pańska z Tobą i Twoją córeczką, Sławku!

     1. Dzięki Jacku. Tobie też niech Jezus błogosławi każdego dnia i dodaje sił na tłumaczenia wartościowych tekstów, na które My tu czekamy 🙂

    2. Już dawno miałam to samo pisać, ta telegonia to jakieś magiczne bzdury rodem z new age. Energia i te sprawy, wibracje. Mały człowiek dostaje 50% materiału genetycznego matki i 50% ojca, bardziej zwracałabym uwagę na zdrową dietę bez używek, które wpływają na jakość nasienia.

     1. Podpisuję się pod tym. Czytałem gdzieś, że aby dziecko było zdrowe najlepiej minimum pół roku przed poczęciem ograniczyć używki do minimum. Dotyczy to także mężczyzn.

      1. A ja Ci powiem nawet więcej. Żyjemy obecnie w srodowisku mocno zdewastowanym żywiąc się popeliną której nasi dziadkowie nie wzięli by do ust nawet. Jakość zatem męskich jak i żeńskich komórek rozrodczych jest licha. Dlatego dziecko, które chcesz powołać na świat musisz zaplanować i odpowiednio sie przygotowac do samego poczęcia. Mi lekarz zalecił zmianę diety i uwaga na więcej mięcha powiedział niech chłop zje więcej kiełbachy heheh. Fakt jadłem wtedy mało mięsa ale posłuchałem i szamałem te kiełbachy az mi bokiem wychodziły. Oczywiście trzeba zrezygnować z używek to nie podlega dyskusji czyli zero fajeczek i ograniczyć alkohol. Potem wszystko juz w rękach przyszłej matki, która musi odpowiednio o siebie zadbać. Jak widzę te przyszłe mamusie z cygarem w zębach to aż mnie trzęsie. Tylu ludzi nie może doczekać sie potomstwa mimo wielu prób a tu taka jedna z drugą siksa kurzy sobie i baluje mając wszystko w poważaniu. Czytałem nawet o tym, że powstała nowa moda wśród nastoletnich przyszłych mam które palą w ciąży specjalnie by urodzić mniejsze dziecko bo boja się bólów porodowych! Jakoś nie bały się „szybkich numerków” a porodu się boją.

     2. Dokładnie jest jak piszesz. Dziecko jest darem Boga dla człowieka, który sie o nie stara. Ja tez musiałem zmienić podejście do tematu by je posiadać 😉 tj diete między innymi a i żona miała problemy by zajść w ciążę i ja utrzymać krytyczne były pierwsze 3 miesiące. Modliłem sie codziennie o to by wszystko było w porzadku. Niestety jako ówczesny niedzielny katolik modliłem sie zarówno do Boga jak i uwielbianej przez katolików Maryi. Dlatego pisząc iz dziecko jest darem wiem co mówię a teraz daje konkretnie w kość i muszę ją niekiedy ochrzanić 🙂

     3. Jeżeli dla Was to są bzdury:

      kopalniawiedzy.pl/telegonia-Arystoteles-owocowki-muszki-owocowe-dziedziczenie-niegenowe-wielkosc-Angele-Crean,21127

      pl.wikipedia.org/wiki/Telegonia

      18s.pl/dobry-blog/czym-jest-telegonia-i-dlaczego-dziewice-sa-tak-cenione/

      to jaką wartość ma dla was dziewictwo? Dlaczego zawsze było ono takie ważne, skoro nie niesie ze sobą jej przełamanie konsekwencji?

   2. Pierwszy raz słyszę o jakieś telegonii.

    1. Nie żałuj, że wczesniej nie słyszaleś bo to zwykle niu ejdżowskie bzdety.

 6. „zdecydowana większość ojców nie interesuje się stanem dziewictwa swej córki”
  to, co ostatnio widzę jest wprost nie do pojęcia;
  tryskające seksem 14-stki mamlają się publicznie ze swoim boyem.. albo jurne 12-stki odziane w strzępy szmat pozornie przypominających bluzkę czy w biustonosz push up, włosy ze zwiększoną objętością i makijaż postarzający o 3 lata i tak w obecności swoich rodziców! Normalnie wyglądających nie patologicznych, o czym ci ludzie myślą?
  Dziewczynki przedwcześnie miesiączkują, potem piją palą i dupczą się a na tych wpatrzonych w iphona pedałów z pędzlem na głowie i obwisłymi z tyłu dżinsami szkoda nawet strzępić ryja, gdyby jeszcze takiego siana w głowie nie mięli..
  Zauważyłem jedną rzecz, kiedy widzę że matka jest dojrzała i dodatkowo ubrana w spódnicę czy coś w ten deseń jej córki są spokojniejsze, bardziej urocze jak już niż mogące budzić pożądanie.

 7. Ok, mądralscy, a co z antykoncepcją, prezerwatywami, czyz w Starym Testamencie niejest napisane aby „niemarnować nasienia” skoro tak to kazdy stosunek z antykoncepcją jest grzechem, a jeśli zaczniecie gdybać, ze inne czasy nastały, to jest już to iście na łatwiznę, bo skoro wracamy do ST, i przestrzegania tamtych praw, to czemu nieprzestrzegacie Sabatu, składania ofiar itp…
  I w końcu po co przyszedł Jezus Chrustus, co zrobil swoim przyjsciem i czy zbawienie otrzymane od Chrystusa mozna stracic.
  Zapraszam do dyskusjii

  1. już za samo niekulturalne określenie „mądralscy” nikt nie powinien Ci odpowiadać…

   Ktos kto ufa Bogu nie powinien stosować ogumienia. Czy to grzech? chyba taki sam jak chamstwo.

 8. O niezuwazylem, ze jednak ktos odpowiedzial w sumie tym samym tonem co bylo zadane pytanie wiec pewnie jest takim samym Chrzescijaninem :).
  A tak serio, ilu z was Chrzescijan niezabezpiecza sie, bo jakos nagle czat umilkl, wiec co z Chrzescijankami przymujacymi tabletki antykoncepcyjne, czy one nie sa juz Chrzescijankami, niemaja zbawienia? Znam taka, ale ona jest pewna swego Chrzescijanstwa.
  Mam prosbe do Pana Admina, o przekierowanie moich pytan do pastora, jesli Pan zna owego, moze i ktos inny kiedys skozystac, bo sa to pytania istotne, o ktorych ludzie niemysla, lub niechca mysles dla swietego spokoju.
  Pozdrawiam serdecznie, niech Milosc Boga skruszy zaistniala wasn.
  Przepraszam jesli kogos urazilem,

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish