Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Co zrobiłby Abraham z uchodźcami, czyli dzieci obietnicy prześladowane przez dzieci ciała.

 

Wczoraj oglądając na dvd film pt „Biblia” ponownie przeżywałem dramatyczne losy   z życia bohaterów Starego Testamentu. Jednak przy historii Abrahama musiałem zrobić pauzę i sięgnąć do Biblii. Takie jakby olśnienie, a może głos Ducha Świętego.

Sięgnąłem do Galacjan, których niedawno omawiałem w Kielcach z Robertem. Po przeczytaniu poniższych wersów uznałem, że Paweł apostoł tak zwalczany przez co niektórych, wyjaśnił kierowany Duchem Świętym tak bardzo wiele, że nawet 2000 lat później  doskonale to rozumiemy zwłaszcza   w obliczu naszych europejskich problemów i polityki Watykanu. Paweł napisał:

 

” Czyż Ten, który udziela wam Ducha i działa pośród was cuda, czyni to dla uczynków nakazanych przez Prawo czy też dla posłuszeństwa wobec wiary? (6) Podobnie było z Abrahamem: „uwierzył Bogu i to poczytano mu za usprawiedliwienie”. (7) Zrozumiejcie więc, że synami Abrahama są ci właśnie, którzy wierzą. (8) Pismo zaś przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan dzięki wierze, dało Abrahamowi tę radosną nowinę: „Ty będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów”. (9) Tak więc ci, którzy wierzą: mają błogosławieństwo razem z wierzącym Abrahamem.” Ga 3

 

Wynika z tego fakt posiadania  tego samego błogosławieństwa chrześcijan, co było obietnicą dla Abrahama.

Potraktujmy to jako punkt wyjściowy w tych rozważaniach.

Jako były polityk muszę przyznać, że byłem zrobiony w balona. Najważniejsza gra interesów (definicja polityki) funkcjonuje w obrębie historii tego świata na osi Bóg-szatan, a nie prawica-lewica.

 

W tym samym rozdziale Galacjan mamy ukazane ogranie szatana:

 

„Chrystus uwolnił nas od przekleństwa Prawa, stając się ze względu na nas przekleństwem. Napisano bowiem: „Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”. (14) Stało się tak dlatego, aby zstąpiło błogosławieństwo na pogan w Jezusie Chrystusie, udzielone Abrahamowi i byśmy dzięki wierze otrzymali obiecanego Ducha.”

 

Paweł jako były faryzeusz a więc super znawca Pisma,  w sposób doskonały połączył przesłanie obietnicy danej Abrahamowi z błogosławieństwem danym poganom.

Notabene, Paweł był pochodzenia tzw żydowskiego, sztucznego tworu, funkcjonującego od ok 500 lat przed narodzeniem Jezusa.

Określenie Żyd, Żydzi pochodzi od słów Juda, Judejczyk – imienia jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba oraz późniejszej nazwy jednego z 12 pokoleń Izraela.

Natomiast Paweł był Beniamitą, a nie Judeujczykiem. Choćby to jest dowodem na plastikowość tworu jakim jest pojęcie Żyd.

Jak udowodnimy sobie później, nie ma żadnej  linii krwi wyróżnionej przez Boga.

Jedziem dalej.

„Gdyby bowiem dziedzictwo wywodziło się z Prawa, nie wywodziłoby się z obietnicy – tymczasem Bóg przez obietnicę okazał Abrahamowi swoją łaskę. (19) Czymże więc jest Prawo? Dodano je dla ujawnienia wykroczeń – do czasu przyjścia potomstwa, dla którego była przeznaczona obietnica. Prawo to przekazali aniołowie przez pośrednika. (20) Tam, gdzie jest jeden, nie potrzeba pośrednika, a właśnie Bóg jest jeden.”

 

Bóg jest jeden, a nie żadna rzekoma Maria (vide Astarte/izyda i wiele innych pseudo zależnie od regionu świata).

 

 

„gdzie jest jeden, nie potrzeba pośrednika”

 

Czy rozumiemy brak pośrednika? Brak to brak, żadnego wstawiennictwa.

Prawo dodano  do czasu przyjścia potomstwa, dla którego była przeznaczona obietnica. Potomstwo przyszło narodzone w bólach i nie z krwi i ciała, ale z obietnicy Bożej. Nie jest to więc linia krwi tzw żydowskiej. Jest to linia Ducha. Czy nie czujecie się w tym momencie na prawdę wybranym narodem? czyż nie jest to wspaniałe?

Nie tak dawno zastanawiałem się nad tym, dlaczego Bóg akurat mnie wybrał. Przecież cała moja rodzina jest niewierząca. No właśnie. Ukształtował mnie jak i nas wszystkich w łonie matki. Jak? Nie z krwi i fantastycznych genów, ale z ducha. Rodzice cieleśni decydują o tym, że rodzimy się z ciała, ale to Bóg jako rodzic duchowy, daje nam ducha. To Bóg transportuje do naszych ciał ducha prosto z nieba.

Nie istnieje odtąd Żyd ani Grek, nie istnieje niewolnik ani wolny, nie istnieje mężczyzna i kobieta – wy wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie. (29) A jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama i – zgodnie z daną obietnicą – spadkobiercami.

 

Jesteśmy prawdziwym potomstwem Abrahama. Nie ma żadnego narodu wybranego jak Żydzi czy Słowianie.

 

Dochodzimy do sedna. Matka jest tylko jedna

i to nie tzw matka boska.

 

Kim my jesteśmy w świetle obietnicy danej Abrahamowi?

 

Napisano przecież, że Abraham miał dwóch synów: jeden był zrodzony z niewolnicy, a drugi z wolnej. (23) Syn z niewolnicy był zrodzony zwyczajnie, według praw ciała, a syn z wolnej – dzięki obietnicy.(24) Ma to znaczenie przenośne. Kobiety te bowiem oznaczają dwa przymierza: jedno zawarte na górze Synaj – rodzące niewolę – wyobraża je Hagar. (25) Symbolizuje ona górę Synaj, która znajduje się w Arabii. Obecnie zaś Hagar wyobraża Jeruzalem, ponieważ jest ono w niewoli ze swoimi dziećmi. (26) Jeruzalem zaś górne cieszy się wolnością. Ono to właśnie jest naszą matką. (27) Napisano bowiem: „Ciesz się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości ty, która nie doznałaś bólów rodzenia, gdyż więcej dzieci mieć będzie kobieta opuszczona, niż ta, która jest zamężna”. (28) Właśnie wy, bracia, jesteście – jak Izaak – dziećmi obietnicy.

 

Jesteśmy dziećmi obietnicy. Nawet teraz to pisząc jestem mocno podekscytowany tym, jak nas grzeszników wybrał kochany Bóg. Każdy/a z nas jest elementem obietnicy! Dziećmi obietnicy nie z ciała, linii krwi, ale z Ducha.

 

Syn z niewolnicy był zrodzony zwyczajnie, według praw ciała i tacy są potomkowie Ismaela muzułmanie. 

Co mają obiecane muzułmanie w dżanachu?

Dżannah (arab. جنّة, „ogród”) – w islamie termin odnoszący się do raju. Według Koranu dostanie się tam po śmierci jest nagrodą za dobre czyny i wiarę. Koran szczegółowo opisuje warunki zbawienia. Są nimi wiara w Boga (5:69), modlitwa (5:12) i dobre czyny (4:124).

 

Stąd pełno szahidów podczas ataków terrorystycznych.

 

Szahid (arab. شَهيد, šahīd, świadek, męczennik) − termin wywodzący się z Koranu, oznaczający osobę, która oddaje swoje życie w sprawie wiary, za co ma obiecaną nagrodę wieczną, czyli życie w raju (Dżannah).”

 

Czym charakteryzuje się ów raj?

 


„Zostało wspomniane przez Daraj Ibn Abi Hatim, że Abu al-Haytham ‚Adullah Ibn Wahb opowiedział od Abu Sa’id al-Khudri, który słyszał Proroka Muhammada mówiącego „Najmniejsza nagroda dla ludzi w Raju jest miejscem, gdzie znajduje się 80.000 służących oraz 72 żony, nad którymi jest gmach udekorowany perłami, akwamarynem, rubinami, i jest tak duży jak od al-Jabiyyah do Sana”.

Czy 72 dziewice dostępne są tylko dla męczenników?

Nie. Owe panie (po 72 na osobę) usługują wszystkim którym udało się wejść do Raju, jednak męczeństwo jest najszybszą, ekspresową drogą żeby tam się dostać.

Męczeństwo jako najszybsza metoda na dostanie 72 dziewic

Koran 2:207 Spośród ludzi jest taki, który sprzedaje swoje życie, poszukując zadowolenia Boga. A Bóg jest dobrotliwy dla Swoich poddanych.

Koran 9:111 Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich życie i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani.

Prorok Muhammad powiedział „Ktokolwiek wejdzie do Raju nie będzie chciał wrócić do tego świata, nawet jeśli wszystko zostanie mu zaoferowane.”

 

Powróćmy do cytatu z Galacjan:

„Syn z niewolnicy był zrodzony zwyczajnie, według praw ciała, a syn z wolnej – dzięki obietnicy.”

 

Niewolnica symbolizuje niewolę i prawa ciała. Uchodźcy wybitnie pokazują swymi wybrykami czy kierują się ciałem czy duchem.

My jako wolni, zbawieni, uwolnieni kierujemy się duchem walcząc z ciałem.

Opierając się na powyższych słowach, ludzie niezbawieni, a więc nieuwolnieni, żyjący w niewoli, będą w jednym worku z muzułmanami.

Dlaczego więc kieruje się ich do Europy? Ponieważ tutaj jest pozostała część dzieci obietnicy, w tym także tych jeszcze nie narodzonych. To jest cel: wybić dzieci obietnicy. Demografia, socjalem dla muzułmanów i bronią.

 

W tym samym rozdziale Galacjan 4 mamy napisane:

 

(29) Lecz jak niegdyś syn zrodzony zwyczajnie, według praw ciała, prześladował syna zrodzonego według praw ducha, tak jest i teraz.

 

Historia kołem się zatacza. Co było będzie, jest.

Koh 1

„To, co było, jest tym, co będzie,
a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.”

 

Paweł napisał to 2000 lat temu.

Ismael zrodzony  według praw ciała, prześladował syna zrodzonego według praw ducha, tak jest i teraz.

Muzułmanie prześladują chrześcijan.

Co robią zdawałoby się chrześcijańskie rządy w Polsce?

Na warszawskiej Ochocie otwarto Ośrodek Kultury Muzułmańskiej, który został sfinansowany przez Ligę Muzułmańską oskarżaną o wspieranie islamskiego terroryzmu:

 

http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/559-zydowka-gronkiewicz-waltz-buduje-meczet-w-warszawie

 

Jaką receptę daje Pismo na dzieci niewolnicy (niewoli, ciemności, dzieci ciała)?

 

(30) Ale co mówi Pismo? „Wypędź niewolnicę i jej syna, gdyż syn niewolnicy nigdy nie będzie spadkobiercą razem z synem” wolnej. (31) Dlatego, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej.

Ga 4

Wypędź niewolnicę i jej syna

 

Uchodźcy powinni być wypędzeni z Europy, ale jest to tylko nasze marzenie. Politycznie jest to rzecz niemożliwa. Pijana światem społeczność Europy i nieznająca Boga, nie dopuści do władzy  polityków probiblijnych jakim jest na przykład Marian Kowalski.

Świat nie dopuści do takich wyborów ponieważ obecni politycy są zwierciadlanym odbiciem społeczeństwa.

Nie wiem jaki scenariusz szykują nam sataniści, ale prawdopodobnym jest w sytuacji niechęci Polaków do uchodźców III wojna światowa, mająca na celu wybicie dzieci obietnicy.

 

Nie daj się zrobić w konia. Czytaj Biblię.

„Poznacie prawdę a prawda Was wyswobodzi”. Jana 8

 

Powyższa analiza jest odkrytą tajemnicą przed narodem Królestwa Niebieskiego.

Dziękuję Ci Boże Ojcze w imię Jezusa Chrystusa za łaskę poznania i uwolnienie od ciemności.

__________

Konsultacja: Krzysztof i Agnieszka. Dziękuję.

Zaktualizowane: 8 sierpnia 2016 - 18:19

62 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Tak, to było prawdziwe olśnienie, bracie… Chwała Panu Jezusowi, że wybrał ciebie na Swego sługę i że posługuje się tobą, abyś inspirowany Duchem Chrystusowym pisał to, co piszesz. Otrzymasz za to wielką nagrodę w królestwie Bożym, ale celem nie jest ona, a przebudzenie bezbożnych, którzy tu zaglądają.

  Dziękuję Panu Jezusowi, tak bardzo dziękuję, z całego serca Mu jestem wdzięczny, że tu trafiłem i że mogę dołożyć swoją cegiełkę do tego chwalebnego dzieła, jakim jest ten blog; że mam z wami społeczność i oczywiście za ten przywilej bycia synem Boga, który doznał poznania prawdy. Systemowi szatana nie udało się nas zindoktrynować w kwestii tzw. „uchodźców” islamskich, a w rzeczywistości synów diabła, niewolników ciała. To wszystko ma tak głęboki sens… drugie i trzecie, a nawet czwarte dno… Niesamowite i absolutnie to zdumiewające…

  1. Dziękuję mój młodszy braciszku.
   Bez Ciebie również nie byłoby tego bloga w takim kształcie jaki jest obecnie i to nie tylko ze wzgledu na tłumaczenia, ale barwne aczkolwiek wartościowe komentarze.
   Także Bogu dziękuję za tę społeczność.

   1. Ślicznie dziękuję, Piotrze! To takie budujące, ale nie ego, a poczucie przydatności ciału Chrystusowemu…

    Ostatnio ciągle łapię się na tym, że gdy myślę o Panu Jezusie, że Go kocham, to serce bije szybciej i że mam mokre oczy, bo to takie wzruszające, doznać takiej łaski i dobroci, choć było się takim głupcem i niewdzięcznikiem…

    Działajmy więc tak dalej ku chwale Boga Ojca, Jego Syna i Jego Ducha. Nie wiemy, ile czasu nam zostało, więc badajmy Słowo i piszmy o nim tak, jak gdyby jutro blog miałby zostać zdjęty. Niech Ojciec daje nam sił, by to czynić bez zmęczenia, bo jak Duch przemówił przez proroka Izajasza:

    „Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają” (Iz 40:31, BG).

    1. Jakże miło widzieć wasza braterska miłość i wsparcie. Myśle sobie że tak własnie wygląda miłość w Chrystusie. Wytrwjcie bracia moi i modlił sie będę o to i Wy się prosze modlcie o mnie i moja rodzine prosze. Prosze Panie błogosław sługą Twoim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świetemu na wieki wieków. Amen

     1. Tak, mam was w modlitwie – ciebie, Kasię i Aleksa. Niech wam Pan Jezus błogosławi!

 2. To nie są nasi bracia czy zwiedzeni bliźni, a diable nasienie, szatański pomiot.

  1. Nie tacy się nawracali. Paweł wszak z wielkim zaangażowaniem prześladował i mordował naszych śpiących braci i siostry. Wydawałoby się, że to potępieniec, a doznał poznania prawdy i to spisane jego ręką, a natchnione pisma są dziś zaciekle atakowane. Także możliwe jest, by nawet bardzo zaciekły islamista po zetknięciu się w mocą Ewangelii otworzył oczy i wyrzekł się muzułmaństwa, nawet za cenę życia. Miałeś oczywiście na myśli ogół muzułmanów, ale wierzę, że i wśród nich są wybrani przez Pana Jezusa Chrystusa.

   1. Jacek, może to głupio zabrzmi, ale prędzej nawróci się się mahometanin o szlachetnej twarzy niż taki ktoś jak któryś z Saudów ( na filmikach widać u nich gadzie cechy ).

    1. Zapewne, ale i tak dobrze podkreślić, że w teorii nie ma dla Pana rzeczy niemożliwych. Inna sprawa, że musi być wola zwiedzionego, by Go przyjąć…

 3. Dopóki człowiek nie złamie się wewnętrznie i nie ukorzy przed Jezusem Chrystusem, nie jest dzieckiem Boga. Na marginesie. Chrześcijanin bez wrogów jest jak koń pociągowy bez podków, nie istnieje.

 4. Taka uwaga. Uchodźcy wojenni to kobiety, dzieci plus starcy, a nie faceci w wieku poborowym…

 5. Tomasz z Londynu

  detektywie dochodzisz ..do samego rdzenia prawdy…

  bez watpienia Duch Swiety to objawil…

  Dzieki Jezu

  doskonaly artykul

  pozdrawiam braci i siostry w Polsce

  1. Jakże to niepoprawne politycznie ze strony Detektywa Prawdy tak stanowczo oznajmić, że należy czym prędzej przepędzić tzw. „uchodźców”. Czyli niekoniecznie – jak zauważył Detmold – „kobiety, dzieci plus starców”, ale tych rosłych i żądnych krwi niewiernych dżihadystów, którzy pod takową zwodniczą etykietką i z błogosławieństwem biskupa Rzymu wdzierają się tam, gdzie nie było, nie ma i nigdy nie będzie dla nich miejsca.

   Dobrze, że coraz więcej katolików widzi, że coś tu nie gra. Inna sprawa, że atmosfera robi się dośc nerwowa jak im wytknąć, iż skoro są rzymianami, to muszą bez szemrania okazać pełne posłuszeństwo „nieomylnemu” papieżowi nakazującemu bezwarunkowe przyjmowanie i kłanianie się w pas muzułmanom i innym poganom. Oburzają się wtedy, że tak nie będą robić i tym samym stają w obliczu nieuniknionego konfliktu, gdyż jeśli nie są obłudnikami (bardzo nieprzyjemny dla nich epitet), to nie mogą nazywać siebie katolikami skoro nie są podporządkowani rozkazom Watykanu. Tyle, że u nas mało jest takich ludzi, większość wskutek duchowego lenistwa i zaczadzenia światem wybiera sobie, co im się podoba, a katolicyzm wymienia jako swoją religię, bo nie chce odstawać od reszty stada jako ci źli „jehowcy”, czy inne „protestanty”.

   Obawiam się, iż przyjdzie jednak niebawem taki czas, że tkwiąc w katolicyzmie będą musieli albo otworzyć islamistom szeroko drzwi do swego domu, albo sprzeciwić się nakazom tzw. „Stolicy apostolskiej” i – miejmy nadzieję – otworzyć oczy, a następnie odrzucić swoją odstępczą religię, nawrócić się, pokutować i przyjąć jedyną prawdziwą zbawczą wiarę, jaką jest chrześcijaństwo biblijne. Nie będzie trzeciej drogi wyjścia dla obrzydliwie zakłamanych „wierzących niepraktykujących”.

   1. To jest tak: Ważne jest co ludzie powiedzą/zrobią ( względem ciebie i twoich bliskich ), gdyż są blisko, a nie to co Bóg, ponieważ jest daleko, daleko… Po prostu niewiara w bieżącą obecność i moc Stwórcy…

 6. Paweł Misiaszek

  Skoro Ismael i jego dziedzictwo to linia prześladowców, to dlaczego Bóg ratuje go, a potem jeszcze obficie błogosławi? Ale ok… wiemy, że Bóg błogosławi komu zechce (Asyryjczycy, Babilon itd.)… Jednak biorąc pod uwagę, że prawdziwą nienawiścią muzułmanie (zarówno szyiccy jak Iran, czy sunnici spod wszelakiego znaku) pałają do Żydów (dzisiejszego Izraela)… Czy możemy powiedzieć, że „Muzułmanie prześladują Chrześcijan.” ? Tzn. ludzi zbawionych? Według mojej oceny dzisiejszy islam rysuje swojego zachodniego wroga jako chrześcijaństwo, a tak na prawdę USA, Francja czy UK nie mają z Chrystusem nic wspólnego. Koalicja antyislamska jest jak najbardziej ateistyczna, a zamiast słowo „chrześcijanie”, bardziej trafne słowo to „krzyżowcy”. Powiedzmy sobie szczerze: to nie Chrześcijanie gnębili/gnębią islamską ludność. Chrześcijanie nigdy, nikogo nie krzywdzili, co nie zmienia faktu, że i Oni cierpią za grzechy bezbożnego świata… A może po prostu wszystko ma swój cel? Ostatnio np. zastanawiałem się nad śmiercią nowotworową. Dla większości jest to koszmar, a czy nie jest to również akt łaski ze strony Boga? No bo wiemy, że każdy z nas umrze, jednak śmierć bywa różna… Czy taka gdzie umieranie trwa kilka tygodni czy miesięcy nie jest lepsza niż ta nagła, gdzie jest „strzał” i po wszystkim? Długie umieranie to czas na refleksje i nawrócenie… w skali makro – tak było np. z mieszkańcami ziemi Kanaan. Są przecież śmiertelne choroby (do niedawna chyba wścieklizna), które kończą się chwilowym, niewyjaśnionym powrotem pacjenta do zdrowia i świadomości… Pacjent na tuż przed zgonem chwilowo staje się pełen siły, wszyscy się cieszą i odzyskują nadzieję, a za moment wyziewa ducha i nikt (uczony) nie potrafi tego wyjaśnić…

 7. Już nie pamiętam Syn Abrahama to Izaak? Tak? Ale głównie mi chodzi o jego synów Jakuba a ten drugi Tezeusz? Jakub zostal nazwany Izraelem czy to przypadkiem nie chodzi o dzisiejszy Izrael?

  1. I w sumie zamieszala matka Jakuba i jego brata, ponieważ kiedy Izaak nie dowidzial Tezeusz miał mu upolować zwierzę i przygotować strawę, po czym dostac błogosławieństwo a ta kazala Jakubowi podszyc się pod brata.

  2. Paweł Misiaszek

   @dani871
   Abraham miał dwóch synów: Izaaka i Ismaela, Izaak również miał dwóch synów: Ezawa i Jakuba (Izrael). Potem Jakub i 12tu synów (pokoleń Izraela)… Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem 🙂 Poniżej „znośne” filmy, które (moim skromnym zdaniem) warto obejrzeć… Adminie Piotrze: Jaki dokłądnie serial na DVD oglądałeś? Proszę o link.
   https://www.youtube.com/watch?v=__xNgt0c5NM
   https://www.youtube.com/watch?v=7Jd6NMGuvIA
   https://www.youtube.com/watch?v=-SVGRo1jaLc

 8. Dochodzimy do tematu,jak wygonić i czy sie bronić,skoro wygonic.

  1. na ten czas Kesja to jest totalna abstrakcja, a temat używania broni i samoobrony juz jutro na blogu detektywprawdy.pl
   🙂
   świeżo przetłumaczony tekst, jeszcze pachnie klawiaturą
   zaglądaj Kesja jutro, a się nie zawiedziesz
   🙂

   w sumie to Ciem polubiłem. Ciem? chyba chrześcijańskim sercem 😉

   1. Ja też 😉 pozdrawiam Cię siostro w Chrystusie 😉

   2. Tu się różnimy,bo ja Ciem już od dawna lubiem.

    1. ja Ciem też od dawna zadziorna siostrzyczko 🙂

    1. Rozbrajają mnie wasze wymiany uprzejmości 😀 Świat mawia, że kto się lubi, ten się czubi i wygląda na to, iż coś w tym jest 😉 …

 9. Dzięki Panu Jezusowi, ze przez swego Ducha Świętego Cię poprowadził przez ten tekst. Czytajmy Biblię powoli, by myśl i analiza mogły nadążyć za tekstem. Polecam analizę historii wyboru żony dla Izaaka i wysłanie w tym celu sługi przez Abrahama. Gdzie Izaak jest oblubieńcem, Rebeka oblubienicą. Rebeka zgadza się iść i poślubić Izaaka na podstawie opowieści sługi, a przecież nigdy nie widziała przyszłego męża. Rebeka zgadzając się na podróż otrzymuje od sługi dary i klejnoty w imieniu oblubieńca – i wiele innych analogii dotyczących nas teraz, opowieści o Jezusie w Ewangeliach i naszej wiary w Niego, mimo że nigdy go nie widzieliśmy. Naszej drogi do niego w którą poszliśmy wyczekując z Nim spotkania. Niech Pan Jezus Cię prowadzi Piotrusiu.
  krysio

  1. ooo krysio Ty żyjesz :-). Miło, że piszesz.

   „Czytajmy Biblię powoli, by myśl i analiza mogły nadążyć za tekstem.”

   Bardzo słuszna uwaga. Bardzo. Tak właśnie robię, czytam powoli. Myslę, że poruszyłeś niesłychanie istotony aczkolwiek wyglądający na banalny temat.
   Właśnie jak czytałem z Robertem Pismo, on zaskoczony był, że po kilku wersach ja już analizuje. Pomyslałem, że to kwestia wyboru techniki, ale masz rację, to sprzyja zrozumieniu. Nie czytajmy na zaliczenie, ale powoli analizując.

   Wspaniała analogia z Izaakiem. Brawo.
   Pamiętam Cię Krzysiu z Otwocka, zaimponowała mi Twoja nie tyle wiedza co zrozumienie Pisma. No ale Ty już chyba kilka razy przeczytałeś Biblię.

   1. Dzięki Piotrusiu za pamięć. Żyję i mam się dobrze. Śledzę pilnie Twojego bloga. Też tak mam, kilka wersetów i nawet czasem tego nie chcę, ale sama z siebie przychodzi analiza. Nie miej mi za złe, że nie odzywam się za często. Jak mówiłem Ci w komentarzach zrobiło się dosyć ciasno i trzeba dać szansę na wypowiedzenie się i wzrost duchowy młodszym Braciom i Siostrom w wierze. Niektórzy „raczkują” i potrzeba i „mleka duchowego”. Niech piją i cieszą się jak dzieci, co widać, gdy pewnie z wypiekami na twarzy piszą do Ciebie o nowym odkryciu. My, co przechodzimy na pokarm Biblijny stały, nie wprowadzajmy młodszych Braci w zakłopotanie swoją wiedzą, bo jak pisze św. Paweł zbytnia wiedza i poznanie nadyma. Nie chcę pokazać młodszym braciom, że jestem „lepszy” bo przeczytałem i przeanalizowałem więcej jak oni. Nie, kocham ich i cieszę się z każdego nawet drobnego ich kroczku. Bo to kolejny krok ku dojrzałości chrześcijańskiej. Tak trzeba, by Oni wzrastali a ja się umniejszał. Jeszcze raz dziękuję za pamięć.
    krysio

    1. Jestem chyba ewenementem u Detektywa. Nie dość, że prostaczek to jeszcze nie rozumiem :/ Ostatnio oniemiałam czytając, że jak kobieta złapie w walce za przyrodzenie faceta trzeba jej odciąć rękę. Zamiast poznania odrzuca mnie od Biblii.. Nawet już nie mam siły komentować, skoro nie chcę czytać Słowa Bożego to raczej marna ze mnie chrześcijanka 🙁

     1. Nie czytaj kolejno rozdział za rozdziałem. Zacznij od Ewangelii i Nowego Testamentu. Potem przez pryzmat Chrystusa w Ewangelii spójrz na Stary Testament i go czytaj. Zapewniam – będzie jaśniej i łatwiej. krysio

      1. Czytałam NT wielokrotnie, ST w skrócie znam cały, ale czytałam go tylko na wyrywki. Wlasnie teraz czytam rozdzial po rozdziale i koncze Piata Mojzeszowa.

       1. Biblia to była moja ulubiona książka przez całe dzieciństwo, miałam wersję okrojoną. Jak to w Biblii dla dzieci, było tam zminimalizowane zabijanie i szczerze mówiąc nie mogę wyjść z osłupienia czytając pierwszy raz w życiu całość.

       2. Tore trzeba czytać z dużą pokorą, z tą prostotą o której dużo się ostatnio mówi, ale też koniecznie w Duchu Świętym. Bez tego nie da rady. No i jeszcze mądrość, która w pokorze podpowiada: poznaj kontekst kulturowy, kto pisze księgę i do kogo, i w jakiej sytuaczji historycznej, oraz geograficznej, To jest niezmiernie ważne, na kolejnym poziomie natomiast szukaj w niej Jezusa.

       3. Zastanowił mnie komentarz Emilii, ale nie wiedziałem, co odpisać, także dziękuję Tobie Ewo za to cenne spostrzeżenie. Nic lepszego mi nie przychodzi do głowy.

        Postaram się pamiętać o Tobie Emila, aby w modlitwie prosić o odebranie od Ciebie tego zniechęcenia, a wzmożenie głodu Słowa. W zasadzie o to samo tez mógłbym Was poprosić, gdyż tak samo jak Emilia najpierw przeczytałem Nowy Testament, a teraz czytam po raz pierwszy po kolei Stary i o ile bez prowadzenia przez Ducha niemożliwością jest mieć zrozumienie, tak zniechęcenie momentami też mnie nachodzi, gdy widzę tyle imion, rodowody, opisy krain, czy chociażby intrygi na dworze królewskim, które nie do końca rozumiem.

       4. Będę o Tobie pamiętać w modlitwie. Jacku, czy mógłbyś mi przypomnieć jak się nazywa i skąd dostałeś tę książkę o jezuitach, o której kiedyś pisałeś. Nie umiem znaleźć tego komentarza.

       5. Serdecznie dziękuję Ci za modlitwę w imię Jezusa!

        A co do tej książki, to chyba chodzi Ci o ten fragment przysięgi jezuitów, który przepisałem w komentarzu. Książka – Gary Kah „Nowa światowa religia” – była ogólnie o duchowych korzeniach globalnego rządu, a dostać ją można przez net na stronie księgarni Dobry Skarbiec.

  2. aha i to co piszesz jest darem od Boga, ale to już jutro o tym o inteligencji innej

   1. Nooo, już się nie mogę doczekać jutrzejszych artykułów 🙂 !

    1. Jacku. Tora jest przepiękna 🙂
     Czy wiesz że w 3 Mojzeszowej jest najwięcej w całej Biblii słów wypowiedzianych przez samego Boga?
     Te historie które teraz Cię męczą, będą się odkrywaly kolejnych księgach, zwłaszcza królów. Biblia nie jest chronologiczna, stąd trochę problemów, ale wierz mi, powoli wszystkie zagadki zaczną się układać. Te rodowodu też są b. ważne. Jak każde słowo. 🙂

     1. No, nie mogę ani powiedzieć, że wiedziałem, ani że to zauważyłem czytając 🙂 To faktycznie musi być dobry przykład na to, że z każdym kolejnym podejściem Duch odsłania nowe warstwy w treści Pisma wraz ze wzrostem poznania. Wierzę, że o ile Pan da, to z czasem mi się to w głowie odpowiednio poukłada. Natomiast piękno chociażby pięcioksięgu jest uderzające, nawet jeśli jest odmienne od wspaniałości Dobrej Nowiny.

   2. @krysio…
    Czytaj, proszę, po kolei.
    Naprawdę, kolejność ksiąg Pisma Świętego nie jest przypadkowa.
    Nie tak dawno Piotrek zamieścił filmik, w którym „rozszyfrowane” zostało na podstawie imion kilku pierwszych potomków ludzkich, Boże przesłanie dotyczące upadku oraz zbawienia człowieka (http://detektywprawdy.pl/2016/06/19/genesis-v-i-jej-wiadomosc/).
    Długo się naszukałem tego artykułu… ale wytrwałość została nagrodzona.
    Czytałem nawet najnudniejsze z ksiąg ST (życiorysy i genealogie) i muszę napisać, że nawet jeśli za kolejnym razem (teraz) tego nie zrozumiałem (a tak niestety jest), to wcale nie znaczy, że „przypadkiem” trafiło to do Pisma Świętego.
    W moim mniemaniu, oznacza to, że jeszcze nie czas, by zostało mi to objawione.
    Swoją drogą, nie mogę się doczekać zrozumienia tych kwestii.
    Prawda jest taka, że nasz Bóg nie jest Bogiem przypadków lecz ma WSZYSTKO (bez cienia wątpliwości) pod kontrolą. Z tego też względu ja, już od dawna, nie wierzę w żadne przypadki, co zresztą mówiłem w Wiśle. Przeczytane Słowo – podyktowane zresztą przez Ducha Świętego wybranym przez Pana ludziom, a odczytane przez nas, (poniekąd także wybranym) nie może (nie powinno) pozostać bezowocne – co najwyżej mamy wykazać się cierpliwością (jednym z darów Ducha Świętego) i poczekać na odsłonięcie przed nami – prostaczkami (sorry… – to cytat) kwestii zakrytych przed „mędrcami” tego świata.
    Ot, taki Boży dowcip… Zresztą, poczucie humoru nie wzięło się przecież z „ewolucyji” (od przypadkowego grymasu pyska sprzed „miliiiiijonów” lat do współczesnego kabaretu), czy też jezuickiego „wielkiego wybuchu” (śmiechu chyba). Ale tak się składa, że na spotkaniach jednak się śmiejemy, więc po kimś to mamy 🙂
    Ktoś mi kiedyś powiedział: „jak się uczyć, to tylko od najlepszych”… uczmy się zatem od Pana Boga także i poczucia humoru, a przy tym cierpliwości. Naprawdę „zabawnie” wręcz będzie przeczytać Pismo Święte po raz kolejny, mając już zmienione („nasmarowane maścią”) oczy, które są wreszcie w stanie zobaczyć prawdziwy sens zapisanych w Biblii słów…

    Z Bogiem, drodzy Bracia i Siostry.

 10. Świetny tekst Piotrze. Duch Święty w Tobie ostro pracuje. Chwała Bogu Ojcu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że daje Ci coraz większe poznanie, i takie trafne analizy. Prawdziwy to dar od Boga.

  1. Dokładnie tak jest ? jak napisał Robert,dzięki za bardzo ciekawy artykuł w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

 11. Skad ta nagla zmiana,pozdrawiam w Jezusie Chrystusie

  1. żadna zmiana. Od początku byłem przeciwny sprowadzaniu uchodźców

   1. Piotruś,sprowadzaniu tak ale wypędzaniu nie i chyba o to chodzi Prawdziwkowi.

 12. Paweł Misiaszek

  Z jednej strony ciekawa i być może słuszna analiza, ale z drugiej nie podoba mi się to podsycanie nastrojów antyimigracyjnych, mówienie o wypędzaniu itp.. Uważam, że jako Chrześcijanie, lub osoby aspirujące do bycia nimi, powinniśmy być raczej obok tego wszystkiego i skupić się na oczywistych wytycznych Chrystusa, takich jak: „Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” Mt5, ALBO „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. Mt5 ORAZ „Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Rz12 Chcecie wypędzać, selekcjonować itd…. idąc tym tropem trzeba by wypędzić większość Europejczyków. No, bo skoro przeszkadzają nam awanturnicy, imprezowicze czy osoby nadużywające zasiłków, to tak powinniśmy zrobić. Nawet jeżeli chodzi o terroryzm, to bądźmy uczciwi i powiedzmy sobie jasno – większość sprawców to nie uchodźcy, a urodzeni w Europie wyznawcy islamu. Mogli ewentualnie wcześniej wyjechać do Iraku czy Syrii, przeszkolić się, a potem dostać wraz z falą uchodźców…, ale na dobrą sprawę bez problemu by wrócili i bez tego. Przykro to mówić, ale w kwestii podejścia do uchodźców, wielu ateistów z Niemiec itp., wykazało bardziej chrześcijańską postawę niż nie jeden „chrześcijanin”… Uważam, że należy dać sobie spokój z wielką polityką i jej nieuchronnymi konsekwencjami.
  https://www.youtube.com/watch?v=PwjUFtj3FD4

  1. Pan Jezus też powiedział:

   A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie8.
   19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». ”

   Czy to możliwe żeby Jezus powiedział żeby traktować choćby naszych znajomych ze zboru jak pogan i celników? T kim są w obliczu tych słów uchodźcy? lepsi od naszych braci błądzących ze zboru?
   Apostoł Paweł podróżował po Azji, ale nie Azja szła do niego mordować go, gwałcić i wprowadzać swoja kulturę satanistyczną.
   To Paweł budował krolestwo Boga na ziemi, a nie krolestwo szatana budowało się wśród chrześcijan.

   „ale z drugiej nie podoba mi się to podsycanie nastrojów antyimigracyjnych, mówienie o wypędzaniu it”

   powiedz to kobietom gwałconym, powiedz ludziom biednym kiedy muzlmanie maja bogaty socjal.

 13. „Chrystus uwolnił nas od przekleństwa Prawa, stając się ze względu na nas przekleństwem. Napisano bowiem: „Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”.

  „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić6. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

  Pozdrawiam Was wszystkich.

 14. Artek,
  przestrzegasz wszystkiego,łącznie z obrzezaniem,jak to rozumiesz?

 15. Niestety nie przestrzegam wszelkiego Prawa jakie Pan Bóg dał Izraelitom,jestem zwykłym grzesznikiem.Lecz staram się wypełniać to prawo,
  Zbawiciel rzekł:

  „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.

  A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy”. [Ew. Mateusza 22:37–40]. Moim zdaniem Chrystus nie uwolnił nas od prawa,lecz dał przykład jak je wypełniać zgodnie z wolą Pana Boga.
  Pozdrawiam serdecznie.

 16. Przepraszam źle dobrałem słowa,chodziło mi że nie przestrzegam wszystkich praw jakie dał Bóg Ojciec Izraelitom(obrzezanie,nie jedzenie wieprzowiny i inne)

 17. Pawle,

  http://chnnews.pl/index.php/pl/europa/item/3394-niezwykla-misja-bylego-kosciola-ulfa-ekmana-cel-panstwo-islamskie.html

  czemu dronami,Ty zapewne poszedłbys osobiście. ????

  Czy jest gdzieś ZAKAZ !!!!!! kochania rodziny i rodaków a nakaz kochania TYLKO najeżdzców?
  Przecież jeśli chrześcijanin nie ma starania o domowników jest gorszy niz poganin,mówi Twój imiennik.

  Pan uznał też za normalne,że gdyby gospodarz wiedział,że złodziej przyjdzie,NIE DOPUŚCIŁBY!!! ,by podkopano dom jego,,nie siedziałby biernie

  .Łk 12.39-39
  A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie ZŁODZIEJ ma przyjść, NIE POZWOLIŁBY !!!!! (NIE DOPUŚCIŁBY) ) włamać się do swego domu.

  a tu nie ma tajemnicy,mówią nam otwartym tekstem ,że chca mordować innowierców ,,koran to samo potwierdza.

  Cóz dopiero gdyby wiedział,że MORDERCA przyjdzię.
  W/g Twojej logiki przygotowałby pieniek i siekierke -by szybciej mu głowę odcięli,
  a może kwiaty jak lewactwo (wzorowi ateiści lepsi od chrześcijan w/g Ciebie)) we Francji.

  Po co tu filozofować przy klawiaturze.

  Przeanalizuj z konkordancji wszystkie wersety ze słowem „cudzoziemiec”,jak Bóg to widzi,bardzo wartościowe studium.
  np.
  2 M 12.48-49-
  4 M 15.29
  1Krl 8.41-43

  2Krn 2.16-17
  16 Policzył więc Salomon wszystkich mężczyzn OBCOPLEMIEŃCÓW, zamieszkałych w ziemi Izraela, według spisu jego ojca Dawida. Znalazło się ich sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześciuset. 17 Siedemdziesiąt tysięcy z nich przeznaczył do DZWIGANIA, osiemdziesiąt tysięcy do wydobywania kamienia w górach, a trzy tysiące sześciuset na kierowników, aby dopilnowali pracy ludu—–(NIE DO SOCIALU)

  6.32-33
  32 Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe wielkie imię, mocną rękę i ramię wyciągnięte, gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni – 33 Ty w niebie, w miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.
  Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania BOJAŻNI przed Tobą za przykładem ludu Twego, Izraela.
  Niech wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem.

  Jer 51.51
  Zawstydzeni jesteśmy, bo usłyszeliśmy zniewagę,
  HAŃBA okryła nasze oblicza,
  bo weszli OBCY
  do świętych przybytków domu Pańskiego”

  Ez 44.6 !!!!!!
  Tak mówi Pan Bóg: Teraz jest dosyć wszystkich waszych OKROPNOŚCI, domu Izraela!
  7 WPUŚCILIŚCIE bowiem OBCYCH nie obrzezanych na sercu i ciele, żeby byli w moim przybytku po to, by go ZBEZCZEŚCIC !!!

  Bóg mówi,że WPUSZCZENIE ich
  ,by bezcześcili swiatynię,jest
  OKROPNOŚCIĄ
  w Jego oczach.
  My jesteśmy światynią.Nigdzie nie masz ZAKAZU obrony,
  a wydalenie i niewpuszczanie to bardzo pokojowe sposoby.
  Zostali wpuszczeni,czynią zło w zamian za pomoc–won.
  Krótka piłka.

  Kol3.11
  A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca(barbarzyńcy), Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.
  ważne -„W Chrystusie”

  Cudzoziemcy w ST przyjmowali wiarę tubylców,Izraelitów czyli nawracali się nie poprzez mordowanie Izraelitów ale przyjmowanie ich Boga za swego i Jego Prawa a inni po prostu pokojowo żyli bedąc WDZIĘCZNI za schronienie.

  Co do POLITYKI to ,
  jesli głosisz Ewangelie to jestes w nia umoczony po brzegi,bo promujesz nowy system, z nowym władcą,który na dokładkę bedzie rządził laską żelazną,z nowym prawem ,kare smierci ,zajmujesz sie nie wielka ale najwieksza polityka,nowe Królestwo z monarchą,wręcz jestes wywrotowcem.
  Twój władca dokona ZAMACHU stanu.co za straszności,Pan Jezus „wmanewrował” nas w polityke i to najwieksza.

  Jak widzisz,nie uciekniesz od polityki.

  Paweł
  Ty tak teoretycznie czy juz praktycznie miałes spotkanie z promującymi allaha a depczacymi Jezusa Pana.
  Dziwne,bo sami muzułmanie tatarscy w Polsce ich nie chcą,bo sie boją.
  Z kolei chrzescijanie- uchodzcy np.z Iranu,Nigerii ich tu też nie chcą,
  bo mówią,że nie po to uciekli od nich do Europy,by tu od nich zginąć.
  Rozmawiałam z kilkoma.
  Paweł pisze,byśmy ciche i spokojne życie wiedli,znasz to,prawda?a ONI nam nie CHCĄ na to pozwolić.
  .
  Odnośnie zapodanego przez Ciebie filmiku ,ooo jakże wzruszającego, zadam osobiste pytanie:
  A czy Ty osmieliłeś sie już pokochać Isis? Jak?
  Napisz proszę jak.
  Powiem krótko,pan Jezus ,gdy przyjdzie nie pusci im tego filmiku,a wrecz przeciwnie.
  jesli dostaja łaske i nią gardza,to przez ich pogarde ,nie bede anihilowac mojej rodziny dla ich allaha i pomagać im mieć 72 dziewice w raju.
  A filmik??
  Manipulacje,piekne krajobrazy,poetyckie okreslenia,ululać chrześcijan,kłamstwo,że bracia.
  Zapraszaja na Swietą ziemie czyli Izraela,a tam granice z zasiekami przed nimi.
  Jak filmik new age-miłośc ,miłosc.
  Jedynie ostatnie sekundy sa biblijne.
  Po co im Chrystus,jeśli przez nasza smierć zasłużą na raj z dziewicami.
  Już wolę drony z ulotkami.

  Kłamstwem tam jest,ze sa bracmi,bo nie są.

  A Pan Jezus był normalny,chciał,by Go ten kielich OMINĄŁ!!!.Nie pchał się.Wolę go naśladować niz podążać za przesłaniem manipulacyjnym tego filmiku, z kanału adwentystów czyli uzyć też rozumu,bo
  Bóg oprócz serca dał nam rozum.

  Jesteś więc za rozwiązaniem policji i armii, (bo po co nam ona) ?????
  takie to niedelikatne.

  Ja nachodżców nie mam w nienawiści.
  Ja bardzo rzeczowo chcę,by stąd wybyli,skoro nie umieja docenić pomocy,
  KTÓRĄ OTRZYMALI oTRZYMALI OTRZYMALI=MIŁOŚĆ i bezcześcić imię mojego Pana Jezusa ,chcą wręcz nas wyrżnąć i stop kolejnej fali.

  Prz11.101
  Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi,
  a woła z radości, gdy giną nieprawi.
  28.12
  Wielka jest radość, gdy prawi zwyciężą;
  gdy górą przewrotni, każdy się chowa

  29.2
  Gdy prawi przy władzy – cieszy się naród;
  naród wzdycha – gdy rządzi występny.

  Czy Bóg ST to jednak inny Bóg a powiedział ,ja Pan nie zmieniam się.
  No po coś ten ST jest,nawet czytamy ,ze jest do nauki…..
  Na koniec dodam,że na awanturników NASZYCH jest policja, a morderczych nachodżców jest tak dużo,ze władza sobie nie poradzi wpuszczając i nie wydalając.
  Nastapi anarchia i przemoc,wojna a my mamy czynic pokój a nie swoją „PACYFistyczna” postawą przyczynic się do wojny,chyba że oznacza sPACYFikować ich.

  Odnośnie zabijania.
  Ilu zabiłeś SŁOWEM albo zraniłeś?
  Ilu z rodziny zranisz mówiąc-niech przychodzą,niech cie mamo zabiją,zgwałcą,ja umywam ręce.
  Nie będe za wydalaniem i niewpuszczaniem tej dziczy.
  ja jestem chrzescijanin,moja ojczyzna jest w niebie a tu ja na pielgrzymce,kocham siebie i nachodzców.
  Ja sie modlę.Ja sie nie wtrącam.

  DLA ZWYCIESTWA ZŁA WYSTARCZY OBOJĘtNOSC „DOBRYCH” LUDZI.-nie moje.

  1. Nic dodać nic ująć. Pełna zgoda, nie ma tu pola do dyskusji, naprawdę. Kto uważa inaczej, ten jest zwiedziony i niech prosi Ducha Świętego, by go naprowadził na prawdę.

   1. Paweł Misiaszek

    Oczywiście, że każdy pragnie spokoju i bezpieczeństwa… czy to gwarantuje Ewangelia?!
    Nie ma podziału na uprzywilejowany domownik kontra poganin cudzoziemiec – albo ktoś jest za Chrystusem, albo przeciwko. Przecież sami nie raz narzekacie na tym Blogu, że mama, tata, żona, mąż – bezbożnik… i nic nie możecie zrobić, Jezus też nie mógł nic zrobić… Mojżesz po zejściu z Góry Synaj zrobił, i to konkretnie, ale to były inne czasy. Może po prostu wypełnia się Pismo, a wielu wciąż żyje nadzieją… AdminPiotr wspomina wcześniej o misji Pawła w Azji: „Apostoł Paweł podróżował po Azji, ale nie Azja szła do niego mordować go, gwałcić i wprowadzać swoja kulturę satanistyczną.” … Proszę przypomnieć sobie okoliczności w jakich przez całe życie nauczał Jezus. TO właśnie Cesarstwo przyszło do Niego! Całe życie pod rzymskim, pogańskim butem – ucisk, okupacja, bezwzględne prawo… Lud i wszelakie stronnictwa pragnące powstania są świadkami cudów Jezusa i liczą na to, że (jako Król Żydowski) stanie na jego czele… A Jezus na to: „skończyła się wasza niewola” … (oczywiście grzechu). ALBO „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga.” … to coś jakby powiedzieć dzisiaj: „płaćcie dżizję”. Czy Wam się to podoba czy nie, Jezus był OBOJĘTNY na wydarzenia polityczne w Judei i między innymi dlatego został ukrzyżowany. PaniKesja mówi, że woli użyć rozumu danego od Boga i dzięki temu (oraz resortom siłowym) uniknąć pierwszej śmierci… Czy kiedy Abraham kładł syna na ołtarz, również używał rozumu? Albo wszyscy prorocy… właśnie o to chodzi, żeby stać się jak dziecko i poddać woli Boga wbrew ludzkim obawom… Tak samo: czy Jezus wezwał anielskie zastępy w Ogrodzie Getsemani? Oczywiście, że się boje i nie jestem tak blisko Boga jak bym chciał… I to jest cały problem, a nie zagrożenie ze strony islamistów. Pani Kesja pyta również: „A czy Ty osmieliłeś sie już pokochać Isis? Jak?” …, Nie, ale chciałbym – tak jak Jezus nas-grzeszników, tak jak łotra na krzyżu, łotra, który sam o sobie powiedział, że słusznie tam wisi…, czyli pewnie nie był lepszy od członków ISIS…
    @Jacku
    Jestem zaskoczony i przykro mi, że tak łatwo szafujesz słowem „zwiedzony”…

    1. Inna postawa wygląda mi na zwyczajne zwiedzenie, więc tak napisałem. Podpisuję się pod komentarzami Kesji. Jeśli się mylę i się zagalopowałem, to Duch mi to później wskaże…

 18. Dziekuje Ci bracie za ten tekst , niech Ci Bog blogoslawi

  1. Grzesiek gdzie mieszkasz w londynie
   ja Lewisham jesli jestes narodzony na nowo moglibysmy sie spotykac na modlitwie w imeniu Jezusa

   Tomasz,Londyn

 19. Bracia i siostry, czy Prawo zostało nadane Poganom, czy Izraelowi? Zakon to nie tylko 10 przykazań, ale tez 600 innych nakazów. Jeżeli chcecie je wypełniać, to trzeba w całości. Według mnie nam wszczepionym w Krzew Winny, Pan Bóg nakazał rozszerzać Królestwo Boże głosząc Ewangelię.
  Izraelitom w czasach ST Bóg nie nakazał głosić zakonu. Nikt zresztą z nich nie był w stanie go wypełnić.
  Dlatego cieszmy się, że Pan nasz Jezus Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu i poprzez wiarę w niego otrzymaliśmy Ducha. Teraz więc możemy rozeznawać w Duchu, który nas prowadzi, że Bóg z wiary usprawiedliwia a nie z uczynków zakonu.
  Pozdrawiam w Jezusie Chrystusie.

 20. BRAWO Kesja i to jest Chrzescijanska postawa to my jestesmy sola tej ziemi, a Jezus Chrystus jest naszym KROLEM !!!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish