Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

GENESIS V i jej wiadomość

https://www.youtube.com/watch?v=etLOxwo1DhI

Zaktualizowane: 19 czerwca 2016 - 12:16

32 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Jak się przedstawia sytuacja z Dominikiem?

  1. Jest powoli wybudzany ze śpiączki Karolu.

   1. Jak coś Magdula to pisz jak sprawa stoi, kiedy można odwiedzić i czy potrzebna jest jakaś składka może. Można się zmówić w jakimś terminie i go odwiedzić kto ma chęć czy jest blisko. Niech Pan Bóg Izraela nas prowadzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa

    1. „f” 🙂 na tym blogu https://poznajprawdeblog.wordpress.com/2016/06/18/trwa-powolne-wybudzanie-miecza-ducha/comment-page-1/#comment-178
     są podawane na bieżąco informacje o stanie naszego brata Dominika.
     Planowana jest też składka w najbliższym czasie.. jak już się więcej wyklaruje i znany będzie nr konta wówczas wszystko będzie podane.

     Niech Pan nasz Jezus Chrystus ma nas wszystkich w opiece i niech obdarzy szczególną siłą i zdrowiem Dominika oraz jego rodzinę w tych ciężkich godzinach próby..

  1. A to właśnie ten antytrynitarz o którym ostatnio wspomniałem. Uznawanie trójcy nie jest istotne. Jednakże ma on podobny styl wypowiedzi jak Kubik czy Kudrański czyli „ja mówię prawdę, a jak się ze mną nie zgadzasz, to jesteś agentem szatana” Co zresztą widać nawet w tym tekście.

   „Wielu tak zwanych chrześcijan będąc pod wpływem propagandy judaistycznej (…)”

   Więc to on decyduje czy jestem chrześcijaninem i czy znajduje się pod wpływem jakiejś propagandy. Nawet jeśli ma rację to kompletnie brak mu pokory i robi dokładnie to samo co typowy katolik wyzywając wszystkich piszących prawdę nt. KRK od „agentów szatana”. To stwierdzenie powinno być stosowane tylko i wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach np. przy papieżach czy też członkach ruchu wiary lub przy wyjątkowo perfidnych osobach (jak np. pewnego wyjątkowo czepliwego pana który niedawno nas odwiedził) Odnoszenie tego do zwykłych ludzi to przesada.

   Zaś co do tematu to już pierwszy werset jest wyrwany z konteksu

   (3): Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; (4): Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2tes 2]

   (7): Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. (8): Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. (9): Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2tes 2]

   Werset 8 pozwala sądzić że chodzi tu o jednego człowieka. Teraz świat jest przygotowywany na przyjście antychrysta gdyż na świecie działa duch antychrysta.

   Poprę się też tezą spoza Biblii a mianowicie filmikiem „I, pet goat 2” jest tam płynąca postać podobna do Chrystusa (tego z obrazków w kościołach) i z całości filmu można się łatwo domyślić że to antychryst. Niby argument słaby, ale z drugiej strony szatan lubił czasem „przepowiadać” swoje działania na przeróżne, ukryte sposoby (np. zamach w Paryżu w grze Battlefield 3, czy też 11 września w The Simpsons).

   1. Karol, bardzo Ci dziękuję za to wyjaśnienie. Pozdrawiam , Z Bogiem 🙂

   2. Na początku chciałbym napisać iż nie mam zamiaru nikogo atakować tutaj, ani siać żadnych wojen na doktryny, chciałbym tylko wypowiedzieć się w temacie dla mnie palącym, który tutaj został poruszony.

    Korolu napisałeś „Uznawanie trójcy nie jest istotne”

    Nie zgodzę się z tym, w moim przekonaniu jest to jedna z kluczowych spraw, dlaczego? Już wyjaśniam.

    Wiery w trójcę nie można w żaden sposób pogodzić z wiarą w jedynego Boga oraz wiarą w Syna Bożego, w mojej ocenie człowiek wierzący w trójcę, nie wierzy ani w Boga ani w Syna Bożego. Ponieważ jak można wierzyć że Bóg Ojciec jest jedynym Bogiem skoro obok niego istnieją jeszcze dwaj inni bogowie? Jak można wierzyć że Jezus jest Synem Bożym skoro jest równym Ojcu Bogiem?
    Syn nie może być synem, a Ojciec Ojcem skoro obaj istnieją od zawsze i są równi, już same nazwy Ojciec, Syn pokazują kto jest kim i kto jest większy. Jeżeli istniałaby tak zwana trójca, to w takim razie tak Jezus jak i Bóg Ojciec byliby kłamcami twierdząc że jeden jest Ojcem a drugi Synem , byłyby to tylko umowne nazwy, tylko pytanie po co mieli by tak robić? Jezus już po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba nadal nazywa Boga Ojca swoim Bogiem, niektórzy próbują tłumaczyć że Jezus był mniejszy od Ojca tylko podczas pobytu na ziemi. Kolejna sprawa to duch Święty który jest już kompletnie wyimaginowanym bogiem którego czczą ludzie, co jest bałwochwalstwem.
    Większość zdaje się ignorować słowa Pana Jezusa
    Ew. Mateusza 19
    Jeden jest tylko dobry, Bóg.
    Ew. Mateusza 23
    albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
    Ew. Marka 12
    Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.

    Pierwsze przykazanie jak powiedział Jezus, a więc jest ponad wszystkimi, jest najważniejsze, nie jest to tylko drobnostka, nic nieznaczący spór o doktryny. Jest to najważniejsze przykazanie od którego zależy wszystko. A więc czy można sobie ot tak je bagatelizować? Czy może jako chrześcijanin mogę sobie wybrać czy chcę wierzyć w 1,2 czy 3 bogów.
    Apostoł Paweł powtarza to samo
    albowiem jeden jest Bóg List do Rzymian 3

    Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus 1 List do Tymoteusza 2

    Wiara w trójcę to świadomy lub nie kompromis z KRK gdyż od nich ta nauka pochodzi.
    Podobnie jak temat antychrysta którym jest właśnie KRK, nauczanie że antychryst w postaci jednego osobnika dopiero nadejdzie, wraz z odstępstwem i wielkim uciskiem jest nauczaniem na korzyść KRK (często nieświadomym) gdyż odwraca uwagę od prawdziwego antychrysta, czyli papiestwa. Nauczanie owo pochodzi właśnie z pod pióra katolickiego księdza Jezuity imieniem Francisco Ribera któremu papiestwo zleciło naskrobać futurystyczną interpretację apokalipsy Jana.
    Jeżeli 1600 lat rządów papiestwa nie są wielkim odstępstwem, to co nim jest?
    Jeżeli całe wieki niewyobrażalnych prześladować chrześcijan biblijnych przez papieski Rzym nie jest wielkim uciskiem, to co nim jest?
    Jeżeli papierze którzy nazywają się wprost Bogami na ziemi i zastępcami Chrystusa, oraz wszelkie doktryny wślizgujące się w miejsce Boga i Chrystusa jak eucharystia, spowiedź, krzyże, jeżeli to nie jest system antychrysta to co nim jest?
    Antychryst to coś lub ktoś kto nie tyle neguje Chrystusa, co pragnie zająć jego miejsce.

    1. Czym dla Ciebie jest Duch Święty?

     1. Mocą Bożą, źródłem wszelkiego życia, umysłem Boga. Na pewno nie świadomą osobą.
      Apostołowie mówili o społeczności wyłącznie z Ojcem i Synem nigdzie nie ma mowy o jeszcze kimś, jeżeli duch jest osobą to dlaczego jest tak dyskryminowany? duch Boży owszem jest często personifikowany ale czy to oznacza że jest osobą? Podobnie spersonifikowane w biblii są np: mądrość, grzech, śmierć, łaska, miłość itp. Jeżeli duch Boży to osoba, to jak można tą osobę bożą np: wylać, tchnąć, zgasić, wziąć. Wychodzi na to że to taki dyskryminowany bóg „popychadło” który nawet nie siedzi na tronie obok Ojca tak jak Jezus, a rozporządzać nim może każdy, nawet ludzie. Apostołowie piszą również o duchu antychrysta, czy mają na myśli osobę duchową, czy raczej naukę antychrysta (duch=nauka)
      Ponadto Apokalipsa Jana mówi w kilku miejscach o siedmiu duchach Bożych
      Ap Jana 3:1, 4:5, 5:6
      To może nie 3 a 9 bogów 🙂

      1. Ale to nie wyklucza Trójcy złożonej z Boga Ojca Ducha, widzialnej postaci czyli Boga w ciele Jezusa (dla Ciebie Syn Boży czyli Bóg czy nie Bóg?) oraz, jak napisałeś, Mocy Bożej czyli Ducha Świętego.

      2. Krystian 🙂
       „Kto zwycięża świat jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym
       To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi: a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą.
       Trzej bowiem świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.” 1 Jana 5,5-7.

       „A ci trzej jedno są” – jaśniej już chyba nie można.
       Możemy tego nie pojmować naszym rozumem, ale nie możemy tego kwestionować (inaczej Jana czynimy kłamcą… albo robimy coś znacznie gorszego).

       1. Magdo dlaczego jedynie biblia Gdańska posiada tekst Ojciec, Słowo i Duch Święty, jest to tak zwane „Comma Johanneum” ewidentne oszustwo które odważył się do biblii dopisać Erazm z Rotterdamu w swoim textus receptus. Erazm jak gdzieś raz czytałem był pod wpływem katolików. Obecnie nawet katolickie przekłady nie posiadają tego „dopisku”. Jest to ewidentna próba manipulacji Słowem i rozpaczliwe próby potwierdzenia trójcy biblią. Wytłumacz mi dlaczego najstarsze kodeksy i manuskrypty w języku greckim nie posiadają tego tekstu „Ojciec, Słowo i Duch Święty” a pojawił się on dopiero w XVI wieku i to jedynie u Erazma?
        Podobnie jest z Mateusza 28:19 gdzie występuje trynitarna formuła chrztu, i również manipulacją kopistów po IV wieku, gdzie zamiast „chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” powinno być „chrzcząc je w imię moje” Potwierdzają to źródła historyczne, chociażby Euzebiusz z Cezarei który żył w IV wieku i sam był trynitarzem to jego pisma i cytaty z Mat 28 mówią o chrzcie w imię Jezusa a nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
        W całym NT można spotkać kilkukrotnie chrzest w imię Jezusa, a tylko raz w jedyny w Mat 28

       2. Magdalenko a to inny przekład:

        (5) A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

        (6) On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą.

        (7) Albowiem trzech jest świadków:

        (8) Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.

       3. Teraz spojrzałam w przekład interlinearny apologety i faktycznie występuje „Duch, woda i krew”, a z kolei „Ojciec, Słowo i Duch” u oblubienica.eu. Ciekawe.

       4. Nie tylko Biblia Gdańska, ale też Biblia Króla Jakuba( uważana za najlepszy przekład).
        http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/23/chapter/5/verse/7
        To są dosłowne słowa mówiące o jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.
        https://www.youtube.com/watch?v=s-piP9iWsk4

        https://www.youtube.com/watch?v=wDUqqN0HqwE

    2. Krystian

     Powoływanie się na 1 przykazanie jest kompletnie nietrafione. Ja nie czczę innych Bogów, co najwyżej mogę się pomylić w sprawie hierarchii na co Bóg by przymknął oko (zbawienie jest przez łaskę, jeśli nie głoszę herezji to Bóg nie będzie patrzył na mniej ważne doktryny) Biblia mówi że Chrystus musi być czczony, więc tak naprawdę to Twoja interpretacja kłóci się z pierwszym przykazaniem bo czcisz istotę nie będącą Bogiem.

     Jan apostoł uważa że Chrystus jest Bogiem i że wszystko stworzył.
     Księga rodzaju mówi że to Bóg wszystko stworzył.
     Tomasz nazwał Chrystusa Bogiem.
     Paweł, Izajasz…Oni też tak twierdzili. Wybacz, ale jestem już zaspany, więc nie będę teraz tego tłumaczył, zrobię to jak się wyśpię.

     Jeśli Duch Święty jest zwykłą mocą, to jak można zgrzeszyć przeciw mocy i na dodatek taki grzech jest uznawany za niewybaczalny?

     Już nie wspominając o tym że liczba „3” jest uznawana za liczbę doskonałości. Chrystus zmartwychwstał na 3 dzień, miał 3 najbliższych sobie uczniów, nauczał 3 lata, zaczął swoją działalność w wieku 30 lat (bo w wieku 3 zacząć nie mógł, to logiczne, ale jak na mój gust można to tak przypisać) i pewnie jeszcze bym coś znalazł ale jestem zaspany. Bóg jest doskonały więc… Symbolika ma swoje znaczenie, nawet liczbowa (polecam wykład „co matematyk zobaczył w Biblii)

     http://www.gotquestions.org/Polski/Boskosc-Chrystusa.html

     W razie czego szerzej mogę to omówić jak się wyśpię.

    3. „Wiery w trójcę nie można w żaden sposób pogodzić z wiarą w jedynego Boga oraz wiarą w Syna Bożego, w mojej ocenie człowiek wierzący w trójcę, nie wierzy ani w Boga ani w Syna Bożego. Ponieważ jak można wierzyć że Bóg Ojciec jest jedynym Bogiem skoro obok niego istnieją jeszcze dwaj inni bogowie? Jak można wierzyć że Jezus jest Synem Bożym skoro jest równym Ojcu Bogiem?”

     Wyobraź sobie że Bóg to rodzina.
     Jak sobie wyobrażasz istnienie jednoosobowej rodziny?
     No nie da się.
     Ojciec, Chrystus i Duch to taka trzyosobowa rodzina (Adonai)

     „Syn nie może być synem, a Ojciec Ojcem skoro obaj istnieją od zawsze i są równi, już same nazwy Ojciec, Syn pokazują kto jest kim i kto jest większy. Jeżeli istniałaby tak zwana trójca, to w takim razie tak Jezus jak i Bóg Ojciec byliby kłamcami twierdząc że jeden jest Ojcem a drugi Synem , byłyby to tylko umowne nazwy, tylko pytanie po co mieli by tak robić? Jezus już po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba nadal nazywa Boga Ojca swoim Bogiem, niektórzy próbują tłumaczyć że Jezus był mniejszy od Ojca tylko podczas pobytu na ziemi.”

     Bo tak jest
     Starasz się objąć Boga własną logiką, podczas gdy takie rzeczy rozeznaje się Duchowo.

     „Ew. Mateusza 19
     Jeden jest tylko dobry, Bóg.
     Ew. Mateusza 23
     albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.”

     Chrystus przyjął postać sługi na tym świecie by pokazać nam jak mamy żyć. A te dwa wersety były kierowane do osób które nie wiedziały kim jest Chrystus. W Ew. Mateusza 23 nazywa siebie per „mistrz”

     „Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.”

     Elohim, liczba mnoga tj 3 (w hebrajskim jest liczba pojedyncza i liczba dualna tj. „2”)
     echad może oznaczać „jeden” lub „jedność”.
     Można to tłumaczyć mniej więcej tak
     „Słuchaj Izraelu: Panowie, Bogowie wasi, Panowie są jednością”

     „Pierwsze przykazanie jak powiedział Jezus, a więc jest ponad wszystkimi, jest najważniejsze, nie jest to tylko drobnostka, nic nieznaczący spór o doktryny. Jest to najważniejsze przykazanie od którego zależy wszystko. A więc czy można sobie ot tak je bagatelizować? Czy może jako chrześcijanin mogę sobie wybrać czy chcę wierzyć w 1,2 czy 3 bogów.”

     Chrystus MUSI być czczony, więc tak jak pisałem wcześniej ten który nie uznaje Chrystusa za Boga, czci osobę która nie jest Bogiem.
     Chyba że nie czcisz Chrystusa, ale wtedy jesteś kompletnym heretykiem…A czcisz, prawda?

     „Wiara w trójcę to świadomy lub nie kompromis z KRK gdyż od nich ta nauka pochodzi.”

     Jeśli KRK powie że 2+2=4 to też im przyznam rację.
     Nie będę odrzucał jakiejś doktryny, ponieważ KRK w nią wierzy.

     „Podobnie jak temat antychrysta którym jest właśnie KRK, nauczanie że antychryst w postaci jednego osobnika dopiero nadejdzie, wraz z odstępstwem i wielkim uciskiem jest nauczaniem na korzyść KRK (często nieświadomym) gdyż odwraca uwagę od prawdziwego antychrysta, czyli papiestwa. ”

     No popatrz, a ja czekam na człowieka antychrysta i uznaje KRK jako sługi szatana. Da się? Da się?

     „Jeżeli całe wieki niewyobrażalnych prześladować chrześcijan biblijnych przez papieski Rzym nie jest wielkim uciskiem, to co nim jest?”
     7 plag apokalipsy, poczytaj dokładniej.

     „Jeżeli papierze którzy nazywają się wprost Bogami na ziemi i zastępcami Chrystusa, oraz wszelkie doktryny wślizgujące się w miejsce Boga i Chrystusa jak eucharystia, spowiedź, krzyże, jeżeli to nie jest system antychrysta to co nim jest?
     Antychryst to coś lub ktoś kto nie tyle neguje Chrystusa, co pragnie zająć jego miejsce.”

     właśnie…system antychrysta który przeciera szlak, przygotowując ludzi na jego nadejście.

     Co do Ducha Świętego…

     http://www.gotquestions.org/Polski/Duch-Swiety.html
     https://www.youtube.com/watch?v=iLMG1jfFr4M

  2. nei przepadam za tym człowiekiem. z tego co pamietam sprzedaje ebooki o Bibllii.

   Poza tym ta koncepcja nie ejst nowa

   No i ten język: tzw chrześcijanie.

 2. Brak mi słów…jestem bardzo wzruszona
  Dzięki i Chwała Bogu

  1. z dwojga złego to wolę żyć w kraju katolickim niż islamskim.

 3. no to mnie zdziwiło mocno, zaskoczyło pozytywnie :O
  To było dobre 🙂
  Bóg jest mądry 🙂
  Naprawdę niezła prawda 🙂
  Człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy jak wiele ukrytych jest ciekawych i prawdziwych przesłań w bibli 🙂

 4. Pytanie do admina, dlaczego skasowałeś jeden z moich komentarzy?

  1. ponieważ nie uznajesz Boga mktory przyszedł w ciele by zbawić, ocalić ludzi.
   Prosze Cię zmień blog

 5. Gość Number One

  Jest jakieś miejsce gdzie można prześledzić te znaczenia i wymowę tych nazw hebrajskich?
  Bo jak tak patrzę to za chiny mi nic w wymowie nie pasuje co ten gościu mówi choć to pewnie przez to że mało wiem jak to się odczytuje i w ogóle. Niby alfabet jest ale nic nie łączy się z faktem wymowy i znaczeń tych imion…
  Makabra, ja to bym chyba nie mógł być lingwistą 😀 😀
  Chyba dam sobie z tym spokój. 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish