Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

DZIEŃ NASZEJ KORONACJI

David Wilkerson

Strach nie ma miejsca we wspaniałej relacji, którą Pan ogłosił z Jego miłości do nas. Przez całe Pismo Święte Bóg opisuje wszystkie aspekty Jego relacji z nami:
* On jest naszym Ojcem, naszym bratem, naszym przyjacielem
* Naszym oblubieńcem, naszą głową, naszym mężem
* Naszym obrońcą, naszym wykupicielem
* Naszym zaopatrzycielem, naszym schronieniem, naszym pasterzem.
Bóg ustanowił te wspaniałe relacje z nami przez krzyż, a teraz zachęca, byśmy poznali, „Oto kim jestem dla was.”
Czy myślisz, że Bóg nagle wymaże wszystkie nasze relacje z Jego ludem w Dniu Sądu? Nigdy! Jak ojciec mógłby odrzucić swoje potomstwo? Nawet kiedy Księga życia zostanie otwarta, On dalej będzie twoim ojcem, twoim obrońcą, twoim wstawiennikiem. Nic tej relacji nie usunie.
W dniu odpłaty i koronacji strach nie będzie miał miejsca.
„Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych. .. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze” (Psalm 103:10,12).
Nasze umysły nie potrafią sobie wyobrazić jak daleko jest wschód od zachodu. O tym Bóg mówi w tym wersecie: On oddalił nasze grzechy poza nasze możliwości zrozumienia, byśmy nigdy ich nie przywoływali.
Dlaczego Boży dzień Sądu nazywam dniem naszej koronacji? Bo Izajasz tak mówi o tym dniu:
„Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie” (Izaj 62:5).
Kiedy staniesz przed Panem, wtedy zobaczysz Jego oczy pełne miłości do ciebie.

Zaktualizowane: 1 sierpnia 2016 - 14:14

3 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Czy zabicie połowy ludzi w 7 plagach ostatecznych należy utożsamiać z sądem Bożym? ależ nie!
    A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem (za 1000 lat)będzie sąd: Heb.9:27
    Człowiek najpierw musi być zabity albo normalnie umrzeć a dopiero potem będzie sąd.
    Natomiast sąd od domu Bożego (kościoła) moim zdaniem rozpocznie się natychmiast po porwaniu kościoła w górę,lecz nie ma na to biblijnego potwierdzenia ,kiedy się rozpocznie ,gdzie i w jakim czasie.

  2. Porada. Jak najwięcej odwoływać się do normalnego życia w kontekście biblijnym.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish