Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

OBIETNICE ODNOWIENIA I POSILENIA

David Wilkerson

Jestem przekonany, że teraz wiara ciała Chrystusowego jest wystawiana na wściekłe ataki szatana.

Wiemy, że szatan zawsze kierował intensywne ataki przeciwko Bożym ludziom, powodując straszne cierpienia. Przez wieki była przelewana krew męczenników. Pobożni święci, tacy jak Job byli bardzo dotkliwie doświadczani. Ale gwałtowny atak przeciwko wiernym jaki widzimy teraz, jest ostatnim dziełem szatana.

Tak jak dzisiaj rozwija się bezbożność na świecie, tak też nasilają się utrapienia i doświadczenia Kościoła Bożego. Widzimy bezprecedensowe ataki choroby, kłopot za kłopotem, jeden problem za drugim – to wszystko sprawia, że zwycięskie życie wydaje się niemożliwe dla wierzących.

Nasza wiara i siła może słabnąć, ale w chwilach naszej słabości Bóg dał nam wspaniałe obietnice, że odnowi nas i wzmocni. Oto niektóre z Jego obietnic, które mnie podtrzymują:

* „Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił drogę moją. . . Sięgnął z wysokości i pochwycił mnie, wyciągnął mnie z toni wielkiej, wyrwał mnie mocnemu nieprzyjacielowi mojemu, tym, którzy mnie nienawidzą, choć są mocniejsi ode mnie. . .On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają”(2 Samuela 22:33, 17-18,31).
* „ Opasałeś mnie mocą do walki” (2 Sam. 22:40).
* „Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem” (Psalm 29:11).
* „Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony” (Psalm 68:36)
* „Nie odrzucaj mnie w czasie starości . . . pójdę w sile Pana Boga” (Psalm 71:9,16).
* „Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie . . . Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie” (Psalm 84:5,7).

Czy wierzysz, że twój Bóg jest mocny, jak to oświadcza Psalmista? Jeżeli tak, to nie ostoi się przed Nim żadna moc. Poddaj wszystko w Jego potężne ręce siły, a On przygotuje drogę. Ponad wszystko, wierz w Jego Słowo: „ W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej” (Psalm 138:3).

Zaktualizowane: 1 czerwca 2016 - 13:53

5 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Tylu zwiedzionych, a tak mało autentycznych głosicieli nauk Chrystusowych… Boże Ojcze przymnóż nam pomocy. W imię Twego Syna Jezusa Chrystusa błagam Cię o to. Niech tak się stanie.

  2. Przez bezkompromisową postawę ideologiczną nasza społeczność narobiła sobie wielu wrogów co jest oznaką bycia autentycznym Zborem Chrystusowym, a nie ekumenicznymi popłuczynami.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish