Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tajemnica Boga i tajemna moc nieprawości – Zac Poonen

W Apokalipsie św. Jana 10:7 jest napisane : „lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom”.

Jak tylko siódma spośród siedmiu trąb zabrzmi, „ tajemnica boża” dokona się. Co to jest tajemnica Boga? W Nowym Testamencie, słowo „tajemnica” pojawia się wiele razy. Oznacza sekret, który nie może być odkryty bez Bożego objawienia. To nie jest sekret, którego nie można wogóle zrozumieć, jednak taki, który tylko Bóg może objawić. Tajemnice, o których mowa w Nowym Testamencie można w zasadzie podzielić na dwie kategorie:

1. Tajemnica pobożności ( 1 List do Tymoteusza 3:16)

2. Tajemna moc nieprawości ( 2 List do Tesaloniczan 2:7)

Tajemnicą pobożności jest prawda. Tajemna moc nieprawości to kłamstwo.

„Tajemnica pobożności” może być podzielona na trzy części:

a) W 1 Liście do Tymoteusza 3:16 możemy znaleźć pierwszą część tajemnicy pobożności. W poprzednim wersecie, kościół jest nazwany „filarem i podwaliną prawdy” (werset 15). Jakiej prawdy? Tej która jest wymieniona w następnym wersecie: „Wielka jest tajemnica pobożności; Chrystus, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie”. Głównym przesłaniem tego wersetu jest to, że Jezus Chrystus był człowiekiem jak my, jednak był czysty w duchu. My również więc możemy być wolni od grzechu. Możemy postępować jak on postępował (1 List św. Jana 2:6). To jest „prawda”. Kościół powinien być filarem podtrzymującym tę prawdę! Jednakże niestety, kościół poprzez wieki, nie stał na straży tej prawdy.

b) Druga część tajemnicy pobożności jest wymieniona w Liście do Efezjan 5:31-32. 1 Tymoteusza 3:16 odnosi się do wielkiej tajemnicy. Tutaj również widzimy wielką tajemnicę – tajemnica Chrystusa i kościoła będącymi jednym Ciałem. Jezus Chrystus ma teraz Obubienicę (kościół) – która postępuje jak on postępował, zachowując czystego ducha.

c) Trzecia część tajemnicy jest wymieniona w 1 Koryntian 15:51,52, gdzie jest mowa o tym jak zostaniemy przemienieni na podobieństwo Chrystusa w mgnieniu oka, kiedy Jezus przyjdzie i ostatnia trąba zabrzmi.

Teraz przejdziemy do „tajemnej mocy nieprawości” (2Tesaloniczan 2:7) – która oznacza, że Szatan również objawia się w ciele – na końcu jako Antychryst.

W wersetach 9-11, czytamy o tym jak Szatan działa za pośrednictwem ducha Antychrysta używając zwodniczych znaków, cudów i podstępnych oszustw aby zwieść ludzi. Czytamy również o tym, że Bóg posyła ostry obłęd na tych którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić – tak, iż wierzą kłamstwu (werset 11 dosłownie).

Do czego odnosi się to kłamstwo tutaj? To jest kłamstwo, które Szatan powiedział Ewie w Ogrodzie Eden: „ Możesz grzeszyć i nic ci się nie stanie. Bóg cię nie ukara”.

To jest największe kłamstwo którym Szatan zwodzi cały świat. Nawet wielu wierzących wierzy temu kłamstwu Szatana!! tajemna moc nieprawości oznacza, że to kłamstwo kontynuuje swoje działanie i pociąga wielu do zwiedzenia. Kulminacją tego jest fałszywe Chrześcijaństwo dające Szatanowi OblubienicęBabilon! Ona również jest nazwana tajemnicą w Księdze Objawienia 17:5, tak jak kościół również jest nazwany tajemnicą.

Fałszywy kościół identyfikuje się tym znakiem, że ogłasza kłamstwo Szatana, że „możesz grzeszyć i Bóg nie będzie tego traktował poważnie”.

Jeśli bezbożny ateista głosi to, możemy to zrozumieć. Jednak dlaczego chrześcijańscy kaznodzieje głoszą to w ich kościołach? Jakże chrześcijanie są pochłonięci dzisiaj szukaniem fałszywych znaków i cudów zamiast świętości? Jak mogą powiedzieć, że zostali wypełnieni Duchem ŚWIĘTYM i nie być świętymi?! To jest faktycznie tajemnica – tajemna moc nieprawości. W dniach siódmej trąby, wszystkie tajemnice zakończą się i zwiedzenie Szatana stanie się jasne dla całego świata. Jednak dzisiaj, Boży słudzy, prorocy, ogłaszają to (Objawienia 10:7).

 

Umieścił Dominik na forum-chrzescijan.pl

 

Dziękuję w imię Jezusa.

Zaktualizowane: 6 kwietnia 2016 - 18:36

4 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Dziękuję w Imieniu Jezusa Chrystusa 🙂

 2. Mówię wam jakie urodziny miałem 😀
  Dzień po moich urodzinach dzwoni do mnie nie moja sieć T-Mobile, i mówi gościu że mój numer został wylosowany związku z moimi urodzinami które były dzień wcześniej, za co mnie przeprasza też.
  Powiedział mi, że dostaje za darmo tableta, oraz telefon smartfon, a do tego 25 gb internetu za 59 zł miesięcznie w umowie na 30 miesięcy 🙂
  Czy wysyłamy? koszt transportu 9 zł 😀
  Powiedziałem, że muszę się zastanowić, bo nie byłem przygotowany na to aby płacić za internet urodzinowy 🙂
  Za dwie godziny miał zadzwonić znów, nie zadzwonił 😀
  Współczuje ludziom którzy łykają takie umowy.
  Nie mam dziś już urodzin.

  1. Zatem Wielu Łask Bożych z Okazji Urodzin. Niech Duch Święty Cię Prowadzi.

 3. Ech. Moja mama wierzy temu kłamstwu Szatana. 🙁

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish