Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Karnawał czy mięso Baala?

karnawał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga. Z translatora.

 

Czy chrześcijanie powinni uczestniczyć?

Pogańskie pochodzenie słowa Karnawał jest na cześć boga Baala Kananejczyków, któremu ofiarowali mięso (carne z hiszpańskiego znaczy mięso), stąd „carneabaal” Nazwa (2 Krl 10)

Zwołajcie więc teraz do mnie wszystkich proroków Baala, wszystkich jego czcicieli i wszystkich jego kapłanów, niechaj nikogo nie braknie, gdyż chcę złożyć wielką ofiarę dla Baala. Nikt, kogo zabraknie, nie pozostanie przy życiu. Lecz Jehu czynił to podstępnie, ażeby wytępić czcicieli Baala. (20) Jehu nakazał więc: Obwołajcie uroczyste zgromadzenie dla Baala. I oni obwołali. (21) Potem Jehu rozesłał po całym Izraelu i zeszli się wszyscy czciciele Baala, i nie było nikogo, kto by nie przyszedł. Weszli tedy do świątyni Baala i wypełniła się świątynia Baala po brzegi. (22) Następnie kazał przełożonemu szatni: Wydaj szaty wszystkim czcicielom Baala. I wydał im szaty. (23) A gdy Jehu wszedł wraz z Jonadabem, synem Rekaba, do świątyni Baala, rzekł do czcicieli Baala: Zbadajcie dokładnie i przyjrzyjcie się, czy nie ma tu wśród was kogoś ze sług Pana, a są tylko czciciele Baala. (24) Potem weszli, aby złożyć ofiary krwawe i całopalne. Jehu tymczasem ustawił sobie na zewnątrz osiemdziesięciu wojowników i rzekł: Jeśliby ktoś pozwolił wymknąć się komukolwiek z tych ludzi, których ja wydaję w wasze ręce, przypłaci to swoim życiem. (25) Gdy tedy zakończono składanie ofiar całopalnych, rzekł Jehu do gońców i adiutantów: Wejdźcie tam i wybijcie ich, niech nikt nie wyjdzie cało. Wtedy gońcy i adiutanci wybili ich ostrzem miecza i powyrzucali ich, i doszli aż do baszty świątyni Baala, (26) potem wynieśli bałwany z świątyni Baala i spalili je. (27) Następnie rozbili posąg Baala, zburzyli też świątynię Baala i uczynili z niej kloaki, i tak jest aż do dzisiaj. (28) W ten sposób Jehu usunął Baala z Izraela.

. Czy wiesz, że jedno z imion Szatana według Biblii jest Belzebub , co po hebrajsku znaczy Władca much, a nawet Belzebubem , po grecku, czyli księcia demonów. Wiesz, że Bóg karze każdego, kto go kocha.

KARNAWAŁ oznacza mięso BAALa , być może nie wiesz, nawet nie myślisz o tym, ponieważ jest to tradycja i jest częścią „naszej” tak zwanej kultury , która zasługuje na ochronę i popularyzację.

Jednak jesteśmy ostrzegani:

(8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości (10) i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, Kol 8

 

Otwórz Biblię i zobacz sam/a Królów 18: 26,28,29  , gdzie jest wyjaśnienie, że prorocy Baala wziąwszy wołowinę i przygotowywali ją do spalenia  i wzywali imienia Baala zawołali glośno, aby   ogień skonsumował swój dedykowany holokaust, skakał wokół ołtarza,

(26) Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: O Baalu, odpowiedz nam! Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć [przyklękając] przy ołtarzu, który przygotowali. (27) Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może zamyślony albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi! (28) Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. (29) Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwag”

Czekali na próżno, ponieważ Baal nie odpowiedział. W istocie oferowali MIĘSO Baala , taniec, tańczyli, krzyczeli, skakali a tancerze paktowali z szatanem z krwią, nie wyglądają znajomo, co istnieje w karnawale, gdzie uwalnia przyjemności i pragnienia mięsa; wołowina, która jest wymieniona w pismach ma duchowe znaczenie dla naszych czasów, co jest równoznaczne z naszymi grzechami ( Meat = Sins ).

 

Biblia mówi:

(19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą„(Gal. 5: 19-21)

 

Wszystkie powyższe rzeczy są  praktykowane jeszcze na wakacjach, a Bóg powiedział, że poprzez praktykowanie niektórych  z nich nie posiądziesz królestwa Bożego ( 1 Kor. 6: 9-10 ) , a to oznacza, że nie pójdziesz do nieba, skończysz w symbolicznym piekle oddzielony od Boga, bo nic nieczystego lub nieczystego nie może  wejść do królestwa nieba. Ci, którzy praktykują te rzeczy są grzeszni „…

(8) Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 Jana 3: 8).

Bóg mówi:

(29) A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. Mt 22:29. ).

 

24) Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie (Baal) (Mat. 6:24 ) .

 

Dlatego Biblia mówi:

(16) Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.

(Tytusa 1:16) .

 

(6) nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. (7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi „ ( Mateusza 15:. 6-9

 

 

 

Niestety, ludzie nie chcą tego zrozumieć. W tym festiwalu pogańskim  jak w innych, jest seks, zmysłowość, orgie, cudzołóstwo, narkotyki, aborcje.

Co to jest tradycja czy kultura? Nic z tego!. Jeśli jesteś Boga odwróć się od tych brudnych rzeczy. Musimy pokazać różnicę, między światłem a  ciemnością. Przez fakt, że większość to praktykuje i  nie robi dobrze, nie znaczy, że ty masz robić to samo to samo, bo lepiej, aby podobać się Bogu niż ludziom.

To nie są żarty, to jest kwestia życia i śmierci. Zbawienia i potępienia.

Ty masz nadal szansę, kiedy jeszcze żyjesz. Odwróć się od tego świata, bo później nie będzie odwrotu.

karanwalrio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Samby w Argentynie. 11.01.2015

szkolasamby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karanwał w Brazylii

 

karnawalBrazylia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz już jestem pewien, że etymologia słowa bal, pochodzi od wiadomo kogo.

 

karnawal-brazylia-sao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karnawal-brazylia-sao-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaktualizowane: 9 lutego 2016 - 10:47

7 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Pierwsze skojarzenie- „Niech żyje baal” z repertuaru Maryli Rodowicz…

  2. Na szczęście cały ten karnawał już się chyba kończy, ale faktycznie jest obrzydliwy i jest ku czci Baala, kumuluje wszystkie najohydniejsze grzechy.

    1. Coś wesołego z nutą ironii.

  3. Kto nie je mięsa, albo chociaż przestrzega postów dobrze czyni. Kto ubijal zwierzę wie, jakie uczucia i konsekwencje temu towarzyszą. Jesteśmy wychowywani w społeczeństwie tak, aby nie myśleć o tym ile krzywdy się czyni na masową skalę na farmach i w ubojniach. Kto wie, czy to nie największy grzech i tabu naszych czasów. Ortodoksyjni Zydzi czy wyznawcy Islamu nie chca znac prawdy. A prawda jest taka, ze Bog nie chce ofiar z krwi i ciała. Straszne

  4. Swoją drogą katolickie poszczenie 40 dni jest także pogańską tradycją, związaną ze śmiercią Tammuza.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish