Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo od Sofoniasza dla Naszych Czasów

Zac Poonen; 15.11.2015r.

W So. 1:4,5 Pan mówi: „Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu, i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami, I tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu, i tych, którzy kłaniając się, przysięgają na Pana, i tych, którzy przysięgają na Milkoma”. Kananejczycy osiągnęli sukces w uniżaniu Izraela do swojego poziomu. Kiedy Izrael wybrał się do Kany, aby przedstawić im prawdziwego Boga, oni ściągnęli Izraela do swojego poziomu.

Kiedy stoisz na stole i próbujesz wciągnąć osobę stojącą na ziemi na stół, podczas gdy ona próbuje cię ściągnąć na ziemie, będzie to o wiele łatwiejsze dla niego, aby to ciebie ściągnąć  na dół. To jest to co przydarzyło się Judzie. Pan ostrzegał Judę, aby nie miał nic wspólnego z Kananejczykami, ale oni nie słuchali. Co więc było tego rezultatem? Judzie nie powiodła się akcja przekonywania Kananejczyków do wielbienia Pana, a co więcej, to Kananejczycy ściągnęli Judę do swojego poziomu, gdzie nawet Juda zaczął wielbić Baala, słońce, księżyc i gwiazdy.

Dąż do pokory. Bądź zawsze uniżony przed Panem. Nigdy nie porównuj się z innymi ludźmi. Porównuj się zawsze tylko z Jezusem Chrystusem.” To jest to, co się dzieje kiedy Chrześcijański kościół próbuje przystosować ich wyznanie wiary do kultury. Bardzo często kończą z bałwochwalczymi nie-Chrześcijańskimi praktykami. Widziałem książkę napisaną przez „Chrześcijańskiego” księdza, która miała na okładce Jezusa siedzącego pod siedmio-głowym wężem – wąż miał symbolizować siedmiokrotnego Ducha Świętego!! To jest wynik przystosowania . W innych kościołach, to może być światowość, która ściąga Chrześcijan w dół.

To samo się dzieje kiedy wierzący poślubia niewierzącego. Niewierzący ściąga wierzącego do swojego poziomu. Wyjście z prośbą o posag podczas brania ślubu jest również kolejnym pogańskim zwyczajem, który większość Chrześcijan praktykuje. Bóg nienawidzi zwyczaju przekazywania posagu, ponieważ to sprawia wrażenie, że kobieta jest traktowana jako towar na sprzedanie. Prorocy byli przeciwni tego typu zwyczajom, i z tego też powodu religijni przywódcy Izraelscy nienawidzili ich. Dziś jest tak samo. Tak więc w Indiach praktycznie nie ma kościołów, które byłyby przeciwne posagom. Chrześcijanie zostali ściągnięci do poziomu świata! Przyjmują imię Pana, ale żyją tak jak reszta świata wokół nich!

A w dzień ofiary Pana tak się stanie: Ukarzę książęta i synów królewskich, i wszystkich, którzy ubierają się w strój cudzoziemski, Ukarzę wszystkich, którzy pewnie przekraczają próg pałacu, którzy napełniają dom swojego Pana przemocą i oszustwem.” (So. 1:8,9) Przywódcy byli tymi, którzy podążali za pogańskimi zwyczajami, kochali pieniądze i wypełniali nimi swoje domy. Starotestamentowi prorocy zawsze przeciwstawiali się przywódcom Bożych ludzi, ich miłości do pieniędzy, ponieważ właśnie oni, byli tymi, którzy byli winni. Więc ci przywódcy nazywali proroków „heretykami” i ich prześladowali. Jeżeli Bóg dziś posłałby proroka do kościoła, również przeciwstawiałby się pastorom, biskupom, ich chodzeniu na kompromisy i miłości do pieniędzy. A pastorowie będą takiego nazywać „heretykiem”, zabraniać mu zabierać słowo i będą go prześladować. Każdy z proroków ze Starego Testamentu był prześladowany. Żadnemu nie udało się uciec. Szczepan zapytał Żydowskich liderów. „Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami”. (Dz. 7:52) Nie byli w stanie nazwać ani jednego. Dlaczego ci wszyscy prorocy byli prześladowani? Ponieważ ujawnili grzechy przywódców.

Kiedy Jezus wygłaszał kazanie, czy widzimy Go aby głosił przeciwko pijakom, cudzołożnikom, mordercom czy nawet kłamliwym celnikom z Jego czasów? Nie, On nigdy nie powiedział ani słowa przeciwko nim. On mówił: „Przyszedłem aby odnaleźć i uratować tych grzeszników.” Schłostał niemiłosiernie religijnych przywódców, którzy mimo tego, że posiadali Biblie, głosili kazania w salach konferencyjnych, to kochali pieniądze i wiedli hipokratyczne życie. A oni Go za to zabili. Czy podążasz za tym prawdziwym Jezusem i prorokami, czy idziesz za fałszywymi prorokami i „innym Jezusem”, którzy się przyjaźnią z ziemskimi Chrześcijańskimi przywódcami i ucztują z nimi? Sąd nadejdzie najpierw nad przywódców.

Pan powiedział: „W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu: Nie uczyni Pan nic dobrego ani też nic złego.” (So. 1:12). Dziś w kościele również są przywódcy opływający w luksusy, którzy się wzbogacili poprzez głoszenie kazań, lecz są oni obojętni w stosunku do rozkazów Pana. Kochają swoje tytuły, pozycje jako „Szef” , „Proboszcz” , „Biskup” itp. Pan ich wszystkich ujawni.

Ilekroć kościół upada duchowo, zaczyna dąży

do życia w luksusie, wygodach, komforcie, staje się obojętny na potrzeby innych i odchodzi od modlitwy. Wielu młodych ludzi zaczynało służbę Panu w gorliwości, poświęceniu, modlitwie i poważnym studiowaniu Bożego Słowa. Lecz 30 lat później ostygli, „Ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje.”. Jeżeli nie jesteś wierny walce przeciwko pożądaniom ciała i staniu przeciwko korupcji w Chrześcijaństwie, staniesz się taki jak ci skorumpowani przywódcy otaczający cię. Staniesz się profesjonalnym kaznodzieją, głoszącym kazania w każdy niedzielny poranek, gromadzącym coraz to większą sumę pieniędzy, żyjącym w luksusie, lecz nie mającym żadnego namaszczenia, nawet jeżeli zaczynałeś z wielką szczerością. To działo się za czasów Sofoniasza, dzieje się też i dziś.

Bóg opisuje tych, którzy grzeszą jako „ślepi szukający drogi”. A kiedy przywódcy zborów sami są ślepi, wszyscy ci którzy za nimi idą mogą oczekiwać tylko tego, że wpadną w rów (upadną, potkną się).

Następnie Sofoniasz mówi: „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.” Cóż za wspaniały przekaz „Szukajcie pokory”! Sofoniasz rozumiał to, że Pan błogosławi pokornym. Z jednej strony była duma Babilonu, a z drugiej pokora pozostałych z Jeruzalem.

 

Obserwujemy, że od czasu Kaina i Abla, były dwa nurty pokory – Babilon i Jeruzalem. Babilon jest zepsutym, religijnym systemem. Jeruzalem jest prawdziwym kościołem Pana. To co charakteryzuje kościół, to nie cuda czy znaki, ale pokora. Jego nigdy nie męczy dążenie do coraz to głębszej pokory.

 

Jakie więc niebezpieczeństwa, napotykają ci, którzy należą do tej reszty ludności z Jeruzalem? Jest to niebezpieczeństwo porównywania się z innymi kościołami i chełpienie się byciem lepszym. To jest sposób, w jaki Szatan chce, żebyś myślał, ponieważ w momencie kiedy zaczniesz tak myśleć to Bóg stanie się twoim wrogiem, a ty staniesz się dokładnie takim, jakimi do tej pory gardziłeś. Widzisz jak szybko ci pozostali mogą stać się częścią Babilonu. Tak więc dąż do pokory. Bądź zawsze uniżony. Nigdy nie porównuj się do innych. Porównuj się tylko do Jezusa. To jest moja rada dla tych, którzy obecnie należą do tej grupy „pozostałych” ludzi należących do Pana.

 

Tłumaczyła Weronika.

 

dziękuję.

Zaktualizowane: 1 grudnia 2015 - 12:58

36 komentarze

Dodaj komentarz
 1. „Mieszkajcież we Mnie” – to nie są słowa Zakonu Mojżeszowego, któreby żądały czegoś od grzesznego człowieka, czegoby on nie mógł wykonać. Słowa te są przykazaniem miłości, które w sobie kryją i obietnicę. Zagłębij się w nią, a wszelkie uczucie ciężaru, obawy, zwątpienia zniknie i kiedy usłyszysz słowa o pozostaniu w Jezusie, pierwszą myślą twoją będzie, że to szczęście, błogosławieństwo, że są one dla ciebie, i są powodem wielkiej pociechy.

  Nie jesteś pod zakonem z jego nieugiętym: „musisz”, ale pod łaską, która czyni, że nie musisz ty czynić, ale wierzyć temu co Jezus dla ciebie uczynił. A jeżeli ktoś zwróci słuszną uwagę, że przecież i my musimy coś uczynić, to odpowiedź brzmi: „Nasza praca i działanie jest tylko owocem pracy Jezusa w nas”. Kiedy dusza zupełnie się uciszy i tylko w tym odpoczywa i na to patrzy, co Jezus czyni, to dopiero wtedy zostanie pobudzona do najżywszej czynności, to wtedy jej praca będzie najpożyteczniejsza, ponieważ wie, że to On czyni. Im więcej poznamy, że w tym słowie: „we Mnie”, zawarta jest potężnie pobudzająca moc miłości, schylającej się ku nam, aby nas podnieść i zatrzymać, tym więcej powstaje w nas pragnienie, aby w Nim pozostać.
  Tego potrzeba kościołowi,
  PANIE daj nam tej społeczności, pragniemy.

 2. Nie zapominajmy, że Zac Poonen jest człowiekiem. Nie należy we wszystko ślepo ufać człowiekowi.

  Zac Poonen:
  ,,Ja także miałem podobnie doświadczenia. Czasami wierzący z niektórych kościołów(którzy są oskarżeni w świetle tego, co głoszę i chcą oskarżyć mnie o głoszenie herezji) odwiedzali mnie i zadawali pytania w celu przyłapania mnie na jakimś słowie. Oni nie są zainteresowani wolnością od grzechu w ich życiu, a tylko znajdowaniem błędu w innych. Dokładnie tacy byli faryzeusze. Zwykli wyrywać słowa Jezusa z kontekstu i oskarżać Go o herezję. Współcześni faryzeusze w podobnym stylu przekręcali także moje słowa. Jeśli kogoś kochamy, zawsze będziemy umieszczać najlepszą interpretację wszystkiego, co on mówi. Będziemy mówić „Być może nie zrozumiałam, co on powiedział. Być może on żartował” itd. Jednakże faryzeusze nigdy dla nikogo nie biorą czegoś takiego pod uwagę. Jest napisane o Jezusie, że „nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał(Iż.11.3).To jest przykład, który powinien naśladować każdy pobożny człowiek.” – Strona 10

  http://oblubienica.eu/files/pdf/50_cech.pdf

  Zac Poonen oprócz stosowania manipulacji do zbywania krytyki(która może być słuszna), zarzuca wyrywanie słów z kontekstu, a sam to zrobił z „nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał”. Cały kontekst jest w Księdze Izajasza 11:1-10 i fragment ten dotyczy panowania Mesjasza w 1000-letnim Królestwie.

  Strona 7:

  „Faryzeusze rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów” (Mt 12:24).

  Faryzeusze mówią niegrzeczne i raniące słowa o innych i beztrosko ich osądzają. Wyobraźmy sobie nazywanie Syna Bożego, ”przywódcą demonów”!

  Jak Jezus zareagował na tę krytykę ze strony faryzeuszów? Jezus odpowiedział mówiąc:
  „Mówicie przeciwko mnie, zwykłemu człowiekowi” Wybaczono wam. Ale upewnijcie się, że nie mówicie przeciwko Duchowi Świętemu” (Mt 12:32).
  Jezus przebaczył tym faryzeuszom(jako Człowiek). Ale Bóg w niebie im nie przebaczył.
  ______________________________________________________

  Dla porównania, jak cytat z Ewangelii Mateusza 12:32 wygląda w Biblii:

  ,,A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.”

  „Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni” [Jan 5:19]

  Dziwne to stwierdzenie Zaca, że ,,Jezus przebaczył tym faryzeuszom(jako Człowiek). Ale Bóg w niebie im nie przebaczył.”, skoro Pismo mówi, że Bóg i Jezus są jednomyślni.

  Zac Poonen:
  ,,Jezus wybaczył im jako Człowiek, ale Bóg w niebie im tego nie wybaczył. Gdy grzeszymy przeciwko komuś, to są dwa aspekty takiego grzechu. Pierwszy to aspekt poziomy – przeciwko innej osobie. Drugi to aspekt pionowy – przeciwko Bogu. Jeżeli twój grzech ma być wymazany, to ta osoba musi ci przebaczyć i Bóg musi ci przebaczyć. Jednak nim Bóg komuś wybaczy, to ta osoba musi najpierw żałować tego co zrobiła. Więc nawet jeżeli człowiek odpuszcza ci poziomy aspekt tego grzechu, to dopóki nie będziesz tego żałował i prosił o przebaczenie Boga, to będzie nad tobą ciążył Boży wyrok w tej sprawie z powodu aspektu pionowego. Gdyby któryś z faryzeuszów chciał wymazać ten grzech, to musiał by przyjść wtedy do Jezusa i powiedzieć: ”Panie przepraszam cię za nazwanie Belzebubem. Proszę wybacz mi”, a następnie musiał by prosić Boga o przebaczenie, tylko w taki sposób ten grzech mógł zostać wymazany. Jezus ostrzegł nas, że na sądzie możemy być potępieni ”na podstawie naszych własnych słów” (Mt 12:37). Jeżeli masz jakąś chorobę, która nie została uzdrowiona pomimo twoich modlitw jak i kuracji medycznej, to jest możliwe, że jesteś nieposłuszny Bożemu nakazowi z Psalmu 105:15 ”Nie tykajcie pomazańców moich i nie czyńcie nic złego prorokom moim”. Może mówiłeś coś nierozważnego o pobożnym bracie i dlatego twoja choroba nie została uzdrowiona. Może nierozważnie osądzałeś człowieka, który jest tysiąc razy pobożniejszy niż ty i który zrobił dla Boga tysiąc razy więcej niż ty. Wtedy tylko skrucha wobec tej osoby przyniesie ci uzdrowienie.”
  ______________________________________________________

  ,,I wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, nikomu nie pozwolił ich uciskać i z ich powodu karał królów: Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!” (Psalm 105:13-15 Biblia Tysiąclecia)

  Z tego co rozumiem, to krytyki nie można podpiąć pod ,,uciskanie”, natomiast w pełnym kontekście chodzi o prawdziwe fizyczne zagrożenie, jak próba zamordowania podróżujących.

  (to samo, tylko z innej strony):
  http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=550

  1. Mam prośbę do Guzzik taką samą jak do Piotra, czy mógłby/mogła wskazać przykłady sług Bożych według niego godnych wysłuchania czy pastorów którzy głosząc opiekują się dziećmi nowonarodzonymi i karmią je Słowem Pana Jezusa, bo może ja w swojej pysze błądze uważając nauki Zaca za zdrowe. Będę bardzo wdzięczny o podanie nazwisk tych osób, abym mógł ich nauczanie odnaleść w internecie i wysłuchać.
   CHWAŁA JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

   1. Paul Washer
    Zac Poonen

    99% gwarancji 🙂

    Jest wiele innych, ale można by się ich czepić. Ja czytuje wiele tekstów, a jak coś skażone wypluwam.
    Wielu zanegowałoby Derecka Princa a dla mnie ma ok 80% wykładów zdrowych. itd

   2. Każdy człowiek może się mylić, dlatego trzeba być czujnym, i wszystko badać. Jeśli miałbym polecać, to warto się zapoznać między innymi z nauczaniem poniższych Osób:

    Dave Hunt, John Macarthur, Tim Conway, Paul Washer, Cliffe Knechtle

    Z tego co wiem, to nie są to osoby z ruchu charyzmatycznego/kontynualiści, i dlatego ich nauki uważam za najbezpieczniejsze. Z tego co zaobserwowałem i się dowiedziałem, to gdzie w grę wchodzi ruch charyzmatyczny/kontynualiści, tam często, jeśli nie zawsze, wiąże się to z niezdrową nauką(w różnym stopniu), co nie oznacza, że u charyzmatyków nie można znaleźć wartościowej nauki. Trzeba po prostu uważać. Przykładowo od Zaca Poonena, czy Davida Wilkersona też można się dowiedzieć wartościowych rzeczy, ale trzeba być przy tym ostrożnym, i nie przyjmować od razu wszystkiego za pewnik.

    Z Polaków wydaje mi się, że warto polecić Krzysztofa Dubisa:
    http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/kazania/z-ulicy-prostej
    http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/nauczanie

    Myślę, że warto polecić ten kanał youtube (są napisy PL):
    https://www.youtube.com/user/180stopniprofil/videos

    Ten kanał również wydaje mi się być w porządku(również napisy PL):
    https://www.youtube.com/user/illbehonest/videos

    Na tej stronie można znaleźć teksty Dave’a Hunta:
    https://www.thebereancall.org/

    Jeśli znasz angielski, to można z tych rozmów sporo się dowiedzieć:
    https://www.youtube.com/user/askcliffe/videos

    1. POPRAWKA:

     Dave Hunt nie jest Cesacjonistą. Nie utożsamiał się on z żadnym określeniem, wierzył że dary Ducha są nadal aktualne:

     https://www.thebereancall.org/content/december-2013-q-and-a-3

     Dave Hunt:

     ,,Jaki jest przykładowo problem z darem języków? Ludzie myślą, że je posiadają i mogą ich używać kiedy tylko chcą. Nie możesz wzbudzać z martwych kiedykolwiek chcesz. Nie możesz chodzić po wodzie kiedykolwiek chcesz. Nie możesz uzdrawiać chorych kiedykolwiek chcesz, czy prorokować kiedykolwiek chcesz.
     Zobacz więc, ja kładłem ręce na chorych, kilka razy, nie dużo razy, tylko kilka razy i pomodliłem się i widziałem ich natychmiastowo uzdrowionych. Teraz, to był dar uzdrawiania, w tamtym momencie. To nie oznacza że ja posiadam ten dar. To kolejny powód dla którego nie ma się tylko jednego daru, ani posiada się go, ani nie można z nim robić co się chce. Nie możesz zacząć go używać jak Ci pasuje. Nie możesz tego zrobić z darem języków, i to podstawowy błąd w ruchu dotyczącego języków. Nie możesz tego robić z żadnym innym darem. Duch Święty zamanifestuje dar poprzez ciebie, lub mnie, lub kogokolwiek, jak będzie Mu pasowało, jak sytuacja tego wymaga, i na podstawie Twojego poddania się Mu, i twojego zrozumienia Jego Słowa i twojej zdolności do głoszenia ewangelii.”

     (Na samym końcu)
     https://www.thebereancall.org/content/do-you-know-what-your-spiritual-gifts-are

   3. SPROSTOWANIE:

    Ostrzegam przed nauczaniem Johna MacArthura, który twierdzi że można przyjąć znamię bestii i być zbawionym. Jest to sprzeczne z Objawieniem Jana 14:9-10

   4. CIĄG DALSZY SPROSTOWANIA. (Zarekomendowałem bez ostrzeżeń, to teraz prostować trzeba)

    Ostrzegam przed nauczaniem Tima Conway’a o nieutracalności zbawienia. Według niego osoba zbawiona może popełnić samobójstwo, a i tak będzie w Niebie. Paul Washer również utożsamia się z kalwinizmem, z nieutracalnością zbawienia, czego może nie widać w jego głoszeniu, przynajmniej nie wszędzie i nie na pierwszy rzut oka.

    Znającym angielski polecam poniższą debatę na temat nieutracalności zbawienia, i kanał youtube ,,Dan Corner”:

    https://www.youtube.com/watch?v=4mahXVPEXN8

    Kanał youtube ,,Alexey – servant of Christ”:

    https://www.youtube.com/channel/UCuXrOKLAk-k0oDeu20G0Wvg

    1. polecałem na czacie to i tutaj dam link z czym ja sie utożsamiam w tej materii:

     http://www.chrzescijanie.alpha.pl/utracalnosc-zbawienia/

 3. Przydał by się artykuł o obgadywaniu, obmawianiu czy też nękaniu.

  1. Tylu ludzi i tyle zmiętych słów wydobywających się z ich ust…

 4. Kłamstwo oraz parcie na bycie popularnym i bogatym za wszelką cenę to domena tych czasów…

 5. Przemyslaw Mach

  ja osobiście uważam że nie warto słuchać tych farbowanych lisów takich jak Zac Ponnen czy inni faryzeusze ja wiem po sobie że żeby mieć dobre rozeznanie co się powinno w życiu czynić to trzeba mieć osobistą relację z Bogiem a żeby ją mieć to trzeba go inwidualnie poznawać nie kierując się jakimiś schematami bo to jest nie biblijne

  Bóg nie działa według schematów tylko do każdego człowieka podchodzi inwidualnie dlatego że każdy jest inny i wiele spraw widzi zupełnie inaczej niż inni

  trzeba dużo się modlić i miec prawdziwą chęć poznania Boga a nie patrzeć na Boga jak na kogoś kto ma spełniać jakieś nasze zachcianki bo wielu ludzi tak patrzy na niego właśnie Boże to Boze tam to ale mało kto pyta a co chciał by Bóg żebyśmy zrobili my nie możemy patrzeć na Boga jak na automat z coca colą gdzie po wciśnięciu guzika wylatuje nasza upragniona puszka z napojem

  bardziej jako chrześcijanie powinniśmy się skupić na tym
  co potrzebują inni i pomagać im a nie patrzeć na własne ja wiem że detektyw się ze mną nie zgodzi w sprawie farbowanych lisów ale taka jest prawda i pójdę dalej i powiem że ci ludzie są kontrolowani przez organizacje satanistyczne i są do tego celu bardzo dobrze wyszkoleni

  1. Przemku a coś merytorycznie jeśli chodzi o Zaca?
   Jakieś zestawienie z Biblią?

  2. Prawda i cala prawda Przemku.

   Ps. Śledzę na bieżąco Twój profil na g+. Pozdrawiam Cię.

   Polecam również adminie profil Moonwind na Google +. Pozdrowienia dla wszystkich detektywów.

 6. Przemyslaw Mach

  akurat jego nazwisko wymieniłem ale pisałem o nich wszystkich tak na prawdę zobacz jaką oni z tego wszystkiego mają kasę jakie instytucje chrześcijańskie oni tworzą miliony ludzi ich słuchają i idą za ich naukami i co z tego wynika dosłownie nic pamiętaj że prawdziwy zbór jest w tedy kiedy w nim jest garstka osób i spotykają się żeby wspólnie omawiać zagadnienia biblijne i modlić się i przy okazji wspierać się nawzajem np pomocą finansową jak któryś ma problem

  a jeżeli ktoś głosi ewangelię i na wykłady przychodzą tysiące osób to prędzej czy później zamienia się to w zwykłą instytucje finansową z resztą organizacje satanistyczne nie pozwolą na to żeby prawdziwy chrześcijanin głosił prawdę i to jeszcze na skalę światową

  podam ci przykład w USA jest prawo które mówi o tym że jeżeli więcej niż 5 osób spotka się ze sobą na czytaniu biblii policja ma prawo ich oskarżyć i wsadzić do więzenia lub zastosować karę grzywny w wysokości kilku tysięcy dolarów do tego wszyscy biblijni chrześcijanie są wpisani przez FBI na listę osób podejrzanych o terroryzm i w razie jak będzie stan wojenny w USA to oni pierwsi zostaną wymordowani pewnie zadasz pytanie a skąd oni wiedzą kto jest prawdziwym chrześcijaninem to ci odpowiem że oni wszystko wiedzą mają internet telefony satelity i oni takich właśnie ludzi tropią

  nie tak dawno chrześcijanie którzy uciekali przez mułzumanami i schronili się o ile pamiętam u Kurdów to co zrobiło USA wysłało bombowce strategiczne i wciągu 24 godzin z rzucili 10 milionów bomb i zabili ponad 100000 tysięcy osób to pokazuje że świat nienawidzi chrześcijan więc na pewno nie dopuścili by żeby tacy ludzie głosili prawdę

  1. Zborem jesteśmy my na tym forum. Nie musimy się wcale często spotykać żeby być kościołem Jezusa Chrystusa.

  2. no to zobacz Przemek jak osądzasz. Twierdzisz, że taki Zac pracuje dla szatana. Tj powazne oskarżenie

   Mt
   A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony”.

   Polak nigdy nie pojmie natury Amerykanina. Tam pieniądz robi pieniądz a w tym przypadku ku dobremu. Z tego co wiem to zarówno Paul Washer jak I zac jeździli na misje do biednych krajów ewangelizując. To nie kosztuje mało.
   A Biblie które lądują w Chinach?

   Gedeonitki sa np z USA.

   Dzieki takim ludziom wypełniają sie proroctwa mówiące, iz w czasach końca w każdym kraju będzie dostępna Biblia.

   Pomysl trochę, bo takie uogolnienie może byc dla Ciebie przekleństwem, jesli źle oceniasz sługi Boże.

   1. Brzmienie wersetu z Mateusza 24:14 jest takie:
    ” i będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec” BW

    Zauważmy: „będzie” a nie „będziecie głosili” w sensie uczniowie, apostołowie…

    1. Anielico, 🙂

     Jak można w Afryce, Chinach, Koreii Pln poinformować mieszkańców tych części świata bez gloszenia ewangelii?

     Rozdz 24 dotyczy czasów końca

     1. Ale mnie się rozchodziło o to, że w procesie krzewienia ewangelii mogą uczestniczyć nie tylko prawdziwi i szczerzy uczniowie Chrystusa, ale także Ci, co czynią to dla zysku, bądź sławy lub z innych pobudek.
      To odnośnie oceny tego kto pracuje dla Boga, a kto krzewi szatańskie „prawdy”.
      Jak Bóg zdecyduje tak będą czynić… choćby diabła syny…

   2. Jako amerykanista z wykształcenia w całej rozciągłości zgadzam się ze spostrzeżeniem Detektywa Prawdy. Kultura USA, a polska to dwa zupełnie odmienne sposoby myślenia, inne postawy w stosunku do pieniądza. U nas pokotuje myśl postsowiecka, oni Polaków tak samo nie rozumieją.

    1. postsowieckie i katolickie. Pieniądz źródłem zła, zły pieniądz, żły bogaty, ale każdy chce mieć pieniądze, auto, mieszkanie, ale pracowac się nie wszystkim chce. Ot mentalność w pigułce

    2. w kulturze amerykańskiej dominuje tzw Etyka Protestancka.
     Polak nie ejst w stanie tego to pojąć.
     Oczywiście teraz zeszli na psy, nie obrażając psów, bo liczy sie konsumpcjonizm, ale cały świat się psuje.
     Proponuje przeciwnikom pieniędzy poczytać chocby w wikipedii, juz nie mówię jakiejs pozycji webera

     https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka_protestancka_a_duch_kapitalizmu

     Myślę, że nieliczni poza jackiem mnie w tym zrozumieją.

 7. Świat stoi na krawędzi wojny…Pytanie tylko kto zacznie, bo z Biblii wiadomo jaki będzie wynik.

   1. Widziałam to! Aż się przestraszyłam tego, niecodzienny widok! 🙂

   2. W Irlandii taka pogoda jest czymś normalnym.Wczoraj był sztorm i podziwiałam potęgę naszego Ojca.

 8. Przemyslaw Mach

  rozumiem cię bracie i wiem że robią misje do biednych krajów interesowałem się tym tylko musisz pojąć to że Bóg każdego jest w stanie wykorzystać do swoich celów i on nie musi być wierzący może być nawet jego największym wrogiem

  ale dla Boga jest to bez znaczenia bo jego słowa muszą się wypełnić i ci ludzie to robią często nie zdając sobie tak na prawdę sprawy z tego ale to jest moje osobiste zdanie

  szanuję cię detektywie są rzeczy które widzę inaczej niż ty ale jesteśmy ludzmi i powinniśmy na spokojnie wszystko wspólnie przeanalizować

  chciał bym dodać również że ci wszyscy którzy interesują się tematyką ataków atomowych na USA to powinni od tego odejść bo nie na tym czuwanie polega żeby interesować się czy jacyś degeneraci społeczni stworzą jakiś mord rytualny czy nie my musimy być czystego serca i umysłu przed Panem w tedy się ostaniemy i nikt z ręki Boga nas nie wyrwie nawet jak będzie myśleć że prawie to mu się udało

  1. „chciał bym dodać również że ci wszyscy którzy interesują się tematyką ataków atomowych na USA to powinni od tego odejść bo nie na tym czuwanie polega żeby interesować się czy jacyś degeneraci społeczni stworzą jakiś mord rytualny czy nie my musimy być czystego serca i umysłu przed Panem w tedy się ostaniemy i nikt z ręki Boga nas nie wyrwie nawet jak będzie myśleć że prawie to mu się udało”

   wyjątkowo się zgadzamy 🙂

 9. ,,Nigdy nie porównuj się do innych.Porównuj się tylko do Jezusa.” Właśnie gnębiło mnie ostatnio to że nie gonię za karierą jak większość mojego otoczenia, które krzywo na mnie patrzy, co wpędzało mnie w przeświadczenie że to ze mną jest coś nie tak :/ . Muszę sobie chyba dużymi literami wypisać to zdanie ! 🙂

  1. Aga niedawno miałem mem zrobić, ale nie wiem co umieścić, więc po prostu zacytuje:

   hbr 13

   (5) Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.

   „Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestańmy na tym” – 1 Tym. 6:8.

   Bóg jak zechce, to da Ci więcej niż myslisz. Tak, jak Abrahamowi dał baaaaaardzo dużo, mimo, że Abraham nie prosił

   1. Kolejny raz to, co mądre w oczach świata (pogoń za karierą, ślepy konsumpcjonizm) jest obnażone przez Słowo jako marność i głupota. Często wyzywano mnie od niezaradnych, nieudaczników, gołodupców, a ja nie umiałem pojąć dlaczego, i czemu ludzie mają takie parcie na więcej obowiązków w korpo tudzież więcej czegokolwiek.

    1. Najtrudniej jest być samemu . Dobrze jest mieć wsparcie 🙂

    2. „ja nie umiałem pojąć dlaczego, i czemu ludzie mają takie parcie na więcej obowiązków w korpo tudzież więcej czegokolwiek. ” doskonale Cię rozumiem ja też nie mogę tego pojąć.
     I jeszcze nie mogę pojąć parcia na wiedzę tego świata…chęć sypania teoriami jak z rękawa. Na co komu wiedzieć że elektrony mogą poruszać się wstecz w czasie 🙂

     Aha a ja usłyszałam ostatnio że jestem nieprzystosowana 😉

     1. Właśnie Kasiu, zapomniałem o sztandarowym oskarżeniu o bycie „nieprzystosowanym do życia w społeczeństwie”, czyt. byciu niezdatnym do zainfekowania wirusem myślenia grupowego 😉

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish