Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Piramida kształtem nowego Jeruzalem? Prawda czy zwiedzenie.

Tekst tłumaczył Jacek. Dziękuje i poddaje rozważeniu, gdyż podesłałem Jackowi do tłumaczenia nie będąc pewnym poniższej hipotezy. Wszak sam obstawiam, że znakiem bestii będzie piramida, co nie wyklucza plagiatorstwo szatana pełna parą.
11204946_1614583845485997_5036555215567276302_n
I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki,
miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu,
a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. A Miasto układa się w czworobok
i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur – sto czterdzieści cztery łokcie: miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu,
a Miasto – to czyste złoto do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem Miasta
zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis, druga – szafir, trzecia – chalcedon, czwarta – szmaragd, piąta – sardoniks, szósta – krwawnik, siódma – chryzolit, ósma – beryl, dziewiąta – topaz, dziesiąta – chryzopraz, jedenasta – hiacynt, dwunasta – ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły,
bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody,
i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte:
bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.” Apokalipsa św. Jana 21: 9-27

 

____________________________

 

Nowe Jeruzalem jest kryształową piramidą

 

W Objawieniu Jezusa Chrystusa, w rozdziale dwudziestym pierwszym czytamy: „I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.” (wers 2.), oraz, że „Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości KRYSZTAŁU” (W.11.) Z opisu tego w sposób oczywisty wynika, że Nowe Jeruzalem jest krystaliczne. Temu najpiękniejszemu z klejnotów nie potrzeba słońca ani księżyca – „I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek.” (w. 23.) Innymi słowy Jezus, Baranek, albo Mesjasz Boga dosłownie oświetla to miasto, ponieważ jest On światłością życia (J 8:12). Światło Jezusa z wnętrza miasta, w którym On żyje przenika przez ściany miasta do świata zewnętrznego i światów.

 

Gdyż znów, napisane jest „A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis, druga – szafir, trzecia – chalcedon, czwarta – szmaragd, piąta – sardoniks, szósta – krwawnik, siódma – chryzolit, ósma – beryl, dziewiąta – topaz, dziesiąta – chryzopraz, jedenasta – hiacynt, dwunasta – ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak SZKŁO PRZEŹROCZYSTE” (w. 19-21). Wszystko jest przezroczyste, transparentne i piękne, promieniując Bożym światłem.

 

W istocie nawet ulice zrobione są ze szczerego złota niczym z przezroczystego szkła (w. 21), a czymże jest szkło w naturze, jeśli nie kryształem, ma ono taką fakturę. Mam na myśli to, że jest tam nawet rzeka wody wypływająca z Tronu Boga, bystra jak KRYSZTAŁ, zaś sam Tron został opisany przez Ezechiela tymi słowy (1:26): „Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, o miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka.”, wydaje się więc łatwym spostrzec, że Nowe Jeruzalem jest kryształem, nawet jeżeli będziemy się trzymali uznanych ksiąg biblijnych, nie przechodząc do Księgi Henocha (r. 14) i nie tylko.

 

Rozważmy jednak kształt Nowego Jeruzalem. Czy uważasz, że był to gigantyczny SZEŚCIAN jak opisał go Jan, mierzący 12000 furlongów wysokości i 12000 furlongów długości (1 furlong równy jest 201 m- przyp. tłum.)? 12000 furlongów wynosi 2 miliony 412 tys. metrów, jest to więc dość sporo więcej, niż wysokość Mount Everest, szczytu usytuowanego jedynie około 9,5 km nad poz. morza. Czy zatem Jan ujrzał wymiary podstawy SZEŚCIANU i obszaru, jaki zajmuje w przestrzeni trójwymiarowej?

 

Musimy bowiem pamiętać, że jeżeli [Nowe Jeruzalem] jest kryształowe, to naturalny, zaprojektowany przez ich Stwórcę, Pana układ kryształów, jak w przypadku kryształów kwarcowych, ma kształt PIRAMIDY. Poza tym tenże piramidalny kształt byłby dużo bardziej zgodny z ogromną liczbą wersów biblijnych, które przedstawiają królestwo czy dom Boga jako GÓRĘ, co też jest powodem, dla którego jest zwane „górą domu Bożego”.

 

I znów, czy piramida nie byłaby dużo piękniejsza niż sześcian usadowiony na okręgu ziemskim? Ponadto pochodzi z pięknego złotego podziału, zwanego także „boską proporcją”, lub „złotą liczbą fi”. Proporcja ta (1,618…) wkomponowana jest w bok perfekcyjnej piramidy, jak w przypadku miniaturowego modelu wielkiej piramidy w Gizie. Stanowi ona podrobioną wersję (1/10000) Nowego Jeruzalem, używającą tych świętych wymiarów i proporcji, gdyż nie jest przypadkiem, że piramida ta ma u podstaw długość 241.4016 m, co odpowiada liczącej 12746.00448 km średnicy Ziemi (w oryginale 792 stopy dł. podstawy odpowiadające 7920 milom średnicy Ziemi- przyp. tłum.). Zbiegiem okoliczności nie jest również to, że jej wysokość licząca 154 m (w oryginale 504 stopy- przyp. tłum.) (pierwiastek kwadratowy fi 1,272) koreluje ze świętą liczbą Platona wynoszącą 1x2x3x4x5x6x7 lub 5040. Dojdziemy do tych współzależności później, jednak dość powiedzieć, że piękno boskiej proporcji sprawia, iż Nowe Jeruzalem nie będzie tylko kryształem, ale KRYSZTAŁOWĄ PIRAMIDĄ. Pod względem geometrycznym, piramida jest bowiem kształtem, który jednoczy statyczną i żyjącą geometrię, linie proste i krzywe, płaskie powierzchnie dwuwymiarowe, a w przestrzeni kosmicznej te trójwymiarowe. Piramidy są ogniwem pomiędzy wymiarem fizycznym i duchowym, będąc w oczywisty sposób idealnym wyborem dla naszego wiecznego domu.

 

Z drugiej jednak strony jest to nie tylko piękne miejsce do życia, lecz także rezonuje jak kryształ, gdyż jak nam wszystkim wiadomo nie moglibyśmy używać teraz tych komputerów gdyby nie rezonans, czy właściwości pamięciowe kryształów piramidalnych. Rezonans ten pozwala Panu przywrócić ku naszej pamięci wszystko to, co potrzeba nam wiedzieć, a także pozwala nam wyświetlać dowolną informację w każdym miejscu we wszechświecie. Dlatego też jak dalece bardziej odpowiednim jest, by kwatera główna Pana była tak złożona i ukształtowana. Być może to z tego powodu artyści przedstawiają Nowe Jeruzalem jako piramidę i dlatego ze względów tak matematycznych, estetycznych, jak i funkcjonalnych musi to również być KRYSZTAŁOWA PIRAMIDA.

 

Cóż to za piękne miejsce na spędzenie wieczności, czyż się nie zgodzisz?

 

Szatan używa symbolu piramidy, ponieważ kazi on wszystko, co należy do Boga, zwłaszcza Jego święty dom w Niebie. A jedynym, który posiada wszystkowidzące oko jest BÓG, a nie szatan.

 

Spekuluje się, że z uwagi na fakt, iż Nowe Jeruzalem jest dziesięć tysięcy razy większe niż Wielka Piramida w Gizie, to Nowa Ziemia może być dziesięć tysięcy razy większa od obecnej, by je pomieścić (słońce jest obecnie dziesięć tysięcy razy większe niż Ziemia).

Zaktualizowane: 20 listopada 2015 - 17:17

15 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Tekst z obrazka: Chrystus jest kamieniem węgielnym, a nasze relacje męża i żony to odzwierciedlenie stosunku między Chrystusem, a kościołem. My też mamy taką relację między naszym ciałem, a głową. Wszystko to zbiega się w kwestii tego, jak moim zdaniem wyglądać będzie Nowe Jeruzalem. Jako kościół jesteśmy ciałem Chrystusowym, On zaś jest jego głową. Nowe Jeruzalem jest zatem naszym miejscem zamieszkania. Bycie przyozdobionym niczym panna młoda miałoby sens, gdyż my, będąc panną młodą, będziemy rezydować tam wraz z Ojcem i Chrystusem.

 2. Autor tego artykułu mówi tak: kształt nowego Jeruzalem nie może być takim jak widział w widzeniu Jan sześcianem , ponieważ piramida jest ładniejsza i przypomina kamien szlachetny hahaha co to za katolicka wydumka znowu , argument że coś jes ładniejsze pozwala autorowi na dowolną interpretację masakra

 3. Piramida nie psuje mi do słów, że nowe Jeruzalem będzie otoczone murem na ileś tam metrów wysokim. Boki piramidy są ścięte… (?)
  Starość nie radość – coraz mniej rozumiem… 🙂

  1. Cytat z biblii gdańskiej:16 Miasto leży w kwadracie, więc jego długość jest taka jak szerokość. I zmierzył miasto prętem mierniczym na dwanaście tysięcy stadionów; jego długość, szerokość i wysokość jest równa. trzeba być dwójarzem z matmy geometrii aby nie zrozumieć opisu . Kamień węgielny nigdy nie był trójkątem!!!!

   1. Rafał z Wrocławia

    Ja nie wiem jak będzie wyglądało Nowe Jeruzalem ale z opis który podałeś wcale nie dyskwalifikuje piramidy. I piramida (ostrosłup) i sześcian (graniastosłup) 'leżą’ na kwadracie – ich podstawą jest kwadrat. Piramida nie leży na trójkącie.

  1. i to jest mi chyba bliŻsze mimo wszystko

   1. Też mi się tak wydaje, chociaż trudno sobie wyobrazić piękno tego Świętego miasta i jego wspaniałość.
    Wczoraj bardzo poruszył mnie jeszcze taki utwór:

    https://youtu.be/mhrPwrLd83g

    Polecam

    1. tzn wg mnie nie będzie to takie sztuczne jak na tym filmiku, ale rzeczy opisane w nim pewnie mniej wiecej tak będa wyglądały.

  1. teraz to juz wszystko jest możliwe.

 4. Słońce nie jest 10k razy większe od Ziemi. Ma średnice niecałą 80 km maks i jest do 4000km nad nami i nie dalej księżyc jest podobny bardzo łatwo jest to wyliczyć samemu a w necie jest pełno dowodów na to. Chociażby sam fakt że nikt nie jest w stanie przekroczyć firmamentu a gdy wracają „statki” są pokryte szkłem. Nie wierzę w to że słońce jest większe od księżyca i są w idealnej odgległości od siebie aby się pokryć podczas zaćmienia nigdzie tak nie ma… (…) jak i na górze tak i na dole…

  1. te obliczenia są błędne, sprawdzałem. Błąd polega na tym, że nie bierze się pod uwagę że patyk wbity na zwrotniku i patyk na równiku muszą być do siebie równoległe.

   tu link do poglądowego obrazka który kiedyś dla kogoś robiłem:

   http://s11.postimg.org/hiq2hs56b/okragla_ziemia.jpg

   tu widok z symulatora jak wygląda krzywizna ziemi na wysokości 18km:

   http://imageshack.com/f/0oge24j
   http://imageshack.com/f/0lurgaj

   Jest kupa kłamstw jakie nam wciskają ale akurat ziemia jest kulą

  2. Zaciekawił mnie Pana komentarz: co oznacza statki pokryte szkłem?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish