Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Zamieszanie z boskością Jezusa.

Nie mam czasu tego rozwijać i analizować, gdyż już to robiliśmy na forum-chrzescijan.pl

Jezus jest jedną z trzech osób Boga trój jedynego. Nasz ludzki umysł nie ogarnia tego, ale może jako i argument podam przykład samego człowieka składającego się z:

-ducha

-duszy

-ciała.

a wiadomo, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży.

Tak więc, czy np Tomek składający sie z Ducha, duszy i ciała, jeśli umrze, to czy jego ciało tylko umrze, czy również dusza i Duch?

W momencie śmierci Pana Jezusa, Jego ciało przestało funkcjonować, ale czy Duch Pana Jezusa też umarł raz na zawsze? Pan Jezus zmartwychstał w ciele, ale jakim? tym samym? nie.

 

Zanim umieszczę tekst ze znanej nam strony, pokaże Wam tekst/link do strony negującej boskość Jezusa:

http://islamic.org.uk/polish/jesusgod.html

Po wielu argumentach na pozór logicznych napisane jest na dole:

„Mój bracie lub siostro, wiara że Ten Najwyższy jest Trójcą jest fałszywa i całkowicie niekonsekwentna w stosunku do słów Jezusa prezentowanych w Biblii. Bóg jest jednym, nie trzema. Jest idealną jednością. Jeżeli jesteś zainteresowany prawdą o Bogu i o twoim związku z Nim, zapraszamy cię do rozpatrzenia religii Islam.

 

Niedawno zblokowałem komentarz pewnej osoby, która twierdzi, że z hebrajskiego cytat niepodważalny z Izajasza brzmi inaczej:

 

„„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. (Ks. Izajasza 9:5, B T)””

 

Odnośnie powyższej frazy należy wyjaśnić, że została ona przez tłumaczy zmodifikowana, co w zasadniczy sposób wpłynęło na jej znaczenie. Występujące w tym tekście hebrajskie słowo: PELEJOEZELGIBBORABIADASRSHALOM, zostało przez tłumaczy poddane modyfikacji, poprzez rozczłonkowanie go na poszczególne segmenty i wstawienie pomiędzy jego człony myślników: Pele – Joez – el – gibbor – abia – ad – Sar – Shalom. Przez tę przeróbkę wykrystalizowano tytuły, którym nadano rzeczownikowe znaczenie, co jest niedozwoloną manipulacją. Słowo: PELEJOEZELGIBBORABIADASRSHALOM, jest synonimem odnoszącym się do prawdziwego Boga, pełniącym w hebrajskim oryginale rolę przymiotnika, natomiast w nowoczesnych przekładach, te wyodrębnione segmenty zostały oddane jako tytuły rzeczownikowe: Przedziwny Doradca (ya‘ats), Bóg Mocny (el-gibbor), Odwieczny Ojciec (abia – ad), Księżę Pokoju (Sar).”

Czyli mamy tak: z jednej strony islamiści negują boskość Jezusa a z drugiej strony ktos kto opiera się na tłumaczeniach masoretów a nie na Septuagnicie, w której ten wrset brzmi tak

 

„. 5 For they shall compensate for every garment that has been acquired by deceit, and [all] raiment with restitution; and they shall be willing, [even] if they were burnt with fire. 6 For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder, and his name is called the messenger of great counsel, < wonderful counsellor, mighty God, potentate, prince of peace, father of the age to come >*: for I will bring peace upon the princes, and health to him.’

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=43&page=9

 

 

Chyba więcej nie trzeba dodawać. No może początkującym poszukiwaczom prawdy biblijnej moge odkryć to, że zarówno islam jak i Judaizm Jezusa odrzucają.

Każdy kto odrzuca boskość Jezusa i czyni  z niego tylko nauczyciela jest pod wpływem Ducha Antychrysta.

Kumu zaufacie? kontynuatorum faryuzeuszy i Islamowi czy Septuagincie?

A teraz biblijne dowody na boskość Jezusa.

 

 

Pytanie: Czy Jezus jest Bogiem? Czy Jezus kiedykolwiek twierdził, że Nim jest?

Odpowiedź: Jezus nigdy nie wypowiedział dokładnie słów: „Jestem Bogiem”. To jednak nie oznacza, że nie podawał się za Boga. Przytoczmy na przykład słowa Jezusa z Ewangelii wg św. Jana 10:30: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie nie musi oznaczać, że Jezus podawał się za Boga. Spójrz jednak, jak zareagowali Żydzi słysząc to wyznanie: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga” (Ewangelia wg św. Jana 10:33). Żydzi uznali słowa Jezusa za podanie się za Boga. W kolejnych wersetach Jezus nigdzie nie poprawił Żydów wyznając: „Ja nie twierdziłem, że jestem Bogiem”. To oznacza, że Jezus naprawdę przyznał, że jest Bogiem, mówiąc: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Ewangelia wg św. Jana 10:30). Ewangelia wg św. Jana 8:58 jest tego kolejnym przykładem. Jezus ogłosił: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, ja jestem”. I znów w odpowiedzi Żydzi zaczęli podnosić kamienie by ukamienować Jezusa (Jana 8:59). Czemu Żydzi chcieliby znów ukamienować Jezusa, gdyby nie powiedział czegoś, co po raz kolejny wydało im się bluźnierstwem, mianowicie uznaniem się za Boga?

Ewangelia wg św. Jana 1:1 mówi: „Bogiem było Słowo”. Ta sama księga, rozdział 1, werset 14 mówi, że: „Słowo stało się ciałem”. To oznacza jednoznacznie, że Jezus jest Bogiem pod postacią człowieka. Dzieje Apostolskie 20:28 zachęcają: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią”. Kto odkupił Kościół swoją własną krwią? Jezus Chrystus. Skoro powyższy werset ogłasza, że Bóg swoją własną krwią odkupił Kościół, Jezus jest Bogiem!

Uczeń Jezusa, Tomasz, nazwał Go: „Pan mój i Bóg mój!” ( Ewangelia wg św. Jana 20:28). Jezus go nie poprawia. W Liście św. Pawła do Tytusa 2:13 jesteśmy zachęcani, by oczekiwać przyjścia „…wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (zobacz także 2 List św. Piotra 1:1). W Liście do Hebrajczyków Ojciec mówi o Jezusie: „Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego”.

W Apokalipsie anioł nakazał apostołowi Janowi uwielbiać jedynie Boga (Apokalipsa 19:10). Kilkakrotnie w Piśmie Świętym Jezus zostaje uwielbiony (Ewangelia wg św. Mateusza 2:11; 14:33; 28:9,17; Ewangelia wg św. Łukasza 24:52; Ewangelia wg św. Jana 9:38). Nigdy nie karci ludzi za to, że Go wielbią. Gdyby Jezus nie był Bogiem, powiedziałby ludziom, by Go nie wielbili, tak jak zrobił to anioł w Apokalipsie. Jest wiele innych wersetów i cytatów, które potwierdzają, że Jezus jest Bogiem.

Najważniejszy powód, dla którego Jezus musi być Bogiem to fakt, że gdyby Nim nie był, Jego śmierć nie wystarczyłaby, by zapłacić karę za grzechy całego świata (1 List św. Jana 2:2). Tylko Bóg mógł spłacić tak nieskończony dług. Jedynie Bóg mógł wziąć na siebie grzechy całego świata (2 List św. Pawła do Koryntian 5:21), umrzeć i zmartwychwstać, co dowodzi, że Jezus zwyciężył nad grzechem.

źródło:

http://www.gotquestions.org/Polski/Jezus-Bogiem.html

Zaktualizowane: 7 listopada 2015 - 21:12

101 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Zadam ci pytanie, o jakim początku mówi Ewangelia Jana?? Jesteś pewny iz o początku świata?? Jeśli tak to proponuję przeczytać pisane w tym samym duchu Listy Jana.

  Jan w swoim liście (I List Jana) mówi w bardzo podobny sposób o początku

  „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota”.

  I jak zobaczymy, nie chodzi mu o jakąś przedwieczność, lecz właśnie o początek Ewangelii.

  Chyba nikt z tego nie wnioskuje, że uczniowie słyszeli, oczami widzieli, patrzyli i rękoma dotykali Słowo, czyli Jezusa w jakiejś odwieczności?

  Zresztą Ewangelia (czyli „dobra nowina”) ma na celu opowiedzieć dobrą nowinę o tym, że przyszedł obiecany Mesjasz. Nie było celem pisania Ewangelii wprowadzanie nowinek teologicznych o tym, że świat został stworzony przez preegzystującego Mesjasza, czy też mówienie o jakiejś nowej koncepcji, obcej Żydom. Dla Żydów, którymi byli i uczniowie, oczywistym było, że świat stworzył Bóg JHWH, wierzyli w to od tysięcy lat.

  1. Biblia pokazuje że również JEZUS nosi imię YHVH = dowody biblijne : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194

   jeden z wielu przykładów :

   kolejny przykład : „Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu i wylewa skargę swoją przed Panem (YHVH)” PSALM 102:1 – cały Psalm jest skierowany do PANA (YHVH) poza pierwszym wersetem słowo YHVH wystepuje tez w 102:13 , 102:16 , 102:17 , 102:20 , 102:22 – wg apostoła Pawła psalm mówi o modlitwie do BOGA OBJAWIONEGO JEZUSA – (YHVH). Apostoł Paweł w swym liście do Hebrajczyków cytuje fragment psalmu 102 i przypisuje je Chrystusowi. Dawid modlił się do Syna a ten psalm nazywa Tego do którego zwracał się Dawid czyli Jezusa jako YHVH

   „Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; (11) one przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, (12) i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje ” HEBRAJCZYKÓW 1:10-12

 2. hehe troszke sie zagalopowałes. W AP 19 nie ma słów byJEDYNIE Bogu oddawać cześć, spojrz na tlumaczenie Bibli Gdańskiej czy tez KJV;

  „I upadłem do nóg jego, abym się mu pokłonił; ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj; albowiem świadectem Jezusowym jest duch proroctwa.

  jest tu mowa o pokłonie dla Boga tych ktorzy uwierzyli Chrystusowi.

  1. Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 10,30) nie oznacza, że Jezus Mesjasz ma tą samą substancję, naturę co Ojciec albo, że jest równej potęgi.
   Zdanie wczesniej przeciez sam mówi:

   Wyjaśnienie na czym polega ta jedność mamy w dalszej części tej Ewangelii:

   Jan 17:21-23 „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.”

   Wyraźnie Jezus wyjaśnia tutaj co to znaczy, że jest jedno z Ojcem. Czy my też jesteśmy tej samej natury co Bóg, gdyż jesteśmy z Ojcem jedno wg słów Jezusa?
   Nie ma też tutaj mowy o jakimś przyszłym przebóstwieniu ludzi, bo jest mowa, aby dzięki tej jedności poznali inni ludzie, świat, że Jezus jest posłany od Boga i że Bóg umiłował ludzi.

  2. hehe – duch sarkazmu, osmieszenia

   1. dlaczego duch sarkazmu. A moze raczej nawoływanie do rozumienia a nie brania garsciami z TEOLOGI KATOLICKIEJ. A jeśli gdzies popełniłam błąd niezgodny z pismiem – wykaż a przyjme z pokorą.

     1. Zadziwia mnie ta próba poznania natury Tego, którego małym ludzkim rozumkiem pojąć się nie da. Bo niby jak można pojąć WSZECHMOCNEGO, WSZECHOBECNEGO, DOSKONAŁEGO. Jak malutkie dziecko /którymi jesteśmy/ może pojąć to jaki jest, co myśli i czyni ojciec mający profesurę z kilkunastu dziedzin życia ? Jezus powiedział:”Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa bożego”. To my mamy słuchać naszego Zbawiciela i naśladować GO zachowując się w stosunku do Niego jak małe dzieci. Powielanie błędów „uczonych w Piśmie” do niczego dobrego nie prowadzi. To widać po wielu sporach i próbie udowodnienia własnych racji prowadzących /niestety/do nienawiści i wielu złych rzeczy. Zamiast budowania osobistych relacji ze Zbawicielem wielu stara się zaspokoić własna ciekawość i zupełnie niepotrzebnie „zgłębić” coś czego ludzi rozum nie jest w stanie uczynić.
      Niech Was prowadzi Duch Święty i strzeże – niech wypełni wasze serca ogromem swojej miłości, a umysły wasze odrobiną swojej mądrości. 🙂

      1. To najcenniejszy i najmądrzejszy komentarz w tym temacie. Podpisuje sie pod nim. Wiara polega na tym, ze jesteśmy czegoś pewni nawet nie rozumiejąc tego w 100%.
       Na pełne poznanie naszego Stwórcy mamy jeszcze całą nieskończoność w Jego Królestwie:)
       Niech Duch Święty prowadzi nas wszystkich w tych ciężkich czasach. Niech Bóg ma nas w swojej opiece.

 3. Poruszyłeś bardzo ważny temat trynitaryzmu w tym boskości Jezusa.
  Zwolennicy trynitaryzmu, w tym Ty, cytują ten fragment jako jeden z dowodów na słuszność trynitaryzmu albo przynajmniej na to, że Bóg = Jezus.
  „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 10:30), ale potem Jezus mówi: A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.”
  Widzisz? Chodzi o jedność w wierzę.Jezus chciał, żeby ludzie wierzyli, że został posłany przez Swego Ojca.Jezus bezgranicznie ufa Swojemu Ojcu i my też mamy w to wierzyć, że Bóg posłał Swojego Syna aby nas zbawić.Czy Bóg może posłać samego siebie i złożyć dla samego siebie ofiarę?
  Jeżeli chodzi o sytuacje z Żydami, to Jezus wyjaśnia im, że Synami Bożymi, bogami można też nazwać tych, do których dotarła prawda od Boga, Jego Słowo, więc Jezus pokazuje Żydom, że ich oburzenie jest niesłuszne.
  „Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?6 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?”
  „Nasz ludzki umysł nie ogarnia tego”
  Biblia mówi nam o poznawaniu Boga, o Jego Objawieniu.Jezus dziękuje Bogu za Jego Proste przesłanie, że trafia przede wszystkim do prostaczków.Bóg chciał, żeby Ewangelia było zrozumiała dla każdego, żeby była prosta.
  Jeżeli Jezus jest Bogiem, dlaczego mówi, że Jego Ojciec jest większy od Niego? Dlaczego Jezus mówi o Swojej woli i o woli Swojego Ojca? Do kogo modlił się Jezus? Do samego siebie czy do Boga? Komu Jezus odda władzę? Swojemu Ojcu czy samemu sobie? Czy Jezus jest pośrednikiem między ludźmi a samym sobą? Nie można być jednocześnie odbiorcą i pośrednikiem.Czy Jezus złożył ofiarę samemu sobie czy Swojemu Ojcu? Bóg nie może umrzeć a Jezus umarł i Bóg go wskrzesił z martwych.W ogóle chyba najlepszym argumentem na to, że Jezus nie jest Bogiem jest jeden prosty fakt – Jezus modli się do Boga.Np. modli się o wskrzeszenie Łazarza.Gdyby był Bogiem nie modliłby się i wskrzesiłby sam Łazarza.Tak samo Jezus mówi, że nie głosi Swojej Nauki tylko Swojego Ojca.
  Muzułmanie i Żydzi odrzucają Jezusa jako Mesjasza, syna Boga, Pomazańca i dlatego są pod wpływem ducha antychrysta a nie dlatego, że odrzucają, Jezusa jako Boga.

  1. „Muzułmanie i Żydzi odrzucają Jezusa jako Mesjasza, syna Boga, Pomazańca i dlatego są pod wpływem ducha antychrysta a nie dlatego, że odrzucają, Jezusa jako Boga.”

   Palnar w tym linku islamskim w tejście ejst wyraźnie napisane że odrzucają boskość Jezusa i sami podali wszelkie argumenty

   1. Ale ja nie zaprzeczyłem, że Żydzi i Muzułmanie odrzucają boskość Jezusa tylko, że ich bycie pod wpływem ducha antychrysta nie wynika z odrzucenia boskości Jezusa tylko odrzucenie go jako Zbawcy, Mesjasza, Pomazańca, Syna Bożego, Tego, który siedzi po prawicy Boga, no i następne pytanie czy Bóg może siedzieć po swojej prawicy?

    1. Palnar…
     Skoro Duch Święt może byc tu:

     1kor
     19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest,

     Da się? da się

     1. Duch Święty jest mocą Boża i ta moc jest w ciele wierzących.Dlaczego ciało nie jest świątynią Boga, Jezusa i Ducha Świętego? No z prostej przyczyny.Do świątyni jaką jest ciało może wejść tylko duch – Duch Święty, Moc Boża.

      1. duch to duch a nie moc. łaska tj moc

       1. Jak Bóg coś robił, to robił np. tworzył świat, rozstępował morze, czy wskrzesił Jezusa to robił On to Swoją Mocą (Duchem Świętym) czy Swoją Łaską (Twoim zdaniem Swoja Mocą)?

        1. podaj mi przyklad z Biblii gdzie moc Boga = Duch Swiety.

        2. „Strzeżcie się więc pilnie – bo nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym Jahwe przemówił do was na Chorebie spośród ognia – abyście się nie sprzeniewierzyli, wykonując dla siebie rzeźby przedstawiające jakąkolwiek podobiznę: postać mężczyzny albo kobiety, obraz jakiegokolwiek zwierzęcia żyjącego na ziemi [czy] jakiegoś ptaka latającego pod niebem”
         Popatrz.Najpierw Bóg zakazuje ukazywania Siebie jak np. ptaka, czyli zwierzęcia a potem Duch Świętego przedstawiony jest jako gołąb, czyli Duch Święty nie może być jedna z osób Boga.Dalej.
         I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.”
         Widzisz? Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym.Czy Można kogoś napełnić osobą? Jezusem albo Bogiem? Nie.Ktoś może został napełniony Duchem Świętym, czyli mocą Bożą, dzięki tej mocy, Apostołowie mogli mówić w różnych językach.
         „Ja zaś zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę w nich, i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić.”
         To samo.Duch Święty jak moc Boża.
         „I ześlę na was dar obiecany przez mojego Ojca. Wy zaś zostańcie w mieście, aż nie otrzymacie mocy z wysokości„
         Jeden z najlepszych cytatów,mówiący o otrzymaniu mocy(Ducha Świętego)
         I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny; Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.”
         Dzięki Duchowi Bożemu, Bożej Mocy, ludzie będą mogli prorokować.
         Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię”.
         Maria została zapłodniona mocą Boga (Ducha Świętego)

        3. „ Lecz jeśli Ja MOCĄ DUCHA BOŻEGO wyrzucam złe duchy to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.” Mateusza 12,28

         Ps. Pozdrawiam wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy świadczą w tak trudnych czasach, że nasz Chrystus Zbawiciel jest Bogiem 🙂

       2. Duch Boga to Bóg a nie stworzenie,
        Jego Moc [charakter] jest wiecznie żywy,
        Duch Boga żyje zawsze,
        bo gdyby tak nie było,
        nie byłoby mnie, Ciebie,
        Jezusa i …Boga.
        kurcze, temat trudny…

        dlatego zapodam piosenkę,
        pewno już była:

        Egoismo
        https://www.youtube.com/watch?v=2d42Egu0LoY

        1. to ja myślełe, że tylko ja
         wywołuję zamieszki,
         a tu masz…
         Piotr też wywołuje te !
         został Romem ! 🙂
         i dobrze..

         HEJ !

         Jezus JEST Bogiem [pod postacią Syna Człowieczego],
         albowiem JEST Jego Słowem,
         co przyszedł do nas,
         ludzi… kurcze.

         Trudny Temat.
         seler

         1. „został Romem !”

          Muzyka wasza mi sie podoba, podróże także, ale taboru nie mam 😎

          aha i nie uznaje tarota, wróżenia z kart.

          „zamieszki”

          Hmmm, nie celowo. Po prostu zauważam nasilające się opisy Jezusa jako zwykłego nauczyciela, zupełnie jak w tym filmie:

          http://detektywprawdy.pl/2015/04/04/w-tvp1-film-zabic-jezusa/

  2. Oczywistością jest też, że Bóg jest nieśmiertelny i nie podlega śmierci. Tymczasem wg tradycyjnej teologii Bóg-człowiek umarł.

   Jasno podaje Pismo św., że Bóg Jedyny jest nieśmiertelny:

   Hab 1:12 „Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie (JHWH), Boże mój Święty, który nie umierasz”

   1Tm 6:16 bw „jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.”

   Ponieważ Bóg jest nieśmiertelny nie podlega procesowi śmierci. Tym samym niemożliwością jest aby Jezus będący Bogiem mógł umrzeć. Śmierć Boga-Jezusa byłaby tylko pozorna, nie byłoby zatem mowy o zmartwychwstaniu.

   1. ziemskie ciało Jezusa umarło, ale Jezusa Duch nie umarł

    1. gdzie tak jest napisane, podaj>>??

  3. Ludzki umysł nie ogarnia tego, i nie ogarnie dopuki Bóg nam go nie odblokuje.Mamy wolną wole i trzeba wykazać się wiarą a nie poznaniem bo gdyby wiara była poznaniem nie była by wiarą. Szkoda czasu i energii na rzeczy o których nie mamy pojęcia, popatrzcie w koło ilu ludzi potrzebuje prawdy a to jest w naszej mocy aby ją głosić.To jest nasz obowiązek kochani, jeśli go zaniedbamy wąska brama nie dla nas.Palnar masz doskonałe zrozumienie.

 4. Ja relację Bóg Ojciec-Jezus Chrystus-Duch Święty przyrównuję do próby wyobrażenia sobie hipersześcianu. Mózg się zagotuje a zmysłami ogarnąć się nie da 🙂

  1. wiem, że nerwa dostanie wielu czytając ten tekst, ale masz rację AnnaMaria(ex)Rokita.
   Tj taki temat jak porwanie przed wielkim uciskiem. masa zwolenników i przeciwników, ale jak ktos chce poznać Boga na jego ludzki, cielesny sposób to jest w błędzie

   1. Hipersześcian ma o jeden wymiar więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i już można dostać szału w próbie jego ogarnięcia. Bóg ma nieskończenie wiele wymiarów. Choćbyśmy uruchomili wszystkie zakamarki wyobraźni- nie damy rady pojąć Bożej istoty.

    1. AnnaMaria 🙂 To jest bardzo dobre porównanie. Jak dla mnie w 10. Też próbowałam zobaczyć w wyobraźni hipersześcian, ale było mi niezwykle trudno i udało się dopiero po wielu filmikach z ruszającymi się modelami. A potem jeszcze długo nie mogłam dojść dlaczego jego siatka jest taka a nie inna, niezła zagwostka 😉

     Czy widziałaś może obraz Salvadora Dali z ukrzyżowanym Jezusem na siatce hipersześcianu, co można odczytać, że Jezus po śmierci znalazł się poza czasem:
     https://s3-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fwww.reproduction-gallery.com%2Foil_painting_reproduction_gallery%2FSalvador-Dali-Crucifixion-Corpus-Hypercubus-1951-large-1198120187.jpg&sp=c8be0d6c032b3149dc28e6a98130faed

     Co do boskości Jezusa to moje zrozumienie jest takie, że Jezus jest Bogiem ale Bóg jest kimś/czymś więcej niż Jezus, i w ogóle przekracza to moje możliwości umysłowe 🙂 Tak jak napisałaś: „Choćbyśmy uruchomili wszystkie zakamarki wyobraźni- nie damy rady pojąć Bożej istoty.”

     1. O to to, aczkolwiek sam Dali i jego twórczość przerażają momentami (mimo iż jednocześnie budzą podziw i fascynację), a sam surrealizm chyba niekoniecznie pochodzi od Boga. Dla mnie jest swojego rodzaju parodią idealnego dzieła stworzenia.

      1. Noo jacyś ludzie z dziurami w brzuchach np ;-P

       Właśnie tak ostatnio oglądałam piękny zachód słońca i myślałam sobie, że jak w ogóle jakikolwiek obraz śmiałby dorównać temu cudownemu dziełu Bożemu…bez szans 🙂

       1. Właśnie. No i po co podpalać te biedne żyrafy? 🙁

     2. no widzisz przekracza twoje poznawcze zdolności umysłowe , a Jan wyrazie pisze w listach.

      „A to jest żywot wieczny aby poznali ciebie Boga Jedynego i Jezusa Chrystusa którego posłałeś”.

      I jak to teraz pogodzić by osiągnąć ów żywot?? To właśnie szatan min przez teologiczną manipulację w ciągu wieków spowodował to, iż ludzie podobnie jak ty nie sa w stanie POZNAĆ i OGARNĄĆ prawdziwego Boga i jego SYNA. Zastanów się nad tym.

      1. Bóg jest MIŁOŚCIĄ i to sercem należy poznawać Boga. Ludzki, ograniczony rozum nie jest w stanie Go poznać. Dlatego dano poznanie „prostaczkom” Czy nie nazbyt często bardziej „uruchamiamy” nasz rozum zamiast serca ? To pytanie, na które każdy powinien odpowiedzieć sobie sam.

      2. Syna – Człowieka, na ludzki sposób zrozumieć, po to Chrystus musiał stać się człowiekiem by człowiek po człowieczemu zrozumiał, bo co Boskie nie zrozumie nigdy będac czlowiekiem tu na ziemi w tej skórze. Ale mogę się mylić….

   2. Jeżeli człowiek zastępuje Słowo Boże własnymi teoriami i domysłami, to robi się problem.
    W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. (Mt 11:25-27)
    Bóg chce, żeby KAŻDY człowiek go poznał i zrozumiał.Bóg jest spójny i logiczny, tak jak jego Słowo i świat, który stworzył.Możemy zrozumieć nawet nieskończoność Boga za pomocą prostej matematyki.Zobaczcie.Jeżeli mamy zbiór liczb od minus nieskończoności do plus nieskończoności, to możemy powiedzieć, że ten zbiór nigdy się nie zaczął (tak jak Bóg) i nigdy się nie skończy (tak jak Bóg).Całe stworzenie jest odbiciem chwały i potęgi Boga.

   3. zgadzam się,że poznać Boga na ludzki,cielesny sposób jest nie możliwy zaraz przypomina mi się werset z Izajasza
    ,,Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi,,

    1. Oczywiście, że nie znamy w 100% Bogach, ale możemy zrozumieć to co Bóg zawarł w Biblii, w Swoim Słowie, to co chciał, żebyśmy zrozumieli i poznali, to co jest dla nas ważne.

  2. a wiesz ze tak właśnie dokladnie wyobrażały sobie ludy pogańskie triady w które wierzyły, istniejące długo przed chrzescijaństwem. Malo tego zgadnij w jaki sposób np Egipcjanie czy bablilończycy oddawali sie ochronie swych Trójcy?? Czyniąc znak krzyża…ciekawe prawda. I to wszytsko razem z pogańskimi świętami i obrządkami, Maryjami itp zostało narzucone rodzącemu sie chrześcijaństwu, przez kolejne sobory, które jeszce do II w było…Ariańskie (Jeden Bóg i jego Syna czlowieczy – Jezus Chrystus) np Pierwszy Kosciol Jerozolimski. No ale kto o tym pamięta. W kościele nie wspominali..

 5. Wielu ludzi niewiedząc czerpie garściami z nauk Wielkiej Nierządnicy , cześć ich odrzucając, część przyjmując ( nie zbadawszy w pismach jak berejczycy ” jak sie sprawy mają”) Trudno jest w ten sposób dotrzeć do prawdy. Pismo Sw ewidentnie w Apokalipsie nawołuje nas do całkowitego odcięcia sie od owego systemu Wielkiego Babilonu, gdyż nie ma w nim nie ma krzty prawdy – gdyż jego ojcem jest Szatan .

  1. organizacja Świadków Jehowy też jest częścią diabelskiej machiny – opozycja kontrolowana wobec m.in katolicyzmu. Nie wiem czy nalezysz do tej organizacji i czy ją popierasz ale na wszelki wypadek przypominam to

   1. Henryk Kubik napisał dobry tekst o Świadkach Jehowy.
    http://www.zbawienie.com/sj.htm

   2. uwierz mi nie należę do żadnego Koscioła, organizacji czy sekty. Wszystkie one w proroctwie Apokalipsy są nazwane córkami nierządnicami swej Matki – Wielkiej nierządnicy czyli KrK, gdyż mimo iż rzekomo sie od owej odwróciły to czerpią garściami z jej niebiblijnych, pogańskich rodowoden nauk i filozofii min o Trójcy Sw.

 6. i wjechał Piotr z Tematem… czy Jezus JEST Bogiem…
  kurcze, …przyglądam szie… jeszcze NIC nie napisałem…
  🙂 🙂

  albo napiszę, ….napisać ?
  kurcze…

  po śmierci ciała nasza Dusza też umiera, ale czeka na Zmartwychwstanie… to zrobi tylko Bóg,
  ożywi lub osądzi,
  mnie…

  chyba, że Maria jest w żywym obrazku i żyje,
  i szie modlą do niej niektórzy ?
  Rozważ to Piotrze…

  hej !

  p.s. – temat trudny, ale ważny, pozdrawiam – seler

  1. Jezus JEST posTacią Ojca, jest Słowem w Ciele,
   wludzkim ciele, by najlepiej jak Metoda
   porozumieć szie
   z ludźmi,

   a Jego Duch nie umarł, bo jest wiecznie żywym Bogiem, ….kurcze, czujesz to Piotrze ?

   Elias Aslaksen – Chrystus objawiony w ciele cz1.avi
   https://www.youtube.com/watch?v=eigNWHuyZu8

   i druga część

   Elias Aslaksen – Chrystus objawiony w ciele cz2.avi
   https://www.youtube.com/watch?v=UdN-qmBkOus

   🙂 – seler

   [1]

 7. Słowo to Boża myśl w Nim wszystko jest stworzone, czy można zobaczyć tego co tworzy myśl, będąc manifestacją jego myśli np. człowiekiem, aniołem ?

  Można, ale ten co tworzy tą myśl musi się nam w niej objawić.

  W Słowie wszystko jest stworzone, nawet obraz Boga w Niebiosach.

  Słowo stało się ciałem to znaczy że Ten od którego wychodzi Słowo stał się człowiekiem.

  Duch Święty to również Słowo, ale działające zgodnie z wolą Boga, tak jak Syn Człowieczy.

  https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2015/09/26/slowo-z-ewangelii-jana/

  1. Na początku Ewangelii Jana czytamy właśnie, że Bogiem było Słowo i łączy się to z tym co powiedział Jezus:
   Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?6 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?
   Jezus otrzymał od swojego Ojca Boskie Słowo – stał się nie Synem Bożym, bogiem (nie Bogiem w sensie JHWH).

   1. Palnar nie rozumiesz, Chrystus to Bóg Jahwe ten sam co stwarzał świat. Jezus nie otrzymał Słowa On jest Słowem, a co za tym idzie Bogiem Ojcem.

    „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” Jana 1:14

    1. „Jaką ma jedyny Syn od Ojca” No właśnie.Widzimy tutaj rozróżnienie na Syna i Ojca.Syn nie może być Ojcem i Ojciec nie może być Synem.Sam Syn mówi, że Jego Ojciec jest większy od Niego.
     Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie8. 29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata9. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. 31 Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!
     Po za tym Jezus kocha Swojego Ojca i robi to co ON mu kazał.Jezus wykonuje nie Swoją Wolę tylko Wolę Swojego Ojca.
     „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.”
     Znowu jest mowa o 2 osobach o Ojcu i Synu, dwóch oddzielnych bytach.

 8. Wiem że to nie na temat,lecz czy jest tu ktoś z graczy? Czy według was Assassin’s Creed Brotherhood jest satanistyczne i może w jakiś sposób wpłynąć na nowonarodzonego chrześcijanina? Bo jak wiadomo trochę kwasu i całe ciasto kwaśnieje…
  Co sądzicie o tym Bracia i Siostry?

  1. samo tracenie czasu na gry jest niemądre. Nawet jeśli nie są satanistyczne, a powiedzmy neutralne to samo granie w nie, pokazuje że serce człowieka skłania się do tych marności, ułudy. Nawet neutralne rzeczy mogą być szkodliwe, szkodliwe bo jeśli nie utrzymują człowieka w czuwania i w służbie to już są ku szkodzie człowieka, a szatanowi w to graj. On chętnie da chrześcijanom miliony zajęć, rzeczy które nie będą same w sobie złe, ale nie będą ku duchowemu zbudowaniu, ku czuwaniu i ku mądrej służbie przez co wchodzący w nie, będą w pułapce.
   Zadaj sobie pytanie zawsze czy dana rzecz jest ku chwale Chrystusa, czy nie będzie powodem dla kogoś innego ku upadkowi, czy buduje mnie duchowo, czy może oddziela mnie od Chrystusa, od Biblii, od modlitwy ale karmi moje pożadliwości. Jeśli np nie może ktoś obyś się bez gier to ma problem, a jesli może to po co marnować na to czas, zaśmiecać sobie głowę, lub kierować umysł ku marności, ułudzie zamiast ku Chrystusowi. Ale może dla kogoś np gra czy coś innego jest bardziej atrakcyjna, pociągająca niż Wszechmogący Chrystus i Jego nauka

   1. Właściwie tuż po napisaniu tego komentarza coś mnie natchnęło by nie zawracać sobie głowy grą komputerową,dlatego też nie zagram.Dla mnie porzucenie gier jest czymś ciężkim ze względu na to,że przed nowonarodzeniem byłem zapałowym graczem i chyba żaden mój dzień w życiu nie obył się bez grania,więc jest to bardzo kuszące by zagrać.Nawet teraz odczuwam kuszenie, w stylu „A może bym zagrał,chociaż troche? I tak nie masz na nic czasu” Fakt teraz nie mam co robić,jak ostatnio,dlatego też przychodzą mi do głowy takie bzdety.Jakie to jest uciążliwe :O

  2. Ja długo byłem graczem. Gry to taka sama maszyna propagandy jak muzyka czy filmy, a nawet więcej ponieważ w pewien sposób utożsamiasz się często z kierowaną postacią. Odpowiadając na twoje pytanie to tak, gry mogą wpłynąć i wpływają na ludzi w tym chrześcijan.

   1. asasyny są dość „masonerskie”, tajne stowarzyszenia i takie rzeczy, zamachy zabójstwa…

  3. Asasyni to skrytobójcy dokonujący morderstw a Słowo Boże mówi: A gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie zasadziwszy się podstępem zabił, i od ołtarza Mego weźmiesz go – i zabijesz!”. (Księga Wyjścia, XXI, 14) Asasyni powinni zostać skazani na karę śmierci zgodnie z wolą Boga, wiec chrześcijanin nie może grać w taką grę.Pamiętaj, że Iluminaci kontrolują przemysł rozrywkowy, muzyczny czy komputerowy właśnie.

   1. Macie racje Bracia.Po cóż robić coś,co nie jest robione na Chwałę Bożą? Jakiż ma to sens? Coś,co nie buduję twej relacji z Bogiem,to je niszczy.Dopiero sobie własnie przypomniałem te słowa.
    Łaska Pana Chrystusa ze wszystkimi!

    1. Przypominam, że Bóg nie zakazuje korzystać z ,,rzeczy” tego świata, ale każe zachować umiar w ich stosowaniu. Więc jeśli ktoś sobie zagra od czasu do czasu, nie zrobi nic złego, szczególnie gdy wie, że gra to nie życie i zapomina o niej gdy odłoży pada i dalej żyje w wierze. Tak samo np. z alkoholem, jeśli sobie wypijemy raz na jakiś czas ze znajomymi, a nie jesteśmy alkoholikami, też nic złego się nie stanie. Nie badźmi fanatykami, w swojej wierze jak katolicy czy muzułmanie, badźmy miłościwi dla swoich bliźnich, ale też pamiętajmy, że Bóg nie chce ślepo naśladującego go zombie. Sam kocham Boga Ojca i uznaję Jezusa, a gram bardzo rzadko, ale zdaję sobie sprawę, że gry to okultystyczna uczta, lecz umiem rozpoznać momenty podprogowe i unikać ich podczas grania. Szczególnie, że w grach można rozpoznać mnóstwo negatywnych zjawisk, które niedługo pojawią na świecie, nawet mógłbym napisać o tym artykuł dla zainteresowanych. Pozdrawiam 🙂

 9. Osobiście nie wiem czemu koncepcja trójjedynego Boga jest dla ludzi taka trudna. Bóg może być w wielu miejscach jednocześnie, może wszystko, ale sporo osób widzi problem w tym, że jest w 3 osobach.

  Oglądałem sporo filmików, nauczań itd. i jest bardzo rzadkie, aby osoba dobrze prawiąca odrzucała koncepcję Trójcy. Natomiast jej przeciwnicy to często osoby z kultów, bądź też świeżo nawróceni chrześcijanie, którzy myślą, że odkryli Amerykę. Nie twierdzę, że to reguła, ale statystycznie tak to wygląda.

  1. mam podobne kryteria. Patrzę jak Biblia mówi:

   Mt 7

   „16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.”

  2. Koncepcja Trójjedynego Boga jest niebiblijna, ma rodowód pogański oraz powoduje utratę zbawienia gdyż wierzysz w cos czego nie ma, zamiast w jedynego Boga JHW i jesgo Syna Człowieczego, tak jak jest napisane

   „A to jest żywot wieczny aby poznali ciebie PRAWDZIWEGo Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”

   A jak mozna poznać Boga który wg teorii Trójcy Sw cytuje „jest wielką TAJEMNICĄ, którą człowiemk rozumem pojąc sie może”.??

   Dlatego też Apokalipsa mówi o Wielkiej Nierządnicy (Odstepczym KOściele – Matce innych nierządnic) iz ta ma na czole napisane TAJEMNICA – WIELKI BABILON i wzywa zaraz potem by z niego wyjść.
   Gdyż główna esencją i mottem działania owego tWIELKIEGO BABILONU jest właśnie Tajemnica – Trójcy Sw, narzucona mu w IV w przez pogańskiego Cesarza KOnstantyna na soborze w NIcei. Jak pisałem wyzej do tego czasu wiekszosc kościołów w tym pierwotny Kościół Jerozolimski były orientacji Ariańskiej.

   1. Wybacz Mimari, ale nie zgodzę się z tym co mówisz. Widziałem, szukałem i czytałem wystarczająco dużo, aby stwierdzić, że w Piśmie są argumenty popierające Trójcę.

    „Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.”
    – Jana 5:23

    „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
    Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, LECZ BOGU.”
    – Dzieje 5:3-4

    I tak naprawdę tyle mi wystarczy. Nie musisz się zgodzić, ale nie mów, że jest to niebiblijne. Poza tym stwierdzenie, że wiara w Trójcę powoduje utratę zbawienia skłania mnie do przypuszczeń, że nie do końca znasz Pismo. A zważywszy, że mówisz to z dosyć sporym przekonaniem, chciałem Ci zwrócić uwagę na pewien fragment Biblii:

    „Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok.”
    – Jakuba 3:1

    I tak, znam argumentacje zaliczaną do kategorii „Jest coś podobnego w pogaństwie to nie może być podobnej koncepcji w Biblii” oraz „Wierzy w to Kościół Katolicki to to herezja bo KRK jest Wielką Nierządnicą.” Po analizie tych argumentów dalej nie zmieniam swojego zdania na temat Trójcy.

    1. Przytocze ci fragment z księgi Wyjścia 16:2 czytamy w tym miejscu
     „I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi” W wersecie 8 czytamy natomiast
     „Mojżesz powiedział: Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw Niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu! „

     Przeciwko komu zatem szemrali Izraelici? Czy na podstawie takiego porównania możemy wysnuć wniosek że Aaron i Mojżesz są równi z Bogiem, albo że są części Boga? Chyba nie.

     Dlaczego Piotr zwrócił uwagę (zakładając, że Duch Święty jest trzecia osoba Boga), że Ananiasz zgrzeszył Duchowi a nie Panu Jezusowi lub Bogu Ojcu. Dlaczego Piotr nie powiedział, zgrzeszyłeś Trójcy! Czy logiczne jest to, że Piotr uważał, że Ananiasz zgrzeszył tylko trzeciej osobie Boga? Dlaczego czytamy tutaj, że Ananiasz zgrzeszył TYLKO Duchowi?

     Kluczem do zrozumienia tego fragmentu jest tutaj myśl mówiąca:
     „Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.”

     Świadczy ona o tym, że Ananiasz i Safira nie wierzyli w to, że Piotr posiada DUCHA ŚWIĘTEGO i dzięki tej mocy od Boga, wie czego się oni dopuścili. Piotr wyjawił im to co uczynili nie dlatego, że był świadkiem tych wydarzeń, ale dlatego, że Bóg poprzez Ducha Świętego te informacje mu przekazał. Wiara Ananiasza jak widać była bardzo mizerna gdyż nie uwierzył, że Bóg poprzez swojego Ducha widzi co on czyni ze swoją żoną. W rezultacie Piotr wyjaśnia, że Ananiasz nie LUDZIOM (którym to opowiada skłamał) ale samemu BOGU, który mocą swego Ducha wiedział dokładnie co on uczynił.

     1. Jeżeli przyjmiemy, że Duch Święty jest Bogiem to nie ma problemu z tą interpretacją, ponieważ Piotr mógł użyć określenia „Bóg” w stosunku do Ducha Św. (i według mnie jest tutaj to jasno stwierdzone).

      Czemu Piotr nie powiedział Ananiaszowi, że zgrzeszył przeciwko Trójcy? Bo apostołowie wzięli Ducha Świętego i działali pod jego mocą. Ananiasz zgrzeszył akurat przeciwko tej osobie, co nie zmienia faktu, że zgrzeszył przeciwko Bogu.

      I odnośnie:
      „Przeciwko komu zatem szemrali Izraelici? Czy na podstawie takiego porównania możemy wysnuć wniosek że Aaron i Mojżesz są równi z Bogiem, albo że są części Boga? Chyba nie.”

      Postaram się to nieco przedstawić:

      Kto?
      Izraelici oraz Ananiasz

      Przeciw komu fizycznie?
      Mojżeszowi/Aaronowi oraz Piotrowi

      Jaka jest odpowiedź?
      „Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu!”

      oraz
      „okłamałeś Ducha Świętego”
      „Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.”

      Różnica pomiędzy naszym postrzeganiem osób w tych przykładach jest taka:

      Ty postrzegasz to jako coś takiego
      Piotr -> Duch Święty -> Bóg

      A ja jako
      Piotr -> Duch Święty = Bóg

 10. Jezus jest obiecanym Zbawcą i prorocy biblijni nas pod tym względem nie oszukali, gdyż wypełniły się i wypełniają proroctwa o Nim.

 11. Moi drodzy,
  Długi czas modliłem się o zrozumienie, gdzie leży prawda, co robić by Cię Boże nie obrazić.
  Jest tyle teorii, tyle odłamów, każdy twierdzi co innego iż powinniśmy robić nie tak a inaczej, wierzyć w to a nie tamto. Co robić??

  Pewnej nocy miałem sen w którym przyszła moja mama i powiedziała, że jest opętana przez demona i nie wie co robić.
  Moja odpowiedź była następująca:

  1. NIE GRZESZ
  2. MÓDL SIĘ
  3. CZYŃ DOBRO
  4. ZAUFAJ BOGU

  Nie wiem czemu ale wydawało mi się, że to była odpowiedź na moją modlitwę.

  Może to był podszept demoniczny, sam nie wiem, ponieważ demony lubią występować w naszych snach i się podszywać za różne osoby.

  Każdemu zostawiam to do własnej oceny.
  Jednak trzeba pamiętać, łączmy się w naszej społeczności a nie dzielmy i licytujmy na wersety biblijne bo nie tędy chyba droga.

  Pozdrawiam

  1. dobre podejście.

   Ja dodam od siebie, gdyz tego sporu nie będzie końca, że jak sie modlę, to zawsze w następujący sposób:

   „Boże Ojcze, proszę/dziękuje w imię/imieniu Twego syna Jezusa Chrystusa za/o…”

   W ten sposób rozwiązuje problem powyższy, jedoczesnie będąc biblijnym:

   J14

   6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

   Przy okazji, możesz się modlić nawet 1000 godzin, ale jeśli kłamiesz i krzywdzisz innych to Bóg wrzuca twe maile do Niego, do kosza

   1. No właśnie, więc modlisz się do Boga przed pośrednika Jezusa.Wszystko zgodnie ze Słowem Bożym i tak właśnie powinni robić chrześcijanie.Trochę rozwiązałeś nasz spór.

    1. „rozwiązałeś nasz spór”

     na wyrost, ale…

     „”(18) Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mat.18:18)”

 12. Nie mam pojęcia co myśleć o tym temacie, ,są ,te i inne argumenty przeciwne np do kogo Jezus się modli w ogrójcu i mówi ojcze odsuń ten kielich ?

  1. miałam ten sam problem co ty, jak wyszlam z katolicyzmu i uwierz mi – studiowałam latami wszystko co sie da i teraz ze 100% przekonaniem ci mówię, iż wiara w Trójcę odsuwa ciebie od Prawdziwego Boga i Chrystusa. Pomysl gdyby Trójca istniała byałaby choć raz wspomniana w Pismie Sw wyraźnie i jasno jako fundament wiary – by potem nie było wśród chrześcijan waśni i teologicznych sprzeczek. A skoro nie ma jej tzn ZE JEJ NIE MA.

   1. Mimari jest do ciebie jakiś kontakt bądź prowadzisz jakiś blog?

  2. wpisz sobie w wyszukiwarkę : ” KENOZA „

 13. Nie rozumiem po co jest te zamieszanie.Przecież każda(tak mi się wydaję) grupa chrześcijan powie że Biblia to Słowo Boże.My się wszyscy z tym zgadzamy.Dlaczego zatem inny nie zgodzą się na boskość Jezusa? Przecież w Piśmie piszę:
  „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” -Ew.Jana 10:9
  „Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Ew.Jana 14:6
  Jeśli ktoś sądzi że Jezus nie jest Bogiem,to oznacza że jednocześnie wypiera Słowo Boże,bo gdyby to było kłamstwem,to jakim cudem znalazłoby się to w takim miejscu jak Biblia?

  1. Duzo mysli cytatow biblijnych, ale malo zrozumlenia. Palnar wyjasnia wam zgodnie ze Slowem Bozym. Trojca jest znakiem antychrysta gdzie szatan wpycha sie na 3-ciego (osobowego boga). Duch Swiety jest moca Boga,ktora otzymal Syn Jednorodzony Jezus i dalej przekazal swoim uczniom Z woli Boga Ojca Jezus stworzyl wszystko i wszystkich. Pierwsze przykazanie mowi Bog jeden jest (bedziesz milowac tid.)On jest Bogiem Wszechmogocym,Wszechwiecznym,Wszechwiedzocym. Jest Bogiem Jezusa i wszystkich. Jezusa mozna nazwac naszym Bogiem i modlic sie mozna rowniez do Jezusa,bo On zna nasze mysli tak jak Bog Ojciec. Przeciez oddal zycie swoje za grzesnikow,zmartwychwsal i zasiada po prawicy Boga Ojca w niebie jest Panem,Ksieciem Pokoju,Krolem,Slowem Bozym ,jedynym posrednikiem miedzy Bogiem Ojcem a nami i ma jeszcze wiecej tytulow. Proscie Pana,a da wam zrozumienie pism i rozleje pokoj w sercach waszych poprzez Ducha prawdy.

   1. Jeśli Duch Św.jest moca Boga,to zastosujmy jak w matematyce podstawienie :a wezmiecie M_O_C Ducha Sw.= wezmiecie MOC MOCY,w miejsce „Ducha Sw.”wstawiłam Twoje zrozumienie czyli „moc” i wyszło nam,że Pan Jezus wypowiedział przed wniebowzieciem taka „madrosc”:wezmiecie moc mocy.
    Wybacz ale to juz nie na moje zrozumienie ta „madrosc” o mocy mocy.DzAp 1.8

  2. Jezus, pierworodny nowego stworzenia, został uczyniony po swym zmartwychwstaniu naszym Królem, Panem i Bogiem (ho Theos)- ale w takim sensie, iż posiada daną mu przez Boga Ojca nad nami moc i władze,choćby odpuszczania grzechów – tak samo jak np biblia pisze o Mojżeszu, iż jest Bogiem (ho Theos) dla Faraona, czy szatanie, który jest bogiem (ho theos) dla tego grzesznego świata – czy to oznacza ze oni sa TYM BOGIEM NAJWYŻSZYM??) I tak Jezus Chrystus, Syn Człowieczy jest tą bramą i drogą, przez którą mamy jedność z Bogiem Ojcem, gdyż „Bóg upodobał sobie by w nim zamieszkała cala pełnia Bóstwa” ale to nie oznacza, iż jest tym samym co Bóg Ojciec i cała ewangelia o tym mówi. Trynitaryzm zas twierdzi na zasadzie domniemania i platońskich teologicznych filozofii, iż Jezus jest Bogiem JHWH

 14. Mówiąc o boskości Jezusa należy odpowiedzieć na pytanie jakie cechy posiada Bóg. Są to: odwieczność, wszechmoc, wszechobecność i wszechwiedza. O odwieczności Jezusa Chrystusa jest mowa w Kol. 1:17; o wszechmocy w Mat. 28:18 oraz Fil. 3:21; wszechobecności w Mat. 18:20; o wszechwiedzy w J. 2:24-25 oraz J. 16:30.
  Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Bóg przez proroka Izajasza mówi nam, że tylko On stworzył świat:
  Iz. 44:24 Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię – kto był ze mną? BW Ewangelia Jana 1:3 i list do Hebrajczyków 1:2 mówią o tym, że przez Jezusa świat został stworzony… Ciekawy jest też kolejny fragment z listu do Hebrajczyków:
  Heb. 1:7-9 O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; (8) lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. BW
  Kolejny arcyważny fragment – list do Filipian: Fil. 2:5-11 Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, (6) który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (7) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, (8) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
  Widać tu wyraźnie, że Jezus będą na ziemi był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, jednakże na krzyżu umarł człowiek, bo tak jak przez człowieka Adama grzech wszedł na świat, tak też przez człowieka świat został odkupiony. Jezus składają siebie (jako człowiek) w ofierze zaspokoił w pełni Bożą sprawiedliwość.
  Niesamowite wydaje się też porównanie fragmentu z Izajasza 6:1-10 z Ewangelią Jana 12:37-41: W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. (2) Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. (3) I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. (4) I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. (5) I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. (6) Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, (7) I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. (8) Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! (9) A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! (10) Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! BW
  J 12:37-41 A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego, (38) aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? (39) Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: (40) Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. (41) To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim. BW
  Prorok Izajasz widział Jezusa na tronie.
  Chrystus był też duchową skałą dla wędrującego Izraela:
  1 Kor. 10:1-4 A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. BW.
  Duch Chrystusa wypełniał proroków ST:
  1 P 1:10-11 Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. BW
  Biblia nie pozostawia cienia wątpliwości,że Jezus Chrystus jest Bogiem. Inną kwestią jest – jak to wszystko poukładać…? Przecież nie ma dwóch Bogów… ale to temat na inne rozważanie pewnie 🙂
  Pozdrawiam

 15. (22) Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. (23) Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. (24) Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. (25) A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.

  1 Jana 2:22-24

 16. Hmm.

  Może nieco odbiegam 😉 ale ja tą całą dyskusję postrzegam przez pryzmat np tej przypowieści:

  Mk 12,18-27
  18 Przyszli do Niego również saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i postawili Mu pytanie: 19 „Nauczycielu, Mojżesz napisał nam tak: „Jeśli umrze czyjś brat i zostawi żonę, a nie zrodził dziecka, niech tę żonę weźmie jego brat i wzbudzi potomstwo swojemu bratu”. 20 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i nie wydawszy potomstwa, umarł. 21 Wziął ją drugi i umarł, nie zostawiwszy potomstwa; tak samo trzeci; 22 i siedmiu nie wydało potomstwa. Wreszcie po wszystkich umarła i kobieta. 23 Kiedy więc wstaną przy zmartwychwstaniu, którego z nich będzie żoną? Przecież siedmiu miało ją za żonę”. 24 Jezus im rzekł: „Czy nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Boga?

  Z naciskiem na 24 „Jezus im rzekł: „Czy nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Boga?”

  Jeżeli bowiem nie możemy takiej ziemskiej sytuacji objąć rozumem – to czy nie jest herezją próbować zrozumieć osobę Boga?

  Trynitaryzm – większość powzięła założenie – że Biblia kopiuje trój-jedyne bóstwa egipskie / pogańskie / babilońskie czy jakieś inne – ja mogę śmiało poczynić założenie że skoro szatan ma w garści całą oficjalną naukę – to sam skopiował „trójcę” do innych religii – i za pomocą „uczonych”, „archeologów”, „badaczy”, „religioznawców” i innych takich wmawia nam – że Biblia – jako młodsze wiekiem dzieło rąk ludzkich kopiuje te wzorce. Tylko na logikę – skoro wiemy że szatan jest mistrzem kłamstwa a Bóg napisał natchnione Słowo – pomyślcie 😉 kto kogo kopiował?

 17. Łukasz Międzyzdroje

  Dzień dobry! Temat, który jest tu poruszony ostatnio, bardzo dzieli ogromną ilość braci i sióstr. Ja nie wiem po czyjej stronie jest racja. Sami tak naprawdę nie wiecie. Burza w temacie dzieje się na co raz większej ilości stron, kogo ona cieszy, to chyba wszyscy wiemy. Dla mnie król Jezus Chrystus został nam dany jako obraz Boga na ziemi, wzór do naśladowania, bo doskonalszego człowieka nie było i nie będzie. To jest moje zrozumienie, czy słuszne? Nie wiem, dowiem się na sądzie. Wiem, że mamy starać się żyć jak On, wspierajmy się w tym, nie bądźmy „uczonymi w piśmie”, których trzeba unikać. Niech Bóg ma nas w opiece!

  1. To prawda, zły się cieszy z podziału.
   Jednak jest tego pozytyw i dlatego się tego tematu podjąłem: byśmy byli czujnik bo jesteśmy blisko zwiedzenia.
   Niebawem może się okazać iz Jezus byl zwykłym nauczycielem, guru.

   1. „Niebawem może się okazać iż Jezus był zwykłym nauczycielem,guru”?
    Mam nadzieję że to sarkazm.Przecież to oczywiste że on jest PANEM PANÓW i KRÓLEM KRÓLÓW.Niemniej jednak powinniśmy być obiektywni na jakiś temat,by nie być zwiedzonym.
    I tak do tej pory nie rozumiem tego całego zamieszania..

    1. coś w okolicy sarkazmu, bardziej zapowiedź, pokazanie podwalin zdetronizowania Jezusa i przygotowanie ludzi do totalnego zwiedzenia

   2. „Niebawem może się okazać iz Jezus byl zwykłym nauczycielem, guru”
    Taka koncepcja Jezusa pojawia się w New Age i chyba wśród niektórych Żydów.

   3. Łukasz Międzyzdroje

    Masz rację, tylko od jakiegoś czasu dość często trafiam na ten temat i od razu czuję takie wewnętrzne rozdrażnienie jeszcze zanim zacznę sprawdzać co kto powiedział. Źródło tego rozdrażnienia jest mi zagadką i wolałbym, żeby się nie pojawiało(rozdrażnienie). W sumie wychodzi na to, że bardzo egoistycznie podszedłem do tematu. Wybaczcie!

   4. nauczyciel, guru od Boga, jako jeden z wielu – to już mamy w new age i oczekiwanie na maitreye -wcielenie nowego nauczyciela,

  2. Oczywiście masz rację Łukasz, że powinniśmy naśladować naszego Pana jako Jego uczniowie. Niemniej powinniśmy też wiedzieć na jakim fundamencie budujemy, aby nie okazało się, że nasza budowla stoi na piachu.
   Pozdrawiam

 18. „bo to katolickie” – to żaden argument

 19. Skoro Jezus ma tego samego Ojca co my, to czy możemy Go nazywać naszym Bratem?

  Czy możemy się nazywać synami,córkami bożymi skoro Bóg jest naszym Ojcem?

  Pozdrawiam Was Bracia i Siostry.

 20. zamykam temat z uwagi na zbyt duże podziały. Więcej komentarzy nie będę publikował.

  Tak jak wspomniałem ja modlę się do Boga Ojca w imię Jezus Chrystusa.

 21. Chciałbym wytłumaczyć to po swojemu, ponieważ jak każdy z Was sporo w tej kwestii szukałem i główkowałem.

  Prostym językiem opisowym widzę to tak. Przed Stworzeniem, czyli zanim powstało cokolwiek, nie było nic, po za Bogiem. Kiedy Stworzenie powstało, powstało z mocy Boga, to nie podlega dyskusji, z Ew. Jana wiemy, że stało się to za sprawą Słowa. Czy słowa są przez nas tworzone? Czy są po prostu dźwiękową fizyczną ekspresją naszych myśli? Słowo może być również zapisane, wiec po prostu chodzi o to że z zamysłu przechodzi w stan fizyczny. Dlatego jestem zdania, że Bóg nie stworzył Słowa jak co niektórzy twierdzą. Bóg wyraził swój zamysł, swój plan, który STWORZYŁ coś. Ponieważ sam Stwórca nadal pozostaje odrębny od stworzenia, ponieważ kreuje materialność ze swojej pozycji. Słowo zapoczątkowało boską manifestację stworzenia, a dopiero teraz Słowo ma pole do popisu, ponieważ jest grunt. Ja wyobrażam sobie to tak jakby programista tworzył grę, z tym że żeby stworzyć grę potrzeba komputera. Tak Bóg potrzebował wyrazić siebie w Słowie, żeby dać start wszystkiemu, dlatego „wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało co się stało”. Słowo odgrywa szczególną rolę, pomimo tego że może się wydawać że ma początek, ale przecież Słowo jest zrodzone a nie stworzone! Słowo jest wyrażeniem się Boga w stworzeniu, przez Słowo zostaje stworzone wszystko, programista ma komputer, a może bardziej swój język programowy i teraz może działać. Dlatego później kiedy pojawia sie YHWH, Jestem, Który Jestem, jest to manifestacja Boga w stworzeniu (programisty gry w grze) – ale człowiek nie może wejść do komputera w swojej fizycznej postaci. Stwórca jest niezależny od stworzenia i dlatego żeby manifestować siebie i swoją wolę, musi używać swojego języka, swoich sposobów, tych samych które dały początek wszystkiemu. Bóg ustalił reguły panujące w tym świecie i wg nich Zbawienie zapewniała tylko idealna ofiara, a że Bóg nas tak kocha, co jest dla nas niewyobrażalne, On sam postanawia nagiąć reguły tej gry, bo może, bo jest Stwórcą i posyła swoją manifestację – Słowo, za sprawą którego stworzył wszystko, które ma pierwszeństwo u Boga, ponieważ jest wyrażeniem Boskiego zamysłu, jest przełożeniem idealności Boga do Władcy stwarzania i właśnie ten swój zamysł posyła na Ziemię w uniżonej formie człowieka, bo tylko człowiek może być idealną ofiarą za grzech. Posyła samego siebie, bo tak nas kocha, że chce to zrobić. Żadne stworzenie nie może być tak idealne i święte jak Pan Panów, dlatego żadna inna ofiara by nie przeszła, po za tym samo poczęcie również było bez grzechu, a to bez mocy bożej PRZE – NIG – DY by się nie udało. Na nasz chłopski rozum – Programista w swojej grze, użył swojego języka, kodu, żeby zamanifestować samego siebie na zasadach panujących w grze, z lekkim nagięciem zasad (niepokalane poczęcie) ale kto Mu zabroni? Przecież to On jest Stwórcą i wiedział że jeśli chce dokonać tego niebywałego czynu, musi zrobić to tak jak sam wymaga. Dlatego teraz mamy Immanuel! Bóg z nami! Programista wszedł do stworzonej przez siebie gry, w postaci ludzików z gry, nie mógł się wyróżniać fizycznością, bo złamałby reguły, dodatkowo nie posiadał w sobie całkowitej pełni boskości, gdyż to fizycznie niemożliwe, ale miał i tak moc, której wcześniej nie widziano. Dlatego również modlił się ponieważ jest dla nas niedoścignionym Ideałem, który pokazywał jak mamy postępować i też modlić się. „Odsuń ode mnie ten kielich” – kiedy programista wchodzi do gry, nie cały bo nie może człowiejk wskoczyć do komputera ale tyle ile można, tworzy swoją postać, utożsamia się, musi grać na ludzkich zasadach, przeżywać głód, pragnienie, BÓL, cierpienie, musi mimo wszystko być cielesny, to też musi odczuwać strach. Strach nie wygrał, śmierć nie wygrała! Bóg dokonał dla nas aktu zbawienia. Jest to dla mnie niewyobrażalnie ogromne i pełne miłości tym bardziej kiedy wiem jacy wszyscy jesteśmy mali i słabi. Strasznie mnie to wzrusza.

  Przepraszam, że tak długo, ale tego nie mogłem skrócić.
  Mam nadzieję, że dacie radę to zrozumieć co napisałem, ponieważ sporo filozofowania i niecodziennych terminów no i że mnie nie zjecie za porównanie Boga do nerda, a świata do gry. Skojarzenia z filmem matrix nieporządane!

  Pozdrawiam, w Jezusie, Panu naszym
  Maciek

 22. Nie ma nic głupszego i diabelskiego na swiecie ,gdy stworzenie próbuje zrozumiec istote swego Stwórcy,chyba że chce zwariowac.
  Co nam do zbawienia jest potrzebne?Co mówi Biblia czyli Pismo sw.?-Dz 8.37-wierzę,że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
  Jesli „kto nie czci Syna ,ten nie czci Ojca…”
  Mt 16.15-17-tyś jest Chrystus Syn Boga zywego.
  Jak wytłumaczyc mrówce,ze składam sie z ducha,duszy i ciała,taka trójistotowośc czy jak to nazwac…
  biedna mrówka.

  1. Dobry komentarz Kesja 🙂 wyżej napisałam to samo tylko innymi słowami. To porównanie z mrówką – po prostu genialne. 🙂

  2. Kesja, sobie pisze:
   cytuję

   „Nie ma nic głupszego i diabelskiego na swiecie ,gdy stworzenie próbuje zrozumiec istote swego Stwórcy,chyba że chce zwariować”

   Nie ma nic głupszego, jak kpić z Ojca,
   króry chciał o sobie powiedzieć,
   baaa.. On nawet mówić nie muszi ! a czemu
   bo trzeba być ignorantem, by nie wierzyć
   w Stwórcę…

   Kesja – to ta od Veterana ? – chce nam
   powiedzieć, że mamy być Ciemni
   i Boga nie rozumieć ?
   zaj…
   jak w krk

   seler

   1. ty szie Kesja tutaj nie wcinaj
    ze swoją obłudą !

    z Jezusa zrobiłaś „mięso z nieba” !!!
    wywaliłaś mnie i wszystkie moje wpisy u sziebie !!

    Cupak wie, o co chodzi !
    a Veteran szie zjudaszył…
    powiem lekko…
    szkurwił szie..
    ale,
    to nie moja brocha…

    ten teledysk:

    WIĘZIENNE ROSTANIE
    https://www.youtube.com/watch?v=_tD31XjgiQY

    pojechałem delikatnie,
    ale mogę ostro ?

    jedziemy ?
    cygan

    Stasiek Wielanek & Kameleon – „Zośka z Pragi”
    https://www.youtube.com/watch?v=CKKuY8Gxn8k

    była takie piosenka o czarownicy,
    nie chce mnie szie szukać,
    ale wiem, co piszę…

    spadaj Kesja… w siną dal…
    hej

    cygan z Częstochowy
    seler

    1. Bóg objawia swoją naturę tylko pokornym owcom, które chcą słuchać Jego głosu.

     Moim kluczem do zrozumienia Bożej natury było zrozumienie tego kim Jest Jezus, zrozumiałem to w pełni dopiero po 5 latach poszukiwań, ale to nie ja to odkryłem tylko Bóg mi to odsłonił, bo człowiek sam do tego nie dojdzie gdy sam chce wyjaśniać Słowo Boże, należy oddać stery Duchowi Prawdy, który zrobi to w odpowiednim czasie, ale człowiek musi być na to odpowiednio przygotowany przez Stwórcę.

     Seler wie o czym mowa 🙂

     https://www.youtube.com/watch?v=eigNWHuyZu8

     1. Wtedy ma się pewność poznania przez Ducha, a nie przez zawodny ludzki rozum. Kto tego doświadczył to wie o co chodzi, takiej prawdy się już nie traci i nie zapomina.

   2. to Kesja zna się z Veteranem?
    No to teraz PRAWDA (jeśli prawda) rozłożyła mnie na łopatki….

 23. Przeczytałam artykuł i muszę się do niego odnieść w następujący sposób. Od dłuższego czasu badam Pismo Święte i wciąż mam mnóstwo nierozchwianych wątpliwości. Co do boskości Jezusa. Rzeczywiście są wersety z których wynikałoby , że Jezus jest Bogiem, ale są też wersety które temu zaprzeczają. w art. jest odniesienie do Ap.19:10, gdzie To Jezus mówi Janowi aby oddał cześć Bogu bo on sam jest współniewolnikiem Jana i uczniów. Zresztą Jezus wciąż podkreślał fakt, że Ojciec w niebie jest największy i że cała cześć i chwała należy się właśnie Ojcu. Co do ostatniego akapitu artykułu Jezus nie musiał być Bogiem aby odkupić nas z niewoli Grzechu i śmierci, wystarczyło że był doskonały, niesplamiony grzechem.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish