Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Seks, związki dusz i uwodzicielski duch Jezebel

Tłumaczyła Kosik (Kasia) Dziękuję. Myślę, że ta część sfery działań Izebel jest niezwykle ważna, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie „pokochujemy” osobę nie poprzez jej urodę, wdzięk, piękno charakteru, ale poprzez wyobrażenia cielesne, strój odkrywający ciało. Naprawdę współczuję obecnym nastolatkom a nawet dwudziestoparolatkom. Duch Izebel pożera ludzi niczym rdza stare auto.

 

duchizebel

 

Jezebel używa mocy rzucania uroków, aby zwabić swoje ofiary i stworzyć związki dusz. Jezebel jest duchem silnego człowieka. Co takiego może widzieć w tobie duch Jezebel? Ona oddziałuje przez sieć mocy demonicznych aby wspiąć się na sam szczyt kontroli. Niektóre strzały z jej kołczanu, te które tworzą związki dusz, działają poprzez czary, ducha wróżenia i ducha uwodzenia.

Jezebel jest mistrzynią uwodzenia. Słowo „uwodzenie” oznacza dosłownie prowadzić kogoś postępującego w sposób prawy prosto na manowce. Uwodzenie jest celowym procesem kuszenia kogoś krok po kroku, aby zrobił coś, czego normalnie by nie zrobił. Duch uwodzenia i duch czarów są sobie pokrewne. Są tą samą klasą złych duchów, oba używane przez ducha Jezebel.

Przynęta zarzucona przez Jezebel powoduje stworzenie związku dusz

Pytacie: „W jaki sposób duch Jezebel formuje związki dusz?” Kiedy Jezebel uwalnia ducha uwodzenia, ta siła duchowa jest wypuszczona na wolność – prosto na twoje myśli, twoją wyobraźnię i emocje. Tak jak rybak może użyć wielu przynęt i wabików, tak samo robi duch Jezebel. Jej przynęty i wabiki są uwodzicielskie z natury. Uwodzenie jest przynętą, która prowadzi do uformowania związku dusz. Uwodzenie jest przynętą. Ty jesteś rybą.

Celem duchowego uwiedzenia jest utworzenie związków dusz, które mogą być użyte, aby ciebie kontrolować. Związek dusz jest duchowym lub emocjonalnym przywiązaniem do drugiej osoby. W tym przypadku, ta więź jest z duchem demonicznym, zwanym Jezebel. Związki dusz mogą być tworzone na miriady sposobów, takich jak:

 • relacje seksualne,
 • emocjonalna manipulacja,
 • dzielenie się doświadczenieniem życiowym,
 • osobista tragedia,
 • utrata ukochanej osoby,
 • pochlebstwa z pychy,
 • pocieszanie innych,
 • wyciąganie ręki do osób samotnych,
 • zgadzanie się z atakami Jezebel, jej bólem, ranami, nieprzebaczeniem wobec władzy lub kierownictwa,
 • kryzys finansowy.

Jak tylko związek dusz zostaje ustanowiony, ofiara Jezebel staje się eunuchem. Eunuch jest dzieckiem ducha Jezebel. Duchowy Eunuch nie ma nic wspólnego z płcią męską. Przykładowo wykastrowany mężczyzna jest eunuchem w sensie fizycznym. Eunuch to osoba bez zdolności do rozmnażania się. Podobnie, eunuch Jezebel nie ma życia poza trzymającym kontrolę światem Jezebel. I znów, eunuch nie ma siły w sobie, rozgląda się tylko za duchem Jezebel, by uzyskać od niej akceptację, instrukcję, potwierdzenie i towarzystwo.

Związki dusz

Tutaj jest świadectwo mężczyzny zmagającego się ze związkiem dusz z Jezebel:

„Jestem z cudowną i pobożną kobietą, która jest wszystkim, czego kiedykolwiek pragnąłem. Kocham ją i oddałbym za nią życie bez mrugnięcia okiem. Zmagam się jednak z wyobrażeniami z innego związku, z kobietą o zimnym sercu i mającą tendencję to znieważania. Potrzebuję pomocy. Nie potrafię pozbyć się tej drugiej kobiety z głowy i z serca. Krewny dał mi tekst modlitwy, która przyniosła mi lekką ulgę i dzięki której mogłem odzyskać kontrolę nad moim umysłem, ale ulga nie trwa zbyt długo i moje myśli wracają do tej drugiej kobiety”.

Ten mężczyzna jest wciąż pod kontrolą (urokiem) ducha Jezebel. Jest w nim coś, związek duszy z tym duchem, który trzeba zerwać. To jest przykład mocy rzucania uroków ducha Jezebel. Można usłyszeć desperację w jego głosie. Został uwiedziony, znalazł się pod urokiem, został niewolnikiem swoich emocji. Związek dusz, który został stworzony przez przespanie się z nią musi być zerwany przez modlitwę w mocy Ducha Świętego. Ten mężczyzna musi poddać się pokucie, wyrzec się tego, przebaczyć i krzyczeć do Pana o wybawienie. Zauważcie ponownie, co on napisał: „Nie mogę pozbyć się tej drugiej kobiety z głowy”. Tu jest kolejny przykład kontrolującego związku dusz:

„Prawie zostawiłam mojego męża dla kogoś z duchem Jezebel. Nie zdawałam sobie sprawy, że duch uwodzenia może tak mocno zakorzenić się w moich myślach. Byłam łatwą osobą do kontrolowania, bo gdy dorastałam, ciągle ktoś mówił mi co mam robić, a czego mam nie robić w moim życiu. Podczas mojego zetknięcia z duchem Jezebel, doszłam do takiego punktu, gdzie nie mogłam nawet jasno myśleć, moje osądy były zamglone i nie mogłam już robić rzeczy, które robiłam do tej pory. Moje małżeństwo zostało ocalone i właśnie świętowaliśmy trzydziestą pierwszą rocznicę ślubu. Wciąż mam problemy z moim umysłem i modlę się o jego całkowite odnowienie.”

Ta kobieta niemalże straciła swoje wspaniałe małżeństwo na rzecz ducha Jezebel. Jeszcze raz, widzimy że tworzone są związki dusz i Jezebel rzuciła urok na czyjś umysł. W obu tych przypadkach związek dusz utworzony został przez ducha Jezebel.

Jezebel jest uwodzicielskim duchem, która znajduje coś szczególnego w tych ludziach, z którymi tworzy więzy. Jezebel jest uwodzicielską boginią wojny. Jak wcześniej powiedziałem, związki dusz są sznurem, który Jezebel okręca wokół swojej ofiary.

Pod urokiem związku dusz obcej kobiety

Apostoł Paweł użył terminu „urzec”, aby opisać demoniczny wpływ związku dusz. Paweł napisał: „O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?”(List do Galacjan 3,1).

„Urzekł”, z greckiego baskainō, oznacza być oczarowanym słowami. Zupełnie jak obca kobieta używa pochlebnych słów w celu zdobycia swojej ofiary, tak samo uwodzicielskie duchy Jezebel. Jezebel, uwodzicielska bogini wojny, używa kuszących słów, by ci słodzić.

Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami” (Przysłów 2,16)

Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie” (Przysłów 5,3)

Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej?” (Przysłów 5,20)

Strzegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej” (Przysłów 6,24)

Aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa.” (Przysłów 7,5)

Duch Jezebel nie oszuka cię, zanim cię wpierw nie uwiedzie. By osiągnąć ten cel, użyje kilku duchów w swojej sieci, włączając w to ducha uwodzenia.

Jest kilka duchów wymienionych w Piśmie Świętym włączając w to ducha popełniania złych czynów (pneuma poneron) złego ducha (Dzieje 19,15), ducha wróżenia (pneuma python)(Dzieje 16,16), ducha niemocy (pneuma astheneias)(Łuk 13,11), ducha niemego (pneuma alalon)(Mar 1,23), duch zwodniczy-duch zwiedzenia (pneuma plana)(1 Tym 4,1).

Jezus Chrystus nie lekceważył duchów demonicznych, on je wyrzucał. Chrystus nigdy nie nauczał swoich nasladowców, aby lekceważyli duchy demoniczne. On pokazał drogę konfrontacji z siłami demonicznymi i uzdrawianie chorych. Pismo Święte deklaruje: „Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.”(1 Jana 3,8). Także włączając to Jezebel i jej siatkę demonów.

Duch zwiedzenia

Pneuma plana jest uwodzicielskim duchem lub duchem zwiedzenia. Pismo Święte mówi: „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.” (1 Tym 4,1)

Duch Jezebel może kusić kogoś także do zgrzeszenia seksualnie, lecz także do odstępstwa od Pisma Świętego i idolatrii. Pneuma plana , uwodzicielski duch, jest także znany jako duch zwiedzenia. Oznacza to:

 • powodowanie zagubienia
 • prowadzenie na manowce
 • wprowadzanie w błąd
 • oszustwo
 • odpadnięcie od prawdy

Duch Jezebel jest duchem nauczania proroctw, wyprowadza ludzi daleko od prawdy, prosto w grzech, rebelię, zwiedzenie i bałwochwalstwo. Jest kontrolującym manipulatorem, który uzurpuje sobie prawo do władzy przy każdej możliwej okazji.

Jezebel potrzebuje sprawować kontrolę publicznie lub z ukrycia. Jeśli nie poddasz się pod jej przywództwo, ona może cię umniejszać, zdegradować, dołować cię i zniszczyć ci życie. Ona uwielbia kraść twoje wpływy, małżonka, pomysły, pracę, pieniądze, niewinność i zbierać uznanie za rzeczy, których nie zrobiła. Sprawia, że czujesz się pozbawiony sił, niemogący kontrolować niczego, zdezorientowany, z ciężkimi napadami depresji, a próżne urojenia szaleją wbrew twojemu umysłowi.

Ta kobieta została wychowana przez matkę – Jezebel, która używała Biblii aby manipulować nią i wzbudzać w niej wyrzuty sumienia. Szukajcie słów: zraniona i uszkodzona emocjonalnie.

Duch Jezebel sprawił mi ból w życiu. Był jak tornado i huragan razem wzięte, które zostawiły mnie zdewastowaną wewnętrznie. Dla mnie, najtrudniejszą rzeczą było uwolnienie się z jego sideł. Moja mama miała ducha Jezebel i używała Biblii, aby wywołać u mnie wyrzuty sumienia, jeżeli nie robiłam tego, czego chciała. Nie nienawidzę mojej matki i nadal okazuję jej miłość i szacunek, ale teraz już wiem co jest grane. Pomaga przypominanie sobie, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi ale z duchem Jezebel. Zgłębiałam temat klątw rodzinnych i oświadczyłam, że nie wpłynie to na moje dzieci i wnuki.”

Jezebel celuje w niewiedzę, duchową słabość, zranienie, skrzywdzenie, obrażenie, samotność a nawet w słuszną buntowniczość. Polem działania Jezebel jest duchowe zwiedzenie i podstęp by czynić postępy w swojej agendzie. Jeśli będzie musiała stać się religijna i użyć Biblii przeciwko tobie, to to zrobi.

Eunuchowie w związku dusz Jezebel

Jak już powiedziałem, duch Jezebel tworzy związki dusz ze swoimi ofiarami, pracując nad swoim demonicznym planem. Panowanie nad innymi daje jej poczucie wartości i satysfakcję. Dla ducha Jezebel. Ludzie są tylko narzędziami używanymi do posuwania się naprzód w jej nikczemnej agendzie.

Eunuchowie są „przywiązani” do Jezebel. Rozglądają się za jej akceptacją, instrukcjami i potwierdzeniem. Gdy są zmieszani, zdezorientowani, skonfrontowani, poprawiani, uciekają do niej.

Jeśli staniesz się eunuchem to zawsze nim będziesz, chyba że otrzymasz oswobodzenie. Bez wyswobodzenia eunuch Jezebel zawsze będzie eunuchem Jezebel. Eunuchowie lecą do Jezebel jak ćmy do światła.

Jeśli są eunuchowe w twoim kościele lub organizacji i jedna osoba z duchem Jezebel, wtedy eunuchowie zbiorą się wokół niej. Tak jest, oni poruszają się od jednej kontrolującej Jezebel do drugiej. Pamiętajcie eunuchowie zachowują się w ten sposób przez to, co jest w nich w środku.

Jezebel może użyć tylko tego, co jest w tobie. Prawdopodobnie słyszałeś, że duch Jezebel nie może funkcjonować bez ducha Achaba. Jest dużo prawdy w tym stwierdzeniu. Oznacza to, że duch Jezebel szuka w tobie czegoś, o co może się zaczepić. Jezus powiedział: „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.” (Jana 14,30). Jak było wspomniane wcześniej, jedyną rzeczą, o jaka może zaczepić się duch Jezebel, to o to, co jest już w tobie.

Aby stworzyć związek dusz, duch Jezebel musi cię najpierw uwieść. Pochlebia ci i sprawia, że czujesz się wyjątkowo lub dobrze ze sobą. To działa na niektóre osoby, które nigdy nie czuły się wyjątkowo lub o których wcześniej nie mówiono zbyt wielu dobrych rzeczy.

Duch Jezebel wie jak „nakarmić cię” komplementami, jeśli tylko potrzebne jest to, by stworzyć relację z tobą. Inni mogą mieć brak pewności siebie lub brak wiary w Chrystusa. Duch Jezebel wykorzystuje przewagę nad wszystkimi twoimi brakami i słabościami. W miarę, jak kontunuowana jest Twoja relacja z Jezebel, ona sprawia, że zaczynasz czuć, że nie możesz bez niej żyć i że potrzebujesz jej by zdobyć sukces.

Kontrola Jezebel nie zaczyna się z dnia na dzień. Ona przejmuje kontrolę małymi kroczkami. Ten duch wygrywa z tobą po jakims czasie. W pewnym momencie orientujesz się, że czujesz się bezwartościowy, twoja służba jest skończona, i że nawet Bóg z tobą skończył. Demoniczna moc Jezebel wysysa życie z ciebie i sprawia, że chcesz jedynie poddać się i odpuścić. Mówisz do siebie rzeczy takie jak: „Jaki to ma sens?”.

Możliwe, że duch Jezebel wkroczył do twojego życia, kiedy byłeś najbardziej bezbronny. Może potrzebowałeś pomocy, a duch Jezebel był na miejscu. Może straciłeś ukochaną osobę a Jezebel była tam, aby cię pocieszyć. Rezultat jest taki: Jezebel używa Achaba w tobie, aby utworzyć związek dusz i by cię kontrolować. Kiedy Achab w tobie umiera, wtedy Jezebel traci swoją kontrolę.

Jonas Clark

Zaktualizowane: 26 października 2015 - 18:07

32 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Kobiety! Bądźcie ludźmi, a nie babami!

 2. Dzięki! dzięki temu tekstowi uzmysłowiłam sobie coś mega ważnego. Dziękuję Wam za pracę i dziękuję Bogu, że mi to pokazał!!! 🙂

  1. tutaj specjalne podziękowania dla Kosik (Kasi), gdyż nie tylko przetłumaczyła, ale i sama znalazła ten tekst, notabene bardzo ważny.

   Duch Izebel kusi, kradnie, niszczy.

   1. Te specjalne podziękowania to dla Pana Boga 🙂

    Dziękujemy za stronę Detektywa, który ma wielkie serce dla rozpowszechniania Bożej prawdy 🙂

    1. Nie pana Boga, tylko najprościej Boga wszechmogącego pan to bal, a bal to szatan w piśmie świętym we wszystkich przekładach jest już na samym początku zmiana Boga wszechmogącego na pan Bóg 6,8 razy pan i 1 raz Bóg.

     naj prościej tłumaczy się to ze szatan naszym bogiem, demony i ludzie którzy nienawidzą Boga bardzo dobrze wiedzą i cieszą się w duchu swym złowrogim gdy ludzie wymawiają przed słowem Bóg słowo Pan.

     1. rzymsko katolicki kościuł (haha super nick) 🙂
      czy Ty jesteś pewien, że Twój argument nie jest z tej samej kategorii co np.:
      -jak mówisz „amen” to oddajesz cześć egipskiemu bóstwu Amon
      -trzeba mówić Isus a nie Jezus?

      Moim zdaniem ważne jest raczej to w co się wierzy i do czego jest się przekonanym, wymawiając takie a nie inne słowa.

      pozdrawiam Cię

 3. Wychodzi na to,że większość kobiet posiada tego ducha,bo ubiera się niestosownie,wyzywająco.

 4. i znów muszę skomentować:)w naturze kobiety jest przecież uwodzić, po to się malują i łądnie ubierają żeby się spodobać mężczyznom i wybrać sobie jakiegoś męża by mieć dzieci potem na prezykład. Czy to źle?

  1. Zależy co masz na myśli. Kobieta powinna uwodzić swoją skromnościa, zadbaniem, godnością swą (odpowiedni ubiór). A nie mini, wielki dekolt, pustostan w głowie, kult ciała. Kobieta powinna mieć spódnice minimum do kolan a raczej zakrycia rzepki, choć tu trudno powiedzieć, ale nie może powodować pożądliwości oczu. Jeśli chodzi o mini 5-10 cm itp. czy inne zwiewne (wszystko) widać to znaczy, że jest cielesna albo chce się podobać wokoło aż za bardzo. Myślę, że tu wkracza Duch Jezebel. Jeżeli takie uwodzenie jest dobre, to zróbmy taki eksperyment. Od jutra wszyscy 24 h nago. To był przykład. Ale pamiętajcie Bracia i Siostry, i ci którzy mają ten problem. Dla uzależnionych seksualnie jest taka metoda jak: wyobrażenie sobie ze wszyscy ludzie są nago, wszyscy z każdym mogą robić co chcą, w sensie seksualnym. Jeśli jesteście na mniejszym etapie, to powinno w jakiś sposób pomóc. Bo na to mało kto by sobie pozwolił normalny. A przecież to nic innego jak jakąkolwiek pornografia. To utrata godności, po prostu. Można trafić na naprawdę wartą dziewczynę, ale daje się ugiac temu światu, jego trendom. Jeśli chodzi o takie kobiety cielesne, również mężczyzn to nie jest dobrze.
   Trudno o kobietę, która się nie zeszła na dno. Czasem bywa, że jakiś mężczyzna ją wyciągnie z tego dna w pewien sposób, ale bez Boga, on sam może wpaść w to dno razem z nią. Kobiety strasznie prowokują dziś seksualnie, wysyłają swoje nagie zdjęcia, itp, itd. Pornografia też tu zrobiła spustoszenie, ale to przecież działania kobiet, które straciły godność. Czy nawet na rajstopach miękka pornografia, ona jest wszędzie. Ale trzeba od niej stronic, a nie sobie zaglądać w odmety zepsucia, Sodomy i Gomory. Większość już się uzależnila od seksu, szczególnie 18 wzwyż i obecne pokolenie ogółem, w tym młodzież. Mówią jak to 'loda trzeba umieć robić’, u znajomych z tego świata można to usłyszeć. I wygląda to na pewne uzależnienie cielesne, seksualne, nie miłość. Przeraża mnie to wielce. Kiedyś to tak się nie odbywało, widać tu że szatan i demony odegrały w tym ogromną rolę. Zrobili wielka deprawacje, zniszczenie rodziny. 'Niedopasowanie seksualne’ pono przez to też dużo rozwodów, czyżby ludzie cielesni? Mamy być na tak, tak, nie, nie jako Chrześcijanie. Ale Szatan chce wmówić każdemu o odcieniach szarości, które teraz jeszcze są, ale kontrast się wyostrza.

   1. Nooooi powiedzmy Milka 🙂 że już mają tego wybranka i co dalej? Dalej uwodzą wszystkich dookoła? Jeśli tak, to czytaj: duch Jezebel. Poza tym osoba z duchem Jezebel wykorzystuje swojego partnera.

    Jak to było napisane w innym artykule o Jezebel, że ludzie mają jakieś pojedyncze cechy które są też u osób z duchem Jezebel, ale nie każdy od razu ma tego ducha..u osoby z Jezebel jest połączenie tych wszystkich cech

   2. Prawie jakby wysznawca ALLaha przemawiał przez CIebie. A BURKE też powinna nosić??;b

  2. Co do makijażu, to miejcie kobiety świadomość, że kosmetyki którymi robicie sobie make-up, mogły być testowane na zwierzętach, i dodatkowo mogą w sobie zawierać składniki ludzkich płodów.

   Milko, jeśli dobrze zrozumiałem, to napisałaś niedawno, że manipulacja to normalna rzecz u każdej kobiety, a teraz zasugerowałaś, że światowe uwodzenie jest również normalne, okej. Z tego co wiem, to nie wydaje mi się, żeby w dawnych czasach Chrześcijanki się malowały i stroiły, żeby znaleźć bogobojnego męża. Nawet jeśli przyjąć, że jest to okej w oczach Boga, to i tak uważam, że jest to płytkie. Jestem tym tematem ostatnio mocno zmieszany. Ostatnio rozmyślam nad takimi rzeczami, dostrzegam to przyciąganie do przykładowo piękna u siebie, i innych, i uważam to za płytkie, niesprawiedliwe, bo nie każdy przykładowo jest piękny. Niektórzy rodzą się z takimi chorobami, zniekształceniami, że mało kto chce na nich spojrzeć. Pewni ludzie rodzą się jako ciężar dla kogoś, i tak też umrą, nigdy nie zawierając małżeńskiej relacji z drugą osobą, bo raczej żadna nawet na takiego kogoś nie spojrzy inaczej niż z politowaniem.

   1. Ja też nad tym myślałem i niestety życie jest strasznie surowe. A my powinniśmy zmiękczyc się na cierpienie ludzkie. Na szczęście przed Bogiem wygląd nie będzie miał znaczenia, a przecież i tak to zjedzą robaczki, więc. Zastanówmy się raczej nad tym co wieczne, a nie ludzkie i płytkie. Wielu będzie samotnych z różnych przyczyn, ale dziś są słabe do tego warunki, ażeby między innymi taki związek był trwały. Małżeństwo podtrzymuje gatunek ludzki. Od niego właściwie tworzą się grupki. Żeby zaznać szczęścia trzeba zwrócić się do źródła.

 5. Współczesna Izabela tytułuje się jako Albatroaz…

  https://www.youtube.com/watch?v=Bznxx12Ptl0

  Nastolatki wiedzą… Fajna muza na telefon… 🙁

  1. Sorrki, ze zawracam gitarę, ale może ktoś mi powie co jest na obrazku na stop klatce w 0,56 sek, bo mam słaba rozdzielczość ekranu.
   A druga sprawa; jak ktoś słuchał w 2,05 min jaki ona z siebie dźwięk wydaje… demon?

   1. Witam,przeanalizowalem stopklatki z teledysku i faktycznie, ciekawe rzeczy mozna tam znalezc.
    http://naforum.zapodaj.net/87f226e8814d.jpg.html
    http://naforum.zapodaj.net/13a87746347b.jpg.html
    http://naforum.zapodaj.net/8c9fc51cde95.jpg.html
    http://naforum.zapodaj.net/6e63e10a045f.jpg.html
    na 1 zdjeciu postac ze skrzydlami (upadly aniol?) wychodzi z ziemi (z piekla). Na 2 malowidlo z postacia (z boginią?). nr3 Wystepujaca w teledysku kobieta nawiazujaca do malowidla nr2. nr4. przycisk nakonsoli dj-a z liczba 33 (symbol masonow/illuminatow)

    Wszystkie te ujecia są dostrzegalne przez ułamki sekund więc oglądając normalnie nie jestesmy w stanie tego dostrzec. Pozdrawiam Braci i Siostry w Jezusie Chrystusie i brawa za spostrzegawczosc.

 6. Witam, chciałem wrzucić swoje małe spostrzeżenie,otóż nigdzie w Biblii nie zauważyłem wzmianki o malowaniu się kobiet a w tekście dotyczącym Jezebel jest że podmalowała swoje oczy. Może nie doczytałem całej Biblii ale takie mam na te chwilę odkrycie. Pozdrawiam

  1. ja w Biblii nie zuważyłem, aby byla mowa o powiekszaniu piersi silikonem.
   Nie wiem co mam mysleć…

   Przepraszam, za żart. ostatnio u mnie znimi cienko, więcv się staram. 😀

 7. Bardzo dziekuje autorowi za powyzszy tekst.
  Mysle ze nie bez powodu na mnie wpadl. Od dluzszego czasu przygladam sie zwiazkowi mojego syna i coraz bardziej niepokoje sie o Niego. Od ok roku mieszka ze swoja dziewczyna, a ja jakos jego szczescia u Niego nie widze. Czesto sie kloca, zabiera rzeczy wraca do domu 2,3 dni i wraca do niej spowrotem. Duzo z Nim rozmawiam o tym, ma do mnie zaufanie ale nie moge przeciez zabronic mu czegokolwiek. Wkoncu to dorosly mezczyzna, ale jak widze jak bardzo ten zwiazek jest destrukcyjny dla Niego, to mam ochote osobiscie rozwalic to wszystko, az brak mi slow. To moj syn, kochajacy, szczery fajny facet, przystojny, pracowity, nie pije, pracuje…
  Czasami jest w takiej totalnej rozsypce az boje sie wtedy o Niego. Po lekturze powyzszego artykulu jestem pewna ze to Jezabel. Czuje ze musze cos zrobic, ale nie wiem co, niewiem jak zareagowac na to wszystko, jak mam z Nim rozmawiac.Prosze pomozcie, moze jakies dobre rady , wskazowki. Pozdrawiam i serdecznosci sle.

  1. Bogusiu to Twój syn wiec jako dobra matka widzisz go przez różowe okulary i to jest zrozumiałe… ale czy Twój syn jest osoba odrodzoną, nowym stworzeniem w Chrystusie? Jeśli nie to jego życie jest odbiciem jego upadłej natury. W takiej sytauacji Ty chcesz jeść dobre owoce z zepsutego drzewa. Nie ma co zrzucać na wyimiganowego ducha Jezebel (ten artykuł marnej jakości bełkot new age ubrany w chrześcijańskie ciuszki)ale szukać winy w grzesznym człowieku raczej. Duchy zwodnicze nic nowego nam do serca nie wkładaja a jedynie korzystaja z tego co tam już jest:
   „To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.” Jakuba 1:14
   Pozdrawiam

 8. Bogusiu i inni czytelnicy nie bierzcie tego tekstu zbyt do serca. Wejdzcie na strone tego czlowieka. To jest zwodziciel i tyle. Robi zwyczajnie kase na swoich teoriach o przeklenstwach pokoleniowych, duchu Jezebel. To jest zwyczajne zwodzenie przeznaczone dla chrzescijan. Facet ma wybujala fantazje i snuje swoje bajki i teorie w oparciu o pare zdan wyjetych z Bilblii a Biblia sluzy jako parawan zeby jego bzdury brzmialy wiarygodnie i jego ksiazki sie dobrze sprzedawaly.Tak to jest jak Bog i Prawda staje sie przedmiotem handlu. Bogusiu polecam strone http://www.pracownia4.wordpress.com wybierz tagi – psychologia, Lobaszewski (bardzo wazne), psychopaci, toksyczne zwiazki. To pomorze Ci rozpoznac problem i mozesz podsunac synowi, ktorys z artykulow do przeczytania. Strona naprawde wartosciowa. Pozdrawiam

 9. To wszystko to prawda i opis mojego życia!
  Zostałem uwiedziony przez tego ducha. Trwało to już od mojego chrztu i po kilku miesiącach już mnie miał. Teraz mam zszargane nerwy, oddaliłem się od Boga. Ta kobieta odeszła ale ja dalej nie mogę o niej przestać myśleć, myślę o niej od kilku miesięcy, każdego dnia, każdej godziny. Ona wobec mnie była zła i tylko się mną umiejętnie bawiła.W ten sposób mnie uwiodła. Wieź dusz poczułem z nią jeszcze wcześniej, było to wspólne spędzanie czasu, rozmowy. Niestety doszło do intymności w łóżku.
  Co jest najgorsze z tego wszystkiego to to, że wszystko pasuje z tego tekstu do mojego życia. Sam sobie mówiłem, że czuję z nią takie połączenie dusz a do czego mnie to zaprowadziło…

  1. Dodam jeszcze, że były w tej naszej relacji dziwne zbiegi okoliczności, co ja odbierałem jako przeznaczenie. Ona dostawała smsa z jakiejś reklamy o tym, że dzisiaj pocałuje cię miłość twojego życia. I ja o tym nie wiedziałem. Dopiero jak było po to ona mi to pokazałą. To jeden z takich dziwnych zbiegów okoliczności a było ich więcej

 10. Dodałabym tylko jedno. Że to duch związany też z wróżbiarstwem i innymi praktykami magicznymi. Bardzo bardzo się cieszę, że są osoby, które o tym mówią, bo tym więcej o tym wiemy, tym skuteczniej możemy się bronić.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish