Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Papież NIE jest „Fałszywym Prorokiem” z Apokalipsy – cz.1

Tłumaczyła Kosik (Kasia). Dziękuję.

 

W tym studium uzupełnimy naszą wiedzę o księdze Objawienia i rozpatrzymy sytuację, w której to papież miałby być Antychrystem na końcu przedstawienia, to on miałby być Antychrystem, pokazując wam, że pomysł, że papież jest „Fałszywym Prorokiem” nie jest w ogóle możliwy, opierając się na Piśmie Świętym. (…)

Ludzie od dziesięcioleci wysłuchiwali tego, że papież potencjalnie będzie „Fałszywym Prorokiem”, od czasu przedstawienia nowych wersji proroctwa – katolickiej, charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym, która przetoczyła się również przez ewangeliczne kościoły chrześcijańskie i zawierała w sobie odstępstwo na skalę globalnej Sodomy. Dopóki te wydarzenia nie nastąpiły, chrześcijanie rozpoznawali w „człowieku grzechu” papieża. A wy musicie zadać sobie pytanie: czemu wszyscy wasi przodkowie mieli tą intuicję? (…) że papież jest tym „człowiekiem grzechu”, a ostatni z nich stanie się „synem zatracenia”. Papież jest Antychrystem, a nie „Fałszywym Prorokiem”(o czym to słyszy się od dziesięcioleci). Nauczyciele proroctw starają się przekonać ludzi, że papież nie jest Antychrystem, są różne książki pokazujące, że islamski Mahdi jest Antychrystem, mamy przekazy obalające to [na stronie www i filmach] i będziemy kontunuować nauczanie prawdy i pokazywać ludziom dowody(…).

Jeśli spojrzycie na ruch charyzmatyczny, zaczął się on w Topeka w Kanzas, a później w Azusa Street (oddzielone w czasie przez 15 lat) i stamtąd powstało mówienie „językami” – fałszywymi językami, to nie są biblijne języki, to jest jakieś talajtajabalajaja, coś wiecie pozorującego na bycie czymś innym niż jest; a także fałszywe cuda i wszystko to. I od samego początku ten satanistyczny, fałszywy duch pomagał przyprowadzać kościoły z powrotem pod skrzydła Kościoła Rzymsko-Katolickiego, wprowadzać jedność z Rzymem. (…)

To, o czym tu mówimy, to utrzymywanie, że papież nie jest antychrystem i nauczanie, że możliwe iż mógłby być Fałszywym Prorokiem, a nawet wiele nauczań odrzuca i tą wersję. W serii „Left behind-pozostawieni” papież zostaje pochwycony. Powiedzmy, że mamy te wszystkie zwariowane nonsensy, aby dowieść na wszelkie możliwe sposoby, że papież nie jest antychrystem. (…)

Zanim zaczniemy przedstawiać dowody, przypomnę wam , że mamy obowiązek postępować jak berejczycy: „[Berejczycy] przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.”(Dz.Ap. 17,11) I to samo zrobimy my. Weźmiemy wszystkie rzeczy, o których uczą nauczyciele proroctw i autorzy książek o krwawych księżycach, którzy próbują odnieść przymierze z Irazelem do kościoła i wszystkie te nonsensy. Przetestujemy ich za pomocą Pisma Świętego.

Większość nauczycieli proroctw mówi nam, że papież jest najprawdopodobniej „Fałszywym Prorokiem”, i znów – wielu z nich neguje nawet to, że jest on Fałszywym Prorokiem, mówią, że on jest twoim bratem w chrystusie. Ale takie twierdzenie jest fałszywe. Zobaczymy, dlaczego nie może tak być w tym przypadku. Nie jest to kwestia „może jest a może nie”, Biblia potwierdza, że nie może być on „Fałszywym Prorokiem”. (…)

Chciałbym przypomnieć fragment z rozdziału 13 księgi Objawienia, gdzie jest powiedziane jasno o „Fałszywym Proroku”. Jest to jedyne miejsce, gdzie otrzymujemy konkretną informację, w jaki sposób wchodzi on na scenę i że jest pomocą dla Antychrysta. Ale najpierw spójrzmy na pierwszą Bestię z Objawienia 13,1:

„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza,
mającą dziesięć rogów i siedem głów,
a na rogach jej dziesięć diademów,
a na jej głowach IMIONA BLUŹNIERCZE„

(…)Papież jest nazywany „Ojcem Świętym”, „Namiestnikiem Chrystusowym” – te rzeczy są właściwie na ich nakryciach głowy, które noszą od czasu do czasu, więc właściwie wypełniają to dosłownie, prosto tobie w twarz.

Wers drugi do piątego mówi:

„Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,
łapy jej – jakby niedźwiedzia,
paszcza jej – jakby paszcza lwa.
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,
a rana jej śmiertelna została uleczona.
A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,
i pokłon oddali Smokowi,
bo władzę dał Bestii.
I Bestii pokłon oddali, mówiąc:
«Któż jest podobny do Bestii
i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»

A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i BLUŹNIERSTWA „

Ci z was, którzy obserwowali wizytę papieża w USA we wrześniu wiedzą dokładnie o czym mówię.

Dalej mamy:

„Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu,
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi,
i mieszkańcom nieba.
Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi
i zwyciężyć ich,
i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.”

-te rzeczy zostały już wypełnione przez papieża w przeszłości. Niektórzy ludzie mówią: dlaczego wobec tego on stracił tą władzę i jakby wycofał się w cień? Ja wierzę, że to dlatego, że Bóg pokazał, że jeśli nie wierzysz, że papież w końcu będzie rządził światem, że może stanąć na czele armii i razem mogą zabić miliony ludzi i wszystkie inne okropne rzeczy – to nie znasz historii, ponieważ on już to zrobił i zrobi to ponownie, lecz tym razem będzie to ostatnia faza, odbędzie się to według Bożego planu, i przeciwnik w końcu będzie zwyciężony.

Dalej Objawienie 13, wersety 8-10

„Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy,
każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.
Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!
Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli,
jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity.
Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”

Te pierwsze 10 wersetów pokazuje wam wizerunek Antychrysta i rzeczy, które miałby uczynić. I teraz, po wersecie 10 , mamy inną Bestię. Widzimy wyraźnie, że pierwsza Bestia jest Antychrystem, co wyczytaliśmy w pierwszych 10 wersetach. Teraz zrobimy coś, co robi niewielu nauczycieli Biblii – popatrzymy na każde słowo w tekście, jasno. Zaczynając od wersetu 11, po tym wszystkim co widzieliśmy w pierwszych 10 wersetach, mamy napisane: „Potem ujrzałem INNĄ BESTIĘ, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok”. Fałszywy Prorok nie ujawni się, dopóki Antychryst nie zdobędzie władzy. Dam wam chwilę, aby się nad tym zastanowić………………………………….

(…)Fałszywy Prorok nie ujawni się dopóki Antychryst nie będzie miał władzy, według tego, co przeczytaliśmy. W wersecie 11 jest: „POTEM” – po wydarzeniach z wersetów 1-10. Następny werset rozjaśni nam to jeszcze bardziej. „I całą władzę PIERWSZEJ BESTII PRZED NIĄ WYKONUJE, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.”(Ap 13,12). [W wersji angielskiej jest: „And he exerciseth all the power OF THE FIRST BEAST BEFORE HIM” , co można przetłumaczyć, że wykonuje władzę Bestii, która była pierwsza przed drugą Bestią]. Pierwsza bestia przyszła przed Fałszywym Prorokiem, załapaliście to?(…) Fałszywy Prorok jeszcze nie pojawił się na scenie i nie pojawi się na niej, dopóki pierwsza Bestia nie wkroczy na scenę, według tego co czytamy w tekście, a ja wierzę, że będzie to w środku wielkiego ucisku. (…)

Spójrz ponownie dokładniej na końcówkę wersetu 12. Mówi ona: „której rana śmiertelna została uleczona”. Więc pierwsza Bestia przychodzi przed Fałszywym Prorokiem, a Fałszywy Prorok przychodzi po tym, jak śmiertelna rana pierwszej Bestii została uleczona. To jest zderzenie z rzeczywistością. Mamy powiedziane trzy razy w dwóch wersach, że Fałszywy Prorok przychodzi po tym, jak Antychryst jest w mocy. Więc jak papież może być Fałszywym Prorokiem, skoro on już tu jest? Nie może nim być. Od dziesięcioleci jesteśmy nauczani, że Fałszywy Prorok będzie jak Jan Chrzciciel.

Czy mogę wam przypomnieć, że większość ludzi, którzy tego nauczali, sami byli zdezorientowani przez posługiwanie się nową wersją proroctw? I że większość z nich jest z ruchu ekumenicznego? Że wielu z nich to charyzmatycy? I że wpływa na nich duch szatana, jako że udają że mówią obcymi językami? Kochani, musicie się obudzić, i zobaczyć że szatan wpływa na wielu nauczycieli. Nie mogę powiedzieć, że ci ludzie nie są zbawieni, nie mogę oceniać ich serc. Ale nawet zbawiony człowiek, który naucza tych rzeczy, nie mówię że wszyscy są tacy, ale niektórzy może są po prostu leniwi i nauczają czegoś, bo to było w książce. Rozmawiałem z człowiekiem, który nauczał tego. Spytałem go: „Skąd to znalezłeś w Biblii?, pokaż mi gdzie to jest w Biblii”. Oni nawet nie próbują tego zrobić. A potem ja otworzyłem Biblię na wersecie 10 z księgi Objawienia i im to pokazałem, a oni nie mieli na to odpowiedzi. Wiecie, u wielu z nich problemem jest to, że oni nie chcą nauczać w inny sposób, ponieważ ludzie, z którymi oni się trzymają, nie zgadzaliby się z nimi, (mogliby być tym zmartwieni) no i niektórzy z nich po prostu chcą być częścią większości.(…)

Ci sami nauczyciele negują także „pochwycenie”, durnie. Będzie pochwycenie, i jest już bezpośrednio bliskie, może wydarzyć się w każdej chwili. Kościół nie będzie przechodził przez ucisk – to czas utrapienia Jakuba, a nie czas utrapienia kościoła. Ale przeczytałeś dwie książki i obejrzałeś trochę wideo na YT, nie sprawdzałeś tego na własną rękę, uwierzyłeś w tę kupowatą konspirację jezuitów i w cały ten nonsens o Margaret McDonald (która wierzyła w pochwycenie po ucisku) i przeczytałeś jej wypowiedź wyrwaną z kontekstu, nie wrócisz by przeczytać jej całą wypowiedź aby zrozumieć że zostałeś zrobiony na szaro (…). Powinieneś codziennie przeszukiwać Pismo Święte, aby sprawdzić czy to, o czym jesteś nauczany, jest prawdą, a ludzie tego nie robią.

(…)Faktem jest że Fałszywy Prorok jest raczej jak zły, podrobiony apostoł Paweł [niż jak Jan Chrzciciel]. Paweł pojawił się po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Fałszywy Prorok pojawi się po tym, jak śmiertelna rana Bestii zostanie uzdrowiona. Paweł pojawia się i staje na czele głoszenia wszystkim ludom ewangelii Bożej łaski – nawrócenia do Boga i wiary w Jezusa Chrystusa – to wszystko niezależnie od prawa Mojżesza, niezależnie od chrztu, niezależnie od uczynków. Więc przyjdzie ten Fałszywy Prorok i będzie próbował w pewien sposób podrobić apostoła Pawła (…) będzie zmuszał ludzi do czczenia Antychrysta. (…)

Więc, jakie są konsekwencje? Papież już teraz jest. Papież nie może być Fałszywym Prorokiem, daleczego?, dlatego że Fałszywy Prorok nie ukaże się przed trwaniem ucisku. Było już wielu papieży i było już wielu antychrystów. Niektórzy ludzie są zdezorientowani, kiedy mówię, że papież jest antychrystem. Porównaj to: papież jest antychrystem[w sensie jest wielu antychrystów], a: papież jest TYM Antychrystem. Wszyscy papieże są antychrystem, ale ostatni z nich będzie TYM Antychrystem. Mamy JEDNEGO, który przyjdzie po wielu innych. Spójrzcie na tekst 1 listu Jana 2:18: „Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst [JEDEN] nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się WIELU antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.”

Dodatkowym powodem dla nauczania o tym, że papież jest potencjalnym Fałszywym Prorokiem jest to, że Fałszywy Prorok jest liderem religijnym, a Antychryst liderem politycznym. Innymi słowy oni mówią, że Antychrystem będzie ktoś jak Barack Obama ( i oczywiście Barack Obama dostarczy wam mnóstwo powodów by tak sądzić, i Barack Obama jest antychrystem…ale nie jest TYM Antychrystem). Zrozumcie, że papież jest także politykiem.

Gregory Miller

Tłumaczenie z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=oaxja5pJcsg”

 

Zaktualizowane: 25 października 2015 - 11:29

12 komentarze

Dodaj komentarz
  1. „próbują udowodnić istnienie dodatkowych wymiarów poprzez stworzenie czarnych dziur.” – to brzmi jak: próbują udowodnić teorię przez tworzenia dowodów 🙂
   a tak w ogóle to co to za samoistny wielki wybuch, który jest eksperymentalnie „dowodzony” przez niesamoistne, a racjonalne prowadzenie eksperymentów?

   1. przepraszam – przez fabrykowanie „dowodów”

 1. ostatni huragan – patricia (kobieta – jak niegodziwość w zachariasz 5 która ma być wypuszczona, też „kobieta”) miał kategorię 5 = V era,
  http://icons.wxug.com/hurricane/2015/patricia-viz-2345Z-10.22.15.gif
  w centrum huragan przypomina – kamień młyński

 2. http://www.helpfreetheearth.com/img/MuralBank_2.jpg ten mural wystawiony jest w bank of america,
  pokazuje że coś spada do sieci, na końcy sieci jest zakonnica, wygląda obrazowo jakby byty spadające z góry miały skończyć w systemie papieskim

 3. No to mam mętlik w głowie. Pytanie, czy ta wiedza potrzebna jest do zbawienia. Myślę, że w odpowiednim czasie wszystko stanie się jasne, kto jest kim, a czas ten jak rozumiem jeszcze nie nadszedł.

 4. Zgadzm sie z tezą iż niewątpliwe to Papież jest antychrystem stojącym na czele Wielkiej Nierządnicy i to każdy jeden. 2 tys lat temu kiedy nie bylo jeszcze ukształtowanego i zreorganizowanego chrześcijaństwa, nie wspominając o Kościele Katolickim, Jan pisze do swych braci słowa, które mówią o wielkim odstępstwie, jakie ma – wkrótce nadejść ( a nie za 2 tys lat) które nazywa Antychrystem czyli kimś to będzie na ziemi zajmował miejsce Chrystusa. I tak sie stało. Jakiś 2 wieki później za sprawą cesarzy rzymskich narodził sie Kościół Katolicki na czele z kolejnymi papieżami ,którzy podparci błędnym zrozumieniem i tłumaczeniem Ewangelii uzurpowali sobie przywilej bycia nazywanymi Następcami Chrystua na Ziemi (antichristos – oznacza w miejsce Chrystusa, jak też moze oznaczac przeciw Chrystosowi). Jan też wspomina, iz juz za jego życia było wielu Antychrystów i rzeczywiście, po śmierci Pana powstało wielu samozwańców twierdzących, iż Chrystus ich powołał na następców, acz nikt tego wtedy nie brał na poważnie.

 5. Papież nie jest fałszywym prorokiem lecz bestią-antychrystem. Wydaje mi się jak też duzo ludzi spekuluje zostanie zabity i zostanie wskrzeszony właśnie prze fałszywego proroka.

  I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

 6. Zeby odnależć całkowitą prawde o Antychryscie i Fałszywym Proroku trzeba powiązac Ks.Objawienia z Ks.Henocha.Henoch mówi ze w czasach ostatecznych pradawny smok Lewiatan podzieli sie na ducha zenskiego Lewiatana i ducha męskiego a zarazem ziemskiego Bafometa.Mowi dalej ze w tych czasach ludzie beda sie zywic ich ciałami,skoro one są duchami tzn.ze ludzie beda pod wpływem zbiorowego zwiedzenia,opętania.Biorąc pod uwage opis zwierzęcia[Obj.sw.Jan13;1-2]musimy sie cofnąć do Ksiegi Joba i jednoznacznie stwierdzimy ze jest to opis Lewiatana.Siedem głów oznacza siedmiu upadłych Papiezy,dowodzi tego [Obj.13;3]ktora mówi ze jedna głowa była śmiertelnie raniona lecz rana uleczona,chodzi tutaj niewątpliwie o Jana PawłaII.Tak więc Franciszek to prawdziwy Antychryst pod wladaniem Lewiatana.Co do Falszywego Proroka sprawa jest bardziej kontrowersyjna i wymaga Waszej wiary.Polska jest Izraelem z Ks.Objawienia dowodem tego jestem ja(Eliasz)bo narodziłem sie w tym kraju.Dużo nie brakowalo a ja bym był fałszywym prorokiem gdyby uwiodła mnie Jezebel,wystarczyłby tylko jej dotyk abym był skończony.Początkowo objawiła sie ona w ciele młodej piosenkarki.Na szczescie w przeddzień spotkania Bóg kazał mi przeczytać 13 rozdział Ks.Obj.J.z ktorego wynikało ze bede wykonywał wszelka władze zwierzęcia która ma rane od miecza uleczoną.Tak sie składa że ta młoda dziewczyna ma dość dużą blizne na policzku[Obj13;14]Finalnie to miało wygładac tak ze pałałbym do niej ogromnym poządaniem i w momencie spotkania wstąpiłby we mnie duch Befemota i w Naszym kraju byloby nieciekawie.Jak wiadomo Jezebel lubi być ważna,więc poszukała odpowiedniej innej ofiary którą jest bezsprzecznie Agata Duda.To teraz wiadomo kto jest fałszywym prorokiem A.Duda który wykonuje wszelką władze syjonistycznej żony.Fałszywy jest przede wszystkim jego wizerunek,pokazuje sie jako gorliwy katolik a naprawde jest satanistą wyznającym Talmud i nosi w sobie Bafometa,aczkolwiek może być tego nieświadomy.Dowodzą tego też jego czyny które prowadzą do wojny z Rosją;w pare dni po objeciu stanowiska spotyka sie z Poroszenką,tydzień póżniej głośno potępia rosyjską aneksje na Krym,podczas wizyty w Berlinie namawia Merkel do utworzenia Armii Unijnej,sprowadza do naszego kraju mnóstwo sprzętu wojskowego tworząc nowe bazy.Tak więc kochani najwyższy czas sie obudzic i coś z tym zrobić zanim usmażą nas rosyjskie atomówki,bo wiadomo My wojny nie chcemy,ale zyjemy w czasach ostatecznych i jesteśmy”Rodem Kapłańskim”i „Plemie Żmijowe”uczyni wszystko aby Nas zniszczyć.

 7. ”Pomieszanie” znaczy BABILON.
  Papież Franciszek, zaprzeczając fundamentalnym naukom Biblii stał się FAŁSZYWYM PROROKIEM.
  FAŁSZYWY PROROK i ANTYCHRYST to jedna i ta sama osoba.
  Bestia nie jest antychrystem, a zjednoczonym systemem polityczno-religijnym. Dwie Bestie łączą się: Bestia z morza i Bestia z ziemi, czyli polityka i religia zostają połączone i powstaje jeden światowy system (jedna światowa religia) która uczci antychrysta oddając mu cześć przyjmując w ten sposób na siebie znak tej Bestii lub liczbę jej imienia.
  (10) A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok.Ap 20
  A gdzie podział się antychryst ? Czyżby Bóg zapomniał ukarać antychrysta ?
  Niestety ale nie. Antychryst i Fałszywy Prorok, to jedna i ta sama osoba i można to wyłapać tylko rozważając Boże Słowo bardzo wnikliwie i uważnie.
  W Piśmie Świętym słowa antychryst użył tylko apostoł Jan. W dwóch listach noszących jego imię pojawia się ono cztery razy – zarówno w liczbie pojedynczej i mnogiej. Wynika z nich, że antychryst to kłamca i zwodziciel, którego celem jest zniszczenie więzi łączącej człowieka z Chrystusem-Bogiem.
  Antychryst (gr. antichristos) – przeciwnik, oponent Chrystusa (anti – przeciw, zamiast; christos – pomazaniec); duch będący zaprzeczeniem Chrystusa, jego antytezą. Szatan; anioł upadły, zły duch, czart, władca, który rządzi w powietrzu (Biblia: List do Efezjan, 2,2), kusiciel, książę ciemności, główny duch zła we wszechświecie.
  (1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. (2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. (3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to DUCH ANTYCHRYSTA, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. (4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. (5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.1 List Jana 4:1-6, Biblia Warszawska)

 8. Fałszywy prorok i antychryst to jedna i ta sama osoba.

 9. JAK ROZPOZNAĆ DUCHA ANTYCHRYSTA:
  Cechą charakterystyczną Ducha Antychrysta jest odwodzenie od Bożego Słowa – Biblii.
  Nikt na świecie dzisiaj nie zaprzecza że P.Jezus przyszedł w ciele. Muzułmanie nawet uznają go za proroka, ale czy to znaczy że nikt z ludzi nie jest z ducha antychrysta ? Rozumując w ten sposób nie ma to najmniejszego sensu. Rozumując w ten sposób nie jesteśmy w stanie rozpoznać kto jest z ducha antychrysta a kto nie. To jest dużo dużo głębsza sprawa ale nie zbyt skomplikowana.
  Źródło prawdy jest tylko jedno-BOŻE SŁOWO (BIBLIA) Jeśli ktoś zaprzecza że jest jeszcze jakiekolwiek inne źródło, to wtedy już są dwie prawdy. I wypełnia się w ten sposób wersety mówiące ” że każdy kto mówi że Jezus nie przyszedł w ciele jest z ducha antychrysta:

  (1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. (2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. (3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. (4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. (5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. 1 Jan 4

  Każdy kto twierdzi że Słowo Boże(Biblia)nie jest jedynym autorytetem i jedynym źródłem prawdy objawionej, jest z ducha antychrysta.
  Każdy kto twierdzi że Słowo Boże (Biblia) jest nie wystarczająca do poprowadzenia ku zbawieniu, jest z ducha antychrysta.
  Każdy kto podważa lub dostosowuje,wypacza, przeinacza znaczenie Słowo Bożego (Biblii) do własnych potrzeb jest z ducha antychrysta.

  Jana 1, 1-2, 10-14: (1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (…)
  (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.(…)(14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas…

  A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS- i to właśnie znaczy że Jezus przyszedł w ciele.
  Poza tym czy zwróciliście może uwagę z jakiej litery jest napisane: ”Słowo” cztery razy ? a czy ta liczba coś nam mówi ? czy może to sugerować 4 ewangelie ? tak myślę…

  P.Jezus powiedział do tłumów:
  (47) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. (48) Ja jestem chlebem żywota. (49) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; (50) tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. (51) Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata. (52) Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? (53) Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. (54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. (56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. (57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. (58) Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. (59) To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. (60) Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może? (61) A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy? (62) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? (63) Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, (64) lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. (65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. (66) Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. (67) Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? (68) Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. (69) A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jan 6

  A jak nazywa się P.Jezus ? LOGOS znaczy SŁOWO, oczywiście BOŻE:

  Interlinia z greckiego:
  http://biblia.oblubienica.eu/…/book/4/chapter/1/verse/1

  Na marginesie: dodam jeszcze że w wersecie 10 wyraz „Słowo” nie istnieje, dodali je tłumacze tylko w przekładzie tysiąclatki i w innych przekładach nie występuje.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish