Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

6 przerażających faktów o piekle, o których twój pastor nigdy ci nie powiedział

Tłumaczył Jacek. Dziękuję.

 

Jimmy Randolph

 

Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!” Łk 12:5

 

Jaki jest zamiar i cel bloga Now The End Begins? Istniejemy, by prowadzić grzeszników do Chrystusa, pomagać synom marnotrawnym w powrocie do domu, oraz by głosić i bronić prawdy Słowa Bożego w ostatnich dniach tego wieku. Niestety jednak znajdą się niektórzy jego czytelnicy, którzy pewnego dnia obudzą się w piekle diabła. Nie raduję się z tego powodu, ale jest to przykra rzeczywistość. Jedną z przyczyn jest to, iż przeważająca większość kościołów mieniących się chrześcijańskimi w 2015 r. nie głosi już kazań o piekle. W rezultacie wielu, którzy mylnie sądzą, że są zbawieni, bo są „dobrymi ludźmi” skończy w miejscu, do którego Bóg nie miał zamiaru ich zsyłać. Czy jesteś to TY?

 

Niektórzy czytelnicy z góry już określili w swym wnętrzu, iż będą ufać do samego końca temu, co mówi ich religia, niezależnie od tego, co ma na ten temat do powiedzenia Słowo Boże. Nieważne czy mowa jest o przestrzeganiu przykazań dla zbawienia, przetrwaniu do końca dla zbawienia, mówieniu językami, wierze w znaki i cuda, które ”widzieli”, odnowie w chrzcie wodnym dla zbawienia itp., niektórzy czytelnicy po prostu nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa dla zbawienia. Raz jeszcze powiem, że nie cieszy to mnie. Może nie jest to czytelnik [bloga]. Możliwe, że ten artykuł zostanie przeczytany tuż przed tym, jak zagubiony mężczyzna lub kobieta wyjdzie, by 31. października obchodzić święto diabła. Nie wiem, ale modlę się, by wszyscy przyszli do Pana Jezusa Chrystusa jako załamani grzesznicy bez usprawiedliwienia poza krwią, którą Chrystus przelał za nich na krzyżu Kalwarii; nie będzie tak jednak w przypadku każdego.

 

Zanim scharakteryzujecie mnie jako po prostu negatywnie nastawionego, zauważcie, że zarówno Mojżesz, jak i Jozue mieli podobne poglądy co do narodu izraelskiego odnośnie jego ostatecznej odmowy baczenia na słowo Boga:

 

Pan rzekł do Mojżesza: „Oto ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami obcymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z wami zawarłem. W tym dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu, opuszczę go, skryję przed nim swe oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść, i klęsk zwali się na niego, tak iż powie wtedy: „Czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkały mnie te nieszczęścia?”Pwt 31:16-17

 

Naród wówczas odrzekł tymi słowami: „Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym! Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.
I rzekł Jozue do ludu: „Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę”. Lecz lud odrzekł Jozuemu: „Nie! My chcemy służyć Panu!
” Joz 24:16-21

 

Jeśli jesteś zbawiony/a i to czytasz, upewnij się, by a) podziękować Bogu za swe zbawienie! I b) miej chęć, by dawać świadectwo zagubionym. Czas jest tak bardzo krótki.

 

Oto 6 przerażających faktów o piekle, na które możesz chcieć zwrócić uwagę:

 

Przerażający fakt nr 1- Nie musiałeś/aś pójść do piekła

 

Wierzę, że jednym z powodów, dla których Bóg nazywa ateistów głupcami (por. Psalm 14:1) jest to, iż tylko głupiec wybrałby płonięcie w piekle, nie będąc do tego zmuszonym. Poważnie, co u licha wy tam robicie?! Czy nie czytaliście, że Pan Jezus Chrystus jasno powiedział, iż piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów?

 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!” Mt 25:41

 

Jesteś diabłem? Nie. Jesteś jednym z aniołów diabła? Nie. No to co Ty tam robisz?? Bóg nie chciał, byś spalił/a się w piekle, dlatego też przelał On każdą kroplę Swej krwi. Składam Ci to świadectwo, bo nie chcę byś płonął/płonęła w piekle. Diabeł by chciał, ale nie może on cię do tego ZMUSIĆ. Dlaczego wybrałeś/aś, żeby tam pójść? Oto niewyobrażalne pytanie, jakie będzie dręczyć cię przez wieczność.

 

Przerażający fakt nr 2 – w piekle będziesz nieprzystosowany/a

 

Co wspólnego mają ze sobą Jacob Taylor Roberts, Elliot Rodger i Asa Coon? Poza byciem ateistycznymi sprawcami strzelanin, wszyscy trzej zdecydowali się na tchórzowskie wyjście z sytuacji po swoim mini szale zabijania, popełniając samobójstwo. Wielu pyta, dlaczego mieliby to zrobić. Uważam, że odpowiedź jest prosta. Wedle światopoglądu ateistycznego po śmierci jest nicość. W dzisiejszych czasach nicość jest tysiąc razy lepsza od bycia młodym, białym lub azjatyckim dorastającym mężczyzną we wiezieniu! Jakże wywodzący się z klasy średniej młodzieniec, który do niedawna cieszył się prawie wszystkimi przywilejami i możliwościami, jakie daje życie ma „dostosować się” do jednych z najbardziej zatwardziałych gwałcicieli, kryminalistów, członków gangów, seryjnych morderców, zwyrodnialców i sadystów na świecie, odsiadujących wyrok dożywotniego pozbawienia wolności? Myślicie, że będzie to bułka z masłem?

 

We wieczności, jesteś na dnie w piekle z diabłem i jego aniołami po tym, jak przez całe twoje życie otrzymywałeś/aś rozliczne szansy, by przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawcę. Myślisz, że będziesz się tam dogadywać z diabłem i jego aniołami? Że będziesz mieć z nimi coś wspólnego? Oni byli przeklęci od czasów Księgi Rodzaju, bez planu odkupienia jak w twoim przypadku; co pomyślą o tobie, o kimś, dla kogo Bóg zdecydował objawić się w ciele, zapłacić cenę za popełnione przez ciebie grzechy, a ty to odrzuciłeś/aś? Będziesz odstawać tam na wieki.

 

Przerażający fakt nr 3 – Będziesz płonąć w piekle przez co najmniej 1000 lat nim Bóg cię osądzi

 

Raz jeszcze pojawia się kwestia trzymania się prostej linii prawdy (2 Tm 2:15). Sąd Białego Tronu nie nastąpi wcześniej, niż PO zakończeniu okresu tysiąca lat panowania Jezusa Chrystusa na ziemi. A to oznacza, że będziesz płonąć w piekle przez CO NAJMNIEJ 1000 lat zanim Bóg oficjalnie nie osądzi cię twarzą w twarz podczas Sądu Białego Tronu. Pomyśl o zagubionym grzeszniku idącym do piekła w wieku 17, 27, 37, 49, 62, 99 czy 100 lat. Czymże jest sto lat na tej ziemi w porównaniu do tysiąca lat w piekle! Już to samo w sobie powinno sprawić, byś pokutował/a i przyszedł/przyszła do Chrystusa!

 

Przerażający fakt nr 4 – piekło znajduje się dokładnie pod twoimi stopami, w sercu ziemi

 

Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.” Mt 12:40

 

Czy jako zagubiony grzesznik wiesz, co pociągnie twoją duszę do piekła po śmierci? Nazywa się to grawitacją. Twoje grzechy mają swoją wagę (Hbr 12:1). One cię obciążają. Kiedy wydasz ostatnie tchnienie, ciężar twoich grzechów ujawnia się przed twoją duszą (Ez 18:20), która zostaje ściągnięta do piekła. Widzisz, śmierć dla zagubionych nie jest taką, jak ci to przedstawiają w filmach i telewizji świata. Nie ma demonów, które się pojawiają i muszą walczyć z twoją duszą, by zabrać cię do piekła. To nie tak. Gdy umiera zagubiony człowiek, grawitacja robi to, co zawsze. Nie ma w tym zagubionym niczego, co mogłoby go podźwignąć. Jest martwy w swych przewinieniach i grzechach. Zbawiony człowiek MA jednak coś w sobie, co pociągnie go do Nieba!

 

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.” Rz 8:9-11

 

Przerażający fakt nr 5 – nie ma czegoś takiego, jak unicestwienie

 

W przeciwieństwie do tego, co wpoiły ci światowa nauka, religia, czy edukacja, po śmierci nie ma „nicości”. Nie ma też czegoś takiego, jak „nicość” w piekle. Nie dawaj wiary religijnym herezjom świadków jehowy czy adwentystów dnia siódmego nauczających, iż nie ma dosłownego ognia i wiecznego cierpienia w piekle. Obie te rzeczy są BARDZO REALNE:

 

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony.” Mk 9:43-49

 

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.” Łk 16:22-24

 

A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: „Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia”. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.” Obj 14:9-12

 

I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Synu człowieczy! obróć twarz twoję ku stronie południowej, a krop jako rosą na południe, i prorokuj przeciwko losowi pola południowego, A rzecz lasowi południowemu: Słuchaj słowa Pańskiego: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja rozniecę w tobie ogień, który pożre w tobie wszelkie drzewo zielone, i wszelkie drzewo suche; nie będzie ugaszony płomień pałający, i zgoreją w nim wszystkie twar ze od południa aż do północy. I ujrzy wszelkie ciało, żem go Ja Pan zapalił; nie będzie ugaszony. I rzekłem: Ach panujący Panie! Oni mówią o mnie: Ten tylko w przypowieściach mówi.” Ez 20:45-49

 

Nie wierz w kłamstwo, gdy mówią ci, że bogacz w piekle to przenośnia. Pan Jezus Chrystus nigdy nie nazwał tego parabolą! W piekle będziesz płonąć na dobre i na zawsze!

 

Przerażający fakt nr 6 – Bóg specjalnie zachowuje większe potępienie w piekle dla fałszywych nauczycieli i kaznodziejów

 

Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Pożeracie domy wdów; wasze długie modlitwy to pozory! Dlatego spadnie na was surowszy wyrok.” Mt 23:13-14

 

Większe potępienie w piekle nie czeka morderców, pedofilów, sadystów, czy homoseksualistów. Bóg specjalnie zachowuje większe potępienie dla niezbawionych fałszywych nauczycieli i kaznodziejów. Nie wiem dokładnie co to jest, jednak jest to silniejsze potępienie niż płonięcie w piekle. To dlatego posiadanie właściwej doktryny jest ZASADNICZE. Ludzie ciągle pytają mnie dlaczego kwestia porwania przed kontra porwanie po czasie utrapienia dla Jakuba jest aż tak istotna. Jest tak dlatego, że doktryną nauczająca o porwaniu po Wielkim Ucisku naucza, iż grzesznik musi „przetrwać do końca” by zostać zbawionym. Składa się na to nie tylko odmowa oddawania czci bestii i jej obrazowi, ale także odmowa przyjęcia jego imienia, liczby i znaku na czoło lub rękę.

 

Jeżeli grzesznik wierzy w to jako w „plan zbawienia” na dziś, to gdy umrze, bramy piekła otworzą się przed nim szeroko. CO GORSZA, jeśli naucza lub każe o tym, że jest to plan zbawienia dla innych, spotka się w piekle z większym potępieniem. To samo dotyczy innych fałszywych doktryn, takich jak konieczność chrztu dla zbawienia, sakramenty, przestrzeganie przykazań dla zbawienia itp. Gdy przychodzi do fałszywy doktryn, Bóg ma ZERO tolerancji:

 

Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Mt 15:7-9

 

Jezus rzekł do nich: „Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!” Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: „Nie wzięliśmy chleba”. Jezus, poznawszy to, rzekł: „Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów? Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali? Jak to, nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?” Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.” Mt 16:6-12

 

Odpowiedział im Jezus mówiąc: „Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.” J 7:16-17

 

Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków.” Rz 16:17-18

 

[Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.” Ef 4-14

 

Koniec końców do tego się to wszystko sprowadza. Podczas wieku kościoła Bóg zarządził rozprzestrzenianie Słowa poprzez stare, dobre kazanie biblijne. Nie chodzi o „7 kroków do lepszego małżeństwa”, ani o „12 cech ludzi sukcesu”. Chodzi o JEZUSA CHRYSTUSA, wywyższonego by pociągnąć do Siebie wszystkich ludzi.

 

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.” 2 Tm 4:2-4

Zaktualizowane: 25 października 2015 - 11:27

42 komentarze

Dodaj komentarz
 1. No, ale zaraz.To jeżeli chrześcijanie zostaną porwani przed WU, to kogo dotyczy fragment, mówiący o Bestii, jej znaku i świętych? Czyżby to Żydzi?

  1. Ludzi którzy się dopiero nawroca podczas ucisku

 2. GŁU PO TY

  po pierwsze – blog Now The End Begins to protestanci, ktorzy wyznaja zasade tylko z 'łaski przez wiarę’, zatem niech z czystym sumieniem wyslaja na wieki do piekla indian, ktorzy nie slyszeli o Chrystusie ani o Biblii, bo kolonizatorzy ich zabili. Pozdro.

  „Bóg specjalnie zachowuje większe potępienie dla niezbawionych fałszywych nauczycieli i kaznodziejów.[…] To dlatego posiadanie właściwej doktryny jest ZASADNICZE. ”

  Odezwał się ten protestant z tą całą trójcą, sądem indywidualnym przed sądem ostatecznym, mówieniem 'językami’, brakiem święcenia sabatu i porwaniem przed WU. Tylko ON ma właściwą doktrynę. Bezbłędny. Pewnie ten 'duch święty’ mu to powiedział.

  „Przerażający fakt nr 5 – nie ma czegoś takiego, jak unicestwienie”

  Po kolei:

  „„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony.” Mk 9:43-49”

  Wrzuconym do piekła = wrzuconym do gehenny = unicestwienie. Ci usraelczycy tak mają, że jak tam mają w tych bibliach napisane „hell”, to cytują to jako wieczne piekło, a oryginałów sprawdzić się nie chce.

  „„Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.” Łk 16:22-24”

  to przypowieść, wyjasnienie: https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/09/10/przypowiesc-o-bogaczu-i-lazarzu-nie-wspomina-o-realnym-stanie-czlowieka-po-smierci/

  „„A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: „Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia”. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.” Obj 14:9-12”

  odnosnie obrazu i znaku bestii, nie ma tam mowy o piekle, tylko o wydarzeniach na ziemi, wyjasnienie: https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/07/15/co-sie-stanie-z-tymi-ktorzy-przyjma-znamie-bestii/

  „„I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Synu człowieczy! obróć twarz twoję ku stronie południowej, a krop jako rosą na południe, i prorokuj przeciwko losowi pola południowego, A rzecz lasowi południowemu: Słuchaj słowa Pańskiego: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja rozniecę w tobie ogień, który pożre w tobie wszelkie drzewo zielone, i wszelkie drzewo suche; nie będzie ugaszony płomień pałający, i zgoreją w nim wszystkie twar ze od południa aż do północy. I ujrzy wszelkie ciało, żem go Ja Pan zapalił; nie będzie ugaszony. I rzekłem: Ach panujący Panie! Oni mówią o mnie: Ten tylko w przypowieściach mówi.” Ez 20:45-49”

  pożre w tobie wszelkie drzewo … pożre wszelkie… czy to nie najlepiej oddaje całkowitego zniszczenia?

  To jest typowe strasznie religii – protestantyzmu. Niech ci ludzie lepiej sie tlumacza, dlaczego wspieraja zbrodniczy Izrael i są syjonistami. Będzie lepszy pożytek, niz czytac te ich 'wypociny’

  wszystkie artykuly o 'piekle’; https://uderzwfalsz.wordpress.com/tag/pieklo/

  1. ” i porwaniem przed WU”

   to zabolało, że nie akceptujesz posta? to usun ten fragment i ten komentarz, co teraz piszę, też, bo szkoda, żeby się zmarnowało to, co napisalem

   1. Ogarnijcie się z tematem porwania!!!
    Od początku do końca Biblia mówi o życiu wiecznym w Królestwie Bożym na ZIEMI. Sprawiedliwi posiądą ziemię, a bezbożni zostaną z niej wykorzenieni, znaczy znikną na zawsze!
    Zastanówcie się nad znaczeniem słów „życie wieczne” i „nieistnienie”… =
    Raj i piekło…

    1. Ale że co Angelika? 🙂 Nie wierzysz w pochwycenie?

  2. tj tekst poglądowy, Jazek sam z własnej inicjatywy przetłumaczył.
   Ja sam nie mam wyrobionego zdania co do piekła bo z jednej strony Jezus powiedział:

   „’Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju'(Łuk.23,43).”

   a u Pawła, że powstaną zmartwych na odglos trąby

   1. Jezus powiedzial”Zaprawde powiadam ci dzis, bedziesz ze mna w raju” co stoi w absolutnrj zgodzie z reszta pisma swietego. Dostrzegasz roznice? W Pismach hebrajskich nie bylo znakow interpunkcyjnych. Tlumacz wierzyl ze dusza idzie po smierci do nieba lub piekla i wstawil znak interpunkcyjny zgodnie ze swoja wiara, ale za to w zupelnej sprzecznosci z nauka pisma swietego.

  3. No to wiedz, że tam jest:
   Zaprawdę, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju.

   w oryginalnym tekście nie było przecinkow, wiec katoliccy apologeci wstawiali je, zeby im pasowalo do doktryny

   1. tak wiem o tym i musze zbadać inne poszlaki. Póki co obstawiam że po prostu idziemy spać umierając.

    1. cieszę się, że idziesz w tę stronę 🙂

   2. Chcę tylko do siebie dodać, że też wydaje mi się, że przecinek jest w złym miejscu. Pan Jezus zmartwychwstał po 3 dniach. Nie mógł być jeszcze tego samego dnia w niebie.

  4. Ja komentarza do tego nie pisałem, ale rozprawie się kiedyś raz na zawsze z piekłem.

   Piekło to Gehenna z greckiego, a to oznacza miejsce fizyczne koło Jerozolimy.
   Dolina Hinnom (aram ga-hinnom), dolina przechodząca w wąwóz na pld zach od Jerozolimy, między górą Syon pagórkiem dobrej rady i równiną Refaim

  5. ” z tą całą trójcą,” – Girionie, sam jesteś uwarunkowany dokrynalnie – konkretnie antytrynitarnie, ten miecz argumentu działa w obie strony jak widzisz.

   ” typowe strasznie” – czy czasami sam nie straszysz w niektórych artach wyznawaniem Trójjedynego Boga?

   strach przed Bogiem to wg Biblii uzasadniony strach, czy tu widzi się piekło czy nie, nie ma znaczenia.

   1. napisałem wyraźnie: „straszenie religii”, czyli nie zgadzasz się => do piekła

   2. Girion, ja dodam tylko od siebie, że wiem, iz z pewnością posiadasz daleko większą ode mnie wiedze w tym i wielu innych tematach. Zamieszczenie tutaj tekstu 'poglądowo”, jak to ujmuje Piotr, jest moim zdaniem naprawdę trafne. No i właśnie, czy możemy powiedzieć, że akurat w tej kwestii wiem wszystko na pewno? Tekst wydał mi się interesujący, jeśli jest zwodniczy to znaczy, że muszę zrobić konkretniejszy research. Z Bogiem.

    1. w sumie dobrze, że tak się stało bo sobie wyjaśniliśmy tę kwestię, a i gro osób nie wiedziało jak naprawdę jest z tym piekłem.

 3. czyli że nieśmiertelna dusza jednak istnieje i nikt nie umrze tylko część spędzi wieczność z Bogiem a część wieczność z szatanem w piekle?

  1. Nie wierzę w wieczne męki w piekle. Bóg jest milosierny. Gdyby tak miało być na temat niesmiertelnej duszy byloby wiele cytatów w Biblii. Ja nie znam zadnego. Ten cytat z wyslaniem do piekla ja znam w Polsce nnej wersji se zniszczeniem w ogniu wiecznym to jest smierc druga – permanentna. Przciez po to bylo wieczne pieklo zeby wymyslec czyściec i nabijac kościołowi kasę. Dla mnie niesmiertelna dusza i wieczne piekło to doktryny. Przeciez Bóg jest wszechmocny i duszy ludzkiej nie potrafi unicestwic ? Jak to jest mozliwe.

   1. Dokładnie tak Yarpen. Duchowni, pastorzyny, ksiądz itd. manipulują i straszą piekłem żeby urabiać według własnego widzimisię naiwne stado nieoczytanych prostych owieczek.. Tyle w temacie tego piekła, gdzie Miłościwy Bóg torturuje na wieki wieków człowieka, który nie miał okazji usłyszeć Słowa Bożego albo był typowym człowiekiem bez znacznych odchyłków w złą czy dobrą stronę albo palący ogniem na wieki wieków człowieka, który był po prostu zwiedzony, ale chciał dobrze i wierzył, że doktryna którą wyznaje jest prawidłowa, czy miał po prostu inne wyznanie, np. rastafarian czy new agowiec albo hinduista. I miliony innych przypadków. Dla mnie to jest okropnie nie logiczne : po co Bóg-Miłość miałby tworzyć ludzi żeby potem ich torturować w piekle na wieki wieków za 70 lat życia? Absurd. Mi się kojarzy to z tym:

    – Puk puk.
    – Kto tam?
    – Jezus.
    – Czego chcesz Jezu?
    – Chcę, żebyś mnie wpuścił, abym mógł cię zbawić
    – Zbawić mnie? Od czego?
    – Od tego wszystkiego, co zamierzam ci zrobić, jak mnie nie wpuścisz!

    http://1.bp.blogspot.com/-ATCFdeH6VJw/Ul0xB-2dssI/AAAAAAAAJ2A/acR5Q8eHbRY/s1600/puk_puk.JPG

   2. Chciałbym napisać coś z własnego doświadczenia.
    Myślisz, że możesz robić cokolwiek i i tak trafisz do Nieba? Kiedyś komentując coś w rozmowie z ateistą posłużyłem się takim porównaniem:

    Nawet jeśli ktoś jest osobą niewierzącą, lub wątpiącą, to polecam taki eksperyment myślowy – Jedne rzeczy należą do Boga, drugie do Szatana. Ok, zaczynamy:
    1) Do Boga należy więc Pismo Święte i zawarta w nim mądrość. Analogicznie więc, do Szatana należy muzyka (rockowa i nie tylko, właściwie każdy rodzaj), ale też inne formy rozrywki.
    2) Do Pana Boga należy umiarkowanie i 'komunia’ nazwijmy to. Do Szatana należy więc obżarstwo, alkohol, narkotyki.
    3) Do Boga należy miłość. Do Szatana nagość i pornografia…
    4) Pana Boga czcimy modląc się. Analogicznie, Szatan chciałby, abyśmy się masturbowali.
    I tak dalej i tak dalej, przykłady można by mnożyć.
    Jaki jest wniosek?
    Na przykład taki, że to co oferuje Bóg, czyli to co naprawdę cenne, nie jest 'sprzedawalne’. Nie nadaje się do telewizji. Nie pociągnie za sobą tłumów. Jest za trudne, żeby ktoś, kto nie myśli chciał się w to bawić.
    To, co oferuje Szatan, daje przyjemność, można spieniężyć, można mieć z tym dużo zabawy. Oczywiście ludzie wolą myśleć, że czego by nie wybrali, to będzie dobrze. Większość nawet nie zastanawia się nad Niebem, piekłem. Żyją chwilą.

    Zależnie co robisz, oddajesz cześć Bogu lub diabłu (choć w drugim przypadku najczęściej nie zdajesz sobie z tego sprawy i myślisz, że robisz coś dla siebie).

    Odrzucając piekło negujesz, że istnieją demony i Szatan. Może nawet w dodatku myślisz, że Bóg jest czymś w rodzaju inteligentnej kuli światła, fraktalem, albo czymś takim. Otóż bardzo ważna rzecz – On jest osobowy! Istnieją wraz z nim inne istoty duchowe. Widocznie w Jego zamyśle tak właśnie musi być. Tak wyobraził sobie świat!
    Może zaciekawią Cię filmy i nagrania (dostępne choćby na YouTube) z tak zwanego NDE, czyli ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i stanęli na progu śmierci. Zaskakujące jest to, że tysiące ludzi, którzy mają to za sobą, opisywało te doświadczenia w podobny sposób, z jedną różnicą. Doświadczyli obecności Jezusa (Anioła, Opiekuna) lub nieskończenie przerażającej pustki, niektórzy mówią, że byli w piekle. Polecam poczytać, pooglądać.
    Sam przeżyłem coś podobnego, ale nie dosłownie. może kiedyś to opiszę.
    Pozdrawiam.

    1. Tutaj chodzi o coś innego. Patrz, nie chodzi o to, że można robić co się podoba i się trafi do „Nieba”, tylko o to, że karą za grzech jest śmierć, a nagrodą zbawienia życie wieczne w Królestwie Bożym na odnowionej Ziemi. Czyli wychodziło by na to, że Ci, którzy nie są zbawieni, też uzyskują życie wieczne, bo przecież na wieki wieków będą niby torturowani przez Boga. To jest logiczna sprzeczność. Nie ma również czegoś takiego jak nagroda i kara przed osądzeniem, w tym przypadku Sądem Ostatecznym. Druga logiczna sprzeczność. Poza tym Twoje rozumowanie z tym co należy do szatana a co do Boga jest bardzo naciągane : jak można mówić, że muzyka, fale akustyczne, które umożliwił Bóg oraz stworzył Pan Bóg, należą do szatana? Muzyka należy do Boga, szatan tylko wykorzystuje ją do swoich złych zbuntowanych celów. Dalej: jak może alkohol należeć do szatana? Alkohol, wino należy do Pana Boga, wino jest błogosławionym napojem, który będą zbawieni pić z Panem Jezusem w Królestwie Bożym. Konopia indyjska nazywana narkotykiem również nie należy do szatana, tylko do Boga, tak samo jak liście koki itd itp. szatan tylko to wykorzystuje do złych celów i propagandy. Dalej: jak nagość może być własnością szatana? To Pan Bóg stworzył nagość i seksualność i popęd seksualny, tylko chodzi znowu o właściwe jego wykorzystanie, czyli – małżeństwo. Czwarty przykład w ogóle nie wiem skąd wziąłeś, całkowicie znikąd i niczym nie potwierdzony, można się również modlić do szatana ale tutaj raczej chodzi o posłuszeństwo czy nieposłuszeństwo Bogu. Bóg jest Duchem, jest Osobą, zgadzam się. A jeśli chodzi o te różne doświadczenia po śmierci to nie warto wierzyć wszystkiemu na słowo, jest wiele rozbieżnych objawień, doświadczeń, zwiedzeń, ważne jest aby wszystko zostało sprawdzone z Pismem Świętym czy tak się rzeczy mają. Pozdrawiam

 4. Piekło to doktryna KRK, aby utrzymywać ludzi w strachu. Poza tym piekło to nie miejsce, tylko stan życia bez Boga. Kolejna sprawa, najwyższą karą jest śmierć bez możliwości zmartwychstania. Radzę we wszystkim samemu dochodzić czytając Biblię, niż wierzyć fałszywcom.

  1. Dokladnie, Sprawiedliwość Boża od zawsze mówi :
   „kara za grzech jest śmierć” ( a nie wieczne meki które czyniły by z Boga Ojca Tyrana). A co do Królestwie Bożym na ziemi to nei tak do końca, Ziemi i wszystkie dzieła na niej spłonie – tak mówi Pismo Sw, więc gdzie niby miałoby byc te Królestwo?? Chrystusa sam powiedział, że idzie do Domu Ojca gdzie mieszkań jest wiele, więc gdy to mówił określił miejsce docelowe dla zbawionych. Nowe Jeruzalem, które dokładnie ma obszar 17 razy taki jak Polska ( gdzies czytałem) I napewno nie jest to ziemia, której poprostu nie będzie. Strawi ją ogień wieczny „piekielny”, ale w sensie ogień wieczny w skutkach , gdyż po nim juz nic sie tu nie odrodzi.

  2. Nie jestem katolikiem, więc nie ma mnie kto straszyć. A jednak piekło istnieje i demony też.

   1. Odrzucając piekło nie neguje istnienia szatana i demonów bo szatan sie wywodzi z nieba a Demony to duchy neefilimow/gigantow które zgineły w potopie

 5. Jesli chodzi o fakt nr 4 to pod stopami znajduje się Otchłań (w której również przetrzymywane są upadłe anioły i demony – przetrzymywane na sąd) – Łuk 8,28-31; 1 Pio 3,19; Jud 1,6; Efez 4,9. Nie jest to docelowe miejsce piekła. Pan Jezus nie był w piekle (skąd w ogóle ten pomysł?).

  A zresztą rzeczy też muszę to zbadać dokładniej. Czy wieczne męki czy Bóg ma zgładzić duszę raz na zawsze.

  Aha i uważam, że po śmierci, a przed nastaniem sądu Bożego ludzie nie idą do piekła tylko „śpią” oczekując na sąd. „Po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych, któż cię wysławiać będzie?” (Ps.6,6); „To nie umarli chwalą Pana” (Ps.115,17).

  Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi 🙂

  1. Zapomniałam dodać, że niektórzy ze „śpiących” zostaną wskrzeszeni i przemienieni podczas pochwycenia:
   „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a ZMARLI w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,16-17)

  2. Jak słusznie Girion zauważył autor nie zbadał dobrze tematu a zwłaszcza greckiego. Już o tym napisałem nowy tekst.

   „Pan Jezus nie był w piekle (skąd w ogóle ten pomysł?”

   Pan Jezus był w Hadesie czyli w krainie zmarłych, nazywanej wymiennie tez jako piekło

   1. ale podyskutować można no nie? 🙂
    masz rację mój błąd z tą krainą zmarłych

    1. no ba.
     Nawet można sie twórczo posprzeczać.
     Ok znów założę okulary Ray Benka 😎

   2. a chodzilo po prostu o „grob”- to prawidlowe tlumaczenie greckiego hades i hebrajskiego szoel. Pan Jezus byl w grobie po swej smierci. Nie byl w zadnym piekle bo pieklo wtedy nie istniao i nie istnieje teraz. Nie jest domem diabla i demonow. Pieklo bedzie miejscem unicestwienia po powtornym przyjsciu naszego Pana. Reszta to poganskie nauki ubrane w plaszczyk chrzescijanstwa.

  3. Kosik.. 🙂 Podobnie rozumiem ten temat jak Ty. Według mnie po głębszej analizie właśnie taka interpretacja nabiera sensu w świetle całości Pisma Świętego.

   Objawienie Jana 19:20
   „I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceniu żywcem do jeziora ognistego gorejącego siarką.”
   Objawienie Jana 20:14

   „I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.”
   Objawienie Jana 21:8

   „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.”

   Zatem śmierć pierwsza łącznie z gehenną i całym złem będzie wrzucona do ognia płonącego w celu wiecznego unicestwienia – i to jest właśnie druga śmierć – unicestwienie.

   Uważam, że nawet fajnie, że Piotrek umieścił ten artykuł, bo można sobie podyskutować 🙂

   Zastanawia mnie jedynie jeszcze jak rozumieć ten fragment i jak go połączyć z resztą:

   Objawienie Jana 14:10-11

   „To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

   A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia i we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.”

   Czy słowa „na wieki wieków” należy rozumieć jako wieczność?

   Myślę, że ciekawe wyjaśnienie tego zagadnienia jest tutaj : http://eliasz.dekalog.pl/goscie/dunkel/ogienwie.htm

   1. Przepraszam.. pomyliłam się..
    Miałam napisać: Zatem śmierć pierwsza łącznie z HADESEM (a nie gehenną) i całym złem będzie wrzucona do ognia płonącego w celu wiecznego unicestwienia – i to jest właśnie druga śmierć – unicestwienie.

    Mylą mi się jeszcze te nazwy 🙂

   2. znalezione:

    „1. Rozważając poniższą argumentację łatwo zauważyć, iż wyrażanie „jezioro ogniste” nie ma żadnego dosłownego odniesienia:
    a) Śmierć zostaje wrzucona do jeziora ognistego (Obj. 20:14). Jak można literalnie zrobić coś takiego ze śmiercią
    b) Piekło ma być wrzucone do jeziora ognistego (Obj. 20:14). Tak więc piekło nie jest tym samym miejscem co jezioro ognia.
    c) Częstokroć w księdza Objawienia można już znaleźć właściwą interpretację symboli. Np. kobieta to „wielkie miasto” (Obj. 17:18), wody to „ludzie” (Obj. 17:15); podobnie „jezioro ogniste” to inaczej „druga śmierć” (Obj. 20:14; 21:8).
    2. „Jezioro ognia i siarki” wyraża metaforycznie to co zostało stwierdzone w sposób dosłowny – „drugą śmierć”. Umrzeć oznacza stracić zdolność myślenia (Psalm. 146:4) być pozbawionym wszelkiej świadomości (Kazn. 9:5). Ta Biblijna definicja śmierci kłóci się z założeniem, że jezioro ognia i siarki oraz druga śmierć odnoszą się do świadomego uczestniczenia w wiecznych cierpieniach.”

    Wynika z tego cos potwornego bo utratę świadomości, coś jak zoombie

    1. „Wynika z tego cos potwornego bo utratę świadomości, coś jak zoombie ”

     No ale jeżeli drugą śmierć w jeziorze ognia i siarki rozumie się jako całkowite unicestwienie no to już nie jak zombie..

     1. tak jeśli tak rozumiemy, to będzie to jakby odłączenie maszyny od źródła zasilania, np odkurzacza z kontaktu.

      1. Nie wiem całkowite unicestwienie to całkowite unicestwienie – moim zdaniem..
       Tak swoją drogą jeżeli już chcielibyśmy rozumieć śmierć w jeziorze ognia jako karę cierpienia w formie wiecznego oddzielenia od Boga czyli drugiej śmierci duchowej a nie fizycznej to jaka byłaby to kara bez żadnej świadomości istnienia jak w przypadku zombi? No i gdzie tacy potępieńcy by się w tym czasie znajdowali?

       1. No i gdzie tacy potępieńcy by się w tym czasie znajdowali?

        Poprawka 🙂 Powinnam była napisać nie „w tym czasie” ale „w tej wieczności” skoro miałaby to być wieczność..

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish