Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Europa jednoczy się przeciw obowiązkowi szczepień

Wzywamy wszystkich Europejczyków żeby poparli potrzebę jednej polityki szczepień opartej na świadomej zgodzie i wolności wyboru.

MANIFEST EUROPEJSKI OBOWIĄZUJĄCYCH SZCZEPIENIA PRZECIW

280 milionów Europejczyków korzystają z wolności świadomego wyboru szczepionki, ale wielu nie. Szczepienia są obowiązkowe w Belgii, Bułgarii, Czechach, Francji, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Macedonii, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i innych. Wzywamy wszystkich Europejczyków stać razem w zjednoczonej zapotrzebowania na szczepionki w oparciu o politykę świadomej swobody wyboru. Uważamy, że obowiązkowe szczepienie musi zostać zniesiona, ponieważ:

1. Obowiązkowe szczepienia, z grzywien, ostracyzm, prób lub kar więzienia za nieprzestrzeganie przepisów, jest sprzeczne z postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w tym, że jest to naruszenie godności ludzkiej i ochrony integralności fizycznej. “Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2002 roku stwierdził, że” jako przymusowego leczenia, obowiązkowe szczepienia ingeruje w prawo do prywatności zagwarantowane przez artykuł 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności “” 1

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2 zapewnia w artykule 3, że:

Prawo do integralności osoby

. . Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej
. W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: (a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, zgodnie z procedurami określonymi przepisami prawa; 3

Ponadto ONZ “Konwencji o prawach dziecka, przyjęta i otwarta do podpisu, ratyfikacji i przystąpienia przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 44/25 z dnia 20 listopada 1989 roku, wejście w życie 02 września 1990, zgodnie z artykułem 49”, stanowi:

Artykuł 6

1) Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia.
2) Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.

2. Działania niepożądane leków (ADR) stwierdzono w 2008 roku będzie piątym co do częstości przyczyną zgonów szpitalnych w Europy6. W 2013 roku Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Pacjenta UPPSALA stwierdził, że działania niepożądane są piątą najczęstszą przyczyną zgonów w UE. Badania ujawniają poważne pod-raportowania działań niepożądanych, więc ten ranking jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Biorąc pod uwagę, że szczepionki są produkty farmaceutyczne, ale nie są testowane z łagodnym placebo i grupy kontrolne nie zostały uwzględnione na etapie testów, działania niepożądane muszą być zgłaszane, a następnie aktywnie się. Dlatego powtarzamy nasze zapotrzebowanie, że wszystkie kraje wprowadzenia obowiązkowego nadzoru rutynowych szczepień, egzekwowane przez kary za nieprzestrzeganie przepisów.

3. Zdaniem Sądu Najwyższego USA, “Szczepionki są nieuchronnie niebezpieczne”. Jako takie, obowiązkowe szczepienia sugeruje, że niektóre dzieci będą rannych. Rodzice powinni zatem mieć możliwość i zachęca do podjęcia świadomej decyzji dla swoich dzieci i zrozumieć pełne ryzyko szczepienia i nie szczepienia. Gdy dziecko cierpi szkody, wówczas społeczeństwo, poprzez roszczeń wobec producenta szczepionki, powinny zrekompensować i płacić za opiekę nad dzieckiem.

4. publiczny widok, że obowiązkowe szczepienie zdrowie wymaga uzyskania postrzegane poziom odporności stada, potrzebuje wyzwań. Nie istnieją dowody, aby określić poziom odporności stada szczepionych populacjach. WHO wskazuje 95%, w rzeczywistości poziom osiągniętego w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach europejskich z systemem dobrowolnym. Biorąc pod uwagę, że 95% pokrycia można uzyskać poprzez wolność wyboru przez rodziców / opiekunów, możemy kwestionować twierdzenie, że polityka szczepień obowiązkowych zmniejszy obciążenia zdrowia publicznego przed chorobami zakaźnymi. Na polio, na przykład, nie ma dowodów na opposite.4

5. medyczne i polityczne osoby i organy, jak również firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki, nie są w pełni odpowiedzialni. Muszą być zobowiązane do dostarczania dokładnych danych i informacji dotyczących pacjenta, wspieranie świadomego wyboru i być przejrzyste w swojej polityce szczepień. Uważamy, że obowiązkowe szczepienia chmury świadomość konieczności informowania pacjentów, tłumi świadomego wyboru i może prowadzić do polityki, które nie są przejrzyste.

“Jeśli lekarz przepisze uodpornienia lub szczepionki bez zachowania prawa 2002 w sprawie praw pacjenta, który prowadzi indywidualną odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania, z dodatkową odpowiedzialnością stanowiące przerwę w” łańcuchu informacji “, które jest napisane w takich szczegółach w instrukcjami producenta. Wynik jest taki, że gdy lekarz uodparnia dziecko i że rodzice nie otrzymują informacji o składzie, zagrożenia, skutki uboczne i przeciwwskazania lekarskie szczepień, lekarz robi to z naruszeniem law’5

Wniosek: biorąc pod uwagę zagrożenia dla jednostki i braku dowodów wskazujących, że zaszczepione dziecko jest zdrowsze, Europejczycy muszą mieć wolność świadomego wyboru w odniesieniu do szczepień. Jako takie, obowiązkowe szczepienia muszą zostać zniesione we wszystkich krajach europejskich. Podtrzymujemy, że zmuszony szczepienia / lek jest naruszenie, które jest sprzeczne z naszych podstawowych praw człowieka.

 

 

Europejskie Forum Vaccine Czujność http://www.efvv.eu/index.php/european-manifest

 

europaprzeciwpszczepieniom

Updated: 3 października 2014 — 09:45

2 komentarze

Add a Comment
  1. Witam. Zobaczcie jak ludzie zachowują się, co piszą po śmierci Anny Przybylskiej, którą była po stronie diabła; typowe nieprawdy, kłamstwa i obłuda. Tak żyją ludzie bez Boga. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: